* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Část 1

(Aktualizováno 24. 4. 09, termín „ženská energie“ nahrazen termínem „mateřská esence“.)

Tyto informace ležely léta v mém šuplíku, protože jsem s nimi dlouho narážel na nevíru. Až roku 2006 jsem v internetu našel skupiny, které se zdály se tímto tématem zabývat. Děkuji čtenářům internetového fóra CB-Forum.com, kteří svými povzbudivými e-maily projevili zájem a pomohli mi tak tyto články uveřejnit. Některé věci jsem v těchto článcích změnil, k čemuž bych se chtěl vyjádřit v Dovětku. Některé obsahy se ještě vztahují k fóru CB-Forum, přičemž se domnívám, že to těm článkům dává větší živost.

Děkuji také čtenáři fóra CB-Forum, který mi jako autorský honorář předem poslal 100 euro, aby mě povzbudil k tomu, abych napsal knihu. Přesto jsem dodnes žádnou knihu nenapsal. Ale pomocí této internetové stránky moje tvořivost znovu ožívá a vše, co bych byl schopen napsat do knihy, budiž uveřejněno touto cestou.

 

Invaze už proběhla

Když jsem v internetu narazil na texty autora James Bartley (Dovětek), velmi jsem si oddechl, že jsem konečně našel někoho, kdo velmi přesně našel ty samé šokující pravdy jako já a moje žena. Bartley je jeden z mnoha set Američanů, kteří byli uneseni mimozemšťany. Po svých vlastních zážitcích s mimozemšťany na tomto tématu dál pracoval s malou skupinou. Barbara Bartholic asi odvedla hlavní práci tím, že udělala sedění v hypnóze s více než 700 (nyní pravděpodobně už mnohem více) oběťmi únosů, aby tyto oběti únosů zbavila jejich traumat a aby odhalila pravdu o pozadí těchto únosů. Bartley s ní spolupracoval a výsledky dal do internetu.

Únosy obvykle provádějí takzvaní šedí. Sedění v hypnóze ale ukázala, že šedí jsou pouze příjemci rozkazů a výkonné orgány drakonijců (drakoniánů) a reptoidních (reptiloidních) ještěrů (reptiliánů), kteří údajně přišli z hvězdného systému Alfa Draconis (z hvězdného systému hvězdy Alfa v souhvězdí Draka). Tyto údaje ale nejsou důležité. Důležitý je poznatek, že uneseným byla do mysli vložena zfalšovaná vzpomínka na jejich únos (screen-memory). Tyto vložené vzpomínky obecně říkají, že tito mimozemšťané chtějí lidem pomoci, že astrální a fyzické tělo unesených vylepšují a připravují tato těla pro jakési speciální úkoly, že všechny zásahy slouží našemu nejlepšímu dobru.

Když se pomocí intenzivní práce v hypnóze podařilo tuto screen-memory prolomit, objevili se reptiliáni a drakoniáni a jejich skutečné záměry: unesené zneužívat, traumatizovat je a manipulovat s nimi tak, aby je bylo možné používat k hlavnímu účelu – k zotročení lidstva.

Články Jamese Bartleyho přinášejí děsivý obraz rozsahu tohoto reptiliánsko-drakoniánského ovlivňování života a vědomí lidstva. Ale přestože se člověk nejprve bude cítit špatně, je lepší, když bude vědět, jak vypadá past, v níž sedí, než aby ji lehkověrně ignoroval.

Moje žena a já máme velmi zvláštní vztah k textům Jamese Bartleyho. Nemáme sice žádné vzpomínky na únosy, ale vlivem reptiliánů jsme intenzivně trpěli. Tehdy jsme ještě nevěděli, o které bytosti jde. Reptiliáni chtěli zničit náš vztah, kladli všem našim projektům do cesty překážky, bránili jakémukoli úspěchu a nasazovali proti nám jimi manipulované lidi. Díky své citlivosti jsme dokázali pochopit, že to všechno je rozsáhlá akce řízená z astrálního světa. Já jsem byl dokonce díky mně neznámému, pomocnému vlivu ve svém astrálním těle na několik sekund přenesen (teleportován) do jedné podzemní dohlížecí ústředny, což vedlo ke ztrátě posledních mých pochybností o tom, že jde skutečně o dalekosáhlou manipulaci. Nenašli jsme ale nikoho, kdo by si byl býval přál něco o nějakém mimozemském ovlivňování vědět.

 

V letech 1997 až 1999 jsme sbírali materiál o způsobech tohoto mimozemského ovlivňování. Tyto texty ale zůstaly v šuplíku, protože o nich nikdo nechtěl nic slyšet. Nakonec jsme vzdali jakékoli pokusy lidi probudit a zmizeli jsme do zahraničí. Záměrně jsme odešli do země třetího světa, kde se lidem vede tak špatně, že sami od sebe vidí, že něco není v pořádku. Němcům se tehdy ještě dařilo příliš dobře a nebyli připraveni přijmout tak záporné informace. Samozřejmě nechci, aby se všem dařilo tak špatně, že by postřehli, že cosi není v pořádku. Věřím však, že mezitím už někteří z vás budou schopni Bartleyho texty považovat za mimořádně důležité.

Při čtení Bartleyho článků mi bylo nápadné, že píše přesně o tom, co leží v mém šuplíku. Používá zčásti dokonce stejné názvy kapitol. Bartley ale může předložit ještě mnoho zkušeností, které já nemám, specielně o únosech. Ale já mu ani trochu nezávidím, jsem naopak rád, že tyto informace jsou nyní veřejně přístupné.

Bartleyho texty jsou v angličtině a já bych zde chtěl přeložit aspoň některé z jeho nejdůležitějších výpovědí. Výňatky jsou z textu „On the march“ (Na vzestupu).

Zde je malá sbírka známých schopností reptiliánů:

reptiliáni jsou parafyzické (nadtělesné, mimo oblast tělesného existující) bytosti schopné měnit hustotu svého kmitání tak, aby mohly působit v definicích našeho trojrozměrného světa, a to uvnitř i vně jeho (pro lidi) viditelného spektra.

Reptiliáni mohou měnit „dreamscape“ člověka a mohou vkládat všechny druhy kondic a programů, z nichž mnohé jsou erotické nebo zvrhlé. (Dreamscape je přibližně svět snů a představ člověka.) ... Neznám nikoho, kromě našeho týmu, kdo by si vůbec byl této základní a vlivné části programování ze strany reptiliánů vědom. (Bartley nás ovšem neznal.)

Definice pojmu „délka života“ tak, jak ji chápeme my, pro reptiliány neplatí, ti žijí ve své vlastní hustotě kmitání (frekvenci) dost dlouho na to, aby mohli manipulovat s nesčetnými generacemi obyvatelstva, které má  genetiku, respektive matrici duše, která je daná v naší (lidské) dimenzi.

Na jiném místě lze najít, že reptiliáni délku našeho života významně zkrátili.

Reptiliáni jsou mistry genetiky, kteří si stvořili jim sloužící rasy nelidských bytostí (šedé), kteří pracují jako specialisté pověření realizovat části programu tím, že na lidskou rasu působí přímo, včetně, ale ne jen pomocí manipulací v její genetice a pomocí manipulací v matrici její duše .... Program slouží také k tvorbě hostitelů cestou zdánlivě normálního narození lidského dítěte. Repto-hostitelé jsou vedeni k tomu, aby rozsévali zmatek, nelad a falešné informace.

Dr. Richard Boylan (je myslím známý jako badatel UFO) je, vedle dalších, hostitelem repto-bytosti. To je zcela jisté. Ztratil jsem přehled o počtu internetových stránek, které do internetu vložili repto-hostitelé.

Reptiliáni k cestování nepotřebují kosmickou loď. Čiperně si v domě uneseného, na němž chtějí pracovat, vytvoří svůj vstupní „portál“. Projdou prostě skulinou v časoprostoru a zjeví se ti v ložnici v plné fyzické hustotě.

Na jiných místech textu objasňuje, jak to, co nazývá únos, vypadá: únosy a manipulace provádějí šedí. Reptiliány většinou není vidět. Proto je spousta literatury o „nebezpečných šedých“. Šedé ale lze ignorovat. Část „uneseného“ cítí, že leží v posteli, a jiná jeho část (pravděpodobně jeho energetické tělo) se octne v podzemních zařízeních (bilokace, bytí na dvou místech zároveň). Tam se nestydatě injektuje a operuje. Ta část, co leží v posteli, cítí tyto zásahy na svém těle. Pak se vzpomínka na únos a na manipulaci změní nebo vymaže.

 

Magický dozor reptiliánů nad ženami (také z textu „On the march“):

Dozor a panství nad ženami je nejpřednější cíl činnosti reptiliánů, protože ženy – díky své tvůrčí, předjímavé a opatrovatelské povaze – jsou přímo napojeny na Božství a jsou proto hrozbou pro reptiliánské overlordy tohoto světa. Podrobení žen a podrobení principu ženství ... se stalo základním aspektem většiny náboženství tohoto světa. Ironie spočívá v tom, že používání (nebo lépe řečeno zneužívání) magie tantrického sexu je součástí magie černé. Řečeno jinak – černí mágové vědí, že ženský, tvůrčí princip je nesmírně mocná síla, kterou vykořisťují pro svoje vlastní zlé záměry na úkor lidské rasy obecně a na úkor žen zvláště.

Tolik James Bartley.

 

My jsme objevili toto:

ženská energie je pro reptiliány tak důležitá, že každý jednotlivý vztah mezi mužem a ženou mají pod dohledem, narušují jej a čerpají z něj energii. Problémy v těchto vztazích vytvořili reptiliáni. Každý spor mezi vámi je repto-opera. Každý muž je, aniž by si toho byl vědom, naprogramován tak, aby ženský princip své partnerky utlačoval. Většina žen utlačuje svůj ženský princip už sama od sebe – a mnoho dalšího.

 

Dozor nad myšlením za účelem loupení ženské energie

Následující texty jsme, moje žena Karin a já, sesbírali v posledních deseti letech. Zčásti spočívají na událostech, jež jsme museli prodělat a ještě proděláváme na vlastních tělech, a zčásti na mimosmyslových vjemech.

Reptiliáni a drakoniáni a jejich šedí pomocníci už desetitisíce roků manipulují s naším kolektivním vědomím a také s vědomím každého jednotlivce a nezapomínají na nikoho – ani na tebe ne. Dozor nad myšlením postihuje nejen pár pokusných králíků, kteří byli uneseni nebo zpracováni ve speciálních ústavech, myšlení nás všech je kontrolované. Intenzivní dozor nad myšlením může způsobovat, že určité kapitoly při čtení přečteš, aniž by sis je uvědomil, nebo čteš něco, co tam vůbec není. V oslabené formě se může stát, že tomu, co říkají jiní, prostě rozumíš jinak, než jak oni to myslí. Na tom bohužel nic nezměním.

 

Manipulace s kolektivním vědomím

Reptiliáni (používám teď už jen tento souhrnný pojem, protože drakoniáni jsou také reptiloidní bytosti) pečlivě, s láskou pro detail, vytvořili jedno každé z našich náboženství a jeden každý náš světový názor a inscenovali je pro nás. VŠECHNA náboženství mají reptiloidní původ a jsou nebezpečná. (Sorry, i budhisté a také ti, co dřepí na kopcích v Tibetu.) Čím víc pravd obsahují, tím jsou nebezpečnější, protože je pak tím obtížnější odhalit jejich skutečný obsah. Reptiliáni naše světonázory stále nějak předělávají; jedním z jejich nejnovějších výtvorů bylo hnutí new age. Bylo velmi chytré šířit myšlenku o našem nadcházejícím vzestupu do pátého rozměru. Kdo tento vzestup očekává, nebude se už přece namáhat bránit tuto trojrozměrnou planetu Zemi. Ale o to právě jde – jde o mohutnou obranu Země, protože oni by nám ji rádi vzali a NÁS by si rádi chovali jako dodavatele energie.

Náboženství jsou důležitou zvláštní položkou v manipulacích s vědomím. Ale stále se také předělávají kolektivní vědomí národů a ras (viz: James Bartley, Zpráva o Japoncích ve válce proti Číňanům).

Tohle pro mnohé asi není nic nového, ale já jsem se o tom přesto chtěl zmínit.

 

Manipulace s tvým vědomím

Teď to začíná být obtížné. Tohle téma nelze pojednat několika větami a já doufám, že vás moje vývody nebudou nudit.

Snad je dobré vstoupit do této věci přes hlavní záměr reptiliánů, totiž vysávat z lidstva ženskou energii. Na to je jejich dozor nad myšlením zaměřen. Teď ještě potřebujete vědět, co si představuju jako ženskou energii. K tomu naše vjemy.

Každý člověk má ženské a mužské energie, má svoji ženskou a svoji mužskou stránku. Ale o to nejde. Ženskou energii, kterou mám na mysli, nazývám mateřská esence, a ta pochází z podbřišku (přesně řečeno z druhé čakry) ženy. Tato síla působí pasivně, to znamená: žena nemusí dělat nic pro to, aby tato síla působila – pouze nesmí bránit tomu, aby tato síla tryskala. Může-li mateřská esence volně téci do vnějšího světa, pak se děje cosi zázračného: vnější svět se mění v ráj. Mateřská esence je pramenem blahobytu a nadbytku rodiny. Za vhodných okolností může jedna žena držet ve stavu blaženosti a štěstí i větší okruh osob (viz: Božena Němcová, Babička, nebo: Vladimír Páral, Profesionální žena, poznámka překladatele). Klima, svět zvířat a svět rostlin se radují z toho, že s touto mateřskou esencí rezonují, a vytvářejí pro člověka kladné okolnosti, např. hojnost potravy, vymizení cizopasníků, komárů atd. K účinkům mateřské esence náležejí také krása, pocit pohody a zdraví.

Můžeme předpokládat, že disponujeme jen nepatrným zlomkem mateřské esence. To je příčina toho, že většina lidstva žije v politováníhodných poměrech, a způsobuje to problémy s energií a klimatem atd. Kdyby bylo dost žen s nenarušenou mateřskou esencí, byly by všechny energetické problémy této planety vyřešeny. Určitě by se nám do rukou dostalo používání volné energie. Při nynějším nedostatku mateřské esence si naši géniové mohou lámat hlavy sebevíc – veřejnost volnou energii k dispozici mít nebude.

Tohle všechno musí zůstat pouhým tvrzením, ale snad v tom někteří z vás najdou pravdivé jádro, protože podle našich dosavadních vjemů tak obdivuhodné okolnosti už kdysi dávno, dávno existovaly (Lemurie).

Pokud přijmeme tento popis mateřské esence, pak tobě, muži, musí dojít, že své Ferrari nezískáš hodinami přesčas v kanceláři, nýbrž že začneš tím, že se na svoji ženu začneš dívat novýma očima. Myslím, že to je dobrý příklad, který se trvale vtiskne do myšlení. Abych to řekl ještě příkřeji: ve tvém Ferrari se vozí reptiliáni, zabavují se energiemi tvé ženy, zatímco ty dřeš jako o život. – Jak to ti reptiliáni dělají?

Tady je jedna z jejich metod kontroly myšlení:

 

Směšné, trapas, typická ženská

Koluje vtip o ženě na kruhovém objezdu, jež si zoufá, protože se z něj nemůže dostat ven. Nakonec na kruhovém objezdu zaparkuje a telefonem přivolá svého muže. Když tuhle příhodu muž s požitkem vypravuje, většina žen by se raději propadla do země, tak trapný je ten pocit, který tak dobře znají. Zrovna tak trapné může být, když si žena koupí dvě trička, každé za 4.95 eura, a úplně zablokovaná (působením reptiliánů) není schopna spočítat, kolik stojí dohromady. Ale musí tomu přihlížet aspoň jeden muž, aby to opravdu bylo trapné.

Reptiliáni ženy blokují, aby vznikaly trapné situace. Časem z toho vzniká trauma, takže žena už ze strachu blokuje sama sebe. Muž se tak nedobrovolně (pomocí dozoru nad svým myšlením) stává pomocníkem reptiliánů. Jeho mínění o nedostatcích jeho ženy, které se navíc shoduje s míněním veřejnosti, dokáže jeho ženu oslabit tak, že reptiliáni si v tu chvíli přisvojí pěkné sousto energie. Tím, že se v těchto sekundách/minutách od své ženy distancuje, odnímá jí svoji ochranu a šup, kus jeho Ferrari je pryč taky. Zdůrazňuju, že on přitom nemusí říct ani slovo, jeho záporné myšlenky stačí.

 

Takových situací je nekonečně mnoho: žena vždy strašně dlouho zdržuje právě, když se má někam jít – nikdy nemá nic, co by si mohla obléct – muži, sedněte si se svou partnerkou a sepište společně seznam věcí patřících do této kategorie. Musíte se naučit nazpaměť, co vaši partnerku zraňuje. Snad postřehnete včas, co se právě na vás chystá: dávejte si pozor na svoje automatické reakce vůči vaší partnerce. Musíte jeden s druhým zacházet velmi bděle a uvědoměle. Situace, v nichž se tvoje srdce vůči ní uzavře, jsou nejen nepříjemné, jsou nebezpečné.

Já například dostávám strach, když mám pocit, že moje žena kupuje příliš mnoho bot a vydává za ně příliš mnoho peněz. Zdá se, že to je moje staré trauma, a při tom se moje srdce uzavře. Navíc je nutné spolu mluvit – o tom strachu, ne o botách. Já vím, že muži o svém strachu neradi mluví (kontrola myšlení mužů), raději nadávají, že se kupují boty. To je nebezpečné vytěsňování toho problému mimo meze uvažování, ženu to oslabuje, reptiliány to posiluje.

 

Jsou ženy, které se těmto trapasům vyhýbají už předem tím, že přejímají principy mužů. Chovají se téměř jako muži. Protože svoje ženství nenávidějí, jsou většinou také nepříjemné vůči jiným ženám. Jejich mateřská esence v podstatě zmizela; v srdci mají z té ztráty hlubokou ránu.

Výše uvedené cvičení funguje ovšem jen u párů a také jen, když jsou oba na té vlnové délce, na které jsou schopni se těmito problémy zabývat. Pokud jsi sám, můžeš sice uvažovat o tom, jak se uvedené téma projevilo ve tvých minulých vztazích, ale tato témata potřebují praktické zkušenosti s nějakým (novým) partnerem. Každý by se měl snažit mít nějaký partnerský vztah. Kdo dobrovolně chce být dlouho sám, ten něco vytěsňuje mimo meze své myšlení.

(Rád bych vás upozornil, že Karin a já jsme tento repto-problém ještě ani v nejmenším nevyřešili. Po tryskání ženské energie není u nás ani stopy. Jsme stále deptáni a stále se musíme bránit. Čeho jsme zatím dosáhli, je spolehlivý, dobrý partnerský vztah, bez vzájemného zraňování. Bohužel nemáme recepty na nějaké konečné řešení.)

http://www.psitalent.de/

zdroj: Nova Zem


Mimozemske vlivy 2. cast Uvedeno ZDE.

.

Zobrazení: 1133

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 17.Duben.2013 v 20:48

Prosím všechny členy těchto stránky aby k vloženým textům a článkům přidávali i odkazy na diskuse a blogy které souvisejí s daným tématem. Pátá D. je o vzájemném propojování všeho se vším, aby se dalo snadno přecházet z jedné reality i světa do všech souvisejících. Toto propojování jsem doposud dělal za vás, ale z důvodu, že vás je zde již přes 1.000, tak to sám již nestíhám. Předem vám všem děkuji za spolupráci..

PS: Zde jsem to propojení na druhou část již udělal, ale nestíhám to dělat všude!!!

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 17.Duben.2013 v 21:25

Video s názvem: "Satanism In The Music Industry: Lucifer Shows up at Super Bowl 47- Beyonce EXPOSED" je uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 17.Duben.2013 v 21:26

Kdo chce pomoci začít "grilovat" veškerou negativitu harmonizujícím světlem pramenícím z centrálního slunce celého vesmíru, připojte se prosím. Uvedeno ZDE.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 22 minutami
Uživatel Martin Pelant aktualizoval svůj profil.
před 14 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
před 14 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu KOLOSÁLNÍ podvod, aneb co že se to vlastně děje, a proč pak? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ep. 2378b - Silent Running, What Happens At The Very End Of A Sting Operation? Here.* 1/13/2021 | BREAKING NEWS | Military Operation Unfolding Now - Nesara / Gesara Here.* Ep. 2374b - Message Received, Blackout, Hello GEORGE, Time To Show The…"
před 15 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel diskusi uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
před 15 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
před 15 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
před 15 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Volná energie živě v akci! Bere to dech, protože se přepisuje věda uživatele Zlaté Živé Světlo
před 15 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
před 15 hodinami
Martin Pelant je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
před 15 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 15 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 15 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ... Naše realita - bohužel uživatele Ina Obr
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jsme těsně před globálním resetem, který nám nabízí dvě naprosto odlišné reality! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Zkuste se zamyslet, pokud máte pořád ještě čím. :-)Pokud Trump skutečně prohrál a má být za několik dní venku, proč Deep State tak šílí a chce se odvolat na 25. dodatek,…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jsme těsně před globálním resetem, který nám nabízí dvě naprosto odlišné reality! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Checkmate, [Zero Day] Approaches, Sometimes A Good Movie Can Reveal A Lot of Truth Here."
včera
Uživatel Ina Obr přidal komentář k příspěvku do blogu ... Naše realita - bohužel uživatele Ina Obr.
"Nezakládá se na pravdě, že je to od něho. Text je na tadescu v plném a správném znění zde.  https://tadesco.org/tajna-smlouva/ Podsouvali bychom panu JOHNA D. ROCKEFELLEROVI, s čím určitě…"
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jsme těsně před globálním resetem, který nám nabízí dvě naprosto odlišné reality! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* MOC To Jsme My - Nebudeme Držet Huby !!! Daniel Landa - video ZDE.* Hysterická opatření ohledně kovidu19 neskončí, dokud nedojde k povinné vakcinaci VŠECH obyvatel, nebo dokud KONEČMĚ neprozře dostatečné…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Naléhavá Meditace a Tvořivá Vizualizace uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Veškerá budoucnost se tvoří teď - v přítomném okamžiku. Můžete tedy meditovat, nemusíte si klást na sebe žádné velké a další úkony, jen klidně meditujte,…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Jsme těsně před globálním resetem, který nám nabízí dvě zcela odlišné vývojové cesty Uvedeno ZDE.* Volby USA & Prezidentske Volby USA ( Mike Lidell CZ ) 11.1.2021 CZ titulky…"
včera

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby