* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Ticho před bouří - Příprava na Třetí Vlnu a přehození časové linie


Žehnám vám milovaný Světelný Kmeni,

Naše třetí vlna 2016 bude mít pro náš proces Vzestupu velmi velký význam. Pro tuto bránu je k dispozici mnoho světelných informací, a zde jsou již detaily …

Změna časové linie:

V posledních několika měsících nám byly poskytovány informace o možnosti změny časové linie letos v září.  Nejsilnější vlna světla za poslední dekády je připravena proniknout do naší říše a to nám přináší nutnost přípravy, z naší strany, v tom smyslu, že si máme zvolit mezi urychlením a mezi pozvolným odvíjením se.

Tyto křižovatky kolektivní časové linie se během Vzestupu objevily již několikrát. Typicky leží tato rozhodnutí v rukách Strážců Brány a Galaktiků. Podíváme se, jak si kolektiv vede, co může zvládnout, a podle toho jednáme. Nyní, když je zde již tolik probuzených, když se tolik lidí zaobírá praktikami Vzestupu a jedná ze srdce, tak urychlení může být dramatičtějšíAle musí to být vědomé rozhodnutí Kmene Lidí Vysokých Vibrací, aby došlo k urychlení těchto časových linií vzestupu.Musíme si vybrat, dříve, než tato vlna v září vstoupí, protože Světlo bude nakódováno přesně podle toho jakou zkušenost si zvolíme. Jako Strážce Brány a jako komunikační spojka pro tuto Informaci žádám každého, aby si svoji budoucí zkušenost zvolil moudřeprotože tato příští vlna také představuje rozdělení časových linií – rozdělení toho, co prožijeme při Vzestupu. V této říši máme vždy každý pro sebe unikátní zážitek, protože jsme inkarnovaným Stvořitelem, nicméně křižovatka je před námi a my máme možnost přehodit všechny lidi na rozšířenou, navýšenou zkušenost Boží Lásky tak, jak se Vzestup na Gaie odvíjí.

Možnosti časových linií jsou různorodé a je jich mnoho, ale čas od času před námi v rámci Přechodu leží spouštěcí body, kdy jsou nám představeny výše vibrující časové linie pro naše kolektivní rozhodnutí. Každý z nás má mnoho možností, jak se pro něj odvinou, nicméně hlavní způsob prožívání je popsán níže.

Existují dvě hlavní alternativy, které jsou nám pro tuto Záříjovou Bránu představovány:

  1. Urychlená časová linie vzestupu Kristova Vědomí, která proces urychlí a která připraví větší počet duší na dimenzionální přechod v roce 2017. Ta zahrnuje urychlené čištění, plné odhalení a navýšené tělesné výzvy u těch, kteří se Vzestupu zúčastní…

  2. Časová line Vzestupu ve stylu krok za krokem, tak aby to všichni lépe "pobrali" (pomalejší tempo, menší zásah Vyšší moci). To může být pro mnoho probuzených frustrující, nicméně se jedná o dobrý nástroj, jak se naučit trpělivosti a kolektivní akci.

Brány, stejně tak jako časové linie, vždycky přinášely možnosti. Možnosti pro nás urychlit, dorovnat, anebo zachovat rytmus Přechodu. Vědomé akce mnoha probuzených Pracovníků Světla neustále dorovnávaly kolektivní společnou úroveň, zvyšujíce laťku pomocí prací s Branami, prací s energetickou mřížkou Země, a skrze neustávající Globální úsilí. Předchozí vlny roku 2016 vyvedly mnoho Pracovníků Světla z rovnováhy, a mnoho z nich je nyní ponořeno do svých životů na fyzické úrovni. Jestliže vaším záměrem je Jednota Vědomí, je potřeba se propojit s LIDMI, jak jenom je to možné a šířit Světlo Lásky, které jste si osvojili. Dělejte to ale v harmonii s Novým Světlem. Opakování starých stereotypů nebo starých způsobů tvoření vám bude připadat jako šílenost.

Jak si zvolit tu vyšší urychlenou časovou linii pro všechny:

  • Uveďte všechna svá slova, skutky, činy a myšlenky do souladu s Láskou. Naučte se to teď hned a praktikujte to neustále.

  •  Prozkoumejte své praktiky Vzestupu  a zapojujte plně všechny tři prvky trojice Duše-Duch-Forma spolu se svou tělesnou formou Kristova vědomí.

  • Vyhněte se emocionálnímu zapojení se do aktivit nižších časových linií (media, politika, finanční témata, emocionální spouštěče, atd.). Buďte v obraze, ale nenoste to v sobě.

  • Členové Galaktické Rady: Předneste toto na svých setkáních, předjednejte své smlouvy tak, aby byly v souladu s urychlením, shromážděte své Týmy a požádejte je o plnou podporu pro urychlenou časovou linii. (Povšimněte si, kdo klade odpor – to může leccos napovědět.)

  • Vyjděte na Gaiu a spolutvořte s ní a se svými společníky lidmi. Vyzvěte k projevení se této urychlené časové linie. Toto je praktika Strážce Brány pro okamžik, kdy časová linie rozděluje přítomnost. Vyzvěte, ať se vyšší realita všem zjevíJiž existuje jako možnost, nyní ji uzemníme ve světle do naší reality skrze naše tvoření.

  • Používejte své krystaly, meditace, tanec, zpěv, tone, tvořte, každý den otevřete své portály Kristova vědomí, otevřete svoji DNA, vyčistěte zemi a energetickou mřížku (gridy), prosvětlete tuto planetu a energetickou mřížku LIDSKÉHO srdce. Jestliže jste před nástupem této vlny povoláni cestovat anebo pracovat ve specifické oblasti, uposlechněte tohoto volání.

  • Odrážejte vaši vyšší existenci. Jaký je to pocit, co vy děláte na své urychlené cestě? Podívejte se a uveďte své aktivity, emoce a myšlenky do souladu s touto realitou.

  • Říkejte svoji Pravdu a buďte ke všem laskaví. Tak, jak tato vlna nastupuje, procházíme velmi silně nabitým úsekem cesty. Upevněte svůj postoj, jako suverénní, laskavá, posvěcená bytost, jakou jste. Zůstaňte ve svém středu a oprostěte se od nižších závazků. Bez odsuzování. Bez pochyb. Beze strachu.

Existuje zde velký potenciál pro aktivaci srdce.

Vzrušení je ve vzduchu. Vyšší říše vám žehná, nicméně tato volba kolektivní časové linie musí být provedena těmi, kteří mají svůj aspekt ve hmotě (formě).

Trojitý portál zatmění: Trojitý portál zatmění – 18. srpna (zatmění Měsíce), 1. září v 2:01 am PDT (Pacific Daylight Time) - 11:01 našeho času - (zatmění Slunce), a 16. září v 11:54 am PDT - 20:54 našeho času - (zatmění Měsíce) vám pomůže tím, že přinese tyto energie měnící kolektivní vědomí. Postavte se k tomu jako k Branám přílivu, otevřete své portály, otevřete se přijetí. Gaia vědomě monitoruje a odpovídá na vaše myšlenky, tvoření a emoce. Ukažte jí, jaké je naše přání, požádejte ji (slovně – použijte svůj hlas), aby uvolnila veškeré kódy a sekvence pro vyrovnání celého Kmene a pro poskytnutí zkušenosti urychlení.

9.-11. září, Příchod počátku vlny: Třetí vlna začne zasahovat 9.-11. září. Většina z vás to již cítí, již ovlivňuje SLUNCE svými mocnými frekvencemi. Solární plasma bude do velké míry ovlivněna, což ovlivní magnetismus Gaii, a dojde k aktivaci (velmi) starodávných kódů pro dimenzionální přechod. Zde se jedná o velmi velký tlak na urychlenou časovou linii Vzestupu.Nestane se tak ale bez našeho příkazu, našeho záměru, anebo naší schopnosti přijmout (okamžitou) akci při vytváření tohoto přechodu.

Rovnodennost 22. září: Rovnodennost připadá na 22. září na 7.21 am PDT - 16:21 našeho času - Zde se jedná o otevření Brány pro novou úroveň vědomí. Přistupte k tomu odpovídajícím způsobem, buďte venku na Gaii, jak jen to bude možné. SLUNCE a GAIA budou mít v tu dobu silnou vazbu, během této Brány, a náš záměr pro rovnováhu, mír a harmonii a Vzestup bude velmi zesílen.

26.-29. září: Třetí vlna 2016. Toto je náš nejsilnější příliv za poslední dekády. Je to vzrušující, nezvorejme to! Tyto fotonické frekvence dále urychlují aktivitu Vzestupu a budou pokračovat v příchodu po dobu několika týdnů.  Možná jste si povšimli, že Světlo již mezi vlnami nepolevuje. To je dobra zpráva. Již jsme schopni udržet vyšší úrovně světla bez toho, abychom potřebovali aklimatizační periody tak, jako tomu bylo dříve. Každá z těch letošních vln navýšila Světlo dramatickým způsobem, a urychlila Vzestup. Čistící, odhalující aktivita se dále navyšuje, tak, aby naplnila impuls ze Zdroje volající po harmonii a po Vzestupu.

Do té doby, než tato vlna zaplaví Zemi, do té doby se kolektivně rozhodneme ohledně této možnosti urychlení. Za sebe cítím, že jsme schopni projít urychlením bez příliš velkých těžkostí, anebo že jsme přinejmenším odpovídajícím způsobem připraveni pomoci v tom celému kolektivu. Vyjádření ze srdce, projevující stav míru Kristova Vědomí má ohromnou moc v tom toho dosáhnout. Mnoho z nás zažívá neutralizující efekt krystalické úrovně Boží lásky. JÁ JSEM si jistá, že náš Kmen Světla propluje touto pasáží historie snadno a s přehledem.

S láskou, Světlem a k Službám,

SANDRA

AKTUALIZACE 19. srpna – POZNÁMKA: siSTAR si vyžádala objasnění ohledně toho, zdali Kmen může toto urychlení zvládnout.

Toto je otázka, kterou si všichni musíme položit – a není to na nepromyšlené rozhodnutí se, a vyžaduje to integritu, protože pokud máte nezbytné dovednosti, budete povoláni do služby.  Více na téma “Urychlení = Zodpovědnost” napíšu příští týden. Je toho dost, co musím udělat, než odjedu z Mount Shasta 2. září, ale tady je alespoň krátká odpověď:

Toto rozhodnutí není výzvou k tomu postavit se nejvyššímu dobru pro kolektiv, ale jedná se o zvolení si maximálního urychlení v rámci nejvyššího dobra pro všechny zúčastněné. Mnoho lidí si může říci “já si tuto cestu volím” , ale pak ji neprojevit ve svých aktivitách (což vede k volbě té pomalejší cesty). Jedná se o možnost pro Pracovníky Světla upustit od stěžování si na těžkosti, kterým čelíme, upustit od starých systémů víry a pohnout se dopředu prostřednictvím svého srdce.

Také to znamená shovívavost s mnoha bytostmi, což znamená VELKÉ odpuštění z naší strany. Vyžaduje to více transparentnosti od Kmene Světla (vytvoření transparentnosti pro všechny), znamená to kreativní akce pro projevení vyšší pravdy Vzestupu (namísto čekání na nějakou událost), vyžaduje to otevřené sdílení duchovních odhalení (namísto schovávání a zamlžování vaší vlastní pravdy), a vyžaduje to přípravu na přijetí nové vlny probuzených, s jasností a bez předsudků (ven z jeskyně, a do akce).

Každá primární časová linie má mnoho vedlejších a terciálních možných výsledků – nyní se tedy blíží jeden z těchto bodů, kde je možné dosáhnout velkého urychlení, a  já cítím, že je to pravděpodobné. Tato vlna přijde bez ohledu na naši volbu.  Jde tu o sílu dopadu a o naši schopnost vyvolat její nejsilnější aspekty, o čem rozhodneme v příštích dvou týdnech.

Toto silnější Světlo vstoupí bez ohledu na naši volbuZáleží ale na tom, co z něj vytvoříme – naši kolektivní realitu – která se změní projevením se časové linie. Tyto silnější frekvence / kódy urychlí ty připravené je prožít, zatímco kolektivní časová linie probuzení, zjevení, odhalení atd. může být urychlena ve všeobecném zájmu všech zúčastněných. Osobní zvolená zkušenost může přesáhnout to, co bude obecně dostupné.Tato volba časové linie je zaměřena na transparentnost a na další rozšíření vědomí. Na rychlejší duchovní probuzení, na zajištění větší podpory pro vědomé LIDI.  Nejde nám o to, aby lidem začalo “hrabat”, ale jde o to, aby byli posilněni a začali vytvářet reality v souladu  vyššími, mírovými cíli ze srdce.

S Láskou, Světlem a k Službám

Sandra Walter

 

Zobrazení: 494

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Proč je nošení roušek velice škodlivé Vašemu zdraví a jak se proti povinnosti nošení roušek bránit. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Masky dolů!!!!! Následné škody jsou trvalé, varuje neuroložka Uvedeno ZDE.... Všichni lidé, kteří používají roušky a ochrany dýchání či…"
před 10 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* STOP! testování na covid-19! PCR testy jsou neúčinné Video ZDE.3) Slíbené měření hodnot kyslíku pod rouškou Jak jsem Vám včera slíbil, zajel jsem zpět za…"
před 11 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá (brutální) bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* STOP! testování na covid-19! PCR testy jsou neúčinné Video ZDE.3) Slíbené měření hodnot kyslíku pod rouškou Jak jsem Vám včera slíbil, zajel jsem zpět za…"
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Nikoliv coronavir, ale vakcíny, které jsou na nás nachystané, jsou zdraví velice škodlivé! Víte, co za tím vším stojí a proč? Měli byste se o to ve Vlastním zájmu zajímat! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Proč jsou vakcíny velice zdraví škodlivé a nejen to, Vám objasní článek: Šílenosti nad šílenosti Uvedeno ZDE."
před 17 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Operace “Bouře” a ZMĚNA SOCIÁLNÍHO ŘÁDU NA PLANETĚ ZEMI uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Zdroje Asijské tajné společnosti říkají, že zařízení čínské výzkumné laboratoře bylo podpáleno, protože čínské úřady si uvědomily, že to byly…"
před 18 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá (brutální) bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Zdroje Asijské tajné společnosti říkají, že zařízení čínské výzkumné laboratoře bylo podpáleno, protože čínské úřady si uvědomily, že to byly…"
před 18 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu JFK Jr. (junior) předstíral smrt pomocí „mistra šachu“ Donalda Trumpa - nyní plánuje svůj návrat. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"NEJVĚTŠÍ PLÁN NA SVĚTĚ. Je to velmi hodná a milující princezna a dva mladí muži, kteří se navzdory tomu, že patří do kruhů vysoké společnosti / Elit, rozhodli zasáhnout…"
před 19 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu NEJÚŽASNĚJŠÍ PLÁN SVĚTA! Radostná zpráva: Princezna Diana žije! Ne-uvěřitelné! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* JFK Jr. (junior) předstíral smrt pomocí „mistra šachu“ Donalda Trumpa - nyní plánuje svůj návrat. Strojový překlad ZDE. Originál článku v angličtině Here.."
před 22 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá (brutální) bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* “Čím víc roušek, tím víc nakažených,” šokuje významný lékař MUDr. Jan Hnízdil. “Psychopati v čele státu zkouší, co vydržíme.…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Roušky a zdraví, aneb proč je nenosit, obzvláště pokud je teplo uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* “Čím víc roušek, tím víc nakažených,” šokuje významný lékař MUDr. Jan Hnízdil. “Psychopati v čele státu zkouší, co vydržíme.…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Demonstrace proti vládním opatřením spojeným s Covid19 : Praha 27.9. 2020 Stop Covid diktatuře, Covid je především obrovský byznys. Oči otevírající dokument ZDE."
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak se bránit proti psychickému, nebo EMP útoku, směrovaného (přes wi-fi nebo 5G technologii) na vás nebo na vaši elektroniku uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Světové zpravodajské agentury si myslí, že žijeme v matrici ovládané umělou inteligencí Uvedeno ZDE.* Archontská síť (neboli sít bezduchých entit) tvořících 3./4.D…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Jestliže pochopíte výše uvedené, budete schopni nejen léčit, ale i tvořit a bořit. Samozřejmě, že byste měli bořit jen to disharmonické, neboť příčiny mají i své následky. Kupř.…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Do nahoře uvedeného článku jsem ještě přidal nějaké další důležité informace, takže pokud vás to zajímá, tak se na to mrkněte."
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Mystérium tvoření světů a jejich realit konečně odhaleno. Pokud již nechcete být snadno ovladatelnou loutkou, tak si to ve vlastním zájmu celé prostudujte! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Důkaz, že vědomí tvoří realitu: Vítejte v matrixu (již se hroutícím)! :-) Uvedeno ZDE. (Vše, co nazýváme reálné, je ve skutečnosti složeno z něčeho, co reálné…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Mystérium tvoření světů a jejich realit konečně odhaleno. Pokud již nechcete být snadno ovladatelnou loutkou, tak si to ve vlastním zájmu celé prostudujte! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Nenechte se ohlupovat informacemi jako např. tím, že hadí síla nás spojuje s negativními světy a entitami. Pravý důvod proč si ne-mocní nepřejí, abychom si svou hadí silu aktivovali je…"
pondělí

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby