* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Milí přátelé, miluji vás, dnes u mne došlo k dalšímu rozšíření mého vědomí, okamžitě se dělím o zkušenost..

Poslední dobou skutečně statečně odolávám mnoha a mnoha informačním zdrojům, které se u mne každý den kupí a kupí. Jsou to doslova desítky a desítky nejrůznějších informací, textů, útržků, které se týkají Vzestupu planety Země a všech bytostí a nejen toho. Chci vám přesto všem poděkovat, vážím si toho, co mi posíláte.. Především děkuji Livisipei z Olomouce.

Protože jsem si v životě skutečně prošel mnohým, zažil jsem totální úspěch, také totální pád, mohl jsem sám sebe vidět v roli nadřízené i podřízené, mohl jsem prožít radost, štěstí, zklamání a mnoho a mnoho dalších stavů, dokážu si nyní jakoukoliv zprávu, kterou dostanu, jakoby rozkouskovat. Co tím myslím ? No, nechám postupně každou věc, z této zprávy, na sebe prostě působit.  Jednu 5 sekund, jinou i třeba týden. Ptám se mého skutečného JÁ. Stále. Někdy mi to řekne okamžitě, že mám jen poděkovat a vymazat ji, někdy mi to řekne, že se tím mám zabývat hlouběji a třeba to trochu vpustit do nějaké mé sféry, či dokonce mysli. Jsou ovšem i materiály, které už vycítím, že si zaslouží mnohem delší a hlubší zkoumání. Moje rada, pokud tedy mohu doporučit, jednoznačně nepřijímejte vše, o čem se říká, že je „to dobré“, a že to někdo doporučuje. Vystavte jakoukoliv věc či informaci prohlídce svému skutečnému JÁ, zapojte srdce.

Ty poslední jmenované materiály to jsou ty, které zásadním způsobem ovlivňují to, jaké modely a psychické vzory mám již vytvořené. Tady jde i o to, dát absolutně i někdy na I.dojem – mnohdy to je i intuice. Tento I.dojem se však vytváří postupně, v čase, a zkvalitňuje se. Zpočátku střílíme hodně vedle a netrefujeme se. Vše je ovšem ve vývoji, jen trpělivost. Tohle jemné vnímání skutečně důležitých věcí se vyvíjí postupně, není hned. Tak, jak nabýváme moudrosti, dokážeme postupně velmi rychle vyhodnotit, co by nás skutečně mohlo doplnit, rozšířit a posunout „dál“ na naší cestě. Je to proces poznávání sama sebe, resp. není to proces učení, to bych velmi rád podotknul. Občas však přiletí nějaké moudro, které s vámi prostě zacloumá. I ke mne přiletělo. Byl to jeden youtube informační zdroj pana MUDr. Hrušovského, který je skutečně zapřísáhlý odpůrce Kundaliní. Odkaz na jeho videa tady žádný dávat nebudu, stačí si zajít na youtube a dát vyhledat „MUDr. Hrušovský“. Nechejte pár videí na sebe působit, pokud najdete chuť se o pocity poté rozdělit, budu nesmírně rád.

Bylo pro mne obrovským překvapením, jak hovoří o energii Kundaliní. Skutečně to mnou otřáslo, protože to totálně nekorespondovalo s mým vlastním prožíváním, s mým vybudovaným vnímáním a ani to nekorespondovalo s úrovní mého vědomí. Řekl jsem si, že to prostě musím prozkoumat. Musím přiznat, že se ve mne rozhostilo dnes obrovské prázdno. Vytvořil jsem si uvnitř touto mojí pochybností takové prázdno, že sled myšlenek o tom, zda to může být a nebo nemůže být pravda, vytvořil v mé mysli obrovské vakuum. Když nad tím tak přemýšlím, tak se mi dnes skutečně poprvé podařilo zastavit mysl a být přitom stále vědomý - tj. se mi dnes podařil proces, o který se pokoušejí řady dlouholetých jogínů, ale byl jsem zcela ve vědomém stavu. To mi došlo až nyní, když dělám pravopisnou kontrolu tohoto článku a tuto větu sem právě dopisuji. Skutečně to vakuum bylo tak obrovské, že jsem si myslel, že tohle přece není možné, že tohle je už za mnou. Nebylo to za mnou, protože tohle byl jiný stav vědomí, na který jsem si teprve zvykal.

Ano, bylo to milí přátelé tak silné a veliké, že jsem se opět musel jít ponořit do vody, do moře, po cestě jsem se sám sebe ptal, to přece není možné, on říká něco, co jsem viděl naprosto jinak, měl jsem s tím úplně jiné prožitky, měl jsem s tím velmi kladné zkušenosti, ikdyž jsem se a stále se učím s tím pracovat i žít. Potom to přišlo. Vylezl jsem z vody a najednou to bylo tady. Obrovské světlo, které vyplnilo to vakuum, které jsem vytvořil tím, že jsem nad tím takto přemýšlel. Je pravda, že jsem ihned po shlédnutí některých jeho videí, poprosil o odpověď mé skutečné JÁ, jak to tedy vlastně je. Byl jsem i jako správný hledající zoufalý. Potom byl klid, potom to obrovské vakuum a potom už to víte.. Reakce počkala cca. 2 hodiny. Musel jsem se jít ponořit do té mořské vody. Stále ještě nechápu tu souvislost s tou mořskou vodou.

Došlo mi spoustu věcí a spoustu věcí mi dochází ještě nyní.  Cítím, že je tento tok nyní otevřený stále.

Především jsem dostal ujištění, že:

VŠECHNO V TENTO ABSOLUTNÍ OKAMŽIK JE SPRÁVNÉ A JDE RUKU V RUCE S NEJVYŠŠÍM PLÁNEM STVOŘENÍ.

 

Následovaly moje otázky, věděl jsem, že se mohu ptát:

 

Moje otázka: „Co je plánem Stvořitele ?“

Odpověď: „Co je Tvým vlastním plánem ?“

Moje otázka: „Je energie Kundaliní pro mne jakkoliv důležitá?“

Odpověď: „Myslíš si, že by sis sám na sebe připravil něco nedůležitého ?“

Moje otázka: „Jaké povahy je energie Kundaliní a kde se vzala?“

Odpověď: „Až pokročíš na jistou úroveň vědomí, sám sobě si odpovíš nejlépe“

Moje otázka: „Jsou za Kundaliní nějaké cizí entity ?

Odpověď: „Všechno je v tento moment pro Tebe to nejlepší, co máš prožívat, je to Tvůj vlastní plán..“

Umíme to milí přátelé všichni, ptát se stačí jen své vlastní podstaty, svého skutečného JÁ, jsme toho schopní skutečně všichni a pokud odpovědi nepřicházejí, vytrvejte. Zasaďte semínko svým vytrvalým ptaním se, nejprve do denního vědomí. Zkuste uvěřit, že dostanete odpověď a ona přijde. Nepotřebujete a nepotřebujeme žádné externí channelingy od bytostí z druhé strany vesmíru (pokud nějaké takové existují), nepotřebujeme obdivovat tyto lidi (dejme jim svobodu a čas na čaj či kafe či odpočinek - někteří z nich ví, že je to channeling od nic samých, od skutečného JÁ, ale všem těm podivným názvům bytostí se prostě lépe věří - to chápu a chápu i je, je samé), neztrácejte a neztrácejme tento drahocenný čas v této překrásné době Vzestupu planety Země a všech bytostí. Buďte a buďme sami sebou a právě TEĎ!  :-). Jsme dokonalí!

V této souvislosti jsem se ptal ještě na jiné věci, ale nechci tady teď zdržovat psaním několika dalších stran A4, ale pochopil jsem jasně to, že cokoliv, co se mi děje a co se domnívám je to, že to takhle prostě má být. Pokud jsou za energií Kundaliní nějaké bytosti, povolal jsem si je (nebo i vytvořil) já sám k tomu, abych dostal, i díky nim, tyto možnosti. Ikdyž se pan MUDr. Hrušovský ke Kundaliní skutečně bytostně ohrazuje, já, pokud jsou tyto nějaké bytosti, pokud existují nějaké jiné světy, mohu jen za to, co jsem , poděkovat a těmto bytostem popřát v případě, že plodí tzv. „příkoří někomu“ moudrost k tomu, aby oni sami poté zvládly lekce, které si tím v podstatě, sami na sebe, připravily. Všechno ve vší lásce prost ironie a jakékoliv falše. Univerzální zákon, podle kterého si každá taková bytost chce aktivně poté prožít příkoří opačné strany, platí skutečně pro každého. I tady nutno podotknout, že i poté půjde o jejich vlastní plán, nikoliv o trest „někoho“. Nikdo v Univerzu nikoho skutečně netrestá.

Rovněž jsem pochopil i to, že všechno je správné, že všechno se děje tak, jak se má dít. V daný moment je to vůbec to nejlepší, co mám prožít na mé cestě. Celý mechanizmus je velmi jednoduchý. Můžeme skutečně vše. Každá bytost se nachází na jiném levelu vědomí. Každý jsme nyní na jistém levelu již rozšířeného vědomí, protože Univerzum v poznání sebe sama již značně pokročilo, ale ještě to není hotovo. I toto plně koresponduje s tím, že jsem pochopil, že na počátku nebyl VELKÝ TŘESK, ale skutečný opak toho. Počátkem byla IMPLOZE SVĚTLA DO HMOTY – došlo k uvěznění světla do hmoty a to, co nyní probíhá, je proces postupného a plynulého uvolňování světla ze hmoty, vztaženo na lidskou bytost probíhá to samé, tedy světlo se dere z nás na povrch = LEVEL JIŽ ROZŠÍŘENÉHO NAŠEHO VĚDOMÍ SE DÁLE ROZŠIŘUJE A MY SE POZNÁVÁME, STEJNĚ SE POZNÁVÁ I CELÉ UNIVERZUM A ÚPLNĚ STEJNĚ SE POZNÁVÁ I CELÉ STVOŘENÍ A ÚPLNĚ STEJNĚ SE POZNÁVÁ I SÁM STVOŘITEL.

Z otázek a odpovědí od mého skutečného JÁ jsem také pochopil, tak, jak se uvolňuje světlo více ze hmoty, protože skutečně je světlo ve hmotě uvězněné v celém Univerzu, roste vědomí daného subjektu, dané bytosti, dané lidské bytosti. Čím více je světlo uvolňované, tím více se zvyšuje již rozšířené vědomí dál a dál. Každá bytost, dobře, nyní připustím, že existují jiné světy, jiné bytosti, podle MUDr. Hrušovského, dokonce velmi zlé a temné bytosti (aneb podle sebe soudím jiné – opět Univerzální zákon), ale to je opět jiná věc. Pojďme dále..

Každá taková bytost, disponující svým levelem rozšířeného vědomí, prostě JEN koná. A koná správně..V nejhlubších strukturách i těchto „rádoby zlých“ bytostí je však rovněž a stejně jako ve všem, otištěna jiskra původního zdroje, tedy o co ve skutečnosti jde ? I tyto bytosti, není ovšem nezbytně nutné v ně věřit, ale dejme tomu, jednají jen tak, jak je to v souladu s celkovým finálním plánem Stvoření. Ano, jistě, může se z omezeného úhlu pohledu zdát, že plodí tzv. „zlo“, ale z Univerzálního pohledu konají absolutně správně. Tedy není nutné a ani potřebné je za to odsuzovat a to mohou skutečně dělat hrůzné, v našich očích, věci. Jejich level vědomí je diametrálně někde jinde. Nedokáži říct, zda výše, či níže, prostě jinde. S našim vlastním levelem vědomí nedokážeme jejich kroky pochopit, natož tak ocenit. Ve skutečnosti i oni lásku hledají, i oni jsou v proudu sebepoznávání a činí tedy absolutně správná rozhodnutí. Je potřeba to takto vidět, abychom se konečně v otázkách viny a trestu, dobra a zla, pravdy a lži posunuli, i jako lidstvo, dál.

Opět mějme milí přátelé na paměti, že, pokud jste si před inkarnací vybrali nějaké bytosti, s těmi jste dokonale komunikovali, oni souhlasili s tímto plánem, potom ho, dejme tomu, s vámi realizovali, ať mohla být realizace jakkoliv bizardní, bylo to pro vás to nejlepší, co jste mohli pro sebe, ale i pro ně udělat. Vždy konáme absolutně správně a nikdo nás nesoudí. Nikdo, kromě nás samých. Nedá se však hovořit ani ve smyslu soudu, protože kdybyste viděli, s jakou radostí se vrháme do reality, s jakým zájmem se rádi ocitáme v opačných rolích s nějakým, třeba páchaným na nás příkořím, to je skutečně na delší rozjímání a pouze přijetí.. Nedá se s tím jakkoliv spekulovat a kohokoliv za cokoliv obviňovat. S tím se prostě nedá nic jiného dělat, protože tvůrci tohoto jsme my.

Rovněž mi také došlo, že, jedině co má smysl, je skutečně PŘÍTOMNÝ OKAMŽIK. Celé Stvoření totiž funguje JEN TEĎ. Setrvačností naší mysli, setrvačností dalších věcí (paměti, emocí apod..) vnímáme, že prostě existuje nějaké potom, dokonce nějaké vzpomínky nám říkají, že existovalo „něco“ před tím. Skutečně, ve skutečnosti, je JENOM TEĎ. Proč má smysl se zabývat jen OKAMŽIKEM TEĎ ?. Jak jsem už psal, tak každá bytost je na jiném levelu rozšířeného vědomí. V daný moment je u každé bytosti jinak osvobozené světlo. Tomu přesně odpovídá level rozšířeného vědomí každé bytosti. Tomu také přesně odpovídá to, jak se daná bytost projevuje a na koho a jak působí.

V daný moment Vy jste na nějakém levelu rozšířeného vědomí, On (Ona) je na nějakém levelu rozšířeného vědomí a společně si máte POUZE A JEN PRÁVĚ TEĎ předat to nejdůležitější. Co je tím nejdůležitějším, co nezná čas ani prostor ? Tím je prostě LÁSKA. Pokud totiž sáhneme kamkoliv do sebe a vytáhneme cokoliv a budeme nad tím přemýšlet, nikdy neprojevíme čistou LÁSKU. Přemýšlení = čas, přemýšlení = prostor, čas/prostor = m.j. je i např. naše ego, to jde proti zákonům Univerza, musíme počítat tedy s tím, že si tímto na sebe opět vytváříme lekce, kterými si ovšem s radostí budeme chtít ZASE projít.  To je prostě geniálně jednoduché a zcela nenásilné. S jakou radostí ? No přece opět s LÁSKOU.. :-), pokud ji opět neprojevíme, opět a s láskou si budeme chtít projít onou zkouškou později.. Vidíte to, kde je trest, kde touha trestat a nenávidět, kde je touha zatratit ? Nikde.. Dokonce i tento dokonalý systém lekcí je postaven na lásce a jejího nejvyššího principu. No není to krásné ?

Pokud dokážeme totiž prožít přítomný okamžik s LÁSKOU ke komukoliv, zdokonalení duše jde tak rychle nahoru, že se již potom sami svobodně a krásně rozhodneme, že již není se potřeba do hmoty inkarnovat. Především jde o vědomý proces používání LÁSKY i v případě, že cítíte ohrožení sebe, svého ega, či čehokoliv či kohokoliv. Toto je vůbec nejrychlejší způsob, jak povzvednout své osobní vibrace, tím i vibrace „protivníka“, tím i vibrace celku a dokonale se dostat do proudu právě probíhajícího Vzestupu planety Země a všech bytostí.

Ikdyž jsem všechna tato fakta již věděl, bylo to pro mne zásadní zjištění. Pokud bych tedy uvěřil a nyní se už dokonce ani nebojím uvěřit, že by mohl mít MUDr. Hrušovský pravdu, vždycky bych vítal činnost těchto entit, byť se může lidskému pozorovateli zdát jejich projev absolutně bizardní, poděkoval bych jim za jejich péči, objal je s pochopením v přítomném okamžiku a projevil bych jim lásku. Nic mi nepomůže si stěžovat na jejich praktiky. Rovněž je to stejné se všemi těmi podivnými lóžemi a Zednáři, Illumináty a všemi těmi strukturami, které činí a chtějí činit to, na co nyní poukazujeme. Doposud jsme nepochopili, že i oni hledají lásku. Živíme našich strachem jejich činnosti. Opozicí je udržujeme při životě, eskalujeme jejich snahy. Budeme muset tento přístup zcela přehodnotit. Naše agresivní reakce, byť je myšlena v „dobrém“, nijak nepřispívá k řešení. Naopak. Sebe vystavíme těmito reakcemi podobným zkouškám. Sami sebe a sami sebe rádi. Paradoxní že ?

Co jde tedy činit jinak ? Prostě milovat. Projevovat LÁSKU, nezištně pomáhat, obdarovávat okolí, pomáhat mu, zkrátka činit vše tak, aby vše kolem nás zažívalo harmonii. Zpočátku to jde těžko, ale pokud jste se na to někdy zaměřili, protože skutečně v I.fázi to je vědomé a řízené, protože tušíte, že je to správné, postupem času se z toho stane zvyk a dále zvyk nevědomý -tudíž od ega osvobozený. To je ta nejkrásnější fáze. Mohu skutečně potvrdit, že tímto kolem sebe spouštíte naprosto neuvěřitelné tzv. „synchronicity“ – dalo by se říct „dokonalé náhody“ - už to jsou zárodky zázraků. Odměna z 99,99% nepřijde od toho, komu jste službu projevili, ale ono to přijde 1000x mohutnější a v 1000x lepší okamžik než v ten, který třeba tajně očekáváte, že přijde právě od toho, koho jste obdarovali a nebo komu jste pomohli. Pokud vypustíte z vašeho vědomí i podvědomí myšlenku na „..A CO ZA TO“, zažijete ve velmi krátké době, ve vašem životě, DOSLOVA OBROVSKÉ ZÁZRAKY.  Jde se to naučit, chápu, že takto dávat je skutečné umění, ale jakmile si na to zvyknete a ani myšlenkou nezavadíte při dávání o ego, je to jako čistý proud světla, se kterým jste se právě naučili zacházet. Pokud se tomuto umění „dávání“ společně naučíme dokonale, vše kolem nás se zakrátko doslova rozsvítí a rozzáří a to je koneckonců i cíl. Opět všechno uvolnit a celé Univerzum opět dostat do stavu, ve kterém už jednou bylo, ale z touhy se poznat samo sebe, se propadlo ono světlo do hmoty.

Všechno mi krásně čím dál více a více zapadá, pouštím se všech strachů a jdu prostě MILOVAT..

Objímám vás milí přátelé..

Milan

Zobrazení: 2900

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 13.Červenec.2015 v 23:36

V tomto vesmíru máme 13 úrovní vědomí, které korespondují s 13ti čakrami, které jsou na sloupu světla (Sušimně), který spojuje všechny úrovně vědomí našeho multidimenzionálního Já Jsem, tedy i jádro Země a centrální slunce tohoto multi-vesmíru (což je vně projevený Bůh/Bohyně) do jednoho tady a teď. Kolem tohoto sloupu světla se točí dvě spirály, přičemž jedna je Ida - Jin (ženský princip) a druhá je Pingala - Jang (mužský princip), pomocí kterých jsou tvořeny všechny vně projevené světy a jejich reality.


S vše-Vědomím Univerza se lze propojit buď přes své duchovní srdce, nebo-li přes svůj osobní nulový bod, což je vstup do hyperprostoru spojujícího vše se vším do jednoho tady a teď. Na to je ovšem třeba mít energie Jin a Jang v rovnovážném souznění, čehož lze dosáhnout především nepodmíněnou láskou.

Druhý způsob jak se lze spojit s vše-Vědomím Univerza je přes sloup světla, který vede přes naše čakry 1-7 do čakry 8-13 (čili do centrálního slunce ze kterého se rodí vesmíry) a odtud do vnitřního, vně neprojeveného Boha/Bohyně, nebo-li do pra-Světla, ze kterého je naprosto vše stvořeno a ve kterém naprosto vše existuje - "plave". Na to je ale třeba mít aktivované čakry 1-7.


Třetí způsob jak se lze spojit s Vše-Vědomím Univerza je přes energii Kundaliny, čili přes Jin/Jang šroubovice, které jsou kolem sloupu světla ovinuty. Na to abychom se přes svou aktivovanou energii Kundaliny mohli spojit s pravými duchovními úrovněmi vědom, která jsou až nad astrálem (v jehož spodní části jsou všemožné slušně řečeno mentálně vyšinuté bytosti a bezduché entity), na to je třeba tímto astrálem projít.

Ti kteří mají strach, nebo ti kteří mají z nějakého důvodu nečisté svědomí, ti z důvodu přitažlivosti stejnorodých frekvencí k sobě přitahují takové bytosti a entity, které s jejich osobními frekvencemi souzní. Takže se nejedná o to, že by energie Kundaliny končily v pekle, :-) ale o to, že se bytost spojuje s tím s čím svými osobními frekvencemi z nějakého důvodu momentálně souzní.


Čili pokud máte čisté svědomí a jste při vzestupující energii Kundaliny v pohodě, pak se nemáte čeho bát. Pokud se ale přeci jen bojíte, tak se vám většinou energii Kundaliny nepovede téměř žádným způsobem aktivovat, takže se opět nemáte čeho bát. :-) Pokud se ovšem přeci jen chcete bát, tak si poslužte ať se vám uleví. :-)


Na to, aby mohla energie mezi Jin a Jang volně proudit, a tím se mohla neustále prožívat nejen blaženost, ale aby se kupř. tělo mohlo i do nekonečna regenerovat a dosáhnout tak i věčného mládí a třeba i nesmrtelnosti, na to je třeba buď zasunou kolíček do zdířky, :-) aby se tím obvod mezi energií Jin a Jan mohl uzavřít. Pokud ale máte vy nebo váš partner kteroukoliv z čaker 1-7 uzavřenou, tak vám to bude houby platné, neboť v takovémto případě můžete dosáhnout maximálně jen krátkodobého orgasmu, který nemá s revitalizací organismu nic moc společného.


Nebo, jelikož v sobe máme tzv. hadí sílu, tak lze svého mužskou hada se svou ženskou hadicí :-) propojit přímo v sobě a to bez potřeby partnera. Toto propojení lze vytvořit pomocí vizualizace, nebo masturbace, anebo pomocí dechového cvičení podpořeného vizualizací. Co z toho si kdo zvolí, je již jen a jen na každém z vás. :-)


Úzce související články: * Orgasmus jako všelék, aneb jak se stát nejen zdravým, ale i vitálním, moudrým, všestranně úspěšným, dobře naladěným optimistou Uvedeno ZDE. * Co je to tzv. kosmický orgasmus, aneb jak aktivovat své čakry, aby energie Kundaliny mohla tělem volně proudit je uvedeno ZDE. * KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) Uvedeno ZDE.


* Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.


Černý "had" reprezentuje ČÁSTICE (ženský princip tvořící gravitaci) vytvářející hmotu a zlatý "had" reprezentuje FREKVENCE (mužský princip tvořící projekci) vytvářející záři slunečního svitu.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 14.Červenec.2015 v 0:11

Taky jsem slyšel od člověka který ho osobně zná, že je to zloduch, ale protože to je jen "jedna paní povídala", proto jsem to ve výše uvedeném textu trochu zaobalil. :-)

Komentář přidal(a) Robo dne 14.Červenec.2015 v 3:20
Lumír, niekde v počtoch je chyba.
My Slovania máme deväť čakier. Okrem tých siedmych ešte dve - na každom rameni jednu. Sedem majú aziati..
Komentář přidal(a) Robo dne 14.Červenec.2015 v 3:23
Milan, skús informačný zdroj www.anastasia.cz/knihy .. :-)
Komentář přidal(a) Milan Nový dne 14.Červenec.2015 v 6:26

Je Lumíre výborné, že dokážeme brát i tyto lidi na milost a dokážeme prostě vnímat, že i oni touží po lásce, jen neví, jak a kde ji najít resp. jak ji vyjádřit, protože se nic učit nemusí, jen si rozvzpomenout. Mohu zodpovědně říci, že na na mne MUDr. Hrušovský okamžitě vytvořil dojem, že tomu člověku se prostě musí pomoct. Zachází s božími informacemi takovým způsobem, že si chystá lekce pro sebe sama. Chápu ovšem taky, že nikdo z nás nemá oprávnění mu cokoliv radit a pravděpodobně to ani nepůjde. Ta informace z venku a od kohokoliv, bude zatím asi přibržděná egem. Musíme ho prostě pochopit a soucitit také s těmi, co chodí na jeho přednášky. On to nemyslí ve zlém, tedy jsem o tom na 100% přesvědčený, ale stejně jako celé lékařské obci nyní ujíždí vlak, vlak poznání a nové medicíny, i on hledá nyní a už dlouho svoji parketu. Cítím tam prostě obavu o sebe sama, dělá to myslím se vší pečlivostí s dobrým úmyslem, ale způsobem, kterým si vytváří lekce, kterými si sám potom bude chtít projít. Tady myslím nepomůže to, že ho jakkoliv odsoudíme, slovem, nazveme ho něčím, ale myslím si, že bychom ho možná, snad, pomaličku, mohli pozvat mezi nás, mezi všechny ty báječné lidi, co tady jsou. Zatím jiný způsob nevidím. Kdyby možná s námi nasdílel tyhle věci, možná by to něco způsobilo. Možný třeba ani neslyšel od nikoho, že má s Kundaliní krásné prožitky, slyšel kolem toho jen strach, ublížení na zdraví, prostě vše negativní. Nedokázal se třeba zatím spojit se svým skutečným JÁ a poprosit ho o radu. Prostě je blízko, ale paradoxně daleko. Chce to prostě čas, obejmutí, dobré kafe nebo čajík, smát se s ním, prostě dát mu pozornost, skutečnou pozornost a jak říkal i Martin (ŽeruHmyz), prochechtat se poznáním a vytvořit si z toho hru. On sice hovoří krásně o úsměvu, očích, ale paradoxně to sám velmi málo používá. Všiml jsem si rovněž, že chodí v černé barvě. Prostě tohle jsou jen technické bloky, nemá v podstatě kontakt s publikem, já jsem přednášel kdysi velmi mnoho, chybí tam jakékoliv rétorika, milování publika, bez kterého se jeho a tato "kvalitní duchovní práce" prostě neobejde. Je to škoda, ale chce to prostě čas.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 14.Červenec.2015 v 10:00

Naprosto souhlasím s tím, že v sobě všichni potřebují probudit lásku a že láska vyzařovaná z nás probouzí lásku ve všem a všech ostatních. Ovšem zde na těchto stránkách takové jako je on nechceme a ani nestrpíme, neboť by zde svými demagogiemi rozsévali matoucí dezinformace, které by měly negativní vliv na všechny kteří sem chodí čerpat moudrosti, které je probouzí.

Každý než vstoupil do tohoto světa si vybral proč tu chce být a co tu chce dělat. Já osobně si vybral poskytovat lidem informace o podstatě a zákonitostech Univerza, aby se lidé mohli sami od sebe probouzet a pomoci si ve všem sami a nepotřebovali k tomu ani žádné pomocné berličky, obzvláště ne takové, které si za to účtují nehorázné zeny.

Nejsem sám, kdo neuznává si něco účtovat za duchovno, neboť čím více si někdo účtuje, tím více to dělá pro svůj osobní prospěch, čili tím méně to je z lásky k lidem, planetě a všemu a všem ostatním. Je třeba si uvědomit, že čím více si kdo účtuje, tím více je ovlivňován negativní - temnou stranou, neboť v tom co dělá již není nezištná pomoc, čili bezpodmínečná láska, která nic neočekává a rozdává vše co má.

* Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (CZ titulky) Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 14.Červenec.2015 v 10:24

Robo mluvím o HLAVNÍCH čakrách, které máme na sloupu světla, který spojuje všech 13 pater našeho multidimenzionálního Já Jsem projevu existence. Všichni a všechno, ať již mají v tomto hmotném světě 9, 7, nebo např. jen jednu čakru (což mají nerosty), jsou součástí tohoto 13ti patrového multidimenzionálního Já Jsem projevu existence, takže ve vně projevených světech je naše nejnižší Já Jsem v projevu nerostů (čili naše první čakra) a naše nejvyšší Já je v projevu centrálního slunce celého vesmíru (ze kterého se rodí vesmíry), čili naše 13tá čakra.

Jak to všechno vím? Jakmile se u bytosti otevřou čakry 1-7, tak je schopna se napojit na své čakry 8-13, čili napojit své osobní DNA s kosmickým DNA. No a protože každá čakra funguje jako databáze, ve které jsou uloženy veškeré informace té úrovně existence kterou ta která čakra reprezentuje, tak proto se lze přes své osobní DNA napojit na kosmické DNA, čili na vyšší úrovně vědomí a odtud si rychlostí myšlenky stahovat informace které jsou uloženy ve vyšších čarách, čili ve vyšších patrech našeho osobního vědomí, čili našeho multidimenzionálního Já Jsem projevu existence.

Související články:
* Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já. Uvedeno ZDE.
* Napojte se na sloup světla - dimenzionální "páteř" našeho multidimenzionálního Já, směřující ze středu naší galaxie (a odtud dále, ze středu našeho vesmíru), do středu naší Země. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát supravodičem harmonického duchovního pra světla a jeho láskyplných energií - frekvencí. Uvedeno ZDE.
* Jak přijímat a vysílat transmutační, čili harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující světlo centrálního slunce. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Milan Nový dne 14.Červenec.2015 v 12:18

Ahoj Robo, díky za doporučení, našel jsem informační zdroj: http://uloz.to/hledej?q=Anastasia, je tam v celku kompletní sbírka, je to česky strojově mluvené, ale dá se to. Průběžně se tím taky prolouskám, zajímavé věci zatím na I.poslech.. Jinak jak se máš ? :-)

Komentář přidal(a) Vladimír Santosha dne 14.Červenec.2015 v 13:01

Ahoj přátelé, jen krátce plně souhlasím s tvrzením Milana že " Naše agresivní reakce, byť je myšlena v „dobrém“, nijak nepřispívá k řešení. Naopak. Sebe vystavíme těmito reakcemi podobným zkouškám."

Jelikož jdu cestou Kristovou, dovolím si pár postřehů ze svého života i když Lumír moc nepřekousává citace z Bible. I když byla v minulosti hojně zneužívána a chybně vykládána, je pro mne pořád moudrou knihou, jen je potřeba číst mezi řádky.

co je třeba přijmout abychom pochopili, je to jen pár věcí:

1/ Vše je energie a ta se nemůže nikde ztratit, pouze přeměnit

2/ Platí " Co zaseješ, to sklidíš" tedy karmický zákon spočívající v tom, že v tom, že každý důsledek má svoji příčinu a naopak

3/ Ježíš shrnul celé desatero do dvou bodů: "Miluj svého Boha celým srdcem, myslí, celou svou bytostí a svého bližního jako sebe sama. Ta druhá část má nesmírnou důležitost na kterou mnozí zapomínají, protože pokud nemám rád sebe sama, mohu o Lásce k druhým jenom mluvit. Totéž lze říci o odpuštění, pokud neodpustíme sami sobě bude schopnost odpouštět druhým velmi blokována.

V tom je celý Zákon a Proroci 

4/ A závěrečný bod je Ježíšovo pravidlo " Co chceš aby jiní činili tobě, to čiň jim" a "Co nechceš, aby oni nečinili tobě, nečiň jim"

Tyto čtyři jednoduché body mě stačí k tomu, abych pochopil proč tady jsem a kam kráčím.

Nejlepší věcí, kterou mohu udělat pro ostatní je nechtít je měnit, ale změnit sebe, "Být světlem"

Říká se, že svět je velké divadlo a každý na něm hraje svoji roli, tak to dělejme, neboť tu roli jsme dobrovolně přijali a svým způsobem souhlasili se zkouškami, kterými máme projít.

Takže žádné posuzování, co je dobré a co zlé, neboť žádné dobro ani zlo "neexistuje", vše je tak jak má být.

S Láskou Vladimír

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 14.Červenec.2015 v 14:41

Na své ose svého vnějšího, multidimenzionálního projevu své existence (čili na sloupu světla propojující všech 13 pater našeho multidimenzionálního Já Jsem projevu existence) máme 2x3 čili 6 čaker korespondujících se světy v projevech Jin, což jsou částice tvořící hmotu, které jsou polarizované na ženský princip Jin. Nad svou 7mou čarou máme dalších 2x3 čili 6 čaker korespondujících se světy v projevech Jang, což jsou frekvence světla tvořící antihmot, nebo-li světlo polarizované na mužský princip Jang, přičemž 7má, nebo-li korunní čakra spojuje všech 13 čaker do jedné společné čakry obsahující v sobě všech 13 čaker. Tímto propojením všeho do jednoty jsou vytvářeny černé/bílé díry, čili duchovní srdce, nebo-li nulové body, fungující jako vstup do hyperprostoru (čili do vnitřních, vně neprojevených světů), který spojuje vše se vším do jednoho tady a teď. V nulových bodech je vnitřní pra-Světlo pomocí přání a vůle - mužský princip (Jang - projekce) rozštěpeno na polarity Jin a Jang, přičemž mužský princip Jang je v projevu frekvencí světla (ovšem polarizovaného na Jang) vysílán navenek (tvořící spirály času) a pomocí přání - ženský princip (Jin - gravitační síla tvořící spirály prostoru) se opět navrací nazpět do nulového bodu odkud bylo vnitřní pra-Světlo pomocí vůle - Jang a přání - Jin rozštěpeno na dvě opačné polarity. Úzce související článek * Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno ZDE.

Čili vnitřní duchovní pra-Světlo rozštěpení na 2 polarity je pomocí vůle - projekce vysíláno z vnitřních, vně neprojevených světů navenek a pomocí přání - gravitace je opět navraceno nazpět, přičemž při opětovném spojení - sjednocení těchto dvou opačných polarit dochází k extatické euforii, nesčíslněkrát větší než která je při orgasmu. Pokud nevěříte tomu, že při opětovném spojení opačných polarit dochází k extázi, tak si uvědomte co se děje pokud se spojí dva dráty, ve který je jen pouhých 220 voltů. No a teď si představte spojení opačných polarit ve kterých je energie ziliooooooooooooooooonkrát větší. Už to prožíváte? :-) Pokud se s tím jen částečně ztotožníte, tak to začít prožívat můžete. Možnost nekonečné regenerace a dokonce i omlazování hmotného těla a tím dosažení nesmrtelnosti a věčného mládí je umožněno právě tímto způsobem. Vně projevené světy jsou ve své podstatě taková jakoby vesmírná perpetum mobile, které je poháněné projekčními a gravitačními silami, které jsou vytvářeny vůlí - projekce a přáním - gravitace. Úzce související články: * Skutečná podstata sexuality. Uvedeno ZDE. * Orgasmus jako všelék, aneb jak se stát nejen zdravým, ale i vitálním, moudrým, všestranně úspěšným, dobře naladěným optimistou Uvedeno ZDE. * Chcete být zdraví, vitální a začít mládnout?! Uvedeno ZDE. * Na čem je založena podstata sexuality, co je to tzv. kosmický orgasmus, co ho vyvolává a jak jej dosáhnout. Uvedeno ZDE. * Co je to tzv. kosmický orgasmus, aneb jak aktivovat své čakry, aby energie Kundaliny mohla tělem volně proudit je uvedeno ZDE.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 2 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Velice potřebná a důležitá meditace & vizualizace dne 4/5. 4. 2020 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.* Chcete se stát vědomými tvůrci svého světa a jeho realit a přitom konstantně…"
před 2 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Velice potřebná a důležitá meditace & vizualizace nejen dne 4/5. 4. 2020

* MEDITACE 4./5. DUBNA - NA PODPORU ČASOVÉ LINIE PRO VZESTUP/ KONEC CORONAVIRU - Czech Uvedeno ZDE.Pokud se této meditace chcete též…Zobrazit další
před 2 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* MEDITACE 4./5. DUBNA - NA PODPORU ČASOVÉ LINIE PRO VZESTUP/ KONEC CORONAVIRU - Czech Uvedeno ZDE."
před 5 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Uno Universus
před 6 hodinami
Uživatel Jindřich Röschl uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Féwa - Info 1.4.2020 uživatele Ina Obr
před 14 hodinami
Uživatel Uno Universus odpověděl do diskuse FREEDOMEDIA - DISCLOSURE of rotten sociopath leaders & show business stars uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Rusko ma tolik nafty a plynu, ze cena muze byt  velice nizka, proto Arabi se snazi o kompromis pro svoji naftu. Iran neprijal Trumpvovo letadlo plne dolaru. Nepotrebuji to. Maji nedavno objevenou naftu, nekolik miliard barelu. Jsou bohati jsou…"
před 18 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse FREEDOMEDIA - DISCLOSURE of rotten sociopath leaders & show business stars uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Rýsuje se využívání vodíku místo ropy! Že by kvůli tomu již začaly padat ceny ropných produktů? Že by kvůli tomu byl vypuštěn Corona vir, podporován 5G technologií? Podrobnosti…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse FREEDOMEDIA - DISCLOSURE of rotten sociopath leaders & show business stars uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 2020 03 26 - H.Heclová_Q anon_Zakrytá konspirace Uvedeno ZDE. * Jak to tak vypadá, už konečně začala celosvětová čistka od ne-mocných zloduchů, vytvářejících ve světě záměrně pandemie,…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse FREEDOMEDIA - DISCLOSURE of rotten sociopath leaders & show business uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Dle videa: Operation Defender Europe Theory | Qanon, uvedeného v angličtině zde, by čistka od ne-mocných zloduchů údajně měla v tichosti probíhat tak, že masivní zatýkání zlounů po…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

FREEDOMEDIA - DISCLOSURE

* The Cabal, Deep State and QAnon E9 - The Dawn of a New World Here.…Zobrazit další
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 31.3.2020

Dezinfekcia, ktorej sila nie je s žiadnou inou porovnateľná. Touto dezinfekciou je LÁSKA.Info - kód: 31.3.2020NEBO A ZEMdva v jednomZdroj: FB​Otvor Oči© 2015…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Je jen a jen na každém z Vás, jaký svět a jeho reality si vytvoříte a co, jak a s kým budete ve svém světě a jeho realitách mít a prožívat uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Globální situace. 26.3.20 Kosmická agentura / Swaruu – Plejády.Vyjasněte si, co chcete. Uvedeno ZDE."
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Globální situace. 26.3.20 Kosmická agentura / Swaruu – Plejády.Vyjasněte si, co chcete. Uvedeno ZDE."
úterý
Stella Abu je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
úterý
Příspěvky do blogu uživatele Uno Universus
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jak to tak vypadá, už konečně začala celosvětová čistka od ne-mocných zloduchů, vytvářejících ve světě záměrně pandemie, krize, války a chaos! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Coronavirus & Anti-Christ connection, POTUS Activates Reserves, FED is Dead, Quarantine Extended Here. (It is not just military operation, it is as well galactic operation.)"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Coronavirus & Anti-Christ connection, POTUS Activates Reserves, FED is Dead, Quarantine Extended Here. (It is not just military operation, it is as well galactic operation.)"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Velke veci se deji potichu uživatele Uno Universus.
"* Coronavirus & Anti-Christ connection, POTUS Activates Reserves, FED is Dead, Quarantine Extended Here."
úterý
Příspěvek do blogu uživatele dědaVašík

Coronavirus, strach a směr

Nevím, jak dalece vnímáte šíření nákazy, ale je otázkou pravdy, jaký počet obětí je s ohledem na jiné nemoci v minulosti. A většina lidí si neuvědomuje, že současné dění má stálou vazbu na přelomový rok 2012, kdy pro většinu lidstva byl velký…Zobrazit další
úterý

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby