* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

PLÁN OSVOBOZENÍ ZEMĚ

 

http://www.youtube.com/watch?v=GdXUToIhKXU

 

Planetární osvobození

 

 • (1) Uvolňování se ze sevření temných sil tím, že jsou oslabovány a likvidovány jejich mocenské struktury a technologické kontrolní mechanismy, je navyšováno povědomí mezi širokou populací a probíhá příprava na Událost.
 • (2) Převzetí planety od temných sil, odstartování fundamentálních změn v oblasti vládnutí, financí, médií, zdravotní péče a vědy. Postavení členů Kabaly před spravedlnost.
 • (3) Vyčištění a vyléčení planety a lidských bytostí, odhalení skryté historie Země, odhalení existence mimozemské inteligence a přivedení lidí zpět k plnému vědomí.


Blížíme se ke konci první fáze a připravujeme se ke spuštění fáze (2), která započne okamžikem Události. Událost bude provázena Zábleskem, který je velmi mocným energetickým pulsem, který bude vyslán z Pleromy skrze Galaktické Centrální Slunce, a každý to do nějakém mír pocítí, s ohledem na vlastní citlivost. V okamžiku, kdy tento záblesk dorazí na Zem bude současný finanční systém okamžitě vypnut a hromadná zatčení všech členů Kabaly po celém světě započnou. K tomu pude probíhat přímý televizní přenos, aby této události každý mohl být svědkem. Jakmile sedne prach z druhé fáze a lidé začnou chápat, co a proč se děje, posuneme se do fáze 3, jejímž cílem je vyčištění nepořádku, který byl vytvořený nezodpovědnou a temnou vládou Kabaly a odhalení celé nezabarvené pravdy celému lidstvu. Jakmile bude tato fáze dokončena, žádná další intenzivní pomoc Sil Světla již nebude potřeba, protože každý bude mít ve svém dosahu možnosti, které nejlépe odpovídají jeho individuálním potřebám a tužbám.


Čeho bylo doposud dosaženo.

V letech, která následovala po uzavření Dohody z Anchary (Treaty of Anchara) v roce 1994 toho bylo dosaženo hodně. Ačkoliv se věci na Zemi zpočátku zhoršily, protože se zbývající temné síly stáhly z Orionu a zkoncentrovaly své síly v Solárním Systému a kolem Země, od počátku století byly Síly Světla schopné vystavět protiofenzívu a postupně dobýt a vyčistit hluboko uložené podzemní a podmořské základny. To bylo z části provedeno pozemskými vládními činiteli a vojáky, kteří jednají v souladu se Silami Světla, zejména Hnutím Odporu a zčásti humanoidními bytostmi z dalších hvězdných systémů. Ve výsledku bylo z planety Země odstraněno nějakých 500 milionů fyzických reptiliánů, bylo osvobozeno mnoho lidských rukojmí a ti byli převezeni na kosmické lodě Galaktické Federace, za účelem rehabilitace a léčení. Také úkryty, kde se měla Kabala v plánu schovat po spuštění třetí světové války byly uvedeny do nepoužitelného stavu. Také mnoho malých základen temných sil na měsíci a na asteroidech v solárním systému bylo převzato Silami Světla, jejich technologie, které posilovaly Závoj a přitahovaly anomální energii z okolního kosmického prostoru byly vyčištěny, a přitom byly osvobozeni další lidští rukojmí. 

 

V roce 2010 byla většina fyzických implantů, které byly podány prostřednictvím vakcinačních programů a které posilovaly programování, odstraněna Hnutím Odporu z lidské populace za použití zvláštní technologie, která funguje na dálku. Plasmatické implanty, které potlačují vyšší vědění, ale nebyly ještě plně odstraněny, nicméně jejich fungování je nyní méně efektivní. V následujících letech byly. Z plasmatické a etherické roviny odstraněny miliardy nefyzických reptiliánů a dalších negativních entit. Aktivace portálu provedené prostřednictvím společných (masových) meditací v roce 2012 zcela vymazaly všechny negativní budoucí časové linie, takže jakékoliv plány Kabaly na globální Kataklysma nemají žádnou šanci na Úspěch. Mnoho programů černých operací a laboratoře pro klonování lidí, které byly provozované Kabalou bylo vyčištěno a uzavřeno. Největší senzací je, že velká většina zlata v držení centrálních bank byla Hnutím Odporu odstraněna a Kabal je ponechána s fiat měnovým systémem založeným na vzduchu. To, co nyní leží v trezorech centrálních bank jsou pozlacené wolframové cihly. Aby se Kabal dostala ke zlatu, vystavěla síť výkupen zlata ve všech městech po všech západních zemích a zintenzivnila těžařské práce.

Civilizace vnitřní Země rozšířily své kontakty mezi sebou, Hnutím Odporu a přátelskými mimozemšťany a posílili síť Agharty. Na povrchu planety byly zformovány skupiny pro podporu Události, které pomohou vést budoucí vývoj správným směrem během a bezprostředně po Události a také pomohou uvést do života mnoho humanitárních, ekologických, sociálních a kulturních projektů, které budou spuštěny. V roce 2015 byly všechny fyzické strangeletové a topletové bomby skupiny Chimera vyčištěny. V roce 2016 bylo dokončeno vyčištění všech plasmatických strangeletových bomb. Od té doby byl solární systém vně oblasti přímo obklopující naši planetu vyčištěn od přítomnosti negativních bytostí a započal proces rozpadu entity Yaldabaoth. Prvním krokem bylo vytvoření tachyonové membrány uvnitř oběžné dráhy Měsíce Plejáďany, která účinně odřízla hlavu Yaldabaotha od jeho chapadel. Výsledkem společné masové meditace z 26.2.2017. byly chapadla entity Yaldabaoth plně rozpuštěny a žádná plasmatické anomálie nebyla již k nalezení mimo oblast přímo nad povrchem planety Země. Nyní je rozpouštěna hlava entity Yaldabaoth, která v sobě nese zbývající plasmatické topletové bomby. V únoru 2018 jsme vstoupili do závěrečné fáze planetárního osvobození. Mělce položené vojenské základny jsou čištěny o přítomnosti Kabaly a omezené operace na povrchu také započaly. V létě 2018 bylo přifoukávání anomální plasmy z okolí Mléčné Dráhy temnými silami skrze plasmatické filamenty (hyperdimenzionálními vlákny nebo tunely) do implantů bytostí uvnitř našeho Solárního Systému zastaveno, čímž efektivně došlo k uzavření přívodního kohoutu, zatímco je voda vysoušena.


Přiblížení se a dosažení Události.


Tak, jak se Událost stále více přibližuje, tak jsou členové Kabaly stále nervóznější, neboť nejsou ochotni se vzdát Světlu a být učiněni odpovědnými za hrůzostrašné zločiny a zvěrstva, kterých se dopustily. Neúspěšně se snaží odvrátit nevyhnutelné, otočit směr, vytvořit chaos, globální konflikt a destrukci, ale jejich akce většího rozsahu jsou pokaždé Silami Světla zastaveny. Pouze akce malého rozsahu, které tu a tam zabijí nebo zraní pár lidí jim procházejí, takže počítejte s tím, že se do Události toto bude často dít. Já bych kabale poradil, aby se srovnala se svým osudem a připravila se mentálně a emocionálně namísto aby plýtvala časem na další oddalování toho, co se musí stát a s jistotou se stane.

Jakmile bude Událost spuštěna, mnoho lidí bude šokováno a zmateno z toho, co zdánlivě spadlo z čistého nebe. V tomto bodě lidí jako jsem my, kteří o tom vědí, budou informovat své příbuzné, přátele a známé, širokou veřejnost i lidi na vedoucích pozicích o tom, co se děje, co je záměrem a podkladem této Události a co je jejím cílem. To omezí množství chaosu a zabrání lidem, aby se vyděsili a obrátili se k násilí. Tato Událost by měla proběhnout tak hladce, jak jen je v lidských silách možné, na tak radikální proces.


Toto se stane během Události:

 • Okamžité ukončení zkorumpovaného finančního systému založeného na dluhu (všechny digitální převody budou blokovány, pokračovat bude pouze hotovost.)
 • Všechny finanční instrumenty a deriváty v hodnotě mnohanásobku reálně ekonomiky budou vynulovány.
 • Hromadné zatýkání všech členů Kabaly po celém světě (zkorumpovaní bankéři, politici, prezidenti, úředníci, členové negativních tajných společností, černá šlechta, Jezuité atd.)
 • Toto hromadné zatýkání bude publikováno a živě přenášeno televizí a obecná informace o Kabale a jejích institucionálních zločinech bude distribuována.


Toto se stane krátce po Události:

 • Všechny černé účty mimo účetní knihy budou zrušeny a vynulovány.
 • Nelegální a podvodné obchodní smlouvy s Kabalou budou zrušeny.
 • Miliardové zlaté dluhopisy, které asijské královské rodiny obdržely ve třicátých letech výměnou za své fyzické zlato, budou předloženy Federální Rezervní Radě pro velmi opožděné splacení fyzického zlata plus úroky; protože Federální Rezervní Banka (FED) a jejich akcionáři nebudou schopni je splatit, způsobí to kaskádu bankrotů všech bank a finančních institucí ovládaných Kabalou.
 • Veškeré veřejné a soukromé finanční dluhy budou zrušeny jednorázovým celosvětovým finančním resetem – oddlužením.
 • Zavede se nový spravedlivý a vyvážený finanční systém založený na vlastním kapitálu.
 • Veřejnosti budou přeloženy dokumenty, svědectví a důkazy s podrobným popisem různých kriminálních a zlých aktivit Kabaly.

 

Toto se stane po nějaké době po Události:

 • Všechny ozbrojené konflikty skončí, neboť jejich podněcovatelé a sponzoři budou odstraněni a povstalci se dozví, jak byli manipulováni.
 • Nadnárodní společnosti budou rozděleny a znárodněny
 • Členové Kabaly, kteří odmítnou přijmout Světlo, budou odvezeni do Galaktického Centrálního Slunce a jejich duše budou restartovány, ostatní budou předvedeni před soudy a budou se odpovídat za zločiny, které spáchali v rámci procesu pravdy a usmíření.
 • Noví důstojní a vědomí vůdci převezmou ta postavení moci, které byly zaplněny členy Kabaly.
 • Fondy prosperity budou uvolněny celému lidstvu a Kabalou nezákonně získané zdroje budou přerozděleny.
 • Projekty velkého rozsahu začnou ukončovat chudobu, zastaví ničení přírody a životního prostředí, vyčistí oceány a zlepší infrastrukturu
 • Potlačené pokročilé technologie budou uvolněny a zpřístupněny k masové výrobě, jako nejdůležitější mezi ně patří přístroje na volnou energii.
 • Potlačené informace o přítomnosti a minulých kontaktech s mimozemskými bytostmi budou odhaleny.


Toto se stane o něco déle po Události:

 • Mimozemské Bytosti Světla se setkají tváří v tvář s Lidskými Bytostmi ze Země, nejprve na individuálním základě a později ve velkém měřítku na veřejnosti.
 • Pozemšťané z vnitřní Země budou kontaktovat povrchovou populaci a vytvoří oficiální vazby
 • Znovu budeme propojeni se svou rodinou duše a ti z nás, jejichž duše nepochází ze Země, se budou moci vrátit na svou domovskou planetu
 • Plán Vzestupu pro planetu Zemi bude oznámen a bude zahájen proces Vzestupu
 • Lidé budou přivedeni do svých světelných komor v lodích Galaktické Konfederace, aby byli přivedeni zpět k plnému vědomí.
 • Jednotlivci a skupiny budou vyléčeny z fyzického, mentálního, emočního a duchovního poškození, které utrpěly, a každý se. Bude zodpovídat za svoji individuální roli
 • Negativní lidé, kteří nejsou přidruženi ke Kabale, budou znovu vychováni a vycvičeni, aby žili konstruktivní životy
 • Země bude mít možnost se připojit ke Galaktické Konfederaci


Svět po Události.


Pouze tím, že budou žít nějakou dobu v reálné svobodě, bez dluhů, bídy, vykořisťování, manipulace, válek, zločinu, lží, podvodů a velezrady, si lidé uvědomí, jaký obrovský rozdíl způsobilo překonání temných sil. To je normální způsob života, pomáhat a podporovat každou živou bytost jejím v úsilí o štěstí. Posraný způsob života (pokud ho vůbec můžete nazvat životem), který lidé zažili před Událostí bude s radostí zapomenut, jakmile bude proces pravdy a usmíření uzavřen. Stane se mnoho úžasných věcí a všichni dostane velkou příležitost pro rozvinutí svých talentů a pro zapojení svých schopností přesně v souladu s jeho nejhlubšími přáními. Jelikož mnozí z nás již získali velmi pozoruhodné a jedinečné schopnosti v překonávání překážek, vypořádávání se s nebezpečím a s obcházením překážek, které byly kladeny na naší cestě, po našich službách bude velká poptávka po celém vesmíru. A vesmírné cestování se v blízké budoucnosti stane normálním jevem.

Pracovní týdny budou mnohem méně namáhavé a budou představovat zhruba polovinu dnešního pracovního času díky zavedení pokročilejších technologií. Přínosy další automatizace a robotizace půjdou běžné populaci, a ne nějaké elitě. Soukromý život bude také snadnější díky zavedení replikátorů (mnohem pokročilejší verze 3D tiskáren). Náklady na výrobky budou podstatně nižší v důsledku volné energie a nižších daní. Technologie, která znečišťují životní prostředí, budou docela rychle překonány a nahrazeny čistými výrobními postupy a dopravními systémy. Duchovnímu rozvoji a všemu, co přichází s ním, bude věnována mnohem silnější pozornost, samozřejmostí bude strávit čas věnováním se své duchovní stránce. Lidé rozvinou své psychické schopnosti, stanou se jasnovidnými a empatickými. Také se naučí komunikovat telepaticky. Zdravotní péče projde také revoluční transformací, bude založena na energickém léčení doplněném přírodními látkami, které mají léčivé vlastností namísto operací zaměřených na uřezávání a léčbě založené na syntetických lécích, které pouze potlačují symptomy. Holistická tradice, která upadnula v zapomnění nebo byla opuštěna ve prospěch „moderních“ zálib a volnočasové aktivity budou oživeny, tak jak jejich skutečná hodnota a krása bude znovu odhalena. Architektura se změní z hlavně mužského stylu designu, který klade důraz na funkčnost, přehlednost a efektivitu k vyrovnanému stylu designu který zahrnuje ženské aspekty jako mystičnost, měkkost a krása. Přírodní architektura přebírá své tvary z přírody, zatímco intuitivní architektura využívá intuici pro kombinování mužských a ženských kvalit dokonale vyváženým způsobem. Průmyslový design, design zahrady a krajiny bude mít obdobný vývoj. Ruční práce, které produkují výjimečné výrobky jak praktické, tak krásné zároveň, uvidí obrodu, jakmile lidé nebudou muset každou korunu dvakrát otočit.


Žití těch nejdivočejších snů.


Cesta bude otevřená všem, aby se jejich sny staly skutečností, jakmile se prostředí změní z obstruktivního na podporující. Dokonce i vaše nejdivočejší sny budou v dosahu, jakmile Světlo převezme vládu nad touto planetou. Vzhledem k tomu, že láska a sex jsou nejsilnějšími sílami v přírodě a jedná se o dvě strany téže mince, mnozí lidé budou toužit odžít si své nespoutané fantazie.

Předpokládám, že to bude mít širokou škálu tvarů a aplikací, a mělo by být úzce propojeno s intuicí.

Sex je silou druhé čakry (centrum v pánvi, křížová kost), láska je silou čtvrté, srdeční čakry a intuice je silou šesté čakry – třetího oka.

Toto všechno jsou ženské síly a intuice poskytuje jasné vnímání toho, co partner potřebuje a po čem touží mimo to, co je na první pohled zřejmé.

Druhým základním instinktem lidstva je tvořivost, a každý člověk oproštěný od životních břemen a závazků bude chtít tvořit.

Tady je ve hře opět ženská síla druhé čakry, a ta nás pohání v tom vynalézat, navrhovat a stavět všechno od toho nejdrobnějšího po to největší s čím dokážeme přijít.

Přidejte lásku ke tvoření krásných věcí a intuici pro vytvoření věcí praktických a nové tvoření se nádherně rozjede.

Třetím základním instinktem lidí je sebezlepšení, stávání se zručnými (kořenová čakra 1), silnějšími (čakra solar plexu 3), komunikativnějšími (krční čakra 5) a moudřejšími (korunní čakra 7). To jsou mužské síly v činnost, která nakonec z obyčejných lidí vytváří bohy a bohyně. 

 

Takže nezáleží na tom, kterou svoji součást chcete rozvinout a prozkoumat hlouběji a nezáleží na tom, jestli jste lepší než jiný nebo ne, jenom následujte svoji inspiraci a rozviňte to, do čeho se pustíte.

Smyslem život je láska a být milován fyzicky, mentálně, emocionálně a duchovně, tvořit zázraky a být tak dobrý, jak jenom dokážete v oblasti, kterou si zvolíte.

Zobrazení: 280

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 3 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Respektovaný lékař vyzývá k akci proti podvodu COVID-19. Přibývá lékařů, kteří se nechtějí smířit s mediální diktaturou, která chrlí falešné údaje o údajné pandemii COVID-19. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Hodnota koncentrace oxidu uhličitého měřená pod maskou.Hodnota se zvyšuje na více než 10ti násobek toho, co je povoleno na pracovišti. Hodnota by se během testu dále zvyšovala, ale…"
před 8 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Respektovaný lékař vyzývá k akci proti podvodu COVID-19. Přibývá lékařů, kteří se nechtějí smířit s mediální diktaturou, která chrlí falešné údaje o údajné pandemii COVID-19. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Další úzce související videa a články:* Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) Uvedeno ZDE.* Proč je nošení roušek velice…"
před 8 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Respektovaný lékař vyzývá k akci proti podvodu COVID-19. Přibývá lékařů, kteří se nechtějí smířit s mediální diktaturou, která chrlí falešné údaje o údajné pandemii COVID-19. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Dr. Rashid Buttar na stanici NNN k současné situaci - velmi důležité - čtěte a hlavně ŠIŘTE, ŠIŘTE, ŠIŘTE *…"
před 8 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Respektovaný lékař vyzývá k akci proti podvodu COVID-19. Přibývá lékařů, kteří se nechtějí smířit s mediální diktaturou, která chrlí falešné údaje o údajné pandemii COVID-19. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"*Další důkaz toho, že celej ten virovej humbuk je jen obrovský podvod. Nákupy testů už v roce 2017 a 18? To jako fakt?! To někde vyhrabali Nostradama a on jim řekl, že to vypukne v Číně a pak se to…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

Respektovaný lékař vyzývá k akci proti podvodu COVID-19

Přibývá lékařů, kteří se nechtějí smířit s mediální diktaturou, která chrlí falešné údaje o údajné pandemii COVID-19. Nyní se postavil na barikády respektovaný lékař MUDR. Peter Lipták. “Testy na COVID-10 jsou nastaveny tak, aby vykazovaly až…Zobrazit další
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Archontská síť (neboli sít bezduchých entit) tvořících 3./4.D Matrix uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Snění jako duchovní praxe. 11.8.2020 Architekt Video ZDE."
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse 11. září 2001 byl podvod, vysílán podle připraveného scénáře - 100% důkaz (vše je jinak než se nám snaží namluvit, otevřete již konečně oči, nebo z vás udělají naprosté otroky) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 9/11 - Das verbotene Video zum 11. September 2001 Video ZDE.  "
před 13 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ing. Milan Hein, Biopole versus mobilní telefony Vimeo ZDE. (Pro pochopení souvislostí je nutno shlédnout celé vimeo.) * Jelikož je prokázané, že máme kolem sebe tzv. auru, čili…"
před 13 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vědecky dokázána souvislost mezi koronavirem a 5G. Dejme proto v ČR a SR stop 5G, jelikož jde nejen o Vaše zdraví, ale i o Vaši fyzickou a duševní svobodu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ing. Milan Hein, Biopole versus mobilní telefony Vimeo ZDE. (Pro pochopení souvislostí je nutno shlédnout celé vimeo.) * Jelikož je prokázané, že máme kolem sebe tzv. auru, čili…"
před 13 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 5 etap vzestupu 9.6.2020 Erena Velasquez Video ZDE. * Planetární vzestup – spojení nositelů pravdy 8.5.20 Romeo Baron/ Asur´ana Video ZDE. * Globální reset, 27.03.2020, Meg Benedicte Video ZDE.…"
před 14 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Archontská síť (neboli sít bezduchých entit) tvořících 3./4.D Matrix uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* SOUČASNÁ SITUACE 20 - black goo, transhumanismus, proč krev, a náš původ Video ZDE. (ti bezduší P-Archoni nejsou v první dimenze, ale ve spodním astrálu)"
před 16 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ministře Vojtěchu, profesore Prymulo, docente Maďare, premiére Babiši, ministře Hamáčku (a média, která Vám slouží), toto je Vaše dílo.  Matete veřejnost. Manipulujete s fakty. Ze…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... O vakcínách je známo, že jsou smrtonosné. V roce 2017 přezkoumali italští výzkumníci složky 44 různých typů vakcín. V každé lidské vakcíně, kterou…"
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel diskusi uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Posvátná geometrie a principy tvoření uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Zatím sem nic nepište a nevkládejte, není to ještě zcela hotové."
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

Posvátná geometrie a principy tvoření

5 základních platonských těles. Hroty posvátné geometrie fungují jako bílé díry (projekce - frekvence Jang, které energii…Zobrazit další
pondělí
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pondělí

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby