* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Mudry Aneb záhady energetických cest těla

Namaskára!
Šrí Miracle
Mirek Čapek

Mudrou rozumíme zapnutí některých svalů –či svalových skupin v určitém postavení. Toto zapnutí se přenáší do dalších částí těla, kde je možno sledovat jeho odezvu. Muder je celá řada. Ve starých textech je uváděno, že každá poloha těla, ve které vnímáme jen vnitřní vjemy, nebo jsme v meditativním stavu mysli, je mudrou. Nejčastěji se setkáváme s pojmem mudra u gest rukou –a tu se právě objevují záhady energetických cest těla. Je známo, že z hlediska akupunktury a akupresury jsou ruce velmi důležité a existuje celé odvětví akupunktury rukou a existuje i jóga rukou. Z rukou vyzařuje léčivá energie a rukama se třeba i diagnostikuje.

Staré jógové texty uvádějí i vliv koncentrace na jednotlivé části rukou, třeba při práci s energetickým systémem člověka:

dlaň aktivuje první čakru –Múladhára
palec aktivuje druhou čakru Svádhištána a patří ohni a Slunci
prostředník aktivuje třetí čakru Manipura a patří éteru
malíček aktivuje čtvrtou čakru Anáhata a patří vodě
ukazováček aktivuje pátou čakru Višuddhi a patří vzduchu
prsteník aktivuje šestou čakru Ádžňá a patří zemi
střed dlaně aktivuje semou čakru Sahasrára.

Základní mudrou je Džňánamudra. Říká se jí „pečeť vědomí“ nebo spojení individua s Universem. Ruka s uvolněnou dlaní má malíček, prsteník a prostředník volně narovnané a ukazováček –individuum se spojí s palcem –Universem do kroužku buď tak, že se špičky obou prstů dotýkají, nebo bříško palce zakrývá nehet ukazováčku. To je základní mudra. O jejím specifickém vlivu na dech a léčebných účincích si povíme později.
Při střídavém dechu používají žáci školy svámí Šivanandy a jeho pokračovatelů mudru Višnumudra. U pravé ruky volně sklopíme ukazováček a prostředník do dlaně a palcem uzavíráme pravou nozdru a prsteníkem s pomocí malíčku levou. Svamí Šivananda říkal, že ukazováček, který symbolizuje individuum, by se neměl opírat o čelo.
Následující mudry již ovlivňují dech a jeho směrování do jednotlivých plicních laloků. Nevěříte? Zkuste si sednout na židli úplně uvolněně, ale s vyrovnanou páteří, nebo na „klekačku“ eventuelně do jógového sedu Vadžrásana-diamantového sedu a chvilku pozorujte svůj klidný, nenásilný dech a práci celého dechového aparátu. Uděláme si objema rukama Džňánamudru, při které se dotýkají špičky ukazováčku a palce v kroužku –jak je výše popsáno- a ruce necháme úplně uvolněné zápěstími na stehnech dlaněmi nahoru.
Činmudra: ruce v poloze Džňánamudra otočíme dlaněmi na stehna a chvíli pozorujeme průběh dechu. Po chvíli vložíme ruce do slabin tak, aby kroužek z palce a ukazováčku byl volně (netlačíme) na rýhách slabin. Pokusíme se vnímat centrum dechu, to je místo, kde pociťujeme střed dechové aktivity- kde nám to víc dýchá. Činmudra ovlivňuje břišní dýchání –spodní dech.
Činmajamudra: stejně položené ruce, pouze sklopíme volně prostředník, prsteník a malík do dlaně. Centrum dechu se nám posune do středu hrudníku –střední dech.
Adhimudra: vložíme palce do dlaní a obemkneme je prsty, čili volně sevřeme ruce v pěst a necháme je na stejném místě hřbetem nahoru. Adhimudra ovlivňuje horní plicní laloky –podklíčkový dech.
Brahmamudra: otočíme-li ruce s palci volně v pěstích hřbety dolů a zvedneme je do výšky pupku tak, aby se poslední články prstů a klouby dotýkaly, docííme plný dech s prodýcháváním všech plicních laloků současně.
A ještě zajímavější Šúnjamudra: položíme ruce úplně volně dlaněmi na stehna a chvilku pozorujeme dech. Potom obrátíme jednu ruku dlaní nahoru a palec odtáhneme kolmo k ruce. Po chvilce zjistíme, že polovina plic na straně, kde je ruka dlaní nahoru, má omezenou dechovou aktivitu –dýchá převážně opačná půlka plic.

Uvedené mudry je možno navzájem kombinovat, potřebujeme-li některou část plic více prodýchat. Třeba levou podklíčkovou oblast je možno prodýchat, dáme-li pravou ruku do polohy Šúnjamudra a levou do polohy Adhimudra. Můžeme si sami se sebou třeba i hrát. Otočíme-li obě dlaně do Šúnjamudry tak pociťujeme dech jen v úzkém středovém pruhu odshora dolů. Aniž bychom hnuli rukama, spojíme ukazováčky a palce do Džňánamudry –a dýcháme plným dechem.
Při dechových technikách typu Udždžají používáme Nabhomudra, kterou snadno docílíme, otevřeme-li ústa a nadechneme nosem. Jazyk se sám opře kořenem o měkké patro. Stejnou polohu jazyku docílíme, řekneme-li slovo sklenka Stažení měkkého patra špičkou jazyka dozadu se nazývá Khéčarimudra. Uděláme-li z jazyku trubičku a sevřeme mezi rty, je to Kákinimudra.
Jedna mudra má dva názvy: Bhairavamudra a Šivamudra. Ruce leží volně v klíně, jedna ruka v dlani druhé –nejčastěji pravá v levé a palce se buď dotýkají, nebo jsou překříženy. V této mudře je nejsilnější příjem energie.

Léčebné mudry: Tyto mudry se mají držet buď asi 45 minut, nebo třikrát denně po patnácti minutách. Jejich účinek se zvyšuje, pronášíme-li po celou dobu pranavu ÓM. Léčba může trvat týdny, nebo měsíce, ale může se dostavit i okamžitý účinek.

Prithvímudra –zemská mudra. Lehce stiskneme špičky prsteníku a palce navzájem. Vyrovnává schodek zemské eergie v těle při pocitu slabosti a zmenšené vitality, nebo cítíme-li se při chůzi nestabilně, dodá nám rovnováhu a důvěru.
Varunamudra –vodní mudra. Malíček pravé ruky ohneme, až se špička dotýká svalu pod palcem. Levou rukou objímáme lehce pravou ruku ze spodu a oba palce lehce tlačí na sklopený malíček. Zlepšuje funkci jater a zbavuje hlenu –je-li v plicích nebo v žaludku příliš zastoupen prvek vody, zlepšuje poměr.
Šankhamudra –mudra mušle.Obemkneme pravý palec čtyřmi prsty levé ruky a levým palcem se dotýkáme napřímeného prsteníku pravé ruky. Tato mudra zlepšuje problémy krku a hrdla. Pravidelné držení zlepšuje hlas, především při zpívání pranavy ÓM. Je používána i při rituálech. Symbolizuje mušli, na které se ráno troubí, což oznamuje otevírání chrámu.
Svargamudra –nebeská mudra je také nazývána Šunjamudra. Prostředník ohneme až se dotýká svalu pod palcem a tlačíme jej palcem lehce dolů –obouruč. Je to speciální mudra pro ušní a sluchové problémy. Na některé potíže účinkuje skoro okamžitě a při delším používání léčí téměř všechny ušní a sluchové problémy.
Ligamudra –vzpřímená mudra. Dlaně se složí a prsty propletou, jeden palec zůstane vzpřímený. Obemkne se palcem a ukazováčkem druhé ruky. Posiluje odolnost proti nachlazení a kašli a infekci prsou, protože vybuzuje vnitřní teplo. Uvolňuje hlen v plicích. Je vhodná pro lidi, kteří mají dechové potíže při změně počasí. Pomáhá také při obezitě, ale nemělo by se to přehánět. Dlouhodobé provádění této mudry může vést až ke lhostejnosti, duševní netečnosti –uvádí se i stavy bezvědomí. Je-li používána ke snížení hmotnosti, má se denně vypít osm skleniček čisté vody a mnoho ochlazujících nápojů, jíst neslazené jogurty, rýži banány a citrusové plody.
Vájumudra –větrná mudra.Ohneme ukazováček na sval pod palcem a palcem na něj tlačíme. Zmenšuje vítr ve všech částech těla. Indické přírodní lékařství Ajurvéda zná 51 tělesných větrů, které mohou způsobit potíže ve všech částech těla –třeba dnu, revmatismus, chvění rukou, hlavy. Můžeme doplnit držením následující mudry:
Pránamudra –životní mudra. Špičky prsteníku a malíčku se spojí se špičkou palce, ostatní prsty jsou narovnané. Zlepšuje sílu zraku, pomáhá léčit oční nemoci, zvyšuje vitalitu a energizuje celé tělo. Reguluje únavu a nervozitu.
Apánamudra –mudra energie. Špičky prsteníku a prostředníku se položí na špičku palce. Ostatní prsty jsou narovnané. Zlepšuje močové problémy a bolesti, pomáhá odstraňovat z těla toxické látky a pročíšťuje celé tělo.
Surabimudra –kravská mudra. Malíček levé ruky se dotýká prsteníku pravé ruky, pravý malíček levého prsteníku a prostředníky se dotýkají ukazováčků druhé ruky. Palce zůstávají vzpřímené. Uvolňuje revmatismus a záněty kloubů.
Džňánamudra –pečeť vědomí. Varianta u které se dotýkají špičky palců a ukazováčků. Je to univerzální mudra pro uvolnění duchovních napětí a stresů. Zlepšuje paměť a koncentrační schopnosti, uvolňuje napětí, pomáhá při srdečních potížích, depresích, vysokém krevním tlaku a při nespavosti. Posiluje působení ostatních muder.
Apánavájumudra –mudra zachránce života. Ukazováček se sklopí na sval pod palcem, špičky prostředníku a prsteníku se dotýkajíičky palce, malíček zůstává narovnaný. Je to dokonalá pomoc při srdeční slabosti a jiných srdečních potížích. Uděláme-li mudru obouruč, působí u někoho rychleji než nitroglycerin pod jazykem. Je to záchrana pro srdcaře, který si ten nitroglycerin zapomněl.
Adhimudra –vysoká mudra. Sevřeme-li palec v pěstích silněji (nemusíme je mít ve slabinách), pomáhá téměř okamžitě při astmatickém záchvatu či záchvatu kašle. Držíme, dokud je nebezpečí záchvatu.
Šaktičalinímudra –hadí mudra. Ve Vadžrásaně (diamantovém sedu) držíme nohy pevně blízko kotníků a talčíme na kanda při tom používáme dech bhastrika. Probouzí kundalini šakti.

Tak si hrajte a zkoušejte.


Džňánamudra

Džňánamudra

Adhimudra

Apánavájumudra

Apánavájumudra

Ligamudra

Pránamudra

Prithvímudra

šankhamudra

Surabimudra

Svargamudra

Vájumudra

Varunamudra

Zobrazení: 1021

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 2 minutami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Zveřejnění důkazů je součástí pokusu probudit ovce do reality existence gangsterské globální nad-vlády, která se ovšem díky odhalování utajovaných skutečností už konečně hroutí v základech uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Odkiaĺ vedela lekárka, pred niekoľkými rokmi čo sa bude diať? (dnes se to ovgšem jmenuje Covid 19, nikoliv prasečí chřipka) Video je pod názvem: Irena Rosnerova ZDE: (pusťte si zvuk)Související…"
před 21 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Stádo hlupáků se opět nechalo nejen obalamutit. Patříte mezi ně? Pokud ano, je nejvyšší čas, abyste se konečně probudili, nebo to s vámi nedopadne dobře! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Odkiaĺ vedela lekárka, pred niekoľkými rokmi čo sa bude diať? (dnes se to ovgšem jmenuje Covid 19, nikoliv prasečí chřipka) Video je pod názvem: Irena Rosnerova ZDE: (pusťte si zvuk)Související…"
před 21 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vědecky dokázána souvislost mezi koronavirem a 5G. Dejme proto v ČR a SR stop 5G, jelikož jde nejen o Vaše zdraví, ale i o Vaši fyzickou a duševní svobodu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Odkiaĺ vedela lekárka, pred niekoľkými rokmi čo sa bude diať? (dnes se to ovgšem jmenuje Covid 19, nikoliv prasečí chřipka) Video je pod názvem: Irena Rosnerova ZDE: (pusťte si zvuk)Související…"
před 21 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pandemie začala se spuštěním sítí 5G, kdekoli byla použita, jelikož "tajemné" srážení krve zabíjí pacienty s koronavirem, protože elektromagnetické záření způsobuje srážení krve a nedostatek kyslíku! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Odkiaĺ vedela lekárka, pred niekoľkými rokmi čo sa bude diať? (dnes se to ovgšem jmenuje Covid 19, nikoliv prasečí chřipka) Video je pod názvem: Irena Rosnerova ZDE: (pusťte si zvuk)Související…"
před 21 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Odkiaĺ vedela lekárka, pred niekoľkými rokmi čo sa bude diať? (dnes se to ovgšem jmenuje Covid 19, nikoliv prasečí chřipka) Video je pod názvem: Irena Rosnerova ZDE: (pusťte si zvuk)Související…"
před 21 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 12.8.2020

Zem tvorí.Srdce Matky (jinová energia).Zem (jej kozmický kvadrant).Veľmi jednoducho povedané :UČLOVIEČOVANIE SA......vysokou…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Operace “Bouře” a ZMĚNA SOCIÁLNÍHO ŘÁDU NA PLANETĚ ZEMI uživatele Zlaté Živé Světlo.
"… Kdo kontroluje peníze, ovládá svět. Seznamte se s panem Rothschildem. Skutečným šéfem našich vlád: (Ahoj vy tam, jmenuji se Jacob Rothschild. Jmění mé rodiny je 500…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Pryč z EU - pádné důvody (dokument, 2019, česky, 53 minut) + související články a videa uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Nestačí, že Německo vyvolalo dvě světové války a za tu druhou nikdy nezaplatilo reparace. Nestačí, že se největší měrou podílelo na novém rozkradení naší země v rozsahu…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Je vám známo, že do EU cpeme zhruba 4x více peněz, než od ní dostáváme zpět, aneb další pádné důvody proč je třeba prosadit vystoupení z EU (V množství je obrovská moc!) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Nestačí, že Německo vyvolalo dvě světové války a za tu druhou nikdy nezaplatilo reparace. Nestačí, že se největší měrou podílelo na novém rozkradení naší země v rozsahu…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu EU nás okrádá, vzpružila si svou vlastní ekonomiku na úkor východního bloku, který si porobila, zotročila a ožebračila nás. Nejen z tohoto důvodu je třeba z EU vystoupit uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Nestačí, že Německo vyvolalo dvě světové války a za tu druhou nikdy nezaplatilo reparace. Nestačí, že se největší měrou podílelo na novém rozkradení naší země v rozsahu…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Proč je třeba usilovat o to, abychom všichni co nejdříve vystoupili z Evropské Unie. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Nestačí, že Německo vyvolalo dvě světové války a za tu druhou nikdy nezaplatilo reparace. Nestačí, že se největší měrou podílelo na novém rozkradení naší země v rozsahu…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Tajemství peněz - největší podvod v historii lidstva (proč je to gigantický podvod, jak jej bojkotovat a proč dříve či později tak jako tak zkolabuje) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Skryté mechanismy otroctví Uvedeno ZDE.* 1) Peníze jsou podvod 2. Dluh je fikce 3. Média jsou manipulace 4. Vláda je korporace. Celý článek s názvem: 4 kruté pravdy, které…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse 1. Peníze jsou podvod 2. Dluh je fikce 3. Média jsou manipulace 4. Vláda je korporace. (4 kruté pravdy, které vás probudí z iluze) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Skryté mechanismy otroctví Uvedeno ZDE.* Patológia spoločnosti, jak se dobrovolně stáváme snadno ovladatelným otrokem zkorumpovaného systému a jak z toho ven Uvedeno ZDE.* Pravé důvody…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Již před 60ti lety se produktivita zvyšovala tak rychle, že by nám dnes měl postačit jen jeden příjem, s pracovní dobou jen 10 hodin týdně! Víte proč tomu tak není, necháme si to nadále líbit, nebo? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Skryté mechanismy otroctví Uvedeno ZDE.* Patológia spoločnosti, jak se dobrovolně stáváme snadno ovladatelným otrokem zkorumpovaného systému a jak z toho ven Uvedeno ZDE.* Pravé důvody…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Pravé důvody proč je vše stále dražší a dražší, proč je vše stále více byrokratické, složitější a hektické, a proč vznikají války - texty videa a obrázky které Vám otevřou oči uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Skryté mechanismy otroctví Uvedeno ZDE.* Patológia spoločnosti, jak se dobrovolně stáváme snadno ovladatelným otrokem zkorumpovaného systému a jak z toho ven Uvedeno ZDE.* Již před 60ti lety…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Patológia spoločnosti, jak se dobrovolně stáváme snadno ovladatelným otrokem zkorumpovaného systému a jak z toho ven uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Skryté mechanismy otroctví Uvedeno ZDE.* Pravé důvody proč je vše stále dražší a dražší, proč je vše stále více byrokratické, složitější a…"
úterý
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obáváte se nemocí, obzvláště těch tzv. smrtelných? Tak se už nebojte, shlédněte fakta a začněte se léčit sami! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* ŽIVĚ: Josef Zika - Nové alternativní způsoby léčení podložené vědeckými důkazy Video ZDE. (Návod na opravy svého hmotného těla.)"
pondělí

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby