* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Transformace je v současnosti široce rozebírána. Účelem tohoto textu je udělat určité shrnutí doposud známých informací a poskytnout čtenáři základní návod pro zvládnutí této doby.

            Transformace započala už v roce 1987. Od tohoto roku k nám proudí stále zesilující vesmírné energie, které citliví lidé vnímají. Vše je dáno určitou vesmírnou konstelací působící tak, že dochází k zesilování proudění energie z galaktického středu. Lidstvo je tak připravováno na období maximálního působení, jež se očekává kolem data 21.12.2012.

            Některé zprávy hovoří o třech či čtyřech dnech bez šíření známých energií – tedy také slunečního světla – tedy dny tmy. Hovoří se také o dalších jevech v atmosféře. Tato verze je jedna z možných. V každém případě netřeba vyvolávat paniku. Konec světa se opravdu konat nebude! Spíše se jedná o započetí nové éry lidstva.

 

            Rád bych obrátil pozornost k vnitřním změnám, jež jsou podstatou transformace a probíhají v současnosti ve větší či menší míře v každém člověku. Pohyb a vývoj lze znázornit např. na duchovní struktuře člověka, jejíž základ je tvořen nižším Já (egem) a vyšším Já. Zde dochází k posunu řízení myšlení a chování z ega na vyšší Já. Nebo jinak řečeno dochází k posunu od myšlení mozkem (raciem) k myšlení srdcem. Toto se projeví v lidské společnosti tak, že původní strach z ostatních lidí bude postupně u jedince nahrazován láskou. Bude docházet ke sjednocování celé lidské společnosti. Tento proces již začal.

Vnitřní změny probíhající v psychické či duchovní struktuře člověka jsou tím podstatným, co se při transformaci odehrává! To zdůrazňuji. V životě člověka jsou totiž podstatné jeho vlastní myšlení a emoce. Realita, kterou prožívá, je pak odrazem jeho myšleni. Při přeměně negativního myšlení na pozitivní dochází také k pozitivním změnám v lidském životě. Zde je primární, jak nahlížíme sami na sebe. Za podstatný lze považovat proces postupného přijímaní sebe sama. Znamená to zejména přijetí našich tzv. stinných stránek, které však nejsou vůbec stinné. Jen nám řekli (rodiče a další lidé), že se tímto určitým způsobem nesmíme chovat, a my jsme na to přistoupili. Tak jsme tyto naše aspekty potlačili a zatlačili je do podvědomí. Tento postup je škodlivý, protože všechny naše aspekty (vlastnosti) k nám patří. Jedině s nimi jsme to my. Dochází pak k tomu, že osobnost člověka k sobě přitahuje partnera (i další lidi), jež má tuto vlastnost, kterou jsme u sebe potlačili. Je to tím, že osobnost chce být kompletní (celistvá) a tímto způsobem si „doplňuje“ odmítnuté vlastnosti.

Po přijetí všech našich vlastností (naše zkompletování) se staneme celiství a budeme tak přitahovat lidi podobných kvalit. Odpadne tak nutnost přitahovat lidi, jež nám mají něco doplňovat a přitáhneme pak lidi, které můžeme mít skutečně rádi. To je vize vyústění duchovní transformace. Tento poces již započal. Vývoj se bude stupňovat až do prosince 2012 a dále bude pokračovat i po tomto období. Jsou to procesy sjednocování a spolupráce celého lidstva při řešení všech životních a společenských problémů.

 

 

Doporučení pro současné období

 

            Jak tedy můžeme podpořit náš vzestup? Především doporučuji snažit se o odpuštění – zejména rodičům, lidem blízkým a dalším, o kterých si myslíme, že nám ublížili. Neodpuštěním škodíme sami sobě. Značná část naší energie, kterou bychom mohli věnovat svému osobnímu rozvoji, je tak nevhodně vázána v negativním vztahu k jiným. Je to první krok ke změně našeho vztahu k ostatním lidem.

            Zde se chci zmínit o tématu minulých životů. Tedy k tomu, že naše duše po smrti odchází a později se vrací na Zem v jiném člověku. Není nutné se zabývat našimi proviněními v minulých životech. Stačí vše vyřešit v tomto životě, protože situace, jež jsme nevyřešili v minulých životech, se stále opakují, dokud neprovedeme vše správně. Tedy budou se opakovat i v tomto životě. A možnost správného řešení je nám opět nabídnuta!

 

            O další věci jsem se již zmínil. Jedná se o přijímání – sebe sama a také o přijímání všeho, co se nám děje. Je to naše karma, kterou je třeba si odžít. Pokud budeme klást odpor při prožívání, nebude karma odžívána a my se nebudeme vyvíjet. Karma je dána tím, co jsme udělali nesprávně v minulých a tomto životě. V průběhu života vytváříme negativní akce vůči lidem (myšlenky, chování), které se nám vracejí jako reakce od jiných lidí. Jsme takto postupně testováni, jestli jsme se již pozitivně změnili. V souvislosti se vzestupem se hovoří o posunu lidstva do 5. dimenze. Tam se dostanou ti, kteří se nebudou chovat negativně. Tedy jejichž karma se před tím ukončí. Do 5. dimenze nemohou být propuštěni lidé s negativními postoji, protože zde je přípustné jen pozitivní smýšlení.

 

            V souvislosti s negativním (odporujícím) myšlením chci doporučit známou metodu sloužící k uklidnění – ovládnutí myšlenek. Jde o to, aby myšlenky neovládaly nás, ale my je. Jde zejména o ovládnutí negativního smýšlení. K tomu slouží cvičení meditací. Velmi doporučuji postupně cvičit meditační ovládnutí myšlenek. Myšlenky lze zcela zastavit. Umožní se tak také lepší vyciťování vesmírných energií. Pokud se naučíme ovládat – uklidňovat rozum, zjistíme, že je něco vyššího než je rozum – naše duše a duch. Pomocnými cvičeními mohou být také jóga, tai-či nebo čchi-kung.

 

            Zmíním také méně známý fakt, který ale v souvislosti se vzestupem považuji za důležitý. Připustíme-li existenci duše, lze také připustit existenci duší bez těla – duší zemřelých. Některé duše prostě po smrti fyzického těla neodejdou do Světla, jak by se mělo stát. Tyto duše se pak často přivtělují do těla nebo aury k duším vnímavých lidí. Duše tam pak odčerpávají energii (můžete pociťovat chlad) a ovliňují člověka psychicky. Obecně řečeno – snižují člověku vibrace a snižují jeho šance na vzestup. Pokud si nejste jisti, jestli nemáte přivtělené duše (či jiné entity), spojte se s příslušným terapeutem a nechte si udělat kontrolu, případně duše odvést do Světla, nejlépe nechat udělat trvalé ochranné pole.

 

 

Žití v přítomném okamžiku

 

            Lidé se často zabývají tím, co se stalo v minulosti. Často soudí sebe nebo jiné lidi za to, jak se v minulosti zachovali či jak mluvili. Také rádi vedou hovory na toto téma. Obvykle se témata často opakují. Rozebírají se stále stejné problémy. A k ničemu se nedospěje.

            Lidé se často obávají něčeho v budoucnosti. Třeba nejakého jednání s jinými lidmi. Něčeho v zaměstnání. Říkají si, jak to dopadne? Jejich očekávání jsou často negativní. Přesouvání v mysli do minulosti či do budoucnosti – to je činnost našeho nižšího já – našeho ega. Ve velké většině případů tato „činnost“ nevede k žádnému užitku.

            Lze říci, že minulost ani budoucnost reálně neexistují. Nemůžeme tedy činy v této době žádným způsobem ovlivnit. Zabývání se přemísťováním do minula či budoucna je tedy ztrátou času a energie. Kdy tedy můžeme náš život reálně ovlivnit? Je to teď, v současném přítomném okamžiku. Doporučení tedy je zaměřit se na právě žitý časový úsek, přítomný okamžik.

            V přítomnosti je třeba vytvářet si takové situace, kde budete cítit dostatek a spokojenost (lásku). Na straně druhé se vyhýbat situacím, zprávám a vlivům, které v člověku vytvářejí pocit nedostatku a strachu. Vaše vnitřní spokojenost se pak projeví pozitivně ve vašem životě.

 

            Nechť jsou vám shora uvedená doporučení prospěšná v této době ve vašem osobním rozvoji


 

 Jaroslav Chládek, duchovní terapeut, www.lsvj.cz

Zobrazení: 578

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nalaďte se na správnou frekvenci, čili na frekvenci 432Hz, a připravte se na transformaci. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Pročištění destruktivní energie: Opuštění strachu, obav a ustaranosti, zvyšuje pozitivní energii, 432 Hz / Cleanse Destructive Energy: Let Go of Fear, Overthinking & Worries, Boost Positive…"
před 8 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu DNA skrývá netušené možnosti uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Our "Junk" DNA Holds Astonishing Powers Which are Accessible Here."
před 12 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Enlightenment (Documentary) Here.* Beyond Our Sight (Documentary) Here. * The Secret Hidden from Mankind: Mind Science Kept Hidden, Documentary - Here."
neděle
Příspěvek do blogu uživatele Jozef Wolf

Zachránce Ježíš.

    Jestli se chceš dneska rozhodnout, že do toho půjdeš, že chceš být s Bohem, modli se nahlas tuto modlitbu. Je to jen vzor pro ty, co nevědí, co říct.Bože, zjistil jsem, že jsem hříšník,Je mi tak líto těch všech věcí, které jsem v životě udělal…Zobrazit další
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Transformace a vzestup do 5. a vyšších D. je o opětovném propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip - gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Uranus, Age of Aquarius Here."
neděle
Uživatel Jozef Wolf aktualizoval svůj profil.
neděle
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 25.1.2020

Plejádska hviezdna sústava je v zarovnaní so všetkými jej hviezdami /hviezdnymi semiačkami/, ktoré sa nachádzajú na planéte Zem a procesu Zmeny pomáhajú. Energia hviezdneho systému Plejády je priamym spojením so srdcom čistého svetla srdca Krista.…Zobrazit další
sobota
Jana Rejcha je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
sobota
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 24.1.2020

Aktuálne: Stručne a jasne - všetko čo sa v podstate od dnešného dňa deje je záležitosťou dotýkajúcou sa každej bytosti na planéte. Udalosti sa týkajú spolupráce solárnej frakcie /najvyššie solárne vedomie/ - Plejád a bytostí Svetla vnútornej /vyššie…Zobrazit další
pátek
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Wingmakers Solitronic Transmissions"
pátek
Uživatelé Vlastimil Enris Anderson a Catch the sun jsou nyní přátelé.
pátek
Uživatel Vlastimil Enris Anderson aktualizoval svůj profil.
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. Poslechněte si ve videu především tu část, od 4:19 do 8.13.* Pravá tvář…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Všem vřele doporučuji poslechnout si tato videa: * Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. V tomto videu si poslechněte…"
pátek
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 23.1.2020

SME v energii bytia - Stvoriteľom u každej bytosti Svetla podporovaného. SME už neznamená len byť, ale i tvoriť prostredníctvom nových energií a tým ich zviditeľniť /na fyzickej úrovni prejaviť/.…Zobrazit další
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
22.1.
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Vícedimenzionální nová země (TARA 5D) : celý nový svět

Nyní se objevuje každá zkušenost na každé kvantové / vícerozměrné (kosmické / pozemské) úrovni, jako velmi důležitá nedílná součást mnohem většího obrazu, který byl uveden před celou naší inkarnací / porodem do formy / sloučení do JEDNOHO pro to,…Zobrazit další
21.1.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
21.1.

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby