MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU a tím současně i poskytnutí dotace na provoz těchto stránek i na projekt: Mmáte zájem ... zde

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo

Vaše telá sa menia zo systémov založených na uhlíku na monoatomicky založené systémy. V starom systéme ste museli jesť jedlo aby ste nahradili vyčerpaný uhlík, ktorý je nevyhnutný pre funkcie tela.

V monoatomickom kryštalickom systéme budete nabíjať telo Tekutým Svetlom.

V starom systéme ste mali sodík a chlór (morská voda), médium známe ako krv, a v ňom sa vznášajú atómy ako vápnik, horčík, draslík a fosfor. Monatomický kryštalický systém má tekuté svetlo a v ňom sa vznáša zlato, kremík, selén, platina a iné monoatomické atómy ako monoatomické Telúrium a nekovová rovnováha Rhodia, Irídium a na Zemi vzácne Ormus minerály. Monoatomické kryštalické telo premení slnečné svetlo priamo na elektrinu, aby poháňala telo. Bude vyžadovať slnečné svetlo, žiadne jedlo. Monokryštalický kremík je prijímačom v tele a pracuje v spojení so zlatom, paládiom a titániom v médiu tekutého svetla.

Kozmické Lúče sú substrát a tieto vchádzajú do tela cez korunnú čakru. Kozmické lúče nesú monatomické prvky a sú prinášané do tela vo vlnách, ktoré sú ako vietor, ktorý prichádza od Veľkého Centrálneho Slnka a nášho lokálneho Slnka - Sol. Ako Kozmické lúče schádzajú nadol vchádzajú do Zeme a tiež do našich monatomických kryštalických tiel. Všade po celom tele sú energetické brány, kde sú Kozmické Lúče prijímané a prenášané do meridiánov, alebo elektrických kanálov svetla, nachádzajúcich sa v celom tele. Meridiány sú uložené ako dráhy z vrcholu hlavy po spodok nôh a všade po celom tele. Táto „dráha“ je cesta pre elektrinu, aby mohla cestovať po tele.

Táto elektrina je to čo bude poháňať funkcie tela.

Pojem „Lúč“ v Kozmických lúčoch, nie je úplne pravdivý, keďže sú tieto prenášané ako Kozmické častice, prichádzajúce jednotlivo, v vonkajšieho vesmíru, cez atmosféru Zeme a do každého ľudského Galaktického tela. Prijímame častice zo Sĺnk a tiež udalosti ďaleko vonku v našom Vesmíre. Sme ovplyvnení všetkým vo Všetkom Čo Je.

Teraz sa dejú aktivácie (spúšťanie) na otvorenie 24 fyzických vlákien DNA a 24 éterických vlákien DNA.

Tieto tvoria fyzické-éterické telo. Sú to fyzicko-éterické telá pracujúce spoločne čo umožňuje cestovanie mimo tela, neviditeľnosť, telepatiu, teleportáciu, levitáciu a ďalšie telesné funkcie..

Budeme prechádzať od starého systému žuvania, trávenia a vylučovania. To je stará časová línia a zahŕňa ďalšie zvieracie pudy. My teraz prechádzame ku novým telesným systémom, čo zahŕňa ionizujúce žiarenie. To zahŕňa solárny vietor Slnka a magnetické pole Zeme. Tieto prispôsobujú tok a prúd Kozmických Lúčov do monoatomického kryštalického tela.

Spôsoby akými sú tieto častice použité telom je možné pochopiť len zistením viac o 13ej Bráne. 13a Brána popisuje energetické brány prebiehajúce telom. V monoatomickom kryštalickom tele je umiestnených 13 kolies svetla. 13 čakier sú: základná, krížová, solar plexus, nižšie srdce, stredné srdce, vyššie srdce, krčná, tretie oko, koruna a štyri éterické čakry: hviezdna, galaktická, vesmírna a kozmická, ktoré vychádzajú z tela vzadu na úrovni srdca – obiehajú okolo vrchu hlavy a vstupujú do tela v prednej časti srdca.

Každé z kolies svetla prijíma ionizujúce žiarenie ktoré potrebujú na svoju činnosť. Keď monoatomické kryštalické telo má všetko čo potrebuje pracujú tieto kolesá svetla v harmónii so zvukovou vibráciou spojenou so svetlom aby existovali v hmotnom prostredí 5D Zeme.

Čokoľvek želané 5D fyzické vozidlo môže zapojiť 13u Bránu a vstúpiť do éterického fyzična. Keď sa udeje toto zapojenie je prekročená 13a Brána a toto vezme monoatomické kryštalické telo z fyzickej ríše do fyzicko-éterickej ríše kde sa zažíva antihmota.

Ako sa dosiahne toto zapojenie?

Keď sú jemné telá zladené, dosiahne sa zapojenie. Toto vyžaduje byť pravdivý ku Sebe a tiež byť pravdivý ku Všetkému Čo Je. Na dosiahnutie tohto musí byť rovnováha.

Ďalej, ktosi začne zo zámerom ktorý zodvihne radosť na jej maximum, byť centrovaný a sústredený v láske, optimalizácia úvodnej myšlienky a udelenie jej vysokej dôležitosti.

Toto je rovnica potrebná na to aby sa to všetko udialo.

Deje sa to tak, že akonáhle fyzické krúži do fyzicko-éterického, svetlo vstúpi do koruny, obieha okolo 13 čakier, roznieti trojplameň v srdci a zmení všetko v tele na výbuch svetelnej energetiky. Toto je pulzujúce svetlo. Je to okamžitá premena z hmoty na antihmotu. Je to druh zvratu alebo prevrátenia svetelnej energie. To čo človeka zoberie mimo tela aby skúmal Vesmír, je antihmotové telo. Je to možné dosiahnuť počas meditácie alebo v čase snívania. Ešte ste nepreskúmali meditáciu, je to možné, v živote môže byť viac radosti, keď to začleníte do vašej dennej rutiny. Meditácia je kľúč na spojenie sa s 13ou Bránou. Je to miesto kde hmotný svet nižších 12ich dimenzií prechádza do 13ej dimenzie antihmoty. Toto zapojenie, pokiaľ ho cvičíte, sa môže udiať okamžite. Nie je to ťažké dosiahnuť, človek musí jednoducho skúšať, stále znova, až kým to zvládne.

Monoatomické-kryštalické telo je oveľa účinnejšie ako telo založené na uhlíku. Vyžaduje oveľa menej údržby. Napokon nepotrebuje potravu. Má rado správne množstvo vody. Neporuší sa tak ľahko ako iné telo a je v zásade odolné voči chorobe. Toto je nesmrteľný telesný systém.

S monoatomickým-kryštalickým telom môže človek zažiť zrod zo svetelnej ríše. S týmto telom sú dosiahnuté stále vyššie úrovne spolu-tvorenia. Má veľkú schopnosť okamžitého prejavu. Uhlíkové telo cestovalo v tele merkaba a monoatomické-kryštalické telo cestuje v tele merkiva. Kryštalická merkiva sa nachádza srdci a človek vchádza do tohto stavu vedomia v meditácii aby opustil fyzické telo a vstúpil do fyzického-éterického tela. Toto je podstata teleportácie.

Kanál energie prebiehajúci z korunnej do základnej čakry prijíma Kozmické Lúče do tela, ked sú prijaté a prenesené cez sústavu meridiánov a cez centrá energetických brán.

Každý orgán má energetické brány, ktoré usmerňujú ionizujúce žiarenie a premieňajú ho na energiu. To tvorí rieku tekutého svetla prúdiaceho cez telo. V základni – v perineu – je oblasť delty, kde sa táto rieka tekutého svetla zbiera a zhromažďuje a potom tečie späť hore na vrch hlavy, do mozgu cez mozgo-miešny mok. Toto tekuté svetlo, substrát, v monoatomickom-kryštalickom tele prebieha z vrchu hlavy – alfa, po spodok chodidiel – omega. Táto dráha prebieha cez slnečnú-hviezdu merkiva v srdci. Takto je Energia Zdroja prichádzajúca v Kozmických Lúčoch zmiešaná s vedomím lásky v srdci. Prostredníctvom tohto procesu s vyrovnaním pôvodnej myšlienky a zámeru, s dôležitosťou, túžbou a dĺžkou zdržania je základ pre spolu-tvorenie.

4-Nov-2009 Metatron Anatómia Monoatomického-Kryštalického Tela

Energia Zdroja zo Stvorenia vchádza do korunnej čakry na vrchu hlavy.

Korunná čakra sa otvorí a pulzuje rovnako ako sa rozšíri a otvorí krčok maternice, aby dovolil dieťaťu narodiť sa z pôrodného kanála. Predstavte si rozšírenie mäkkého tkaniva kože hlavy, uvoľňujúce a otvárajúce sa v kruhu na vrchu hlavy.

Čím viac sa rozšíri, tým viac svetla sa dostane dnu. Cez túto korunu sa vlievajú Kozmické Lúče, vyživujúce monoatomické-kryštalické telo všetky monoatomické prvky ktoré potrebuje na výrobu elektriny a na substrát tekutého svetla, vlieva sa do kanálu, ktorý prebieha po celej dĺžke tela. Kanálom tečie svetelná Energia Zdroja z vrchu hlavy do perinea.

Potom ako Energia Zdroja vstúpi do koruny tečie dnu ako hmla z 13ej Dimenzie, 13ej Brány, kde existuje antihmota. Prekladá sa a zostupuje do monoatomických prvkov ako kremík, selén, platina, hélium, zlato a ďalšie. Vstupuje ako svetelná energia do vybraných jemných brán v mozgu. Tieto brány sú prevodníky, keďže prijímajú a vysielajú informácie z Vedomia a prijímajú informácie zo Zdroja.

Tieto jemné brány v mozgu sú prepojené priamo na srdce. Myseľ a srdce pracujú celý čas spoločne simultánne a synchronizovane. Kanál prechádzajúci z koruny do mozgu prináša svetelnú energiu z dimenzií bezforemnej formy do našich tiel a prebieha vez energetické brány mozgu v postupnom prúde.

1)Koruna
2)predný temenný lalok a zadný čelný lalok
3)corpus callosum (neurónová sieť prepájajúca obe hemisféry, pozn. prekl.), čo je rám okolo kanála
4)šišinka mozgová (epifýza)
5)thalamus (lôžko)
6)podmozgová žľaza (hypofýza) – hlavná žľaza
7)hypothalamus (základná časť medzimozgu; o.i. spája nervový a hormonálny systém, pozn. prekl.)
8)hippocampus
9)Plazí mozog (cerebellum – malý mozog; a mozgový kmeň)

Odtiaľ prúdi Energia Zdroja do miechy aby bola prenesená pozdĺž nervových buniek do všetkých ostatných oblastní tela. Prechádza cez štítnu žľazu, kde ovplyvňuje všetky časti imunitného systému a dýchanie.

Najväčšia časť prechádza odtiaľ priamo do merkivy, mnohocípej slnečnej hviezdy srdca. Toto je zvláštna štvorkomorové lono, ktoré zbiera Energiu Zdroja a vlieva do nej Vedomie Lásky tiež známe ako Kristovo Vedomie.

Prúdi nadol zo slinivky brušnej (ďalšia energetická brána) a do Pohlavných Orgánov. Tu sa zbiera v nádrži blízko perinea, pulzuje do končatín a potom sa obráti a vracia sa hore Centrálnym Kanálom a späť von vez hlavu.

V monoatomickom-kryštalickom tele sú dve miesta s Nulovým Bodom.

Jeden je v perineu. Predstavte si symbol nekonečna začínajúci v hlave, alfa, a končiaci v nohách, omega, s bodom obratu v perineu.

Ďalší Nulový Bod v tele je v trojplameni v srdci. Sú tu tri srdcové čakry, nižšie srdce, stredné srdce a vyššie srdce. Toto tvorí trojplameň.

Toto sú centrá Múdrosti, Lásky a Moci v tele.

Symbol nekonečna v srdci má svoj bod obratu v strede trojplameňa. Rozširuje sa von zo srdca vpredu a vzadu. Toto spája fyzické telo s éterickým telom. Je to tiež elektráreň pre éterické čakry, ktoré sú ukotvené v srdci a obiehajú von okolo hlavy.

Keď človek umožní Energii Zdroja spojiť sa s Kristovým Vedomím v centre srdca a prenesie ho cez kanál tekutého svetla do Nulového Bodu, to je okamih keď sa meníme z hmoty na antihmotu.

Toto nastane keď odchádzame mimo tela [OOB] alebo sa teleportujeme alebo sa stávame neviditeľným alebo odložíme svoje fyzické oblečenie v stave spánku. Monoatomické telo nemá potrebu rozkladať živiny, pretože už nie je závislé na hustých prvkoch draslík, sodík, chlór, fosfor, vápnik. Nakoniec, keď sa človek stane skúseným v žití viac na svetle, tráviace orgány sa začnú zmenšovať kvôli tomu že sú málo používané. Toto sa neudeje okamžite ale postupom času. Keď bude prijímanej menej potravy, bude menej mrhania a menej možnosti ukladať jedy, a nakoniec, toto telo je odolné voči chorobám a nesmrteľné. Ako toto telo prijíma Svetelnú Energiu z Centrálneho Slnka a Kozmické Lúče, naše čakry zvýšia svoju schopnosť držať svetlo. Náš svetelný kvocient vzrastie.

Keď toto telo zvýši svoju schopnosť prúdenia Vedomia Lásky, alebo Kristovho Vedomia cez neho, kvocient lásky sa zvýši. Môžeme mať teraz svoje úrovne kvocientu na 100% a plne Vzostúpiť bez opustenia fyzického tela. Toto funguje, pretože monoatomické-kryštalické telo má schopnosť niesť a udržiavať viac svetla a viac lásky. Toto zmení schopnosť tela zdieľať lásku. Milovanie bude lepšie.

Milovanie bude zahrňovať zažívanie energií vo všetkých 13 čakrách a orgazmy vo všetkých energetických centrách.

Toto je Kozmický Sex, a my všetci budeme schopní si ho užívať. Toto prispeje ku poznaniu stále viac lásky. Následne sa naša schopnosť okamžitého prejavu mnohonásobne zvýši. To preto, lebo radosť a láska hrajú veľmi dôležitú úlohu v spolu-tvorení.

Keď Energia Zdroja pulzuje cez naše monoatomické-kryštalické telá, cez centrálny kanál a potom do vašich paží a nôh, rúk a chodidiel, prepája všetky energetické brány prebiehajúce cez meridiány z vrchu hlavy na spodok chodidiel.

Naša sústava meridiánov je tvorená 13 hlavnými meridiánmi, prebiehajúcimi pozdĺž tela (vrátane meridiánov pľúc, srdca a trojitého ohrievača) a je tvorená 13 vedľajšími meridiánmi, ktoré podporujú oblasť hrude v kruhoch okolo pŕs a chrbta.

Popri týchto meridiánoch je približne 400 energetických brán prevodníkových miest vyvažujúcich prúd Energie Zdroja, Kozmických Lúčov a Kristovho vedomia v monoatomickom-kryštalickom tele. Tieto energetické brány pripájajú fyzický systém na nadi, čo sú éterické energetické brány. http://www.kheper.net/topics/chakras/nadis.html

S aktivovanými 48 vláknami DNA 24 fyzických + 24 éterických, sú meridiány riadené fyzickou DNA a nadi sp riadené éterickou DNA. Nadi umožňujú éterickej Kozmickej Energii prúdiť dnu a von z tela v pulzujúcich zoskupeniach.

Energia cez svetelné centrá alebo čakry, riadiaca orgány a žľazy a energia cez kozmické brány nádi riadiace kundalini energiu stúpajúcu a prúdiacu cez centrálny kanál sa spájajú spolu v približne 400 energetických bránach kde sa zmiešajú do svetla a sú rovnováhou medzi fyzickým a éterickým v monoatomickom-kryštálovom tele.

Beth a Mark

Preklad: SiR

Zdroj: ee.dunres.sk


Úzce související článek s názvem. "Slunce provede závěrečnou proměnu chemické struktury lidí" je uveden ZDE.

Úzce související video: Tajemství všech tajemství - uhlík (CZ titulky) je uvedeno ZDE.


Zobrazení: 7588

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 13.Únor.2012 v 20:20

Úzce související články:

Kámen Mudrců, nebo-li tzv. Mana a jeho/její účinky. Uvedeno ZDE.

Co se to vlastně děje a proč, Uvedeno ZDE.

HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.

Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.

Ruský vědec Vladimír Poponin experimentoval se světlem a jedinou molekulou DNA. Díky tomuto pokusu objevil okolo DNA multidimenzionální pole. Pokud byla DNA přítomna, světlo se samo promítlo do matematické rovnice (sinusovky). A pak po odstranění DNA, zůstaly fotony srovnané v původním místě, kde byla DNA, i když už byla dávno pryč. Toto je známo jako Fantom DNA Efekt.

Mnohem více podrobností, které úzce souvisí s probíhající transformací, která vyvrcholí transmutací do páté, pozitivně polarizované dimenze jsou uvedeny ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 13.Únor.2012 v 20:37

Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 17.Únor.2012 v 16:19

Pyramidy energii ("paprsky") nejen vysílají, ale i ji přijímají!

Jsou to přijímače a vysílače energie Jin&Jang (dva "hadi" energie Kundaliny), přičemž jedna spirála je energie Jang, sestupující z jádra centrálního slunce dolu do jádra Země a druhá spirála je energie Jin stoupající, vzhůru z jádra Země do Jádra centrálního slunce.

Z výše uvedených důvodů bude velice dobré, když si takovouto ochrannou & komunikační pyramidu pro sebe mentálně stvoříte, neboť tím se daleko snadněji sladíte se zvyšujícími se frekvencemi této planety, u které stále více a rychleji dochází k frekvenčnímu přelaďování na úroveň frekvencí a projevu existence v dimenzi páté.

Jak se pomocí mentálně stvořené pyramidy propojit se svými vyššími já je uvedeno v článku s názvem: "Postup jak si lze mentálně stvořit ochrannou & komunikační pyramidu a propojit se se svým multidimenzionálním já", který je uvedený ZDE.

Pyramida slouží nejen jako dimenzionální brána, ale i jako obří přijímač - "výrobce" energie nulového bodu, aneb tajemství funkce pyramid v Sakkáře konečně odhaleno. Podrobnosti jsou uvedeny zde: http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/pyramida-slouzici-jako-obri

Jak se sladit se stále se zvyšujícími frekvencemi planety (transformující se do projevu existence páté dimenze) a stát se přitom zářičem harmonizujícího, regenerujícího, ozdravujícího a omlazujícího světla, pramenícího z centrálního slunce, je uvedeno
 ZDE.

Komentář přidal(a) Imalgin dne 25.Únor.2012 v 1:35

Perfektní informace, koresponduje mi to velice se Svetelnymi branami a světelným sloupem, v navaznosti na slunce a nyni zazivam stavy, ze nepotrebuji jist, uplne se divim, jak to opravdu funguje i v praxi, diky za to!

 

Komentář přidal(a) Jozef Wolf dne 25.Únor.2012 v 9:39

to je skvele už je asi ta doba kedy prebudime sami seba ako som to kedysi davno niekde čital

Komentář přidal(a) Imalgin dne 25.Únor.2012 v 14:52

Nejlepší na tom je, že mívám stavy, které neumím popsat, nebo lépe řečeno těm stavům nedávám žádné slovní významy, protože na to nemám čas. Ale ted když jsem si přečetla toto:

Korunná čakra sa otvorí a pulzuje rovnako ako sa rozšíri a otvorí krčok maternice, aby dovolil dieťaťu narodiť sa z pôrodného kanála. Predstavte si rozšírenie mäkkého tkaniva kože hlavy, uvoľňujúce a otvárajúce sa v kruhu na vrchu hlavy.

Čím viac sa rozšíri, tým viac svetla sa dostane dnu. Cez túto korunu sa vlievajú Kozmické Lúče, vyživujúce monoatomické-kryštalické telo všetky monoatomické prvky ktoré potrebuje na výrobu elektriny a na substrát tekutého svetla, vlieva sa do kanálu, ktorý prebieha po celej dĺžke tela. Kanálom tečie svetelná Energia Zdroja z vrchu hlavy do perinea.

To už jsem zažívala minulý rok při světelném sloupu http://svetelne-brany.webnode.cz/svetelny-sloup/, říkala jsem tomu, že se mi energie dostane i do fyzického těla, že celý vršek hlavy vnímám jakoby protnutý světelnou energií, že vyřazuje mozek z provozu. Nutí mne to zhluboka dýchat. S každým hlubokým nádechem se množství stažené energie ještě zvětšuje a při výdechu se kolem mne v úrovni srdeční čakry vytváří energetické prstence, ketré se ode mne rozebíhají v kruhu do všech stran, jako když hodíte kamínek do vody a ty kruhy odcházejí do ztracena. Tak to mě učili minulé léto.

Nyní jsem onemocněla a moje tělo se bránilo tomu, jít doktorovi. Udělala jsem si znovu světelný sloup i když mi nešlo zhluboka dýchat, automaticky mi najelo - nádech vtahování silného světelného proudu ze Zdroje, výdech ze srdeční čakry láska a vděčnost. Bylo mi řečeno, že teď už bych měla fungovat jen na této bázi. A už večer jsem cítila, že jsem nad virem vyhrála. Posledních 5 dní mám silný pocit, že nepotřebuji jíst a když jsem si přečetla tento článek, tak mi to všechno zapadlo. :) Mám radost :)

A hlavně díky článku už vím o 13 bráně, přesně si při stahování energie budu uvědomovat, jak s energií mám pracovat (i když cítím ve sloupu, že energie pracuje sama) a vím k čemu směřovat, jak už jsem tu psala, že jsem se minulé léto dostávala do 5 dimenze, ale nevěděla jsem jak, co je ten spouštěč a v tomto článku je to napsané a taky to, že se musí neustále trénovat a trénovat, stahovat a stahovat :)

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 15.Září.2013 v 11:05

Velice povzbuzující informace:
* Nulový bod - Vysoká rada Plejád 9.9.2013. Uvedeno ZDE.
* Ilumi-hnátům, vyznavačům a ctitelům řádu kostí a lebek se jejich mocenská struktura již nezadržitelně hroutí pod rukama. Související článek: 10 příznaků, že globální elita ztrácí kontrolu. Uvedeno ZDE.

* Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!

* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE. kamery ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe najdete ZDE, kliknutím na: Personal Weather Stations.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. téměř 6.000Kč/rok.

Fio banka v Kč, č.účtu: 2800690360/2010 IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
(uveďte prosím své jméno nebo svůj nick, aby bylo rozeznat od koho co přišlo).

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout zdarma menší pozemek, nebo pronajmout třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

Podpořit výše jmenované můžete též tím, že si přes nás sjednáte povinné ručení na motorové vozidlo. Podrobnosti ZDE.

Předem Vám za to velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle:
Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Śtěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem vVíce ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.

* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.

* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.
* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Orst

POSOLSTVÁ SVETELNÝCH BYTOSTÍ 9.1. – 15.1.2017

9.1.2017Všetko už sa zmenilo, napravil sa všetkými očakávaný nový svet na Novej Zemi. Tak sa už stal. Napravil sa tak ako mal. Napravila sa už Nová Zem, prestavila sa. Láska nová prišla na Novú Zem a priniesla šťastie.10.1.2017Nastal už pravde nový…Zobrazit další
před 11 hodinami
Uživatel Ywet zveřejnil videoklip.
před 13 hodinami
Uživatel Král Králíků přidal komentář k příspěvku do blogu Féwa: Zdrojový kód: SOM uživatele Ina Obr.
"Aummm"
před 15 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 17 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Umělý ostrov s obydlím, vytvořený z plastických lahví a plovoucích odpadů - An Island made from plastic bottles by Richart Sowa - Here.* Kristie Wolfe builds underground home & sets rural WA…"
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pondělí
Příspěvek do blogu uživatele Ywet

Horoskop na období 16. 1. - 22. 1. 2017

autor článku: Petra NelAlfa a OmegaSlunce prochází posledními stupni…Zobrazit další
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Soudní, vědecké důkazy, že Obamova manželka je muž. Oznámení též říkají, že Obama je homosexuál. Plus další, stravitelné, méně stravitelné a nestavitelné šokující zprávy. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Barack Obama je gay odhaleno & a první laidy Michelle Obama je transgender / Barack Obama Is GAY EXPOSED & Michelle Obama FIRST TRANSGENDER LADY - Here.* Příčinou zvrhlostí, zvráceností a…"
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Slunce provede závěrečnou proměnu chemické struktury lidí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Aktualizace energií a Meline Portia Lafont ~ energetiku a Tsoliáni o masivním koronální katapultování hmoty z (CME) .Strojový překladZDE. To samé v angličtině je na videu: Energy…"
sobota
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Ywet přidal komentář k příspěvku do blogu Kalergiho plán: legální genocida evropských národů pomocí míšení ras + úzce související info uživatele Zlaté Živé Světlo.
"-PozorovatelkaZář 19, 2015„Ať prší, ať prší! Smyj mi šupiny z očí!“ Předpověděla anglická hymna konec křesťanství? A kdo je Rain man, kterého oslavuje hudební…"
12.1.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Matthew o klonování lidí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* SHOCKING! Obama Hints He Is Clone of Pharaoh Akhenaten 666 (WATCH THIS UNDENIABLE PROOF!) - Here.* SATAN'S CHILDREN THE HOLLYWOOD CLONES - Here."
12.1.
Uživatel Orst sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
12.1.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Záhadný a zřejmě velice nebezpečný muž se jménem Barack Obama. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* SHOCKING! Obama Hints He Is Clone of Pharaoh Akhenaten 666 (WATCH THIS UNDENIABLE PROOF!) - Here.* SATAN'S CHILDREN THE HOLLYWOOD CLONES - Here."
12.1.
Příspěvek do blogu uživatele Orst

POSOLSTVÁ SVETELNÝCH BYTOSTÍ 2.1 - 8.1.2017

2.1.2017Prišla nová pravda na Novú Zem a šťastie priniesla. Napravila sa už všetkými očakávaná Nová Zem. Tak už stalo sa tak. Pravde sa už zmenil svet na Novej Zemi. Všetko nastalo tak ako má. Už sa zmenila nová pravda na Novej Zemi. Napravila…Zobrazit další
12.1.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kalergiho plán: legální genocida evropských národů pomocí míšení ras + úzce související info uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Adamu Offers a Full Political Briefing - Here."
12.1.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Magnetické rezonátory vyrábějící zdarma eliktrickou energii. * Scaling free energy generators. Feeding LED bulb with two free energy resonators. (všimněte si, že mezi magnetem a spirálou musí…"
12.1.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Proč při protnutí galaktického nulového bodu nastanou 3 dny temnoty. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Drunvalo Melchizedek: Co se stane během přesunu? (do čtvrté dimenze) Strojový překlad ZDE. (Řekl bych ale, že v článku popisovaná trans-mutace a vzestup do vyšší dimenze nebude probíhat tak…"
12.1.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Bring more money into your life with this sexy ritual - Here. (You can use this technique as well for example for your health, body weight and appearance, or whatever else you want.)"
12.1.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obáváte se nemocí, obzvláště těch tzv. smrtelných? Tak se už nebojte, shlédněte fakta a začněte se léčit sami! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Další důvod proč nechodit za běžnými doktory. Video: * MUDr. Jan Hnízdil o cholesterolu Uvedeno ZDE. Více v článku: * Omyl v medicíně Uvedeno ZDE. Nenechte se ani očkovat proti něčemu, neboť…"
12.1.

© 2017   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby