* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Neprohrál žádný abstraktní „socialismus“ a nevyhrál žádný abstraktní „kapitalismus,“ prohrálo naše státní zřízení (státnost) a vyhrála z-vůle západních mocností a globální oligarchie

Nepřítel převzal naše státní řízení jako celek pro své cíle

Během Studené války proti sobě stály přes 40 let dva bloky odlišných státních řízení, i když tzv. „studená válka“ byla ve své druhé části již přípravou na konvergenci a převzetí moci v obou blocích skrze nový model neoliberalismu – viz předchozí práce

http://www.slovanskakosile.cz/2019/05/24/vzestup-a-pad-sovetskeho-s...

Východní blok během krátké doby kapituloval před západem. A teď musíme pochopit to hlavní: někdo vzpomíná na „reálný socialismus“ s nostalgií, jiný na „zlatá devadesátá“, někdo je více nalevo, další více napravo. Tak to přesně má být, abyste neviděli to hlavní – nešlo o souboj žádných abstraktních ideologií, ale konkrétních struktur a celých historických států. Bez ohledu na tyto subjektivní sympatie nebo antipatie, je Česká republika objektivně mezi poraženými státy tzv. východního bloku.

Neprohrál žádný abstraktní „socialismus“ a nevyhrál žádný abstraktní „kapitalismus,“ prohrálo naše státní zřízení (státnost) a vyhrála (z) vůle západních mocností (http://svobodnenoviny.eu/evropskou-unii-zalozili-prominentni-nacist... ) a mezinárodní, či lépe řečeno, globální oligarchie ( http://www.novarepublika.cz/2019/09/studena-valka-elit-proti-lidstv... ). Pomocí konkrétních kroků se zaměřili na vytvoření souboru opatření k uchvácení našich přírodních, energetických a lidských zdrojů.

Ano, představitelé našich zemí si nyní podávají přátelsky ruce a už nemáme agenty v britské sněmovně. Proč by tak nečinili, jejich vůle je nyní stejná. Jen skutečný nepřítel se nezměnil: jsme to my, občané „poražených“ zemí, naše možnosti, vědomosti, kultura, zdroje a životní úroveň. Teď má nepřítel k dispozici skrze ovládnutí státního řízení naší země většinu státní správy, která v reálu začala pracovat na dosažení nepřátelských cílů (protinárodních, proti lidských), proti nám.

Občané již nemají žádnou svoji organizaci, jsou atomizováni (což je kryto kultem tzv. individualismu – ve skutečnosti izolacionismu jedince v davu a teorií tzv. „občanské společnosti“) pracuje proti nim jak cizí moc, tak značná část vlastního státu. Tragický nepoměr sil.

Nepřátelské síly se zaměřily na ovládnutí informačního pole, zavedení výše uvedených ideologií (neoliberální teorie o společnosti jako shluku jedinců, které spojují a rozdělují maximálně právní a ekonomické vztahy, o kultuře ani zmínka) do společenských vztahů a v případě zemí Východního bloku vytvoření nefunkčních právních řádů (odtud ty justiční a exekuční mafie, viz dřívější práce http://www.nwoo.org/2020/02/16/nepritel-skryty-v-talaru-kryje-a-org...

http://svobodnenoviny.eu/perzekuce-obyvatelstva-za-miroveho-stavu-a... ) a ekonomické exploatace zdrojů. K výše uvedenému bylo zapotřebí uzpůsobené školství v tom smyslu, že vychová „lidské zdroje“ ( viz předchozí práce http://leva-net.webnode.cz/products/ne-vedomostni-koncepty-jak-se-v...,

http://svobodnenoviny.eu/soucasne-skolstvi-likviduje-mladez-vyroba-...

http://www.novarepublika.cz/2020/04/chces-porazit-protivnika-vychov... ), lidské zdroje vybavené znalostmi a praktickými návyky využitelnými jen pro daný (a jakoby neměnný) otrocký systém a v něm, ale nikoli pro jeho změnu (vymanění se z něj). Vyrostli jsme spolu v epoše, kdy se lidská disciplína a kultura myšlení nejenže cíleně od dětství nevychovává, ale dokonce cíleně deformuje. „Elitáři“ (mezinárodní parazitická elita a její kosmopolitní podpindosníci) podporována kultura je taková, že získat v ní lidskou strukturu psychiky je možné jen navzdory ní a nikoli díky ní (v opačném případě by nebyla potřeba činnost alternativy). To vede k tomu, že její vzdělávací systém dávkuje vědění a návyky nejen adresně, ale i filtruje celou populaci přes všemožné zjevné i skryté testy na loajálnost samotnému systému, který je vykládán jako naprosté dobro a komu se to nezdá, ten se buď dostane do potíží anebo k „odborné pomoci.“ Důvodem proč mnoha věcem nerozumíme je, že nespadají do našich „věrnostních konceptů“ a jsou ve vztahu k naší vůli na úrovni více či méně nevědomého samo-řízení.

Každý rozum (individuální i souborný) v hierarchii složenosti struktur a procesů vesmíru řeší především: úlohy řízení, a to ve vztahu k hierarchicky nižším systémům a úlohu samo-řízení, a to v rámci možností, které mu poskytuje řízení, které je vůči němu hierarchicky vyšší a objemnější. Řízení, to je zjištění objektivních možností vytyčení cílů, a následné dosáhnutí cílů v praxi.

Z hlediska globálních procesů řízení byly polistopadové deformy (a perestrojka) silným-rychlým závěrečným manévrem při uskutečňování dlouhodobé (řádově 100 roků) koncepce přechodu od kapitalismu pod kontrolou národní buržoazie – oligarchie ke kapitalizmu pod kontrolou nadnárodní oligarchie.

Bývalý Východní blok a území SSSR se stalo zároveň místem relokace subdodavatelských prací a ekologicky škodlivé a nebezpečné výroby (což je záminka pro budoucí sociální likvidaci těchto zemí a brzy v rámci tzv. uhlíkové neutrality a Zeleného údělu těžce spláčou nad výdělkem) a má poskytnout svůj intelektuální a zdrojový potenciál pro expanzi struktur typu EU do Asie, kam se přesune centrum koncentrace řízení ze Západu.

O pravdivosti posledního tvrzení se všichni mohli přesvědčit po roce 1989, resp. 1991, když čerstvý režim začal ověřeně najímat ekonomické poradce přeškolené na západních univerzitách, případně vymydlených v temném Mezinárodním měnovém fondu. Znenadání se devalvovaly měny, ve společnosti se objevil kreditně – finanční systém a všechen produkční potenciál společnosti, jeho surovinové a pracovní zdroje ve svojí cenové formě, ocitli v plném a neohraničeném majetku pánů a vládců kreditně – finančního systému. TJ., buď státu, anebo mafie kontrolujíce bankovnictví. Celým ekonomickým potenciálem naší krajiny tak disponuje ten, kdo ovládá kreditně–finanční systém a všichni ostatní pouze využívají jeho části buď jako „soukromí“ vlastníci anebo jako nájemný personál, i když si to společnost neuvědomuje. Současné deformační hraní si na „privatizaci“, „pronájem“ apod… je mafiánský blud, kterého je cílem legalizace a následná právní jakože nepostižitelnost kapitalizace inflačních sum, které se zkoncentrovaly v rukách mafie.

Novo-reformátoři se sami vzdali direktivně – adresného řízení plánové ekonomiky, avšak ani na „tržní“ systém nemohli přejít bez cíleného zničení předcházející ekonomiky, protože pouze stagnace nestačila. Jestliže z pohledu oficiálně propagované jakože „živelnosti“ trhu je „politika koncentrovaným vyjádřením ekonomiky“, tak v této logice může „tržní ekonomice“ odpovídat pouze „náhodná tržní politika.“ Frázím o „neviditelné ruce trhu“ jsem se vždy smál. „Trh“ asi nejsou konkrétní akcionáři a široká paleta ovládání trhů a burz až po masmédia, ale jakási bájná entita. Krásná pohádka pro ovládanou „pastvu.“ Kalech (podvod) na góje.

„Blahobyt“ národů Východního bloku tak začal ve finančním vyjádření velmi rychle růst. A ano, blahobyt jakože roste, i když, a to si každý může všimnout, na růstu cen a údajích o růstu výroby, ale nikoli pro blaho populace, ale pouze v jeho finančním vyjádření. O kvalitě produkce ani nemluvím – viz potravinový průmysl, velká část farma byznysu a privatizované zdravotnictví celkově, korporátně odborně vytunelované fondy – důchodové a další (dodatečná páka na vydíraní států), nadnárodně řízená likvidace školství a totální debilizace „plebsu,“ aby se nebránil před postupnou porážkou.

Dokud skutečně nepochopíme, k čemu došlo (a hlavně k čemu to povede), jak funguje kreditně – finanční systém a řízení sociálních systémů, jaký je vztah k vlastní kultuře a státnosti, tak bude společnost neschopná se samo-spravovat – samo-řídit, tak se automaticky sama rozruší. V minulosti za tímto vždy následovalo vojenské dobytí území (okupace), zničení kultury, vyhubení a zotročení obyvatelstva a jeho asimilace, jak jsme tomu nyní svědky na tzv. Západě.

Napsal Daniel Novák


Zdroj článku ZDE.Masmédiím nevěřte, neboť masmédia jsou vlastněna ne-mocnými psychopatickými globalisty, kteří lidstvu podsouvají jen to, čemu chtějí, abychom uvěřili. Masmédia nám neustále lžou, záměrně překrucují fakta i o pravých důvodech masové emigrace! Víte, kdo za tím vším stojí a proč to vlastně dělají? Je třeba být v obraze, neboť pravda osvobozuje! Uvedeno ZDE.


Stále se naivně domníváte, že masmédia jsou nezávislá a že Vám sdělují pravdu? Nebo jste již konečně prozřeli a zjišťujete, že Vám/nám neustále podsouvají jen to, čemu chtějí, abychom uvěřili! Uvedeno ZDE.


* Jakým způsobem je pomocí masmédii vyráběno a vším možným neustále ohlupováno stádo zvané homo sapiens, Vám objasní film: Vrtěti psem - Wag the Dog (1997) CZ dabing.avi, který je ke stažení - přehrání ZDE.


* Pokud chcete slyšet opravdu objektivní, nezmanipulované zprávy, neposlouchejte masmédia, která jsou vlastněna moci chtivými, ne-mocnými psychopaty! Poslouchejte raději alternativní média, jako kupř.: Svobodný vysílač nebo Svobodné rádio nebo Slobodný vysílač anebo videa na MaP.


* (CZ) Out of Shadows - Vystoupení ze stínů [DOKUMENT] Viceo s cz titulky ZDE. Je to jasné, česká společnost je rozdělená. Jedna část má informace z České televize, a druhá část používá mozek.

Pošlete to dál,
neboť jen neinformovaný člověk a hlupák se dá snadno ohlupovat, manipulovat a ovládat!


.

Zobrazení: 153

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 11.Září.2020 v 11:20

Zdánlivě nesouvisející články:
* Ghana o kovidu. To, co vymysleli pro Afriku, rozšiřují na celý svět, tedy i na Vás/nás. Uvedeno ZDE.
* Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? Uvedeno ZDE.
* Bill Gates – Mesiáš Depopulace – Vakcíny s Čipem – 5G Sítě – Lockdown – Aktivní a pasivní RFID – Prodej Vašich Bio dat Uvedeno ZDE.
* Kooronavirus je satanistický plán na snížení populace lidstva na Zemi - Vladimír Kvačkov Video s cz titulky ZDE.

Možná Vám to všechno připadá, že je to nejen neuvěřitelné, ale i pošetilé a říkáte si: "kdo by to dělal a proč"? Když si ale uvědomíte, že ne-mocní miliardáři vědí, že ekologická destrukce planety již dosáhla bodu, kde není možné zabránit postupnému totálnímu zničení přírody a zániku lidské civilizace, tak co si myslíte, že tak asi mocipáni udělají?

Z jejich úhlu pohledu a uvažování je nejjednodušší vyhubit až 95% obyvatel a zachránit tím nejen sami sebe, ale i přírodu. Uvědomte si, že už Hitler hlásal, že postačí jen zhruba 1 miliarda snadno ovladatelných otroků. Jelikož v dnešní době mnohé práce dělají automatické linky a roboti, tak dnes by jim postačilo ponechat naživu ještě mnohem méně sluhů a otroků než tomu bylo dříve!

Jestliže si uvědomíte, že pro ně je většina lidí jen stádo nepoužitelných darmožroutů, tak není nic nepochopitelného na tom, že světová stínová vláda chce většinu lidí vyhubit a zbytek (jen ty, které lze k něčemu využít a použít) pomocí nanotechnologie očipovat a dálkově ovládat. "Grétka" a její varování odhalilo, o co samozvané elitě ve skutečnosti doopravdy jde!

Pokud si to nechcete nechat líbit, pak si uvědomte, že naše síla je v množství, neboť nás jsou miliardy, avšak jich jen pouhá hrstka

* Úzce související videa najdete zde, na: Otevři svou mysl.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 11.Září.2020 v 12:48

Budíček bude za chvíli, mnozí ještě tvrdě spí. Pro ně ale bude probuzení šokem! Pokud to lidé nevnímají, je to jejich problém. Posuďte sami co vše se zatím zveřejnilo. Některé detaily a mnoho aktivních politiků tam zatím nejsou publikovány. Mnohé dokumenty jsou v angličtině, němčině, francouštině. Dle těchto dokumentů je doloženo, že světu doposud vládnou ZLOČINCI. Budeme pevně věřit, že se nyní vše změní. Více v článku: Marného okénko Q9.Q9.2Q2Q. Jde do tuhého Uvedeno ZDE.
Související články:
* Zveřejnění důkazů je součástí pokusu probudit ovce do reality existence gangsterské globální nad-vlády, která se ovšem díky odhalování utajovaných skutečností už konečně hroutí v základech Uvedeno ZDE.
* Operace “Bouře” a ZMĚNA SOCIÁLNÍHO ŘÁDU NA PLANETĚ ZEMI Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 11.Září.2020 v 23:25

* Dnešní, běžným lidem utajované technologie jsou již tak daleko, že bych být Vámi nebral na lehkou váhu to, co je uvedeno v článku: Dnes v noci se mi zdál sen. Hrozivý sen Uvedeno ZDE.

* 2 světová právně stále ještě neskončila, takže nám pořád ještě vládnou nacističtí krutovládci, ovšem dnes již jen skrytě! Více v článku: Zveřejnění důkazů je součástí pokusu probudit ovce do reality existence gangsterské globální nad-vlády, která se ovšem díky odhalování utajovaných skutečností už konečně hroutí v základech Uvedeno ZDE.

* Související článek: Operace “Bouře” a ZMĚNA SOCIÁLNÍHO ŘÁDU NA PLANETĚ ZEMI Uvedeno ZDE.

* … „Odstavili jsme šéfa státní služby, pana Sedwilla, jako dvojitého agenta DVD Dachau. Všichni tajemníci kabinetu, když jsme pátrali, co se děje s vládou Jejího Veličenstva, byli němečtí dvojí agenti. Ta hniloba byla odstraněna. Takže přátelé, příběh v pozadí brexitu je o britském osvobození od nacistické vlády. (Reprezentované dcerou Adolfa Hitlera, Merkelovou, pozn. př.) Více v článku: Kontrolované hroucení USA pokračuje násilím za podpory vlády. Zlato z Vatikánu a dalších míst v Asii se používá k podložení měn po celém světě Uvedeno ZDE.

* To, co je uvedeno v následujícím článku nevymyslel žádný nějaký ojedinělý chorý mozek. To bylo ne-mocnými předem naplánované: Ghana o kovidu. To, co vymysleli pro Afriku, rozšiřují na celý svět, tedy i na Vás/nás. Uvedeno ZDE.

* Neprohrál žádný abstraktní „socialismus“ a nevyhrál žádný abstraktní „kapitalismus,“ prohrálo naše státní zřízení (státnost) a vyhrála z-vůle západních mocností a globální oligarchie Uvedeno ZDE.

* A teď něco pro uklidnění: POZITÍVNA psychológia v dnešnom chaose: Smejte sa tvárou a pridá sa aj váš mozog! Video ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 17.Září.2020 v 21:06

Tohle by vás mělo zajímat i pokud nejste křesťanem. Proč? Protože morální rozklad a vše naruby neprobíhá jen v církvi!

* Služebník Antikrista- "Papež František" Video ZDE.
* Najdi si 5 minut čas pro budocnost své rodiny a dětí Uvedeno ZDE.
* Žáci 9. třídy v dnešní době očima učitelky ZŠ (aneb další pádný důvod proč se těšit na brzký kolaps a zánik tohoto 3.D světa) Uvedeno ZDE.
* Pokud se lidé zavčas nevzpamatují, čeká je nepředstavitelná pohroma Uvedeno ZDE.
* Dovolená 2018. Kdo to sepsal, byl opravdu dobrý humorista! Jde o vážnou věc, ale při čtení jsem se pěkně zasmál. Uvedeno ZDE.
* Neprohrál žádný abstraktní „socialismus“ a nevyhrál žádný abstraktní „kapitalismus,“ prohrálo naše státní zřízení (státnost) a vyhrála z-vůle západních mocností a globální oligarchie Uvedeno ZDE.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 15 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Plejádská vesmírná lod uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Tohle je naprosto EPICKÉ. uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu 33 000 lekárov a zamestnancov v Kanade odmietlo jedovatú vaccs. uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací. “Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kanadský profesor teologie Pierre Gilbert varoval před vakcínami uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací. “Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Tohle je naprosto EPICKÉ. uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací.“Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Nadhorlivost je horsi nez fasismus

              Ubírání je zásadní pro život.Ubírat všechno a všude. Minimalizovat. A život bude velký a nádherný. Nedostatek je zdravý, protože může být něčím doplněn. Přesyt je jako choroba, na kterou není lék a přináší jen další nemoce a smrt.…Zobrazit další
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Silná myšlienka. uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Chorvátsky prezident končí v krajine s očkovaním !!! uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby