* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Tento blog věnuji Sandře, která v jedné svojí reakci v diskuzi napsala: „..meni se Vam DNA.. ale co ja?“

Odpovídám Sandři jasně: „Už se to vše, co prožívá nyní velmi mnoho lidí na planetě, děje i Tobě“. V hloubce Tvé tkáně jsou rozjety procesy, které připravují lidské tělo na fázi přechodu do vyššího vibračního stavu. Opět tady podotýkám, týká se to absolutně všech a všeho, co by oživeno a vytvořeno v této části Univerza, ale i jinde. Opticky to jakoby je u každého jinak, ve finále je to globální proces, který probíhá v nejhlubších vrstvách naší podstaty, již v podstatě od roku 2012. Ono to probíhá už mnohem déle, ale v tomto roku to obrovským způsobem zrychlilo. Sandři, skutečně Tě mohu uklidnit, jsi v tom „vlaku“ taky, ostatně jako každá lidská bytost na této Zemi.

Co se ovšem také děje je to, že plně si tento proces nedokážeme ještě představit. Lumír na jiném místě krásně podotýká, že pomocí „vědomých představ“ jdou spustit veškeré překrásné procesy, které úplně změní povahu lidské bytosti a ta může být v podstatě čímkoliv. My zůstaňme v této fázi jen u toho, že si proces vpustíme do svého denního vědomí. Nic víc a nic míň. Toto nelze udělat najednou, protože nervový systém není na tento přechod u každého ještě nachystaný. Změny v nervovém systému probíhají podle stejného scénáře, jako změna fyzické tkáně nás všech.

Opět vzpomenu proces krystalizace, který se nyní děje opět u každého z nás. Je to nahrazování, resp., kdesi na tomto webu jsem četl dobré slovo, „transmutace“, tj. se mění pomalá hutná hmota, kde informaci přenášel v podstatě „uhlík – ikdyž princip je ještě trochu složitější“, a tato hmota se mění na strukturu, kde vodičem informace v těle bude krystalický tekutý křemík – dalo by se to nazvat (odborníci prominou) i světlem. Ono to světlo tu informaci v našem těle rozvádělo i doposud, ale frekvence toho světla byla nízká. Jde také o to, že by pomalé uhlíkové struktury nestačily přenášet ta obrovská kvanta informací, která všichni, podotýkám všichni, nyní dostáváme do sebe – ze sebe od našeho skutečného JÁ.

V podstatě se nejedná o proces venkovní, ale jde o to, že naše skutečné a absolutní pravé JÁ se hlásí o slovo. Jde to jakoby zevnitř, ale i zvenku, tady je si potřeba představit, že lidská bytost není ohraničená kůží, kromě toho, že má mnoho strukturové tělo, je každým okamžikem napojeno na kolektivní Univerzální vědomí Univerza jako celku. V přeneseném slova smyslu, jsme všude.

Na znalostech báze těchto informací, že probíhá přeměna – transmutace fyzické tkáně z pevné uhlíkové na tekutou křemíkovou, je možné začlenit všechny vizualizace, pomocí kterých dáte jasný povel svému dennímu vědomí, aby počítalo s tím, že UŽ VÍTE, že se to děje. To je myslím nejvíce důležité. Sami si můžete sestavit v podstatě jakékoliv vizualizace, pomocí kterých vpustíte tato fakta do denního vědomí. Nejde a neexistuje, jak řekl správně i Lumír, vytvořit jednu vizualizaci, která bude fungovat všem. To prostě není možné. Každý se nacházíme na jiném levelu vědomí, každý jsme v jiném stádiu pokročilosti přeměny tkáně a vědomí. Každý se toho musí ujmout sám. Jeho vlastní vizualizace bude jemu tou originální a fungující. Mohu jednoduše jen nastínit jádro a princip vizualizací:

Představte si hroudu, hroudu Země. Prostě kus Země, která je třeba ve velikosti 50 x 50 x 50cm. Tuto hroudu si představujte čím dál více průhlednější. Nejprve je hutná, úplně cítíte, jak je těžká, na omak je hutná, má velkou váhu, špiní vám ruce, ani ji skoro neuzvednete, vy ji berete do rukou, omakáváte ji, skutečně ji cítíte. Hrouda Země vás napojuje na celek Země. Je to kus jejího těla, je složena ze živlové látky stejně jako i vaše tělo. Dokonce můžete si vizualizovat i to, že ze stejné látky je i Vaše tělo. To je ale až druhý krok. Nejprve to zkuste externě, prostě ji vidíte kus od Vás. Za tuto hroudu postavte nějaký objekt, nejlepší větší sklenici. Ona není vidět, protože před ní je ta hrouda. Ona tam stojí a stíní Vám k tomu, abyste viděli tu sklenici. Víte ale o ní. Nyní pomalu se snažte zjemňovat tuto hroudu hlíny až tak, až uvidíte onu sklenici a až uvidíte i přes sklenici.

Co znamená zjemňovat ? Představte si, že atomy, které tvoří hutnou neprostupnou hmotu té hroudy, začínají vibrovat. Rychlost zvyšujte pomalu, protože stejně budete pracovat i se svým tělem. Proto nejprve cvičení s hroudou hlíny – kusem matky Země, protože ona je nyní přesně v tomto procesu s námi, s námi všemi. Postupujte skutečně pomalu a postupně, představujte si, že nejprve rychleji kmitá třeba malý kousek té hroudy, třeba jen její cípek, např. 1 x 1 x 1 cm. Uvnitř toho malého prostoru je těch atomů nepočítaně. Každému se snažte udělit pohyb, prostě jen tam a zpět. Představte si to, jako když brnknete na jedné straně 30 cm pravítka a ono vibruje. Druhý konec pravítka držíte v ruce, ten vidíte, ale to, na co jste brnkli, to prostě nevidíte, vidíte něco rozmazaného, ono tam to pravítko také je, ale pohybuje se rychleji a tedy můžete vidět skrze něho. Kdybyste dokázali atomy Vaší ruky rozkmitat ve fázi s tím pravítkem a dali byste tu ruku do toho kmitání toho pravítka, necítili byste ani to, že tam nějaké pravítko vůbec vibruje. Pravítko by vibrovalo dál, ale vy byste měli ruku v dráze toho vibrování. Pokud tam tu ruku dáte teď, pravítko zastavíte. Jednoho dne ho však nezastavíte :-).. Chce to jen trénink, trénink vědomí..

To samé proveďte i s každým atomem struktury té hroudy Země. Prostě od malých částí pokračujte k větším. Až rozvibrujete celou hroudu, měla by se Vám objevit za ní ta sklenice. Pokračujte dál i s tou sklenicí a protože je sklenice primárně průhledná a pokud se Vám podaří rozkmitat stejně i ty atomy té sklenice, sklenice by měla vlastně zmizet. Neopouštějte kmitání atomů té hroudy, musí to kmitat všechno. Soustřeďte se na kmitání jak hroudy, tak i sklenice. Sklenice už není vidět a pokračujte se zrychlování kmitání atomů hroudy. Hrouda by měla začít postupně taky mizet, ikdyž je na první pohled z materiálu hutného. Ono to ve skutečnosti probíhá trošku jinak, kdy vědomí, které Vám tímto roste, ji již jakoby „nevidí“. Až bude hrouda skoro na hranici viditelnosti, rovněž už i sklenice nebude vidět, představte si, že z oblasti srdeční čakry vedete zelený paprsek světla, kterým vyplníte veškerý prostor původní hroudy. Ony vibrace budou v první fázi to zelené světlo odpuzovat ven, mimo ni, ale pokud se na to soustředíte, to světlo vnikne do té hroudy, rozsvítí ji do zářivé zelené barvy a nakonec naplníte tímto světlem až po okraj doposud neviditelnou sklenici, jejíž hranice, ikdyž není sklenice vidět, si velmi dobře uvědomujete.

Zvykněte si a zvykni si Sandři postupně na to, jaké máš pocity při tom, protože jakmile toto dokážeš s hutným kusem Země, podaří se Ti okamžitě vytvořit tuto scénu, ono to bude nějaký čas trvat, později přejdeš stejnou praktikou na své tělo. Prostor té hroudy můžeš plnit 7 barvami podle vibračních barev svých 7 energetických center: červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou, fialovou a zlatou.

Scénář si ale můžeš vytvořit sama jakýkoliv. Jde o jakoukoliv formu vizualizace, kdy plníš cokoliv hutného, těžkého, chladného a nepoddajného světlem a barvami (barevným světlem). Připravuješ tím své fyzické tělo i denní vědomí na to, že si už zvyká na, že není už Tvé tělo tak pevné, jako doposud. Nahrazuješ klid pohybem. Nahrazuješ stálost, nestálostí. Nahrazuješ neproměnlivost proměnlivostí, prostě zvyšuješ vědomě své vibrace.  Lze v podstatě libovolně vytvořit nekonečné množství scénářů. Každý bude jiný, protože to bude odpovídat míře chápání každého individuálně. Použijte cokoliv, jablíčko, vaše auto, křeslo, prostě jednoduché pevné objekty.

Cokoliv je zcela v pořádku a právě pro každého funkční. Jen jsem chtěl nastínit základní schéma. Čím více objektů ve cvičeních budete schopní zneviditelnit, tím se Vám potom bude lépe pracovat se svým fyzickým tělem. Už jen těmito cvičeními s objekty jasně oznamujete svému vědomí, že víte o procesu vzestupu, že víte, že hutná a na první pohled neprostupná hmota mění svoji charakteristiku. Že o ní minimálně víte, jste si ji vědomi a nahrazujete pomalost rychlostí, klid neklidem, hutnost prostupností apod.. Ono vlastně už teď  všechno kmitá, žije, obrovským způsobem spolupracuje, jde o to, že si toho nejsme vědomí..  Cílem bude přesně toto. Být si toho vědomí. Do hutných struktur můžete vést klidně energii, kterou vezmete i v centru Země.

To byl příklad vizualizačního cvičení pro tělo na té nejnižší fyzické úrovni. Cvičení se ovšem nemohou omezit jen na vizualizace objektů či fyzického těla, ale také na jisté chování v realitě při denním vědomí. Tady je nesmírně důležité přijímat jisté postoje k okolí, kterými podporujete šíření světla uvnitř vaší bytosti. Ještě jsem samozřejmě nerozepsal příklad vizualizace, který budete dělat se svým tělem, ale lze si ji stejně vytvořit pomocí naprosto stejného scénáře, jako když jste nechali téměř zmizet hroudu Země a naplnili jste ji i tu sklenici za ní, světlem. Sklenice tam plní tu úlohu, že se musíte soustředit i na hroudu i na sklenici. Je to v první fázi těžší, ale cvičíte tím své vědomí, ať zůstane za jakýchkoliv okolností vědomé.

Krásný příklad vizualizace v těle je tento, a rád ho vždycky dělám: Představte si, že ve vaší krvi plavou maličké oddělené provázky (nitky), které září. Klidně jim dejte délku 0,5 cm nebo i 1 cm a vizualizujte, že jich je tam plno. Doslova hustý tok nitek, ale jsou oddělené, nefunkční. V přeneseném slova smyslu jsou to roztroušené části zbylých vláken DNA a vy nyní z těch nitek nejprve složíte dlouhé, od hlavy až k patě dlouhé nitě. Vlastně slepíte vizualizací jeden konec nitky ke druhému, z vrchu napojíte další a takto dojdete do fáze, kdy vám k krvi budou obíhat dlouhé nitě světla, budete bezpečně vědět, že jsou uvnitř a že spojují naprosto každičké místo, každou buňku s každou buňkou, prostě těmito dlouhými zářivými nitkami protkáte v podstatě celé své tělo. Budou všude. Tohle můžete dělat i za chůze, když někam jdete a máte čas s mysli s tím pracovat. Jde to dělat s otevřenýma očima i se zavřenýma očima.

Důležité je si vizualizovat, že počet těchto dlouhých nitek je tak postupně obrovský, že nahradí zcela prostor vašich kapilár, vlásečnic, žil a tepen. Jakmile už doslova cítíte, že tyto dlouhé nitě světla krásně obíhají vašim tělem, jsou spojené, každá buňka ví o každé všechno, můžete začít druhý krok a to ten, že je budete spojovat „do strany“, protože do délky spojeny jsou. V podstatě si vizualizujte, jak 2 dlouhé nitě světla jsou vedle sebe, ony jsou zatím ohraničeny a existují samostatně. Jakmile jsou některé 2 hodně blízko sebe, pokuste se vizualizovat, jak se tyto 2 nitě spojí podélně v 1 a vytvoří 1, o trochu širší dlouhou zářivou nit. Pokud se vám podaří spojit všechny tyto nitky do 1 souvislého zářícího toku, který vámi obíhá, vědomí poroste raketovým tempem, Kundaliní zbystří, protože jste zprůchodnili informační a nervové koridory pro rychlejší komunikaci všeho se vším.

Pojďme ale zpět k tomu chování v realitě. Touto vizualizací nejen že dáte průchod světlu vašim tělem, ale také se začnou vyplavovat některé nectnosti, začne se vám zcela měnit vnímání kolem vás. Tohle, byť i nepatrný posun u každého z nás, by bylo skvělé, kdybychom vzájemně sdíleli tady na blogu a začali o tom psát. Nebojte se toho, psaní v tomto případě půjde skoro samo. Pro ostatní to bude snáze a lépe představitelné a u mnohých už jen představa úspěchu někoho, může u něho vědomé šíření světla v krvi, celý proces také zažehnout.

Pokud se budete zabývat pouze vizualizacemi a nebudete uplatňovat své dosažené vnímání v realitě, budete dělat zbytečnou práci. Vyjmenuji tady pár vlastností a přístupů, které vrací všechny dosažené pozitivní výsledky na počátek, kdy prostě začínáte znovu. Světelné nitě se opět potrhají. Je to jako blesk, který okamžitě vymaže dosavadní úspěchy:

DESATERO, KTERÉ NÁS VRACÍ TOTÁLNĚ ZPÁTKY:

  1. Soud jiného člověka, jeho pomluva, netvořivá a nekonstruktivní kritika. Může být i nevyslovený.
  2. Poukazování na něčí špatné vlastnosti byť jen máličko a pro svoji osobní zajímavost před někým (bez i s účastí dotyčného)
  3. Mluvení z nadpoloviční většiny dne místo naslouchání a opravdového zájmu o člověka
  4. Nepoužití slovíčka PROSÍM v každém případě, když o něco někoho žádáte
  5. Nepoužití slovíčka DĚKUJI, když vám někdo prokázal jakoukoliv službu
  6. Absence vědomého obdarování čímkoliv kohokoliv bez vzniku i maličké myšlenky na protislužbu či „adekvátní chování k vám“ – čisté chtění kohokoliv čímkoliv obdarovat (vyžaduje skutečně trénink)
  7. Pocit výhry jakékoliv hádky, kterou vedete s kýmkoliv
  8. Přesvědčování o své pravdě a pravidlech, dobru a zlu a „násilné“ jejich prosazování
  9. Absence pochvaly za jakýkoliv počin kohokoliv, kdo vám nebo komukoli projevil službu a vy jste toho svědkem, či jakkoliv i vám i komukoliv pomohl
  10. Nepřijetí role žáka v každém ohledu, před každým člověkem, i dítětem

 

Tento blog, jak jsem již psal, věnuji Sandře. Zmínil jsem tady 2 sféry, ve kterých je možné pomoci růstu úrovně našeho vědomí a tím i oznámení Kundaliní, že jsme konečně „vědomě“ zahájili proces Vzestupu, ikdyž v něm všichni již jsme několik let. Je to sféra obecně „vnitřní“ – vizualizace a sféra „vnější“ – chování v realitě. Obě se doplňují a nic nelze vynechat. Úspěchy v jedné urychlují úspěchy ve druhé a opačně.

Existují ještě další pod-sféry, na kterých je možné také pracovat. Těmito jsou: Dechová vědomá cvičení, strava a uzemňování sebe sama. O těch zase napíšu příště.

Snad pomůže tato trocha do mlýna těm, kteří chtějí oznámit dennímu vědomí, že jsou si vědomi Vzestupu a jdou mu naproti.

Mějte se všichni krásně, pusťte Vzestup do svého vědomí a všechno ostatní se bude vyvíjet ve jménu cíle Stvoření, tedy ve jménu lásky, lásky a světla.

Objímám a miluji vás..

Milan

Zobrazení: 715

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 8.Červenec.2015 v 20:48

* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 8.Červenec.2015 v 21:19

Zdravím Jaroslave, já osobně si zas půjdu svou vlastní cestou, ve které nacházím různé zkratky. Nic není pevně dané a vše má nesčíslné množství všemožných možností. Nemám rád všemožné přesně dané postupy, raději se pouze ztotožňuji.
."Já Jsem" je dokonalý Boží tvůrčí princip. Je to čistá energie Světla, která v každém okamžiku obklopuje a prostupuje celou Vaši Bytost. "Já Jsem" je tvůrčí myšlenka, která byla na počátku celého stvoření. Když říkáte tato magická slova, ve skutečnosti používáte tu největší a nejmocnější sílu, která v každém okamžiku tvoří celý Vesmír. Když říkáte "Já Jsem", promlouváte mými ústy. ("Či" - Energie Vesmírného vše-Vědomí) "Já jsem" je dokonalé Boží Vědomí Jednoty a Celku, které všechno co má rozdává. "Já Jsem" je nejhlubší Soucit a nejkrásnější Láska, která nemá nic společného s Vaším limitovaným lidským vědomím, které se oddělilo od své Boží podstaty. (Řiď se svými City, naslouchej své Duši, čili svému Opravdovému - Pravému Já.)

"Já Jsem" je mé jméno a o cokoliv mne z čistoty srdce požádáte, to dostanete. Jen na vás záleží, jaký bude Váš svět. Cokoli dáš za slůvko "Já", to se stává Tvým Tvůrčím Rozkazem! Ty vyvoláváš to co myslíš, cítíš a říkáš, neboť myšlenky pocity a slova na sebe nakupí Mé Energie, které vytvářejí nejrůznější reality a přivádí je v existenci. (Čím více jsou přítomny konstruktivní harmonické frekvence, čili Láska, tím delší je trvání jejich existence)

Stále platí: O čem přemýšlíte, to přitahujete, co přitahujete, to prožíváte, co prožíváte, tím se stáváte a čím jste Vy, tím jsem i Já, neboť: Vy a Já jsme Jedna Bytost! Já (jsem) vaše mysl a Vy (jste) moje tělo = Tvůrčí Akt Absolutno = souhrn harmonických energií vše-vědomí - pamět všeho co, kdy, kde existovalo! (Moudrost věků) Celý text je uveden zde: www.trefy.cz/tajemstvitvorenirealit

Komentář přidal(a) Robo dne 9.Červenec.2015 v 0:02
Slovo "ja" by sme možno mali vypustiť zo slovníku...
V češtine i slovenčine sa bez neho zvyčajne odídeme ("som" namiesto "ja som") všimnite si ale, že napríklad v angličtine nie (I am).
A vôbec, je treba nám vrátiť pôvodnú reč, reč programuje. Naša pôvodná je svetlo samé. Okrem toho nespôsobuje nedorozumenia.
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 9.Červenec.2015 v 0:19

Já reprezentuje kosmické vše-Vědomí a Jsem reprezentuje v jakém projevu existence momentálně je. Jelikož jsme "jiskra" kosmického vše-Vědomí, které je v projevech od hvězd, přes slunce a planety, až po bytosti a buňky a atomy, proto můžeme být čímkoliv čím chceme jen být.

S čím se ztotožňujeme, tím se i stáváme, neboť jsme především tvořivé vědomí, které si tvoří takový hologram (čili vnější projev existence), který odpovídá vnitřnímu osobnímu přesvědčení, tvořící osobní program. Úzce související článek: * Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti. Uvedeno ZDE.

Takže to chce přestat se ztotožňovat se svým malým, přízemním Jsem (člověk nedokonalý a chybující) a chce to začít se ztotožňovat se svým vyšším, Světelným - Kristovským Já Jsem. Úzce související článek: Vynoření světelného těla Uvedeno ZDE.


Další úzce související články: * Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE. * Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE. * Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE. * Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE. * Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE. * Co znamená transmutace, čili přerod do vyšší dimenze a projevu existence (k čemuž možná dojde již letos) a co se při tom bude dít a proč. Uvedeno ZDE. * Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 9.Červenec.2015 v 9:26

Do výše uvedeného textu jsem ještě přidal mnoho souvisejících, velice důležitých informací.

Komentář přidal(a) Robo dne 9.Červenec.2015 v 12:23

Žeruhmyz, veľmi si ma potešil svojim povedomím o našom pôvodnom písme, ďakujem.

Komentář přidal(a) Robo dne 9.Červenec.2015 v 12:27

Lumír, slovo "ja" je aj prvé v našom pôvodnom runovom písme (AZ).

AZ
JA som to – človek s jeho vnútorným poznávaním samého seba. Je to Boh žijúci a budujúci na Zemi. 
Ibaže dnešný jazyk i písmo je ....zámerne prekrútené..

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 14 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu NEJÚŽASNĚJŠÍ PLÁN SVĚTA - GREATEST PLAN IN THE WORLD uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* VÝZVA LIDÍ, kteří lidmi skrze DUCHA zůstali Uvedeno ZDE."
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu NEJŮŽASNĚJŠÍ PLÁN SVĚTA - GREATEST PLAN IN THE WORLD uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Úzce související videa a články:* Operace “Bouře” a ZMĚNA SOCIÁLNÍHO ŘÁDU NA PLANETĚ ZEMI Uvedeno ZDE.* ELIMINACE EVROPSKÉ KABALY A KONEC STÁTNÍCH MAFIÍ.…"
před 15 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

NEJÚŽASNĚJŠÍ PLÁN SVĚTA - GREATEST PLAN IN THE WORLD

Překlad níže uvedeného, anglického textu je sice strojový ale celkem dobře srozumitelný. Jde o krásně dobrou princeznu a dva připoutané mladé muže, kteří si vybrali úplně jinou cestu, než aby byli součástí elitní / temné kabaly, kteří byli ve…Zobrazit další
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vědecky dokázána souvislost mezi koronavirem a 5G. Dejme proto v ČR a SR stop 5G, jelikož jde nejen o Vaše zdraví, ale i o Vaši fyzickou a duševní svobodu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Lidé kmene HUNZA -severni Pakistan....co se člověk nedoví..!! Uvedeno ZDE. Tito lidé nejenže nehulí nechjastají a nemají wifi a "chytré", mozek otupující technologie, ale…"
před 20 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Co se odehrává v Hotelu Země uživatele Naren Sahava.
"Odhalení špatných zpráv, :-( ovšem se šťastným koncem. :-) aneb jak přepsat program tvořící Matrix - program hologramu tohoto světa. * Emery Smith - Komunikace s Mimozemšťany a…"
před 21 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Co se odehrává v Hotelu Země uživatele Naren Sahava.
"Tento svět je ovládán umělou inteligencí, čili bezduchými, anorganickými entitami, které z důvodu, že nemají duši, tak v sobě nemají ani kosmický organický…"
před 21 hodinami
Uživatel Naren Sahava přidal komentář k příspěvku do blogu Co se odehrává v Hotelu Země uživatele Naren Sahava.
před 23 hodinami
Uživatel Naren Sahava přidal komentář k příspěvku do blogu Co se odehrává v Hotelu Země uživatele Naren Sahava.
včera
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
včera
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Co se odehrává v Hotelu Země

…..nové i staré zprávy o situaci na planetě Zemi či v Hotelu Země, jak píšeme, jsou celkově zahrnuty do dopisu, který jsem dostal ke zveřejnění. Budete mít možnost proniknout do skutečností, které se zde odehrávají, ale jinak nejsou vidět. Dopis i s…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Osho: Učení o sexu, aneb příčinou nadváhy, zdravotních neduhů, agrese, deprese a např. upovídanosti je zablokovaná sexuální energie uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Pineal Gland: A Pleasure Far Bigger Than Sex - Sadhguru Video Here."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Zdánlivě nesouvisející video: Matrix a kolaps ekonomiky Video ZDE.Tato zaslepenost se samozřejmě týká naprosto všech, nejen Slováků. (Tím neříkám, že lidem též doporučuji…"
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* The Connection Between 5G and the Coronavirus #5G #Covid19 - Here.  "
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Operace “Bouře” a ZMĚNA SOCIÁLNÍHO ŘÁDU NA PLANETĚ ZEMI uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Že by někteří zloduši měli na noze sledovací zařízení, z důvodu, aby nemohli někam zmizet? Posuďte sami. :-) These Boots Were Made For Walking Zobrazení ZDE."
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Operace “Bouře” a ZMĚNA SOCIÁLNÍHO ŘÁDU NA PLANETĚ ZEMI uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Chazarský podvod s Covid-19 selhává a Bill Gates je chodící mrtvola. Generál jezuitů – černý papež je mrtev Uvedeno ZDE."
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Co že to bylo v roce 1989 za revoluci, kam se poděl všechen státní majetek, aneb pokud bychom to nechali jít takto dál, kam bychom se dostali? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* MaP 119 Šokující tajemství Václava Havla a sametové revoluce! Skutečný hrdina Charty 77 vypráví! Video ZDE.* MaP 120 (73) Šokující tajemství Václava…"
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Krutý experiment s Čechy. (přečtěte si to, je třeba být v obraze) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* MaP 120 (73) Šokující tajemství Václava Klause - Tajné operace s agenty StB a KGB I Video ZDE.* MaP 179 (74) Operace Stasi a KGB aneb Bakala, Sobotka a Gross. OKD je pouze vrcholem ledovce! Uvedeno ZDE.*…"
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Zveřejnění důkazů je součástí pokusu probudit ovce do reality existence gangsterské globální nad-vlády, která se ovšem díky odhalování utajovaných skutečností už konečně hroutí v základech uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* MaP 172 Nacistická tajemství knížecí rodiny! Havlem zakázaná kniha! Video ZDE.* MaP 378 Tajné plány Bruselu odhaleny! Budete se divit, co na Vás chystají! Nesměly být…"
čtvrtek

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby