MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU a tím současně i poskytnutí dotace na provoz těchto stránek i na projekt: Mmáte zájem ... zde

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Podvědomí a Pravá Láska Pravého Prvotního Stvořitele (PLPPS)

V této sféře jsme všichni vystaveni zlovolným technikám temné strany, rutinám, které jsou vytvořené tak, aby fungovaly naprosto bez lidského řízení a reagovaly na podstrčené obrazy, koncepty a emoce, které vám v hojné míře nyní dopřává tak zvaná zábava z médií. Nejspíš si myslíte, že sledování filmu nebo televize vám nemůže uškodit, pokud si hlídáte své vědomí - to je sice pravda, ale je to jen malá část na povrchu, protože jste schopni ovlivnit pouze svoji vědomou část. Ti, kdo ovládají fyzickou rovinu, nedávají vůbec nic zadarmo, pokud to nekoresponduje s jejich zájmy! Je s vámi zacházeno jako s otroky a těmi také opravdu jste! Cílem ovlivňování je vaše podvědomí a toho byste si měli raději být vědomi! Můžete se bránit, ale těžko se budete chránit proti něčemu, o čem nemáte nejmenší potuchy, jak to funguje. Je to podobné jako s chemikáliemi, které jsou přidávány do potravin - jak se chcete chránit, když nevíte, že se proti vám vede chemická válka? Nebo že je veškeré maso přesyceno syntetickými hormony, které pak ve vašem těle dále pracují? Možná jste už slyšeli říkat obézní lidi, že stále tloustnou, i když téměř nic nejí? To je kumulativní efekt steroidů a chemikálií. Do rozpočtů TV a filmových producentů jsou pumpovány fantastické částky, které mají přesně zadaný cíl těmi, kteří vládnou fyzické realitě. Jen blázni dnes věří tomu, že TV mají zájem o vysoké hodnocení nebo peníze. To platí jen na nejnižším stupni. To oni přece stanovují scénáře, a jejich skutečný cíl zůstává skrytý. Vlastníci mediálních koncernů přece již patří k těm, kdo ovládají peníze v celém světě (vždyť je sami vymysleli). Moc dobře si uvědomují, co dělají a většina z nich dokonce ani není humanoidními bytostmi. Když naplňují lidské podvědomí destruktivními koncepty, tak dělají z příjemců otroky - ovládané bytosti určené pro práci, aniž by si to tito příjemci uvědomovali. Zapamatujte si, že iluze je klíčovým slovem pro Temné Uchvatitele. Jak se osvobodit? Tvořte trvale Pravou Lásku Pravého Prvotního Stvořitele ve vašem podvědomí. Můžete dosáhnout úžasných výsledků tím, že budete tvořit Pravou Lásku Pravého Prvotního Stvořitele v lidském kolektivním podvědomí. Požádejte Pravého Prvotního Stvořitele, aby to udělal také. Dalším zotročujícím nástrojem je lidská mysl. Tu používá průměrný člověk 24 hodin denně / 7 dní v týdnu. Spolu se zdroji, kterým říkáme "realita", a tím o čem "oni" rozhodnou, aby váš život ovlivňovalo, námi manipulují. Více než 6 miliard Pravých Duchů používá tento nástroj, aby podvědomě vykrmovali pokřivenost nazývanou fyzická realita, a jsou z toho nemocní. Správcům reality pouze stačí usměrňovat hlavní směr programu, který implicitně běží. Jejich péče o vás začne ve vašem raném věku a krmí vás "vzděláním", kterému nelze uniknout, do té doby, až už je příliš pozdě uniknout a vaše hlava je hezky zpracovaná. Přidejte k tomu náboženství a politiku, ekonomický boj o přežití a nejspíš vám dojde, že nejste zas až tak svobodní, jak jste si mysleli. I to se dá řešit: Stvořte (požádejte Pravého Prvotního Stvořitele, aby stvořil) ve vaší Lidské Mysli na věky trvající Pravou Lásku Pravého Prvotního Stvořitele! Vyčištění a odpojení vaší Lidské Mysli od systému, který vás vycucává, vás automaticky nasměruje na Pravou Lásku, což bude mimořádný zážitek, jaký jste nikdy předtím nezažili! Podobně můžete naložit s Kolektivní Lidskou Myslí! Působivé! Vaše Pravé Srdce/ Centrum Pravého Srdce je též subjektem Pravé Lásky Pravého Prvotního Stvořitele. Ujistěte se, že už napořád neustále tvoříte Pravou Lásku Pravého Prvotního Stvořitele ve svém Pravém Srdci. Můžete též tvořit Pravou Lásku Pravého Prvotního Stvořitele v každém Pravém Srdci všech bytostí na této planetě! Někteří "chytří hoši" při tomto prohlášení začnou panikařit, že tím zasahujete do "svobodné vůle" jedince. Jaká blbost! Jen další pokus jak vás oblbnout. Temná strana zasahuje do Svobodné vůle! Pravá Láska je tím, co vždy tvořilo Pravé Srdce každé bytosti, a tak to má být. Je přece původem i příčinou existence každého Pravého Ducha. Absence nebo malé množství Pravé Lásky v Pravém Srdci každé bytosti je zasahování do vůle Pravého Prvotního Stvořitele a tato noční můra dotlačila události tohoto světa na úroveň destrukce, kterou dnes vidíte všude kolem sebe. Vy budete jenom pokojně vracet vše do rovnováhy! Je nemožné, aby byl čin Pravé Lásky jakýmkoliv způsobem zraňující! Ať říká, kdo chce, co chce! Tečka. Ještě navíc můžete požádat Pravého Prvotního Stvořitele, aby naplnil Pravou Láskou Pravého Prvotního Stvořitele všechny bytosti na planetě Zemi. Existují ještě některé vaše další charakterové vlastnosti, které můžete opravit. I když si budete myslet, že nejste jejich představitelem, jsou určité roviny, ve kterých působí většinou podvědomě. Jsou to ony stále zmiňované: pýcha, arogance, závist, neodpouštění, chamtivost, odplata, nenávist, atd. Temná strana je obvykle postrkuje a všechny hezky spolupracují v podpoře plánů Temné strany. Vkládejte Pravou Lásku Pravého Prvotního Stvořitele do všech těchto věcí, dokud se nerozpustí a nepřemění na Pravou Lásku. Požádejte Pravého Stvořitele o to samé. Ve většině případů mají svůj původ v rodové linii (což je další otroctví, které je na vás uvaleno Zlovolným Stvořením) – v energetických kanálech, které vás spojují s lidmi, které nemáte šanci potkat, ale od kterých jste zdědili jejich spirituální problémy, neboť jste s nimi geneticky spřízněni. Jak je vidno, otroctví je povinné. Alespoň až doposud bylo! Stvořte navěky trvající Pravou Lásku Pravého Prvotního Stvořitele ve vaší rodové linii, která ji přetvoří na trvalou Pravou Lásku. Pouta a vazby na vaše předchozí vztahy, ke zlým lidem a emocím, zlovolným programům ve vašem podvědomí a dokonce i k vaší rodině, by měly být též cílem vašich akcí. O rodinu nemějte strach - rozpadající se pouta vás od nich neoddělí, ani se nezačnete chovat jinak. Rodina je nástroj Temné strany, který vás záměrně svazuje energiemi, které vás stahují a věší na vás databanku energií, které vznikly činností všech vašich předků od počátku lidstva, takže je téměř nemožné být čistý. Proč se neosvobodit? Pravá Láska je vaším jediným pravým vlastnictvím! Pro sluhy temné strany je genetika velmi důležitá, neboť jsou separací od Pravé Lásky přímo posedlí, a proto jsou temné energie jejich předků pro ně tak důležité. Jsou závislí na tom, co mizí a je určeno k zániku, a tak jsou jejich činy o udržení si nadvlády nad fyzickou realitou zoufalé. Zlovolné entity, démoni a zlí duchové jsou taktéž výtvorem Temné strany a je potřeba si na ně též posvítit Pravou Láskou. Tato zlomyslná stvoření jsou přímým důsledkem naprosté opozice Pravé Lásky. Blokují a ovlivňují jedince na úrovních, kde si nikdo není ochoten ani připustit, že by na nich mohl být ovlivňován. Většinou jsou vytvořeny k tomu, aby cucaly Životní Sílu z jedinců, na které jsou pověšeny. Jejich mechanické působení je zjednodušeno až k absurditě: díky svému mentálnímu a spirituálnímu stavu se lidé dostávají do resonance s operačními frekvencemi těchto entit a to vytváří v jejich energetickém poli kapky, ty pak přitahují specifické entity, které tak dlouho odčerpávají z daného místa Životní Sílu, až dojde k narušení fyzické struktury a to vede k problému v systému. Tomu pak říkáme na fyzické úrovni nemoc. Tomuto schématu nelze uniknout. Nohsledi temnoty jsou první v řadě, kdo jsou tomuto působení vystaveny, díky zákonu resonance, kterému se nedá vyhnout. Ti se brání efektu resonance tím, že kradou Životní sílu, kterou používají. Výše postavené úrovně temnoty nepřetržitě vyhledávají cesty, jak krást životní sílu od ostatních živých bytostí. To vedlo k obětovávání zvířat v minulosti i nynější potřeba jíst maso. Lidské oběti jsou velmi oceňovány, neboť produkují mnohem větší množství Životní Síly a Spirituálních energií, a tak je provozují určité okultní skupiny a formace. Životní Síla a Spirituální energie mohou být též odčerpávány během okultních sexuálních praktik, které jsou též běžným jevem v určitých elitních kruzích. Konzumní schémata Temné strany fungují na všech úrovních a lidé jsou vystavováni těmto programům, aniž by si to jakkoliv uvědomovali. V tom tkví síla zlovolného programování a vsadím se, že jste o tom nikdy neuvažovali! Zlovolní Stvořitelé jsou závislí na sklizni jakékoliv použitelné energie, aby přežili, a budou v tom pokračovat bez výjimky, dokonce ani jejich podřízení nejsou překážkou. Z toho vyvěrá veškeré to utrpení (pečlivě organizované) na fyzické úrovni - kdosi se tím živí. Vytvářejte Pravou Lásku Pravého Prvotního Stvořitele ve všech zlovolných entitách, duchách a démonech, dokud je to nerozloží a nepřemění na Pravou Lásku. Musíte si uvědomit, že díky neschopnosti Uchvatitelů tvořit a omezenému a neustále jen konzumujícímu Zlovolnému Stvoření, jsou všechny tyto entity vytvořeny z energií ukradených Pravým Duchům, bytostem Pravé Lásky jako jste vy, které nebyly dostatečně silné a nechaly se chytit iluzí, aniž by si to vůbec uvědomily. Když se opřete o Pravou Lásku, tak vás to může jedině ochránit, neboť jste vystaveni neustálému tlaku rozličných forem. Stále vytvářejte Pravou Lásku Pravého Prvotního Stvořitele ve spirituální síti, kterou jsou propojeny všichni lidé a v energetické síti planety Země (která je pod trvalou palbou Temných sil, aby si tím zajistili potřebný stupeň utrpení). Vytvářejte Pravou Lásku Pravého Prvotního Stvořitele v každém okamžiku, kdy se temnota a její organizátoři na Planetě zviditelňují (jako třeba 9/11, nebo Japonské "tsunami", války, zemětřesení, katastrofy, diktatury, hladomory, atd.) v souladu s jejich dlouhodobými plány! A požádejte Pravého Prvotního Stvořitele, aby to udělal také! Toto bylo pouze několik doporučení. Na zbytek snadno přijdete sami. Zlovolné Stvoření je nedostatek Pravé Lásky. Náprava chyběla - až doposud! Tvořte Pravou Lásku Pravého Prvotního Stvořitele ve všech aspektech vašeho bytí, vašeho života a vašeho Ducha! Tvořte pouze Pravou Lásku Pravého Prvotního Stvořitele podle svých projektů. Neexistují hranice. Vy jste Pravý Stvořitel!

Zobrazení: 353

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!

* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.


Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.

Fio banka v Kč, č.účtu: 2800690360/2010 IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
(uveďte prosím své jméno nebo svůj nick, aby bylo rozeznat od koho co přišlo). Seznamy přispívajících jsou ZDE.

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout zdarma menší pozemek, nebo pronajmout třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

Podpořit výše jmenované můžete též tím, že si přes nás sjednáte povinné ručení na motorové vozidlo. Podrobnosti ZDE.

Předem Vám za to velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle:
Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Śtěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.

* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.

* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.
* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa : 25.2.2018 Info

..... Keď v pravý čas prichádzajú zabudnuté vzorce v nás...... a deje sa. O tom je v skratke aktuálne prebiehajúce dianie. Príjemný, pohodový, slnečne krásny deň prajem všetkým :) .... IlonaSkrz /prostredníctvom/ hviezdy duše sa opäť spájame…Zobrazit další
před 2 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Důvody proč entity s umělou inteligencí, které nemají duši (neboli jiskru kosmického vše-Vědomí) žárlí na organicky stvořené bytosti (čili na bytosti, které duši mají) a chtějí je zotročit a ovládat uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Zpráva pro pracovníky - nositele světla, od Koncilu (Rady) dvanácti. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Message for Lightworkers from Council of Twelve - Here. Article - Here."
před 9 hodinami
Ja jsem je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Důvody proč entity s umělou inteligencí, které nemají duši (neboli jiskru kosmického vše-Vědomí) žárlí na organicky stvořené bytosti (čili na bytosti, které duši mají) a chtějí je zotročit a ovládat uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Jakmile si uvědomíte, že jste v prvé řadě vědomí, neboli živé tvořivé světlo, které si svými představami a vírou v to či ono sami programujete (aby pro vás vytvářelo to či…"
před 22 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Důvody proč entity s umělou inteligencí, které nemají duši (neboli jiskru kosmického vše-Vědomí) žárlí na organicky stvořené bytosti (čili na bytosti, které duši mají) a chtějí je zotročit a ovládat uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Víte jak vypadá a kam nás vede transhumanismus (tvořící z lidí bio-roboty), kam naopak vede transcendentní probuzení (vytvářející skutečný pokrok a svobodu) a už…"
před 23 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Důvody proč entity s umělou inteligencí, které nemají duši (neboli jiskru kosmického vše-Vědomí) žárlí na organicky stvořené bytosti (čili na bytosti, které duši mají) a chtějí je zotročit a ovládat uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Elon Musk se problémem umělé inteligence zabývá často. Jen měsíc zpátky řekl, že pokud lidstvo brzy nezakročí, všechny nás společně s inteligentními roboty jednou…"
před 23 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

Důvod proč entity s umělou inteligencí na člověka žárlí a

Vše co je organické má svou vlastní duši (neboli své osobní vědomí), obsahující v sobě odštěpek - jiskru kosmického vše-Vědomí, neboli vědomí Tvůrce Univerza. Tuto tvořivou jiskru Tvůrce (či Boha, chcete-li) má každá organicky stvořená bytost ve…Zobrazit další
před 23 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obáváte se nemocí, obzvláště těch tzv. smrtelných? Tak se už nebojte, shlédněte fakta a začněte se léčit sami! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* This drug will make your teeth repair themselves! Incredible! Life well lived - Here.* Press Here for 60 Seconds and See What Happens to Your Body – Here.  "
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse ODTAJENÍ ZÁPADNÍCH dokumentů TOP TOP SECRET aneb SKUTEČNÁ tvář globalistů a jejich plán, který se již nepodaří dokončit uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Takový národ nezničí fašisti, komunisti ani islamisti. Video ZDE."
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

ODTAJENÍ ZÁPADNÍCH dokumentů TOP SECRET

* ODTAJENÍ ZÁPADNÍCH dokumentů TOP TOP SECRET!!! Video ZDE. (Proč se globalistům nepodaří jejich plán dokončit? Protože byl zvolen Trump, nikoliv zloduch…Zobrazit další
čtvrtek
Uživatel Anka-veva odpověděl do diskuse NWO - Nový Světový Řád je už sražen na kolena a je a bude systematicky ničen, až do úplného vymazání z existence! Hlavy začnou padat nejen v USA, ale po celém světě, tedy i u nás a u vás Čecho-Slováci uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Veľmi zaujímavé vídeo ,hlavne druhá polovica ,od pána Chvátala    https://www.youtube.com/watch?v=PXI7U7EQg2Q"
čtvrtek
Uživatel Orst sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
středa
Kupkapa je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
středa
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
úterý
Uživatel Král Králů uvádí jako oblíbený příspěvek blogu POSOLSTVÁ BYTOSTÍ SVETLA 3. – 4. TÝŽDEŇ 2018 uživatele Orst
úterý
Uživatel Král Králů uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Féwa-Info 19.2.2018 uživatele Ina Obr
úterý
Příspěvek do blogu uživatele Orst

POSOLSTVÁ BYTOSTÍ SVETLA 3. – 4. TÝŽDEŇ 2018

Každým novým dňom sa deje nové šťastie.Malo prísť v pravde a prišlo.Nastal nový…Zobrazit další
19.2.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
19.2.

© 2018   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby