* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

od Emila, Nová Země

Aká je to opona medzi našim svetom, pozemským svetom nás ľudí a medzi duchovným svetom, svetom našich zosnulých a tiež vyšších bytostí žujúcich vo vesmíre? Nič také samozrejme neexistuje. Neexistuje žiadna oddelenosť medzi nami a vami. Tento text bude kompletne celý nadiktovaný formou channelingu od bytosti z vyšších svetov, ktorá považuje za potrebné niektoré veci a javy vysvetliť.

Ak neexistuje žiadna opona, prečo sa navzájom nevidíme? Prečo sa navzájom rozprávame iba výnimočne? V snách, v meditáciách, niekedy v modlitbách. Veľmi zriedkavo tak ako teraz, pomocou mimozmyslového vnímania. Prečo je to tak? Môžeme za to tak trochu aj my, konkrétne aj ja, ktorý tento text pre vás pripravil. Spravte si vlastný úsudok, spravte si vlastný obraz o dejoch, ktoré sa uskutočnili.

Začnem z histórie. V dávnych dobách, na úsvite vzniku ľudstva, došlo k nepríjemnej udalosti, pri ktorej do vývoja ľudstva zasiahla iná civilizácia, iná bytosť, ktorá trošku pozmenila vnímanie ľudí. Ľudia boli stvorení tak, že vedeli komunikovať a videli všetky jemnohmotné deje. Do toho som prišiel ja, bytosť inej civilizácie a začal som komunikovať s vtedajšími ľuďmi, ktorí boli na veľmi nízkom stupni vývoja a začal som ich učiť, aby začali používať svoj rozum, vysvetlil som im, ako sa môžu rozmnožovať, vysvetlil som im, že sú samostatné bytosti, ktoré sa môžu rozvíjať úplne samé.

Netušil som, čo sa stane. Stvoriteľov plán bol lepší. Jeho plán spočíval v prvotnom vývoji všetkých komunikačných orgánov človeka a až potom sa mal vyvinúť ľudský rozum, ako vynikajúci pomocník časti ľudského rozumu, ktorý už by vedel plnohodnotne komunikovať. Nevedel som, že tým ublížim vývoju ľudstva. Nevedel som a neuvedomil som si, že moja pomoc, je vlastne danajský dar ľudstvu. Ľudia s ešte nedobudovaným komunikačným orgánom (mimochodom je to malý alebo tiež zadný mozog) začali rozumovo myslieť. Rozvíjali svoje myslenie, neskôr začali myslieť logicky, neskôr analyticky, a nakoniec abstraktne. Ľudstvo rozvíjalo svoje rozumové myslenie na úkor iného typu myslenia, pre ktoré ani nemá pojem. Ja ho nazvem kvantové myslenie, pretože umožňuje vnímať veci a javy na kvantovej úrovni. Je to omnoho vyšší typ myslenia, ktorý je však vlastný a prislúchajúci zadnému, malému mozgu. Ak si pozriete niektoré fotografie ľudí zo starovekého Egypta, tak vidíte ľudí s pretiahnutou hlavou dozadu. Toto boli ľudia, ktorí sem prišli z našej civilizácie, ktorí sa snažili zvrátiť stav, ktorý sme my svojou nešikovnou pomocou kedysi spôsobili. Učili ľudí ako majú žiť, ako sa majú správať, ako sa majú zušľachťovať. Zaviedli systém škôl pre všetkých, ktorí prejavili záujem o tento typ štúdia. Vystavali pyramídy, aby ľudstvo vedelo, že je schopné vytvárať ohromné diela bez pomoci nejakých silných strojov, len pôsobením ľudskej mysle. Vedeli to, čo ste mali vedieť aj vy. Meniť energie, meniť hmotu jedného typu na iný typ. Meniť vnútromolekulárne štruktúry na iné. Materiály, ktoré boli ľahučké, sa po zmene vnútornej štruktúry stali ťažkými kameňmi. Takto vystavali pyramídy v Egypte, takto stavali Mayovia svoje stavby, takto sa stavali sochy na Veľkonočných ostrovoch. Všade sme sa snažili napraviť to, čo sme na úsvite ľudstva poškodili.

Už to však nešlo zastaviť. Ľudstvo sa množilo geometrickým radom a získavalo znalosti pomocou rozmýšľania časti rozumu, ktorý bol ohraničený iba na túto planétu, iba na hmotné vnímanie. Druhá časť mozgu, ktorá umožňovala kvantové myslenie sa nerozvinula a ďalej sa nedala rozvíjať. Pre našu civilizáciu to bol šok, pretože táto chyba spôsobila zastavenie nášho vývoja, pretože sme veľmi rýchlo pochopili, že všetky bytosti vesmíru sú bratia a sestry. Pochopili sme, že rozvoj má byť plynulý a ucelený v celom vesmíre. Kým si nevyriešime svoj problém, neodstránime svoj „hriech“, neodčiníme svoju vinu, náš vývoj je pozastavený. Boh, tvorca vesmíru tak rozhodol.

Keď sme to zistili, naši najlepší vedci robili pokusy, ako odstrániť našu chybu. Ako napraviť to, čo sa stalo, že ľudia Zeme nedostali príležitosť rozvíjať sa samostatne, svojou rýchlosťou a svojim spôsobom. Naši vedci zistili, že to už nedokážeme vrátiť späť. Posielali sme na Zem našich duchov, naše bytosti, aby učili ľudí na Zemi, aby ich pripravili na dlhé roky, kedy im nebudeme mať ako pomáhať, lebo naše planéty sa od Zeme začali vzďaľovať a komunikácia sa stala nemožná. Čo sme mohli urobiť sme urobili. Poslali sme na Zem našich ľudí. Áno, aj my sme ľudia a sme takí istí ako vy, len už trošku viacej zušľachtení. Sme vyšší a sme od vás starší. To nič nemení na tom, že sme spravili chybu, za ktorú sa vám ospravedlňujeme. Ľudia, ktorých sme ku vám vyslali boli proroci, ktorí sa nazývali Eliáš, Elizeus a mnohí ďalší. Neskôr ku vám prišiel i Ježiš Kristus, veľmi vysoká bytosť z našej civilizácie. Učil vás spôsobom, aby neurobil ďalšiu chybu. Nemohol vám povedať, čo sa stalo, lebo by ho nikto nepočúval. Nemohol priamo hovoriť, ako máte žiť, lebo by to bolo znovu zasahovanie do vášho vývoja. Jeden z vesmírnych zákonov znie: „Nesmieš zasahovať do vývoja akejkoľvek bytosti.“ Je to zákon. Nedá sa obísť.

Čo teda môžeme urobiť dnes, ak nemáme porušiť znovu zákon a nemiešaní sa do vývoja akejkoľvek bytosti? Môžeme vás naučiť čo máte urobiť vy a vy sa môžete rozhodnúť, či to spravíte alebo nie. Budeme vás učiť a už to i robíme. Učíme vás všetkých. Robíme to pomocou svetelných energií, svetelných hologramov, ktoré niektorí z vás prijímajú rýchlejšie, niektorí pomalšie a niektorí vôbec. To sú tí, ktorí neveria v nič a s ktorými si neporadíme, lebo stratili schopnosť akejkoľvek duchovnej komunikácie. Títo sa môžu a budú zušľachťovať až po opätovnom príchode do tela a inkarnovaní sa na Zem.

Akí bude ďalší vývoj ľudstva? Bude taký, ako si určíte sami. Naučíme vás mimozmyslovému vnímaniu. Naučíme vás kvantovému rozmýšľaniu. Bude to trvať niekoľko pozemských životov ale teraz je dostatok času. Naše planéty budú v takej vzdialenosti od Zeme, ktorá umožňuje bezproblémovú komunikáciu počas niekoľko tisíc rokov. Budeme vašimi učiteľmi. Budeme vás učiť, ak budete mať záujem. Na Zem sa budú dostávať tieto informácie, ktoré teraz čítate vo všetkých jazykoch, zo všetkých kontinentov. Emil bol jeden z prvých, ktorý dosiahol plnohodnotnú mimozmyslovú komunikáciu a učí sa meniť energie.

Toto je naša ponuka, ktorá platí. V predchádzajúcich textoch, ktoré Emil uverejňoval a ktoré písal sám, je vidieť, že už vníma trošku inak, že vidí veci v súvislostiach. V textoch o intuícií napísal možný scenár vzostupu ľudského vedomia. Je iba možný, lebo či bude realitou, rozhodnete sami. Ak vás bude dostatočné množstvo a budete chcieť, spravíme všetko pre to, aby sme napravili, čo sme kedysi poškodili. Aby sme dokončili váš vývoj do stavu, v akom sme my. Počkáme na vás, lebo tak to má byť. Budeme sa deliť o technológie, ktoré budete zavádzať u vás. Budeme sa deliť o všetko, lebo sme vaši starší bratia. Máme však problém, ktorý sme si hneď neuvedomili. Vaša nervová sústava je veľmi slabá. Je to najslabší článok osobnosti človeka. Je to preto, lebo človek svoj nervový systém tisíce rokov nepoužíval tak, ako ho mal používať.

Všetko je však riešiteľné, pretože na príklade Emila a príklade mnohých ďalších, ktorých je niekoľko desaťtisícov, máme odskúšaný bezpečný postup vzostupu ľudského vedomia. Skutočne je možné vzostúpiť so svojim vedomím za niekoľko rokov do stavu, že človek je schopný plnej mimozmyslovej komunikácie. Odtiaľ už nie je ďaleko ku kvantovému mysleniu.

Je to ponuka. Popis ako dospieť k mimozmyslovému vnímaniu je tiež tu, na portály www.novazeme.ning.com v piatich pokračovaniach. Emil bude, ak sa mu bude chcieť, uverejňovať texty, ktoré uzná za vhodné. Tento text sme mu celý nadiktovali. Je to náš list Vám.

Zobrazení: 317

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obáváte se Korona viru, nebo všemožných jiných virů a vejrů, :-) tak se už nebojte a přečtěte si proč! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Kríza neexistuje! (SK titulky) Uvedeno ZDE. Krize jsou vyvolávány uměle a záměrně!* Obyvatelé vesničky se zhruba 2700 obyvateli si vybudovali soběstačnou společnost. Jde to i bez zotročujících…"
před 12 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obáváte se Korona viru, nebo všemožných jiných virů a vejrů, :-) tak se už nebojte a přečtěte si proč! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Pokud pochopíte, co je ve výše uvedených článcích odhaleno, stanete se vědomým tvůrcem a pánem své reality i svého osudu. Pak se nebudete muset bát vůbec ničeno, ani např.…"
před 12 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obáváte se Korona viru, či nějakých jiných virů, tak se nebojte! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Proč funguje jak placebo, tak i nocebo efekt Vám objasní články:* Obrovská síla záměru (7.D) a představivosti (6.D), aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a…"
před 18 hodinami
Jaroslav J Hraško je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
před 18 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Obáváte se Korona viru, nebo všemožných jiných virů a vejrů, :-) tak se už nebojte a přečtěte si proč!

Uvědomte si, že existuje nejen tzv. placebo efekt, který Vás snadno uzdraví z naprosto všech ne-mocí (pokud ovšem věříte, že se uzdravíte), ale že existuje i tzv. nocebo efekt, který Vás spolehlivě zabije, pokud věříte, že Vás něco zabije. Takže…Zobrazit další
před 18 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 24*.2.2020

Cesta po ktorej teraz kráčame je podporovaná piliermi vlastných skúseností z dimenzií Svetla. Kdekoľvek sa nachádzame - všade sa držíme za ruky. Tak pevne a s takou silou, ktorá sa na všetkých miestach Zeme na ktorých sme prejavuje už nielen…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vzpoura strojů, aneb proč si dávat VELKÝ pozor na umělou inteligenci uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Corey Goode - David Wilcock „Kosmické tajemství“ 21.2.2020, rozhovor vede Jenny McCarthy, 2. část Uvedeno ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Corey Goode - David Wilcock „Kosmické tajemství“ 21.2.2020, rozhovor vede Jenny McCarthy, 2. část Uvedeno ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nevidět to zdokumentované neuvěřím tomu! Je nejvyšší čas prozřít! Pokud se zavčas neprobereme, je s námi ámen! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Byznys s nelegálními uprchlíky z Afriky, tiše podporovaný EU. Video dokument ZDE."
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 23.2.2020

KRISTOVSKÁ HVIEZDA /energia esencie/, ktorá na oblohe svieti a vyžaruje k Matke Zemi a tým i všetkým jej bytostiam živé svetlo, ktorého energia je liečivá. Hviezda je ako kvapka vody, ktorou vlní vysoká frekvencia. Touto frekvenciou je Láska .......…Zobrazit další
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse If you are serious about finding out how is created all matter, look at all of these videos (this knowledge will set you free) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* VORTEX MATH NIKOLA TESLA 3 6 9 THE KEY TO UNIVERSE Part 1 and 2 Re-upload [New Audio] Here.* VORTEX MATH PART 3 IS THE UNIVERSE MADE OF MATH? [Re-Upload] Here."
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Enlightenment (Documentary) Here."
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Soběstačný dům v Chocni ZDE. * Český ostrovní dům má vlastní mozek, zvládne fungovat zcela soběstačně, říká Pavel Podruh ZDE. * Téměř nulový [ne]pasivní dům - DvP…"
neděle
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pravé křišťálové lebky, antény spojující časoprostory s kosmickými energiemi, frekvencemi a inteligencemi. uživatele Lumír Živé Světlo SvětelnáTantra.
"* Vytvoření vaší cesty do páté dimenze, do 5.D. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Creating Your Path to the Fifth Dimension Here. Article Here."
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nevidět to zdokumentované neuvěřím tomu! Je nejvyšší čas prozřít! Pokud se zavčas neprobereme, je s námi ámen! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Tomio Okamura: Rozhovor se švýcarským novinářem pro server Les Observateurs Uvedeno ZDE.* Tomio Okamura: Ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými. -…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nevidět to zdokumentované neuvěřím tomu! Je nejvyšší čas prozřít! Pokud se zavčas neprobereme, je s námi ámen! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Je nejvyšší čas, aby Sorosovi nadace a podobné těm jeho, byly u nás zakázány, neboť zlosyn Soroš a jemu podobní, ve světě záměrně vytváří rozbroje, které…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nevidět to zdokumentované neuvěřím tomu! Je nejvyšší čas prozřít! Pokud se zavčas neprobereme, je s námi ámen! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Velice dobré zprávy:* MaP 270 Zoufalá "Pražská kavárna" a její česká média Vám tají průlomový rozsudek o uprchlících! Uvedeno ZDE.* MaP 271…"
pátek
Příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej

Konec šílenství (aktualizace)

Konec šílenství aktualizaceStrašák Koronaviru má spoutat a udržet velkou část lidské populace ve strachu, a velkou část Číny v karanténě. Mít tolik lidí v karanténě…Zobrazit další
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Proč je třeba usilovat o to, abychom všichni co nejdříve vystoupili z Evropské Unie. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* „Z EU vystoupit! Udělala z nás druhořadý stát v zájmu nadnárodních firem.“ – říká Tomio Okamura Uvedeno ZDE."
čtvrtek

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby