* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Rozhodnete se být členem těch 144.000 tzv. vyvolených?

…..nyní se dostáváme k velmi důležité kapitole, která konstruktivní bytosti určitě povznese, naopak temné síly začnou řádit. No tak už se těšíme….

17:55 – 5:55

Právě dnes, při přečtení předposledního článku o tom, co se momentálně v Hotelu Země děje, Vám začnou být naprosto jasná, mnou neustále opakovaná slova: VŠEMU JE NA PLANETĚ ZEMI ÚPLNĚ JINAK. Tvrdil jsem to vždy, už odmala. Pravdu se mně snažil říci můj otec….

Sedněte si prosím pohodlně, dejte si kávičku a nějaký dobrý zákusek, sušenku nebo vánoční cukroví či bonbónek, a začněte číst v klidu a pohodlí.

Začnu větami z knihy Pravda mezi nebem a zemí od neexistujícího muže RO man ZE man neboli ROSE man, muž který neexistuje.

Strana 251, 5. odstavec zeshora. Cituji:

,,Přišla doba, kdy se začíná splňovat to, pro co jsi se zrodil na planetu Zemi.“ Začal Gabriel sdělovat svému chráněnci. Sděluje tadesco i Vám všem čtenářům.

,,Jen velmi málo lidí dnes tuší, jaký boj mezi temnotou a světlem je doopravdy veden na poli této sluneční soustavy. Před tebou budou vedením světla v nejbližší době odkryty karty mocných tohoto světa. Proto tě chci ještě jednou podpořit, abys nesešel z cesty. Až přijde ten pravý okamžik, spadne i tobě duchovní páska z očí a ty poznáš, kým doopravdy jsi. 

Stvoření má své zákony, kterým ses před začátkem své mise dobrovolně podvolil, a proto zatím prozřít nemůžeš. Proto jsem tu já, abych ti částečně pomohl, než se splní to, co bylo v dávných dobách zaslíbeno.“

Platí i pro všechny čtenáře tohoto článku a následujícího.

 Na úvod bych rád vysvětlil důležitou okolnost. Přestavte si, že jste velká rodina (všichni jsme velká rodina)  a rada starších (je jich 7) moudrých a zkušených sedí u kulatého stolu. Vládne zde jenom láska a dobro. Neznají zlo. Mají zájem založit nový dokonalejší systém a domlouvají se, jak by měl vypadat. A protože panuje mnoho názorů a nejsou si jistí výsledkem, domluví se, že si vše vyzkouší simultánně. Je to prý nejlepší řešení, jak něco vybudovat a přitom neopakovat a nedělat chyby. Vybudovat to, co bude mít nejdelší životaschopnost ve vesmíru celogalakticky. Proto se rada ,,starších“ u kulatého stolu rozdělí pro tuhle nebezpečnou hru na ty konstruktivní a na ty destruktivní. (Nezapomeňte, že všichni jsou si naprosto rovni, všech 7 členů.) Jeden člen této skupiny, který má u všech největší vážnost a je nejmoudřejší z nich, navrhl, že zůstane sám proti zbytku sedících u kulatého stolu. Všichni souhlasili. Zbylá část, šest jeho bratrů, se rozhodlo hrát destrukci až do všech krajních mezí, která se postupně ke konci hry bude stupňovat ad absurdum a bude i popírat svůj vlastní systém. (A nyní se právě v této době nacházíme, nikdo už nic nechápe.)

Jedná se o hru celovesmírné důležitosti, a pro budoucnost lidstva neopakovatelnou. Buďte rádi, že se jí můžete dobrovolně zúčastnit a zahrát, i když mnozí nyní budou nadávat…. 

 A protože jsme tak obrovská rodina v celém vesmíru, která má mnoho biliónů (korektně napsáno nespočet) bytostí po celém vesmíru a v podstatě jsme všichni bratři a sestry, bylo nám radou sedmi dovoleno se této simultánní hry zúčastnit. Dobrovolně zúčastnit, kdo chtěl. Proto existuje ta známá „fronta duší“ na ,,Hotel Země,“ jak se ve skutečnosti i jmenuje.

Proběhlo to následovně:

Konstruktivní síla vesmíru má neustále ten stejný zájem, i když zde byli lidé ji schopni nazývat zavádějícím slovem ,,Bůh,“ jak to určilo 6 padlých andělů (kteří se tak sami nazvali). Do role těch ,,zlých“ se oddělila skupina, která si dala název 6 padlých andělů a vytvořila tím skupinu neboli tým, který bude bojovat proti dobru až do konečného výsledku. Protože nový systém spolu konfigurují s tím nejvyšším v „radě starších,“ bylo nutné vyhovět oběma stranám. Byla tedy nastavena pravidla hry, platící pevně pro obě strany.

Jak se dostanete do nebezpečné hry na planetu Zemi (nazvala ji i tak vědma z MATRIXU, jak říkal architekt – matka MATRIXU) a jak se dostanete zase zpět, bylo povoleno zčásti ukázat destruktivní stranou prostřednictvím skupiny Imperio, kterou jsem dešifroval v článku Mé setkání s indigovou dívenkou zhruba před 11 lety. Je to vstup do hry, do které jste všichni přišli dobrovolně (tak dnes nikdo nenadávejte a nestěžujte si) a dobrovolně odcházíte zpět. Nic zde není skutečné. Opět opakuji – je to simulace. Ten, který Vás zde na planetu Zemi přivede, jste vy sami, stejně tak jako Váš průvodce na planetě Zemi je Vaše pravá hemisféra a její pokyny, které máte neustále poslouchat. Při odchodu ze hry Vás opět Váš průvodce odvádí z této hry. Jste to vy sami! Někteří mu říkají „anděl,“ „smrt“ či „smrtka.“ Je to ale nesprávné označení. Lidem byl tímto záměrně nahnán strach. Žádost destruktivní strany, abyste se neustále báli. Všeho, i svého odchodu ze hry.  Po „smrti“ si nic nemůžete vzít s sebou, protože to ani neexistuje. JSTE POUZE VE VELMI NEBEZPEČNÉ HŘE. Vše je jenom simulace. Vše je pouze PROGRAM A NIC VÍC. Vám se nemůže nic stát.

 Nezapomeňte, že čas neexistuje. Byl nasimulován jen pro tuhle nebezpečnou hru. Proto několik milionů let na naší planetě kde hra trvá, je pouze několik zlomků vteřin pro tvůrce nové civilizace. Vím, že pro Vás je to naprosto nepředstavitelné.

Rada zlých povolila pro radu dobrých 144.000 konstruktivních bytostí (světelných bytostí) s tím, že tuhle hru stejně nemohou vyhrát a simultánně si ji vyzkouší. Zároveň jim bylo povoleno symbolicky ukazovat lidem pravdu pomocí SCI-FI (pravdivých filmů), NĚKTERÝCH VÝJIMEČNĚ PRAVDIVÝCH KNÍŽEK, pohádek nebo videoklipů atd. Však víte, že v pohádkách je vždy ta největší pravda, ale kdo by jí přece dnes věřil, že ano? Konstruktivní síly vesmíru mohou sdělovat poselství lidstvu také prostřednictvím některých vystoupení, která jsou zasvěcená konstruktivním světlým silám, ale jenom omezeně a v hádankách. Nic ale nesmějí říkat otevřeně, až u konce časů to platit nebude….

Neustále jsem opakoval, že ke konci časů musejí lidem říci pravdu. Byl to požadavek konstruktivní síly, který povolila rada samozvaných destruktivních šesti padlých andělů pro tuhle hru.

 Žijeme v systému, který je počítačová simulace. Já tu nejsem, ani vy zde nejste. Každý člověk je zde dosazený jako postava, přitom jeho skutečný zdroj je v úplně jiné dimenzi. Postava, se kterou se zde po planetě pohybujete, je jen malá částečka Vaší skutečné duše a Vaší skutečné bytosti. To, co se jeví jako hmota, čas a prostor, je ve skutečnosti program. Jaký program, kdo a proč ho vytvořil? Účastníme se experimentu, ve kterém má buď vyhrát lidstvo nad stroji a založit novou civilizaci a Zlatý věk, nebo mají vyhrát stroje nad lidmi a šestý matrix má skončit pro lidstvo špatně, destruktivně.

Šest padlých andělů (destruktivní rada) se domluvila s radou konstruktivní, že je možné hrát hru jenom do 6. MATRIXU a zde musí být rozhodnuto. Všech 5 předešlých MATRIXŮ bylo zničeno atomovou válkou, která je možná pouze a jenom v MATRIXU.

 Ještě jednou pro důležitost opakuji: Účastníme se ohromného experimentu, který ve vesmíru nemá obdoby, a ve kterém má buď vyhrát lidstvo nad stroji a založit novou civilizaci a Zlatý věk, nebo mají vyhrát stroje nad lidmi a šestý matrix má skončit pro lidstvo špatně, destruktivně.

Tímto hra končí. Hraje se o tyto dvě možnosti, kdy na jedné straně šachovnice je Konstruktivní síla vesmíru spolu se 144.000 světelnými bytostmi a dalšími konstruktivními lidmi, a na druhé straně šachovnice, jako protichůdná síla, stojí „šest padlých andělů“ spolu se všemi nástrahami systému, který má lidstvo ničit a oblbnout a navádět na špatné věci. Tyto nástrahy jsme si už dostatečně vysvětlovali v předchozích dílech. Pochopte, že Váš hlavní úkol je NYNÍ rozhodnout o osudu této planety a o osudu posledního matrixu. A pozor!!!!! opakuji, zúčastníme se toho všichni. My všichni jsme za to zodpovědni.

Když si to vezmete z pohledu univerza, tak nakonec ani šest padlých andělů není zlých. (jsou to velice konstruktivní bytosti) Jsou zlí tady pro lidstvo v rámci daného experimentu, kdy ve skutečnosti jen plní svůj daný úkol ve hře. Protože bez protichůdné síly zla, by experiment v Hotelu Země nemohl vůbec proběhnout. A přesně tak byla nazvána tato hra: Hotel Země.
Proto se také říká, že šest padlých andělů jsou nádherné a velmi inteligentní bytosti. Pokud Vám to vždycky připadalo divné a nelogické – jak může být zlá bytost nádherná?! – toto je odpověď.

 Odpověď najdete také v knize, která Vám byla napsána neznámým autorem: Roman Zeman – Pravda mezi nebem a Zemí. Vše jsem v minulosti komentoval a rozebíral. Dívka, která se setkala v této knize v Německu na zámku s padlým andělem říkala, že to byla úžasná a nádherná bytost a něco tak krásného a nádherného ještě neviděla. Toť vysvětlení.

Je kriticky důležité, aby všichni lidé, kteří jdou v současné době proti MATRIXU, jsouce konstruktivní a snažíce se skutečně pomáhat druhým a otvírat jim oči, vytrvali ve své práci a nenechali se strhnout do Matrixu a nezačali myslet destruktivně. Zatím nad temnou silou vedeme, ale může se to změnit, výsledek ještě není rozhodnutý. Nenechte se zblbnout různými cyniky a lidmi, kteří myslí pouze logikou a budou Vám vykládat, že když se rozhodujete intuitivně, věříte na anděly, nedáváte si k hlavě mobil abyste ochránili svou šišinku mozkovou před nebezpečným ozářením a žijete zdravě, tak že jste naivní, exoti a mimoni. Nenechte si nakukat, že věříte na pohádky a že skutečný svět je někde jinde. To jsou přesně ti agenti Smithové z Matrixu, kteří Vás mají uvrhnout zpátky do nevědomosti a do chaosu. Abyste začali ztrácet čas s blbostmi a nezabývali se tím, co je skutečně důležité. Abyste ani vy, ani Vaši nejbližší, nemohli naplnit svůj osud a přejít do Zlatého věku lidstva. Je to těsně před námi. Pamatujte, že na každém jediném člověku záleží a každý jedinec, který stojí na správné straně šachovnice, může rozhodnout o osudu celého tohoto i nového světa. Ale pozor! Do nového systému přejdou pouze konstruktivní lidé. Nikdo z těch, kdo druhým záměrně ubližoval, nepřejde. Budoucnost Zlatého věku je zde připravena pouze pro hodné a laskavé lidi.

V posledním 5. dílu vysvětlím, jak na to bytosti, které jednaly destruktivně, „doplatí.“ A dozvíte se také, že destruktivní strana (šest padlých andělů) dala některým destruktivně jednajícím bytostem na planetě Zemi do kapsy na poslední záchranu „ŽOLÍKA.“ Když ho vytáhnou, velice pomohou konstruktivní straně.
Co bude odměnou za konstruktivní život a hledání v Hotelu Země, se také dočtete v posledním dílu.

 Nenechte se otrávit a nenechte ohrozit své důležité poslání nějakými závistivci, posměváčky, pomluvami a agenty z Matrixu. Přesně od toho tady jsou se svým skepticismem, výsměchem, pomluvami a závistí, aby Vás odlákali a odradili od toho nejdůležitějšího. Aby Vám vzali energii a čas, aby Vám vzali motivaci, abyste už neměli sílu a abyste ztratili správný směr. Pamatujte si, že pokud padnete vy na své cestě, padnou s Vámi často i další lidé, které byste jinak přivedli na správnou cestu, nebo jim pomůžete se na ní udržet.

Nedávno jsem byl v Rusku a setkal jsem se s velice zajímavým mužem, kterého ale nemůžu blíže popisovat. Vysvětlil mi, že nedávno objevili v ohromně velkých podzemních laboratořích naprosto úžasnou věc, která mimochodem také potvrzuje to, co jsem výše napsal. To, že tu ve skutečnosti nejsme, ale žijeme v jakémsi programu, který simuluje svět. V dané laboratoři umí za použití speciální technologie počítačů zkomprimovat hologram lidské bytosti a vytvořit tak živého klona, který má vlastnosti přesně jako člověk. Nenarodil se, nepřiletěl v UFO talíři, prostě se zhmotnil v laboratoři a člověk byl hotov. Kdybychom nežili v simulaci, takový vynález by nikdy nemohl fungovat!!!!! Takže z pokusného člověka se dá udělat libovolný počet jeho vlastních kopií. (Viz Matrix a klonování agenta Smithe. Vše Vám bylo ukázáno.)

Ve filmové sérii MATRIX řekli lidem pravdu

V prvním díle vystupuje chlapeček se lžičkou. Pamatujete si, co Neovi říká?

„Nesnaž se ohnout lžíci, je to nemožné. Raději se snaž uvědomit si pravdu. Lžíce tu není. Pak pochopíš, že to, co se ohýbá, není lžíce. Jsi to ty sám.“

 


 Z toho jasně vyplývá, že nejenom lžíce, ale ani chlapeček, ani Neo, ani Vy sami tady nejste. Nic z toho není skutečné. Vědma v Matrixu zastupuje roli Vaší pravé intuitivní hemisféry. A Architekt matrixu zastupuje levou logickou hemisféru. Však také na konci 3. dílu slibuje matce MATRIXU, vědmě, že všechny bytosti, které se budou chtít odpojit, nechá jít. A na otázku jestli dodrží slovo, odpoví že není člověk…..

 Tato série je v podstatě pokračování velice starého článku, na který jsem se mnohokrát odkazoval „Mé setkání s indigovou dívenkou.“ Při našem nedávném setkání mi řekla (kromě mnoha dalších věcí, které jste si už právě mohli přečíst výše), že skoro nikdo z lidí vůbec nechápe, o co se tady ve skutečnosti jedná, že jde o výsledek obrovské geniální hry, a že zde probíhá boj mezi dobrem a zlem, mezi lidmi a stroji. Mezi intuicí a logikou… Místo, aby se lidé vědomě do této hry zapojili, táhli za jeden provaz a jasně ukázali, na čí straně jsou, že nad nimi stroje ani logika nezvítězí, tak jenom ztrácí čas, dohadují se o nesmyslech a žijí jako ve snu.

Mimo jiné, Indigová dívenka je jednou z povolených závažných „chyb“ v Matrixu

Lidé jsou z většiny už tak zmanipulovaní systémem, že nejenomže považují dobré za špatné a pravdu za lež, ale dokonce nenávidí, pomlouvají a útočí na ty, kteří se je snaží chránit na konstruktivní cestě a přenést je do Zlatého věku. Řekla mi při setkání, že o to se jednalo i v roce 2012. Všichni jsme čekali na přestup, ke kterému nedošlo. Nenaplnili jsme kritické množství uvědomělých osob a energie tudíž nesepnuly. Nastalo velké zklamání pro ty, kteří se těšili na změnu, a velký výsměch ze strany skeptiků a zaprodaných agentů matrixu. „Tak vidíte vy blázni, 2012 je pryč a nic se nestalo! cha cha!“ Ale lidé, kteří myslí intuitivně, neztratili víru ani naději. Měli jsme několik dalších let času na to, abychom se probudili. Aby se objevilo ještě více konstruktivních žen a mužů, kteří procitnou a uvidí pravdu. Nemusí se probudit úplně celé lidstvo, proto se rozhodně nenechte demotivovat Vaším okolím. Přechod do Zlatého věku je stále možný, nic není ztraceno, rokem 2012 nic neskončilo. Ba naopak, tuto možnost máme stále otevřenou a aktivuje se ve chvíli, kdy nás bude dostatek.

 A jak vlastně funguje příchod těch 144.000 bytostí? Jednoduše: Člověk, který všechno pochopil a úspěšně vše absolvoval (tedy úspěšně obešel obě destruktivní pyramidy, „obrovské nástrahy a lákadla MATRIXU“ popsané ve třetím díle), se dostane do druhé úrovně bytí. To je ta zmíněná druhá místnost na konci první úrovně s pyramidami, do které vedou kouzelné dveře. Když se dostanete za tyto dveře do vyšší úrovně, dostanete nabídku. Může do Vás vstoupit vysoce konstruktivní bytost, která bude s Vaší pomocí plnit misi v tomto simulovaném světě. Stanete se tak prostředníkem pro jednu ze 144.000 světelných bytostí, která ovládá řadu zajímavých mimosmyslových schopností, díky kterým „napáchá“ mnoho konstruktivního a zachrání mnoho dalších lidí od destruktivních pyramid a smutných osudů. Možnosti jsou dvě, buď si s danou bytostí vyměníte tělo a duši úplně, nebo pouze částečně. Ale ovládající bytostí je přicházející bytost, už ne Vy. Jste jakoby dva v jednom těle, ale můžete to odmítnout – to však zatím nikdo neudělal, protože ta možnost je tak nádherná, že do toho všichni jdou a jsou šťastní, že mohou opustit tento systém a přenechat fyzické tělo bytosti, která dokáže takto úžasné věci.

Nyní se určitě zeptáte, jak se to ta vybraná bytost, která prošla kolem pyramid, dozví? Protože jsem od indigové dívenky dostal svolení, ukážu Vám tady, jak se to dělá. Podívejte se přesně na čas 1:17.
V níže uvedeném videoklipu si prosím všimněte kulatého stolu, člověka sedícího u něho, mnicha, který mu ukazuje cestu a šesti dalších bytostí, které si též sednou ke stolu. A název videoklipu je Cesta Cesta. Že by hledání????? A kolik náhod se tu sešlo dohromady???? Náhody neexistují. Zmiňované video: Gregorian - Voyage Voyage je ZDE.

 Mimochodem, Indigová dívenka, na jejíž přání píšu tento seriál, také umí mávnutím ruky před Vámi udělat velkoplošnou „obrazovku“ ve 3D a ukázat tak některé děje, které uzná pro Vás za nutné a vhodné. Je to jako panoramatický film na celou stěnu. Ale skoro nikdo se k dívence nedostane. Z pochopitelných důvodů.

 Ukázali Vám to ale také ve filmu MIB 3 (Man in Black). Přesně od času 3:33, kde Griffin zcela stejným či podobným způsobem ukazuje, co vidí v budoucnosti: Zmiňované video: MIB - Homens de Preto 3 Filme Dublado PART-14 je ZDE.

 Konstruktivní síla vesmíru chce tímto gigantickým pokusem dokázat dokonalost člověka a fakt, že když si udrží svůj konstruktivní záměr a svoji cestu, tak může být silnější a mocnější, než jakékoliv stroje. Vstup druhé duše do člověka, ve druhém stupni bytí, je však omezen na počet 144.000. Tím konstruktivní síla Vesmíru získává velkou výhodu při boji o konec systému a nastolení nové civilizace, která přechází do tzv. 5D. Dostanou se tam ale jenom konstruktivní lidé!

Bylo by dobré navždy opustit nemístné hlášky typu: „Karma je zdarma“ (Karma totiž vůbec neexistuje), „Boží mlýny melou pomalu ale jistě,“ „Na něco přece musím umřít,“ „Musíte věřit vědě, už to bylo VĚDCI vynalezeno“ a mnohé další nesmysly, které nás učil papouškovat školský systém až do zblbnutí. Tyto hlouposti ukončí někdy důležitý rozhovor a odstřelíte tím sami sebe. Šest padlých andělů vymyslelo tento program geniálně….

 Dále byly zavedeny v podvodné knize „BIBLI“ (kladivo na lidstvo) fráze o tom, že: „KE KONCI ČASŮ SE OBJEVÍ MNOHO FALEŠNÝCH PROROKŮ.“ Bylo to uděláno programem od šesti padlých andělů proto, aby lidé ničemu a hlavně ani sami sobě nevěřili. A těm, co by mohli uvěřit, byl dán klín mezi Vaši pravou a levou hemisféru.

A všimněte si také jedné zajímavé okolnosti, že KARDINÁL JUDAS, který byl a je pravou rukou šesti „padlých andělů,“ hovořil v roce 2003 o skutečnostech, které se odehrají. Ano, všechny se odehrály, jedna za druhou, až na poslední Armageddon, kterým by hra skončila a zvítězily by stroje nad lidmi. Vám konstruktivním by se ale nic nestalo a destruktivní bytosti by prošly s následky. Pohovoříme o nich v poslední části.

P.S.: Náš web záměrně nese název podle určité skupiny lidí, kteří mají lidstvu co říct. „Thiú discí“, ve třech filmech s názvem Kardinál Judas najdete vysvětlení, co to znamená.
Z pochopitelných důvodů nemůžeme uvádět veškeré odkazy a důkazy na to, co zde bylo řečeno, je to na napsání nejedné knihy!!!!
Děkuji.

napsal tm

pokračování příště

 AKTUALIZACE 23.12.2019 v 11:14 hod.

Čtenář nám zaslal zajímavý postřeh. Na reklamě se mu objevila zpráva: HRAJTE JINAK. Já to považuji za vzkaz. Nic není náhoda…..


Zdroj článku je  ZDE.


* Související film: "Oni žijí" – Podivný film se silným vzkazem Více ZDE.

Nevím jak Vy, ale já jsem se rozhodl tento anorganický matrix zničit z důvodu, že si ani já, ani inteligentní bytosti nepřejí, aby existovaly bezcitné světy řízené a ovládané umělou inteligencí, čili bezcitnými "stroji".

Žijeme ve velice sofistikované verzi hry s virtuální realitou. Jinými slovy, holografickém internetu vytvářejícím iluzi 3D. Uvedeno ZDE. Úzce související video: Max Igan - Trance-Formation (Full CZ) - české titulky Uvedeno ZDE. Úzce související článek: Víte to, že jste mnohem větší hlupáci, než si vůbec dovedete představit? Nemáte tušení proč? Tak se na to mrkněte a konečně prozřete! Uvedeno ZDE.


Díl 5 je uveden ZDE. V tomto 5. díle nesouzním s informací, že by se do zlatého věku, čili do 5.D nedostali ti, kteří sice provedli něco "neodpustitelného", ale už nechtějí a nebudou provádět nic zlého. Pokud by tato jejich informace byla pravda, tak by se do 5.D asi nedostal skoro nikdo! :-) Údajně by se do 5.D mělo v první vlně dostat zhruba 4.5 miliardy lidí, takže pokud jste tento článek dočetli až sem, tak bych řekl, že nemusíte mít strach o svou vlastní kůži. :-) No a o tu nevlastní kůži :-) strach mít taky nemusíte, neboť kdo by chtěl mít v Novém, Harmonickém Světě staré struktury smýšlení, chování a jednání?

Co se možná stane se starým světem je popsáno v článku: Po vzostupe – bezduché 3D - ZDE.

Osobně nevěřím tomu, že by se velice vyspělé konstruktivní bytosti uvolily k tomu, aby hrály ty největší padouchy. Jedině, že by měly již v nějakém jiném světě problém s prodejnými, konflikty vyvolávajícími bytostmi a proto vymyslely tento zdejší 3./4.D Matrix, čili
digitální interaktivní "hru", jak se sobeckých bezohledných zaprodanců zbavit jednou pro vždy. Tento názor ale samozřejmě nevnucuji nikomu, tedy ani Vám ne.

Kdo ví, jak to všechno doopravdy bylo a třeba bude, neboť je tolik všemožných a zdánlivě ne-možných paralelních světů, kolik je mentálních představ, které jednotlivé světy vytváří! Jisté je pouze to, že se tento zdejší ovládaný, prohnilý, svazující matrix již nezadržitelně a stále rychleji a rychleji hroutí a čím více a rychleji se rozpadá, tím větší rámus dělá a dělat bude. Takže pokud Vám vadí hluk, tak si dejte špunty do uší. :-)

Osobně bych řekl, že to je a funguje nějak takto: Inkarnace na Zemi je štěstí. Podrobnosti ZDE.

Doporučuji poslechnout si i toto: Arkturiánský koridor. Otevření třetího oka. Uvedeno ZDE.


.

Zobrazení: 379

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 27.Prosinec.2019 v 15:57

* Co je to ten sluneční trans-mutační pulz - reset a co se při něm bude dít a proč Uvedeno ZDE.
* Krátké, úzce související video: DNA.flv. (cz titulky) je ZDE.
* Související článek: Slunce provede závěrečnou proměnu chemické struktury lidí. Uvedeno ZDE.


Zmiňovaný sluneční záblesk, bude obsahovat obrovské množství energie pramenící z galaktického středu, čili z galaktického Centrálního Slunce, což je podstatně vyšší úroveň vesmírného Vědomí. Proto prozářením tímto nepolarizovaným světlem dojde k přepsání DNA veškerých projevů existencí existujících v této sluneční soustavě a posunu připravených bytostí na mnohem vyšší úroveň vědomí a existencí. Úzce související článek: Uhlík 666 končí! Podrobnosti v článku: Tajemství uhlíku 7 Uvedeno ZDE.


Zvyšování frekvence tohoto světa způsobí přeskok z nižší dimenze do vyšší dimenze. Vladimír Federman, Jsme připraveni na změny? - ZDE.
To, co je odhaleno o očekávaném slunečním záblesku (který přepíše DNA) a s ním související rekalibrací - resetem (čas na videu od 54:32, do 1:30:03), by si ve vlastním zájmu měl poslechnout naprosto každý, tedy i Vy! :-) Podrobnosti jsou ve videu: 2019 09 30 - J.Chvátal PARALAXA 3hodiny otázek a odpovědí Uvedeno ZDE.
* NÁŠ SVĚT JE POUZE „DOHODNUTÁ INFORMACE“! – prof. Jan Rak (SG 23, 14. 12. 2019) Uvedeno ZDE.


* Michael Love: Aktualizace k události 2020 Uvedeno ZDE.
* Úzce související článek: Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Inkarnace na Zemi je štěstí. Uvedeno ZDE.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

O čem jsem psal již pře x lety se konečně začíná stávat skutečností.
* Událost 2020 se přibližuje, Aktualizace pozemské Aliance, přenos (obdrženo) od Plejádských sil světla. Strojový překlad ZDE. The Event 2020 Moves Closer, Earth Alliance Update, Pleiadian Light Forces Transmission Here. Article Here.


* Karaimi Kateřina Motyčková, Superrozhovor - Vracíme se domů... Uvedeno ZDE.
* Párová dvojčata (dvoj-plameny) a Hvězdné bytosti, Sjednocení a plán vzestupu na rok 2020. Strojový překlad ZDE. (překlad začíná až na bílém podkladu) Twin Flames and Starseeds, Union and Ascension Plan 2020 Here. Article Here.


* Průvodce přechodem do 5. dimenze - ZDE.
* M.Love: Událost - operace MASTERPIECE - léčba planety Plejáďany. 15.10.2019 - ZDE.
* Bod zlomu v přechodu do 5 D 25.11.19 - ZDE.
* Michael Love - Přípravy na události 2020 Uvedeno ZDE.
* Pozemská Aliance, příprava na událost v roce 2020, přenos od Plejáďských světelných sil. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Earth Alliance, Preparations for The Event 2020, Pleiadian Light Forces Transmission Here. Article Here.
* UDÁLOST, aneb 5.D již buší na portálová vrata. :-) Uvedeno ZDE.
* Energetická kaskáda Uvedeno ZDE.


* Irena a Karel Křížovi, Síla Světla a Lásky pro rok 2020 Uvedeno ZDE.
* Láska zvítězila.Další galaktické informace. Uvedeno ZDE.
* ODHALENÍ ZMANIPULOVANÉ LIDSKÉ HISTORIE Uvedeno ZDE.
* Krach NWO, skutečná historie světa a pravda o očkování Uvedeno ZDE.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ve vlastním zájmu si poslechněte tohle:
* M.Love - Událost, 28.9.2019, 1. část ZDE, 2. část ZDE. Úzce související článek: Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě "jiskra" všemocného kosmického vše-Vědomí, čili živého tvořivého světla, neboli vně projeveného Boha/Bohyně. Uvedeno ZDE.
* Brány - portály vzestupu. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Ascension Gateways Here. Article Here.


* Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE.
* Nejlepší možná časová osa pro vzestup ∞ 9. dimenzionální Arkturiánský koncil (DŮLEŽITÉ) Uvedeno ZDE.
* Daniel Scranton a Arkturiánská rada, VZESTUP NAVZDORY UTLAČOVATELŮM 28.9.2019 Uvedeno ZDE.
* NEVIDITELNÝ SVĚT, aneb co je tak asi pravda a co ne. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 27.Prosinec.2019 v 16:01

* 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze je uvedeno ZDE.
* Co myslíte, je to nové pojetí důkazu existence vše-Vědomí či Boha, chcete-li, anebo to je pouhá ne-smyslná halucinace. :-) Uvedeno ZDE.
* Chcete-li pochopit co vytváří Váš osud a jak si můžete vybírat takové cesty osudu, které se Vám jen zlíbí, přečtěte si a poslechněte si ve vlastním zájmu toto: Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 27.Prosinec.2019 v 16:02

Světy v projevu páté dimenze fungují stejně jako je znázorněno v NÁDHERNÉM, česky dabovaném filmu s názvem: "jaké sny mohou přijít - uskutečnit se - What Dreams May Come". Film je ke stažení ZDE.

Rozdíl je pouze v tom, že pátá dimenze nejsou astrální, čili posmrtné světy, kudy duše bytosti po odložení svého těla prochází. Ve spodních úrovních frekvencí astrálu mohou být a mnohde i jsou všemožné pomatené a i agresivní duše a bezduché entity. To v 5.D již neexistuje, neboť 5. a vyšší dimenze jsou tzv. Ráje (světy ze světla), do kterých se nic nedobrého dostat nemůže (z důvodu rozdílných úrovní a kvality frekvencí), a proto v těchto světech již nic disharmonického - nedobrého neexistuje.


Pátá dimenze není nějaké místo ve vesmíru, ale s-tvoření, kterého jsi ty vlastním tvůrcem! To znamená, že co si kdo
svým záměrem a představami ve svém světě těchto úrovní existencí vytvoří, to v něm bude mít a naopak, co si v něm nevytvoří, to tam nebude, :-( ale jen do té doby, dokud si tvůrce svého světa ne-u-vědomí, že on sám :-) je tím tvořivým vědomím, neboli tvůrcem svého světa a jeho realit. Ve 3. & 4.D to funguje také tak, ale než se to v těchto úrovních existencí projeví z vnitřních mentálních představ navenek, tak to většinou trvá dosti dlouho. No a protože mezi tím většinou změníte svou představu toho co požadujete, tak proto se Vám to navenek do 3./4.D světa možná nikdy ani nezobrazí.

* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.
* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.
* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.
* Co znamená být v projevu páté dimenze, jak to v ní funguje a jaké nekonečné možnosti a schopnosti to všem poskytuje. Uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* Do 5D. se dostanou jenom konstruktivní lidé! (destruktivní se svým smýšlením chováním a jednáním sami odsuzují k sebezničení a zániku) Podrobnosti v článku: Rozhodnete se být členem těch 144.000 tzv. vyvolených? Uvedeno ZDE.

* * * * * * * * *

Tam kde nejsou emoce (které vytváří gravitační silová pole), tam nemůže působit tzv. Karma, neboli zákon příčiny a následku, který existuje jen ve frekvencích 3./4.D. Proto se přestaňte emocionálně svazovat s tím, co bylo, přestaňte mít strach z co kdyby, čili z toho, co bude, fokusem své pozornosti se zaměřte na přítomnost a v ní se svým záměrem (7.D), představami (6.D) a pozitivním smýšlením a sleděním se s frekvencemi toho, co požadujete (5.D) staňte tvůrcem toho, co si přejete (frekvence 5. a vyšších D). Úzce související článek: Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) Uvedeno ZDE.

* * * * * * * * *

* JSTE VYTVOROVATELEM - TVŮRCEM. Varování: To by mohlo otřást váš systém víry! Morgan Freeman a Wayne Dyer (nastavte si na videu cz titulky) Uvedeno ZDE.
Na co zaostřujeme svou pozornost, to k sobě, do své osobní reality přitahujeme a co k sobě přitahujeme, to následně i prožíváme! Z toho je zřejmé, že pouhou změnou fokusu své pozornosti měníme nejen svou realitu, ale i svůj osud. Více podrobností nejdete např. v článcích:
* Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všeobecnou hojnost - ZDE.
* Jak přivádět své představy a přání do hmotného projevu existence, aneb jak si začít tvořit ráj na zemi, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.
* Síla myšlenek, aneb jak se zcela odpoutat od starého prohnilého světa a přeladit se na jiný, krásný svět, ve kterém je radost pobývat a žít pro všechny zúčastněné Uvedeno ZDE.
* Víte, proč se zdánlivě neškodný román stal skutečností i ve hmotné úrovni existence? Uvedeno ZDE.
* Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvářet Ráj na Zemi Uvedeno ZDE.
* Jak se nenechat nikým a ničím rozhodit a stát se sebe-vědomým, emocionálně vyrovnaným tvůrcem a pánem své reality i svého osudu Uvedeno ZDE.
* Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) - ZDE.
* Život by neměl být o hledání sama sebe, ale o tvoření sama sebe, neboť my jsme tvůrci všeho, co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Návod jak si můžete začít tvořit pouze to, co je pro vás příjemné, radostné a povznášející Uvedeno ZDE.


Jakmile dostatečné množství lidí pochopí, že jejich myšlenky (odstředivé - projekční síly Jang) a z nich se rodící mentální představy a s nimi související pocity a emoce (dostředivé - gravitační síly Jin) tvoří jejich osobní hologram, na kterém se zobrazuje to, jakým způsobem člověk smýšlí, tak se u těchto lidí změní natolik nejen způsob jejich osobního smýšlení, ale potažmo i způsob kolektivního smýšlení, že se hologram 3./4.D Matrixu - světa zhroutí jako domeček z karet. Úzce související články: * 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze je uvedeno ZDE. * Co nás čeká v páté dimenzi..... (čili ve světech jednoty, které jsou v projevu zkrystalizovaného světla) Uvedeno ZDE. * Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.

* Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě "jiskra" všemocného kosmického vše-Vědomí, čili živého tvořivého světla, neboli vně projeveného Boha/Bohyně Uvedeno ZDE.
* Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.
* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE (neboli z osobního nulového bodu) – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.
* Co je to kvantová vlna a proč s ní souvisejí Vaše nekonečné možnosti a schopnosti Uvedeno ZDE.


* * * * * * * * *

... Vyspělé bytosti si umí frekvenčně vytvořit absolutně všechno. Nepotřebují náš genetický materiál. Dokonce i my v tajných programech umíme vytisknout jakýkoliv orgán. Srdce, oči, plíce, nic není problém, za použití naší DNA, které vložíte do počítače a na 3D tiskárně vytisknete třeba svoje srdce. Pomocí kmenových buněk umíme nahradit i nervové buňky, míchu.
Globální systém chce, abychom věřili, že to nejde. Je to jedna z mnoha skutečností a technologií, které jsou před lidmi utajovány. Dnes už můžeme vyrobit celé tělo, nejen orgány nebo ruku. DNA uchovává veškeré informace o tom, čím jsme si v životě prošli. Je jako pevný disk v počítači. Dokonce umíme znovu omladit celé tělo.
 "Globální laboratoře" pracovaly na vytváření falešných mimozemců. Dovedly ovlivnit, aby tyto bytosti vypadaly dobře, zle vesele, zlověstně nebo děsivě. S tímto programem měly velký úspěch. Zadavatelé je chtěli mít po ruce pro nějakou mimořádnou situaci. .... Více v textu: Emery Smith promluvil – 5. část  (Článek 234) Uvedeno ZDE.

Ti, kteří si nechali svá těla po smrti mumifikovat, to zřejmě požadovali z toho důvodu, aby si ze svého vlastního genetického materiálu mohli vytvořit klon, čili kopii svého původního těla. V klonech je ovšem pouze osobní vědomí, čili pouze ego té které původní bytosti a proto jsou tyto bezduché entity tak bezcitné, bezohledné a egoistické. Pro mnohé je tohle všechno něco nepochopitelného, ale někteří z vás možná, že již víte nebo tušíte, že mnozí z těch, kteří jsou na vysokých postech a v šoubyznysu nejsou lidé, ale že to jsou všemožní zloduši ze 4.D, kteří si v tomto našem 3.D/4.D světě hrají na elitu.
Tato hra na pány a kmány ale již velice brzo skončí, neboť tento svět, tzn. i tato planeta, se již začíná přesouvat do 5. a vyšších D - dimenzí. To způsobuje, že 3./4.D Matrix se začíná hroutit a rozpadat.
Související články: * Některé celebrity jednají podivně. Že by to bylo tím, že se matrix - hologram tohoto světa již rozpadá? Uvedeno ZDE.

* Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) - ZDE.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Jindřich Röschl sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 1 hodinou
Uživatel Jindřich Röschl uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Féwa - Info 4.4.2020 uživatele Ina Obr
před 1 hodinou
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Adrenochrom a anti-aging ("vakcína" proti stárnutí): Proč je tolik dětí unášeno a rituálně vražděno! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Masové zatýkání, Finanční a Sociální reset, Pelyněk proti Coronaviru. (informace jsou trochu páté přes deváté, proto poslouchejte pozorně) * Udeřila bouře. Zachraňujeme…"
před 5 hodinami
Tibor Lapoš je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
před 7 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 18 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Globální reset, 27.03.2020, Meg Benedicte Uvedeno ZDE."
před 20 hodinami
Uživatel Jindřich Röschl uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Největším tajemstvím Vesmíru je,že žádné tajemství neexistuje! uživatele Naren Sahava
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Rýsuje se využívání vodíku místo ropy! Že by kvůli tomu již začaly padat ceny ropných produktů? A že by kvůli tomu byl vypuštěn Corona vir, podporován 5G technologií? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Že by se chystalo i odhalení všemožných vynálezů, včetně získávání volné energie?* The Cabal, Deep State and QAnon E10 - Return of the King? Here."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse The Secret Hidden from Mankind Mind Science Kept Hidden Documentary (excellent video) + related articles and videos uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* VORTEX MATH NIKOLA TESLA 3 6 9 THE KEY TO UNIVERSE Part 1 and 2 Re-upload [New Audio] Here. * VORTEX MATH PART 3 IS THE UNIVERSE MADE OF MATH? [Re-Upload] Here. * VORTEX MATH PART 4 Nikola Tesla was right! 3 6 9 secret revealed! Here. * VORTEX…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Je jen a jen na každém z Vás, jaký svět a jeho reality si vytvoříte a co, jak a s kým budete ve svém světě a jeho realitách mít a prožívat uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Dimenzionální brána pro vzestup má být otevřená dokořán zřejmě až do 21.12.2020. V ten den má dojít údajně k "pšouku" - energii pramenící z…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Vize 2020 - Miroslav Zelenka a různé související články a videa uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Dimenzionální brána pro vzestup má být otevřená dokořán zřejmě až do 21.12.2020. V ten den má dojít údajně k "pšouku" energie pramenící z…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse FREEDOMEDIA - DISCLOSURE of rotten sociopath leaders & show business stars uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Kroky, o kterých píšeme, se pomalu začínají uskutečňovat a virus posloužil jako kouřová clona. Dnes měli tři mocní muži "Hotelu" Země video rozhovor, ve kterém potvrdili přechod na…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse FREEDOMEDIA - DISCLOSURE of rotten sociopath leaders & show business stars uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* The Event 2020, Planetary DNA Activation in Progress! Pleiadian Light Forces Here."
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* The Event 2020, Planetary DNA Activation in Progress! Pleiadian Light Forces Here."
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Velice potřebná a důležitá meditace & vizualizace nejen dne 4/5. 4. 2020 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Tramp (mimo mnohých dalších bytostí) údajně inkarnoval zpět v čase do tohoto světa z důvodu, že v jeho časové linii došlo k tomu, že v jeho dávné minulosti…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Velice potřebná a důležitá meditace & vizualizace nejen dne 4/5. 4. 2020 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Dimenzionální brána pro vzestup má být otevřená dokořán zřejmě až do 21.12.2020. V ten den má dojít k "pšouku" energie pramenící z galaktického…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Trump, Putin a Jinping společně zastupují globální měnový systém založený na blokovém řetězci uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* FREEDOMEDIA - DISCLOSURE of rotten sociopath leaders & show business stars Here."
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Trump, Putin a Jinping společně zastupují globální měnový systém založený na blokovém řetězci uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Pandemie zřejmě posloužila jako kouřová clona!Dle videa: Operation Defender Europe Theory | Qanon, uvedeného v angličtině zde, by čistka od ne-mocných zloduchů údajně měla v tichosti probíhat tak, že…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Trump, Putin a Jinping společně zastupují globální měnový systém založený na blokovém řetězci uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Rýsuje se využívání vodíku místo ropy! Že by kvůli tomu již začaly padat ceny ropných produktů? A že by kvůli tomu byl vypuštěn Corona vir, podporován 5G technologií? Uvedeno…"
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo
pátek

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby