* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE (neboli z osobního nulového bodu) – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky


(Poznámka od admina těchto stránek: Posvátné srdce, nebo-li Kristovo srdce = osobní nulový bod. Podrobnosti naleznete v článku s názvem: Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými. Uvedeno ZDE.)


Doporučuji všem, kteří již nechtějí být nevědomými figurkami ve hře jménem ŽIVOT.

Těm, kteří uvnitř sebe cítí, že si pro sebe zaslouží to nejlepší.

Těm, kteří začínají chápat svou podstatu jako „tvůrce“ všeho ve svém životě a chtějí se toho chopit s plnou zodpovědností za svůj život.

Těm, kteří nevěří „hloupostem a iluzi“ toho, že bohatství jednoho, ubírá na bohatství druhého.

Pokud se rozhodnete chopit svého „osudu“, stačí vám na to 15 minut denně.

 

 

 

 

Je čas, abyste začali používat své schopnosti tvoření ve hmotě neboli zhmotňování svých přání v realitě. Tato schopnost je přirozenou součástí vašich božských schopností utvářet svůj život na Zemi.

Zapomněli jste na to, kým jste a čeho jste schopni.

Schopnost tvořit ve hmotě je něco, na co jste zapomněli a na co si potřebujete vzpomenout. Je vaším přirozeným darem, který jste vždy měli. Proces rozpomenutí neznamená učit se něčemu novému, ale je o probuzení se a znovupřevzetí své síly, návratu k sobě a odhalení této schopnosti tvořit.

 

Zhmotňování zahrnuje opětovné převzetí své zodpovědnosti za spoluvytváření svého života včetně svých výtvorů.

Je to pochopení toho, že si zasloužíte zažívat ve svém životě hojnost jakožto součást svého vrozeného práva. Tím se otevřete a budete moci přijmout takový život, který si přejete pro sebe vytvořit.

 

Jednou z největších iluzí třetí dimenze je pocit nedostatku.

Vaše víra v nedostatek vás udržuje v pozici bezmoci. Po mnoho životů jste hráli tuto roli oběti. Nyní je čas se probudit a převzít své právo na zhmotňování svých přání.

 

 

 

 

Hovoříme-li o hojnosti, máme na mysli:

 

FINANČNÍ HOJNOST: Máte právo na veškerou finanční hojnost, kterou si přejete. Vězte, že vaše bohatství nijak neubere na přirozené hojnosti ostatních lidí; nemůžete si pro sebe vzít příliš mnoho. Vaše hojnost je neomezená; každý z vás se rozhodne, kdy je připraven pro sebe tuto hojnost přijmout.

 

TĚLESNÉ ZDRAVÍ: Tělesné zdraví se velkou měrou podílí na kvalitě vašeho života. Součástí procesu zhmotňování je vytváření zdravých buněk, abyste byli tělesně silní a vaše buňky mohly vibrovat v novém souladu se Světlem vašeho Já. A také, aby se mohly dostat do souladu s vesmírným rytmem a tepem jeho srdce. Jakmile se s ním sladíte, začnete prožívat pocit dosud nepoznané tělesné pohody.

 

EMOČNÍ HOJNOST LÁSKY: Vytvořte si ve svém životě dostatek Lásky, abyste mohli přijímat Lásku a podporu vesmíru a současně navázat láskyplné vztahy s druhými lidmi – vyrovnané vztahy plné respektu, založeném na hlubokých spojeních na úrovni srdce. Součástí procesu tvoření je sladit se s těmito energiemi, abyste si k sobě mohli začít přitahovat hluboká spojení v úrovni srdcí.

 

Veškeré zhmotňování se děje prostřednictvím spojení s vaším Posvátným srdcem. Prošli jste mnoha procesy, které pročistily vaše srdce (pozn. Tyto procesy jsou součástí pravidelné práce s touto knihou), sladily vás s ním a tak jste začali žít vědomě ze svého srdce. Nyní jste připraveni stát se vědomými spolu- tvůrci svého života. Bude to obrovský krok a přinese vám velkou svobodu.

 

 

 

 

Prostřednictvím svého Posvátného srdce se spojíte se svojí niternou schopností radovat se a nadchnout a s touhami svého srdce. Je důležité, abyste současně s tím, jak se otevíráte tomu, co si přejete ve svém životě vytvořit, také přijímali živoucí energie svých výtvorů. Je zapotřebí je přijímat svým Posvátným srdcem.

Těmito „ živoucími energiemi vašich výtvorů“ mám na mysli to, že vše, co si přejete vytvořit a cokoliv, co si pro sebe přejete, má svoji vlastní energetickou předlohu.

Je to živoucí energetický vzor. Takže, jakmile budete jednou vědět, co budete tvořit, povšimněte si, že „tvořené“ má svůj energetický vzorec.

Tuto energii můžete cítit, vidět nebo vnímat. Je jedno, jakým způsobem se vám vypodobní. Vše, co kdy bylo stvořeno, započalo v tomto energetickém vzorci.

Jakmile to jednou bylo ustanoveno, může to být ukotveno na pozemskou rovinu.

Procesem zhmotňování aktivujete tyto živoucí energetické vzorce. Jakmile Vesmíru navrhnete, co si přejete, vytvoří se v něm energetická předloha vašeho přání. A když na ni zaměříte své vědomí a přenesete ji do svého Posvátného srdce, tato předloha se zaktivuje a bude z ní živoucí energetický vzorec. A poté se bude moci ukotvit do vašeho života v hmotné podobě.

 

Je zapotřebí velké dávky odvahy, abyste se této energii otevřeli, neboť její aktivací se spojíte s energií touhy a radosti ve svém srdci.

Je živá a budete se s ní muset setkat skrze své srdce tak, jak byla stvořena.

Je to, jakoby se vaše srdce naplnilo nadšením, když začnete žít tuto nově aktivovanou energii vášně a nadšení.

Rozšíří se vám srdce energií tvoření a v jeho buňkách vytryskne nová životní síla.

Tato energie je Světlem vašeho Já.

Vaše srdce projde velmi rychlou transformací a celé vaše tělo se rozzáří, když zahájíte proces zhmotňování.

 

 

 

 

K zahájení tohoto procesu potřebujete učinit následující kroky:

 

1. Prvním nejdůležitějším krokem je se velmi pečlivě, zblízka a podrobně podívat na svůj dosavadní život. Je to život, který jste si až do této chvíle pro sebe vytvářeli.

 

2.Potřebujete opravdu vlastnit svoji schopnost tvořit, což znamená, že je třeba, abyste byli zodpovědní za to, co tvoříte. Dokud nebudete ochotni převzít zodpovědnost za to, co jste dosud vytvořili, nebudete si moci začít zhmotňovat novou předlohu pro svoji budoucnost. Je proto nezbytné, abyste si přivlastnili vše, co jste dosud vytvořili a přijali každičkou součást svého výtvoru.

 

3.Začněte se aktivně podílet na svém životě a pravidelně si procházejte, co jste si pro sebe v každém okamžiku vytvořili. Jakmile propojíte své srdce se svým Já, vyjasní se vám, proč jste si tuto určitou situaci vytvořili. Pochopíte, že jste potřebovali projít každou svojí zkušeností a že jste díky ní mohli dospět přesně do tohoto okamžiku. Je zapotřebí přijmout všechny role, které jste ve svém tvoření hráli a všechny lekce, jež vám vaše tvoření přineslo.

 

4.Poté bude třeba, abyste si poděkovali za vše, co jste se mohli naučit a také za všechny lekce, z nichž jste se poučili. Vzdejte díky tomu, co jste vytvořili a oceňte se za to, že jste tyto zkušenosti potřebovali.

 

5.Budete potřebovat strávit nějaký čas s tím, co jste vytvořili a chovat se k sobě soucitně, láskyplně a trpělivě, když budete naplno prozkoumávat to, co jste si pro sebe až do dnešního dne vytvořili. Je to velice důležitý krok a je velmi důležité tento proces neuspěchat. Možná bude chvíli bolestivý, avšak nesnažte se tuto bolest potlačovat, pouze dýchejte a dovolte si pobývat s každým okamžikem. Každou částečku, každou chvíli je třeba uchopovat velmi posvátným způsobem. Vnímejte sani sebe, prociťujte svoji cestu a dýchejte.

 

 

 

 

Jakmile jste si prošli svůj život, uchopte do svých dlaní své Posvátné srdce a otevřete se touhám svého srdce pro váš nynější život.

Zjistěte, které oblasti vašeho života potřebují změnu – oblasti, které jste si pro sebe vytvořili a jež vám nyní již neslouží.

Tyto změny můžete učinit pouze vy.

Buďte si vědomi toho, že na to nejste sami.

Díky svému Posvátnému srdci se nacházíte ve světelném proudu svého Já. Můžete se uvolnit a dovolit této části svého Já, aby vám pomohla přijímat tyto záležitosti a nové zkušenosti, na něž jste nyní připraveni.

 

Je zapotřebí, abyste během těchto procesů věnovali zvýšenou pozornost těm částem sebe, které mají pocit, že si nezaslouží nic lepšího. Tato součást ego-mysli potřebuje pochopit, že jste ve svém dosavadním životě vždy dělali to nejlepší, co jste mohli. Dělali jste chyby, neboť jsou přirozenou součástí každého učebního procesu.

 

Chyby jsou v našich životech nevyhnutelné, neboť vyvěrají ze skutečnosti, že jsme lidské bytosti. Jejich cílem není nikoho poškozovat, jsou pouze jednáním, které vyvolává nějakou odezvu, vlnkou čeřící svět kolem. A účelem tohoto vlnění je šířit se do vnějšího světa a zprostředkovávat druhým prožitky, aby mohli nabývat své lidské zkušenosti.

 

Rozpusťte všechnu vinu a stud, obviňování se z toho, že nejste dokonalí a z chyb, jichž jste se dopustili. Přistupujte k sobě s láskou a soucitem. Buďte ochotni si odpustit. Zbavte se iluze o dokonalosti a začněte mít rádi i tuto součást svého lidského Já. Láskyplně přijímejte sami sebe a znovu si připomeňte slova JÁ JSEM.

 

 

 

 

Je důležité, abyste si byli vědomi iluzí, které žijete v iluzorním třídimenzionální realitě, poodstoupili od nich a sledovali jak se tyto iluze odehrávají ve vašem světě podobně jako kdybyste sledovali nějakou hru na jevišti, v níž máte svou roli. Buďte vděčni za to, že tu teď můžete být a záměrně si uvědomujte iluze na zdejší planetě.

 

Jakmile se rozhodnete procítit a vyléčit svá vnitřní zranění, která jste utržili přitom, když jste byli lidmi na této planetě, otevřte se hloubce svého cítění a važte si svých pocitů. Poté se tyto pocity mohou odplavit z těla a vy se můžete na další úrovni osvobodit.

Buďte ochotni poznat pravdu o své cestě a pravdu o svém životě – že jste sem přišli nabýt zkušenosti, nikoliv to tu PROTRPĚT.

Přišli jste si pro zkušenost samu právě tak, jak se stala. Nikdy nebylo záměrem, abyste v sobě zadržovali bolest, výčitky a pocity viny, ale pouze prožít zkušenost, procítit ji a poté ji nechat odejít.

 

 

 

 

Nadechněte se a řekněte své ANO tomu, že propustíte svůj příběh a také všem částem sebe samých, které tvořily váš příběh a z nichž sestával váš život.

 

Máte právo posunout se vpřed a dovolit si pro sebe něco lepšího.

Máte povoleno přijímat.

Je to vaším božským právem.

 

 

Ukázka z knihy: Plejádská světelná zasvěcení

Autor: Christine Day

Překlad: Václav Březina

Nakladatelství: Fontána, www.fontana-esotera.cz

Zpracoval: www.jajsem.com

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Plejádská světelná zasvěcení:  http://www.jajsem.com/plejadska-svetelna-zasveceni-dovolte-si-probu...

 

Proč Já Jsem:  http://www.jajsem.com/proc-ja-jsem/Zdroj:
http://www.jajsem.com/tvoreni-z-posvatneho-srdce-vasi-hojnost-ve-vs...
Přidávám sem vynikající video v češtině, s názvem elektromagnetické vlny srdce, které je o okamžitém spontánním vyléčení. http://www.youtube.com/watch?v=TTCK7T8dNdw&feature=player_embedded

Naše vědomí je tvořivé a je bezprostředně spojeno s planetou Zemí.

Existuje pouze jedno jediné kosmické multidimenzionální vědomí - JÁ Absolutno, které je v nekonečných projevech nejrůznějších věcí a bytostí, čili v nejrůznějších JSEM to či ono. Admin těchto stránek.

Úzce související články:

* Existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ, stačí si z nich jen vybrat. Uvedeno ZDE.

* Nenechejte se vlákat do 4.D, neboť tato transformace je o vzestupu do 5.D, ve které se tvoří pomocí aktivní osobní Merkaby a ne pomocí nějaké techniky. Uvedeno ZDE.

* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.

.

Zobrazení: 16229

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 1.Listopad.2012 v 12:53

Úzce související články:

* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.

* Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.

* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 1.Listopad.2012 v 13:39

Co je to tzv. Ophiuchus (Hunab-ku) je uvedeno v článku s názvem: "Co je to tzv. tmavá trhlina, neboli puklina (čili dark rift) a co se při jejím protnutí bude dít a proč", který je uvedený ZDE.

Komentář přidal(a) Ywet dne 1.Listopad.2012 v 15:37

..... na nas posobia vyssie sily...osud..karma..a pred osudom a karmou nikto neutece...moze byt pozitivny aj celu vecnost...aj tak ho dobehnu ciny minule...kym sa neocistime od vsetkych hriechov ktore sme spachali vo vsetkych minulych aj sucastnych zivotoch...je to velmi dlhy proces...

tak už konečne vykroč milá Naiam, priznaj že sama si zodpovedná za svoju karmu - osud, že ty sama si tá vyššia sila o ktorej tu píšeš. Zober zodpovednosť za svoje činy o ktorých ani nevieš, lebo by si to neuniesla.
Pomyselne si nasyp popol na hlavu a začni sa s láskou umývať. Zavolaj si na pomoc anjelov. Prídu hneď. Čas letí teraz veľmi rýchlo, už to nie je taký dlhý proces, ako píšeš ♥

Komentář přidal(a) grétka dne 1.Listopad.2012 v 15:39

V tomto komentari, Naiam, nesuhlasis alebo neveris v zakladnu myslienku na tomto blogu a da sa povedat v prevratnu myslienku v tomto case.

Ta nova myslienka je presny opak toho, co vravis a co sme pocuvali cele storocia.

Ja ti nekazem, aby si jej uverila, lebo ani mne nikto neprikazoval a ani by ma nedonutil. Tak ako ani teba k tej starej a aj mojej starej. Preto uplne sama posud, ci moze platit.

Vsimni si, ze argumentujes tak, ze platit nemoze (nova), lebo stara hovori nieco ine.

To logicky nemoze byt dobry argument, lebo ked nova plati, potom stara neplati a nemoze byt stara opornym pilierom dokazov novej. Cize kazdu z nich musime posudit celkom samostatne, ci by tak mohla, logicky mohla fungovat. 

A nova logicky vysvetluje, preco fungovala stara. Nova to vie zdovodnit. Takze nova vie obsiahnut a logicky vysvetluje aj staru a ako vznikla a ako mohla fungovat. Kdezto stara nevie logicky zdovodnit preco by nova fungovat nemohla, vie ju len popriet. To je velmi zaujimavy moment medzi tymito teoriami, ze ju dokaze len popierat, ale s odvolanim sa len na dogmy v style "lebo medved" alebo "lebo niekde to bolo napisane, spisane, niekto povedal..."

Samozrejme, ze to nie je dokazom novej, ale pochopit tu novu ta nic nestoji. Pripadne, ak si myslis, ze by ta to nieco stalo, v niecom mohlo zasadne pomylit, tak napis v com a nejaky priklad, lebo na to by som sama bola zvedava, kedze doteraz som ja nic take nenasla. Tak mozme to prebrat, ci na take nieco prides ty.

Ale vynechaj z toho akekolvek nedokazatelne dogmy, lebo neda sa odvolavat na nic dokazane ani pri inych teoriach. 

A k tomu, co si napisala vyssie. ked tvoju realitu utvarali presvedcenia, ktore ti ini ludia dali do zivota, ani nemas predstavu nakolko utvarali tvoju pozornost - na co bola zamerana a nakolko tvoje pocity za co by si mohla byt vinna alebo sa hanbit a dohromady je to tolko nanosov a taky obrovsky podiel tvojho utvarania, aka budes, ze teraz len tak z nicoho nic to rovno nezmenis, aby si okamzite videla to, co chces vidiet.

Vacsiu cast z teba tvori tvoje nevedomie, podvedomie. A predsa na teba posobi tato vacsia tvoja cast ako len to, co mas vo vedomi.

A potom ta stale utvara to, co si tu zopakovala, ze pred osudom neutecies - takze mas v sebe nejake presvedcenia, ze nieco mas dane osudom - co asi? co na tomto mieste mas vlozene? A nie osudom ale svojimi blizkymi a sebou samou. A ze ta nieco dobehne. Ked mas v sebe akekolvek vycitky, uz tymito slovami hovoris o svojom programovani ako ta to ma dobehnut. Ked ta citam, vidim ako na tebe nova teoria moze fungovat. Funguje tak, ako nova vysvetluje staru. 

Komentář přidal(a) Ywet dne 1.Listopad.2012 v 16:13

:-))) väčšinou prichádzajú veci s ktorými nepočítam, ale nazerám na tieto príhody ako múdre, kreatívne a hravé. Nastavila som sa, aby mi všetko prebiehalo príjemným, znesiteľným spôsobom a tak sa mi aj deje. Takže chvááála Bohu, žiadne kecy to nie sú.

Komentář přidal(a) grétka dne 1.Listopad.2012 v 16:13

Este som len v polke tvojich slov a vsimam si ako argumentujes. Ten povedal a ona povedala. A on mohol vediet a aona nemohla. Lebo to bol on a to je ona.... Zaujima ta kto a nie teoria akoby si nemala vlastny rozum a vlastne citenie.

Ked som sa o tejto teorii dozvedela, tak som nevedela, ze nejaka takato pani zije. Takze ja nehladam autority, mna zaujimaju myslienky, nieco, co si prehodnotim sama, ci to tak o zivote citim, necitim a nie len to, co mi niekto nadiktuje a moze ma oblafnut s odvolanim sa na niekoho ineho.

Ked sa ti zajtra nieco stane, podla novej teorie preto, lebo si to zameriavanim svojej pozornosti pritiahla.

Potvrdzuje to aj veta, ze na posrateho aj zachod spadne. Vtedy sa zrazu nehovori o karme ale o nahode.

Kecy su to podla teba najskor preto, ze by si musela naozaj prijat zodpovednost, ako pise Ywet, ze si si to pritiahla sama. Karma, to je odsunutie do minuleho zivota v style - Pritiahol som si to z minuleho zivota, nie tohto. Takze vlastne ja novy s tym nic nemam!

Kto povedal, ze karma? Komu tak slepo veris? Kto povedal, ze ho nemozme menit?

A preco sa mne diametralne meni, ked sa menit neda?

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 1.Listopad.2012 v 16:17

Poznáním podstaty a zákonitostí tvoření tzv. hmoty a událostí se stanete pány svého i kolektivního osudu (jelikož Vás nebude moci již nikdo nijak programovat), čímž lze začít vytvářet Ráj pro všechny. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) grétka dne 1.Listopad.2012 v 16:42

Naiam, je absolutne neproduktivne pisat niekomu nepochopil si ma, ked nenapises v com. 

Aj ked si to precitam 3krat nepochopim ta inak, nez co sa z toho textu da chapat. 

Ak nieco ine, nie je pre teba problem uviest ako inak sa to da chapat.

Pravdepodobne si pri citani mojich slov zazila nejake emocie, ked projektujes do mna svoj stav - citenia emocii. Nie je to tym, ze by si mi za emocie nestala, ked mi stojis za tolko slov a namahy vysvetlit ti novu teoriu, co napriklad nazivo nerobim, ale teorie o karme na mna nemaju emocne ucinky a ani to, ked tomu niekto nerozumie, lebo to byva bezna realita.

Komentář přidal(a) grétka dne 1.Listopad.2012 v 16:46

A tomuto nerozumiem, co pises Lumirovi, co je len pre vyvolenych?

Komentář přidal(a) Ladislav dne 1.Listopad.2012 v 16:52

Terajšia hustota je veľmi kreatívna, len to treba skúsiť. Ako trebárs na trenažéri, čo si navolíš to môžeš mať ( zažívať ). Naiam pri dobrej vôli ešte aj tá karma po nás sklzava, ako keby sa ani nechumelilo. A to je tá milosť Božia...

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!! uživatele Ina Obr
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!!

!!! Dr. Vernon Coleman: Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu !!!23 září, 2023Dr.…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". * Náš vesmír je hologram. Jaká je tedy realita a kdo jsem já? Video ZDE. Jestliže měsíc není UVNITŘ slunce (čili dokud nejsou tyto dva principy v jednotě a harmonii) tak tyto dva od sebe…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!! uživatele Ina Obr
sobota
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!!

Šéf NATO priznal, že rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu, píše vo svojom článku profesor Jeffrey SachsGenerálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo svojej výpovedi pred Európskym parlamentom jasne…Zobrazit další
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Temná stránka umělé inteligence, škodlivé účinky určitých frekvencí a související info. * 2023-08-06 Necenzurovane net C Audio ZDE. (Kainovy děti = čistokrevní…"
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! GAVI Billa Gatese tvrdí, že 14 ze 17 cílů Agendy 2030 lze dosáhnout očkováním !!! uživatele Ina Obr
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby