* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Asmiel - archanděl nových začátků

  Jsem archanděl nových začátků. Vy, moji milí, které oslovuji a jsem slyšen, jste si vybrali cestu stát v čele nově vznikající společnosti po velké očistě. Ve vašem světě probíhá stále vše na základě působení Božích zákonů a na tomto řádu se nic nemění.

Většina probuzených lidí vnímá, že nastane změna a že je nutná. Zaslepení se ženou dál ve svých smyčkách sebezničení a dle své volby si vybrali svůj osud. I ti, kdo cítí nutnost změny, často podléhají vlastním strachům a šíří poplašné zprávy o katastrofě, apokalypse a konci světa. Jste bombardováni zprávami o válkách, katastrofách, řádění živlů a šíří se ve vás strach.

Ostatní archandělé vás vedou k udržování vysokých vibrací, a proto se těmto zprávám i prorokům vyhněte, neboť jejich strach je stejně nakažlivý jako váš klid a vaše láska. Vyberte si - vy už jste si vybrali lásku, klid, nový život.

Byli jste upozorněni na přicházející zkoušky a na to, že k vám přicházejí lidé i proto, aby vám ukázali, kde vám uniká energie, kde podléháte strachům a kde máte bolavá místa. To vše se děje proto, že na vás klademe velký úkol - a pro tento úkol jste se sem narodili a sami jste si ho vybrali jako své poslání.

Vaše duše se do této inkarnace přišla očistit od karmických vazeb a zároveň završit svůj duchovní vývoj. Ve svých minulých životech jste prošli situacemi, které vás na tento život připravily. Máte vše, co potřebujete, máte magické schopnosti, máte sílu, kterou jste načerpali z vlastních zkušeností. Skupiny lidí různých profesí a různých dovedností se spojují, aby si vzájemně pomáhaly v předávání informací, v očistě, v uzdravení, udržování vibrací. Tyto skupiny se stále ještě tvoří a na zkoušku přicházejí i ti, kdo tam nepatří. Vy, moji milí, si jen potřebujete stále zvyšovat sebedůvěru, neboť na vás se budou obracet spousty lidí, kteří budou potřebovat najít svůj směr.

O vašich starostech, problémech a bolestech i nevyřešené minulosti víme, proto vám v hojné míře posíláme vše, co je třeba k vašemu uzdravení a k nalezení vašich schopností. Je třeba, aby vám vaše poslání bylo zcela jasné ve všech směrech a pomáháme vám vypořádat se s pochybnostmi o sobě. Vy, kteří o svých schopnostech pochybujete, budete konfrontováni s pyšnými, kteří nemají vaše schopnosti. Ti, kdo se vás pokusí pokořit, vás učí a vy naleznete svou sílu a pokoru. Sami se vypořádejte s vlastní pýchou, neboť je záludná a jste ji schopni najít právě při konfrontaci pomocí zrcadlení jiných lidí.

Rozmotávejte klubka svých strachů, archandělé vám pomáhají a posílají k vám ty, kdož vám vaše strachy zrcadlí, abyste je našli, i ty, kdo vám je pomohou zpracovat.

Váš vnitřní klid bude velmi důležitý v době, kdy někde zavládne panika, a proto se máte nyní učit, zbavit se všeho, co vám bere energii a brání vám v koncentraci.

Mnoho duší má plánováno ukončení své inkarnace v období před velkou změnou. Je to vše jen působení přírodních zákonů a vše je na základě jejich volby. Vy jste přišli najít svou optimální cestu lásky, k níž jste získali i svou vlastní jedinečnou schopnost jako klíč ke štěstí a k hojnosti.

Přístupovým heslem do vyšších vibrací je vaše duchovní jméno, které postupně nahradí vaše lidské jméno. Jeho vibrace jsou vysoké a obsahuje i vaše schopnosti. Dostanete i nové ochranné symboly, které máte nakreslit na své domovy i na sebe. Vaše duchovní jméno je magnetem pro lidi na stejných vibracích, proto jej používejte tam, kde se můžete zviditelnit. Toto jméno naleznete, když se ponoříte do meditace a požádáte nás o pomoc. Vaše jméno vám zazáří v mysli mezi ostatními a když ho vyslovíte, budete cítit jeho vibraci. Je vám blízké a příjemné. Nepodobá se běžným lidským jménům. Je to jméno s nebeskou vibrací, opakujte si je jako mantru, když na vás přijde slabost a malomyslnost.

Když se rozhlédnete a zaposloucháte se, co ostatní lidé říkají a na co myslí, může být i jasné, co je v nejbližších letech čeká. Ti, kdo mluví o katastrofách, přitáhnou si je, ti, kdo se bojí nemoci, onemocní. Ti, kdo hovoří o penězích, budou se za nimi hnát. Ti, kdo hovoří o očistě a změnách, prožijí je. Vy, moji milí, přece víte, že každý si v životě tvoří svou realitu svými myšlenkami a slovy. Stačí vám, abyste poslouchali a víte, kde už je rozhodnuto. Mnozí umí žít lásku, aniž o tom mluví - bylo jim to dáno odměnou za minulé skutky.

Společnost je rozděluje již nyní na ty, kdo vědí, na ty, kdo myslí, že vědí vše nejlépe, na ty, kdo se učí vědět, a na ty, kdo zůstanou nevědomí, neboť ještě nedosáhli patřičného stupně vývoje. V jste mezi těmi, kdo vědí a učí se vědět. Ostatní jsou pro svou pýchu nepoučitelní a nebo ještě nedozráli.

Vás velmi nabádám k tomu, aby vaše představy o novém životě a světě byly veskrze pozitivní a radostné. Ciťte se pod ochranou Boží. Tím, už si nyní vytváříte budoucí průběh událostí. Lidé se velmi soustředí na strach z katastrof a neštěstí a tím si je přitahují do života. Je mnoho filmů, negativních zpráv, her i teorií o válce, boji, apokalypse. Ve svých fantaziích si lidé představují, že je spasí nějaký hrdina s nadpřirozenými schopnostmi, někdo, kdo se obětuje, vyspělá technika. Toto je velmi, velmi, velmi matoucí. Učí to masy, aby spoléhaly na záchrance a vykupitele. Toto je velmi zrádné a odvádí to od spoléhání se na své vlastní schopnosti.

Vám pravím toto: Vy jediní jste sami svými zachránci, vy jste ti, kdo si už nyní vytváříte vizi budoucích změn. Střeste se představ o hrůze a neštěstí, berou vám sílu, energii a vtahují vás do kolektivního zatmění mysli. Každý z vás má už své napojení, zdroje informací, táhne vás to k přírodě, učíte se žít v lásce a blaženosti. To je pro vás to nejdůležitější, tím si tvoříte svou současnou i budoucí realitu. Rozšiřte své představy i dál, kdy vznikne osvícená společnost, z níž na základě přírodních zákonů, odejdou ti, kdo si přivodili své představy katastrof a nemocí, neboť tak se jim i stalo. Buďte spokojení, radostní, tím jste silní, a každý může spasit jen sám sebe a druhým pomoci příkladem, informacemi a službou.

Skupina těch, co si myslí, že vědí vše nejlépe, se vás bude pokoušet zpochybňovat. Vy si najděte víru a pokoru. Bylo vám již sděleno mnohokrát, že Bůh i my ve vás věříme. Autorita a pýcha je ve vaší společnosti velmi zakořeněná a vy jste vyzýváni k tomu, abyste se sami v sobě vypořádali právě s autoritami a pýchou. pak už nebude třeba konfrontací. Kdykoliv pochybujete o sobě, pochybujete o Bohu, Otci Stvořiteli i o nás. Bez přijetí vlastních pochybností by však vaše víra nebyla čistá, ale naučená. My vás milujeme, a proto k vám přichází vše, co vám pomáhá vaši víru vytvářet a posilovat. Žádejte nás neustále o pomoc, bdíme nad vámi. Víra vás přenese přes nejtěžší překážky, jsme po vašem boku, milovaní a chránění!

Vaše duchovní jméno, které jste dostali jako klíč k jedinečnosti, má ochrannou funkci a je kódem k vyšší víře. U tebe platí, že Jiřina ještě tápe, ale Luciela ví a věří. Čím více se budeš cítit Lucielou, tím blíže budeš ke své víře. Tvé lidské jméno nese tvé minulé vibrace, zkušenosti, vazby, karmu. Tvé duchovní jméno je čistou vibrací lásky a duchovnosti.

Budete teď, moji milí, působit na své okolí velmi rozdílně. Pro některé jste obrovskou inspirací, pro některé jste zcela nepochopitelní a mnohdy odsouzení, pro některé jste terčem závisti, neboť jste v očích závistníků dál než oni. Právě závist blokuje tyto lidi v rozletu a pokud budou upřimní, pochopí a vzlétnou, nebo propadnou do nízkých vibrací.

Učte se méně hodnotit, více pozorovat a přijímat. Nechte energii, ať zařídí, koho potkáte, a pak jen pozorujte a učte se. Buďte pozorovatelé, zkoumejte své cítění a podle toho pouštějte ostatní do své blízkosti a do svých prostorů. Otvírejte se tam, kde cítíte otevřenost, chraňte se tam, kde cítíte potřebu vysávat, soustřeďte se na sebe, vy jste ti, kdo jste oslabováni ztrátami energie. Vše se děje rychle, neboť doba učení se neustále zkracuje a proto dostáváte denně lekce o svých slabých místech. Vše se děje proto, že vás milujeme a vaše připravenost je důležitá pro konečné blaho celku.

 

 Afirmace:

Já jsem ten, kdo spasí sám sebe.

Já jsem ten, kdo ukazuje cestu.

Já jsem ten, kdo ví a věří.

 

Poselství jsem přepsala z knihy "Nebe na zemi" od Jiřiny Slámové,

doporučuji tuto knihu plnou archandělských poselství přečist.

 

www.mojiandele.cz/poselstvi-od-archandelu/asmiel-archandel-novych-z... 

Zobrazení: 125

Komentář přidal(a) Jozef Wolf dne 25.Březen.2011 v 20:52
dik toto posolstvo je pravdive  a stale omielane kym ho všetci nezačnu žiť
Komentář přidal(a) Robert dne 12.Srpen.2011 v 13:06
Děkuji, cítím to při vší skromnosti stejně.... Knihu si zakoupím, skvělý tip, děkuji :)

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 24.1.2020

Aktuálne: Stručne a jasne - všetko čo sa v podstate od dnešného dňa deje je záležitosťou dotýkajúcou sa každej bytosti na planéte. Udalosti sa týkajú spolupráce solárnej frakcie /najvyššie solárne vedomie/ - Plejád a bytostí Svetla vnútornej /vyššie…Zobrazit další
před 5 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Wingmakers Solitronic Transmissions"
před 10 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
před 10 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
před 10 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
před 10 hodinami
Uživatelé Vlastimil Enris Anderson a Catch the sun jsou nyní přátelé.
před 10 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson aktualizoval svůj profil.
před 10 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. Poslechněte si ve videu především tu část, od 4:19 do 8.13.* Pravá tvář…"
před 13 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Všem vřele doporučuji poslechnout si tato videa: * Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. V tomto videu si poslechněte…"
před 14 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 23.1.2020

SME v energii bytia - Stvoriteľom u každej bytosti Svetla podporovaného. SME už neznamená len byť, ale i tvoriť prostredníctvom nových energií a tým ich zviditeľniť /na fyzickej úrovni prejaviť/.…Zobrazit další
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Vícedimenzionální nová země (TARA 5D) : celý nový svět

Nyní se objevuje každá zkušenost na každé kvantové / vícerozměrné (kosmické / pozemské) úrovni, jako velmi důležitá nedílná součást mnohem většího obrazu, který byl uveden před celou naší inkarnací / porodem do formy / sloučení do JEDNOHO pro to,…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Vynikající video o DNA a jeho možnostech a schopnostech je pod názvem: DNA.flv Uvedeno ZDE. (DNA funguje mimo jiného i jako anténa pro příjem vědomí)* DNA skrývá netušené…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Jak se zbavit ovládacího reptiloidního gen. programu, uloženého ve vašem DNA a stát se tak opět zcela svobodnou bytostí Uvedeno ZDE."
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Ještě jsem do hlavního článku přidal nějaké důležité texty, jako např. toto: Gravitačními silami svých emocí si totiž vždy buď přitahujete to, s čím frekvencemi svých…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ve vesmíru to funguje zhruba tak, jak je popsáno ve videu: Inkarnace na Zemi je štěstí Uvedeno ZDE.* Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Co myslíte, že je pro vás, vaše zdraví a váš duševní klid a pohodu lepší? Domníváte se, že je lepší mít raději méně…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Článek: Novodobý otrok Uvedeno ZDE. (Pokud Vám pořád ještě nedošlo, jak že vlastně ten novodobý otrok vypadá, tak se podívejte do zrcadla na sebe.)Banky vlastněné…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
úterý

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby