* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

http://www.prozreniandelu.cz/clanky/poselstvi-od-kryona.html

Začátkem března 2015 jsem začala přijímat poselství od Kryona. Začalo to velmi překvapivě a krásně, jelikož vím, že těch kteří přijímají poselství od Kryona není mnoho.
pokračovanie na http://www.prozreniandelu.cz/clanky/poselstvi-od-kryona.html

POSELSTVÍ
1.4. 2015
3.4.2015
7.4.2015
7.4.2015 Pokračování…

15.4.2015

Zdravím Vás moji milí, jsem Kryon z magnetické služby.

Moje milé pozemské bytosti. Během tohoto týdne se spustilo mnoho a mnoho krásných energií. Během těchto dnů jste mnozí z vás cítili více bolesti hlavy a agresí. I tyto energie patří k samočistícím. Mnozí z vás byli i nemocní, ty málo vyspělé duše si říkaly "co to sem zase jde"? Ale my přesně víme  jak a proč se vše děje. I ty malé dušičky vám pomohou s energiemi lásky na vaší planetě 21.4.2015. Tímto dnem se spustí čistící energie lásky na šesté čakře. Všechny tlaky a jiné účinky opadnou, jako by spadlo závaží. U každého bude tento proces jiný, záleží na vyspělosti duše. Jak mnozí víte, pro tuto dimenzionální rovinu je ještě potřeba mnohé udělat, očistit, aby byla připravena na vzestup lidstva. 

Někteří víte, že první vlna vzestupu přichází 5.6.2015 a ta druhá 17.6.2015. Abych vše správně vysvětlil, vy, kteří jste připraveni postoupit výše, udělat krok do další dimenze, touto reformou projdete. Do této vlny vzestupu, vcházejí čisté, vyspělé duše a tím, že vstupujete do vyšších dimenzí, přichází nové a nové formy čištění, abyste mohli postoupit opět výše. Přijměte tento dar s velikou láskou a upřímností a mějte i sami se sebou velkou trpělivost. 

Ne každému se vybaví přesně jakým způsobem má na sobě pracovat. Odpovědi na vaše otázky budou přicházet a přichází s vlnami energií a prostřednictvím lásky ve vás, i toto je důležité si uvědomit. Až projdete výše a každý z vás pocítí přesný čas vzestupu, přijměte tyto energie a požádejte o otevření bran do těch dimenzí, do kterých právě přestupujete. Někteří přestupují do druhé, jiní až do šesté, u každého je to individuální a formule pro vzestup je stále stejná: 

„Žádám o otevření bran té dimenze, do které vcházím, přijímám a otevírám veškeré portály v plném rozsahu. Přijímám a ukotvuji u samého zemského krystalického jádra. Přijímám a z celého srdce děkuji.“ 

Je moc důležité jak jsem již psal, dýchat do srdeční čakry. Prodýchávat vše s velkou láskou přijmout a ukotvit.

Miluji vás moji milovaní, a zároveň vás moc chválím, jakým způsobem pomáháte. Mnohým z vás těmito energiemi začínají vyplouvat i méně čisté a láskyplné energie, ale i tohle bylo domluveno. Jak přijímáte Boží světlo, vychází na povrch temnota. Samozřejmě té se tato forma čištění nelíbí a brání se proti tomu. Ani o ní se nemůžeme zapomenout zmínit. Bude se bránit po všech stránkách a jen musím zmínit, že na lidské bytosti světla už nemá žádný přístup, jen jestli jí k sobě pustíte sami svým doprovodným strachem. 

Ale zamyslete se i nad tímto. Když budete i přese všechny strachy zářit a propouštět zářící boží láskyplné světlo, v ten okamžik temnotu vymažete ze své mysli. Zamyslete se nad sebou a místo strachu přijměte lásku a boží čisté láskyplné energie. Nechte jimi procházet celé své bytí a poměrná část vaší tíhy strachu spadne jako veliký balvan.

Samozřejmě temno tady bylo už od pradávna a vždycky bude, ale jeho moc a nadvláda už končí. Na této vaší planetě začíná spojení jednoty a vy zářící duše máte větší váhu než temnota. Záleží na vás, jakou cestou se vydáte, jste svobodné bytosti. Již dlouhá léta se krůček po krůčku probouzíte a přijímáte boží světlo. Postupem času je vás víc a víc, kteří jste se vydali cestou lásky, proto začíná spojenectví jednoty a lásky a temno ustupuje. I tyto informace máte vědět, proč se vám začínají dít jiné a zvláštní věci, pocity. Temno útočí mnoha způsoby; registrujte a reagujte, a když si nebudete vědět rady, vyhledejte pomoc u pracovníků světla. Proto tu jsou a probouzejí se, aby pomáhali světu čistit a šířit boží světlo v propojeni s láskou a vděčností. Zamyslete se a přijměte boží světlo, ať záříte a šíříte jen a jen dobro.

Miluji vás, moji drazí, 

váš Kryon

 

 

Zobrazení: 1007

Komentář přidal(a) Ywet dne 30.Duben.2015 v 21:50
Poselství od Kryona - Poselství od Kryona převzala Kateřina Pondělíčková,  23.4. 2015

Zdravím vás moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Přišel jsem k vám, abych vám předal pár informací ohledně několika posledních dnů, co se v nich odehrálo a jaký to má dopad na každého z vás. Ze všeho nejdřív bych vás chtěl upozornit, ať jste měli jakékoliv pocity při přijímání těchto náročných energií, všechny byly láskyplné, plné uvědomění i velmi důležité, protože mnohým z vás, vám opět vypluly na povrch takové záležitosti, které jste ani nečekali. Musím podotknout, a to si vezměte na vědomí a svůj zřetel, že i ten, kdo pracuje intenzivně s lidskými bytostmi, by se měl zamyslet nad sebou. I těmto vyspělým duším vypluly nevyřešené, důležité záležitosti, nad kterými je důležité se pozastavit, přijmout je a vyčistit. Ten, který to neudělal, nemá zpracované své ego a neposune se už nikam dál a zůstane stát na jednom místě, na stejném bodu. To vám posílám a vzkazuji s velikou úctou a pokorou ke každému z vás.

Prosím, přijměte tuto moji radu, která je správná a posune vás mnohem dál, než si myslíte. Miluji vás, moji drazí, a vím, že pro mnohé tyto řádky nebudou přijatelné, ale zamyslete se, prosím. Na Zemi jste přišli proto, abyste vy všichni vyzařovali, krásné láskyplné světýlko, které je v každém z vás; jen to přijměte a rozzařte všude kolem sebe. Přijměte lásku a veškeré energie, které jsou s tímto procesem lásky spojené.

Odhalení závoje 21.4.2015 je jedním z dalších pomocných energií, které k vám proudí. Máte v tuto dobu období plné lásky a pomoci očistit vše. Vše co vás trápí a co se vám vrací do vaší mysli. Není nic, co byste, moji drazí, v tento krásný okamžik tak silné energetické podpory, která k vám proudí, nedokázali. Jen je důležité se zastavit, zamyslet se, přijmout ji a ona sama vpluje přesně na nejslabší článek, který je potřeba vyčistit, nebo úplně odevzdat. I vám mnohým vyspělým duším došlo, že nemáte vše až do nejmenšího detailu zpracované. Prosím, přijměte tyto veškeré výzvy k vašemu čištění, nebraňte se jim, vše jde správným směrem. Energie, i když jim říkáme láskyplné, mnohým z vás vyvolaly reakci nemoci, ale i to je správné.

Láska, přijímaná láska, našla přesné uložená ložiska zkázy, která vám bránila jít dál. I tyto energie je důležité přijmout a odevzdat. Dám příklad moji drazí: Někdo z vás přijal energie s láskou a ochotou dočistit a zvednout závoj… a dostal tuze veliký nezvladatelný kašel. I takto je vše správně, ten kašel je forma velikého čištění. Čištění všeho, co, kde a jakým způsobem pochytil a tímto způsobem probíhá čištění těla. Těchto forem čištění je spousta a spousta. I takto zformulované čištění vašeho lidského bytí je důležité přijmout a odevzdat. První vlna přechodu každého jednotlivce do vyšší dimenze se blíží a je důležité přijít naprosto čistý a ve veliké lásce, jinak zůstanete stát jako jednotlivec.

Moji drazí, ale o tom až v následujícím poselství.

Miluji vás,

 s velikou úctou váš Kryon
Komentář přidal(a) Ywet dne 2.V.2015 v 13:58

POSELSTVÍ  1.5.2015

Zdravím vás moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Moji drazí váš čas na přestup do vyšší dimenze se blíží. Spousta z vás cítíte energie lásky a čistoty víc a víc. Těm, kteří začali pracovat na své očistě a vstřebávat všechny neláskyplné energie bloků, přesvědčení atd. se otvírají další kanály uvědomění. Prozatím se musíte s těmito energiemi ztotožnit a s velikou láskou s nimi splynout v jedno. Tato energie lásky houstne a sílí. Očista lidstva je připravena se…ať jen o malé krůčky posunout. Jak jsem již říkal v předešlých poselstvích. „Každý z vás tuto energie lásky příjme, byť jen v malém množství“. 

Čeká nás daleká cesta lásky a prozření vaší mysli. Jste na dobré cestě plné uvědomění si sebe sama a všeho, co se v tuto chvíli kolem vás děje. Mnozí z vás, moji milovaní, kteří nejste na úrovni vyspělých duší, věřte všemu, co se kolem vás odehrává. Jsou to velké změny stavu ve vašem bytí a DNA. Některé změny nejsou možné lidskému oku povoleny vidět. Nejste na vše připraveni a vaše mysl takové množství nemůže přijmout… Ale neznamená to, že když to nevidíte, že to k vám nedojde. Všichni jste připraveni, jen mnoho z vás o tom neví. I s tímto počítáme. Lidské bytosti v nižších vibracích energie lásky se s očistou střetávají prostřednictvím lásky druhých, v manželství, svých dětí i taková láska se počítá i takto se střetává bezpodmínečná láska. 

Milujeme vás, přijímejte a uvědomujte si prosím tyto energie, vše co a jakým způsobem k vám přichází. Všechny způsoby přijímání lásky jsou důležité jak pro vás, tak pro celé lidstvo. Zastavte se a zamyslete se, opravdu lidská solidarita funguje? Ano funguje, nikdy nikoho neodsuzujte, ale naopak - pokuste se jim pomoci s velikou láskou a oddaností a posunete se dál a dál, ne jako jednotlivec, ale jako jeden celek, jednota. Podívejte se jen kousek zpět, jaké se stalo neštěstí a boje, ale opět vás prosím nesuďte nikoho. Díky těmto všem událostem jste se všichni (tedy většina z vás ) zastavili i boje ustali a vlna bezpodmínečné lásky a solidarity  začala. Zastavte se a myslete! Nic se neděje náhodou, vše je naplánováno. Někteří z vás se zeptají proč? Hned vám  odpovím. Dne 17.6. 2015 nastane velký den. Vaše celá planeta se začne zvedat do vyšší dimenze. Nejenom každý jednotlivec, ale celá vaše planeta. Proto tyto všechny události. Těmito záležitostmi se vaše planeta čistí a taková vlna,“ vlna lásky“ je zapotřebí víc a víc. Jen láska a čistota vás všechny posune výš a na správnou cestu. To si prosím uvědomte, než začnete soudit. Vše se ubírá správným směrem a vy všichni, ať přijímáte energie nebo ne jste součástí všeho (vašeho) dění na vaší planetě. Uvědomte si to prosím a přijímejte s velikou láskou a velkým srdcem.

Miluji vás Váš Kryon

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 5 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Respektovaný lékař vyzývá k akci proti podvodu COVID-19. Přibývá lékařů, kteří se nechtějí smířit s mediální diktaturou, která chrlí falešné údaje o údajné pandemii COVID-19. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Hodnota koncentrace oxidu uhličitého měřená pod maskou.Hodnota se zvyšuje na více než 10ti násobek toho, co je povoleno na pracovišti. Hodnota by se během testu dále zvyšovala, ale…"
před 10 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Respektovaný lékař vyzývá k akci proti podvodu COVID-19. Přibývá lékařů, kteří se nechtějí smířit s mediální diktaturou, která chrlí falešné údaje o údajné pandemii COVID-19. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Další úzce související videa a články:* Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) Uvedeno ZDE.* Proč je nošení roušek velice…"
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Respektovaný lékař vyzývá k akci proti podvodu COVID-19. Přibývá lékařů, kteří se nechtějí smířit s mediální diktaturou, která chrlí falešné údaje o údajné pandemii COVID-19. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Dr. Rashid Buttar na stanici NNN k současné situaci - velmi důležité - čtěte a hlavně ŠIŘTE, ŠIŘTE, ŠIŘTE *…"
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Respektovaný lékař vyzývá k akci proti podvodu COVID-19. Přibývá lékařů, kteří se nechtějí smířit s mediální diktaturou, která chrlí falešné údaje o údajné pandemii COVID-19. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"*Další důkaz toho, že celej ten virovej humbuk je jen obrovský podvod. Nákupy testů už v roce 2017 a 18? To jako fakt?! To někde vyhrabali Nostradama a on jim řekl, že to vypukne v Číně a pak se to…"
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

Respektovaný lékař vyzývá k akci proti podvodu COVID-19

Přibývá lékařů, kteří se nechtějí smířit s mediální diktaturou, která chrlí falešné údaje o údajné pandemii COVID-19. Nyní se postavil na barikády respektovaný lékař MUDR. Peter Lipták. “Testy na COVID-10 jsou nastaveny tak, aby vykazovaly až…Zobrazit další
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Archontská síť (neboli sít bezduchých entit) tvořících 3./4.D Matrix uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Snění jako duchovní praxe. 11.8.2020 Architekt Video ZDE."
před 13 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse 11. září 2001 byl podvod, vysílán podle připraveného scénáře - 100% důkaz (vše je jinak než se nám snaží namluvit, otevřete již konečně oči, nebo z vás udělají naprosté otroky) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 9/11 - Das verbotene Video zum 11. September 2001 Video ZDE.  "
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ing. Milan Hein, Biopole versus mobilní telefony Vimeo ZDE. (Pro pochopení souvislostí je nutno shlédnout celé vimeo.) * Jelikož je prokázané, že máme kolem sebe tzv. auru, čili…"
před 16 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vědecky dokázána souvislost mezi koronavirem a 5G. Dejme proto v ČR a SR stop 5G, jelikož jde nejen o Vaše zdraví, ale i o Vaši fyzickou a duševní svobodu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ing. Milan Hein, Biopole versus mobilní telefony Vimeo ZDE. (Pro pochopení souvislostí je nutno shlédnout celé vimeo.) * Jelikož je prokázané, že máme kolem sebe tzv. auru, čili…"
před 16 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 5 etap vzestupu 9.6.2020 Erena Velasquez Video ZDE. * Planetární vzestup – spojení nositelů pravdy 8.5.20 Romeo Baron/ Asur´ana Video ZDE. * Globální reset, 27.03.2020, Meg Benedicte Video ZDE.…"
před 16 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Archontská síť (neboli sít bezduchých entit) tvořících 3./4.D Matrix uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* SOUČASNÁ SITUACE 20 - black goo, transhumanismus, proč krev, a náš původ Video ZDE. (ti bezduší P-Archoni nejsou v první dimenze, ale ve spodním astrálu)"
před 18 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ministře Vojtěchu, profesore Prymulo, docente Maďare, premiére Babiši, ministře Hamáčku (a média, která Vám slouží), toto je Vaše dílo.  Matete veřejnost. Manipulujete s fakty. Ze…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... O vakcínách je známo, že jsou smrtonosné. V roce 2017 přezkoumali italští výzkumníci složky 44 různých typů vakcín. V každé lidské vakcíně, kterou…"
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel diskusi uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Posvátná geometrie a principy tvoření uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Zatím sem nic nepište a nevkládejte, není to ještě zcela hotové."
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

Posvátná geometrie a principy tvoření

5 základních platonských těles. Hroty posvátné geometrie fungují jako bílé díry (projekce - frekvence Jang, které energii…Zobrazit další
pondělí
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pondělí

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby