* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Asmiel - archanděl nových začátků

  Jsem archanděl nových začátků. Vy, moji milí, které oslovuji a jsem slyšen, jste si vybrali cestu stát v čele nově vznikající společnosti po velké očistě. Ve vašem světě probíhá stále vše na základě působení Božích zákonů a na tomto řádu se nic nemění.

Většina probuzených lidí vnímá, že nastane změna a že je nutná. Zaslepení se ženou dál ve svých smyčkách sebezničení a dle své volby si vybrali svůj osud. I ti, kdo cítí nutnost změny, často podléhají vlastním strachům a šíří poplašné zprávy o katastrofě, apokalypse a konci světa. Jste bombardováni zprávami o válkách, katastrofách, řádění živlů a šíří se ve vás strach.

Ostatní archandělé vás vedou k udržování vysokých vibrací, a proto se těmto zprávám i prorokům vyhněte, neboť jejich strach je stejně nakažlivý jako váš klid a vaše láska. Vyberte si - vy už jste si vybrali lásku, klid, nový život.

Byli jste upozorněni na přicházející zkoušky a na to, že k vám přicházejí lidé i proto, aby vám ukázali, kde vám uniká energie, kde podléháte strachům a kde máte bolavá místa. To vše se děje proto, že na vás klademe velký úkol - a pro tento úkol jste se sem narodili a sami jste si ho vybrali jako své poslání.

Vaše duše se do této inkarnace přišla očistit od karmických vazeb a zároveň završit svůj duchovní vývoj. Ve svých minulých životech jste prošli situacemi, které vás na tento život připravily. Máte vše, co potřebujete, máte magické schopnosti, máte sílu, kterou jste načerpali z vlastních zkušeností. Skupiny lidí různých profesí a různých dovedností se spojují, aby si vzájemně pomáhaly v předávání informací, v očistě, v uzdravení, udržování vibrací. Tyto skupiny se stále ještě tvoří a na zkoušku přicházejí i ti, kdo tam nepatří. Vy, moji milí, si jen potřebujete stále zvyšovat sebedůvěru, neboť na vás se budou obracet spousty lidí, kteří budou potřebovat najít svůj směr.

O vašich starostech, problémech a bolestech i nevyřešené minulosti víme, proto vám v hojné míře posíláme vše, co je třeba k vašemu uzdravení a k nalezení vašich schopností. Je třeba, aby vám vaše poslání bylo zcela jasné ve všech směrech a pomáháme vám vypořádat se s pochybnostmi o sobě. Vy, kteří o svých schopnostech pochybujete, budete konfrontováni s pyšnými, kteří nemají vaše schopnosti. Ti, kdo se vás pokusí pokořit, vás učí a vy naleznete svou sílu a pokoru. Sami se vypořádejte s vlastní pýchou, neboť je záludná a jste ji schopni najít právě při konfrontaci pomocí zrcadlení jiných lidí.

Rozmotávejte klubka svých strachů, archandělé vám pomáhají a posílají k vám ty, kdož vám vaše strachy zrcadlí, abyste je našli, i ty, kdo vám je pomohou zpracovat.

Váš vnitřní klid bude velmi důležitý v době, kdy někde zavládne panika, a proto se máte nyní učit, zbavit se všeho, co vám bere energii a brání vám v koncentraci.

Mnoho duší má plánováno ukončení své inkarnace v období před velkou změnou. Je to vše jen působení přírodních zákonů a vše je na základě jejich volby. Vy jste přišli najít svou optimální cestu lásky, k níž jste získali i svou vlastní jedinečnou schopnost jako klíč ke štěstí a k hojnosti.

Přístupovým heslem do vyšších vibrací je vaše duchovní jméno, které postupně nahradí vaše lidské jméno. Jeho vibrace jsou vysoké a obsahuje i vaše schopnosti. Dostanete i nové ochranné symboly, které máte nakreslit na své domovy i na sebe. Vaše duchovní jméno je magnetem pro lidi na stejných vibracích, proto jej používejte tam, kde se můžete zviditelnit. Toto jméno naleznete, když se ponoříte do meditace a požádáte nás o pomoc. Vaše jméno vám zazáří v mysli mezi ostatními a když ho vyslovíte, budete cítit jeho vibraci. Je vám blízké a příjemné. Nepodobá se běžným lidským jménům. Je to jméno s nebeskou vibrací, opakujte si je jako mantru, když na vás přijde slabost a malomyslnost.

Když se rozhlédnete a zaposloucháte se, co ostatní lidé říkají a na co myslí, může být i jasné, co je v nejbližších letech čeká. Ti, kdo mluví o katastrofách, přitáhnou si je, ti, kdo se bojí nemoci, onemocní. Ti, kdo hovoří o penězích, budou se za nimi hnát. Ti, kdo hovoří o očistě a změnách, prožijí je. Vy, moji milí, přece víte, že každý si v životě tvoří svou realitu svými myšlenkami a slovy. Stačí vám, abyste poslouchali a víte, kde už je rozhodnuto. Mnozí umí žít lásku, aniž o tom mluví - bylo jim to dáno odměnou za minulé skutky.

Společnost je rozděluje již nyní na ty, kdo vědí, na ty, kdo myslí, že vědí vše nejlépe, na ty, kdo se učí vědět, a na ty, kdo zůstanou nevědomí, neboť ještě nedosáhli patřičného stupně vývoje. V jste mezi těmi, kdo vědí a učí se vědět. Ostatní jsou pro svou pýchu nepoučitelní a nebo ještě nedozráli.

Vás velmi nabádám k tomu, aby vaše představy o novém životě a světě byly veskrze pozitivní a radostné. Ciťte se pod ochranou Boží. Tím, už si nyní vytváříte budoucí průběh událostí. Lidé se velmi soustředí na strach z katastrof a neštěstí a tím si je přitahují do života. Je mnoho filmů, negativních zpráv, her i teorií o válce, boji, apokalypse. Ve svých fantaziích si lidé představují, že je spasí nějaký hrdina s nadpřirozenými schopnostmi, někdo, kdo se obětuje, vyspělá technika. Toto je velmi, velmi, velmi matoucí. Učí to masy, aby spoléhaly na záchrance a vykupitele. Toto je velmi zrádné a odvádí to od spoléhání se na své vlastní schopnosti.

Vám pravím toto: Vy jediní jste sami svými zachránci, vy jste ti, kdo si už nyní vytváříte vizi budoucích změn. Střeste se představ o hrůze a neštěstí, berou vám sílu, energii a vtahují vás do kolektivního zatmění mysli. Každý z vás má už své napojení, zdroje informací, táhne vás to k přírodě, učíte se žít v lásce a blaženosti. To je pro vás to nejdůležitější, tím si tvoříte svou současnou i budoucí realitu. Rozšiřte své představy i dál, kdy vznikne osvícená společnost, z níž na základě přírodních zákonů, odejdou ti, kdo si přivodili své představy katastrof a nemocí, neboť tak se jim i stalo. Buďte spokojení, radostní, tím jste silní, a každý může spasit jen sám sebe a druhým pomoci příkladem, informacemi a službou.

Skupina těch, co si myslí, že vědí vše nejlépe, se vás bude pokoušet zpochybňovat. Vy si najděte víru a pokoru. Bylo vám již sděleno mnohokrát, že Bůh i my ve vás věříme. Autorita a pýcha je ve vaší společnosti velmi zakořeněná a vy jste vyzýváni k tomu, abyste se sami v sobě vypořádali právě s autoritami a pýchou. pak už nebude třeba konfrontací. Kdykoliv pochybujete o sobě, pochybujete o Bohu, Otci Stvořiteli i o nás. Bez přijetí vlastních pochybností by však vaše víra nebyla čistá, ale naučená. My vás milujeme, a proto k vám přichází vše, co vám pomáhá vaši víru vytvářet a posilovat. Žádejte nás neustále o pomoc, bdíme nad vámi. Víra vás přenese přes nejtěžší překážky, jsme po vašem boku, milovaní a chránění!

Vaše duchovní jméno, které jste dostali jako klíč k jedinečnosti, má ochrannou funkci a je kódem k vyšší víře. U tebe platí, že Jiřina ještě tápe, ale Luciela ví a věří. Čím více se budeš cítit Lucielou, tím blíže budeš ke své víře. Tvé lidské jméno nese tvé minulé vibrace, zkušenosti, vazby, karmu. Tvé duchovní jméno je čistou vibrací lásky a duchovnosti.

Budete teď, moji milí, působit na své okolí velmi rozdílně. Pro některé jste obrovskou inspirací, pro některé jste zcela nepochopitelní a mnohdy odsouzení, pro některé jste terčem závisti, neboť jste v očích závistníků dál než oni. Právě závist blokuje tyto lidi v rozletu a pokud budou upřimní, pochopí a vzlétnou, nebo propadnou do nízkých vibrací.

Učte se méně hodnotit, více pozorovat a přijímat. Nechte energii, ať zařídí, koho potkáte, a pak jen pozorujte a učte se. Buďte pozorovatelé, zkoumejte své cítění a podle toho pouštějte ostatní do své blízkosti a do svých prostorů. Otvírejte se tam, kde cítíte otevřenost, chraňte se tam, kde cítíte potřebu vysávat, soustřeďte se na sebe, vy jste ti, kdo jste oslabováni ztrátami energie. Vše se děje rychle, neboť doba učení se neustále zkracuje a proto dostáváte denně lekce o svých slabých místech. Vše se děje proto, že vás milujeme a vaše připravenost je důležitá pro konečné blaho celku.

 

 Afirmace:

Já jsem ten, kdo spasí sám sebe.

Já jsem ten, kdo ukazuje cestu.

Já jsem ten, kdo ví a věří.

 

Poselství jsem přepsala z knihy "Nebe na zemi" od Jiřiny Slámové,

doporučuji tuto knihu plnou archandělských poselství přečist.

 

www.mojiandele.cz/poselstvi-od-archandelu/asmiel-archandel-novych-z... 

Zobrazení: 133

Komentář přidal(a) Jozef Wolf dne 25.Březen.2011 v 20:52
dik toto posolstvo je pravdive  a stale omielane kym ho všetci nezačnu žiť
Komentář přidal(a) Robert dne 12.Srpen.2011 v 13:06
Děkuji, cítím to při vší skromnosti stejně.... Knihu si zakoupím, skvělý tip, děkuji :)

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Výzvy této doby. 16.9.2020 Patricia Cota-Robles Video ZDE."
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Velice potřebná a důležitá meditace & vizualizace podporující a urychlující vzestup na vyšší úroveň vědomí a existencí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Výzvy této doby. 16.9.2020 Patricia Cota-Robles Video ZDE."
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vědecky dokázána souvislost mezi koronavirem a 5G. Dejme proto v ČR a SR stop 5G, jelikož jde nejen o Vaše zdraví, ale i o Vaši fyzickou a duševní svobodu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal…"
před 7 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal 23.9.2020 žalobu na farmaceutickou společnost Merck kvůli očkování proti HPV vakcínou…"
před 7 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá (brutální) bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal…"
před 7 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal…"
před 7 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Archontská síť (neboli sít bezduchých entit) tvořících 3./4.D Matrix uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu. 1. a 2. Díl Video ZDE.* ŠOK(adrenochrom) Video ZDE.* Světové zpravodajské agentury si myslí, že žijeme v matrici…"
před 7 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* V první řadě neodmítejte vakcínu agresivně a bez udání důvodu, a nebo proto, že ji jednoduše třeba nechcete a máte strach, že Vás otráví, nebo že jste četli, že to je jed o…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Z Austrálie, speciálně ze státu Victoria a města Melbourne v čele se stal fašistický stát. Cenzura, zatýkání, zákaz vycházení v noci, přes den max do vzdallenosti…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Dr. Rashid Buttar na stanici NNN k současné situaci - velmi důležité - čtěte a hlavně ŠIŘTE, ŠIŘTE, ŠIŘTE *…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"*Další důkaz toho, že celej ten virovej humbuk je jen obrovský podvod. Nákupy testů už v roce 2017 a 18? To jako fakt?! To někde vyhrabali Nostradama a on jim řekl, že to vypukne v Číně a pak se to…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Hodnota koncentrace oxidu uhličitého měřená pod maskou.Hodnota se zvyšuje na více než 10ti násobek toho, co je povoleno na pracovišti. Hodnota by se během testu dále zvyšovala, ale…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Úzce související videa a články:* Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) Uvedeno ZDE.* Proč je nošení roušek velice škodlivé…"
před 9 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali)

* Peter Staněk 1. díl: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí Cideo ZDE. (ve vlastním zájmu si to poslechněte)           …Zobrazit další
před 10 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Trošku vzdělávání o naší skutečné historii (naši nibiruánští mentoři) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Člověk byl stvořen geneticky, padlými, prdlými, egoistickými "anděli". Pokud by člověk byl skutečně stvořen nejvyšší inteligencí Univerza, tzn. tzv. "Bohem" s velkým B,…"
před 12 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Tak jak to vlastně doopravdy bylo a kdo a proč nám podsouvá polopravdy? Toť otázka za zilión! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Člověk byl stvořen geneticky, padlými, prdlými, egoistickými "anděli". Pokud by člověk byl skutečně stvořen nejvyšší inteligencí Univerza, tzn. tzv. "Bohem" s velkým B,…"
před 12 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Masky dolů!!!!! Následné škody jsou trvalé, varuje neuroložka uživatele Ina Obr
před 20 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 20 hodinami
Tibor Lapoš si oblíbil(a) diskusi Mystérium tvoření světů a jejich realit konečně odhaleno. Pokud již nechcete být snadno ovladatelnou loutkou, tak si to ve vlastním zájmu celé prostudujte! uživatele Zlaté Živé Světlo
před 20 hodinami

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby