* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Richion: Astrální cestování (pokračování)

Vážení přátelé,
vzhledem k tomu, že v diskuzi se na můj předcházející článek rozjela celkem slušná diskuse s mnoha otázkami, rozhodl jsem se napsat článek nový.

Úvodem bych rád podotkl jednu pro mne důležitou věc, vše co v následujících řádcích napíši je čistá nezkreslená pravda, vycházející z mé vlastní zkušenosti a z vlastních prožitků. Některé hypotézy jsou "dopočítány" pouhou logickou úvahou a dáváním si dohromady prosté 1+1.
Nemám v úmyslu a ani jsem nikdy neměl Vám lhát, informace si přikrášlovat či je jinak zkreslovat. To jestli si ode mne něco vezmete je čistě na Vašem uvážení.
Do ničeho Vás nenutím, nic Vám nevnucuji.

Ti z Vás, kteří pracují s energiemi, máte mé celé jméno, datum narození a místo pobytu, tedy veškeré potřebné informace na to, aby jste si mé úmysly "změřili" a sami se přesvědčily, že jsou čisté!

Nyní půjdu postupně k jednotlivým tématům.


Návod na astrální cestování či lucidní snění.

Ptáte se na to jak lze astrálně cestovat či lucidně snít, jak se to dá naučit. Má slova Vám možná přijdou jako klišé, které jste slyšeli již mnohokrát, ale všechny principy práce s jakoukoli energií včetně Vaší duše jsou v podstatě stále stejné. Nejprve tomu musíte VĚŘIT poté musíte CHTÍT. Tedy uvědomit si dva základní postoje ve vztahu k vesmíru jako takovému. JÁ JSEM, JÁ CHCI!
Když v tomto máte jasno, tak jakýsi návod je následující:

Je dobré unavit před astrálním cestováním své fyzické tělo, obzvláště když je to poprvé a nikdy jste ze svého těla nevystoupili, jde to pak mnohem lépe, než když jste fyzicky plní energie. Poté zaujměte polohu v leže(mluvím za sebe, v jiných polohách např. v sedě či svíčce jsem to nikdy nezkoušel a myslím, že by to šlo dost obtížně). Musíte mít naprostý klid, být v šeru, neříkám že musíte mít úplnou tmu, ale ne aby Vám svítilo nějaké prudké světlo např. do tváře.
Poté uvolněte své fyzické tělo úplně stejně jako by jste šli spát, prostě ho nesmíte v podstatě ani cítit. Určitě víte jaký pocit mám nyní na mysli. Ovšem Vaši mysl jako takovou ke spánku neuvádějte, musíte ji za každou cenu udržet bdělou. Nejlépe tak učiníte když se budete koukat do tmy ve Vašich víčkách. Nemyslete na nic, nebo si představujte jak se nacházíte nad úrovní Vašeho těla. Neotáčejte oči ve sloup, usnuli by jste. Poprvé to půjde možná špatně, začne Vás něco svědit třeba na noze, Vy se podrbete a jedete zase od začátku:-) Chce to jen trpělivost a nevzdat to.

Jakmile se Vaše tělo začne odpojovat od duše, tak to poznáte. Poprvé je to dost nepříjemné. Jde o pocit chladu a procházející energii skrze Vás, pokud se tohoto nezaleknete, bude následovat pocit jako by Vás někdo vysál injekční stříkačkou. Projdete si jakýmsi tunelem(lidé tomu říkají tunel, ale o žádný tunel se nejedná). Na pár vteřin(tak 2-3) jakoby ztratíte plné vědomí a poté ho zase nabudete.
Pak se objevíte většinou pár centimetrů nad úrovní Vašeho fyzického těla, ovšem realita a vnímaní se změní. Nebudete se moci pohnout, to Vám zaručuji.
Ovládání těla, tak jak jsme zvyklí zde, tam nefunguje. Veškeré pohyby se tvoří myšlenkou. Vlastě vše se řídí myšlenkami, na to ale již přijdete jistě sami:-)

Dovolím si Vás upozornit na jistá úskalí. V astrálu jak bylo již zmíněno je života až až, jak v nehmotné části naší dimenze, tak jinde. Pozor tedy na negativní myšlenky, které by Vám přivedly negativní prožitky. Musíte být dobře koncentrovaní, je dobré zároveň meditovat či jinak pracovat se svými myšlenkami a to je právě to v čem jsem já osobně na štíru. K tomu se ale ještě dostanu.:-) Splní se Vám téměř vše co si budete přát, později si budete lítat atd atd...


Bytosti světla.

S bytostmi světla jsem se setkal již mnohokrát, ale vše samozřejmě začalo v okamžiku kdy jsem se k nim přidal a to osvícením z nebes, bylo to mé svobodné rozhodnutí, nikdo mne k tomu nenutil. Přidal jsem se k nim na základě niterného rozhodnutí o pravdách a nepravdách, které jsem do té doby nalezl. Kromě toho jsem díky světlu obdržel nové schopnosti, respektive je to právě světlo které mi dovolí létat a to dost vysokou rychlostí, typuji právě rychlostí světla.. Mohu také skákat v prostoru a v dimenzích. Bytosti světla vypadají různě, mají geometrické tvary, jsou to oblaka, bytosti různého vzhledu či pouhé paprsky světla. Jedno mají ovšem k překvapení všech společné. Svítí:-)))) Vypadají velmi krásně, např. Představte si lidskou auru, která z nitra svítí ozařujícím světlem, toto světlo je konstantní ve všech konturách této bytosti, vidíte tedy jasné obrysy. S této bytosti cítíte pozitivní energii a nemusíte se s ní ani nijak bavit. Je to jako euforie, ale velmi čistá. Špatně se to popisuje, ale doufám, že si to alespoň trochu umíte představit..
Co mě osobně řekli, se téměř vždy týkalo nějakého poučení v té nejlepší možné formě. Dostal jsem vysvětlení kdy a jak je nejlepší dimenzionálně cestovat, byl jsem poučen a opět v té nejlepší možné formě pokárán s tím, jak se mám chovat a co mám dělat. Zlo plodí opět zlo. Proti zlu, nebo raději řeknu temnotě, lze bojovat světlem. Né že budu něco sabotovat v temných světech, tím se již "snižuji" na úroveň temnoty. Také pozor, když se nacházíte v temných světech, volání po světle Vám nepomůže, oni Vás neslyší. Základem je tedy to co píši, prostě tam nelezte:-) Bytosti vždy rozlišujte podle jednoho základního pravidla, zda li je na straně světla či nikoli. Můžete si nastavit i jistá pravidla. např. CHCI KOMUNIKOVAT JEN S BYTOSTMI SVĚTLA. Je totiž zcela irelevantní jestli je to Plejáďan, Lyřan, nebo třeba Zeta Grays. Můžete si také vytvářet vlastní astrální substance, já osobně jsem vytvořil dvě. Pokaždé jsem je poslal sbírat světlo. Jednu jsem si zavolal již zpět a absorboval ji do sebe, druhá si ještě někde lítá. Můžete také vytvořit pozorovatele, který bude někoho nebo něco pozorovat, to se ovšem neslučuje se mnou, takže pozorovatele si nevytvářím. Zkrátka jde prakticky vše.


Nalezení podstaty a láska

Přátelé, nyní přejdu k dost podstatné věci. Nepleťme si jablka s hruškami. Nalezení pravdy a podstaty sebe ve vztahu k vesmíru můžete nalézt a přitom nemusíte být nějakým mnichem, který celý život medituje. Je to jen o tom, že Vy chcete znát odpovědi na otázky, které jste si položili, Vy po tom toužíte a vesmír Vám tyto odpovědi dá. Toto je forma osvícení duše, kdy si uvědomíte svoji podstatu, je to nalezení pravdy. Nemá to příliš společného s láskou, s prací na Vaší duši, na Vašich čakrách atd. To je již další věc, která s tímto samozřejmě úzce souvisí.

Tímto si tedy dovoluji říci, že já Vím co je moje silná stránka a co naopak příliš nezvládám. Umím astrálně cestovat, to ano, dostalo se mi odpovědí na spoustu mých otázek, to ano, ale neumím na sobě pracovat ve zcela bdělém stavu a to je věc druhá.
Proto Jsem přišel na tento server, předat Vám své zkušenosti a odnést si pokud mi je samozřejmě dáte ty Vaše.

Potřebuji se naučit pracovat na sobě a číst energie ve bdělém stavu, vybral jsem si meditaci, rád bych se naučil pracovat s kyvadlem, čistit čakry a rozvíjet se i v tomto směru.

Takže pojďme si vzájemně pomoci, doporučit si to nejlepší, poučit se s chyb druhých a to zcela z bez postranních úmyslů. To je důvod proč jsem zde!Multidimenzionalita.

Rád bych se zaměřil ještě na multidimenzonalitu a prostor jako takový. Jen trochu obecných, všem známým terminologiím.Když vezmu v úvahu 4 rozměry, tedy hloubku, výšku, šířku a čas, získáme náš prostor, tak jak ho známe. Když se se základními 3mi rozměry začnu pohybovat po časové přímce, získáme mnoho dimenzí tyto rozměry obsahující. V astrálu toto funguje zcela bezvadně, tím skutečně vznikají paralelní světy. Můžeme tomu říkat podduše či nadduše, či jinak, to není podstatné. Pokud mám hovořit ze své vlastní zkušenosti v tomto směru, navštěvuji sám sebe neustále. Dokonce jsem se sám se sebou "pral" když jsem vstupoval do své paralely. Je dobré se představit, vysvětlit základní pojmy a určit si pravidla. Pak se zapojí všichni a tím se velmi rychle začnete vyvíjet. Své paralely brzy(až získám nějaké praktické zkušenosti s energiemi v bdělém stavu) vezmu i k sobě, seznámím je s mým fyzickým tělem a začneme se opravdu mezi sebou hluboce propojovat. Jen pro Ilustraci přikládám obrázek, představte si, že ta velká kostka jste Vy, ta malá kostka je Vaše podduše, já říkám paralela, protože příliš neřeším jestli je pod nebo nad, a ty spojnice jsou dimenzionální a zároveň časoprostorové tunely, přes které se můžete propojovat. Nad tímto se alespoň na chvilku zamyslete.

Vzestup, rok 2012

Obdržel jsem od Vás i otázky ohledně blížícího se roku 2012 a vzestupu. Všichni víme nebo alespoň cítíme, jak to je. Faktem je, že událost je to ojedinělá. Kromě konce velkého cyklu jednou cca za 5125 a konjunkce planet, je více než jasné, že energeticky tento proces již začal před mnoha lety.
Já osobně se domnívám, že vzestup se bude týkat jen skutečně malé hrstky lidí, kteří se sladí se zemí do vzájemné jednoty. Další čeká v rámci očisty země smrt a "odchod" jinam v podobě tsunami, zvýšené vulkanické činnosti a to všechno pod hlavičkou ojedinělých přírodních katastrof. Konec konců Japonsko je toho důkazem.
Dovolím si ještě  jen mou hypotézu.
Domnívám se, že v tomto ohledu nám přijdou na "pomoc" mimozemšťané nelidského vzhledu. Řeč je o reptiliánech a grays. Vláda spojených států konečně přizná, že jsou s touto rasou nějakou dobu v kontaktu, ale vše samozřejmě zametou pod snůšku výmluv a nesmyslů. Výměnný program, tedy podílení se grays na řízení lidstva a technologický rozvoj zapříčiněný Grays ovšem nepřiznají. Není zapotřebí příliš zdravého rozumu k tomu, aby jste uznali, že takto rychle se technologicky vyvinout jako my lidé, není přirozenou cestou možné. Oni nám pomohli a ví proč nám pomohli, ví že s pokročilou technologií přicházejí lepší způsoby kontroly, to je více než jasné. Tyto nelidští mimozemšťané se budou tvářit jako naši nejlepší přátelé, jako naši spasitelé, nabídnou nám pomoc. Divadelní hra bude dle mého názoru nadále pokračovat. Ti co prozří bude málo.
Přeji nadále vše dobré.
Richard Vošický

http://novazeme.ning.com/profiles/blogs/astralni-cestovani-kontakt-s-1

Zobrazení: 456

Komentář přidal(a) Iva Jamajka dne 28.Březen.2011 v 13:17
Paráda, jdu číst, díky Jirko za zprostředkování :-)
Komentář přidal(a) Iva Jamajka dne 28.Březen.2011 v 13:58
Nemyslím si, že těch co "prozří" bude málo. Ale to je jen můj osobní náhled
Komentář přidal(a) blueheart dne 28.Březen.2011 v 14:00
Mnoho informací se navzájem rozporuje, vylučuje...myslím, že hlavní je být nad věcí, ve svém Středu a věřit, nepodléhat strachu. Každý má svojí cestu a svoje informace.
Komentář přidal(a) Iva Jamajka dne 28.Březen.2011 v 14:07
Jasně, je mi jasné, že co si "uvařím, to si i sním" :-) ♥
Komentář přidal(a) Ywet dne 28.Březen.2011 v 21:44
Ďakujem, prečítala som a záver textu som si "uvarila" podľa svojej chuti ... ako Iva :)
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 29.Březen.2011 v 14:16
Vypadá to tak, že do páté dimenze zároveň spolu s planetou projde zhruba 3/4 lidské populace. V tomto světě zcela zmizí třetí a čtvrtá dimenze, z důvodu, že do páté dimenze projde celá planeta se všemi a vším, co si na ní přeje zůstat. Proto ti, kteří díky svým osobním disharmonickým frekvencím do páté dimenze neprojdou, se nejpozději přes galaktický nulový bod - čas 21.12.2012 (což je vstup do hyperprostoru, jenž je rozcestníkem do naprosto všech ostatních existencí v Univerzu ) promítnou do nějakého jiného vesmíru, ve kterém třetí a čtvrtá dimenze pořád ještě existuje.
PS: Nulové body jsou vstupy do hyperprostoru, což jsou vnitřní vně neprojevené světy existující v jednom společném kosmickém vševědomí (což je vnitřní duchovní světlo), ze kterého vedou světelné paprsky tvořící "tunely" spojující v projevených světech naprosto vše se vším.
Komentář přidal(a) Nio dne 3.Duben.2011 v 11:08

Jiří, mile jsi mne překvapil. :-)

Komentář přidal(a) blueheart dne 3.Duben.2011 v 12:06
Nio: hehe :-), těší mne.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 21.1.2020

Modro - diamantovo - zlatá v jej fyzickom i nefyzickom prejave. O tom je energia, ktorá vytvorila priestor pre VLNU - pred ktorou nikto neutečie. Nikam sa neskryje, nezahrabe pod zem ani neodletí. Je očistná a súčasne všetkých milujúca. Bez hrmotu,…Zobrazit další
před 9 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Vícedimenzionální nová země (TARA 5D) : celý nový svět

Nyní se objevuje každá zkušenost na každé kvantové / vícerozměrné (kosmické / pozemské) úrovni, jako velmi důležitá nedílná součást mnohem většího obrazu, který byl uveden před celou naší inkarnací / porodem do formy / sloučení do JEDNOHO pro to,…Zobrazit další
před 22 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Vynikající video o DNA a jeho možnostech a schopnostech je pod názvem: DNA.flv Uvedeno ZDE. (DNA funguje mimo jiného i jako anténa pro příjem vědomí)* DNA skrývá netušené…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Jak se zbavit ovládacího reptiloidního gen. programu, uloženého ve vašem DNA a stát se tak opět zcela svobodnou bytostí Uvedeno ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Ještě jsem do hlavního článku přidal nějaké důležité texty, jako např. toto: Gravitačními silami svých emocí si totiž vždy buď přitahujete to, s čím frekvencemi svých…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ve vesmíru to funguje zhruba tak, jak je popsáno ve videu: Inkarnace na Zemi je štěstí Uvedeno ZDE.* Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Co myslíte, že je pro vás, vaše zdraví a váš duševní klid a pohodu lepší? Domníváte se, že je lepší mít raději méně…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Článek: Novodobý otrok Uvedeno ZDE. (Pokud Vám pořád ještě nedošlo, jak že vlastně ten novodobý otrok vypadá, tak se podívejte do zrcadla na sebe.)Banky vlastněné…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Vynikající video o DNA a jeho možnostech a schopnostech je pod názvem: DNA.flv Uvedeno ZDE. (DNA funguje mimo jiného i jako anténa pro příjem vědomí)* DNA skrývá netušené…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Vynikající video o DNA a jeho možnostech a schopnostech je pod názvem: DNA.flv Uvedeno ZDE. (DNA funguje mimo jiného i jako anténa pro vědomí)* ynikající video o DNA a jeho možnostech a…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak se zbavit ovládacího reptiloidního gen. programu, uloženého ve Vašem DNA a stát se tak opět zcela svobodnou bytostí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* This Will Revolutionize Our Future! 10 out of 10 People Activated It. Here."
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nalaďte se na správnou frekvenci, čili na frekvenci 432Hz, a připravte se na transformaci. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Poslechem správného zvuku, můžete vyléčit své tělo i ducha. Přesvědčte se sami Uvedeno ZDE."
pondělí
Uživatel Jozef Wolf zveřejnil videoklip.

Duchovní pomoc pro život - Bruno Gröning - myšlenky 1. díl / 1. část ( cz )

Bruno Gröning - neobyčejný člověk V r. 1949 se pres noc stalo jméno Bruno Groening stredem verejného zájmu. Tisk, rozhlas a filmový týdeník o nem prinášely z...
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nejlepší možná časová osa pro vzestup ∞ 9. dimenzionální Arkturiánský koncil (DŮLEŽITÉ) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Vzrušující časové osy pro rok 2020. Strojový překlad ZDE.  Exciting Timelines for 2020! Here. Article Here. * Nejlepší možná časová osa pro vzestup ∞ 9.…"
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

Jak si začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na

Bude nejen dobré, ale i prospěšné si nejdříve poslechnout níže uvedené video a pak si poslechnout a přečíst navazující články a videa a to nejlépe v tom pořadí, v jakém je to vše seřazeno. Pokud se tím, co se dozvíte, začnete řídit, tak již nebudete…Zobrazit další
neděle

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby