* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Jennifer Hoffman

Všechno na Zemi má určitou energetickou frekvenci, jež se spojuje s tím, co se k ní hodí. Energie proudí tím směrem, kde má nejlepší přijetí a nejmenší odpor, ale není schopna si vybrat to, co se k ní hodí, jednoduše plyne  směrem k tomu, co ji přitahuje. Vaše vědomí vytváří pole přitažlivosti, které k vám přitahuje energii a umožňuje odpovídajícím energetickým frekvencím, aby  se k vám připojily.  Nelze vytvořit spojení  s protichůdnou energetickou frekvencí.

Energie strachu přitahuje strach, energie lásky přitahuje lásku a všechny energie obsažené uvnitř těchto dvou polarit přitahují energie podobné. Energie s těmi nejnižšími frekvencemi se zdají být nejsilnější, protože strach je u lidí ve 3. dimenzi přirozeným stavem a převládající energií. Odpovídají vašemu povědomí o vaší nedokonalosti, bezcennosti a strachu z odmítnutí, které nevědomě promítáte do světa, čímž tyto frekvence k sobě přitahujete.

Poznání sebe sama jako aspektu božství, své síly a  hodnoty, přitahuje vyšší frekvence, jež se pak ve vaší realitě manifestují a nabírají  tvar. Ačkoliv si můžete přát radost, klid a hojnost, o nichž vaše srdce ví, že jsou pro vás možné, pokud vám chybí na vědomé úrovni uvědomění si těchto energií a záměr tato spojení vytvořit, budete přitahovat energie, jež odpovídají  těm nejnižším energetickým frekvencím, jimž dovolujete, aby byly součástí vašeho vědomí.

Když si zvolíte svou úroveň vědomí, nastaví to záměr ohledně vaší energetické frekvence. Existuje mnoho energií, z nichž lze vybírat, a všechny pro vás představují  možná spojení a vyjádření. Země je energetickou hostinou a lze si vybrat a vyjádřit naprosto cokoliv, takže právě proto byste měli věnovat pozornost, jakou úroveň vědomí si zvolíte.  Energie nemá svůj názor, neposuzuje, je předkládána jako možnost  spojení a čeká, až si vyberete.

Uvědomujte si sebe sama jako božskou bytost a spojíte se s těmi nejvyššími energetickými frekvencemi, jež umožní vašemu božství, aby se projevilo. Vědomě odmítněte strach a nebude pro vás jako možnost existovat. Dovolte svému vědomí, aby si zvolilo radost, klid a hojnost ve všem, po čem vaše srdce touží a taková bude realita, kterou pro sebe stvoříte.

Copyright ©2011 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. www.urielheals.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)


Úzce související články:
* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) Uvedeno ZDE.
* Skutečná podstata sexuality. Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.
* Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.
* Slunce provede závěrečnou proměnu chemické struktury lidí. Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat všemožné tzv. zázraky. Uvedeno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.

* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kterým Já se rozhodnete být? Můžete si vybrat kterékoliv, a všechny volby jsou pro vás těmi správnými, protože jste se tak rozhodli. Aspekt, jenž si vybíráte, je aspektem souznícím s vaší energetickou frekvencí v tom kterém okamžiku. Můžete být tím nejvyšším anebo nejnižším ze všech aspektů své bytosti… nebo čímkoliv mezi tím. Můžete si zvolit moc či bezmoc, spojení či odpojení, lásku nebo strach… a všechny volby jsou správné a mají na vaší životní stezce svůj smysl. Nakonec si všichni zvolí ty nejvyšší aspekty svého Já, protože – jakmile jsou léčení, učení, růst a přeměna završeny - všechny ostatní aspekty naší bytosti se poddají bezpodmínečné lásce… a nastane nebe na Zemi. Celý článek s názvem: "Buďte svým Já" je uveden ZDE.

Úzce související video v angličtině: Bashar - Your Vibration Radiates Uvedeno ZDE.


                                             vyvážení mysle - rozumu se srdce - citem je klíč

Existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ, stačí si z nich jen vybrat. Uvedeno ZDE.


* Svou realitu měníme miliardkrát za sekundu (Bashar) Uvedeno ZDE.

* Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.

Osobní nulový bod, brána do nekonečna, aneb dostaňte se kdykoliv kamkoliv si jen přejete. Podrobnosti v článku s názvem: "Nulový bod, tedy i nulový čas (počátek zrodu existencí) máme i ve svém osobním duchovním srdci, proto není třeba být odkázáni na protnutí galaktického rovníku", který je uveden ZDE.


.

Zobrazení: 12362

Komentář přidal(a) monica dne 8.Leden.2012 v 20:04

ja som dnes mala krasny kupel...nie kacicky som mala vo vode ale krasny krystal, kalcit a karneol....jaaaj s kamienkami sa kupat to mam rada a este si zvyknem k tomu pustat gaya meditaciu......

Anka hmmm a ty si aka maliarka :))))

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 17.Říjen.2012 v 15:19

KVAPKA NEKONEČNA


Vedomie, ako prúd čistej vody, ku tebe prichádza, napĺňa ťa a prúdi z teba von. Keďže to čo prichádza je čisté, tvoje myšlienky, emócie a zámery sú čisté a to čo prúdi z teba von zostáva čisté.

Avšak ak do tvojho prúdu vstúpi, alebo sa v tebe skrýva, zamorená voda, zamorí vodu, ktorá prúdi z teba von a prestúpi každú tvoju skúsenosť.


Tvoj prúd vedomia je tvoj jediný večný poklad. Preto je nutné ho vlastniť, chrániť a čistiť. Tvoje vedomie je jediné vlastníctvo, ktoré zaručene s tebou pôjde ako sa plavíš cez nespočetné množstvo zmien a výrazov tvojej reality.


V skutočnosti je tvoje vedomie vlastne to čo tvorí zmeny a zážitky vo tvojom živote.


Len ty môžeš chrániť svoje vedomie. Len ty ho môžeš strážiť pred vpádom nežiadaného ako cestuješ cez realitu a vzájomne na seba pôsobíte s miliónmi ďalších prúdov. Ty, rovnako ako mnoho ďalších prúdov, ste si zvolili sledovať spätný Prúd do veľkého Oceánu Jednoty z ktorého pochádzate.


Čím si praješ prispieť pri svojom návrate do tohto Oceánu? Ako sa Oceán Jednoty zmení keď do neho vtečie tvoj prúd?


Je tvoj prúd čistý alebo je zašpinený vonkajším a vnútorným prostredím? Ak tvoj prúd tvorí tvoju realitu, ako môže niečo mimo teba zašpiniť tvoj vnútorný život?


TY si ten, ktorý rozhoduje čo vstúpi do tvojho vedomia. TY si ten, kto musí kráčať po napnutom lane medzi odmietnutím a rozhodnutím vnímať len bezpodmienečnú lásku.


Akonáhle vieš, že budeš niesť to čo vpustíš do svojho vnímania, staneš sa viac ostražitým ohľadom toho, kde povolíš spočívať svojej pozornosti.


Tiež keď si uvedomíš, že prúd ktorý tečie od teba ide vpred, aby vytváral realitu, ktorú si vpustil do svojho vedomia, stane sa ostražitosť tvojho vnímania stále viac určená.


Realita ktorú sa rozhodneš vnímať je realita, ktorú sa rozhodneš žiť.

Voľba je tvoja.


Akonáhle je tvoj vnútorný prúd taký čistý ako jemne opracovaný diamant, môžeš vnímať ďalšie diamanty v ďalších prúdoch smerujúcich v ústrety svojim cieľom.


Akonáhle si dostatočne čistý na to, aby si videl Prúd ktorý ťa zjednocuje s „inými“ diamantami, stanú sa tieto vonkajšie diamanty vnútornými diamantami.


Vnútri Prúdu sa vonkajšia a vnútorná realita stanú JEDNOU.

Všetky mnohé prúdy vedomia sa stanú JEDNÝM.

A minulosť a budúcnosť je TERAZ.


Všetky krajnosti, miery a polarity sa rozmažú do PRÍTOMNÉHO OKAMIHU JEDNÉHO ktorý je večnosťou TU. TU a TERAZ ty si prúd vedomia, ktorý ťa zjednocuje s Oceánom Duchovnej Jednoty.


Dorazil si do Oceánu, do ktorého si tiekol.

Dávno, keď existoval čas, si bol malý samostatný prameň.

Teraz si TY oceán.


Avšak pretože si sa rozhodol podniknúť dlhú cestu

z nekonečnosti do jedinečnosti a znova späť, vraciaš sa jako

jedinečná Kvapka Nekonečna v Kozmickom Oceáne Jednoty.


ČISTENIE TVOJHO VEDOMIA


Ako ťa PRÚD sprevádza do Galaktického Stredu, budú každá myšlienka, pocit a zámer okamžite prejavené. Preto je životne dôležité, aby si bol Majstrom (pánom, pozn. prekl.) svojich myšlienok a emócií. Bytie Majstrom neznamená, že nikdy nie si vystavený negativite. Naopak, Majstrovstvo znamená, že keď negativita hrozí, že vstúpi do tvojho vedomia, si okamžite schopný cítit najmenšie zníženie vo svojej rezonancii.


Potom, rovnako ako čistotný človek využije PRÍTOMNÝ OKAMIH, aby umyl riad alebo zodvihol papier, ako Majster vymažeš negativitu hneď ako zasiahne tvoje vedomie. Aký je nástroj ktorý čistí tvoje vedomie? Nie je to metla ani špongia. Nie, je to bezpodmienečná láska. Ako Majster sa rozhodneš hlboko vdychovať bezpodmienečnú lásku preženieš ju cez svoje vedomie okamžite keď sa tvoja rezonancia zníži.


My Arkturiáni chápeme, že kým sa zaoberáš pozemskými povinnosťami, nemusíš byť schopný okamžite dávať pozor na svoje vedomie. V tomto prípade nezabudni vdychovať bezpodmienečnú lásku a vydychovať mier a pokoj až kým dokážeš vstúpiť do vnútra a vykonanať veľké očistenie.


Pre svoje veľké očistenie:

Zvýš rezonanciu miestnosti sviečkami, hudbou a kadidlom

Možno si praješ prečítať niečo duchovne utešujúce, robiť prestávky v ktorých zavrieš oči, aby si začlenil posolstvo lásky

Keď si pripravený, odlož čítance

Najlepší spôsob ako zvýšiť svoju rezonanciu je ísť do meditatívneho tranzu so svojim dychom


Zavri si oči aby si vošiel hlboko do svojho vnitra

Vdýchni bezpodmienečnú lásku

Vydýchni pokoj a kľud


Akonáhle si do svojho vedomia vpustil vyššiu rezonanciu svojho JA:

Prejdi cez svoju myseľ, emócie a telo

Nájdi každú negativitu, strach alebo hnev


Vdýchni bezpodmienečnú lásku

Vydýchni túto lásku smerom ku zdroju negativity

Budeš vedieť, že tvoje vedomie je čisté, keď sa budeš cítiť plný bezpodmienečnej lásky a úplne prítomný vo večneprítomnom teraz. V tejto chvíli bude tvoja pozornosť odpojená od tvojho pozemského vozidla a zameraná na tvoje Svetelné telo. Preto sa pravdepodobne budeš cítiť ľahší a potešený.


Pociťuj svoje Svetelné telo nad, pod, okolo a cez teba


Predstav si seba ako fyzické jadro tvojho nesmierneho duchovného Svetelného tela


Rovnako ako tvoje pozemské vozidlo obklopuje tvoje kosti, cíť ako Svetelné telo obklopuje tvoje hustejšie pozemské vozidlo


Vpusti svoje Svetelné telo do DNA každej bunky tvojho pozemského vozidla


Pociťuj ako sa tvoje Svetelné telo rozrastá aby sa stávalo stále väčším až kým


Si JEDNÝM s každým Svetelným telom na Zemi

V Slnečnej ústave

V Galaxii

Vo Vesmíre


POČÚVAJ myšlienky svojho Svetelného tela

POCIŤUJ emócie svojho Svetelného tela

REZONUJ so zámermi svojho Svetelného tela

ODPOJ svoje vedomie od svojho pozemského vozidla

PRENES svoje vedomie do svojho Svetelného tela


PRENOS VEDOMIA


Ako sa učíš stále viac udržiavať svoje vedomie čisté, môžeš začať nastavovať túto činnosť na autopilota. Tým je myslené to, že rovnako ako sú tvoje dýchanie a obeh automatické, tak ním bude aj neustále čistenie tvojho vedomia. Stav multidimenzionálneho vedomia ti umožní automaticky odstrániť jedy z tvojho vedomia, zatiaľ čo pripravuješ a uskutočnuješ svoj osobný a planetárny vzostup. Keď pocítiš obmedzenie svojho pocitu bezpodmienečnej lásky, pokoja a kľudu, budeš vedieť, že tvoje vedomie zúžilo svoj rozsah len na tretiu dimenziu.


V tejto chvíli automaticky venuješ chvíľu vyladeniu svojho vedomia tak, že vojdeš do meditatívneho stavu, aby si získal spojenie so svojim JA. Kým zostaneš spojený so svojim Multidimenzionálnym JA, bude zapnutý tvoj automatický filter nižších frekvencií. Pod nízkofrekvenčným filtrom máme na mysli to, že nízke frekvencie sú vnímané, ak si to praješ, ale ty na ne nebudeš reagovať ani odpovedať.


Dráma a preludy tretej dimenzie ti potom budú pripadať ako film. Nakoniec, keď budeš pripravený, nebudeš už viac potrebovať vnímať nižšie frekvencie okrem ponúknutia pomoci a liečenia, keďže tvoje prvotné vedomie bude presunuté z tvojho pozemského vozidla do tvojho Svetelného tela.


Pamätaj, že tvoje Svetelné telo ti je, a vždy bolo, na blízku, ale môžeš ho vnímať len s vedomím piatej dimenzie. Akonáhle úplne rozšíriš svoje vedomie do piatej dimenzie, budeš môcť ľahko vnímať svoje Svetelné telo, ale možno budeš potrebovať zavrieť svoje oči, aby ťa neodvádzalo tvoje trojrozmerné vnímanie. Vedomím piatej dimenzie budeš cítiť ako sa zvyšuje frekvencia tvojej formy keď sa tvoje Svetelné telo rozšíri, aby zahrnulo stále viac tvojej fyzickej reality.


Ako sa tvoje Svetelné telo rozšíri na väčšie časti vašej reality, stane sa tvojou Merkabou, tvojou časopriestorovou loďou na interdimenzionálne cestovanie. Najprv prenesieš svoje individuálne vedomie do tvojej individuálnej Merkaby. Potom môžeš zjednotiť svoju osobnú Merkabu s planetárnou Merkabou Gaie, aby si rozšíril svoje Individuálne Vedomie tak, aby obsiahlo Planetárne Vedomie.


Potom sa môžeš rozhodnúť zjednotiť svoju planetárnu Merkabu s galaktickou Merkabou Mliečnej Dráhy, aby si svoje vedomie rozšíril na Galaktické Vedomie. Akonáhle cítiš veľkú JEDNOTU Galaktického Vedomia, môžeš sa rozhodnúť zjednotiť svoju galaktickú Merkabu s kozmickou Merkabou Vesmíru, aby si zažili Kozmické Vedomie.


Týmto spôsobom budú Gaia a jej obyvatelia, z ktorých mnoho nie je ľudí, schopní využiť prednosti tvorivej sily točitých vĺn prichádzajúcich z Galaktického Lona.


REALITA, KTORÚ SA ROZHODNEŠ VNÍMAŤ JE REALITA, KTORÚ SA ROZHODNEŠ ŽIŤ


Z tvojej perspektívy tu v Kryštálovom Chráme na prahu piatej dimenzie môžeš sledovať paralelnú, na Zem viazanú realitu prostredníctvom multidimenzionálnych zmyslov svojho aktivovaného Svetelného tela.


Takže ako sa pozeráš nadol do fyzickej inkarnácie, v ktorej si bol vedený do nášho Koridoru, môžeš vidieš oblasti svojho života, ktoré rezonujú do tretej, štvrtej alebo piatej dimenzie.


Zatiaľ čo si v našom multidimenzionálnom Koridore, venuj dlhú chvíľu pozorovaniu svojho uzemneného života aby si našiel prvky svojej reality, ktoré rezonujú s každou s týchto dimenzií.

Určité oblasti tvojho života môžu byť stále naplnené spormi, drámou alebo aspoň nudnými povinnosťami. Tieto oblasti sú stále veľmi trojdimenzionálne. Venuj chvíľu pozorovaniu týchto oblastí vo svojom živote.

Ako sa cítiš keď venuješ pozornosť týmto oblastiam svojho života?


Iné oblasti tvojho života sú naplnené zábavou, tvorivosťou a smiechom. Tieto oblasti sú väčšinou štvordimenzionálne. Venuj chvíľu pozorovaniu týchto oblastí svojho života.
Ako sa cítiš keď venuješ pozornosť týmto oblastiam svojho života?


Nakoniec sú určité činnosti, osoby, miesta alebo dokonca veci, ktoré vyvolávajú v tebe pocit aký máš keď si v Koridore a v Kryštálovom Chráme. Toto sú oblasti tvojho života, ktoré si naplnil bezpodmienečnou láskou. Takže uchovávajú rezonanciu piatej dimenzie. Venuj chvíľu pozorovaniu týchto oblastí svojho života.

Ako sa cítiš keď venuješ pozornosť týmto oblastiam svojho života?


Áno, je to pocit zjednotenia, pokoja a bezpodmienečnej lásky. Keď sa rozhodneš umiestniť viac svoje vnímanie na tieto časti svojho života urobíš hladko presun do piatej dimenzie. Toto sa udeje, pretože realita, ktorú sa rozhodneš vnímať je realita, ktorú sa rozhodneš žiť.


Keď sa rozhodneš všímať si hlavne päťdimenzionálne oblasti svojho života, prirodzene a bez námahy naladíš svoje vedomie na piatu dimenziu. Potom sa prirodzene a bez námahy automaticky rozhodneš žiť v tejto realite piatej dimenzie.


Toto naladenie tvojho vnímanie na piatu dimenziu bude stále ľahšie keď sa úplne odovzdáš svojmu Multidimenzionálnemu JA a tvojmu vrodenému Svetelnému telu. Činitele, nápady, príbehy a myšlienky ktoré spúšťajú tvoje staré zastaralé reakcie strachu budú stále rýchlejšie uvoľňované z tvojej pozornosti. Týmto spôsobom budú tvoje očakávanie, pozorovanie a tvorivosť zamerané na piatu dimenziu.


Vieš, všetky frekvencie tvojej reality sú v PRÍTOMNOM OKAMIHU. Môžeš sa rozhodnúť navštíviť akúkoľvek troj, štvor alebo päťdimenzionálnu verziu svojho života jednoduchým zameraním svojej pozornosti do toho smeru. V skutočnosti toto je spôsob ktorým TY, ktorý si svojim Multidimenzionálnym JA, Anjelom, Elohimom, Vzostúpeným Majstrom a Mimozemšťanom vyššej dimenzie volíš vnímať tvoje trojdimenzionálne uzemnené ja. Áno, TY máš mnoho realít, v ktorých si bytosťou vyššej dimenzie. Ako bude tvoj vzostup pokračovať začneš sa znovu spájať s týmito realitami.


Z trojdimenzionálnej reality, v ktorej si prebudený, môžeš zavolať tieto bytosti aspektov svojho JA vyššej dimenzie jednoducho naladením svojho vedomia na tú dimenziu a zameraním svojej pozornosti v tom smere. Môžeš sa tiež stretnúť a spolupracovať s bytosťami, ktoré budú pre teba nové známosti keď pošleš výzvu ku komunikácii a naladíš svoje vedomie do piatej dimenzie a ďalej.Celý článek s názvem: "Arkturiáni – Sme pripravení" je uveden ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 5.Červenec.2017 v 11:37

* Bashar - Ilumináti a paralelní verze planety Země [Czech] Uvedeno ZDE. (zapněte si titulky)
Úzce související video: Bashar Channel 2017 - Mirror Mirror - Here.
Podle tohoto videa již dochází k frekvenčnímu dělení paralelních světů a jejich všemožných realit. (čili dochází i k oddělování zrna od plev)
Na obrázku stojí: "Dva světy, jeden se rodí, druhý umírá. Kterému dáš svou energii (pozornost), ten se stane tvou realitou. Nevybrat si je tak jako tak výběr (neboť tvé vnitřní, osobní frekvence vybírají za tebe)."
* Tak, jako se ze staré, umírající buňky rodí buňka nová, zrovna tak se ze staré, rozpadající se Země rodí a odděluje nová, zdravá, krásná, Země. Už jste si vybrali na které z nich si přejete být? Uvedeno ZDE.
* Existuje tolik paralelních světů a jejich realit, čili tolik časových linií a jejich příběhů, kolik je mentálních představ. Který si vyberete a na který z nich se trvale přeladíte je jen a jen na vás Uvedeno ZDE.
Ti, kteří myslí na dobro všech zúčastněných, ti se zařazují do pozitivně polarizovaných světů, ve kterých jde vývoj dopředu velice rychle, z důvodu, že v takovýchto světech si všechny bytosti vzájemně sdělují všechny modrosti, zlepšováky a vynálezy a navzájem si všemožně pomáhají. Proto jsou takovéto světy pravými Ráji na Zemi, ve kterých je radost pobývat či žít.
To znamená, že bezohlední sobečtí hamouni se svými vnitřními, osobními frekvencemi automaticky zařazují do negativně polarizovaných světů a jejich realit, kdežto ti, kteří jsou dobrotiví a myslí na blaho všech zúčastněných, se automaticky zařazují do pozitivně polarizovaných světů a jejich realit.
* Vyberte si úroveň svého vědomí. Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Proč již nepotřebujeme peníze. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Why We Don’t Need Money Anymore - Here.
* Svět je nyní v dluhu ve výši 217 milionů dolarů a globální elitě se to takhle líbí. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The World Is Now $217,000,000,000,000 In Debt And The Global Elite Like It That Way - Here.
* Kríza neexistuje! (SK titulky) Uvedeno ZDE. (Jsou vyvolávány uměle!)
* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.
* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chcete-li začít prožívat šťastný život, přečtěte či poslechněte si toto:
* Probuzení ve snu, skutečné tajemství manifestace. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Waking Up in the Dream, The Real Secret to Manifestation - Here.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!!! „Atentát na premiéra Fica je atentátom na demokraciu,“ „Je zázrak, že atentát dokázal Robert Fico prežiť a že nie sme na jeho pohrebe. Premiér je pod Božou ochranou.

VIDEO: „Atentát na premiéra Fica je atentátom na demokraciu,“ vyhlásil novozvolený prezident Pellegrini a spýtal sa občanov Slovenska, či toto je stav, do ktorého sme sa ako národ chceli dostať. Na spoločnom brífingu s odchádzajúcou hlavou štátu…Zobrazit další
před 35 minutami
Griffin Welcome je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
13.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
11.5.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Prahu osvobodila v roce 1945 Evropská unie… Přepisování dějin... !!!!!!!!! uživatele Ina Obr
11.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
10.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
10.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
10.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
10.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
10.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
10.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
10.5.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
9.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.5.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu „Dostali jsme zaplaceno, abychom očkovali vaše děti“ !!!!!!!!!! uživatele Ina Obr
9.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
6.5.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Takto tři američtí miliardáři rozjeli a zafinancovali klimatický alarmismus uživatele Ina Obr
6.5.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2024   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby