* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

SANANDA - Ježíš/ Nové Písmo - Jak napsal Sananda/Ježíš

 

SANANDA - Ježíš/ - přes Katrhryn E. May - Nové Písmo - Jak napsal Sananda/Ježíš


Poznámka: Při čtení šanelingu z překladače google postačí vyciťováním zjistit přesný význam věty. Překlad z AJ.
 
 
Nyní se děje hodně kolem vás, ve vašem vlastním životě, ve světě obecně. Energie rostou, lidé probuzení a efekt je poměrně pro některé znepokojující. Vaše médie, a to zejména v USA, chrlí stále příběhy, které jsou předestřeny způsobem největšího účinku strachu, protže stále věří, že hororové příběhy získají co nejvíce pozornosti. Nemá být tedy smyslem věnovat pozornost takovým jevům jako je kotě (video) na internetu, kde je možno dohledat jak koťata objímají psy a psy objímají děti. To není až tak překvapivé, že? Naše srdce i naše nálada se rozdmíchá při pohledu na milující gesto, a to zejména pokud to je z neočekávaného zdroje.
Máme skvělou akci, přichystanou pro vás, (ve výkladu), když zažijete neočekávanou akci pro vás, láskyplné pozdravy vaší hvězdě (pozn. "naše planeta Země").
Bratři a sestry, postupně přichází akce setkání s Vámi v obrovských počtech - jeden téměř pro každého člověka na této planetě! Budete se učit úžasné věci, drazí, všichni z vás, kteří se připravují sami pro váš vzestup. Nebudete vyzváni ke skoku z 3D do páté dimenze bez pochopení toho, co to znamená. Budte mít speciální doučování, kurzy v tom, jak zvýšit své vbrace, a lekce v tom, co můžete očekávat, když budete procházet branami do "země zaslíbené".
Ti z vás, kteří zprávy od matky a otce Boha a dalších mistrů za posledních několik let získali znalosti, a proto se nebojí toho, co leží před námi pro vás. Ve skutečnosti toužíte překonat hranici, kterou jste sami našli (cestu, po které se ubíráme, kterou jsme se sami vydali, volíme, stáváte se pro ni netrpěliví a je to pro vás samozřejmě lekce, ve které potřebujete získat velení (osobní řízení, vlastní růst) nad rezidui stresujícího života na základě lhůt a očekávání.
Jakmile se dostanete do vyšších domenzí, dozvíte se, co to znamená být opravdu v míru sami se sebou nejhlubším možným způsobem. Njejsou dostupné žádné étermíny, jaké znáte, i když se neustále mění události, které vznikají vlastním záměrem, pod tokem věcí. Tvoje matka Země akceptuje vlastní vzestup, například - její pohyb do vyšších domenzí bude vyžadovat, aby všichni její obyvatelé zvýšili vibrace spolu s ní, jak jsem vám řekl mnohokrát. Je to opravdu jízdu , kterou jste očekával po celý počet vašich životů.
Hodně nespokojenosti a neklidu jste pocítili v minulém roce z důvodu rostoucích energií, které se připravují  k tomuto monumentálnímu přechodu, lae které nedosáhly tolik očekávané vyvrcholení. Žijete v rychle se měnícím světě, kde výsledky jsou  nebo mají být očekávany ve chvílích či dnech, ne letech, ale toto je drazí život - změna a nyní také zažít něco, co jste nazažili. To je každodenní trénink pro své vlastní "olympijské události", ty pořebují soustředění a odhodlání zvýšit sami sebe k vrcholu dokonalosti (práce na asobě). Budete muset dosáhnout "příčné" propasti zkušenosti mezi třetí a pátou dimenzí.
Nemyslím si, že je tam černá díra, do které budete spadat - právě naopak  - budete vítáni v náruči milované "konečně doma". Příčé, o kterém mluvím, je stejný tunel ke Světlu, který jste absolvoval mnohokrát při cestě předtím, na konci každého života. Rozdíl je v tom, že tentokrát budete mít své tělo s sebou, jak jsem řekli. Olimpijský výkon, který budete muset dosáhnout, je úspěch 100% člověka, který sem přišel být. Vaše vnitřní já, což je také hlas Vašeho vyššího JÁ ve vás, je při interakci s ním vaše vyjádření. (To musí být). Nnení větší naplnění v životě, než být opravdově, autentickou brilantní bytostí Světla, tak ste byli stvořeni být. Není to tak namáhavé, jak to vypadá. Prožít návrat, sám ke krásné a jasnému vyjádření, jako když jsi byl opravdu dítě, než se nauči pod tlakem přestat vyjadřovat, co jsi opravdu cítil, a pak jsi přestal cítit i to, co opravdu cítíte, protže by jiní mohli s tebou nesouhlasit. J e to úleva, když najdete cestu zpět do středu svého bytí. Je to tak nádherné, jako by se nadechnout zhluboka, jako mírumilovný, jako v lásce a obohacující, jako zručný a schopný dělat něco, co máte rádi.Vidíte, to je model pro různé formy krásy a dokonalosti, ke které jste přitahováni jakolidské bytosti.
Představte si být krasobluslařem, který se naučí provádět vše na úrovni dokonalosti - 10. v určitém pořadí prvků. V okamžiku takové dokonalosti, bruslař nepřemýšlí o tom, jak udělá každý pohyb, nebo o tom, kde by jeho ruce či nohy měly být. Je dosžením nejelpšího vyjádření, toho, čeho obvykle dosahuje při více než tisíci hodinách při své dráze a kterého dosahu při závěrečném vystoupení, kdy má přijít k místu úplné radosti.
Žili jste svůj život každý den, každý okamžik jste zdokonalovali své znalosti o tom, kdo opravdu jsi. Možná jste čas od času stáhli, ale v zadní části své mysli, vám Vaše vyšší Já stále připomínalo vlastní přirozenost, vždy jste věděli...to je to, co jsem , co bych rád udělal, kdo opravdu jsem. Stejně jako krasobruslař jste zdokonalovali své umění,  sami jste studovali jste. Někdy jste si našli dobrého terenéra, mentora, učitele, který vám pomohl růst, někdy jste se naučili překonávat tvrdě překážky či omezení, které bránily vašemu pokroku. Kousek po kousku jsi doáhl umění být autentickým.
Nnyí jste vyzýváni, aby jste se zaměřili hluboce, na základě těchto studií ke zdokonalování svého umění ve více koncentrovaném způsobu, než kdy předtím. To je Tvůj osud, drazí, aby jste se stali tím nejlepším příkladem sobě apouze vy a váš Stvořitel může vědět, co je ve skutečnosti dokonalost. Neexistuje žádný rodič, partner nebo kamarád, který by mohl znát vaše vnitřní potřeby, talent jsi silný jen sám. Blízký a milující člověk může ocenit smysl toho, co je tam, zářící Světlo vaší bytosti, ale nemůže toto abstrahovat absolutně, může popsat jen to, co je předmětem poznání a pozorování, ale na vás celé, kdo jste, kdo  jste byl a čím se stanete.
To, co se stane, potěší vaše nejdivočejší představy. Slova nemohou vyjádřit možnosti, které před námi leží, na vás. Skutečnost, že budete sdílet tento neuvěřitelný zážitek s mnoha, mnoha dalšími se zvyšujícími, budete potěšeni nadmíru. To je nejlepší hodina, ve ketrou jsi doufal, ve kterou jsi snil. Nyní je vaší povinností nechat to přijít, i k sobě samému. Možná se budete muset rozhodnout již v příštích týdnech a měsících, jestliže se budete muset pohybovat před svou rodinou a přáteli, když nastane skutečnost, že budete sdílet tento neuvěřitelný zážitek s mnohými. To povede k dosažení toho, co je dobro pro všechny zúčastněné. Pro vás to bude okamžik radostného plnění, které položí základy pro růst i ostatních. Chci vás ujistit, že nepříjde žádné ublížení, ani kolem vás, protože to bude vaše přání vystoupit, když budete připraveni. Budou chtít porozumět vašemu vedení, budou chtít porozumět této příliš úžasné skutečnosti.   
Tvá rozkoš a váš úspěch bude inspirací k dosažení toho, co je pro vás nejlepším stejně. Analogií toho může být nástup do školy v současném životě, kdy chcete absolvovat několik stupňů, tříd, v něčem  co vás baví, pro ukončení studia. Nikdo nemůže udělat školení za vás, ale když dosáhnete svého cíle, bude mnoho jiných kolem vás těžit z vašeho úspěchu.
Je pro mě velkým potěšením vidět ty kolem nás, u kterých dochází k úspěchu, získání dovednosti, znalostí, za provádění činnosti na nejvyšší úrovni, které jsou shopny. To je důvod proč máte zálibu sledovat profesionální sportovní události, olympijské hry, mistrovství světa a další atletické události, mající takové kouzlo. To je také důvod, pro je muzeum, která obsahuje díla velkých mistrů, tak inspirující místo, dokonalost ve všech podobách pomáhá zvednout náladu a naše srdce.  
Nyní je čas ke stoupání, ke zdokonalení dovednosti, úplné řízení vlastní osobnosti. Výsledkem je vzrušující, fascinující a naplňující. Kompetní všímavost - což znamená že jste si vědomi svého vnitřního i vnějšího vyjádření bytí - Božský stav obývání své bytosti. To je důvod proč jste nyní vedeni najít Boha uvnitř sebe, jak vyjádřit lásku a světlo tím, že prokážete službu ostatním. Cvičením se učíte každý den, meditací cvičíte vnímavost k potřebám druhých se rozvíjejících - všechny tyto věci budou vytvářet ve vás vyšší úroveň vědomí.  
Byli jste seznámeni s afirmacemi (předříkávání). které vám mají připomenout převezmout moc nad vlastním tělem, vlastními myšlenkami, svými emocemi a dosáhnout svého Vyššího Já, aby jste stal jedním s vaším Vyšším Já.To je cesta k vzestupu, drazí. Nestačí samořejmě říci slova "já jsem silná, já jsem světlo, já jsem láska, jsem jedním se vším co je, já jsem Bůh. Musíte také cítit význam těchto slov.  
Když uznáme naše nejhlubší spojení k sobě, k Bohu, který sídlí v každém z nás, zjistíme pocity soucitu, lásky, harmonie, opuštění, míru a radosti, které proudí skutečně z naší podstaty bytí.
Tak vídíš, Milovaný, každý z vás to má v sobě, aby se stal láska, protože to co je. Je zde otázka rovnováhy, nalzení skutečného centra ve vás.  Dýchej, připojte střed vašeho srdce s centerem vašeho mozku, kde se můžete dostat nahoru a spojit s vaším vyšším Já. Ty se pak v rámci světla - vašeho nádherného sloupu světla necháš prostoupit, každou buňku vašeho těla teplem, láskou a přijetím. Nech to prozářit ven, kolem vás a všech, kteří přicházejí do kontaktu s váni. To je základ pro všechny, akce, která má být splenění, která bude vyjadřovat vaši pravou přirozenost, Láska.
Jsem tu s vámi, dýchám lásku a světlo, které udržuje nás všechny. Přidej se kem, choď se mnou. Zúčastněte se tohoto napínavého dobrodružství, na kterém jsme všichni pracovali po tisíciletí, za žít to společně. Pojdměvést cestu, ty a já a nebojte hlasat sami s Bohem, jeden se mnou a jeden se všemi bytostmi planety Země. Jsme na cestě k cíli dosažení vzestupu pro všechny. Povedeme a všichni ostatní budou následovat. Pojď se mnou, drazí a budeme chodit na tuto slavnou cestu společně.
Jsem Sananda / Ježíš a jsem tu pro tebe.
 
 
Zdroj stejný jako minule
 

Zobrazení: 638

Komentář přidal(a) Maya dne 16.Září.2013 v 16:32

Velmi se mi líbí odkaz na "Bezpodmínečná láska". K dalším odkazům se je potřeba dostat nejen přečtením.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 4 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Respektovaný lékař vyzývá k akci proti podvodu COVID-19. Přibývá lékařů, kteří se nechtějí smířit s mediální diktaturou, která chrlí falešné údaje o údajné pandemii COVID-19. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Hodnota koncentrace oxidu uhličitého měřená pod maskou.Hodnota se zvyšuje na více než 10ti násobek toho, co je povoleno na pracovišti. Hodnota by se během testu dále zvyšovala, ale…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Respektovaný lékař vyzývá k akci proti podvodu COVID-19. Přibývá lékařů, kteří se nechtějí smířit s mediální diktaturou, která chrlí falešné údaje o údajné pandemii COVID-19. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Další úzce související videa a články:* Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) Uvedeno ZDE.* Proč je nošení roušek velice…"
před 10 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Respektovaný lékař vyzývá k akci proti podvodu COVID-19. Přibývá lékařů, kteří se nechtějí smířit s mediální diktaturou, která chrlí falešné údaje o údajné pandemii COVID-19. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Dr. Rashid Buttar na stanici NNN k současné situaci - velmi důležité - čtěte a hlavně ŠIŘTE, ŠIŘTE, ŠIŘTE *…"
před 10 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Respektovaný lékař vyzývá k akci proti podvodu COVID-19. Přibývá lékařů, kteří se nechtějí smířit s mediální diktaturou, která chrlí falešné údaje o údajné pandemii COVID-19. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"*Další důkaz toho, že celej ten virovej humbuk je jen obrovský podvod. Nákupy testů už v roce 2017 a 18? To jako fakt?! To někde vyhrabali Nostradama a on jim řekl, že to vypukne v Číně a pak se to…"
před 10 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

Respektovaný lékař vyzývá k akci proti podvodu COVID-19

Přibývá lékařů, kteří se nechtějí smířit s mediální diktaturou, která chrlí falešné údaje o údajné pandemii COVID-19. Nyní se postavil na barikády respektovaný lékař MUDR. Peter Lipták. “Testy na COVID-10 jsou nastaveny tak, aby vykazovaly až…Zobrazit další
před 10 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Archontská síť (neboli sít bezduchých entit) tvořících 3./4.D Matrix uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Snění jako duchovní praxe. 11.8.2020 Architekt Video ZDE."
před 12 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse 11. září 2001 byl podvod, vysílán podle připraveného scénáře - 100% důkaz (vše je jinak než se nám snaží namluvit, otevřete již konečně oči, nebo z vás udělají naprosté otroky) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 9/11 - Das verbotene Video zum 11. September 2001 Video ZDE.  "
před 14 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ing. Milan Hein, Biopole versus mobilní telefony Vimeo ZDE. (Pro pochopení souvislostí je nutno shlédnout celé vimeo.) * Jelikož je prokázané, že máme kolem sebe tzv. auru, čili…"
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vědecky dokázána souvislost mezi koronavirem a 5G. Dejme proto v ČR a SR stop 5G, jelikož jde nejen o Vaše zdraví, ale i o Vaši fyzickou a duševní svobodu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ing. Milan Hein, Biopole versus mobilní telefony Vimeo ZDE. (Pro pochopení souvislostí je nutno shlédnout celé vimeo.) * Jelikož je prokázané, že máme kolem sebe tzv. auru, čili…"
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 5 etap vzestupu 9.6.2020 Erena Velasquez Video ZDE. * Planetární vzestup – spojení nositelů pravdy 8.5.20 Romeo Baron/ Asur´ana Video ZDE. * Globální reset, 27.03.2020, Meg Benedicte Video ZDE.…"
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Archontská síť (neboli sít bezduchých entit) tvořících 3./4.D Matrix uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* SOUČASNÁ SITUACE 20 - black goo, transhumanismus, proč krev, a náš původ Video ZDE. (ti bezduší P-Archoni nejsou v první dimenze, ale ve spodním astrálu)"
před 17 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ministře Vojtěchu, profesore Prymulo, docente Maďare, premiére Babiši, ministře Hamáčku (a média, která Vám slouží), toto je Vaše dílo.  Matete veřejnost. Manipulujete s fakty. Ze…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... O vakcínách je známo, že jsou smrtonosné. V roce 2017 přezkoumali italští výzkumníci složky 44 různých typů vakcín. V každé lidské vakcíně, kterou…"
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel diskusi uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Posvátná geometrie a principy tvoření uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Zatím sem nic nepište a nevkládejte, není to ještě zcela hotové."
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

Posvátná geometrie a principy tvoření

5 základních platonských těles. Hroty posvátné geometrie fungují jako bílé díry (projekce - frekvence Jang, které energii…Zobrazit další
pondělí
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pondělí

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby