* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Závoj iluzí - Pravda: Za iluzemi - Jednota a rozmanitost: Konečný paradox

Závoj iluzí

Zvažme, nejdražší pracovníci Světla, povahu iluze. Je to něco, co se zdá být "skutečné" nebo "pravda", ale přesto to tak není. "">Je to chytré stvoření, které má vést lidi k tomu, aby věřili tomu, co nemá pravdu ani skutečnost.

Většina vašich současných řídicích systémů pracuje na síle závoju iluzí. Lidé, kteří nejsou vzhůru a vědomi, mohou být ovládáni strachem a úzkostí. Obavy z přežití vytvářejí velké obavy u lidí, a pokud nejste v kontaktu s vaším vyšším aspektem - a pravdou, že jste vždy v bezpečí a chráněni, pokud je to, co chcete vytvořit - pak můžete být manipulováni a "zaváděni" ti, kteří "">vytvořit iluze pro svou vlastní moc a získat.

Jedna z nejsilnějších iluzí na planetě, která byla prosazována po tisíce let, je dualita a konflikt. Tato válka a boj jsou "nevyhnutelnou" částí "lidského stavu". To není tak! Pravdou je, že většina lidí se snaží žít v míru a harmonii. Je to nejhlubší potřeba a touha všech na planetě. Přesto ti, kteří hledají kontrolu, vždycky manipulovali s lidmi tím, že hráli na obavách z přežití a bičovali emoce a hněvu a vytvářeli války založené na falešných přesvědčeních a obavách. A nikdy to nebylo snadnější než ve věku, kdy tolik lidí věří tomu, co vidí nebo slyší ve sdělovacích prostředcích. "">Opravdu, nejdražší, učíte se rychle pochopit povahu závoju iluzí!

Další silná víra, která vede k iluzi, je přesvědčení, že "zachránce" přijde ke změně všechno. To je také iluze duality, neboť předpokládá, že jste vyčerpaní a vyžadujete bytí nebo bytosti větší moci, abyste vás zachránili a zachránili vás před sebe. Nejdražší, silní učitelé přicházejí a odcházejí a pomáhají zvyšovat vědomí, ale je na vás, abyste jako rodinu nebo kolektivní vytvořili změny, které chcete vidět. To je důvod, proč jste tady. To je důvod, proč se Indigo a Crystal Children inkarnovali na vaší planetě. Společně vytvoříte změny! Nejdražší, nedávejte svou moc těm, kteří nabízejí iluze, že to udělá někdo jiný s větší mocností. Máte sílu! Prolomit iluzi omezení a vzít si sílu. Jako kolektivní vytvoříte novou zemi. Ale teprve poté, co jste prolomili tyto neosobní iluze.

Pravda: Za iluzemi

Pravdou je, že ve Vyšších rozměrech jsme trpělivě sledovali, jak lidé prozkoumali dualitu a kontrolu a vzdali své síly jako součást své evoluce. "">Trpělivě jsme čekali, dokud nebudete připraveni přijmout nevyhnutelnou pravdu o tom, kdo jste a uvolnit iluze a strachy, které vás omezily a zbavovaly se moci.

Ve skutečnosti jste věčnými a nekonečnými bytostmi Světla, kteří vezmou materiální formu, aby prozkoumali hmotné rozměry a vytvořili v nich. "">Jste součástí jedné rodiny Světla a všichni se snažíte růst a vyvíjet co nejlépe.

Možná jste považovali dualitu a disempowerment za způsob, jak růst - ale myslíme si, že jste nyní připraveni uvolnit omezení a konflikty a vrátit se k vědomí Jednoty, Jednoty a Lásky. "">Přijmout, že jste děti jedné planety a že všichni hledáte stejné cíle míru, bezpečnosti a růstu, vám umožní začít proniknout závoj zděděných iluzí a najít jednotu a jednotu a lásku.

Přijetí stavu vědomí, v němž uznáváte, že jste mocný a kreativní a je součástí Božské podstaty všeho, co je, je známé jako "Kristovo vědomí". Zaslíbený "Druhý příchod Krista" přichází k vám, když se každý z vás probudí k Kdo jste. Nosíte semeno Kristova vědomí uvnitř vás a když se probudíte, otevírá se jako Zlatý květ lásky. Pravdou je, že ty jsi křesťané nebo křišťálové. To je poselství, které vám přinášejí vaše nové děti, křišťál nebo křesťané děti. Jste Homo Christos ... ... novými lidmi, kteří vytvoří novou Zemi. To je pravda, kým jsi, když se probudíš, drahá. Nechte své děti vést do této reality, protože ve skutečnosti vyžaduje hlubokou nevinnost dítěte, aby se probudil k této nádherné perspektivě toho, kdo jste. "">Nemusíte potlačovat svou moc těm, kteří tvrdí, že mají Kristovou energii, neboť je pravdou, že každý z vás má v tomto okamžiku nárok na "Kristovo vědomí" v době Lví brány.

Jednota a rozmanitost: Konečný paradox
">

"">Jakmile obdržíte pravdu, že jste mocné bytosti světla, které se můžete uvolnit z manipulace a kontroly a vytvořit planetární domov, který si přejete, budete také přijímat pravdu vaší rozmanitosti a složitosti.

Planeta je naplněna lidmi, kteří jsou jedinečními jedinci, jedinečnými jako otisky prstů a různorodými a krásnými vlastním způsobem jako sněhové vločky. Když uvolníte omezující návyky duality, které vytvářejí srovnání a úsudek, začnete slavit a užívat si rozmanitosti lidské rodiny. A z této slavnosti přichází vzájemná úcta a tolerance a touha vzájemně se prozkoumat. "">Ne prostřednictvím konfliktu, strachu a boje, ale prostřednictvím Lásky a sdílení.

Sami sebe udělíte EMPOWER, když pochopíte, že každý člověk na planetě je hoden Respektu a lásky. "">Když každý člověk na planetě cítí, že je milován a respektován a součástí větší rodiny, pak jste uvolnili závoj iluzí, které byly kultivovány a udržovány na místě tak dlouho.

Dar levé brány je, že mnozí z vás budou v tuto chvíli propíchnout závoj iluzí. Budete držet energii lásky, rodiny, sdílení, aby každý člověk na planetě mohl mít příležitost vstoupit do pravdy a nakonec se pohybovat skrze závoj iluzí. "">Cokoliv nebo Každý, kdo vás požádá, abyste svou moc udělil, není z lásky a je součástí Závoje iluze.

Pravdou je, že jste mocné bytosti světla a lásky. Výkonní tvůrci, kteří mohou projevit sny, které si vyberou, individuálně a jako kolektivní, s podporou Ducha a vašeho vyššího aspektu. Nechť se jedná o sny o míru a lásku a radost. Nedovolte, aby energie Lví brány byla odkloněna od těch, kteří se snaží ovládat. Nechť vaše výtvory Lásky a Míru jsou silnější, zvednuté do projevu Božskou energií Sirius Stargate. Neboť pokud se soustředíte na Lásku a Radost v tomto okamžiku, skutečně vytvoříte zázraky, které jsou vašeho prvorozenství. Vytvoříte novou Zemi. Tady si můžete užít právě teď!

Originál v angličtině je pod názvem: Message Three: "The Lion's Gate 2005 : Breaking through the Veil of Illusions into New Earth". Archangel Michael through Celia Fenn. Uvedeno ZDE.


Úzve související články:
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.


.

Zobrazení: 480

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 31.Srpen.2018 v 12:37

Mnohem více se dozvíte z článku/videí:

Energie 777 + Energetická aktivace Vortexu 7 7 7 + Prolomení závoje iluzí do Nové Země ~ Archanděl Michael. Strojový překlad první, druhé i třetí části ZDE. To samé v angličtině je na videu: Archangel Michael ~ The 7 7 7 Energies, part one Here. The Energetic Activation of the 7 7 7 Vortex ~ Archanděl Michael, part two Here. All 3 articles Here.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost - ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Archanděl Michael ~ Život v Nové Zemi Ty a tvoje krystalické tělo. (2) Strojový překlad ZDE, (2) ZDE, (3) ZDE. To samé v angličtině je na videu: Archangel Michael ~ Living in the New earth You and your crystalline body (1) Here. Article (1) Here, (2) Here, (3) Here.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 31.Srpen.2018 v 12:54

* Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.

Tohle je co se domníváme že jsme ........ a tohle je co ve skutečnosti doopravdy jsme.


* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost - ZDE.

* Maya říše iluzí, aneb naprosto vše je tvořeno projekcí zaostřeného vědomí, produkující živé světlo. Uvedeno ZDE.

I tohle je jen pouhá iluze, :-) takže nevěřte ani všemu co vidíte!


* Umíte-li anglicky, doporučuji Vám shlédnout video: Video v angličtině: Hindu Concept MAYA :The Greatest Secret - Is this World Real Video Here.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 31.Srpen.2018 v 12:57

Právě dochází k transmutaci, čili k přerodu veškeré hmoty (jak naší tak i planetární) z báze uhlíku na bázi tekutých světelných krystalů. Podrobnosti najdete v článku: Tajemství uhlíku 7. - ZDE. (uhlík 666 končí)
* Víte, že zvyšující se frekvence jádra Země způsobují metamorfózu, čili trans-mutaci veškeré hmoty do jiného, vyššího projevu existence? Je potvrzeno, že nyní dochází k mutaci i u lidské tkáně. Uvedeno ZDE.
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.


*
Co nás čeká v páté dimenzi..... (čili ve světech v projevu zkrystalizovaného světla) Uvedeno ZDE.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 5 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Výzvy této doby. 16.9.2020 Patricia Cota-Robles Video ZDE."
před 5 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Velice potřebná a důležitá meditace & vizualizace podporující a urychlující vzestup na vyšší úroveň vědomí a existencí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Výzvy této doby. 16.9.2020 Patricia Cota-Robles Video ZDE."
před 5 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vědecky dokázána souvislost mezi koronavirem a 5G. Dejme proto v ČR a SR stop 5G, jelikož jde nejen o Vaše zdraví, ale i o Vaši fyzickou a duševní svobodu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal…"
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal 23.9.2020 žalobu na farmaceutickou společnost Merck kvůli očkování proti HPV vakcínou…"
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá (brutální) bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal…"
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal…"
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Archontská síť (neboli sít bezduchých entit) tvořících 3./4.D Matrix uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu. 1. a 2. Díl Video ZDE.* ŠOK(adrenochrom) Video ZDE.* Světové zpravodajské agentury si myslí, že žijeme v matrici…"
před 7 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* V první řadě neodmítejte vakcínu agresivně a bez udání důvodu, a nebo proto, že ji jednoduše třeba nechcete a máte strach, že Vás otráví, nebo že jste četli, že to je jed o…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Z Austrálie, speciálně ze státu Victoria a města Melbourne v čele se stal fašistický stát. Cenzura, zatýkání, zákaz vycházení v noci, přes den max do vzdallenosti…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Dr. Rashid Buttar na stanici NNN k současné situaci - velmi důležité - čtěte a hlavně ŠIŘTE, ŠIŘTE, ŠIŘTE *…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"*Další důkaz toho, že celej ten virovej humbuk je jen obrovský podvod. Nákupy testů už v roce 2017 a 18? To jako fakt?! To někde vyhrabali Nostradama a on jim řekl, že to vypukne v Číně a pak se to…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Hodnota koncentrace oxidu uhličitého měřená pod maskou.Hodnota se zvyšuje na více než 10ti násobek toho, co je povoleno na pracovišti. Hodnota by se během testu dále zvyšovala, ale…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Úzce související videa a články:* Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) Uvedeno ZDE.* Proč je nošení roušek velice škodlivé…"
před 9 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali)

* Peter Staněk 1. díl: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí Cideo ZDE. (ve vlastním zájmu si to poslechněte)           …Zobrazit další
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Trošku vzdělávání o naší skutečné historii (naši nibiruánští mentoři) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Člověk byl stvořen geneticky, padlými, prdlými, egoistickými "anděli". Pokud by člověk byl skutečně stvořen nejvyšší inteligencí Univerza, tzn. tzv. "Bohem" s velkým B,…"
před 12 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Tak jak to vlastně doopravdy bylo a kdo a proč nám podsouvá polopravdy? Toť otázka za zilión! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Člověk byl stvořen geneticky, padlými, prdlými, egoistickými "anděli". Pokud by člověk byl skutečně stvořen nejvyšší inteligencí Univerza, tzn. tzv. "Bohem" s velkým B,…"
před 12 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Masky dolů!!!!! Následné škody jsou trvalé, varuje neuroložka uživatele Ina Obr
před 19 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 19 hodinami
Tibor Lapoš si oblíbil(a) diskusi Mystérium tvoření světů a jejich realit konečně odhaleno. Pokud již nechcete být snadno ovladatelnou loutkou, tak si to ve vlastním zájmu celé prostudujte! uživatele Zlaté Živé Světlo
před 19 hodinami

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby