* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Správa od Ježiša/Yeshua cez Pamelu Kribbe

Identita Pracovníka Svetla

Pracovníci Svetla /Lightworker/ sú duše, ktoré majú silnú vnútornú túžbu šíriť Svetlo - poznanie, slobodu a sebalásku - na Zemi. Vnímajú to ako svoje poslanie. Často sú priťahovaní k duchovnosti a nejakému druhu terapeutickej práce. Kvôli svojmu hlboko pociťovanému poslaniu, sa pracovníci svetla často cítia odlišní od iných ľudí. Tým že na svojej ceste prichádzajú do styku s rôznymi druhmi prekážok, ich život podniecuje aby si našli svoju vlastnú jedinečnú cestu. Pracovníci Svetla sú takmer vždy osamelí jednotlivci, ktorí nezapadajú do pevných spoločenských štruktúr.

Poznámka k pojmu Pracovník Svetla:

Slovo pracovník svetla môže vyvolávať nedorozumenie, pretože vyčleňuje určitú skupinu duší od ostatných. Môže to byť považované za náznak toho, že táto konkrétna skupina je nejako lepšia než ostatné, tj. tí, ktorí "nepracujú pre svetlo". Celá táto myšlienková postupnosť je v rozpore so samotnou podstatou a zámerom svetelnej práce. Dovoľte nám stručne popísať čo je na tom nesprávne.

Po prvé, tvrdenia o nadradenosti sú všeobecne neosvietené. Blokujú váš rast smerom k láskyplnému a milujúcemu vedomiu. Po druhé, pracovníci svetla nie su "lepší" ani
"vyššie" než ktokoľvek iný. Oni jednoducho majú odlišnú minulosť ako tí ktorí nepatria do tejto skupiny. Kvôli tejto konkrétnej minulosti, o ktorej pohovoríme nižšie, majú určité psychologické črty, ktoré ich odlišujú ako skupinu. Po tretie, každá duša sa stane pracovníkom svetla, v niektorom štádiu jej vývoja, takže označenie "pracovník svetla" nie je vyhradené pre obmedzený počet duší.

Dôvodom prečo používame slovo "pracovník svetla" napriek možným nedorozumeniam je, že so sebou nesie spojenia a rozhýbava spomienky vo vás ktoré vám pomôžu rozpomenúť sa. Je to zároveň praktické a pohodlné, keďže termín je často používaný vp vašej súčasnej duchovnej literatúre.

Historické korene pracovníkov svetla.

Pracovníci Svetla v sebe nesú schopnosť dosiahnuť duchovné prebudenie rýchlejšie ako iní ľudia. Nesú vnútri semená pre rýchle duchovné prebudenie. Vzhľadom na to sa zdá že sú na rýchlejšej trati ako väčšina ľudí ak sa pre to rozhodnú. Znova opakujeme že to nie je pretože by pracovníci svetla boli akokoľvek "lepšie" alebo "vyššie" duše. Sú však staršie ako väčšina duší vtelených v súčasnosi na Zemi. Tento starší vek by mal byť pokiaľ možno chápaný skôr v spojitosti so skúsenosťami ako s časom.

Pracovníci Svetla dosiahli určitý stupeň osvietenia skôr ako sa vtelili na Zem a začali svoje poslanie. Vedome si zvolili vstup do "karmického kolesa života" a zažívanie všetkých druhov zmätku a klamov ktoré s nim prichádzajú. Urobili tak preto aby plne pochopili "pozemskú skúsenosť". Umožní im to naplniť ich poslanie. Iba tým, že oni sami prejdu cez všetky fázy nevedomosti a klamu môžu prípadne získať nástroje ktorými môžu pomôcť ostatným dosiahnuť skutočné šťastie a osvietenie.

Prečo pracovníci svetla sledujú toto srdečné poslanie na pomoc ľudstvu, ktorým sami sebe hrozia že sa na veky stratia v ťažobe a zmätku pozemského života? To je otázka ktorú budeme ďalej rozsiahle riešiť. Zatiaľ povieme, že to má čo do činenia s galaktickou karmou. Pracovníci svetla stáli na počiatku zrodenia ľudstava na Zemi. Podieľali sa na stvorení človeka. BOli spolutvorcovia ľudstva. V procese tvorenia vykonali voľby a činy spôsobom, ktorý neskôr hlboko oľutovali. Teraz sú tu preto, aby si svoje rozhodnutia vynahradili.

Skôr ako sa vydáme do tejto konkrétnej minulosti, pomenujeme niekoľko charakteristík duší pracovníkov svetla, ktoré ich vo všeobecnosti odlišujú od iných ľudí. Tieto psychologické znaky neprináležia len pracovníkom svetla a nie všetci pracovníci svetla ich budú pokladať všetky za svoje. Zostavením tohoto zoznamu, jednoducho chceme poskytnúť prehľad psychologickej totožnosti pracovníka svetla. Z pohľadu týchto vlastností, má vonkajšie správanie menší význam ako vnútorná motivácia alebo pociťovaný zámer. To čo pociťujete vnútri je dôležitejšie ako to čo ukazujete navonok.

Psychologické charakteristiky pracovníkov svetla.

- Už v skorých začiatkoch svojich životov pociťujú, že sú iní. Často sa cítia izolovaní od druhých, osamelí a nepochopení. Často sa stávajú individualistami, ktorí si budú musieť nájsť svoje vlasný jedinečný spôsob života.

- Majú problém cítiť sa doma v tradičných zamestnaniach a/alebo organizačných štruktúrach. Pracovníci svetla sú prirodzene anti-autoritatívny, čo znamená, že prirodzene odporujú rozhodnutiam alebo hodnotám založených výhradne na moci alebo hierarchii. Tento anti-autoritatívny znak je prítomný aj v prípade keď sa zdá že sú plachí a hambliví. Je to spojené s základnou podstatou ich poslania tu na zemi.

- Pracovníci svetla sú priťahovaní pomáhať ľuďom ako terapeuti alebo učitelia. Môžu byť psychológovia, liečitelia, učitelia, sestričky atď. A aj keď ich povolanie nie je o pomáhaní ľuďom priamym spôsobom, zámer prispieť k vyššiemu dobru ľudstva je jasne prítomný.

- Ich vízia života je zafarbená duchovným zmyslom toho akú sú všetky veci vzájomne súvisia. Vedome alebo nevedome si v sebe nesú spomienky na nepozemské sféry svetla. Občas môžu túžiť po domove týchto sfér a cítiť sa na zemi ako cudzinci.

- Hlboko si ctia a vážia život, čo sa často prejavuje ako láskavosť ku zvieratám a záujem o životné prostredie. Ničenie častí živočíšnej a rastlinnej ríše ľudsvom na Zemi v nich vyvoláva hlboké pocity straty a žiaľu.

- Sú šľachetní, citliví a empatickí. Môžu mať ťažkosti vysporiadať sa s agresívnym správaním a vo všeobecnosti je pre nich obtiažne postaviť sa za seba. Môžu byť zasnení, nainví a vysoko idealistický, rovnako ako nedostačne uzemnení, tj. dole na zemi. Keďže ľahko preberú negatívne pocity a nálady ľudí vôkol seba, je pre nich dôležité stráviť pravidelne čas o samote. To im umožní rozpoznať svoje vlastné pocity od pocitov druhých. Potrebujú čas samoty aby sa dotkli svojej podstaty a matky zeme.

- Prežili na zemi mnoho životov, v ktorých sa hlboko potýkali s duchovnoťou a/alebo náboženstvom. Boli drvivou väčšinou v starých náboženstvách vašej minulosti ako ako mnísi, mníšky, pustovníci, médiá, čarodejnice, šamani, kňazi, kňažky atď. Oni boli tí, ktorí vytvárali most medzi viditeľným a neviditeľným, medzi každodenným pozemským životom a záhadnými ríšami posmrtného života, ríšami Boha a duší dobra a zla. Za to že pôsobili v takejto úlohe boli často odmietnutí a prenasledovaní. Mnohí z vás boli odsúdení na pranier za dary, ktoré ste vlastnili. Tieto traumy z prenasledovania zanechali hlboké jazvy v pamäti vašich duší. To sa môže v spčasnosti prejavovať ako strach byť plne uzemnený, tj. strach byť skutočne prítomný, pretože si pamätáte, že ste boli brutálne napádaný za to kým ste.

Stratenie sa: pasca pre pracovníka svetla

Pracovníkov svetla je možné zachytiť v tom istom stave nevedomosti a klamu ako kohokoľvek iného. Aj keď začínajú z iného štartovacieho bodu, ich schopnosť prelomiť strach a klam s cieľom dosiahnuť osvietenie môže byť blokovaná mnohými faktormi. (Osvietením myslíme stav bytia, v ktorom si uvedomíte že vašou podstatou je Svetlo a ste schopní si kedykoľvek zvoliť svetlo.) Jedným z faktorov blokujúcich pracovníkom svetla cestu k osviteniu je skutočnosť, že nesú ťažké karmické bremeno, ktoré ich môže zviesť na scestie po pomerne dlhú dobu. Ako sme uviedli predtým, toto karmické bremeno súvisí s rozhodnutiami, ktoré kedysi urobil v súvislosti s ľudstvom v jeho počiatočnom štádiu. Tieto rozhodnutia boli vo svojej podstate neúctivé k životu (budeme o tom hovoriť neskôr v tejto kapitole). Všetci pracovníci svetla, ktorí teraz žijú si prajú napraviť niektoré svoje chyby z minulosti a obnoviť a starať sa o to, čo bolo zničené kvôli týmto chybám.

To čo musia pracovníci svetla urobiť v tomto bode je, že prestanú hľadať potvrdenie zvonka - od rodičov, priateľov alebo spoločnosti. V určitom okamihu, vy, ktorí toto čítate budete musieť podstúpiť historický skok ku splnomocneniu pravdy, čo znemená naozaj veriť v seba a naozaj ctiť a konať podľa svojich prirodzených sklonov a vnútorného vedenia.
Vyzývame vás aby ste tak urobili a uisťujeme vás, že budeme s vami pri každom kroku tejto cesty - rovnako ako vy tam budete pre druhých na ich ceste v nie príliš vzdialenej budúcnosti.

Zobrazení: 528

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Výzvy této doby. 16.9.2020 Patricia Cota-Robles Video ZDE."
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Velice potřebná a důležitá meditace & vizualizace podporující a urychlující vzestup na vyšší úroveň vědomí a existencí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Výzvy této doby. 16.9.2020 Patricia Cota-Robles Video ZDE."
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vědecky dokázána souvislost mezi koronavirem a 5G. Dejme proto v ČR a SR stop 5G, jelikož jde nejen o Vaše zdraví, ale i o Vaši fyzickou a duševní svobodu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal…"
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal 23.9.2020 žalobu na farmaceutickou společnost Merck kvůli očkování proti HPV vakcínou…"
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá (brutální) bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal…"
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal…"
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Archontská síť (neboli sít bezduchých entit) tvořících 3./4.D Matrix uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu. 1. a 2. Díl Video ZDE.* ŠOK(adrenochrom) Video ZDE.* Světové zpravodajské agentury si myslí, že žijeme v matrici…"
před 7 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* V první řadě neodmítejte vakcínu agresivně a bez udání důvodu, a nebo proto, že ji jednoduše třeba nechcete a máte strach, že Vás otráví, nebo že jste četli, že to je jed o…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Z Austrálie, speciálně ze státu Victoria a města Melbourne v čele se stal fašistický stát. Cenzura, zatýkání, zákaz vycházení v noci, přes den max do vzdallenosti…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Dr. Rashid Buttar na stanici NNN k současné situaci - velmi důležité - čtěte a hlavně ŠIŘTE, ŠIŘTE, ŠIŘTE *…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"*Další důkaz toho, že celej ten virovej humbuk je jen obrovský podvod. Nákupy testů už v roce 2017 a 18? To jako fakt?! To někde vyhrabali Nostradama a on jim řekl, že to vypukne v Číně a pak se to…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Hodnota koncentrace oxidu uhličitého měřená pod maskou.Hodnota se zvyšuje na více než 10ti násobek toho, co je povoleno na pracovišti. Hodnota by se během testu dále zvyšovala, ale…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Úzce související videa a články:* Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) Uvedeno ZDE.* Proč je nošení roušek velice škodlivé…"
před 9 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali)

* Peter Staněk 1. díl: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí Cideo ZDE. (ve vlastním zájmu si to poslechněte)           …Zobrazit další
před 10 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Trošku vzdělávání o naší skutečné historii (naši nibiruánští mentoři) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Člověk byl stvořen geneticky, padlými, prdlými, egoistickými "anděli". Pokud by člověk byl skutečně stvořen nejvyšší inteligencí Univerza, tzn. tzv. "Bohem" s velkým B,…"
před 12 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Tak jak to vlastně doopravdy bylo a kdo a proč nám podsouvá polopravdy? Toť otázka za zilión! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Člověk byl stvořen geneticky, padlými, prdlými, egoistickými "anděli". Pokud by člověk byl skutečně stvořen nejvyšší inteligencí Univerza, tzn. tzv. "Bohem" s velkým B,…"
před 12 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Masky dolů!!!!! Následné škody jsou trvalé, varuje neuroložka uživatele Ina Obr
před 19 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 20 hodinami
Tibor Lapoš si oblíbil(a) diskusi Mystérium tvoření světů a jejich realit konečně odhaleno. Pokud již nechcete být snadno ovladatelnou loutkou, tak si to ve vlastním zájmu celé prostudujte! uživatele Zlaté Živé Světlo
před 20 hodinami

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby