* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

PUBLIKOVÁNO: 13.01.2012, AKTUALIZACE: 11.05.2012

Světelné komory obklopují celé vaše tělo a auru různými barvami, frekvencemi a světlem, přičemž každá komora slouží k uzdravení a duchovnímu mistrovství. Tyto komory se užívaly v Atlantidě a Egyptě k vyrovnání energie, duchovnímu zapojení a vyléčení a za účelem zasvěcení. Aby jedinec mohl přijmout komorovou terapii, stačilo jen, aby vešel do komory, lehl si na připravené lůžko a uvolnil se. Každá komora má svou jedinečnou energetickou mřížku a konkrétní účel. Je třeba vaši duši léčit jemně. Po odbourání starých bloků se můžete cítit měkcí, otevření a milující. 

Postup: Nejprve je třeba zavolat Plejádské světelné bytosti, vaše průvodce a vyšší Já, mistry, se kterými pracujete (Ježíš) a požádat je, aby po celou dobu meditace byli přítomni. Pak požádejte Plejádské světelné bytosti, aby obalili vaši auru světlem dané komory, a to nejdéle na 20 minut. Tyto terapie jsou vhodné dělat před spaním.

1. Synchronizační komora fyzické, emocionální, mentální a spirituální úrovně. Tato komora otevírá komunikaci mezi těly a přerozděluje energii, abyste se stali vyrovnanější, přítomnější a více v harmonii se sebou a ostatními. Světlo, které na vás působí, rozbije shluky energie ve vaší auře a přesune tuto nadbytečnou energii na místo, kde je jí ve vaší auře potřeba.

2. Interdimenzionální komora světla. Je to komora infúze duše a jejím účelem je zvýšit a posílit vaše vnímání a vědomí vaší duševní podstaty v celém vašem těle. Přibližně 3 – 5cm v srdeční čakře je oblast zvaná duševní matrice (slunce duše). Pokud vaše duševní světlo vycházející ze srdeční čakry svítí, cítíte svou cenu a uvědomujete si svou cenu a hodnotu. Čím víc vidíte základní podstatu v sobě a milujete sebe a vše kolem, tím zářivěji toto světlo svítí, což vám pomáhá zažívat vnitřní krásu, hodnotu a lásku. Základní léčbou na cokoli je láska, konání z integrity a dobré vůle, spolu s upřímností a převzetím zodpovědnosti za to, že si tvořím svůj život. Když budete takhle žít, začnete léčit minulá zranění, způsobená vámi a ostatními, a vaše pravá podstata bude znovu zářit ve vašem těle a duši. Sluneční světlo v této komoře je soustředěné na jádro vaší duše a posiluje přirozený sklon vaší duše vyzařovat ven. Tato světlo prozařuje buňky vašeho těla. „Chci probudit svou duši a nechat její světlo zářit do všech buněk těla.“

3. Komora kvantové konfigurace. Hlavním účelem je rozbít buněčné a emocionálně mentální vzory. Poraženecké chování, hluboká emocionální traumata, na egu nebo strachu založený odpor, ulpívající vzory přepjaté sebeobrany, imploze, bolest nebo chemicky způsobená poškození, to vše může způsobit buněčné poškození a buněčné kontrakce. Jste-li zdraví a vyvážení, vaše buňky se jemně otáčejí po směru hodinových ručiček a neustále přitahují světlo z vaší šišinky, čaker a krevního řečiště. Toto světlo víří uvnitř buněk, pokračujících ve svém přirozeném otáčivém pohybu, a pak uvolňuje a s sebou bere vše, čeho je třeba se zbavit. Zatímco světlo a životní síla se průběžně vlévají a přetékají, buňky se udržují energeticky čisté a prosté všech emocí.

Pokud je váš dech mělký, nedostatečně cvičíte a jste plni emocí, proud kyslíku, světla a životní síly se zpomalí a začne váznout. Pak ve vašich buňkách dochází ke kontrakci a implozi (opak exploze) a vaše FEMS těla se stávají ztuhlými. Výsledkem jsou zatuhlé svaly, bolesti, nedostatek vitality, nerovnováha, rigidita. Buňky v této komoře uvolní vše, co není slučitelné, načež obnovující rotaci ve směru hodinových ručiček. Užívá se působení mikroskopických laserů z barevného světla, což uvolní programy a energie druhých lidí, vaše přesvědčení, ulpělé vzpomínky, emoce z minulosti, bolest, tedy to, co do vašich buněk už nepatří.

4. Komora urychlení integrace. Účelem komory urychlení integrace je zmírnit přetížení na všech úrovních a pomoci vám začlenit léčení, změny, učení a růst do svého života a životního stylu. Pomáhá v situacích, když se cítíte zahlcení a přetížení. Možná proděláváte léčení i několikrát za den, což má za následek, že jste pořád a pořád jiní. Někdy se duchovní a éterické změny dějí tak rychle, že vaše tělo, mysl a emoce jim nestačí. Jindy jsou to změny tak zásadní pro vaši identitu, že se cítíte dezorientovaní a celkově zmatení. Přetížení může vést k nedisciplinovanému návykovému chování, pokud si neuvědomujete, co se děje, a nedokážete nalézt alternativní kompenzační mechanismy, například konzumace čokolády, cukru a kofeinu, abyste zamaskovali emocionální tlak, nebo sledování televize, abyste zabránili mentálnímu zvracení. Možná že to, čemu se chcete za každou cenu vyhnout, je procítění osamělosti, hněvu nebo strachu. Nebo k přetížení dochází poté, co se v krátkém čase vypořádáte se spoustou přesvědčení či minulých životů, nebo se opakovaně stanete tváří v tvář své potřebě kontroly a pomsty, nebo po absolvování kurzu nebo po přečtení knihy. Tato komora vám ale nenahradí odpočinek a relaxaci. Užívá se stříbrného akvamarínového světla

5. Komora nanebevzetí. Tato komora vytváří most mezi bodem, kde se nacházíte nyní, a vaším vlastním osvícením a nanebevzetím. Můžete zde zažít jednotu. Vibrace jsou čisté, klidné a vysokofrekvenční povahy. Vlastní zážitek nanebevzetí vyžaduje, aby byly vaše kanály Ka otevřené a aby každá buňka ve vašem těle byla karmicky čistá a schopná udržet vysokovibrační světelnou vlnu. To umožňuje vašemu Já, aby plně sestoupilo do hmoty. Následuje stav extáze a osvícení, kde bytost má na výběr: buď zůstane ve fyzickém těle a bude dávat a sloužit, nebo provede nanebevzetí – v tomto případě se stane lehčím a vibruje na tak vysoké frekvenci, že přejde do vyšších dimenzí a pro bytosti na Zemi už nebude viditelné. Světelné frekvence ve vašich buňkách budou zvýšené a fyzické buňky se budou točit rychleji a rychleji. Budete vnímat radost a světlo. Vaše tělo se bude sestávat z ryzího světla a bude levitovat vzhůru, takže zmizí z fyzického světa a dorazí na vyšší úrovně do určeného cíle. Poté zažijete pocit, že jste milovaná a ceněná bytost. Komora Nanebevzetí je spíše o bytí, než o konání.

6. Komora delfíního hvězdného napojení. Tato komora se používá se jako aktivační komora i jako komora léčebná. Vaše elektrické světelné tělo je v síť ve vašem těle tvořící rozhraní mezi vašimi kanály Ka a neurologickou a elektrickou soustavou. Je to síť kanálků s tisíci maličkými vedlejšími kanálky čili miniaturními elektrickými obvody. Vaše kanály Ka tento systém napájejí vysokofrekvenčním, éterickým, elektrickým světlem, které aktivuje vaše světelné tělo a udržuje ho vibrující a zdravé. Sloučení energie Ka a elektrické energie umožňuje delfínům být v harmonii a synchronizaci s planetárními a galaktickými orbity a přijímat poselství a světlo z hvězdných soustav. Pokud je nějaké část poškozená, rozbitá nebo ucpaná cizí energií, vašimi bloky nebo bolestí, přestává být elektricky nabíjena a začíná ztrácet vitalitu, životní sílu, pružnost a kosmické napojení. Pokud se problém nenapraví, vznikne nemoc a bolest.

7. Komora zaměření božské osy. Tato komora plní funkci čištění od nízkofrekvenčních energií a přípravy na ukotvení vašeho vyššího Já hlouběji v těle a účelem této komory je rozšířit funkci interdimenzionálního světelného kužele a získat přístup k vyšší pravdě. Božská osa je světelná trubice, která prochází podél celé délky páteře, sahá pod nohy a ven z temene k nejvyššímu bodu aury a poté do vyšších dimenzionálních aspektů. Světelná trubice neboli božská osa je jakýmsi prodloužením páteře. Když jste v komoře, uvědomujte si všechny myšlenky, přesvědčení a soudy, které vám přicházejí na mysl, a pracujte s nimi.

8. Komora multidimenzionálního léčení a integrace. Jestliže utrpěla škody některá vaše část duše, můžete k léčení využít tuto komoru. Možná k tomuto poškození došlo následkem zneužívání v minulém nebo současném životě, kvůli závislosti na drogách, sexu nebo alkoholu, znásilnění, upálení, pokud jste vyrůstali s rodiči, kteří pili nebo se chovali násilně atd. Takové zážitky mohou úplně přerušit vaše spojení s vyššími dimenzionálními rovinami a vy si můžete připadat oddělení, negativní a beznadějní. Přístup k elektrickým světelným zdrojům mimo vaše tělo byl odříznut a vy jste žili v atmosféře strachu a iluzí a spojení s vaším Vyšším Já je pak možný jen skrze mimotělesný zážitek. Ve vašich energetických strukturách se objevily trhliny, které se zaplnily cizími a hustými energiemi. Pobyt v této komoře přinese vyšší frekvenční energie, které „spálí“ a promění nízkofrekvenční, husté energie a opraví a zprovozní napojení na vaše vlastní božství v té míře, na niž jste v dané době připraveni, a pomůže vám přemostit mezeru mezi vaším duchem a tělem a vyššími dimenzemi. Další funkcí této komory je začlenění iniciačních zážitků.

9. Světelná komora pro vyvážení Ka. Účelem této komory je vyvážit tok energie mezi pravou a levou stranou těla, mezi horní a dolní částí těla a mezi přední a zadní částí těla. Pomáhá také šířit energii v auře rovnoměrněji do všech směrů, aktivuje a vyváží proud mozkomíšní tekutiny. Mozkomíšní tekutina je vodičem elektrických frekvencí v CNS a rozhraním mezi vašimi kanály Ka a fyzickým tělem.

Zdroj - Plejádská světelná terapie - Amorah Quan Yin

Zobrazení: 180

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Proč je třeba usilovat o to, abychom všichni co nejdříve vystoupili z Evropské Unie. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* „Z EU vystoupit! Udělala z nás druhořadý stát v zájmu nadnárodních firem.“ – říká Tomio Okamura Uvedeno ZDE."
před 3 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu EU nás okrádá, vzpružila si svou vlastní ekonomiku na úkor východního bloku, který si porobila, zotročila a ožebračila nás. Nejen z tohoto důvodu je třeba z EU vystoupit uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* „Z EU vystoupit! Udělala z nás druhořadý stát v zájmu nadnárodních firem.“ – říká Tomio Okamura Uvedeno ZDE."
před 3 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Je vám známo, že do EU cpeme zhruba 4x více peněz, než od ní dostáváme zpět, aneb další pádné důvody proč je třeba prosadit vystoupení z EU (V množství je obrovská moc!) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* „Z EU vystoupit! Udělala z nás druhořadý stát v zájmu nadnárodních firem.“ – říká Tomio Okamura Uvedeno ZDE."
před 3 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pravé křišťálové lebky, antény spojující časoprostory s kosmickými energiemi, frekvencemi a inteligencemi. uživatele Lumír Živé Světlo SvětelnáTantra.
"* ŽIVĚ: Martin Pávek - Tajemství krišťálových lebek a záchrana vědomí Uvedeno ZDE.12 křišťálových lebek koresponduje s našimi 12ti čakrami, čili s frekvencemi našich…"
před 5 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 19.2.2020

Ž I V A ........... inak aj ŽIVENA.ENERGIA BOŽSKÉHO VLÁKNA.Informácia : 19.2.2020Planetárny segment - aktuálny stav energetického poľa Zeme.Pohyb magnetizmu poľom Zeme živeného energiou božského vlákna, ktorým je Zdroj - Láska.…Zobrazit další
před 23 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Mimozemšťané existují a zde je důvod, proč vám o nich nikdy neřeknou Uvedeno ZDE. * UFO a mocní tohoto světa (2014) Uvedeno ZDE. * Emery Smith - O mimozemských technologiích ZDE a ZDE. Více v…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jak probíhá velká "privatizace", umožňující rozkrádání majetku státu, kdo a proč usiluje o zrušení Benešových dekretů a co dalšího nás čeká, pokud si to necháme nadále líbit uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Jedině domobrana ochrání občany ČR! Vlastenec Obrtel a Chartista Wolf * MaP 197 Vlastenec Obrtel a Chartista Wolf: Nová Uprchlická krize!Jedině domobrana ochrání občany ČR! Uvedeno ZDE.* MaP 195 Sorry jako,…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jak probíhá velká "privatizace", umožňující rozkrádání majetku státu, kdo a proč usiluje o zrušení Benešových dekretů a co dalšího nás čeká, pokud si to necháme nadále líbit uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* MaP 135 (65) Mafián Babiš - Velká kolekce IX Uvedeno ZDE.* MaP 128 (11) Mafián Babiš (a nejen on) - Velká kolekce II Uvedeno ZDE.* CZ 20:14 / 29:01 MaP 129 (26) Mafián Babiš - Velká…"
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
úterý
Uživatel Uno Universus uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Ukotvení imunitní sítě, aby uzdravil všechny vzestupné lidské tělo a zmrtvýchvstání duší - Světelné spojení se zdrojem 9. října 2017 (stroj.překl.) uživatele Ina Obr
úterý
Uživatel Noemi Dagaz aktualizoval svůj profil.
úterý
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 16.2.2020

Vytriasanie z duší čo tam nepatrí.Hviezdna synchronicita okolo - planetárneho poľa.Zdroj: FB​Otvor Oči© 2015 - 2020  All Rights reserved…Zobrazit další
neděle
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
sobota
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Flower of Life - Thrive - Here.* (Official Movie) THRIVE: What On Earth Will It Take? - Here.* KYMATICA - FULL LENGTH MOVIE - Expand Your Consciousness!!! - Here."
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Historie života na Zemi. Uvedeno ZDE."
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Michael Love: Aktualizace k události 2020 Uvedeno ZDE."
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Nevěřte všemu, co Vám kdejaký mu-drc :-) nakukává, neboť mnozí nevědí, co činí! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* KVANTOVÝ AKTIVISTA - film o spiritualitě kvantové fyziky Video s cz titulky ZDE.* Vynikající, oči otevírající videa, která by měl ve vlastním zájmu shlédnout každý…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Nevěřte všemu, co Vám kdejaký mu-drc :-) nakukává, neboť mnozí nevědí, co činí! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Co je to Matrix, kterým je lidstvo ovládáno a zotročováno, čím je tvořen a udržován v existenci, jak se od něj odpojit a co je třeba udělat, aby zkolaboval a nadobro zanikl Uvedeno ZDE."
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse The Flower of Life in Sacred Geometry uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* The Secret Hidden from Mankind: Mind Science Kept Hidden, Documentary - Here."
sobota

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby