* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost

Představte si, že kolem sebe máte květ života ve tvaru koule, která/ý je stvořen z vnitřního, duchovního, zářivě bílého pra-Světla, které je zbarveno frekvencemi našich původních 12ti barev, které korespondují s našimi původními 12ti čakrami. Též si představte, že střed Vašeho květu života je vycentrován s Vaším osobním duchovním srdcem, neboli s Vaším osobním nulovým bodem, ve kterém máte svou osobní Merkabu, neboli svůj osobní tvořivý dvou-plamen, který se středovou energií Univerza (a její moudrostí) vytváří tvořivý troj-plamen. Pokud si to představit nedovedete, nevadí, neboť stačí, že to uznáte za svou osobní pravdu. To stačí k tomu, že se to stává i Vaší osobní realitou. Následně si představte, že kolem všech nositelů a pracovníků světla je též vytvořen světelný květ života, který je též vystředěn s jejich osobním duchovním srdcem, neboli s jejich osobním nulovým bodem, ve kterém má každá organická bytost též svou osobní Merkabu.


Potom si představte, že kolem naší Země je taktéž takovýto světelný Květ života a že střed planetárního květu života je vystředěn se středem jádra matičky Země, ve kterém je její planetární Merkaba. (Fialová barva vzniká smícháním energie Jang - světle modré s energií Jin - růžové.) Následně si představte, že všechna osobní duchovní srdce (ve kterých jsou tvořivé troj-plameny), neboli všechny středy všech jednotlivých nositelů a pracovníků světla jsou ze středu svých osobních květů života světelnými vlákny propojeny se středem Zemského květu života. To znamená, že všichni nositelé a pracovníci světla, přijímající přes světelná vlákna (tvořící sloup světla) živé nepolarizované tvořivé světlo pramenící z centrálního slunce (neboli z duchovního srdce) jsou svými osobními duchovními srdci (ve kterých mají svou osobní Merkabu) vzájemně propojeni s Merkabu (duchovním srdcem) Zemského květu života, čímž vytváří společně jednotné energetické pole využitelné pro tvorbu nového světa/světů.


Následně si představte, že toto vzájemné propojení vytváří jednotné energetické pole Bohyně, rotující doprava, obsahující v sobě nejen sílu - Jang a sou-cit - Jin, ale i moudrost Univerza. (Je to z důvodu, že ve frekvencích zlaté barvy středového plamenu troj-plamenu je obsaženo kosmické vše-Vědomí a jeho moudrost věků.) V tomto jednotném poli se informace šíří nejen rychlostí myšlenky, ale i všemi směry a nezávisle na času a prostoru. Tzn., že se informace (vytvářející program tvoření světů a jejich realit) šíří rychlostí myšlenky jak dopředu i dozadu v čase a prostoru, tak i skrze všechny paralelní časo-prostory. Do takovéhoto jednotného energetického pole nelze vložit nic negativního, z důvodu, že takovéto organické, čili živé květy života jsou stvořeny z vnitřního nepolarizovaného pra-Světla, které obsahuje pouze a jen harmonické, tzn. láskyplné energie a jejich frekvence. Proto kdokoliv cokoliv pozitivního, čili harmonického do tohoto silového pole vloží, to v tomto poli setrvává jako informace, neboli program, podle které tato jednotná energie následně jedná a tvoří.


Takže si představte, že nejen 4. - 5. dubna 2020 je propojeno dostatečné množství nositelů, pracovníků světla, potřebných pro kompletní odstranění negativity a vytvoření správných podmínek potřebných pro transformaci a událost (přesun na vyšší úroveň vědomí a existencí), ale že toto propojení a i vše ostatní, co je pro přesun na vyšší úroveň vědomí potřeba, nastává již teď a od nyní to zůstává v existenci již napořád! Též si představujte a všemi svými smysly prociťujte, že ke kompletnímu odstranění negativity, transformaci a následnému přesunu na vyšší úrovně vědomí a existencí již došlo a že již TEĎ jsme ve světě, ve kterém existuje a může existovat jen to, co je pro nejvyšší dobro všech zúčastněných. Taktéž si představujte, že již jste/jsme jak my, tak i naše planeta a celá tato sluneční soustava zasaženi transmutačním světlem pramenícím z galaktického středu (Vaše/Naše 12tá čakra), z důvodu, aby do nás zkopírovalo 12tou úroveň Vědomí, které toto světlo galaktického středu v sobě obsahuje. To způsobí, že se v nás obnoví původní 12ti vláknové DNA, což v nás probudí nekonečné možnosti a obnoví v nás nekonečné schopnosti.


Toto světlo (pramenící z galaktického středu) totiž přepíše nejen naše současné DNA (ale i všeho a všech), takže dojde ke změně veškeré struktury hmoty z báze uhlíku 666 na uhlík 7, což je hmota v projevu zkrystalizovaného světla. Z toho důvodu bude naprosto vše (od nerostů, přes rostliny až po všechny ostatní zúčastněné bytosti) zářit jako miniaturní sluníčka. Navíc vše půjde velice rychle vytvářet a tvarovat pouhým záměrem (7.D), představou (6.D) a rezonancí, neboli specifickou frekvencí (5.D). Proto v takovýchto světech není třeba žádných továren, dopravy, peněz, ani nic z toho, co známe ze světů v projevech 3./4.D. Jaký program svým záměrem do procesu svého tvoření vložíte, takový se Vám ve Vašem projevu existence a její realitě následně zobrazí. Pokud si přejete pomoci, abyste se do takovýchto nádherných světů již promítli nejen Vy, ale i celá tato planeta, tak se k nám přidejte, ať již konečně dojde k světelnému záblesku (pocházejícím z galaktického středu - srdce) a s ním související trans-mutaci celého tohoto světa, včetně Vás, do vyšší, světelné, nádherné, harmonické, láskyplné dimenze a projevu existence.


Uvědomte si, že naprosto vše, tedy jak např. vejce, slepice i kohout :-) byli nejdříve pouhou nehmotnou mentální představou. Proto z toho všeho, co je zde uvedeno, nedělejte žádnou vědu a začněte konečně svými záměry a představami tvořit nový, překrásný, harmonický svět, ve kterém je radost pobývat či žít pro všechny zúčastněné! Jednoduše svým záměrem 7.D a představami 6.D to ve světelných, nehmotných úrovních existencí tvořte a tím, že to svými pocity (5.D) všemi svými smysly začnete prožívat jako již TEĎ existující skutečnost, tak to následně promítnete ze svých vnitřních úrovní existencí i navenek, jako vnější, hmatatelnou, tzn. uchopitelnou skutečnost. Tvořivá vizualizace, prováděná pokud možno v meditativním stavu, lze samozřejmě použít na cokoliv, tedy nejen např. na neutralizaci různých virů a ne-mocí, ale i na neutralizaci všemožných "vejrů". :-) Kdy máte začít? No přeci když ne již včera, :-) tak už teď, Teď, TEĎ !!!


Když si u-Vědomí-te, že jste v prvé řadě Vědomí, neboli Kosmická energie, která je všudypřítomná a tudíž nezávislá na hmotě času a prostoru, tak si uvědomíte i to, že své Vědomí můžete rychlostí myšlenky promítnout kdykoliv, kamkoliv a do čehokoliv. Můžete se promítnout kupř. do jádra Země, čili do Zemské Merkaby (která je nosičem jejího osobního Vědomí) a své osobní Vědomí naprogramovat tak, že se stanete přijímačem a zářičem energie a informací pramenících z galaktického středu, čili z Galaktického Centrálního Slunce.

Nebo můžete své osobní Vědomí promítnout třeba rovnou do Galaktického Centrálního Slunce (obsahujícího 12tou úroveň vědomí a existencí, které korespondují s Vašimi/Našimi 12ti čakrami) a nechat tyto energie a informace skrze sebe proudit do všeho a všech, na co jen pomyslíte, co děláte a všude kde se momentálně ocitáte a to nejen fyzicky, ale třeba jen pouhou svou myšlenkou.

Své osobní vědomí můžete promítat kamkoliv si jen přejete, klidně třeba i do Vesmírného Centrálního Slunce, které koresponduje s Vaší/Naší 13tou čakrou. I z těchto úrovní vědomí a existencí lze přes světelná vlákna (tvořících vesmírné DNA) získávat informace, které jsou ovšem uložené nikoliv ve slovech, ale ve světelných kódech - řeči. Pokud se světelnou řeč chcete naučit číst, jednoduše v duchu požádejte své nejvyšší Já, ať do Vašeho osobního DNA vloží informace jak na to. Nejvyšší Vaše/Naše Já je vše-Vědomí vně projeveného Boha/Bohyně, jeho/jejíž vědomí je v projevu Vesmírného Centrálního Slunce, což je naše 13tá čakra.

Stahováním informací z gal. centrálního slunce (a jejich ukládání do Vašeho DNA) se tyto vesmírné moudrosti začnou ukládat i do zdejšího kolektivního vědomí a lidé to následně začnou přijímat a chápat ze své pod-vědomé úrovně existence. Až takovéto stahování začnete dělat, tak se sami přesvědčíte o tom, odkud mnou předávané informace o podstatě a zákonitostech tvoření Univerza vlastně pocházejí a jakým způsobem je dostávám. Pak si nejenže nebudete myslet, že mi haraší na cimbuří, :-) ale nebudete už pochybovat kupř. ani o tom, co je uvedeno např. v článku: Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.


Naprosto všechny osobní květy života jsou uvnitř a součástí jednoho vesmírného květu života. Výborné související video: Kvantová Fyzika - Zákon Príťažlivosti - Indigový svet Uvedeno ZDE.

Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času. Uvedeno ZDE.

Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí (čili "duše" - kosmická energie) a teprve potom fyzický, neboli holografický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné Uvedeno ZDE.

Doporučuji Vám všem, udržujte ve fokusu své pozornosti představu nové 5.D Země, tzn. Země nekonečných možností, z důvodu, že vše je v projevu zkrystalizovaného světla.


* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít Uvedeno ZDE.
* Sen, který žijete, tvoříte vy! Nový Sen, Nebe na Zemi (CZ titulky) Video ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.

* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.


* Co nás čeká v páté dimenzi..... (čili ve světech jednoty, které jsou v projevu zkrystalizovaného světla) Uvedeno ZDE.
* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.Dodatek:
Projekční, tzn. odstředivé energie Jang (vůle přející si něco tvořit), jsou frekvence, z nichž je vytvářen čas, a gravitační, tzn. dostředivé energie Jin (touha přející si něco prožívat), jsou částice, z nichž je vytvářen prostor. To znamená, že pokud chcete zpřetrhat vazby na časo-prostory a dostat se do bezčasového, všude přítomného nyní, čili do nekonečného tady a teď (ve kterém můžete jak tvořit, tak i prožívat), tak musíte nejdříve vyvážit a propojit energie Jin&Jang nazpět do jednoty a vzájemné harmonie.

Propojení energie Jin&Jang nazpět do jednoty a harmonie lze docílit tím, že světelnými vlákny propojíte pravou a levou hemisféru svého mozku do jednoho společného středu, čili do svého třetího oka (tvořivého dvou-plamenu) a následně své třetí oko (jednotu mezi energií Jin a Jang) světelným vláknem propojíte se svým duchovním srdcem, ve kterém je tvořivý troj-plamen, jehož zlatý, středový plamen obsahuje ve svých frekvencích moudrost celého Univerza.

Propojením těchto tří principů, síly - Jang, sou-citu - Jin a láskyplné vesmírné Moudrosti (tvořících "svatou" trojici) již nebudete tvořit buď především energií Jang - silou, nebo naopak především energií Jin - přecitlivělostí (tzn. z úrovně vědomí duality), ale začnete tvořit z úrovně vědomí JEDNOTY, tzv. z úrovně lásky, krásy a vzájemného harmonického sou-znění, které je zapotřebí, pro tvoření harmonických světů a jejich realit!

V úrovni vědomí 3.D se dá pohybovat jen prostorem, v úrovni vědomí 4.D se dá pohybovat časem (ovšem jen nějakým dopravním prostředkem a max. rychlostí světla), avšak v úrovni vědomí 5.D se dá pohybovat do kteréhokoliv času a prostoru a to rychlostí myšlenky. Ukotvením se v nekonečném tady a teď budete schopni se rychlostí myšlenky přemisťovat do kteréhokoliv bodu v čase a prostoru, takže se nemusíte obávat toho, že byste z tohoto světa zmizli natrvalo, pokud si to tedy nebudete výslovně přát.

Ztotožněním se s požadovaným dochází k tomu, že se požadovaný, myšlenkami stvořený záměr 7.D (který je v projevu éterického světla) snížením frekvence nejdříve změní v tekuté světlo 6.D (obsahující tvary požadovaného), které dalším snížením frekvence následně tuhne do pevné hmoty v projevu 5.D, což je zkrystalizované světlo, založené na uhlíku 7. Funguje to podobně, jako když se kupř. z páry ("éteru") snížením vibrace, čili frekvence tvoří nejdříve tekutina, která následně (dalším snížením frekvence) krystalizuje do ledu, čili do pevné hmoty v projevu 3.D, která je ovšem v tomto případě založena na uhlíku 666.

Proto se ve 3.D tvoří vše požadované pomocí nářadí, materiálu a fyzické práce. Ve 4.D se tvoří pomocí emocí (vytvářejících gravitační silová pole), které bytosti přitahují být vždy ve správný čas na správném místě a tam požadované obdržet. V 5.D se tvoří pomocí ztotožnění se svými pocity, čili svými osobními vibracemi neboli frekvencemi s vibracemi, tzn. s frekvencemi toho, co si přejete vidět, mít a prožívat a tím to do své osobní reality nechat zkrystalizovat.

Více v článku: Existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ - frekvencí, stačí si z nich jen vybrat. Uvedeno ZDE.
Úzce související článek: Chcete-li se stát svobodnou bytostí (se kterou již nemůže nikdo nijak a ničím manipulovat) a stát se vědomým tvůrcem a pánem své reality i svého osudu, přečtěte si toto: ZDE.
Úzce související článek: Je jen a jen na každém z Vás, jaký svět a jeho reality si vytvoříte a co, jak a s kým budete ve svém světě a jeho realitách mít a prožívat Uvedeno ZDE.


* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE (neboli z osobního nulového bodu) – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.


 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -


Velice potřebná a důležitá meditace & vizualizace podporující a urychlující vzestup na vyšší úroveň vědomí a existencí:

* Meditace na podporu časové linie pro vzestup Audio ZDE. (tato meditace lze používat kdykoliv, nejen v určený den a čas) S ničím ale nebojujte a nic a nikoho nezabíjejte (ani viry), pouze vše harmonizujícím světlem prozařujte a tím neutralizujte, léčte a transformujte! Meditaci není třeba opakovaně znova a znova provádět. Stačí se svým záměrem a představami naprogramovat, že jste přijímačem & zářičem harmonizujícího světla, které skrze Vás proudí do všeho a všech na co jen pomyslíte, co děláte a Všude tam, kde se nacházíte a to třeba jen pouhou svou myšlenkou.

Pokud se této meditace chcete též zúčastnit, ale nechcete kvůli tomu tak brzo vstávat, tak se na to před spaním zaměřte a svým záměrem se naprogramujte, že jste se k této kolektivní meditaci připojili ve spánku a v pravý čas. Vše co uznáte za svou vnitřní osobní pravdu, to se stává i Vaší vně projevenou realitu. Proto z toho nedělejte žádnou vědu a jen bez jakýchkoliv pochyb věřte tomu, že jste se kupříkladu již teď napojili na kolektivní vědomí vytvářející časové osy překrásných světů a jejich reality a setrváváte spolutvůrcem těchto překrásných světů do té doby, dokud si to jen budete přát. Úzce související článek: Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na události Uvedeno ZDE.

Funguje to z toho důvodu, že naprosto vše, např. vejce i slepice byly nejdříve pouhým záměrem - programem (7.D), který pomocí představ (6.D), po-citů - frekvencí (5.D) a emocí, vytvářejících gravitační silová pole (4.D) Vámi/námi vybrané (mentálními pochody předstvořené) představy na okamžik holograficky zobrazí ("zkrystalizují") do zdání existence pevné, 3.D hmoty. Naprosto vše zdánlivě hmotné je ovšem jen pouhá iluze, neboť pohyb a s ním spojené zdání plynoucího času je způsobeno tím, že původní, na okamžik ztuhlý "zmrzlý" holografický obrázek zhasne (čímž se rozplyne) a v zápětí je okamžitě nahrazen dalším, Dalším a DALŠÍM holografickým obrázkem, což vytváří ILUZI pevné hmoty, pohybu a plynoucího času. Úzce související článek: Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) Uvedeno ZDE.

Jakmile si u-vědomí-te, že fokus pozornosti Vašeho osobního vědomí (fungujícího jako laserový paprsek) je to, co ty jednotlivé, mentálními představami před-stvořené obrázky rozsvěcuje a holograficky je promítá - zobrazuje z vnitřních, mentálních úrovní navenek, tak Vás již nejenže nikdo, nic a ničím nebude moci ovládat a to dokonce ani tou nejdokonalejší technikou (neboť organické Vědomí pracuje na podstatně vyšších frekvencích než veškerá sebedokonalejší technika), ale stanete se konečně nejen svobodnými bytostmi, ale i VĚDOMÝMI tvůrci svých světů a jejich realit. Když si u-Vědomí-te i to, že jste v prvé řadě odštěpek kosmického vše-Vědomí, tzn., že jste v prvé řadě Živé Tvořivé Světlo (které je nezávislé na hmotě čase a prostoru), čili že jste kosmický tvůrčí princip, tak Vám nejenže začne docházet o čem je řeč, ale uvědomíte si i nekonečné možnosti a schopnosti s tím spojené! Úzce související video: Kvantová fyzika - Vítejte v Matrixu! Uvedeno ZDE.

To, že jste v prvé řadě vědomí (které si tvoří svůj svět a jeho reality dle toho, čemu je ochotné u-věřit) je ten pravý důvod, proč funguje kupř. nocebo či naopak placebo efekt. Funguje to ovšem pouze v tom případě, že tomu bez jakýchkoliv pochyb u-věříte! Proto věřte všemu, co si přejete, neboť víra tvá je mocná čaro-DĚJ-ka, která nejen uzdravuje. Úzce související článek: Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost Video ZDE.

Další související články:
* Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní Uvedeno ZDE.
* Chcete-li se stát svobodnou bytostí (se kterou již nemůže nikdo nijak a ničím manipulovat) a stát se vědomým tvůrcem a pánem své reality i svého osudu, přečtěte si toto: Uvedeno ZDE.
* Chcete-li pochopit co vytváří Váš osud a jak si můžete vybírat takové cesty osudu, které se Vám jen zlíbí, přečtěte si a poslechněte si ve vlastním zájmu toto: Uvedeno ZDE.
* Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě "jiskra" všemocného kosmického vše-Vědomí, čili živého tvořivého světla, neboli vně projeveného Boha/Bohyně Uvedeno ZDE.
* Je jen a jen na každém z Vás, jaký svět a jeho reality si vytvoříte a co, jak a s kým budete ve svém světě a jeho realitách mít a prožívat Uvedeno ZDE.
* Co myslíte, je to nové pojetí důkazu existence vše-Vědomí či Boha, chcete-li, anebo to je pouhá ne-smyslná halucinace. :-) Vý-klad Uvedeno ZDE.

Doporučuji Vám všem, udržujte ve fokusu své pozornosti představu nové 5.D Země, tzn. Země, která je v projevu zkrystalizovaného světla.

* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.
* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... (čili ve světech jednoty, které jsou v projevu zkrystalizovaného světla) Uvedeno ZDE.


* Zdánlivě nesouvisející videa: * Corey Goode - David Wilcock „Kosmické tajemství“ 21.2.2020, rozhovor vede Jenny McCarthy, 1. Část ZDE, 2. Část ZDE.
* Globální reset, 27.03.2020, Meg Benedicte Uvedeno ZDE.Do článku a komentářů budou průběžně přidávány související informace, tak se k tomu když tak vracejte. Hlavně to šiřte dál, pro ostatní. Je to nutné, obzvláště v této době! Jelikož se tonoucí chytají i stébla, proto věřím, že se k tvořivé vizualizaci připojí i notoričtí spáči..

Zobrazení: 1610

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

* Dobrá zpráva: WIN_2021.01.19_01_11_08_Pro Vimeo ZDE. (VELICE důležité je to, co začíná časem videa: 7:32)

Lineární čas Chronos začíná již kolabovat. Proto buďte velice opatrní na to, čemu chcete u-věřit, neboť čemu uvěříte, to se z důvodu kolabujícího lineárního času začne velice rychle odehrávat nejen ve vašich myšlenkách a představách, ale následně i v tady a teď Vaší vnější, osobní reality!

Vaše myšlenky a představy se projeví i do hmotné reality obzvláště rychle, pokud své myšlenky a představy podpoříte svým záměrem (7.D), představami (6.D), po-city (5.D) a emocemi (4.D), neboť pocity a/nebo emoce vytváří gravitační silová pole, z nichž se díky pocitů a emocí (přání něco citově či emočně prožívat  – ženský princip Jin) změní zadané záměry (program uložený ve frekvencích světla – mužský princip Jang) z frekvencí světla Jang na částice hmoty Jin.

Výše uvedeným procesem dochází k tomu, že mentální obrazy krystalizují z vnitřních, subjektivních mentálních představ do vnější, tzn. hmatatelné, neboli hmotné reality. Berte ovšem na vědomí, že emoce tvoří 3/4D světy a jejich reality, které jsou založeny na uhlíku 666, kdežto po-city tvoří 5.D světy a jejich reality, které jsou založeny na uhlíku 7, což je zkrystalizované světlo. Proto v takovýchto světech naprosto vše září jako miniaturní sluníčka. (Pokud na Vás malé děti či zvířata začnou zdánlivě bezdůvodně zírat, tak to je proto, že vidí, jak Vaše aura začíná již mnohem více zářit.)

Každá bytost se ale bude muset naučit ovládat své myšlenky a z nich se rodící představy, jinak by vytvářela destrukci. Proto se fokusem své pozornosti zaměřujte hlavně na to, co si přejete ve své hmotné realitě vidět a prožívat a svým záměrem (7.D), svými představami (6.D), svými po-city (jako že již v 5.D žijete to, co si přejete) a případně svými emocemi (4.D) to následně ukotvujte do své osobní přítomnosti.

Vaší okolní realitě tím pádem nezbude nic jiného, než aby se přizpůsobila tomu, co výše uvedeným postupem vytváříte, neboť to je zákon tvoření světů a jejich realit, který je neměnný. Někteří se již velice brzy naučí být i vědomým tvůrcem svého světa a jeho realit, čímž budou příkladem pro ostatní, že se to může naučit naprosto každý.

PS: Je dobré se zajímat i o to negativní (z důvodu, aby člověk byl v obraze a věděl, co si nepřeje, aby bylo prosazeno a vytvořeno), ovšem je třeba to nežádoucí jen sledovat jako pouhý pozorovatel. Tohle se naučit je možná to nejtěžší. Pokud byste se do čehokoliv svými pocity či emocemi zapojovali, tak to budete svými energiemi podporovat a vyživovat.

Úzce související článek: * Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.

* Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost Uvedeno ZDE.

* C-vid je fraška a roušky jsou směšné - MUDr. Josef Hrušovský (sestřih) Video ZDE.

* Aktuality 2112021 Vimeo ZDE.

Těším se na to jako malý dítě

Pomozte vytvořit vlídný, pokojný a překrásný svět.

Překlady Velké deklarace, jak ji její autor, taoistický mistr Dr. Nobuo Shioya nazývá.

1/ Nekonečná moc vesmíru krystalizuje a celý svět se stal překrásným, vlídným a pokojným.

2/ Nekonečná síla vesmíru se spojila, získala hmotnou podobu a stvořila harmonický svět.

Výše uvedené zopakujte (nejlépe nahlas, kvůli rezonanci - frekvencím), představujte si to a prožívejte to a považujte to v tomto světě jako již právě TEĎ existující skutečnost, kterou již teď všemi svými smysly prožíváte. Úzce související článek: Obrovská síla záměru (7.D), představivosti (6.D) a po-citu (5.D), aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost Uvedeno ZDE.

Vy jste tvůrci nové doby! - Uvedeno ZDE.

Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost Uvedeno ZDE.

* Časová osa. 30.1.2021 David Wilcock Video ZDE.

(rozesílejte to dál)

* 2021-05-10 – J.Chvátal_261_Umění žít-umění být – Smrt_159min Audio ZDE.
* Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) Uvedeno ZDE.
* Obrovská síla záměru (7.D), představivosti (6.D) a po-citu (5.D), aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí (čili "duše" - kosmická energie) a teprve potom fyzický, neboli holografický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné Uvedeno ZDE.
* Jak se nenechat nikým a ničím rozhodit a stát se sebe-vědomým, emocionálně vyrovnaným tvůrcem a pánem své reality i svého osudu Uvedeno ZDE.
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost - ZDE.
* Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost Uvedeno ZDE.

* Marcelka z hor, 15-Vse se deje v zajmu celku Uvedeno ZDE. V tomto videu je dosti dobrých informací, ale: Pokud by kupř. byla pravda, že vše, co je stvořené, bylo stvořené Bohem, čili nejvyšší Inteligencí Univerza s nejvyššími frekvencemi, tzn. harmonickými frekvencemi bezpodmínečné Lásky, tak by ten Bůh byl ne-pěkně krutý, neboť by vytvářel i všemožné krvelačné stvůry, jako jsou v miniatuře např. blechy, komáři a štěnice. Z úrovně bezpodmínečné lásky ale nejde tvořit nic disharmonického, neboť to harmonické frekvence vůbec neumožňují. Z toho jasně vyplývá, že tento zdejší svět nebyl stvořen Bohem s velkým "B", ale nějakými bytostmi, které si na "bohy" pouze hrály.

To, že ve fyzické realitě se rozhodnutí odehrává o několik vteřin později, je z důvodu, že to rozhodnutí, které si můžeme z různých možností vybrat, dělá každá jednotlivá bytost ze SVÉ osobní 7.D úrovně existence. Tzn., že rozhodnutí nepochází od nejvyšší kosmické Inteligence čili od nejvyššího, pravého Boha s velkým "B", ale ze 7.D úrovně vědomí a existencí, ve které se kolektivní Vše-Vědomí JÁ Absolutno svým záměrem, čili svou vůlí - Jang (něco tvořit) a svou touhou - Jin (něco prožívat) individualizuje, do nějakého JSEM to či ono, např. jsem člověk.

Z této 7.D úrovně si individualizované vědomí (čili odštěpek, "jiskra" kosmického vše-Vědomí), již ale individualizované do nějakého určitého projevu existence, neboli do nějaké individualizované bytosti, vybírá co chce vidět, dělat či prožít. Funguje to tak, že individualizované vědomí nějaké bytosti, která je např. v projevu 3.D, vysílá svými osobními záměry (vůle - Jang) a přáními (touha - Jin) do svého 7.D svá přání - touhy a své záměry - vůle. Vyšší já z této 7.D úrovně vytvoří možnosti realizací naprosto všeho, co je požadované. Těch možností je ovšem více, než probíhá myšlenkových pochodů v požadující bytosti a to z toho důvodu, že vyšší já hledá a tvoří nejoptimálnější a nejrychlejší cesty k dosažení všeho požadovaného.

Z vyšších úrovní existencí do těch nižších ovšem projde jen ta informace, která je vůlí a touhou zadavatele požadavku nejvíce energeticky nabitá. Z toho důvodu to vypadá, že jsme naprogramovaní jako roboti a že náš život je tedy již předem před-určen. Je to ovšem ne-smysl, neboť naprosto vše co má duši (čili co není anorganické), je nejenže nedílnou součástí kosmického vše-Vědomí, neboli Živého Tvořivého Světla, ale je i spolutvůrcem jednotlivých světů a jejich realit, přičemž záměry v 7.D a mentálními pochody vytvářené obrazy v 6.D jsou tím, co vytváří předlohy, neboli plány pro tvoření světů v projevu 5.D, 4.D a 3.D. Co si jaká bytost z těchto předstvořených předloh vybere a do své reality zhmotní, je ovšem již jen a jen na každé jednotlivé bytosti.

To znamená, že Vaši realitu za Vás nikdo nevytváří. Tu si tvoříte Vy sami, ovšem za pomoci svých vyšších úrovní vědomí existencí. Též je třeba si uvědomit, že dualita (čili opaky, jako např. dobro vs. zlo) je až do nejvyšší 4.D, a polarita, už ale jen ve smyslu Jin&Jang (ve které si každá bytost též tvoří svou osobní realitu) je až do nejvyšší 7.D. Teprve až od 8.D již neexistuje osobní vědomí a jeho osobní záměry - programy, což znamená, že teprve až od 8.D mizí individualita, neboť v 8.D osobní vědomí splyne v jeden celek s vše-Vědomím Univerza. Více v článku: Jak vypadají vaše vyšší já a vaše energetická - duchovní podstata a jak se s nimi můžete propojit a stát se opět zcela svobodnou bytostí Uvedeno ZDE.

Též je třeba vědět, že nejvyšší kosmické vše-Vědomí, neboli vně projevený Bůh/Bohyně je centrální Slunce Vesmíru, obsahující nejvyšší frekvence vně projeveného Světla, které nejenže netvoří, ale ani nemůže tvořit nic negativního - disharmonického, neboť toto světlo obsahuje nejvyšší frekvence vně projeveného Univerza. No a vně neprojevený Bůh/Bohyně je nic nepožadující vše rozdávající Vnitřní PRA Světlo o ještě vyšších frekvencích, než jaké má centrální slunce vesmíru. Toto pra Světlo funguje jako stavební materiál pro vně projevené světy a jejich reality. (Funguje to na stejném principu, jako jsou na nosnou televizní vlnu na různých frekvencích namodulovány různé televizní programy.) Na vnitřní prasvětlo (neboli na tuto nosnou stavební frekvenci) se lze napojit přes své duchovní srdce, neboli přes svůj osobní nulový bod, ve kterém má každá bytost svou osobní Merkabu.

Ještě je třeba dodat, že vůle, Jang - projekce a touha, Jin - gravitace je to, co do všeho vně projeveného vdechuje život, neboť tyto opačné polarity ve vesmíru vytvářejí zdání pohybu a plynoucího času. Mnohem více podrobností o tom, jak to všechno vlastně funguje, najdete v článku: Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE. Pokud si tohle všechno u-vědomí-te, tak si můžete uvědomit i to, že nemůžete dokázat pouze a jen to, co si prozatím nedovedete představit a co ve fokusu své pozornosti nedovedete udržet. Související článek: Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) Uvedeno výše - ZDE.

Dodatek: Dezinformace a s tím související manipulace je prováděna z důvodu, aby zloduši (tzn. i tzv. padlí prdlí "andělé", nebo-li tvůrci tohoto zdejšího Matrixu) udržovali lidi v iluzi, že nic nezmůžou (neboť je vše předem dané) a mohli tak lidi nadále ovládat a manipulovat s nimi. Proto buďte velice opatrní na to, čemu chcete u-věřit, neboť mnozí mudrlanti, mnohdy ne-vědom-ky říkají všemožné bláboly, které dostávají od našeptávačů (většinou z astrálu), kteří se snaží, aby si lidé neuvědomovali, že jsou (většinou zatím jen ze své podvědomé úrovně existence) tvůrcem svých světů a jejich realit.

Pokud Vás tohle zajímá, doporučuji Vám poslechnout si i videa: * Lidské paradigma a jeho proměna - Jan Rak Uvedeno ZDE. * Existujeme jen tady a teď, minulost a budoucnost je trochu iluze, říká vědec z CERNu Uvedeno ZDE. * NÁŠ SVĚT JE POUZE „DOHODNUTÁ INFORMACE“! – prof. Jan Rak (SG 23, 14. 12. 2019) Uvedeno ZDE.

* Zvuky, frekvence 963Hz jsou ve videu: 963Hz 》TY JSI VESMÍR 》Projev cokoliv co si přeješ 963Hz 》YOU ARE THE UNIVERSE 》Manifest Anything You Desire Zvuky na videu ZDE.

Mnohem více najdete v článku: Nevěřte všemu, co Vám kdejaký mu-drc :-) nakukává, neboť mnozí nevědí, co činí! Uvedeno ZDE.

S pozdravem Živé Tvořivé Světlo.

* Aký je prechod z 3D - 5D? Čo to znamená? Príde záblesk? Čo hovorí na to Galaktická federácia svetov? Video ZDE.
* Saint Germain: Probuzení kolektivního úspěchu 8.5.21 Natalie Glasson Audio ZDE.
* Civilizace Andromeda 6.5.21 Elena Eleya Audio ZDE.
* Toto je prohlášení o svrchovanosti pro planetu Zemi. 26.4.21 Ze stránek Aurora Ray, Galakt. Federace Audio ZDE.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Plejádská vesmírná lod uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Tohle je naprosto EPICKÉ. uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu 33 000 lekárov a zamestnancov v Kanade odmietlo jedovatú vaccs. uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací. “Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kanadský profesor teologie Pierre Gilbert varoval před vakcínami uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací. “Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Tohle je naprosto EPICKÉ. uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací.“Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Nadhorlivost je horsi nez fasismus

              Ubírání je zásadní pro život.Ubírat všechno a všude. Minimalizovat. A život bude velký a nádherný. Nedostatek je zdravý, protože může být něčím doplněn. Přesyt je jako choroba, na kterou není lék a přináší jen další nemoce a smrt.…Zobrazit další
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Silná myšlienka. uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Chorvátsky prezident končí v krajine s očkovaním !!! uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby