* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

TAJEMSTVÍ ZEMĚ DVOUOCASÉHO LVA- Jaroslav Chvátal

 

 V tomto materiálu bych si dovolil čtenářům našeho magazínu předložit některé základní aspekty verze esoterické historie Čechů a Slováků, tak jak jsem ji měl možnost osobně zaznamenat. Pokud by byl zájem ze strany čtenářů o některé další informace, pak se po dohodě s redakcí budu moci někdy k této problematice ještě vrátit. Duchovní osudová linie národů střední Evropy je spojena s historicky velmi vzdálenými událostmi. Bylo mi řečeno, že soudobé evropské společenství inkarnovaných lidských duchů je součástí velmi aktivního nadčasového osudového propojení s prostředím Staroegyptské Říše a poté s Atlantidou. Jinými slovy drtivá většina lidských duchů inkarnovaných do evropských národů prožívala velké množství velmi zásadních inkarnací uvnitř Starého Egypta a Atlantidy. V následujících pasážích budu věnovat pozornost především těmto dvěma civilizačním uskupením, jelikož pochopení jejich role a osudovosti je zcela zásadní pro pochopení role národa, jež je součástí tzv. „Země Dvouocasého Lva“ (ČeskoSlovensko) a jejího duchovního esoterického poslání. „Bratrstvo Bílé Barvy“ vymyslelo nadčasový a geniální plán, který byl postaven na vědomostech týkajících se inkarnační aktivity kolektivního vědomí národa (demiurga). Věděli, že kolektivní duch Staroegyptské Říše se o několik tisíc let později počne probouzet do další inkarnace na zcela jiném geografickém místě naší planety – v místě dnešní Střední Evropy. Úlohou Balteána a Scylii bylo v prostředí Evropy založit dvě nová iniciační centra, která by byla aktivována ve chvíli probouzení demiurga na nových místech. Veškeré vědění a znalosti staroegyptského národa a jeho duchovních předků byly uloženy do nehmotných energetických polí, která se v análech „Zlatého Lvího Rouna“ nazývají „Studnice“. Na počátku Existují různé roviny pohledů na historii českého a slovenského národa od těch tzv. klasických oficiálně společností certifikovaných až po ty alternativní, čili esoterické. Zhruba před deseti lety jsem měl možnost projít jistých druhem iniciace do jednoho z těchto alternativních pohledů, a to prostřednictvím několika zástupců celosvětové skupiny, která drží obrovské množství informací týkajících se skutečné historie lidské civilizace. Mne pochopitelně zajímala ta část, která se přímo dotýká českého a slovenského národa. Poté, když jsem se měl možnost seznámit s celkovým potenciálem naší alternativní historie, byl pojem „úžas“ velmi slabým výrazem. O to více jsem přivítal situaci, kdy mi bylo umožněno certifikovaným způsobem přednášet tuto alternativní verzi naší historie. Za tímto účelem jsem založil projekty „Učení Svrchovaného Řádu Draka“ a „Zlatého Lvího Rouna“. V tomto materiálu bych si dovolil čtenářům našeho magazínu předložit některé základní aspekty verze esoterické historie Čechů a Slováků, tak jak jsem ji měl možnost osobně zaznamenat. Pokud by byl zájem ze strany čtenářů o některé další informace, pak se po dohodě s redakcí budu moci někdy k této problematice ještě vrátit. Duchovní osudová linie národů střední Evropy je spojena s historicky velmi vzdálenými událostmi. Bylo mi řečeno, že soudobé evropské společenství inkarnovaných lidských duchů je součástí velmi aktivního nadčasového osudového propojení s prostředím Staroegyptské Říše a poté s Atlantidou. Jinými slovy drtivá většina lidských duchů inkarnovaných do evropských národů prožívala velké množství velmi zásadních inkarnací uvnitř Starého Egypta a Atlantidy. V následujících pasážích budu věnovat pozornost především těmto dvěma civilizačním uskupením, jelikož pochopení jejich role a osudovosti je zcela zásadní pro pochopení role národa, jež je součástí tzv. „Země Dvouocasého Lva“ (ČeskoSlovensko) a jejího duchovního esoterického poslání. Atlantida Dozvěděl jsem se, že Atlantský kontinent nebyl nikdy složen z jednoho pevninského celku. Ve skutečnosti se jednalo o skupinu osmnácti větších či menších ostrovů vzájemně propojených poměrně pokročilou infrastrukturou. Tyto ostrovy byly rozprostřeny v místě dnešního Atlantského oceánu, a to od 60 st. severní šířky po 50 st. jižní šířky. Hlavní město civilizace Atlantis „At-Land-Isis“ (V zemi královny Isis) se svými patnácti miliony obyvatel se rozkládalo v místě kolem 45 st. jižní šířky. Z urbanistického hlediska strukturováním ulic, náměstí a sídlišť velmi připomínalo tzv. „Mandalu života“. Šlo o unikátní obří energetický zářič. Kataklyzma Atlantidy probíhalo ve třech hlavních fázích. První z nich proběhla v období 22 – 24 000 let př.n.l., druhá fáze proběhla v období kolem 18 000 let př.n.l. a třetí čili finální fáze pak v období zhruba 10 000 let př.n.l., kdy došlo k výraznému posunu zemské osy. Z uvedených skutečností vyplývá, že finální kataklysma nebylo náhlou okamžitou záležitostí, ale postupným i když vysoce destruktivním procesem. Z tohoto důvodu se společnost Atlantidy mohla na tyto události do určité míry velmi dobře připravit (navíc tato událost byla avizována jistými skupinami odborníků dopředu). Atlantská civilizace v tuto dobu, tedy před 12 000 lety, čítala kolem 600 milionů obyvatel. Z toho se prostřednictvím řízených migračních vln zachránilo zhruba osm milionů Atlanťanů. Byly registrovány čtyři hlavní migrační linie, které byly řízeny tzv. „Hledačem Moudrosti“. V atlantském jazyce – „chiquetat“. Chiquetat, který vedl první migrační linie do oblasti střední a jižní Ameriky, vešel v legendách později ve známost pod jménem „Quetzalcoatel“. Chiguetat, který dovedl druhou migrační linii do oblasti středozápadní Afriky, se jmenoval „ArlichVomalites“ a později vešel ve známost pod jmény Hermes Trismegistos, Thovt nebo Imhotep. Tato skupina se později přesunula do oblasti dnešního severního Sudánu a položila ve své podstatě základ pozdější Staroegyptské Říši. Třetí migrační vlna vedená třetím Chiquetat dosáhla indického subkontinentu a stala se jedním z důležitých zakládajících článků Tibetské říše. V tzv. Bönské lamaserii dodnes existují velmi podrobné doklady o Atlantidě, ze kterých mimochodem čerpala jak H.P.Blavatská, tak například i známý výzkumník Scott Eliot. Čtvrtá migrační linie vedená Chiquetatem Martenem dosáhla oblasti Evropského kontinentu v místech dnešní Francie. Poté následovala intenzivní snaha o začlenění do sociální a rodové infrastruktury tajemné kultury ThuataDaanan (zřejmě lid býv.Hyperborey), která byla aktivní právě zde v oblasti Střední Evropy. Tato snaha došla nakonec do velmi bizarních a dramatických důsledků, o kterých bych se zmínil při nějaké jiné příležitosti. Egypt V současné době se pomalu, ale jistě začíná potvrzovat fakt, že známé staroegyptské artefakty, včetně pyramidových a chrámových komplexů, jsou podstatně staršího charakteru, než se oficiálně prezentuje. Klíčový posun v této záležitosti inicioval významný výzkumník Andrew Collins, který před nedávnem objevil rozsáhlé podzemní prostory pod Gizou a Káhirou a narazil zároveň i na indicie, které nasvědčují tomu, že v této oblasti daleko před Staroegyptskou a Atlantskou Říší operovali zástupci záhadné supercivilizace (Hyperborea), která na naši planetu přišla za poměrně pohnutých okolností ze souhvězdí Labutě zhruba před 600 000 lety. Následným podrobným měřením se zjistilo, že geometrie a topologie vzájemných korespondencí mezi pyramidami v Gize podstatně více odpovídá souhvězdí Labutě než souhvězdí Orionu dle Bouvalovy hypotézy. Osobně jsem přesvědčen o tom, že toto je velmi významný fakt, o kterém v brzké budoucnosti ještě mnoho uslyšíme. Má se za to, že předtím, než tato mimozemská kolonie zanikla, zanechala po sobě velmi důležitý odkaz, který byl uchováván prostřednictvím silného prostorového energo-informačního pole. Jako první na tuto datovou strukturu narazila migrační skupina Atlanťanů vedená Thovtem. Tento odkaz byl asociován „Planoucím Okem“, jehož symbolické ztvárnění převzali Atlanťané a přeformátovali ho do podoby tzv. "Horova Oka“. Struktura „Horova Oka“ však již svým designem neodpovídá původní geometrické projekci „Planoucího Oka“. Jde o to, že ve struktuře dílčích geometrických prvků „Planoucího Oka“ jsou zabudovány řetězce matematických funkcí, které mohou lidskou bytost dovést k druhé části, řekl bych, technologické části odkazu. Tato technologie je doslova vrostlá do planety Země, i když z 90 % se tato unikátní technologická infrastruktura nachází v jiném časoprostoru. Signatura „Planoucího Oka“ je ovšem ve skutečnosti pouze částí podstatně většího symbolu nám neznámého druhu ptáka s křídly. Tento obraz v moři věků metamorfoval v jinou okultní a mystickou symboliku „Ptáka Fénixe“. Odkaz na starověký „ptačí lid“ je ve skutečnosti odkazem na existenci starověké supercivilizace prostřednictvím onoho ptačího symbolu. Jazyk ptáků, kterým prý hovořili všichni vysocí zasvěcenci pocházející z národa egyptského nebo hebrejského, není nic jiného než odkaz na strukturovanou symbolickou řeč jistých geometrických matematických vztahů. Soudobá symbolika různých orlů a orlic je podprahovou genetickou stopou na tuto starověkou ptačí „prima insignii“. Když už hovořím o důležitých symbolech Staroegyptské Říše, měl bych pro úplnost uvést pár informací k okultní symbolice Atlantské Říše. Takže ústředním symbolem Atlantské Říše byla kočka. Tento tvor nepochází odsud, ale byl Atlanťany dovezen z prostředí paralelní Země z pozice poměrně unikátního učitele telepatických schopností lidského mozku. Informace, které spojují kočku se systémem Síria, jsou liché povahy. Frekvenční pole kočky, které dosahuje až do vzdálenosti 4,5 metru, má výrazně léčivý účinek na lidský organismus, navíc aktivuje a rozšiřuje činnost amygdaly a hypocampu v mozku lidské bytosti. V návaznosti na migrační linie Atlanťanů je jen logické, že tento tvor byl významně uctíván nejen na území Egyptské Říše, ale i v prostředí Nepálu a Tibetu. Symbolem energetického a vědomostního faktoru „Lvího Rouna“ je spojení významných rysů – křídel ptáka (starověká supercivilizace) a těla kočky (civilizace Atlantská) do podoby okřídleného lva s dvěma hlavami. V symbolice českého národa dvě hlavy lva pak metamorfují ve dva ocasy ve spirále symbolizující lidskou DNA. Tajemství duchovní evoluce Všiml jsem si, že mezi mnohými autory existuje jakási tendence svalovat poměrně vysokou míru agresivity soudobé civilizace právě na ono „duchovní“, resp. genetické dědictví našich předků, kteří byli v dobách prehistorických součástí vyspělých civilizačních celků. Často se v tomto ohledu hovoří o jakémsi špatném „programu“, který jsme zdědili. I když tato teze je do určité míry logická, nemyslím si, že je zase až tak jednoznačná. Pokusím se tuto myšlenku trochu více rozvést. Na této planetě se stalo jakýmsi pravidlem, že všechny více či méně vyspělé civilizace ukončily svou existenci ve válečném konfliktu, který buď samy vyvolaly, nebo se staly jeho součástí z pozice „toho napadeného“. Tak bychom mohli pohlížet na kulturu sumerskou zanikající pod agresivním vlivem kultury babylonské, v analogickém sledu můžeme vnímat kulturu inckou podléhající brutalitě Pizara nebo kultury středoamerické podléhající neméně agresivnímu pojetí Corteze. Ne jinak dopadl i Starý Egypt v kontextu s říší Římskou, a tak bychom mohli pokračovat ještě hodně dlouho. Povrchně uvažující člověk by se mohl odkázat klasickým způsobem na jakési „karmické působení“ atp., a šmitec. Ovšem jak jsem již předeslal, není to tak černobílé, jak to na první pohled vypadá. Evoluce či vývoj té či oné konkrétní civilizace je součástí podstatně více globální a nadčasové celoplanetární vývojové potřeby, jejíž celkový rozměr jsme ze své vlastní pozice lidského vědomí jen stěží schopni obejmout a natož pochopit. V této evoluční hře hraje podstatnou roli spektrum principů a zákonitostí, které jsou svou existencí platné nejen v prostředí Země, ale i v prostředí Vesmíru komplexně, alespoň co se týče naší domovské galaktické buňky. Zároveň tyto principy a zákonitosti nefungují pouze na makrokosmické rovině, ale jsou platné se stejně intenzivní účinností i na rovině více méně elementární, tedy mikrokosmické, např. v rámci buněčné soustavy lidského organismu. Mezi tyto principiální faktory bych zcela jistě zařadil jeden velmi zajímavý jev. Je platný jak pro lidskou bytost jako jedince, tak i pro jakékoliv civilizační uskupení. Bylo zjištěno, že tak, jak plyne evoluční čas (jedince nebo civilizace), dochází průběžně k nárůstu harmonického uspořádání „duše daného národa nebo civilizace“, která symbolicky řečeno dospívá a evolučně stárne. Na konci takového cyklu se nachází smrt, čili civilizační rozpad. V našich duchovních podmínkách planety Země bývá rozpad takové civilizace charakterizován buď pohlcením agresorem (Sumer, Egypt), nebo podlehnutím přírodní kataklyzmatické katastrofě (Lemurie, Atantida). Na tomto místě bychom se ale měli zeptat: „Co se děje s esenciální podstatou ducha (duše) takového národa či civilizace?" Na tuto otázku není odpověď zase až tak složitá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Do hry vstupuje proces tzv. „duchovního evolučního přenosu lidských duchů“. Tak jako se na individuální úrovni přelévá duch lidské bytosti z jednoho těla do druhého (velmi zjednodušeně řečeno), tak se kolektivní civilizační duchovní matrice přelévá z jedné civilizace (národa) do civilizace či národa druhého. Duch na individuální úrovni pak vyhovuje magnetické přitažlivosti (magnetickému záření) kolektivního ducha národního (civilizačního) a tak vtělující se do nových těl přechází v nadčasovém programu evoluce z jednoho zaniklého národa či civilizace do jiného, právě se rodícího. Snad čtenář na tomto místě dostatečně dobře porozumí procesu, který je ve hře a který mám na mysli. Všechny tyto skutečnosti souvisí s jedinečnou událostí, ke které došlo v jistém konkrétním čase v prostředí Starého Egypta. Tato událost nanejvýš bizarním způsobem propojila tuto úžasnou starou civilizaci se „Zemí Dvouocasého Lva“ (Česko a Slovensko). Celý příběh pro nás Čechy a Slováky přináší natolik důležité a závažné duchovní důsledky, že jsem se rozhodl ho v té nejzákladnější kostře interpretovat. Nadčasový odkaz faraona Tutmosis III. lidu „Země Dvouocasého Lva“ Nyní se pokusím velmi krátce popsat velmi zajímavé události, které jsou součástí alternativní historie našeho národa a které se vztahují k duchovním kořenům každého jednoho z nás. Za vlády Tutmose III. došlo k ustanovení tajného výzkumného centra, které bylo složeno ze 72 špičkových myslitelů a mudrců. Tato skupina vešla ve známost jako „Bratrstvo Bílé Barvy“ (později došlo k deformaci tohoto názvu na široce rozšířené „Bratrstvo Světla“). Tato skupina se podílela například na výzkumu „monoatomického zlata“, zkoumala strukturu hmoty, a to jak organické, tak i anorganické. Pokud v této době existovala nějaká skutečně špičková skupina odborníků intenzivně bádajících a soustředěných do jednoho místa, pak to bylo právě „Bratrstvo Bílé Barvy“. Doplňování této skupiny probíhalo čistě způsobem přísné kooptace předem složitým způsobem vybíraných adeptů. Součástí této skupiny byli i dva výjimeční mudrci, kteří jsou v análech „Zlatého Lvího Rouna“ zaznamenáni pod jmény Baltean a Scylia. Faraon Tutmosis III. ve svých vizích viděl budoucí osud Staroegyptské Říše, viděl její podrobení římským impériem a věděl, že veškerá starobylá moudrost a poznání budou navždy ztraceny, pokud nedojde k nějakému radikálnímu opatření. „Bratrstvo Bílé Barvy“ vymyslelo nadčasový a geniální plán, který byl postaven na vědomostech týkajících se inkarnační aktivity kolektivního vědomí národa (demiurga). Věděli, že kolektivní duch Staroegyptské Říše se o několik tisíc let počne probouzet do další inkarnace na zcela jiném geografickém místě naší planety – v místě dnešní Střední Evropy. Úlohou Balteána a Scylii bylo v prostředí Evropy založit dvě nová iniciační centra, která by byla aktivována ve chvíli probuzení demiurga na nových místech. Veškeré vědění a znalosti staroegyptského národa a jeho duchovních předků byly uloženy do nehmotných energetických polí, která se v análech „Zlatého Lvího Rouna“ nazývají „Studnice“. Poté se oba mudrci vydali na dlouhou cestu. Scylia svou pouť zakončil v oblasti Transylvánských Karpat, kde vzniklo první iniciační duchovní centrum, ze kterého během mnoha a mnoha stovek letech vzešlo velké množství duchovních mistrů, mudrců a jasnovidných jedinců. Jedním z nich byl například známý Vladimír III. Zato Baltean byl veden svým duchovním vědomím vizemi dále na sever. Svou pouť zakončil několik kilometrů severně od místa, kde se v současné době nachází Bojnický zámek (Slovensko). V análech „Zlatého Lvího Rouna“ jsou zaznamenána jeho prorocká slova, která pronesl na jednom z kopců hledíce do nitra dnešní slovenské země: „A toto je ta zem, kde pravda skrze slovo bude proudit ven.“ „Slovo“ – „Slovo – ven“ (Slovensko). Poté, když došlo k zasetí duchovního centra v těchto místech, měl Baltean vizi duálního centra. Na místo, které viděl směrem na západ, vyslal skupinu svých nejlepších žáků. Ti po mnoha stech kilometrech došli do místa, které se nachází několik desítek kilometrů od centra Prahy (města vymezujícího práh přímého působení „energetických truhlic“). Toto místo se mnohem, mnohem později stalo známým jako „Libušín“. Skupina mudrce Balteána měla dostatek času na to, aby v prostoru budoucí České a Slovenské republiky zasela po dvanácti truhlicích (energo-informačních polích), ve kterých se nachází fascinující vědění, hluboké nadčasové znalosti a vědomosti z dvanácti oblastí poznání. Jsou známé GPS souřadnice jejich přesného uložení, jejich obsahy a cesty jak tyto obsahy extrahovat. „Truhlice“ jsou aktivní od roku 2012. Baltean údajně zemřel na pobřeží moře, které se dnes nazývá Baltické. Příbuznost názvů prý není náhodná. Závěr V kontextu výše uvedeného pak soudobý národ český a slovenský v sobě obsahuje nejen duchovně energetický, ale dokonce i vývojový odkaz Atlantidy i říše staroegyptské. Proces probouzení vědomí je přísně harmonizován s makrokosmickými procesy, ale i s procesy mikrokosmickými na buněčné úrovni. Právě v důsledku řízené aktivace nadčasového evolučního plánu zvaného „Zlaté Lví Rouno“ se v současné době probouzí celá plejáda vynikajících vizionářů a vysoce zasvěcených duchů přímo v národě českém a slovenském, kteří během následujících dvaceti až třiceti let budou zváni i na jiná místa naší planety (především do oblasti západní hemisféry našeho světa). Proud aktivační energie se obrátí. Hledejme potenciál ve svém vlastním národě. Hledejme potenciál ve svých vlastních řadách. Buďme velmi vnímaví změnám a událostem uvnitř naší české či slovenské společnosti. Nebuďme slepí sami k sobě. V rovině českého a slovenského demiurga je naprosto fascinující potenciál energie a vědomostí nashromážděný za eony času. Tento potenciál je nastaven takovým způsobem, aby byl komplexně a vysoce efektivně využitý v nadcházejícím čase posláním kolektivní formy ducha národa českého a slovenského. Uvnitř tohoto našeho národního duchovního bohatství dřímají zcela nové a nadčasové filozofické světonázorové směry, zdroje duchovní inspirace oproštěné od zastaralých paradigmat strachu, beznaděje a letargie. Jak dalece a jak rychle se nám podaří otevřít potenciál onoho starověkého duchovního odkazu, jenž je vložen na rámě českého a slovenského národa, záleží na každém z nás. Nepromarněme tuto nádhernou výzvu.

-konec-

http://www.matrix-2001.cz/

 

Zobrazení: 1994

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 6.Leden.2016 v 11:20

Nejvíce mne zaujalo toto: Frekvenční pole kočky, které dosahuje až do vzdálenosti 4,5 metru, má výrazně léčivý účinek na lidský organismus, navíc aktivuje a rozšiřuje činnost amygdaly a hypocampu v mozku lidské bytosti.
Výše uvedené nejspíše souvisí s tím, co je uvedeno v článku: * Aktivace portálu vaší šišinky mozkové (epifýzy) - ZDE.
Výše uvedený článek zas souvisí s tím, co je uvedeno v článku: * Co je to dualita, jak vznikla, jak se lze vrátit nazpět do jednoty a harmonie, co je to tvořivý dvou-plamen a troj-plamen a jak je v sobě aktivovat a stát se vědomým tvůrcem svého světa a jeho realit Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 6.Leden.2016 v 18:06

* Z čeho je tvořena 3.D hmota Jin a 4.D astrál Jang (tvořící dualitní světy) a jak a proč se propojením částic Jin s frekvencemi Jang vracíme zpět do jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D – dimenzí Uvedeno ZDE.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 7 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Uprchlická krize je podle Akhula organizovanou, připravovanou ISIS na převezení armád ISIS do Evropy. uživatele A.Z..
"Celý svět potřebuje takového vůdce! Předseda vlády Kevin Rudd - Austrálie Muslimové, kteří chtějí žít podle islámského práva Sharia, byli ve středu vyzváni, aby…"
před 17 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Navštivte chrám jakýchkoliv přání a tužeb, tedy i erotických, aneb jak se dostat k nadvědomí a jeho moudrosti a dosáhnout tím tzv. osvícení. uživatele Lumír Živé Světlo SvětelnáTantra.
"* Experiments Proving Astral Projection is Real - Here.* How to Astral Travel - Everything about Astral Projection - Here."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Covert Colonization of Space and Project HORIZON - Here."
včera
Jiří Toman je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Poslanec Peter Boehringer tvrdí, že virus COVID nebyl ničím jiným než zcela obyčejným chřipkovým virem. ... Dále pronesl, že nemoc probíhala zcela bez problémů. Údajní…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Stádo hlupáků se opět nechalo nejen obalamutit. Patříte mezi ně? Pokud ano, je nejvyšší čas, abyste se konečně probudili, nebo to s vámi nedopadne dobře! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Poslanec Peter Boehringer tvrdí, že virus COVID nebyl ničím jiným než zcela obyčejným chřipkovým virem. ... Dále pronesl, že nemoc probíhala zcela bez problémů. Údajní…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Stádo hlupáků se opět nechalo nejen obalamutit. Patříte mezi ně? Pokud ano, je nejvyšší čas, abyste se konečně probudili, nebo to s vámi nedopadne dobře! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Čo sa v tieni toľko škandalizovaného ustanovenia, dávajúceho prezidentovi Putinovi možnosť ešte dvakrát kandidovať, menej spomína, je bod, ktorý je v skutočnosti omnoho…"
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 7.7.2020

Sub - planetárny reset.Sub - planetárny reset kozmickou geometriou Božského princípu. Prenosom jeho symbolov postupnosťou /následnosťou/ geometrie, ktorá vzniká v okamihu danej skutočnosti v ktorej sa bytie /existencia/ nachádza.Molekulárna…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* ARRY JAMES ~ TIME TRAVEL CONTROLLER AT THE MONTAUK PROJECT - Here.* Akashic Records - The Unlimited Knowledge of the Universe - Here."
pondělí
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Operace “Bouře” a ZMĚNA SOCIÁLNÍHO ŘÁDU NA PLANETĚ ZEMI uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Trump nadále bojuje proti NWO, zmocnil se Centrální banky od Rothshildů, existuje naděje na záchranu světa! Uvedeno ZDE."
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vzpoura strojů, aneb proč si dávat VELKÝ pozor na umělou inteligenci uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Klip ,,Dark horse” od Katy Perry je plný Iluminátské symboliky Uvedeno ZDE."
pondělí
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Stádo hlupáků se opět nechalo nejen obalamutit. Patříte mezi ně? Pokud ano, je nejvyšší čas, abyste se konečně probudili, nebo to s vámi nedopadne dobře! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Propojení Black Lives Matter a Madury - střípek ze streamu 28.6.2020 Video ZDE. * Pravda o farmářích v Jihoafrické republice - Skutečně nekorektně 36 Video ZDE.* Melinda a vakcína, cenzurovaný…"
3.7.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
3.7.
Uživatel Jaroslav Hraško aktualizoval svůj profil.
3.7.
Uživatel Jaroslav Hraško zveřejnil stav.
"Duchovní škola"
3.7.
Příspěvek do blogu uživatele Jaroslav Hraško

Duchovní škola

Osobná stránka o mojom postupe na Duchovnej Ceste, vlastná prezentácia, skúsenosti, životné zmeny, moje Básne a automatická liečebná kresba, oblúbená hudba, recepty, pohybové aktivity. zdravý životný štýl, prírodné produkty na liečenie mojich…Zobrazit další
3.7.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Stádo hlupáků se opět nechalo nejen obalamutit. Patříte mezi ně? Pokud ano, je nejvyšší čas, abyste se konečně probudili, nebo to s vámi nedopadne dobře! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* MAP 492 Dojde řada i na ně? Kamarád-Kosovský předák Hashim Thaci obviněn z válečných zločinů a vražd Video ZDE."
2.7.

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby