* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Mistr Kuthumi - Příprava na posuny při vzestupu

 

Uveřejnil(a) Láďa   

Pondělí, 19. Listopad 2012 17:39

Přijala Natalia Glasson 04/11/2012

      Přicházím k vám dnes s láskou Stvořitele a zdravím vás s velkým potěšením. Má láska je ve vašem bytí vždy zakotvena, podporuje vás a vyživuje v každém okamžiku vašeho vzestupu. Mnohým z vás jsem byl po boku od první aktivace vzestupu vašeho bytí. Mým úkolem, jakožto učitele světa společně s Mistrem Ježíšem, je vést vás dle vůle Stvořitele ke vzestupu na Zemi. Jak víte, žijete v úžasné a vzrušující době, kdy se odehrávají v každém okamžiku posuny ve vaší realitě a v jednotné realitě Země. Tyto posuny se budou v následujících letech rozvíjet, stupňovat a zesilovat, protože my všichni se budeme sobě přibližovat a sjednocovat navzájem i se Stvořitelem. Do vaší reality a budoucnosti Země nyní přichází spousta legrace, zábavy a zázračných zážitků. Vězte, prosím, že Země zůstane s vámi ve všech těch posunech, dokud nebudete připraveni změnit své dimenzionální energie a nezačnete nový vývoj. Země vás bude na cestě prosincem i do roku 2013 podporovat; vězte, prosím, že jste v bezpečí, pod ochranou a milováni Stvořitelem; vězte, prosím, že vše je v tomto okamžiku na Zemi i ve vašem bytí dokonalé.


      V několika následujících měsících a možná i rok, budete vy a Země prožívat pád, ztrátu, téměř smrt nebo pocit, že konec je tady. Neříkám to proto, abych do vašich posvátných energií vnesl strach, ale abych vás uvědomil o tom, že to je smrt, ztráta, pád či konec starých energií či reality, jak ji znáte. Je to smrt či ztráta ENERGETICKÁ, spíše než fyzická. Nyní procházíte těmito posuny, ztrácíte mnoho částí svého bytí i způsob, jakým se sami se sebou identifikujete, ale pochopte a poznejte, že toto je nezbytné, abyste dosáhli na Zemi většího blaha. Je důležité si pamatovat, že ať už jste na Zemi či na vnitřních rovinách, zkušenost s odpojováním připojení a nepotřebných energií je velmi podobná. Na vnitřních rovinách sledujeme, jak všichni propouštíte opravdu mnoho a my také rozpouštíme iluze a více se propojujeme. Pracujeme na pokročilém procesu rozpouštění svého já, dokonce rozpouštíme oddělenost svého bytí jakožto duše či skupiny duší. Na vnitřních rovinách je se skupinami duší velký záměr - jsme žádáni, abychom víc a víc žili právě jako skupina duší a prohlubujeme tedy význam jednoty. Každý nyní dochází k jednotě, Stvořitel nás žádá, abychom sjednotili naši energii tak, aby se naše vibrace staly podobnými a rychlejšími a tím můžeme být souběžně pozvednuti do světla a za vzájemné podpory projít procesem vtělování a ukotvování větší lásky, která proudí od Stvořitele. Dalo by se to přirovnat k pozemské svatbě, kdy se všichni shromáždí, aby jako jeden hlas vzdali hold lásce dvojice, ale zde se shromažďuje v jednotě celý vesmír, aby vzdal hold dvojici (myšleno partnerství nás všech, spojených v krásném vztahu jednoty se Stvořitelem). Na svatbě se vždy slaví a tak naší oslavou bude láska, blaho a mír, který na různých stupních zažívá každý člověk.


      Jedním z hlavních vhledů, o který se s vámi chci podělit je, že tento tak dlouho očekávaný čas je velmi krásný a slavný čas, ale není to konec a není to ani začátek; je to jednoduše posun světla, vědomí a vibrace ve vašem bytí a na Zemi. Nastane mnoho dalších posunů jako tento, které budou ještě velkolepější a větší, než současný posun, který nastává, a to vás ponese a požene vpřed. Ty posuny budou snadnější, protože jste nyní žádáni, abyste odložili mnoho z minulosti, které se už v budoucích posunech nebudete držet a nebudete jí žít. Budete žít ve své přítomnosti, což učiní posuny hladší a méně náročné. Důvod, proč je tento čas roku 2012 tak očekávaný, je, že se podobá konečnému posunu a souvisí se starými energiemi, egem a myšlenkovými vzorci. Je to velké uvolnění minulosti; v budoucnosti už nebudou existovat takové zkušenosti, jako na Zemi. Budete pokračovat v uvolňování a propouštění starých energií i v pozdější době, ale nebude to již mít takovou důležitost či vliv na vaše bytí, jako nyní.


      Rád bych řekl, že pokud prožíváte v této době štěstí, užívejte si je, protože může jedině narůst a znásobit se; jestliže zažíváte výzvy a procesy uvolňování, pak si je užívejte, protože už to nikdy nebudete cítit tak silně jako nyní, neboť až překročíte tento bod, budete mnohem soustředěnější ve svém středu, a tak emoce a myšlenky nebudou mít tak silný vliv na vaše bytí. Z mého hlediska vše, co ve své realitě prožíváte, je procesem uvolňování a propouštění. Jestliže prožíváte bolest, strach, nejistotu a tak podobně, rozpoznáváte a uvolňujete je nyní proto, abyste se osvobodili. Jestliže prožíváte radost, hojnost, blaho a štěstí, stále uvolňujete, protože umožňujete těmto aspektům sebe sama, aby volně proudily z vašeho bytí a tak tvořily svobodu. Tato doba je velmi slavná a já doufám, že si dokážete poděkovat za to, že jste si vybrali být nyní na Zemi a mít ten úžasný dar prožívání.


      Dalším důvodem, proč k vám dnes přicházím, je, abych se s vámi podělil o nápady, vhledy či rady k tomu, jak se připravit na tento čas růstu, jak přijmout obrovské energie, svobodu, hlubší jednotu a lásku, jak rozpustit oddělenost a uvolnit minulost, což se často nazývá vzestupem. Pamatujte, prosím, že toto jsou jen myšlenky vycházející z mého srdce a které si myslím, že by vám mohly nyní pomoci.


      1. Uvolnění mysli
      Je třeba věnovat více času uvolnění mysli. Při tolika posunech, které se dějí ve vás i kolem vás, se může mysl vymknout kontrole, jak se bude snažit pochopit a interpretovat vše, co se děje. Mysl může být zmatená nebo se zaměřit na energie, které se uvolňují a které je třeba nechat z mysli rychle odejít. Toto není doba, kdy by mysl měla pracovat a analyzovat, je to doba, kdy by mysl měla více relaxovat a spočívat v srdci. Toho je možné dosáhnout meditací, představovat si mysl jako světlo, energetickou kouli nebo objekt, který se rozpouští a je unášen do srdeční čakry, aby zde spočinul. Není-li srdeční čakra zcela otevřená, můžete mít neutrální pocit a cítit ji takřka prázdnou, ale to je v pořádku, protože až se na srdeční čakru více zaměříte, zažijete blaženější vibrace. Takže prosím, nepřemýšlejte příliš a tím, že si dopřejete období klidu, vytvoříte si větší citlivost k tomu, co se odehrává kolem i ve vašem bytí.


      2. Vyladění krystalů
      Mnoho z vás má doma krystaly, které můžete použít v běžné rovině nebo nemusíte. Věřím, že nyní nastal čas, abyste své krystaly vyčistili a požádali Archanděla Metatrona, aby je vyladil na kanál světla, lásky a vědomí, které stále proudí ze srdeční čakry Stvořitele na Zemi. Požádejte Archanděla Metatrona, aby zajistil, že vaše krystaly obdrží veškeré nové energie, které jsou ukotvovány a proudí ze Stvořitelovy srdeční čakry, aby jimi každý krystal vibroval, vyzařoval je a ukotvil tyto energie ve vašem bytí a realitě. To znamená, že nejenže tyto energie proudí skrze duši do vašeho bytí, ale také proudí do vaší reality navýšeny skrze vaše krystaly. Toto činí váš posvátný prostor neobyčejně bohatým na současné Stvořitelovy energie a umožňuje vám to více si prožít právě probíhající posuny.


      3. Milujte sebe sama každým dnem více
      Bezpodmínečná láska k sobě sama je v této době prvořadá, protože je vaší ochranou, vaším bezpečným nebem, léčivým balzámem a schopností rozpoznat pravdu Stvořitele. I když nejste momentálně schopni cítit či vnímat bezpodmínečnou lásku k sobě sama, prostá víra či mantrování si v duchu, že se bezpodmínečně milujete, umožní aktivaci věčně proudící bezpodmínečné lásky k sobě sama, aby se aktivovala z nitra vašeho bytí.


      4. Sdílení s porozuměním pro sebe sama
      My v současné době procházíme procesem rozpouštění oddělenosti a přijímání jednoty, ať už jde o jednotu mezi jednotlivými částmi našeho bytí, jednotu se Stvořitelem či jednotu s dalšími bytostmi / lidstvem. Je skvělé sdílet a vyzařovat své energie, světlo a vědomí, když zároveň sdílíte slovně a energeticky pravdu svého bytí. Když přicházejí výzvy a je třeba uvolňovat staré energie, lze tento proces projít rychleji, když své myšlenky či pocity sdílíte s někým dalším, průvodcem či dokonce se sebou samým, když si to řeknete nahlas. I když je to velmi užitečné, protože to všem umožňuje pomáhat mnoha způsoby, je třeba si být dobře vědom, co sdílíte. Můj názor je, že když prožíváte utrpení a podělíte se o to s jiným člověkem, je třeba, abyste byli pozorní, co opravdu sdílíte a měli na paměti, že utrpení pochází z ega. Byl bych rád, abyste věci sdíleli, a nechci, abyste sdílení nějak kontrolovali či omezovali, ale buďte ostražití k celé věci a k tomu, co cítíte a odkud to pochází. Uznejte, kdy mluví vaše ego a kdy vaše pravda, buďte si vědomi toho, kterou část svého bytí cítíte a prožíváte, protože zjistíte, že to vám dovolí odpojit se a vnést do situace hlubší osvícení.


      5. Zajistěte si podporu svých průvodců
      Vaši průvodci mohou při vašem vzestupu sehrát významnou roli, mohou se s vámi o mnoho podělit a mají velkou energii, kterou vás mohou podpořit. Ale nepomohou vám, pokud je nepožádáte, tak si prosím dovolte požádat o podporu a božský zásah vašich průvodců, aby každý den váš vzestup pokročil kupředu.


      6. Vychutnávejte si vše a buďte vděční
      Nyní je čas, abyste si užívali každého okamžiku a byli za něj vděční; nezapomeňte, že jste si vybrali být nyní na Zemi, takže si užívejte i ty nejtěžší zkušenosti a buďte vděční za vše, co jste si vybrali, tvořte a prožívejte. Vyjadřujte svou vděčnost denně, aby se vědomí lidstva probudilo do božské schopnosti být vděční a do stavu vědomí, do kterého vás vděčnost posouvá.


      7. Nechte odejít vše, co můžete
      Pustit se, znamená rozpustit napojení; to neznamená, že byste věci, přátelství či stav mysli měli odhodit, ale že už vás nebudou emocionálně či mentálně ovládat; znamená to, že jste schopni milovat to, s čím jste byli spojeni, můžete cítit hlubší propojení, ale také větší svobodu mezi sebou a tím, co jste pustili. Ve skutečnosti se osvobozujete. Jednoduše tím, že hluboce vydechnete a prohlásíte či budete držet záměr, že se pouštíte toho, nač se soustředíte; tak můžete zažít větší svobodu.


      Má slova vám mohou znít jako projev zdravého duchovního rozumu; je to zkrátka povzbuzení, které vás má podpořit v tomto nanejvýš posvátném čase. Vězte, prosím, že jsem tu, abych vás miloval a vždy vám pomáhal.

      Já jsem Mistr Kuthumi


Copyright a zdroj originálu: Natalie Glasson, http://www.omna.org

         
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Zobrazení: 553

Komentář přidal(a) Motylik dne 22.Listopad.2012 v 11:56

Toto je krásne!! dakujem Livisipea za vloženie a dakujem všetkým zainteresovaným za tento úžasný článok! Prišiel ku mne akurát vhod :)

Komentář přidal(a) Livisipea dne 23.Listopad.2012 v 8:17

To mám radost, Motýliku, že jsem se ti strefila do rozpoložení...:-) objímám jemně a opatrně, abych ti nepoškodila křidélka:-):-)

Komentář přidal(a) Motylik dne 23.Listopad.2012 v 9:14

pokojne sa mi hoď okolo krku, moja konštitúcia to určite znesie :)

Komentář přidal(a) Ladislav dne 23.Listopad.2012 v 12:59

Hádzanie  okolo krku nás m.i. najúčinnejšie posúva na ceste do nebeskej vlasti.

Komentář přidal(a) Livisipea dne 23.Listopad.2012 v 14:40

Po těchto slovech další příležitost k obejmutí Motýlika a Ladislava - a to tak, že na plný pecky :-)

Komentář přidal(a) Ladislav dne 23.Listopad.2012 v 15:18

Dobrá strefa, Livi, prijímam na plné pecky. ( Už som chcel napísať , že na plné cecky,.. no to by som tomu dal ).

Komentář přidal(a) Livisipea dne 23.Listopad.2012 v 15:34

Včera jsem byla se společností v restauraci U Číňana a tam nabízejí vzhledem ke svému handicapu ohledně češtiny ceckové víno (švestkové) a lulanské bílé (rulandské), ...dobře jsme se bavili... a dobře jsme si pochutnali :-)

Komentář přidal(a) Ladislav dne 23.Listopad.2012 v 15:43

Zaujímavá synchronicita. Každé víno, i to ceckové sa najlepšie vychutná, keď sa trochu pohryzie. Odporúčajú vinári, to som si nevymyslel.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse FREEDOMEDIA - DISCLOSURE of rotten sociopath leaders & show business stars uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Rýsuje se využívání vodíku místo ropy! Že by kvůli tomu již začaly padat ceny ropných produktů? Že by kvůli tomu byl vypuštěn Corona vir, podporován 5G technologií? Podrobnosti…"
před 8 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse FREEDOMEDIA - DISCLOSURE of rotten sociopath leaders & show business stars uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 2020 03 26 - H.Heclová_Q anon_Zakrytá konspirace Uvedeno ZDE. * Jak to tak vypadá, už konečně začala celosvětová čistka od ne-mocných zloduchů, vytvářejících ve světě záměrně pandemie,…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse FREEDOMEDIA - DISCLOSURE of rotten sociopath leaders & show business uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Dle videa: Operation Defender Europe Theory | Qanon, uvedeného v angličtině zde, by čistka od ne-mocných zloduchů údajně měla v tichosti probíhat tak, že masivní zatýkání zlounů po…"
před 18 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

FREEDOMEDIA - DISCLOSURE

* The Cabal, Deep State and QAnon E9 - The Dawn of a New World Here.…Zobrazit další
před 18 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Je jen a jen na každém z Vás, jaký svět a jeho reality si vytvoříte a co, jak a s kým budete ve svém světě a jeho realitách mít a prožívat uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Globální situace. 26.3.20 Kosmická agentura / Swaruu – Plejády.Vyjasněte si, co chcete. Uvedeno ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Globální situace. 26.3.20 Kosmická agentura / Swaruu – Plejády.Vyjasněte si, co chcete. Uvedeno ZDE."
včera
Stella Abu je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
včera
Příspěvky do blogu uživatele Uno Universus
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jak to tak vypadá, už konečně začala celosvětová čistka od ne-mocných zloduchů, vytvářejících ve světě záměrně pandemie, krize, války a chaos! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Coronavirus & Anti-Christ connection, POTUS Activates Reserves, FED is Dead, Quarantine Extended Here. (It is not just military operation, it is as well galactic operation.)"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Coronavirus & Anti-Christ connection, POTUS Activates Reserves, FED is Dead, Quarantine Extended Here. (It is not just military operation, it is as well galactic operation.)"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Velke veci se deji potichu uživatele Uno Universus.
"* Coronavirus & Anti-Christ connection, POTUS Activates Reserves, FED is Dead, Quarantine Extended Here."
včera
Příspěvek do blogu uživatele dědaVašík

Coronavirus, strach a směr

Nevím, jak dalece vnímáte šíření nákazy, ale je otázkou pravdy, jaký počet obětí je s ohledem na jiné nemoci v minulosti. A většina lidí si neuvědomuje, že současné dění má stálou vazbu na přelomový rok 2012, kdy pro většinu lidstva byl velký…Zobrazit další
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 30.3.2020

Hmotou preniká nelineárna hustota. Svetlom, ktoré zaplavuje Zem - jej telo. Čo sa s nami deje a je nami všetkými zažívanými zmenami je jedným slovom povedané - NEUNIFORMITA. Toto dianie bolí fyzické schránky tým viac, čím viac sme sami sebe…Zobrazit další
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* The Cabal, Deep State and QAnon E3 - The Alien Invasion Here.* Mnozí se již nemohli dívat např. na tohle: The Cabal, Deep State and QAnon E4 - Child Lovers Everywhere Here. No a proto začala celosvětová čistka! * Jak to tak…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Slova k zamyšlení, od moudrého muže, který nedokončil ani základní školu. A pak že školu k něčemu potřebujeme! To ale nahlas, obzvláště před ředitelem, raději…"
pondělí
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
neděle
Příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jak to tak vypadá, už konečně začala celosvětová čistka od ne-mocných zloduchů, vytvářejících ve světě záměrně pandemie, krize, války a chaos! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Co ne-chcete vědět o: Koronaviru | KOVY(D) Video ZDE."
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Lžou nám nejen o Koronaviru! Jestlipak víte proč? Je nejvyšší čas být konečně v obraze! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Co ne-chcete vědět o: Koronaviru | KOVY(D) Video ZDE."
neděle

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby