* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Nejlepší možná časová osa pro vzestup ∞ 9. dimenzionální Arkturiánský koncil (DŮLEŽITÉ)

Nejlepší možná časová osa pro vzestup ∞ 9. dimenzionální Arturiánský koncil


"Pozdravy. Jsme Arcturianská rada. Jsme rádi, že jsme se s vámi všemi spojili.

Probudil jste v sobě časovou osu pro vzestup. Určili jste pro sebe pocitově nejlepší časovou osu a teď je to otázka aktualizace této časové osy. Jedna věc je něco vytvořit, a jiná je to začít prožívat. Proces probuzení je to, co zahrnuje prožívání docela kusu toho, co nechcete.

Během stovek životů na planetě Zemi jste zažili to, co nechcete. To znamená, že většina z vás během stovek životů na planetě Zemi zažila to, co nechce. Ne všichni jste měli stejný počet životů na této planetě nebo v tomto vesmíru.

Nyní, když si berete informace ze všech vašich životů, včetně tohoto, a prozkoumáváte všechno, objevujete nejlepší možnou časovou osu ke vzestupu pro celé lidstvo. Každá osoba, která je na vaší planetě s vámi, je součástí vašeho vzestupného zážitku, ať už o tom (na své vědomé úrovni) vědí nebo ne, ať už jsou na straně světla nebo tmy. Takže vy jako kolektiv, přicházíte s tou nejlepší možnou časovou osou.

Představte si, jak snadný by byl projev této zkušenost, pokud byste mohli přesvědčit každého, aby s touto představou vibroval v harmonii. No, tady je následující nejlepší věc. Když chcete pro lidstvo to, co je nejlepší pro lidstvo, a vibrujete v harmonii pro tento konkrétní výsledek, pracujete s kolektivní energií lidstva.

Ať už to ostatní lidé vědí nebo ne, oni na úrovni svého nejvyššího já vědí která je nejlepší možná časová osa pro vzestup a jsou pro ni.  To znamená, že přispívají (svou) energií a touhou být na této časové ose. Můžete se do toho zapojit. Naciťte se na nejlepší možnou časovou osu vzestupu a s kolektivní energií lidstva to můžete navodit. Samozřejmě, že čím víc vás to děláte, tím lépe.

Jsme Arcturiánská rada a těšilo nás spojení s Vámi.

Originál článku v angličtině je pod názvem: The Best Possible Timeline for Ascension ∞The 9th Dimensional Arcturian Council - Here. To samé na videu - Here.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Nejlepší možná časová osa je do světů ze světla (5.D zkrystalizované světlo, 6.D tekuté světlo, 7,D éterické světlo), ve kterých si bytosti zhmotňují své představy, pomocí zhmotnění - krystalizace svých mentálních - světelných představ. V takovýchto světech si každá bytost nejen může vše potřebné k životu a zábavě kdykoliv během momentu zhmotnit, ale vše nepotřebné zase kdykoliv během momentu odhmotnit, čili rozložit na pouhé frekvence nehmotného živého tvořivého světla (ze kterého je naprosto vše stvořeno), takže v těchto světech není žádný odpad! Čili pokud si bytost přeje např. létající dům, který si může nejen kdykoliv jakkoliv přetvořit, ale
může ho i rychlostí myšlenky kdykoliv kamkoliv teleportovat - přemístit, tak si ho svou představou vytvoří a fokusem pozornosti ho následně promítne navenek, do vně projeveného projevu existence. (Toto ovšem ze začátku budou umět jen ti, kteří se svými osobními frekvencemi naladí na vyšší úrovně 5.D. Dokončení celé transformace bude trvat zhruba do roku 2050. Takže v té době to budou umět již všichni z těch, kteří se rozhodli vzestoupit do úrovně vědomí  a existencí v projevu 5.D. )


Když si uvědomíte, že vaše mentální představy fungují také tak, čili že v představách můžete rychlostí myšlenky cokoliv jakkoliv vytvořit, přetvořit nebo zase vymazat z existence, tak Vám na výše uvedeném již nebude připadat nic nemožného. Následně se začnete touto možností vytváření nového a překrásného světa ve svých představách zabývat, čímž se přidáte k těm, kteří to již dělají, čímž takovéto světelné světy již teď vytváří. Tím celý proces transformace do těchto světelných světů urychlíte, neboť dobrotivé - láskyplné mentální představy vytváří
světelné harmonické světy a jejich reality (jež jsou vtištěny přes 3./4.D světy), které začínají v úrovních vědomí a existencí od 5.D výše.


Všechny hmotné světy (tedy i veškerá hmota), jsou ve své podstatě iluze, ve které jsou skutečné pouze prožitky, neboť každá bytost si z mentálními představami před-vytvořených obrázků vybírá ty obrázky, se kterými momentálně svým záměrem a přesvědčením o tom či onom souzní. Vybrané obrázky si každá bytost následně holograficky promítá z vnitřních, vně neprojevených světů navenek, přičemž sled jednotlivých vně projevených holografických obrázků vytváří iluzi pohybu a plynoucího času. Ve 3./4.D si bytosti tvoří svou vlastní realitu na základě programu uloženém v kolektivním vědomí určitého časo-prostoru. V 5. a vyšších dimenzích si každá bytost již vytváří svůj vlastní svět nikoliv podle programu kolektivního vědomí, ale dle osobního přání – programu. Takže v takovýchto světech kdo si co vytvoří, to ve svém světě má a co si v něm nevytvoří, to v něm nemá. Proto popusťte uzdu své představivosti a sněte, jak nejlépe jen umíte, ať si z vašich představ mohou ostatní zkopírovat to, co se jim líbí. Vy samozřejmě můžete dělat to samé, neboť pozitivně polarizované světy a jejich reality jsou o
nezištném sdílení a spolupráci. * Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.


* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.
* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.
* Spoluvytváření Krystalickým Světlem, od Krystalických Bytostí, 26. 08. 2016. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Co Creating with the Crystalline Light by the Crystalline Beings 26th August 2016 - Here. Article - Here.* Jak vypadají vaše vyšší já a vaše energetická - duchovní podstata a jak se s nimi můžete propojit a stát se opět zcela svobodnou bytostí - ZDE.
* Jste Galaktické Bytosti v lidské podobě, Arcturiáni, přes Sue Lie. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: YOU are The Galactics in Human Form, Arcturians through Sue Lie - Here. Article:- Here.


* Porozumění 5té dimenzi - Dimenzionální (více rozměrové) světlo a dualita. (dualita sahá až do nejvyšší 4.D) Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Understanding The 5th Dimension – Dimensional Light and Duality - Here. Article - Here.


13tou úrovní ("dimenzí") vědomí a existencí v tomto vesmíru je centrální slunce celého vesmíru (naše 13tá čakra), přičemž galaktické centrální slunce (odkud sem proudí stále více jeho nepolarizovaného světla) je 12tou úrovní vědomí a existencí našeho vesmíru (12tá čakra).
* Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já. Uvedeno ZDE.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Nejdříve, než vyřknete soud "co je to za blbost", :-) si prosím pozorně přečtěte tento článek:
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.


Jste snícím a současně i tím snem, který si svým sněním (představami) vytváříte. Zkrátka a dobře jste/jsme v prvé řadě vědomí, neboli živé tvořivé světlo, které co si nevymyslí, to nemá a co si vymyslí, to má a prožívá! Takže si na nic nestěžujte, neboť co prožíváte, je VÁŠ osobní výtvor, vaše představa, váš vně projevený - zhmotněný "sen"! Z toho vyplývá, že pokud si přejete svou vně projevenou realitu změnit, začněte věřit tomu, že již TEĎ máte to, co si přejete mít a prožívat a začněte o tom snít a prožívat to jako již vaší vně existující realitu, neboť tím to ve své osobní realitě vytváříte. Uvědomte si ale, že každá myšlenka, směrovaná na to, co nemáte a přáli byste si mít, sabotuje zhmotnění toho, co si přejete mít, ale PROZATÍM to ještě nemáte. Proto se fokusem své pozornosti zaměřujte jen na chtěné a to nechtěné, bez jakýchkoliv komentářů a emocí pouze pozorujte, jako pouhý nestranný, nezaujatý, nezúčastněný pozorovatel.
Je tolik paralelních světů, kolik je mentálních představ, přičemž fokus vaší pozornosti a výše a kvalita vašich osobních frekvencí je to, co určuje, ve kterém paralelním světě se momentálně nacházíte!
Myslíte si, že je to blbost? Pokud ano, přečtěte si článek: "Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí" ještě jednou a pozorněji. Též si uvědomte, že myslet si, znamená prdlajs :-) vědět.
Úzce související video:
* Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (zapněte si titulky) Uvedeno ZDE.


Úzce související články:
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.


* Chcete se stát vědomými tvůrci svého světa a jeho realit a přitom konstantně prožívat blaženost, která může vyvrcholit tzv. kosmickým orgasmem? Ne-smysl? :-( Jak pro koho! :-) Uvedeno ZDE.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.


Důkaz, že vědomí tvoří realitu: Vítejte v matrixu (již se hroutícím)! :-) Uvedeno ZDE. (Vše, co nazýváme reálné, je ve skutečnosti složeno z něčeho, co reálné není.)

Tento svět, a nejen tento svět, ale celý vesmír, je nejen pouze řízen, ale je i tvořen vědomím z energie vědomí. Jakým vědomím, naším vědomím, to znamená i vaším vědomím.
                      takto vypadá mozková buňka       -       takto vypadá vesmír
Že by to byla podoba pouze náhodná a existují vůbec nějaké náhody? :-)

Pro ty, kteří si alespoň z části uvědomí, že jsou především živé tvořivé světlo, neboli jiskra kosmického vše-Vědomí (které na cestě poznávání sama sebe jen dočasně zapomnělo co ve skutečnosti doopravdy je), pro ty hra na pány a kmány (čili na nadřízené a pod-řízené) skončila, neboť si již uvědomí, že si tvůrčími schopnostmi svého vědomí mohou vytvořit takovou realitu a následně i takový svět, jaký se jim jen zlíbí.

* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.


* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
Teď už jsme mimo Matrix, neboť systém Matrixu konečně kolabuje. To znamená, že teď můžete/můžeme dokázat uskutečnit cokoliv co si jen přejeme. V naší paměti ten fantomový Matrixový program ovšem pořád ještě je a proto je třeba ho v sobě svým restartem, neboli změnou svého smýšlení znefunkčnit, vymazat a nahradit programem neomezených možností a schopností.
Takže změnou svého smýšlení a víry v to či ono v sobě proveďte restart a jděte naproti svému novému, ničím nelimitovanému Já Jsem cokoliv, co si jen přeji být a mít.


Na co zaostřujeme svou pozornost, to k sobě, do své osobní reality přitahujeme a co k sobě přitahujeme, to následně i prožíváme! Z toho je zřejmé, že pouhou změnou fokusu své pozornosti měníme nejen svou realitu, ale i svůj osud. Více podrobností nejdete např. v článcích:
* Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvářet Ráj na Zemi Uvedeno ZDE.
* Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) - ZDE.
* Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všeobecnou hojnost - ZDE.
* Jak se nenechat nikým a ničím rozhodit a stát se sebe-vědomým, emocionálně vyrovnaným tvůrcem a pánem své reality i svého osudu Uvedeno ZDE.
* Návod na prožívání neustálých pocitů blaženosti, aneb jak se můžete naladit na harmonické frekvence a konstantně prožívat příjemné, blažené až extatické, či euforické pocity Uvedeno ZDE.


.

Zobrazení: 3535

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 3.Leden.2018 v 13:50

"Lidstvo je svobodné" - oficiální výnos sv. Germaina 12-24-17


Oficiální prohlášení
"Lidstvo je svobodné"
24.12.2017

Cítím, jak se slova vyskytují z úst, jako by se to stalo, "Lidstvo je svobodné" a myslím to přesně tak, jak jsem to říkal a jak to cítíte. Nechtěla jsem hovořit šikmo v abstraktní verzi úplnosti, odkazující na nadčasovost jiné dimenze. Věděla jsem to, stejně jako já, když jsme podepsali Deklaraci nezávislosti.

Dlouho jsem věděl, že jsme tvůrci a že největší zdroj možností a zázraků je ve mně. Je to na mě naživu dodnes. Je to také v tobě.

Proč vědět, kdo jsem, je pro tebe bezcenný. Pokud nevíte, kdo jste, nikdy nebudete svobodní. Když jsem řekl, že "lidstvo je svobodné", nikdy mi nenapadlo, že byste neměli jen létat jako ptáci z klece, ale byl jste tam tak dlouho, že jste zapomněli, co to znamená být svobodní. A ta pauza byla dost dlouhá na to, aby vás váš utlačovatel vrátil do skupiny, kde mohli ovládat a sledovat vaše chování a zároveň vás zotročovat ve vašich vlastních pochybnostech, obavách a nejistotách.

Neudělal jsem dost toho, abych tě připravil, abys chtěl svobodu, nebo abych věděl, že jsi zotročen. Až dosud lidstvo neprožilo život jako svobodné muže a ženy, pořád cítím smutek a smutek toho neúspěchu.

Tentokrát jsem toužil, když konečně mohu s přesvědčením a upřímností říci, že lidstvo je svobodné! Vaše svoboda dnes začíná a nemůže být od vás odváděna žádnou silou, nikde. Vaše spony byly zničeny a vaše síla obnovena.

Toto je můj oficiální dekret jako ten, který byl zvolen, aby mluvil s autoritou jako velvyslanec, suverénních živých bytostí planety Země, odtud lidstvo je svobodné. Toto znamená úplné uvolnění a obnovení skutečné hodnoty aktiv měnového systému na planetě Zemi.

Oznámení a pozvánky vybraným vůdcům přechodu musí být bezodkladně doručeny, což jim umožní provádět výměny a zahájit proces hojení celé planety.

Moje slovo o této záležitosti je absolutní autoritou a neexistuje žádná vyšší, která by mohla zrušit mé rozhodnutí. Dne 24. prosince 2017 v 12:58,
HUMANITA JE ZDARMA!

S pozdravem,

Saint Germain
Terra Zetzz

Originál článku je v angličtině, pod názvem: SAINT GERMAIN DECREE! – HUMANITY IS FREE – 12-24-17 – by Angel 4 Light ZDE. To samé na videu je ZDE.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Sanat Kumara přes Grace Solaris, 20. prosince 2017. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Sanat Kumara via Grace Solaris, December 20th, 2017 - Here. Article - Here.

KDO JE SANAT KUMARA? Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je v článku: WHO IS SANAT KUMARA? - Here. Article - Here.
Více v článku:  Sanat Kumara: dosáhli jsme kvantové většiny (převahy) - mise záchrany Země dokončena. Uvedeno ZDE.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Tvořivé energie, jste volní (osvobození od vnitřních i vnějších 3.D řetězů), nyní jste připraveni létat. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Creation Energies, You Are Free, You Are Now Ready to Fly - Here. Article - Here.


* Nejlepší možná časová osa pro vzestup ∞ 9. dimenzionální Arturiánský koncil (DŮLEŽITÉ) Uvedeno ZDE.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Jsme v procesu obrovského vylepšování rozpínajícího se vědomí, což vede k utváření světelného těla. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: We Are in a Huge Upgrade of Expanded Consciousness Which Leads to Light Body Formation - Here. Article - Here.


* Vynoření Světelného - Multidimenzionálního Těla. Uvedeno ZDE.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zaměřujte svou pozornost na vše, co je příjemné, radostné a povznášející, neboť to zvyšuje vaše vnitřní frekvence, které ve vás vytváří příjemné, až euforické po-city.
Přístup k vyšším frekvencím, Plejádská vrchní rada sedmi. Strojový překlad ZDE. Accessing Higher Frequencies, The Pleiadian High Council of Seven - Here. Article - Here.


* Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvářet Ráj na Zemi Uvedeno ZDE.
* Návod na prožívání neustálých pocitů blaženosti, aneb jak se můžete naladit na harmonické frekvence a konstantně prožívat příjemné, blažené až extatické, či euforické pocity Uvedeno ZDE.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*
Aktualizace o energiích: 2018 bude rokem mega odhalení a proměn. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Energy Update: 2018 – A Mega Year For Revelations & Shiftings - Here. Article - Here.


Země vzestupuje? Schumannova frekvenční rezonance Země se zdvojnásobila! (Tento údaj je z roku 2015) Strojový překlad ZDETo samé + související info v angličtině je v článku:  Earth Ascending? Schumann Frequency Resonance of the Earth Has DOUBLED! - Here. To samé v angličtině je na videu: Earth Ascending ` Schumann resonances rising, Gaia Ascension - Here.


* Přemístění (a přeladění) do druhého harmonického vesmíru. (1.-3.D zaniknou a k dispozici budeme mít dimenze 4.-6.) Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Shifting into Second Harmonic Universe - Here. Article - Here.


* Proč vzrůstá Schumannova zemská rezonance? Uvedeno ZDE.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PŘEKLAD NÍŽE UVEDENÉHO ČLÁNKU:
V příštím týdnu dojde k masivnímu uvolnění energie když se
nyní plně otevírá Sluneční brána do Siria a 7. centrálního Slunce.


To nás skutečně zvedá do úplného znovuzrození - a neuvěřitelného posunu ve vědomí, což vytvoří řetězovou reakci na všechny a každého.
Nemohu zdůraznit, jak důležité je to, protože jsme v pravdě nyní znovuzrozeni na tolika úrovních.
Zrodí se nová lidská rasa (stranou od dobrovolníků, příďových průkopníků, kteří dláždili cestu k tomu, aby se to
od druhé světové války stalo).
Naše duchovní paměťové banky se spustí, stejně jako kolektivní paměťové banky. Pomalu, ale jistě bude pravda odhalena a to, co bylo úmyslně skryto, bude odhaleno a bude
znovu přístupné lidstvu, protože je k tomu připraveno.
Je to obrovský posun.
Nemohu zdůraznit nesmírnost toho, co se začalo dít v polovině listopadu tohoto roku.
Jsme navracováni do našeho původního planetárního plánu, naše původní Stvoření jako Elysium a Lví Království opět povstává!
(Judith Kusel)


Zdroj: Massive Energy of Total Rebirth - Here. Article - Here.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Mocná kosmická energie, s velkým posunem, začne (2 úplňky v lednu, druhý je zvaný modrý měsíc) 2018. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Powerful Cosmic Energy Will Start 2018 Off With A Massive Shift - Here. Article - Here.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Nová Země a pokračující energie zatmění slunce. (Při zákrytu Slunce a Měsíce se vyrovnávají energie Jin a Jang do rovnovážného SOU-ZNĚNÏ, čili do Jednoty a s ní spojenou harmonií.) Strojový překlad ZDE. New Earth & Continuous Eclipse Energies - Here. Article - Here.


Úzce související video: Sluneční Měsíční Meditace / The "Sun Moon" Meditation ~ Dattatreya Siva Baba" Video bohužel jen v angličtině ZDE. Pokud neumíte anglicky, nevěšte hlavu! Jednoduše si představte, že Měsíc - Jin a Slunce - Jang a jejich energie jsou v zákrytu ve vašem Duchovním srdci, neboli ve vašem osobním Nulovém bodě (ve kterím z důvodu rovnovážného souznění opačných Jin&Jang energií mizí dualita, neboli protiklady) a toto uznejte za svou osobní pravdu a vně projevenou realitu. Všemu čemu bez jakýchkoliv pochyb uvěříte, to se stane nejen vaší vnitřní osobní pravdou, ale následně i vaší vně projevenou realitou!
* Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí (čili do světů jednoty a harmonie) je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.

 

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 3.Leden.2018 v 13:52

Rozpad anorganických světů a jejich časových linií, vytvořených reptoši.
* Saturn v Galaktickém centru a aktivování organické energie Saturnu.
Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Saturn on the Galactic Center and Activating Saturn's Organic Energy - Here. Article - Here.


* Ukončení Magického sevření (vytvářejícího umělou anorganickou časovou osu) Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Ending Magic's Hold - Here. Article - Here.


* Dopad Skulinového Rozdělení! (Na dva světy odlišných frekvencí a co vás do kterého vtahuje a čím.) Strojová překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Impact! Crack! Split! - Here. article - Here.


* Co znamená sestupný vývoj, co vzestupný vývoj, kam který z nich vede a proč a který z nich si vyberete vy? Uvedeno ZDE.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Arcturiáni, NYNÍ a ZDE (tady a teď) mimo čas. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Arcturians, The NOW of the HERE Beyond Time - Here.


* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Důležité pro ty, kteří si chtějí začít tvořit svět dle svých vlastních představ.
* 2018, 11 a Mistrovský rok. (brána 11 - 11 má nyní být otevřená celý rok) Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: 2018, The 11 Master Year - Here. Article - Here.


Aktualizace energie, významný posun od portálu Slunovratu. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Energy Update, A Major Shift Since the Solstice Portal - Here. Article - Here.


Jediné, co vás zastavuje v pohybu vpřed (ve vědomém vytváření svého světa a jeho realit), jste VY. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The One Stopping You from Moving Forward is YOU - Here. Article - Here.


* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Takto záříte, aniž si to prozatím uvědomujete a čím pozitivněji budete smýšlet, chovat se a jednat, tím více začnete zářit.


* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí (čili živé tvořivé světlo) a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* The Council of Light, Your 360 Degree Reality World - Here. Text tohoto výborného videa se mi bohužel nepodařilo vygooglovat ani podle názvu. Pokud byste ho někde objevili (možná, že název bude nějak pozměněn), tak na něj prosím dejte web link sem.


* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Zbavte se nadváhy jednou pro vždy! Uvedeno ZDE.


* Nejzdravější alkoholický nápoj: Zatočí s cholesterolem i kily navíc. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 7.Leden.2018 v 22:38

Přeměňte své chemické, dvou vláknové DNA na energetické, 12ti vláknové DNA. Jak? No přeci vizualizací, neboť naprosto vše (tzn. i vejce, slepice a kohout) :-) bylo nejdříve pouhou vnitřní, mentální, čili vně neprojevenou představou! Tuto představu následně vložte do svého nulového bodu, neboli do svého duchovního srdce a nechejte ji odtud pulzovat navenek, do své aury, čili do svého energetického Já. Energetické tělo samozřejmě nejenže není nemocné, nestárne a neumírá, ale může např. měnit formu a začít klidně i mládnout, budete-li si to přát. (Berte ale na vědomí, že trpělivost růže přináší a že v tomto světě nižších frekvencí, čili úrovně vědomí se nic nezrodí rychlostí lusknutí prstů.)
* Aktivace DNA. / DNA Activation [Abundance Gene Activation] - Here.
* DNA Activation - The SECRET About DNA Activation - Here.

(Vidíte ten nulový bod uprostřed osobní Merkaby - duchovního srdce?)

Vidíte ty nulové body (duchovní srdce), fungující jako dimenzionální mem-brány? Přes ty se dá teleportovat, dematerializovat a z kosmické energie i materializovat a to nejen své tělo, ale naprosto vše potřebné k životu a zábavě!


* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

432Hz na čtyři_sta-třicátou-druhou je rychlosti svetla, s 1% presností.
Z toho jasně vyplývá, proč je třeba poslouchat zvuky s vibrací 432Hz!
* Nalaďte se na správnou frekvenci, čili na frekvenci 432Hz, a připravte se na transformaci. Uvedeno ZDE.


* Zpívající OM 432Hz / CANTO DELL' OM ( SINGING OM ) 432 Hz - ZDE.
* 432Hz, zázračný tón - Pozvedni pozitnivní vibrace | Ozdravující frekvence 432Hz | Vzpruha pozitivních energií / 432Hz Miracle Tone - Raise Positive Vibrations | Healing Frequency 432hz | Positive Energy Boost Uvedeno ZDE.
* 432 Hz – Unlocking The Magnificence Of The 3, 6 and 9, The Key To The Universe - Here.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Předpokládaný vývoj probíhající transformace na vyšší úroveň vědomí a existencí.
Podle nejnovějších zpráv má sluníčko stále více a více "pšoukat" a přeposílat nám sem nepolarizované světlo pramenící s galaktického středu - srdce. 4.D a 5.D reality tohoto světa se zatím stále ještě prolínají, ale během 1/2 roku se údajně mají od sebe již oddělit. Do 5.D se má dostat více než 1/2 lidí, ale méně než 3/4. 3.D Matrix, kterým jsme byli spoutáváni a zotročováni se prý již rozpadl, ale zbytky jeho programu, (vtištěného do osobního vědomí) na vás může stále ještě působit. Proto se ve vlastním zájmu soustřeďte především na to, co je příjemné radostné a povznášející, neboť to zvyšuje Vaše osobní frekvence, což Vám pomáhá ukotvit se v 5.D na trvalo. Proč je MNOHEM lepší pobývat a žít v 5.D než ve 4.D je objasněno např. v článku: Nejlepší možná časová osa pro vzestup ∞ 9. dimenzionální Arkturiánský koncil (DŮLEŽITÉ) Uvedeno ZDE.
Související video:
* Přicházejí čisté krystalické energie. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Pure Crystalline Energies Arriving - Here. Article - Here.


* Porozumění 5té dimenzi - Dimenzionální (více rozměrové) světlo a dualita. (dualita sahá až do nejvyšší 4.D) Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Understanding The 5th Dimension – Dimensional Light and Duality - Here. Article - Here.

* Návod na prožívání neustálých pocitů blaženosti, aneb jak se můžete naladit na harmonické frekvence a konstantně prožívat příjemné, blažené až extatické, či euforické pocity Uvedeno ZDE.
Rozpad anorganických světů a jejich časových linií, vytvořených reptoši. * Po vzostupe – bezduché 3D Uvedeno ZDE.
* Saturn v Galaktickém centru a aktivování organické energie Saturnu.
Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Saturn on the Galactic Center and Activating Saturn's Organic Energy - Here. Article - Here.


* Koncil: Nová mřížka, událost a Nová Země. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Council: The New Grid, The Event and The New Earth Here. Article Here.
* Archangel Michael - Vycházející (rodící se) Nová Země, minulost, přítomnost a budoucnost. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Archangel Michael ~ New Earth Rising, The Past, The Present and the Future Here. Article Here.
* Víte, že zvyšující se frekvence jádra Země způsobují metamorfózu, čili trans-mutaci veškeré hmoty do jiného, vyššího projevu existence? Je potvrzeno, že nyní dochází k mutaci i u lidské tkáně. Uvedeno ZDE.
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* Tajemství uhlíku 7. - ZDE. Uhlík 666 končí. Právě dochází k transmutaci, čili k přerodu veškeré hmoty (jak naší tak i planetární) z báze uhlíku 666 na bázi tekutých světelných krystalů, tzn. uhlíku 7.
* Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Život ve zlatém věku. Vzestoupíme v nestárnoucích tělch, s novými duchovními schopnostmi. Strojová překlad část 1. ZDE část 2. ZDE. To samé v angličtině je na videu: Life in the Golden Age. We’ll Ascend in Ageless Bodies with New Spiritual Capacities. Here. Article part one Here. Article part two Here.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.


Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 27.Leden.2019 v 12:49

Objevil jsem video, ve kterém hovoří mimo jiného i o volné energii, paralelních světech a pokusech pozemských vědců s teleportací a cestováním v čase, který ve své podstatě vlastně vůbec neexistuje. (jak je možné, že čas ve své podstatě neexistuje, se dozvíte z následujícího textu) Video je ale jen v angličtině, pod názvem: What They're Doing May Shock You.. (2018-2019) Here. Související článek: Nejlepší možná časová osa pro vzestup ∞ 9. dimenzionální Arkturiánský koncil (DŮLEŽITÉ) Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pravda osvobozuje! TĚŽKO uvěřitelné, avšak přesto pravdivé.
Každá jednotlivá ORGANICKÁ bytost, a to ať je v projevu např. nerostu, rostliny, zvířete, člověka, atomu, planety, slunce či hvězdy si pomocí své vůle, neboli energie Jang (projekční síly) a své touhy, neboli energie Jin (gravitační síly) vytváří svou osobní holografickou světelnou síť ve tvaru torusu (globu).


Na své osobní holografické síti (která funguje jako mnoha-rozměrové promítací plátno) si bytost pak zobrazuje "zhmotňuje" vybrané mentálními představy (což jsou jednotlivé, mentálními pochody před-stvořené nehmotné obrázky), přičemž sled těchto jednotlivých na světelnou síť projektovaných obrázků vytváří zdání pohybu a plynoucího času.


Prolínání jednotlivých hologramů (které nastává až při sladění svých osobních frekvencí s frekvencemi nějakých jiných bytostí) si bytosti vytváří společný časo-prostor - svět, ve kterém se odehrává to, na čem se jednotlivé bytosti (ať již na své vědomě či nevědomě úrovni existence) shodly a následně své osobní frekvence naladily na stejnou vlnovou délku.


To znamená, že pokud se chcete stát tvůrcem a pánem nejen své osobní reality, ale i svého osudu, tak musíte začít souznít jen s těmi mentálními představami (ať již vlastními nebo kohokoliv jiného), které si přejete ve své osobní realitě zobrazovat a následně je i vnímat a prožívat!


Z toho vyplývá i to, že pokud jste ve vnitřním klidu a pohodě, čili dokud jste v harmonii sami se sebou a se všemi a vším (čímž si udržujete poměrně vysoké osobní frekvence), tak se ve vaší osobní realitě nemůže objevit nic negativního, neboť s tím vaše osobní frekvence nesouzní, takže se vaše osobní hologramy nemohou prolnout, a vy se nemůžete setkat.

Teprve až když jste něčím rozladěni nebo se něčeho obáváte, anebo svou pozornost zaměříte na něco, co ve vás začne vytvářet nepříjemné pocity, tak teprve potom se ve vaší osobní realitě mohou objevit nějaké nepříjemné, nebo dokonce zlé bytosti a události.


Z toho důvodu se snažte setrvávat pokud možno stále v klidu a pohodě a nezabývejte se ničím, co vám může tzv. rozhodit a tím vám vaše osobní frekvence snížit. Říkáte, že se to lehce říká, ale hůře dělá? To může být ze začátku pravda, ovšem praxe setrvávání v pohodě dělá z bytosti mistra, takže procvičujte. :-)


* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Důkaz, že vědomí tvoří realitu: Vítejte v matrixu! (rozpadajícím se matrixu) :-) Uvedeno ZDE.


... Druhé tajemství, které se Kabala snaží skrýt, je to, že interakce mezi ženskou a mužskou polaritou vytváří toroidní elektromagnetické pole, které aktivuje energii kundalini, která vede k planetárním osvobození.
Tak, jak jezuitský plán na potlačení lidské sexuality selhal, tak vytvořili nový plán. Chtějí depolarizovat a poplést ženskou a mužskou sexuální identitu tím, že propagují genderový zmatek: Poženšťováním mužů: A de-feminizováním žen.
Za účelem de-feminizace a omezení sexuální síly žen Jezuité také v posledních několika dekádách zorganizovali mediální kampaně propagující holení podpaží a pubické ochlupení u žen:
Ochlupení v podpaží a na přirození je propojené s primordiální ženskou silou, kterou chtějí Jezuité a Černá Šlechta zničit.

Také protlačují na trh hygienické produkty, které vytvářejí u žen hormonální nerovnováhu:
Čisté, nepokroucené aktivní elektrické mužské energie a čisté nepokroucené reflektivní magnetické ženské energie jsou pro planetární osvobození nezbytné.
Čistá elektrická (Jang - projekce) aktivní mužská maskuliní energie je esencí Thorova Kladiva.
Čisté magnetické (Jin - gravitace) receptivní ženské energie vytvářejí rezonanční pole, které je Kontaktní Plochou pro Událost.
Společně vytvářejí Svatý Grál.
Dohromady vytvářejí Mandalu Rodiny Duše:
Nyní nastal čas pro nejprobuzenější členy povrchové populaci, aby začali formovat propojení Rodiny Duše založené na pohledu Duše. Tento proces již započal. Další instrukce na toto téma budou brzy zveřejněny. ...
Více podrobností i s falšími odkazy najdete v článku: BUBLINY NEBES - Report k meditaci Návrat Světla  Uvedeno ZDE.


Kundaliny je troj-plamen, ovšem rozprostřen do jednotlivých úrovní existencí, tvořící sloup světla, kolem nějž se ovíjí dvě opačně polarizované Jin Jang energie, které se v každé čakře kříží, čímž v jednotlivých úrovních existencí vytváří nulové body, fungující jako duchovní srdce dané úrovně existence. * KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) Uvedeno ZDE.


* Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Vězení zvané Zem cz dab Uvedeno ZDE. Ovšem čeho byste se měli bát, když Vaše Vědomí tvoří Vaší osobní realitu. To znamená, co v ní svým osobním přesvědčením, myšlenkami a představami nevytvoříte/nedopustíte, to se ve Vaší osobní realitě nebude/nemůže dít!
* Sen, který žijete, tvoříte vy! Nový Sen (CZ titulky) Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci nové doby! - Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 10.Listopad.2019 v 20:50

* The Language That Will Change Our Future | Gregg Braden Here.
* Everything Is About To Change After Watching This ! Gregg Braden Here.
* Archangel Michael, A New Cycle of Creation is In Progress Here.
* Gregg Braden - How to Harmonize Heart and Brain [London TCCHE 2018] Here.
* Gregg Braden - How to Stop Negative Thoughts and Feelings [London TCCHE] Here.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí (čili duše, neboli energie) a teprve potom fyzický, neboli holografický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné Uvedeno ZDE.
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 5.Prosinec.2019 v 16:22

O čem jsem psal již pře x lety se konečně začíná stávat skutečností.
* Událost 2020 se přibližuje, Aktualizace pozemské Aliance, přenos (obdrženo) od Plejádských sil světla. Strojový překlad ZDE. The Event 2020 Moves Closer, Earth Alliance Update, Pleiadian Light Forces Transmission Here. Article Here.
*
* Karaimi Kateřina Motyčková, Superrozhovor - Vracíme se domů... Uvedeno ZDE.
* Párová dvojčata (dvoj-plameny) a Hvězdné bytosti, Sjednocení a plán vzestupu na rok 2020. Strojový překlad ZDE. (překlad začíná až na bílém podkladu) Twin Flames and Starseeds, Union and Ascension Plan 2020 Here. Article Here.
*
* Průvodce přechodem do 5. dimenze - ZDE.
* M.Love: Událost - operace MASTERPIECE - léčba planety Plejáďany. 15.10.2019 - ZDE.
* Bod zlomu v přechodu do 5 D 25.11.19 - ZDE.
* Michael Love - Přípravy na události 2020 Uvedeno ZDE.
* Pozemská Aliance, příprava na událost v roce 2020, přenos od Plejáďských světelných sil. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Earth Alliance, Preparations for The Event 2020, Pleiadian Light Forces Transmission Here. Article Here.
* UDÁLOST, aneb 5.D již buší na portálová vrata. :-) Uvedeno ZDE.
* Energetická kaskáda Uvedeno ZDE.
* Irena a Karel Křížovi, Síla Světla a Lásky pro rok 2020 Uvedeno ZDE.
* Láska zvítězila.Další galaktické informace. Uvedeno ZDE.
* ODHALENÍ ZMANIPULOVANÉ LIDSKÉ HISTORIE Uvedeno ZDE.
* Krach NWO, skutečná historie světa a pravda o očkování Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 30.Prosinec.2019 v 22:46

* Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 19.Leden.2020 v 18:31

* Vzrušující časové osy pro rok 2020. Strojový překlad ZDE.  Exciting Timelines for 2020! Here. Article Here.
* Nejlepší možná časová osa pro vzestup ∞ 9. dimenzionální Arkturiánský koncil (DŮLEŽITÉ) Uvedeno výše - ZDE.
* Ve vesmíru to funguje zhruba tak, jak je popsáno ve videu: Inkarnace na Zemi je štěstí Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí (čili duše, neboli energie) a teprve potom fyzický, neboli holografický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné Uvedeno ZDE.
* Tajemství tvoření hmotných světů a projevů existencí konečně odhaleno! Uvedeno ZDE.
* Zdánlivě nesouvisející video: NÁŠ SVĚT JE POUZE „DOHODNUTÁ INFORMACE“! – prof. Jan Rak (SG 23, 14. 12. 2019) Uvedeno ZDE.

* * *
Všem vřele doporučuji poslechnout si tato videa:
* Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. V tomto videu si poslechněte především to, co začíná časem 4:19 a končí časem 8:13.
Úzce související audio: Snové světy s mimozemšťany. Jak reptiliáni ovládají lidskou rasu. Uvedeno ZDE. To, co je ve videu uvedeno, není žádný výmysl.
Znázornění zkřížení DNA původního člověka s DNA plazů.
Mnohem více podrobností je v článku: Křesťanství není založeno na pravdě. (stále nevěříte? posuďte sami!) Uvedeno ZDE.
Čím více si ale uvědomujete, že jste nedílnou součástí kosmického tvořivého vše-Vědomí (či Boha, chcete-li), tím méně Vás může kdokoliv jakkoliv ovlivňovat, natož ovládat!
Takže nezoufejte, ani nelamentujte, uvědomte si svou vnitřní duchovní sílu a schopnosti s tím spojené a staňte se tvůrcem svého světa a jeho realit.
* Pracovníci Světla a ET. Channeling ze dne 4.8.2019 Uvedeno ZDE.
* Swaruu: Solární systém - SOL 13. První část Uvedeno ZDE. (To související začíná časem 14:57.)
* The Artificial Moon Keeping Us In The MATRIX - PART 2 Here.
Již brzy ale zazvoní "zvonec" a p-Archonsko repriliánskému útlaku bude konec.
* M. Love - Událost. 28.9.2019, 1. část Uvedeno ZDE.
* M.Love - Událost, 28.9.2019, 2. část Uvedeno ZDE.
* Michael Love: Aktualizace k události 2020 Uvedeno ZDE.
* Arkturiánský koridor. Otevření třetího oka. Uvedeno ZDE.
* * *
* Plán osvobození Země ZDE, další důvod, proč se nenechat očkovat!
* Adronis ze Síria: Rok 2020 je skutečně rokem expozice - ZDE.
* Planeta Země se chystá vstoupit do nového zlatého věku míru a prosperity ~ Rada andělů 21. září 2019 Uvedeno ZDE.
* Aktuální důležité zprávy od srdce. Uvedeno ZDE.
* Láska zvítězila.Další galaktické informace. Uvedeno ZDE.
* * *
* 2020 01 13 - M.Zelenka Stručná historie Slovanů Uvedeno ZDE.
* SLOVANSKÉ JAZYKY jsou KONSTRUKTIVNÍ (důkaz) Není jazyk jako jazyk Uvedeno ZDE.
* ZAKÁZANÁ HISTÓRIA SLOVANOV - Slobodný vysielač (vynikající, oči otevírající video) Uvedeno ZDE.
... My si nejenže hřejeme hady na prsou, my je oslavujeme a uctíváme! V diskuzích (níže uvedeného článku) se najdou i takoví vymydlenci, co píšou jak viděli vnitřním zrakem její (Žanninu) překrásnou duchovní auru. – Evidentně netuší, co je Žannina oblíbená svačinka – a ne, salát to opravdu není. ... Mnohem více v článku: AllatRa: Nové reptiliánské hnutí odhalilo komu slouží. Anastasia Novych neexistuje, past na lidstvo sklapla Uvedeno ZDE.
* * *
* Jak se zbavit ovládacího reptiloidního gen. programu, uloženého ve vašem DNA a stát se tak opět zcela svobodnou bytostí Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 15.Březen.2020 v 20:04

* Pád kabaly! Bílé klobouky převzaly kontrolu!! 14.3.2020, Pomozte neprobuzeným 13.3.20 Arkturiáni Uvedeno ZDE.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Skutečný počátek konfliktu na Ukrajině. USA porušily uzavřené dohody a svrhly prezidenta. !!!!!! uživatele Ina Obr
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Pro globální elity není výhodné zastavit konflikt na Ukrajině - Stanislav Novotný   !!!!!!! uživatele Ina Obr
9.7.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
8.7.
Uživatel Jozef Wolf zveřejnil videoklip.

Miał wypadek kolejowy i spotkał swojego Anioła, to co mu powiedział, zszokuje cię (NDE)

💌 Zapraszamy do obejrzenia dzisiejszego odcinka, w którym dzielimy się niezwykłym doświadczeniem bliskim śmierci (NDE) jednego z naszych widzów. 🔖 Tagi: św...
5.7.
Jiří Adamec je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
3.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
23.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
23.6.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu V České televizi neuvidíte - Přivítání prez. Putina v Sev. Korei uživatele Ina Obr
23.6.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Cíl ne-mocných je transhumanismus a digitální koncentrák. * Světové Ekonomické Fórum – Agenda 2030 – Digitální Koncentrák – Čina a EU Podrobnosti ZDE. *…"
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu !!!!!!!! 13 zemí včetně ČR podepsalo dohodu o vyvolání globálního hladomoru zničením zemědělských podniků !!!!!!!! uživatele Ina Obr.
"Kam ešte ako ľudsky kolektiv dovolime psychopatom aby pokračovali v genocide celej pozemskej civilzacie? Buď to sa ľudstvo zobudi a postavi sa proti nim alebo nás zničia a žiadny boh alebo mimozemšťania nás nezahrania."
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!!!!!!! 13 zemí včetně ČR podepsalo dohodu o vyvolání globálního hladomoru zničením zemědělských podniků !!!!!!!! uživatele Ina Obr
22.6.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
21.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
21.6.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2024   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby