* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Zpráva od Plejáďanů (videa odhalují nejen historii a původ původních a současných obyvatel Země, ale i to, jak se sladit se zvyšujícími se frekvencemi jádra Země, způsobující transformaci vědomí.)

* Zpráva od Plejáďanů CZ titulky část 1/3 Uvedeno ZDE.
* Zpráva od Plejáďanů CZ titulky část 2/3 Uvedeno ZDE.
* Zpráva od Plejáďanů CZ titulky část 3/3 Uvedeno ZDE.
(Titulky lze číst i při zastaveném videu, pokud roztáhnete velikost obrazu přes celou obrazovku.)


* Vyobrazení odhalující mnoho zajímavostí najdete ve videu: U F O's We would have to be seeing these things! Uvedeno ZDE.
* Dr Steven Greer nastal čas k odhalení mimozemšťanů a volné energie Uvedeno ZDE.
Tajné spiknutí mimozemšťanů a kdo skutečně ovládá svět Uvedeno ZDE.
* Plejáďané neutralizovali nukleární hlavici připravovaná 3 světová válka nebude (toto je odehrálo 10. 10. 2010) Uvedeno ZDE.
* 19 minut, které ti změní pohled na svět...[CZ Titulky] Uvedeno ZDE.
* Článek úzce související s výše uvedenými videi: Víte to, že jste mnohem větší hlupáci než si vůbec dovedete představit? Nemáte tušení proč? Tak se na to mrkněte a konečně prozřete! Uvedeno ZDE.

* Poselství Plejáďanů 2012 - Budíček pro Světelnou rodinu.mp4 (toto video je již jen bez titulků, čili jen v angličtině) Uvedeno ZDE.

Těmito paprsky světla centrálního slunce a jeho inteligencí se ovšem stáváme jen v tom případě, že se svým záměrem naladíme na sloup světla (jež je i v Sušimně naší páteře) vedoucího z jádra Země, přes naše čakry, do jádra centrální Slunce tohoto vesmíru, čili do naší 13té čakry - úrovně vědomí. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Bašarněkterém ze svých videí uvedl, že odstranění války nedocílíme tím, že budeme válku nenávidět, ale tím, že budeme milovat mír. Toto lze samozřejmě aplikovat i na vše ostatní. Takže pokud chceme být např. zdraví, tak toho nedosáhneme tím, že budeme nenávidět svou nemoc, ani tím že ji budeme milovat, ale tím, že začneme milovat opak, čili že začneme milovat zdraví. Nebo, pokud chceme mít všeho nadbytek, tak nebudeme nenávidět to, čeho máme nedostatek, ani nebudeme milovat svůj nedostatek, ale budeme milovat OPAK, čili budeme milovat nadbytek všeho, co si jen přejeme. Úzce související video: Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (CZ titulky) Uvedeno ZDE..

Zobrazení: 921

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 17.Leden.2016 v 13:10

* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Víte, že zvyšující se frekvence jádra Země způsobují metamorfózu, čili trans-mutaci veškeré hmoty do jiného, vyššího projevu existence? Je potvrzeno, že nyní dochází k mutaci i u lidské tkáně. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.
* Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvářet Ráj na Zemi Uvedeno ZDE.
* Tajemství jak přeměnit Vaše DNA na krystalickou formu (proměna těla z báze uhlíku na tělo které je na bází krystalů křemíku) a co všechno tato trans-mutace umožňuje Uvedeno ZDE.
* Esoterická agenda CZ titulky Uvedeno ZDE.
* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 19.Leden.2016 v 0:54

Na konci třetího videa je uvedeno toto: "Když dostatečné množství lidí vědomě vytvoří jejich vlastní realitu, stvoříte si novou planetu. K tomuto rozdělení nedoje pravděpodobně dříve, jak za 20 let (až cca v 2012). Když si uvědomíte, že jsme především vědomí, čili energie živého tvořivého světla a teprve potom vnější projev existence, tak Vám na tom co je zde uvedeno nebude nic divného.

To rozdělení na více planet ovšem neprobíhá naráz, ale postupně a nezrodí se jen jedna nová Zem, ale bude jich tolik, kolik je dostatečně energetický silných mentálních představ. Změnou fokusu své pozornosti bude možné se zhruba do roku 2019 přemisťovat z jedné planety do jiné (což člověk dělá aniž by si to vědomě uvědomoval), ale čím více se budeme blížit roku 2019, tím hůře to půjde, neboť jejich frekvence budou stále více odlišné a proto bude stále obtížnější se na ty jiné frekvence naladit. Úzce související video: Bashar - Ilumináti a paralelní verze planety Země [Czech] Uvedeno ZDE.

Zhruba po roce 2021 bude již prakticky zcela nemožné se  na nějakou jinou paralelní Zemi přemístit, neboť v té době bude každá paralelní Země mít již natolik odlišné frekvence, že přechod na kteroukoliv jinou bude možný prakticky již jen tím způsobem, že bytost zemře a pak (pokud se na frekvence nějaké jiné paralelní Země naladí) se na nějaké jiné paralelní Zemi narodí. Související článek: * Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.


Úzce související články:
* Tak, jako se ze staré, umírající buňky rodí buňka nová, zrovna tak se ze staré, rozpadající se Země rodí a odděluje nová, zdravá, krásná, Země. Už jste si vybrali na které z nich si přejete být? Uvedeno ZDE.
* Víte jak vypadá a kam nás vede transhumanismus (tvořící z lidí bio-roboty), kam naopak vede transcendentní probuzení (vytvářející skutečný pokrok a svobodu) a už jste se rozhodli co si vyberete vy? Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Uplatněme fenomén sté opice a pojďme společně zharmonizovat nejen tuto planetu, ale všechny a všechno co na ní a uvnitř ní existuje. Uvedeno ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 19.Leden.2016 v 0:56

Dle níže přiloženého videa s názvem: Arcturians ~ Wave X (které je v angličtině), již dochází k oddělování nejen hmoty, ale i frekvencí nové, vzestupující Země od staré, sestupující Země. (Související článek: * Po vzostupe – bezduché 3D Uvedeno ZDE.)


Ti kteří jsou bezohlední (kteří si přejí dobro pouze pro sebe a po nich "potopa"), ti díky svým osobním disharmonickým frekvencím zůstanou na staré, sestupující Zemi (která se časem nejspíše rozpadne) a ti kteří jsou dobrotiví (kteří si přejí dobro nejen pro sebe, ale pro všechny zúčastněné, tedy i pro naši planetu), ti se díky svým osobním, stále více harmonickým frekvencím zařazují na novou, vzestupující Zemi. Časové linie vývoje sestupující a vzestupující Země se sice od sebe již oddělily, ale obě Země jsou frekvenčně jedna s druhou zatím pořád ještě částečně propojeny, takže každý jednotlivec se fokusem své pozornosti neustále přelaďuje a tím i přesouvá z jednoho paralelního světa a jeho realit do druhého - jiného.

Jakmile ale dojde k naprostému frekvenčnímu oddělení jedné, sestupující Země od frekvencí té druhé, vzestupující Země, nebo lépe řečené zemí (neboť je tolik paralelních Zemí a jejich realit kolik je mentálních představ), tak přejít na novou Zemi bude možno již jen tím způsobem, že bytost zemře, naladí se na frekvence vzestupující Země (tím, že se stane dobrotivou a začne si přát dobro pro všechny zúčastněné) a pak se na novou Zemi Inkarnuje. Pokud se Vám ale umírat nechce, :-) a chcete se na novou Zemi dostat a udržet se na ni, tak je třeba se stát dobrotivým, přejícím člověkem a podle toho se taky chovat a jednat.

Pokud si člověk přeje dobro nejen pro sebe, ale i pro všechny zúčastněné (a podle toho taky jedná), tak se automaticky slaďuje s frekvencemi nové, vzestupující Země. Takže pokud tací aspoň částečně již jste, tak nemějte žádný strach (neboť strach osobní frekvence snižuje), jelikož jste svými frekvencemi na vzestupující Zemní již naladěni. Pokud tací zatím nejste, tak je stále ještě nějaký čas na to se přejícím a dobrotivým člověkem stát (což osobní frekvence zvyšuje) a tím se s frekvencemi nové, vzestupující Země sladit. Když si řeknete "no co, maximálně natáhnu brka", :-) čili zahodím své staré tělo a pořídím si zcela nové, :-) mnohem hezčí a dokonalejší, tak se bát přestanete.

Čím více budete v pohodě, čili ve vnitřním klidu a harmonii sami se sebou a se všemi a vším ostatním, tím se nejenže zvýší Vaše osobní frekvence, ale i se ve Vás obnoví funkce vícero kódů Vašeho osobního DNA. To způsobí, že Váš život bude o to více snadnější, dokonalejší a veselejší, neboť čím více ze 64 kódů DNA je u bytosti zapojených - funkčních, tím je nejen moudřejší (neboť přes své DNA přijímá do sebe moudrost Univerza), ale i se jí z toho důvodu mnohem lépe daří a snadněji žije. Uvědomte si, že vše co je příjemné, radostné a povznášející, vytváří harmonické pocity - frekvence, které způsobují radost a dobrou náladu (a proto osobní frekvence zvyšují), kdežto co je nepříjemné, vytváří disharmonické pocity - frekvence, které osobní frekvence snižují a tím způsobují špatnou náladu, stres a následně i nemoci.

Proto je třeba abyste odpustili všemu a všem, v duchu požádali všechno a všechny o odpuštění a zaměřili se především na to co je příjemné radostné a povznášející, neboť na co kdo upnete svou pozornost, to spoluvytváří, přitahuje k sobě (do své osobní reality) a i to prožívá.  Úzce související video: * Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (CZ titulky) Uvedeno ZDE. Úzce související článek: * Jak se nenechat nikým a ničím rozhodit a stát se sebe-vědomým, emocionálně vyrovnaným tvůrcem a pánem své reality i svého osudu Uvedeno ZDE.

Další úzce související článek: * Co znamená sestupný vývoj, co vzestupný vývoj, kam který z nich vede a proč a který z nich si vyberete vy? Uvedeno ZDE.Další úzce související video: * DOLORES CANNON - ROK 2012, NOVÁ ZEMĚ V 5. DIMENZI Uvedeno ZDE.

Další úzce související článek: * Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.

* ZÁŘIJOVÁ VLNA „X“ (exclusivní informace ze zahraničního newsletteru) - ZDE.


Na obrázku stojí: "Dva světy, jeden se rodí, druhý umírá. Kterému dáš svou energii (pozornost), ten se stane tvou realitou. Nevybrat si je tak jako tak výběr (neboť tvé vnitřní, osobní frekvence vybírají za tebe)."


* Tak, jako se ze staré, umírající buňky rodí buňka nová, zrovna tak se ze staré, rozpadající se Země rodí a odděluje nová, zdravá, krásná, Země. Už jste si vybrali na které z nich si přejete být? Uvedeno ZDE.


* Arcturians ~ Wave X Assimilation & Integration 9 30 15 Galactic Federation of Light - Here.
* Dolores Cannon 5D Earth is Here! - Here.
* How to Let go of Fear and Release Karma - 3 Magic Words Movie - Here.
* Dolores Cannon Communicating with the Subconcious Mind [FULL VIDEO] - Here.

* Dolores Cannon ~ Pt 1/3 on Reincarnation, Karma & Law of Attraction - Here.
* Dolores Cannon ~ Pt 2/3 on Nostradamus, Power of Our Minds & Changing Time Lines - Here.
* Dolores Cannon ~ Pt 3/3 on Free Will, Intergalactic Beings & Non-interference - Here.

* ARCHANGEL METATRON – 5D THINKING – INTENTION vs. EXPECTATION Galactic Federation of Light - Here.


March 18, 2015 ~ 33:2 a.m. (EDT), 12:32 a.m. (PDT) Boom!!! Its complete! The New Earth Holographic manifestation ushered in, thanks to Gaia deciding to Ascend and Humanity raising the Collective Consciousness. The ball got rolling back in 1987 when the Harmonic Convergence took place.  With much support & help from the planetary system as well. More in the article: New Earth/Old Earth Split Completed - Here.

.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 22.Leden.2016 v 0:07

* Stopy civilizace starověkých bohů (ruský dokument s CZ titulky) zapovězené kapitoly historie - ZDE. (Titulky lze číst i při zastaveném videu, pokud roztáhnete velikost obrazu přes celou obrazovku.)

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 9.Červenec.2016 v 21:29

* Who Are The Pleiadians  - Here.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 29.Leden.2017 v 20:50

* Who are the Nordic Aliens? - Here.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 17.Listopad.2018 v 12:14

* You Might Question Everything After Watching This... (2018-2019) Here.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nalaďte se na správnou frekvenci, čili na frekvenci 432Hz, a připravte se na transformaci. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Pročištění destruktivní energie: Opuštění strachu, obav a ustaranosti, zvyšuje pozitivní energii, 432 Hz / Cleanse Destructive Energy: Let Go of Fear, Overthinking & Worries, Boost Positive…"
před 7 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu DNA skrývá netušené možnosti uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Our "Junk" DNA Holds Astonishing Powers Which are Accessible Here."
před 11 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Enlightenment (Documentary) Here.* Beyond Our Sight (Documentary) Here. * The Secret Hidden from Mankind: Mind Science Kept Hidden, Documentary - Here."
neděle
Příspěvek do blogu uživatele Jozef Wolf

Zachránce Ježíš.

    Jestli se chceš dneska rozhodnout, že do toho půjdeš, že chceš být s Bohem, modli se nahlas tuto modlitbu. Je to jen vzor pro ty, co nevědí, co říct.Bože, zjistil jsem, že jsem hříšník,Je mi tak líto těch všech věcí, které jsem v životě udělal…Zobrazit další
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Transformace a vzestup do 5. a vyšších D. je o opětovném propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip - gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Uranus, Age of Aquarius Here."
neděle
Uživatel Jozef Wolf aktualizoval svůj profil.
neděle
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 25.1.2020

Plejádska hviezdna sústava je v zarovnaní so všetkými jej hviezdami /hviezdnymi semiačkami/, ktoré sa nachádzajú na planéte Zem a procesu Zmeny pomáhajú. Energia hviezdneho systému Plejády je priamym spojením so srdcom čistého svetla srdca Krista.…Zobrazit další
sobota
Jana Rejcha je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
sobota
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 24.1.2020

Aktuálne: Stručne a jasne - všetko čo sa v podstate od dnešného dňa deje je záležitosťou dotýkajúcou sa každej bytosti na planéte. Udalosti sa týkajú spolupráce solárnej frakcie /najvyššie solárne vedomie/ - Plejád a bytostí Svetla vnútornej /vyššie…Zobrazit další
pátek
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Wingmakers Solitronic Transmissions"
pátek
Uživatelé Vlastimil Enris Anderson a Catch the sun jsou nyní přátelé.
pátek
Uživatel Vlastimil Enris Anderson aktualizoval svůj profil.
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. Poslechněte si ve videu především tu část, od 4:19 do 8.13.* Pravá tvář…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Všem vřele doporučuji poslechnout si tato videa: * Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. V tomto videu si poslechněte…"
pátek
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 23.1.2020

SME v energii bytia - Stvoriteľom u každej bytosti Svetla podporovaného. SME už neznamená len byť, ale i tvoriť prostredníctvom nových energií a tým ich zviditeľniť /na fyzickej úrovni prejaviť/.…Zobrazit další
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
22.1.
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Vícedimenzionální nová země (TARA 5D) : celý nový svět

Nyní se objevuje každá zkušenost na každé kvantové / vícerozměrné (kosmické / pozemské) úrovni, jako velmi důležitá nedílná součást mnohem většího obrazu, který byl uveden před celou naší inkarnací / porodem do formy / sloučení do JEDNOHO pro to,…Zobrazit další
21.1.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
21.1.

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby