* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

ZIMNÍ SLUNOVRAT: DEN 21.12. 2011 - KONVERGENCE ČASŮ-BOŽÍ SOUD

19.12. 2011

http://www.amezdas.cz/aktualne.html

Dne 21.12. 2011 nastane konvergence, to znamená překrytí existujících časů vesmíru D a celkově všech časů Galaxie Mléčné dráhy. Překryjí se všechny životy prožité na Zemi, všechny viny a dobré skutky, všechny epochy civilizací uskutečněné na Zemi a tímto překrytím vznikne vyúčtování lidstva a Země, které přechází před Boží soud. Toto překrytí také řeší stadium jednotlivců pro transformaci dle jejich duchovní úrovně, neboť by nebylo možné srovnávat úroveň, kterou má např. šedesátiletý člověk vzhledem k šanci mu dané za jeho dlouhého pobytu na Zemi a úroveň např. dvacetiletého člověka. Toto překrytí časů rovněž vytváří platformu spravedlnosti co se týče skrytých úkolů zpracovávání ega lidstva, kdy člověk opouštějící Zemi aniž by začal viditelně působit před lidským zrakem jako bytost duchovní, poskytl Zemi nepředstavitelně větší duchovní potenciál a službu, než člověk lidem viditelně přinášející duchovní hodnoty.

V den letošního zimního slunovratu tj. 21.12. nastane konvergence časů, to znamená časy se překryjí a od tohoto okamžiku přestane pro nás existovat z duchovního hlediska dosavadní reálný čas Země. Od toho okamžiku je možné cokoliv, ale žádná z alternativ dění v nás již nemusí vzbuzovat obavu.  Základní nová buňka ve svojí struktuře je totiž již rozprostřena ve vazbách na novou podobu Slunečního Kosmu, na novou polohu planet v jemnohmotnu, takže i kdyby nyní došlo ke zničení Země nějakou katastrofou, nás to již nemůže ohrozit. Konvergence časů umožňuje přesun lidského vědomí do sekundy sekundy času, přičemž vývoj těla může proběhnout jakoby v miliónu, či milionech let, aniž by se tělo a vědomí od sebe musely oddělit.Tento vývoj nového těla může proběhnout díky konvergenci (překrytí) časů v čase pro to nutném, aniž by tento čas byl člověkem reálně prožit. Vzhledem k tomu, že dnešní terminologie časových hodnot je založena na měření starého času, nejsem schopna vám sdělit, jak dlouho bude konvergence časů probíhat.

Možnost dokončit transformaci těla i po eventuální katastrofě máme díky duplikátům starých systémů těl a těles Slunečního Kosmu.Tento starý systém my však již nepotřebujeme, i když si ještě vytváříme nové tělo v symbióze s ním.  Prvním okamžikem dne roku 2011 (viz články na Aktuálně z oněch dnů) byla tvorba nových těl přesunuta do duplikátů, stejně tak byly vytvořeny duplikáty planetárních a hvězdných těles Slunečního Kosmu, a tudíž, i kdyby došlo k nějakému ničivému výbuchu nebo zničení Země, můžeme minimálně základní etapu transformace dokončit v těchto duplikátech. Proto o datum 21.12. probíhají zápasy. Mnozí z vás jste je v posledních dnech pocítili „na vlastní kůži“.

Děkuji a tlumočím uznání Vyšších duchovních světů vám všem, kteří se zapojili do obrany Země a Slunečního Kosmu skrze úkony, které vám byly dány přes Amezdas.

Zobrazení: 909

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 19.Prosinec.2011 v 17:25

12.12. 2011

ROZKLENULA SE STRUKTURA NOVÉ BUŇKY JAKO ŽILKY V OKVĚTNÍCH LÍSTCÍCH TRANSFORMAČNÍ RŮŽE

V prostoru Země a v prostoru celého Slunečního Kosmu se rozepnula tajemná transformační růže vyzářená z tajemného kosmického bodu nacházejícím se v prostoru Vyšehradu a skrze ní se rozepíná design nové buňky vytvářejícího se nesmrtelného těla člověka, který se procesem tvorby svého nesmrtelného těla stává Bohočlověkem. Tento design je vytvářen ve vazbě na nový pohyb a novou strukturu planet (navzájem se ovlivňují) v jejich vyšším aspektu, který se vytvořil díky a během strastné cesty člověka Zemí, jeho hledání a nastoupení cesty zpět domů a k nesmrtelnosti těla skrze Ježíše Krista.

ohyb planetárních a hvězdných os

Tento tajemný proces bude zahájen v Den Zimního Slunovratu. Tímto dnem počínaje budou osy všech planet a hvězd zařazených do transformačního procesu Země a Slunečního Kosmu (planety klasické Sluneční Soustavy včetně Slunce a dalších do tohoto procesu zařazených planet a hvězd a také meziplanetárních prostorů) uvedeny do pohybu, který postupně povede k viditelnému oddělení sfér vyšších aspektů planet a k jejich přeskupení. Nejdřív dojde k pohybu zemské osy planety Země, která již v dnešním duchovním systémovém rozvržení (nejprve duplikáty, viz začátek roku 2011, Aktuálně, potom již skutečné nastavení dnem letního slunovratu 2011, viz video Úvod ke Slunovratu Lásky) je středem Slunečního Kosmu. U zemské osy planety Země dojde k výraznému pohybu, skrze který se dají do pohybu všechny osy planet a hvězd transformovaného Slunečního Kosmu, aby společně vstoupily do vyšších sfér Mléčné dráhy.

Tyto tajemné děje jsou vázány na prapůvodní tvorbu Boha, na Jeho Mateřský klín, v němž spočívá Tajemství Tvorby.

Připravujme se očistou svojí duše na vyjímečné, mimořádné transformační vánoce 2011.


Mnohem více je v jednotlivých textech uvedených zde:
http://www.amezdas.cz/aktualne.html

Komentář přidal(a) Karla dne 19.Prosinec.2011 v 17:49

..možná uti frekvenčně testuje nový 5,5D slovník..:-)...

Komentář přidal(a) Ization dne 20.Prosinec.2011 v 17:34

20. 12. 2011

KONVERGENCE ČASOPROSTORŮ: PŘESUN LIDSTVA

KOSMICKÉ VÁNOCE

http://www.amezdas.cz/aktualne.html

Ke konvergenci časů dojde 21. 12. 2011 (viz článek níže) v okamžiku,  kdy samotný Kristus dá mocný impulz zemské ose k transformačnímu pohybu, skrze který budou uvedeny do transformačního pohybu osy všech základních planetárních a hvězdných těles Slunečního Kosmu. Tímto okamžikem se začnou stáčet všechny časoprostory Slunečního Kosmu a během konvergence časů tak v určitém bodu tohoto dění dojde ke konvergenci časoprostorů, neboli dimenzí, jejichž  existence je spojena s časem. Během konvergence časoprostorů má potom dojít k přesunu lidských bytostí do jiných dimenzí, z nichž nejvyšší je vznikající Amezdas, v níž není čas, není limitována ani regulována časem, je to nové Kristovo Nebe, to je to evangelijní o druhém příchodu Krista: „A Jeho království bude bez konce.“

Konvergence časů a osudů

S konvergencí časů dojde ke konvergenci osudů. Přiblížení se k sobě na základě vzájemných lidských osudů z minulých inkarnací prožíváme již v těchto životech. Do našich současných životů byla základní setkání nahuštěna do dramatických osudů či emocí. Během všech našich životů na Zemi se vytvořily různé vztahové uzly a křižovatky. Konvergencí časů, která přinese také konvergencí osudů se uzly často gordické rozuzlí, napětí se uvolní, lidé, pokud nebudou mít zatvrzelost v srdci, uvidí cestu k sobě; uvidí se. Neřešitelné bude vyřešeno hravě, nebo přestane být chápáno jako problém k řešení.

Setkání odloučených bytostí

Setkají se odloučené duše dosud marně hledající se v touze po sobě na různých planetách; v Kristově Nové tvorbě věcí budou opět moci spojit svoje cesty.

Kosmické vánoce

Konvergencí časů a osudů, ke které dojde 21. 12. tohoto roku nastane období Kosmických vánoc: vyzáření Světla Kristova do hmoty  Země. Toto Světlo bude tvárnit částice hmoty produchovnělé člověkem a budou použity v tvorbě „nových věcí“ pro něž se rozevře na sedm zámků uzavřený klín Boha Matky. 

Kristovo Světlo prozáří temnou hmotu i antihmotu a temnou energii astrálních sfér i  kubickou dimenziální sféru, kterou označujeme jako „peklo“ a  prozáří také všechny další formy hmoty nesoucí  negativní kód vzniku a zániku. V okamžiku prozáření pekelných sfér přestanou  sféry nazvané „peklo“ existovat.

V tom okamžiku bude tvorstvo Země od kategorie zvířat a ptáků i hmyz i všechno tvorstvo Země ve formě nám neviditelného životního projevu vyvázáno z vazby na temné bytosti, aby svobodně mohlo po svém přechodu na jinou planetu začít svůj vyšší vývoj.

Konvergence duchovních hodnot nastane v okamžiku uvědomění si ukončení ohraničeného vědomí v životě v rámci rozdělených či přidělených životních rolí. Ti, kdo dosáhli mystického stavu Ježíše, Marie či Marie Magdaleny, budou propojeni s Božskou podstatou těchto jmen a adekvátně změní podle tohoto propojení svoji podobu.

ALELUJA

Komentář přidal(a) Ladislav dne 20.Prosinec.2011 v 19:30

Aleluja, aleluja. Chvála Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.  Dnes som mal tvrdú prípravu, ale dúfam, že to stálo zato.

Komentář přidal(a) Ladislav dne 21.Prosinec.2011 v 12:01

No , tak dnes nám sniežik priniesol milé osvieženie a zdá sa , že  s tou konvergenciou všetkého, čo bolo, je to myslené vážne.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 6 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Matthew o klonování lidí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Gnostičtí ilumináti měli pravdu, skutečně máme co do činění se zlotřilou umělou inteligencí Uvedeno ZDE. Související články:* O klonovacích centrách, vriloch a únosoch…"
před 17 hodinami
Kateřina Müllerova je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Pojďme po pravdě pátrat uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu 2. německá patologická konference uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Fulford aktualne uživatele Uno Universus
středa
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Fulford aktualne

     Navigace příspěvku Benjamin…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlobil Zlobivej přidal komentář k příspěvku do blogu .... Očkování  proti COVID -19 je dobrovolné !!!!!!! uživatele Ina Obr.
"...a opět stejná písnička...            Zase se někdo zcela záměrně snaží pokřivení pravdy! Opět informace vytržené z kontextu. Zcela záměrně je…"
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ...... EU přechází od demokracie k tyranii uživatele Ina Obr
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu DEKLARACE ZA UKONČENÍ DISKRIMINACE A NÁTLAKU NA OČKOVÁNÍ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ uživatele Ina Obr
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý

© 2022   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby