* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Závoj iluzí - Pravda: Za iluzemi - Jednota a rozmanitost: Konečný paradox

Závoj iluzí

Zvažme, nejdražší pracovníci Světla, povahu iluze. Je to něco, co se zdá být "skutečné" nebo "pravda", ale přesto to tak není. "">Je to chytré stvoření, které má vést lidi k tomu, aby věřili tomu, co nemá pravdu ani skutečnost.

Většina vašich současných řídicích systémů pracuje na síle závoju iluzí. Lidé, kteří nejsou vzhůru a vědomi, mohou být ovládáni strachem a úzkostí. Obavy z přežití vytvářejí velké obavy u lidí, a pokud nejste v kontaktu s vaším vyšším aspektem - a pravdou, že jste vždy v bezpečí a chráněni, pokud je to, co chcete vytvořit - pak můžete být manipulováni a "zaváděni" ti, kteří "">vytvořit iluze pro svou vlastní moc a získat.

Jedna z nejsilnějších iluzí na planetě, která byla prosazována po tisíce let, je dualita a konflikt. Tato válka a boj jsou "nevyhnutelnou" částí "lidského stavu". To není tak! Pravdou je, že většina lidí se snaží žít v míru a harmonii. Je to nejhlubší potřeba a touha všech na planetě. Přesto ti, kteří hledají kontrolu, vždycky manipulovali s lidmi tím, že hráli na obavách z přežití a bičovali emoce a hněvu a vytvářeli války založené na falešných přesvědčeních a obavách. A nikdy to nebylo snadnější než ve věku, kdy tolik lidí věří tomu, co vidí nebo slyší ve sdělovacích prostředcích. "">Opravdu, nejdražší, učíte se rychle pochopit povahu závoju iluzí!

Další silná víra, která vede k iluzi, je přesvědčení, že "zachránce" přijde ke změně všechno. To je také iluze duality, neboť předpokládá, že jste vyčerpaní a vyžadujete bytí nebo bytosti větší moci, abyste vás zachránili a zachránili vás před sebe. Nejdražší, silní učitelé přicházejí a odcházejí a pomáhají zvyšovat vědomí, ale je na vás, abyste jako rodinu nebo kolektivní vytvořili změny, které chcete vidět. To je důvod, proč jste tady. To je důvod, proč se Indigo a Crystal Children inkarnovali na vaší planetě. Společně vytvoříte změny! Nejdražší, nedávejte svou moc těm, kteří nabízejí iluze, že to udělá někdo jiný s větší mocností. Máte sílu! Prolomit iluzi omezení a vzít si sílu. Jako kolektivní vytvoříte novou zemi. Ale teprve poté, co jste prolomili tyto neosobní iluze.

Pravda: Za iluzemi

Pravdou je, že ve Vyšších rozměrech jsme trpělivě sledovali, jak lidé prozkoumali dualitu a kontrolu a vzdali své síly jako součást své evoluce. "">Trpělivě jsme čekali, dokud nebudete připraveni přijmout nevyhnutelnou pravdu o tom, kdo jste a uvolnit iluze a strachy, které vás omezily a zbavovaly se moci.

Ve skutečnosti jste věčnými a nekonečnými bytostmi Světla, kteří vezmou materiální formu, aby prozkoumali hmotné rozměry a vytvořili v nich. "">Jste součástí jedné rodiny Světla a všichni se snažíte růst a vyvíjet co nejlépe.

Možná jste považovali dualitu a disempowerment za způsob, jak růst - ale myslíme si, že jste nyní připraveni uvolnit omezení a konflikty a vrátit se k vědomí Jednoty, Jednoty a Lásky. "">Přijmout, že jste děti jedné planety a že všichni hledáte stejné cíle míru, bezpečnosti a růstu, vám umožní začít proniknout závoj zděděných iluzí a najít jednotu a jednotu a lásku.

Přijetí stavu vědomí, v němž uznáváte, že jste mocný a kreativní a je součástí Božské podstaty všeho, co je, je známé jako "Kristovo vědomí". Zaslíbený "Druhý příchod Krista" přichází k vám, když se každý z vás probudí k Kdo jste. Nosíte semeno Kristova vědomí uvnitř vás a když se probudíte, otevírá se jako Zlatý květ lásky. Pravdou je, že ty jsi křesťané nebo křišťálové. To je poselství, které vám přinášejí vaše nové děti, křišťál nebo křesťané děti. Jste Homo Christos ... ... novými lidmi, kteří vytvoří novou Zemi. To je pravda, kým jsi, když se probudíš, drahá. Nechte své děti vést do této reality, protože ve skutečnosti vyžaduje hlubokou nevinnost dítěte, aby se probudil k této nádherné perspektivě toho, kdo jste. "">Nemusíte potlačovat svou moc těm, kteří tvrdí, že mají Kristovou energii, neboť je pravdou, že každý z vás má v tomto okamžiku nárok na "Kristovo vědomí" v době Lví brány.

Jednota a rozmanitost: Konečný paradox
">

"">Jakmile obdržíte pravdu, že jste mocné bytosti světla, které se můžete uvolnit z manipulace a kontroly a vytvořit planetární domov, který si přejete, budete také přijímat pravdu vaší rozmanitosti a složitosti.

Planeta je naplněna lidmi, kteří jsou jedinečními jedinci, jedinečnými jako otisky prstů a různorodými a krásnými vlastním způsobem jako sněhové vločky. Když uvolníte omezující návyky duality, které vytvářejí srovnání a úsudek, začnete slavit a užívat si rozmanitosti lidské rodiny. A z této slavnosti přichází vzájemná úcta a tolerance a touha vzájemně se prozkoumat. "">Ne prostřednictvím konfliktu, strachu a boje, ale prostřednictvím Lásky a sdílení.

Sami sebe udělíte EMPOWER, když pochopíte, že každý člověk na planetě je hoden Respektu a lásky. "">Když každý člověk na planetě cítí, že je milován a respektován a součástí větší rodiny, pak jste uvolnili závoj iluzí, které byly kultivovány a udržovány na místě tak dlouho.

Dar levé brány je, že mnozí z vás budou v tuto chvíli propíchnout závoj iluzí. Budete držet energii lásky, rodiny, sdílení, aby každý člověk na planetě mohl mít příležitost vstoupit do pravdy a nakonec se pohybovat skrze závoj iluzí. "">Cokoliv nebo Každý, kdo vás požádá, abyste svou moc udělil, není z lásky a je součástí Závoje iluze.

Pravdou je, že jste mocné bytosti světla a lásky. Výkonní tvůrci, kteří mohou projevit sny, které si vyberou, individuálně a jako kolektivní, s podporou Ducha a vašeho vyššího aspektu. Nechť se jedná o sny o míru a lásku a radost. Nedovolte, aby energie Lví brány byla odkloněna od těch, kteří se snaží ovládat. Nechť vaše výtvory Lásky a Míru jsou silnější, zvednuté do projevu Božskou energií Sirius Stargate. Neboť pokud se soustředíte na Lásku a Radost v tomto okamžiku, skutečně vytvoříte zázraky, které jsou vašeho prvorozenství. Vytvoříte novou Zemi. Tady si můžete užít právě teď!

Originál v angličtině je pod názvem: Message Three: "The Lion's Gate 2005 : Breaking through the Veil of Illusions into New Earth". Archangel Michael through Celia Fenn. Uvedeno ZDE.


Úzve související články:
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.


.

Zobrazení: 397

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 31.Srpen.2018 v 12:37

Mnohem více se dozvíte z článku/videí:

Energie 777 + Energetická aktivace Vortexu 7 7 7 + Prolomení závoje iluzí do Nové Země ~ Archanděl Michael. Strojový překlad první, druhé i třetí části ZDE. To samé v angličtině je na videu: Archangel Michael ~ The 7 7 7 Energies, part one Here. The Energetic Activation of the 7 7 7 Vortex ~ Archanděl Michael, part two Here. All 3 articles Here.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost - ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Archanděl Michael ~ Život v Nové Zemi Ty a tvoje krystalické tělo. (2) Strojový překlad ZDE, (2) ZDE, (3) ZDE. To samé v angličtině je na videu: Archangel Michael ~ Living in the New earth You and your crystalline body (1) Here. Article (1) Here, (2) Here, (3) Here.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 31.Srpen.2018 v 12:54

* Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.

Tohle je co se domníváme že jsme ........ a tohle je co ve skutečnosti doopravdy jsme.


* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost - ZDE.

* Maya říše iluzí, aneb naprosto vše je tvořeno projekcí zaostřeného vědomí, produkující živé světlo. Uvedeno ZDE.

I tohle je jen pouhá iluze, :-) takže nevěřte ani všemu co vidíte!


* Umíte-li anglicky, doporučuji Vám shlédnout video: Video v angličtině: Hindu Concept MAYA :The Greatest Secret - Is this World Real Video Here.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 31.Srpen.2018 v 12:57

Právě dochází k transmutaci, čili k přerodu veškeré hmoty (jak naší tak i planetární) z báze uhlíku na bázi tekutých světelných krystalů. Podrobnosti najdete v článku: Tajemství uhlíku 7. - ZDE. (uhlík 666 končí)
* Víte, že zvyšující se frekvence jádra Země způsobují metamorfózu, čili trans-mutaci veškeré hmoty do jiného, vyššího projevu existence? Je potvrzeno, že nyní dochází k mutaci i u lidské tkáně. Uvedeno ZDE.
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.


*
Co nás čeká v páté dimenzi..... (čili ve světech v projevu zkrystalizovaného světla) Uvedeno ZDE.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 24.1.2020

Aktuálne: Stručne a jasne - všetko čo sa v podstate od dnešného dňa deje je záležitosťou dotýkajúcou sa každej bytosti na planéte. Udalosti sa týkajú spolupráce solárnej frakcie /najvyššie solárne vedomie/ - Plejád a bytostí Svetla vnútornej /vyššie…Zobrazit další
před 10 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Wingmakers Solitronic Transmissions"
před 15 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
před 15 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
před 15 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
před 15 hodinami
Uživatelé Vlastimil Enris Anderson a Catch the sun jsou nyní přátelé.
před 15 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson aktualizoval svůj profil.
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. Poslechněte si ve videu především tu část, od 4:19 do 8.13.* Pravá tvář…"
před 19 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Všem vřele doporučuji poslechnout si tato videa: * Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. V tomto videu si poslechněte…"
před 19 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 23.1.2020

SME v energii bytia - Stvoriteľom u každej bytosti Svetla podporovaného. SME už neznamená len byť, ale i tvoriť prostredníctvom nových energií a tým ich zviditeľniť /na fyzickej úrovni prejaviť/.…Zobrazit další
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Vícedimenzionální nová země (TARA 5D) : celý nový svět

Nyní se objevuje každá zkušenost na každé kvantové / vícerozměrné (kosmické / pozemské) úrovni, jako velmi důležitá nedílná součást mnohem většího obrazu, který byl uveden před celou naší inkarnací / porodem do formy / sloučení do JEDNOHO pro to,…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Vynikající video o DNA a jeho možnostech a schopnostech je pod názvem: DNA.flv Uvedeno ZDE. (DNA funguje mimo jiného i jako anténa pro příjem vědomí)* DNA skrývá netušené…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Jak se zbavit ovládacího reptiloidního gen. programu, uloženého ve vašem DNA a stát se tak opět zcela svobodnou bytostí Uvedeno ZDE."
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Ještě jsem do hlavního článku přidal nějaké důležité texty, jako např. toto: Gravitačními silami svých emocí si totiž vždy buď přitahujete to, s čím frekvencemi svých…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ve vesmíru to funguje zhruba tak, jak je popsáno ve videu: Inkarnace na Zemi je štěstí Uvedeno ZDE.* Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Co myslíte, že je pro vás, vaše zdraví a váš duševní klid a pohodu lepší? Domníváte se, že je lepší mít raději méně…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Článek: Novodobý otrok Uvedeno ZDE. (Pokud Vám pořád ještě nedošlo, jak že vlastně ten novodobý otrok vypadá, tak se podívejte do zrcadla na sebe.)Banky vlastněné…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
úterý

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby