* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Rozkvitá šišinka v strede hlavy, ktorej "semená" sú jadrom. Uvolňujúcim sa žiarením. Nie sú ničím iným ako DNA ... (Féwa 29. 3. 2012)

Féwa 29. 3. 2012

Vertikalita a horizontalita času a jeho premien Vás nesie späť cez píniové háje, borovicový les, šumenie morí a oceánov, slnečným vetrom - ozývajúcim sa v každom z Vás. Ozvenou tachyonov. Rozkvitá šišinka v strede hlavy, ktorej "semená" sú jadrom. Uvolňujúcim sa žiarením. Nie sú ničím iným ako DNA - rozkvitajúcim pukom - potrebnou intenzitou svetla.

Vy, ktorí ešte driemete - zobuďte sa prosím. Aby ste neboli príliš prekvapení silou, ktorú zbadáte na Vašej azúrovomodrej oblohe plnej vtákov. A vtáčikov letiacich im oproti. Vzájomne poháňaných láskou. Krídlami, umožňujúcimi im letieť nadpozemským časom a zdieľať frekvenciu prírody. Oni cítia a poznajú každú frekvenčnú, magnetickú zmenu Zeme. Sami načítavajú svojím vedomím, vedomím živočíšnej ríše, meniaci sa čas. Aby upozornili zmenou letu na blížiacu sa novú realitu, prichádzajúcu spolu s deťmi vesmírnych diaľav. Vták má schopnosť nielen zdolávať priestorovú výšku sveta svojej dimenzie, ale cez slnečnú koronu sa prispôsobuje smeru, odkiaľ nový magnetizmus prichádza. Hľadajúc príťažlivosťou svojho srdca a jeho magnetických polí. To je teraz základná informácia. Pozorujte let vtákov, ktorý sa bude meniť a vítať tak novo - frekvenčný čas /sovy, cudzokrajné vtáky,.....budú mať tendenciu premiestňovať sa na iné miesta na Zemi/. Je to nová časová frekvencia, ktorá sa mení prepájaním na vyšší stupeň novej dimenzie. 

Cez budúcnosť - spájajúc minulosť prítomnosťou - novovznikajúceho zlatého veku ľudskej populácie. Slovami, srdcom a jeho transparentnou bránou, ktorá je zaplavená láskou. Vás - detí Zeme - i detí vesmíru. Blížiacich sa po skratkách časových špirál a ich kruhov.

Je to čas víťazstva človeka nad hmotou. Jeho spirituálneho srdca, ktorým sa vlní spriaznenosť duší všetkých galaktických tvorov. Ich túžbou Vás objať a držať v náručí na vlne tachyonovej lásky. 

Blíži sa k Vám vysokofrekvenčná vlna kozmického žiarenia a tým i predstavitelia jej magnetického sveta. Prenikajú priestorom galaxie - nie za účelom mimozemského ovládania človeka, ale satisfakcie všetkých, ktorí Zem niesli a objímali svojou bezpodmienečnou láskou. To znamená tí, ktorí nespali, ale po celý čas bdeli - pomáhajúc Zemi a človeku. Pochopiť a prijať transformujúci sa čas, ktorý do Vás vstupuje časovou bránou, aby ukázal a vysvetlil podstatu života.

Nie ste to Vy, ktorí sa obávate, či bojíte. Je to Váš strach, ktorý bol ovládaný inou silou. Vnášajúcou do Vás negativizmus, nedôveru a paniku ku všetkému čo je nové a nepoznané. Je jednoduchšie sa báť a skrývať za nevedomosť ako pozrieť sa do očí pravde. Keď to sami zmeníte s kľudnou mysľou - zistíte, že strach je len ilúziou. Vy sami tvoríte svoje šťastie. Sami prijímate i strach. Vy sa nemáte čoho báť. Ste výnimoční a skvelí. Vy všetci.

A práve meniaci sa čas mení i Vás. Neguje svojou rastúcou frekvenciou všetko negatívne čo doteraz tvorilo súčasť človeka a Zeme. Postupným prijímaním frekvencie nového svetla. Lode, vesmírne koráby, plávajúce mestá..... to všetko Vám túži ukázať nový čas. Aj iný svet ako je Váš. Svet do ktorého časom a jeho jednotou vstupujete. Vedia čo všetko potrebujete dopovedať, doukazovať, dovysvetľovať. Aby ste plne pripravení jednotou princípu muža a ženy, jednotou Zeme a človeka vstúpili i do jednoty univerza. Pretože až potom budete celí. A nie univerzálne delení na dve polky jabĺčka.

Vy ste jednotou vnútorne vedení a opäť sa do nej vraciate. Každý sám vlastným presvedčením srdca a súčasne národnostne spoločne. Vytvárajúc opäť jeden národ Zeme /planéty/ - jeden národ univerza /planét/. To je všetko čo potrebujete vedieť. Pochopiť dôvod príchodu zástupcov galaxií, milovaní. Kozmické plavidlá, ktoré už všade okolo seba vidíte a sledujete - neprichádzajú preto, aby Vás strašili....aby Vám ubližovali. Sú láskou.

Otáča sa čas. Vertikálnym i horizontálnym spôsobom a stavia na hlavu meniacou sa frekvenciou všetko čo sa doteraz na Zemi slepo dialo. Je to realita, reálne meniaca človeka i Zem. Otvárajúca oči pravde. Ukazujúca na nedostatky správania sa človeka k sebe navzájom. I k Zemi. Šipkou srdca smerujúcou k vrcholu magnetickej strelky, ktorá sa hojdá, kýve intenzitou lásky, ktorá ju priťahuje a nasmerováva z iných sfér. Otáčaním magnetického pólu. Smerom k Slnku vytvárajúcemu časový lievik nadpozemských vrstiev. Vaším novým časom. Slnko a jeho nová magnetická sféra do ktorej pretransformujete svoje fyzické telá. Všetci, ktorí ste na kvantový skok pripravení. Za pomoci bytostí, ktoré sú jej predstaviteľmi. Budú Vám ukazovať cestu a smer prekódovávajúceho sa času. Učením. Ako sa to dialo po celé stáročia na Zemi.

Je čas človeka, planéty, zjednocujúcej sa reality Vášho i nepozemského sveta. Matérie i spirituality. Cez stromy - ich stredovú časť. Smerom od ich koreňov aj od vrcholu koruny prebieha prepájanie frekvencie človeka a Zeme. Cez prírodu. Táto frekvencia človeka budí i uspáva. Okrajom tlakovej frekvenčnej vlny. Jej prvým stupňom. Druhým stupňom je príchod predstaviteľov galaxií. Tretím stupňom je splynutie s energiou prapodstatna a previbrovanie.

Nachádzate sa vo výške frekvencie, ktorá rozpúšťa /uspáva, tlmí/ pôvodný systém hmotnej reality /vedomia i tela/ a súčasne spätne aktivuje novú frekvenciu. Niekto reaguje podráždene. Niekto je kľudný a vyrovnaný. Niekto len tak "pláva", nevnímajúc...nevšímajúc si svoje okolie. Je to individuálny stav. Každé telo, každé vedomie reaguje svojím spôsobom. Jedná sa o koncept zjednocovania vertikálnej a horizontálnej časovej osi, ktorá stredovým bodom záveru vpúšťa jednotnú frekvenciu a dovoľuje aj vstup iným civilizáciam tvoriacim jednotu. Vaše vedomie je týmto záverečným bodom, stupňom, pripravené akceptovať celý nekonečný vesmír. Lode, ktoré sú v blízkosti Slnka sú Vaše lode. To znamená, že máte dovolené ich nielen vidieť, ale i vstúpiť do ich priestorov. Svojím otvoreným srdcom. Vstupom do univerzálnej jednoty všetkého a všetkých, ktorí sú súčasťou Vašej planéty Zem i komplexu univerzálnych planét.

Odchádzajú delfíny a veľryby - tvoriace sonar vesmíru i Zeme - a súčasne prichádzajú. Spájajúc vysoké vedomie Zeme tvoriace stredovú sieť, cez ktorú sa prepája na ďalšie vedomie vyslaných bytostí a v závere na vedomie frekvenčne zostávajúce na úrovni 3D Zeme. Vytvára sa tak daným stupňom frekvencie jednotná sieť, ktorej spojkou sú delfíny, veľryby a celý podmorský svet, ktorý je aj iný. Nielen plný morských rýb, slimákov a sasaniek podmorskej fauny a flóry, ale i jemnohmotných bytostí ponorených pod hladinu morí a oceánov, nesúcich tisíce iných ako pozemských mien. Hovoriacich rečou srdca. Sú to víly voziace sa na delfínoch, poskakujúce zo sasanky na sasanku. Chobotnice na ktorých chapadle sedí vodný človek. Transparentný svet tancujúci po špičkách na svete hrubej hmoty, inou frekvenciou ako pozemský človek. Vedomie spájajúce výškou svojej lásky jemnohmotný i hmotný stupeň frekvencie. Aby sa zviditeľnilo doposiaľ nevidené, prijalo neprijaté. Hladkaním lásky.

Prebieha spájanie podstatou vedomia s vedomím vyššieho nadpozemského stupňa. Rozkvitajúcim kvetom života novej dimenzie, symbolom krištálu vkresleného do stredu dlaní. Frekvenciou sveta svetla.

S láskou Féwa


Odkaz, obraz sú autorské (c) Féwa, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu: http://www.anjelska.sk/Féwa 31. 3. 2012

Dovolím si v úvode použiť citát veľkého človeka.

Gándhí : "Staň sa sám tou zmenou, ktorú si pre tento svet praješ."

Prebieha pineálna aktivácia multidimenzionálneho vedomia vedomím Krista. Vracanie schopností, ktoré človek mal. Cez centrálne vyslané vedomie prúdi od včerajšieho dňa žiarenie galaktického stredu takej intenzity, že dokáže rozsvietiť srdcia človeka uvedomením si jeho postavenia na svojej vlastnej planéte Zemi.

Hlboko vo Vás driemajúci čas opäť prichádza a ukotvuje sa vo svojej plnej kráse vedomia. Aktívne aktivujúceho cez Vaše zabudnutie a jeho bránu, či chrám - podstatu, ktorú v sebe nesiete. Svoju esenciu lásky, milovaní. Kozmickým žiarením, jeho aktivovanou bránou. Empatiou človeka k človeku. Slučkou vo vedomí, prepólovávajúcou Vás do opäť sa vracajúceho vedomia lásky.

Jemnohmotná sféra - víly, jednorožce, delfíny, bytosti svetla, krištálové deti, diamantové deti, indigoví - pracujú každý svojím spôsobom. Svojím vedomím a láskou. Je to príchod svetla - plnou aktiváciou centrálneho vedomia cez mozgový kmeň a šišinku. Vedomie svetla nesené láskou sa spája s hrubohmotnou realitou, žiarením svojho tela. Rozkvitajúcou šišinkou vytvárajúcou svetelný portál. Cez južné moria, spevom delfínov, krídlami vtákov.

Vy poslaní, akoby ste doslova strácali pojem o čase...o svojej zemskej identite. Objatí svojou domovskou sférou. Kladiete si otázky typu...prečo tu ste...prečo Vaša úloha ešte neskončila, keď tak veľmi túžite ísť domov.....sú násobené intenzívnou silou žiarenia Vášho domova. A zákonite o to viac sa teraz vynárajú, blížiacou sa vlnou.

Váš čas, milovaní, v tejto chvíli ešte nekončí. Začína Vaším zviditeľňovaním. Nie čítaním pôvodnej prečítanej knihy života a životov. Tú za sebou zatvárate. Otváraním novej človečenskej knihy. Objemnejšej ako kniha, ktorú ste celé stáročia čítali. Nedostatkom, nepochopením, trápením sa...pečatili v ľudskej budúcnosti zatvárajúce sa staré vrátka. Otvárajúca sa biela kniha, do ktorej ste minulosťou písali je iná. Transparentne striebristá. Naplnená múdrosťou Vás všetkých, čakajúcich na jej otvorenie. Vaším vedomím - vedomím Vašej Zeme - neseného láskou.

Po celý čas ste prenášali transparentné medziriadky hrubohmotnej knihy života. Ich vety, slová, písmená, znamienka. Do novej knihy zajtrajška ľudskej populácie. Časom snúbiacim minulosť dejín s budúcnosťou, žitou prítomnosťou. Fúziou troch časových úsekov točiacich sa súčasne po galaktickej špirále k novoveku. Na jeho prahu sa energetickou kozmickou bránou spájajúcich, kódujúcich všetky doterajšie časové údaje, vytvárajúc tým portál nového veku. Najvyššou frekvenciou lásky - vlnou tachyonov. Tam ste teraz, milovaní. Už nie na prahu minulých  troch transformačných stupňov, kedy sa trojkou otvárala jedna, druhá, tretia časová, či svetelná brána, aby privítala nový stupeň evolúcie. Teraz ste na fyzickej úrovni prahu, či brány, alebo chrámu, či víťazstva. Akýmkoľvek pomenovaním označíte svoj človečenský stupeň....vždy ponesie jeden význam. Bezpodmienečnosť lásky. 

Prešli ste záverečným bodom kružnice časopriestoru, spájajúcej rôzne kruhy času dimenzií Vášho trojdimenzionálneho polaritného sveta. Premietaním, prekódovávaním do "nadštandartného " stupňa existencie. To znamená - do existencie prijatia všetkých stupňov existujúceho vedomia ľudskej i mimozemskej kategórie. Do existencie zabezpečujúcej nielen ich prijatie na Vašej Zemi. Ale i do existencie prijímajúcej všetkých, ktorí tieto vrstvy mimozemského vedomia na Zemi zastupujú. Vkĺzavate do časového miesta, ktoré sa parabolicky spája s novou časovou parabolou. Jej prvým kozmickým tónom. Tónom vlastného vedomia uvedomujúceho si skutočnú pravdu. Že svet sa nezačína a nekončí hranicami Vašej prenádhernej Zeme, ale je i iný. Pretkaný hustou sieťou transparentnej lásky, trblietajúcej sa jemnohmotnosťou bytostí rôznych univerzálnych častí. Kladúcich Vám nad hlavu rozkvitajúcu kyticu slnečníc, lotosov, chryzantém, krokusov,...jantárovo - žltej, transparentne - bielej, azúrovo - modrej, tyrkysovo - zelenej, lososovo - ružovej, karmínovo - rubínovej farby. Pretože to všetko ste Vy. Každý z Vás nesie svoj vlastný kvet života, svoju farbu, svoj symbol viery, nádeje a lásky. Aby ste ich spoločne vložili do prúteného košíka Zeme a jej prírody a privoňali. Všetci spoločne - jedným záverečným nádychom, symbolizujúcim prijatie všetkých zemských vôní a výdychom ich vpečatili do jadra Matky Gáji. Plným kvetom spoločne prežitého života a životov.

Nie je podstatné čo ste robili. Či zametali lístie na cestách, zbierali smeti, sedeli v úradoch, učili, starali sa doma o deti....alebo Vy, poslaní s ponechanými schopnosťami domova v diaľke...ktorí ste čistili duše, liečili telesné funkcie iným spôsobom ako je na Zemi obvyklé. Vracaním zdravia dotykom dlaní, očí, vedomím. Snahou o pochopenie, snažiaci sa sami chápať tento v mnohom pre Vás nepochopiteľný svet.

Ste to Vy, milovaní. Vyslaní z rôznych systémov. Vy, ktorí ukotvujete cez Metatrona kódom vedomia bytosti vyslanej - krížom spájajúcim hmotnú a jemnohmotnú realitu. Vedomím Krista. Čas zemský a mimozemský. Nie je dôležité odkiaľ ste na Zem zavítali. Či z Andromedy, Plejád, Lýry, Síria, Orionu, Centauri, Cassiopei.....Ste vyslaný hviezdny team vedomia univerza. Team spolupracujúci láskou cielene vybraných bytostí. Najlepších z najlepších. Duchovne najvyspelejšieho sveta. V ktorom láska je prioritnou vládou, rozhodujúcou o každom ďalšom jednotnom kroku na planétach multidimenzionálneho vesmíru. Ktorý sa dnešným dňom stáva i Vaším svetom lásky. 

Ukotvuje sa vedomie Krista v každom človeku, každej bytosti, každej súčasti trojdimenzionálneho sveta hmoty spájajúceho duality. Bytosťami na Zem vyslanými z jemnohmotnej sféry iných atómových štruktúr, inou rýchlosťou sa pohybujúcich na Zemi i vo vzduchu. Ovládajúcich iné technológie - ďalekosiahle stovky, ba tisíce liet prekračujúce Vaše. Nie riadené výsledným finančným efektom aký na Zemi používate / pretože finančný systém v ich svete už dávno neexistuje/ ale cielene bezpodmienečnou láskou. Výmenou jej energie ku prospechu celej multidimenzionálnej existencie.

Ukotvujete sa v prapodstate. Svojím vedomím prijímajúcim späť svoje výnimočné schopnosti. Otváraním čakier, rozkvitaním kvetu života nových sfér, zdrojom svetla galaktického stredu. Poznaním, pochopením, uvedomením si seba vzájomne. Či ste deti svetla Zeme, alebo deti vesmírneho svetla. Symbolom "KA", spájaním s novým kruhom času vedomím Krista.

S láskou Féwa

Moja poznámka:

Doporučujem film "Nádherná zelená" - klik pre odkaz na film.


Odkaz, obraz sú autorské (c) Féwa, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu: http://www.anjelska.sk/index.php/fewaDalší související článek od Féwy s názvem: "Féwa 29.3.2012 Váš zemský čas je nastaven na Vaše vědomí" je uveden ZDE.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vynikající úzce související článek s názvem:
"ARKTURIÁNSKÝ KORIDOR 2011",
je uveden ZDE.

Jsme jako inteligentní paprsky a světelné spirály centrálního slunce, které jsou vedeny jeho mocnou inteligencí. Je tomu tak z toho důvodu, že jsme přijímače a vysílače harmonizujícího, ozdravujícího, omlazujícího, regenerujícího, transmutačního světla, pramenícího z centrálního slunce - srdce. Nyní již dozrál čas na to, abychom se přes své třetí oko a přes své duchovní srdce navzájem propojili a tím vyzařování tohoto transmutačního světla do všeho a všech ještě více zintensivnili.

Nejsme lidé, jsme světelná, multidimenzionální rodina, fungující jako narušitelé starých, zkorumpovaných, ovládacích a zotročujících systémů, kteří tím co vyzařujeme mění způsob zaběhnutého, zkostnatělého, destruktivního smýšlení, chování a jednání.

Mnohem více podrobností je uvedeno na videu s CZ titulky, s názvem: "Plejádská zpráva 1012 Budíček určený pro světelnou rodinu", které naleznete ZDE.

Tajemství všech tajemství - uhlík
http://www.youtube.com/watch?v=UlrvE9FFdrU&feature=relatedZobrazení: 5993

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 31.Březen.2012 v 13:34

Velice úzce související článek s názvem:
* VŠECHNO, CO CHCETE VĚDĚT O ŠIŠINCE..A CO VÁM DOPOSUD NECHTĚLI ŘÍCT. je uveden ZDE.
* Individualni kosmicke nanebevzestoupeni versus planetární nanebevzestoupeni.", je uveden ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 31.Březen.2012 v 13:35

Další velice úzce související články: "Drunvalo Melchizedek - Fáze před posunem", uveden ZDE; "Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo", uveden ZDE; "Arkturiáni – Návrat na Novú Zem" uveden ZDE; "Co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze?", uveden ZDE; "Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku", uveden ZDE; "Letos vyvrcholí sjednocení všech časoprostorů, čili všech našich existencí (které jsou v multidimenzionálním projevu existence) do jednoho nekonečného nyní", uveden ZDE; "Transformácia vedomia tela 20.3-21.12.2012", uveden ZDE; "PÁTÁ DIMENZE A JEJÍ PRINCIPY" uveden ZDE; "Zlaty klic", uveden ZDE. "Sen který žijete si tvoříte vy sami!", uveden ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 31.Březen.2012 v 13:41

Nová nosná světelná mřížka pro transformaci do vědomí jednoty a harmonie.

Drunvalo Melchizedek - Birth of a New Humanity Vynikající video, ale bohužel jen v angličtině.

Výše uvedené video vám mimo jiného objasní i to, proč jsem v jiné diskuzi uvedl, že informace od Nassima Harameina vedou do dimenze čtvrté a ne do dimenze páté. Podrobnosti jsem uvedl ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, než se odkaz přemístí na odpovídající text)

Nosná mřížka jednoty a harmonie (čili páté a vyšších dimenzí) se skládá z trojúhelníků, tvořící pětiúhelníky. Nosná mřížka Nassima Harameina se však skládá z trojúhelníků a čtverců, což je nosná světelná mřížka dimenze čtvrté.

Komentář přidal(a) Karla dne 31.Březen.2012 v 14:50

lumíre, neměl nassim h. poskládanou tu mřížku ze čtyřstěnů, ale vepsaných kruhu, vůbec si tam čtverce neuvědomuji..

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 31.Březen.2012 v 15:25

Už nevím přesně ve kterém videu to bylo. Mám dojem, že to bylo na videu s názvem Thrive - Rozkvět (Vir), kde jsou jeho popisy tvoření prostoro (3.D) - časového (4.D) hlologramu uvedeny taktéž. Když to najdu, tak to sem dám.

Komentář přidal(a) Karla dne 31.Březen.2012 v 15:36

no, odvodila jsem si to z toho, že je zde uvedeno, že první základní útvar v rovnováze, ve vektorové rovnováze, je ten, který se skládá ze 64 čtyřstěnů, tedy 64 základních pravděpodobnostních jednotek- stejně jako základních jedinečných buněk v těle či základních pravděpodobností jak jsou vyjádřeny třeba i-tingem.. a ti ta pánové, co seskládali i-ting do grafu zjistili, že přesně odpovídá časovým pravděpodobnostem našho 3D průběhu času.. proto si myslím, že princip tvorby který uvádí nassim h. je principem 3D a do 5D se překlopí fraktálově.. ale jen si to myslím..

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 31.Březen.2012 v 17:30

Představte si ten obrázek jako světelnou holografickou kouli, sestrojenou z trojúhelníků, tvořící pětiúhelníky. No a co je pátý element, čili spirituální podstata a co nam maloval Leonardo da Vinchi? Je to pětiúhelník, přičemž 12 pětiúhelníků tvořící kouli + jedno 1 ohnisko - jádro = 13. Na tomto principu je založeno tvoření veškeré tzv. hmoty v tomto vesmíru! Proto je 13 krystalických lebek, v nichž jsou uloženy veškeré informace a moudrosti celého tohoto vesmíru.

Vyobrazení je na videích. Na jejich porozumění není třeba umět anglicky.

The Platonic Solids (Part 1 & 2)
http://www.youtube.com/watch?v=voUVDAgFtho
http://www.youtube.com/watch?v=BsaOP5NMcCM

Více je v textu, který je uveden ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, než se stránka přemístí na požadovaný text)

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 31.Březen.2012 v 17:59

Většina z těch, kteří jsou na těchto stránkách jsou bytosti z harmonických úrovní existencí, které sem přišly pomoci planetě a lidstvu zvýšit vnitřní vibrace, aby se mohlo taktéž dostat do páté, pozitivně polarizované dimenze, společně s celou touto planetou.

Problém je pouze v tom, že když bytosti vstoupily do tohoto světa, tak zapomněly, kdo jsou a proč jsou tady, jelikož v tomto světě byla záměrně zpřetrhána světelná vlákna spojující tento svět s vyššími úrovněmi vědomí a existencí. Jakmile si ale bytost uvědomí, že je především vědomí, čili světlo, tak si začne rozpomínat na to, kdo je, proč je v tomto světě a co je jejím posláním.

No a pokud si bytost vzpomene, že není z tohoto světa, tak se začne propojovat s úrovněmi vědomí a existencí odkud pochází a tím si začne nejen vzpomínat i na to, proč se rozhodla do tohoto světa inkarnovat, čili co je jejím osobním posláním, ale začne se i spojovat se svým vyšším, světelným - Božím Já, které ji začíná vést a dávat ji vnuknutí, co kdy, kde a jak má udělat, čímž se stává cenným rádcem, navigátorem a pomocníkem pro všechny ostatní.

Komentář přidal(a) petr dne 31.Březen.2012 v 18:22

ahoj pete

odpovídám po vzoru Lumírově,ale přesto jinak

ano,jsem bytost z harmonické úrovně existence,ale nepřišel jsem nikomu pomáhat,pouze sobě-zvyšovat své sebevědomí

tak jako ve snu,ani nevím zda svět a bytosti kolem vůbec existují,pouze vím,že se hodnotí mé reakce na ně

ano,souhlasím s Lumírem,jsem zbaven své paměti,schopností,poznání a svobody

proč tomu tak je?

zpočátku jsem mylel,že pro krásu a radost z znovusepoznání

ted si myslím,že v znovusepoznání je možnost postoupení na mnohem vyšší úroven než byla původní před sestupem

(emergence či synergie) a proto to my,bytosti harmonie děláme,spouštíme se do hlubin nevědomosti,abychom vylétli výše...

@

.................

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 31.Březen.2012 v 18:34

Tak s tím nesouhlasím, neboť bytosti z úrovní harmonie nejsou sobci, kteří myslí jen na sebe, čili, že se sem nevtělily jen z důvodu pomoci sami sobě, nebo jen tak, pro srandu králíkům. :-)

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 10 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!!!!!!!!! Manipulace s volební urnou ,,,,,,,,,,, !!!!!! uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Aktivace prvotni bunky k uzdraveni, omlazeni a prodlouzeni zivota uživatele Uno Universus
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Lidský život je nejvyšší hodnotou. Život každého člověka musí být chráněn jako vlastní. uživatele Uno Universus
včera
Příspěvky do blogu uživatele Uno Universus
včera
Uživatel Uno Universus přidal komentář k příspěvku do blogu Pavel generalem po bitve jako posel Washingtonu? uživatele Uno Universus.
sobota
Uživatel Uno Universus přidal komentář k příspěvku do blogu Pavel generalem po bitve jako posel Washingtonu? uživatele Uno Universus.
"  ANO"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
".* Odpojeni od reality: Jak chytré telefony a sociální média podporují stav podobný schizofrenii. Dole na zubatém kolečku pod videem si nastavte překlad videa do mateřštiny. (Je to trochu…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
".* Náš nepřítel č. 1 * Julian Assange: Náš nepřítel č. 1 - média Krátké video ZDE. * Jak se upravují propagandistická videa (nejen pro českou televizi), kterými…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Opravdu si přejete, aby tohle monstrum bylo naším/vaším prezidentem? * Jediná možnost jak pomoci Ukrajině je vstoupit do války s Ruskem, prohlásil zaprodaný generál Pavel. Důkaz…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
".* Perlička na začátek. Fialová vláda Česka najala na kontrolu pravosti podpisů českých občanů na podpisových arších kandidátů na prezidenta Česka firmu vlastněnou z USA, která má…"
sobota
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
sobota
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Pavel generalem po bitve jako posel Washingtonu? uživatele Uno Universus
sobota
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby