* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Maya říše iluzí, aneb naprosto vše je tvořeno projekcí zaostřeného vědomí, produkující živé světlo.

Toto video s českými titulky velice dobře objasňuje proč je naprosto vše zdánlivé hmotné jen pouhá iluze jevící se v projevu hmotné existence.
Holografický vesmír.

http://www.youtube.com/watch?v=_H0mPzBtbjE
Úvod: Naprosto vše zdánlivě hmotné je pouhý zrcadlový odraz našich vnitřních, osobních a kolektivních představ a přesvědčení, jelikož v kosmickém vše-vědomí se nejdříve zrodily myšlenkové formy (produkující svou aktivitou živé tvořivé světlo), které snížením svých vnitřních frekvencí (vibrací) krystalizují do projevu v podobě zdání pevných částic. Veškeré zdánlivě hmotné částice jsou však jen odnože tohoto jednoho společného kosmického vše-vědomí, obsahující v sobě plán tvoření, který je u zdánlivě neživých věcí uložen v krystalických mřížkách a u živých věcí v DNA. To znamená, že naprosto vše je ve své podstatě stvořeno z vědomí, živého světla - energie (JÁ vše-vědomí - Absolutno), které se dočasně individualizuje do nejrůznějších JSEM to či ono. Z toho jasně vyplývá, že pouhou změnou našeho osobního přesvědčení se mění i naše vnitřní osobní a kolektivní představy a tím se následně začínají měnit i vnější projevy této zdánlivé hmotné existence.


Naprosto vše než se odehraje na tzv. hmotné úrovni bytí, tak se nejdříve vymyslí a odehraje v duchovních - myšlenkových světech, například ve snové realitě. Čili vše si nejdříve vyzkoušíme takzvaně nanečisto a teprve pak (pokud se ať už na nevědomé či vědomé úrovni Bytí rozhodneme fyzicky prožít to, co jsme si sami vymysleli) to může proběhnout i na této, nám známé úrovni Bytí - projevu existencí To znamená, že veškeré projevy (včetně nemocí nebo naopak našeho zdraví), situací a z toho se odvíjející události (ať už nepříjemných či naopak příjemných, tvořících současně zdání plynoucího času) jsme si vymysleli, naplánovali a svou osobní vírou - přesvědčeními (a z nich se tvořících vizí), uvedli v činnost vlastně my sami. Proto také vše zdánlivě probíhá podle již předem napsaného scénáře (tzv. déja vu), jehož tvůrcem jsme však od samého počátku jen a jen mi sami!

Tato realita (jako všechny ostatní) je ale ve své podstatě také jen zdání - iluze, neboť je pouze naším vlastním zhmotněným - zkrystalizovaným snem - představou, která se nám jen jeví být opravdová, neboť jsme se zde, v této realitě, rozhodli PEVNĚ věřit v její hmotnou, našimi pěti smysli uchopitelnou skutečnost. Z tohoto důvodu se také duchovní - myšlenková energie (čili vědomí - duchovní pra-světlo, ze kterého je zaostřeným tvůrčím vědomím naprosto vše, dle zadaného programu, tvořeno) shlukuje a seskupuje do stále složitějších útvarů, čímž se z něj vytváří stále složitější uskupení, od sub atomárních částic (což jsou zprvu jen energetické výry dvojitých šroubovic opačných polarit, rotujících v opačném směru), stvořených polarizováním duchovního prasvětla, jenž je vůlí a touhou rozštěpené na dva póly (které se projevují ve formě dvou energií opačného náboje, polarizované na Jin a Jang) přes atomy a molekuly, až po světelné krystalické mřížky a DNA jednotlivých prvků a jejich sloučenin, které dalšími kombinacemi nakonec vytváří veškeré tzv. hmotné substance, jenž se těm kteří jsou fokusem svého osobního vědomí (zaostřeným na frekvence těchto promítaných vizí), jeví jako skutečné a neměnné.

Jakmile ale změníme svou víru - vnitřní přesvědčení, tak začneme svým vědomím a novým osobním přesvědčením (a z nich následně tvořených představ) projektovat - promítat jiné, odlišné vize (jenž mohou být zcela odlišné od těch projektovaných - promítaných kolektivním vědomím, na toto holografické plátno, nazývané naše realita a svět - časoprostor), které se dle Univerzálního a neměnného zákona o tvoření, následně projevují jako odlišné situací a události. Naprosto každá realita se totiž musí vždy přizpůsobuje nové promítaným vizím, jelikož reality nejsou nic jiného než pouhou světelnou - holografickou projekcí naší bujné fantazie (sestrojenou ze světelných vláken), kterou svým vnitřním přesvědčením jen považujeme za probíhající a neměnné události, tvořící tak pouhé zdání prožívajících událostí a života. Kdo viděl film Koule, snáze pochopí o čem je řeč. Proto vřele doporučuji shlédnout tento film všem, kdo chtějí pochopit podstatu veškerého tvoření a začít tak tvořit harmonické světy, ve kterých je radost pobývat a žít.

Intenzita projevu zdání probíhajícího života ve hmotě (v tomto tzv. hmotném projevu našich osobních vizí) je zas určena množstvím tvůrcova vědomí, které je vtištěno do těchto dvou tvořivých - hrajících si a vzájemně se doplňujících energií Jin a Jang, (jenž vždy reagují dle vloženého programu), které všemu, i zdánlivě neživé věci jako je např. kamen, vdechují život. Čili naprosto vše, tedy i zdánlivě neživé věci, jako je např. člověkem stvořená vidlička, jsou ve své podstatě ŽIVÉ, neboť veškerý hmotný materiál není nic jiného než živé vědomí - světlo, které se při snížení své frekvence - vibrace formuje a krystalizuje přes plazmové - tekuté světlo, tzv. 5tý element (jenž obsahuje všechny 4 živli a je podstatou věčného zdraví a mládí) do požadovaného projevu existence, ve formě nějakého smysli hmatatelného útvaru!

Z toto taktéž vyplývá, že naprosto vše je jen subjektivní realita - iluze, zdání pravosti a pravdy a to dokonce i v případě vjemů přijatých našimi 5ti smysly, vnímající tento zdánlivě hmotný svět. Vše je totiž prozkoumáváno fokusem vědomí, čili energií světla, která svým fokusem vytváří holografickou projekci světelných vláken, po nichž se přenáší veškeré informace. Přijaté informace se pak zpětně překládají do vjemů a pocitů známých svému příjemci a proto musí být pro každého naprosto vždy odlišné, jelikož jsou zkreslené vírou - osobními a subjektivními přesvědčeními každého zkoumajícího. (Interpretace jsou VŽDY založeny na momentálním subjektivním přesvědčení, stavu a úrovni vědomí každého zkoumajícího).

PS: z těchto důvodu lze také s realitou a událostmi libovolně žonglovat, neboť se změnou vnitřního přesvědčení (víry a z ní se následné tvořících vizí - scénářů) se automaticky mění i výsledné formy hmotného projevu těchto naší myslí projektovaných představ, neboť změní-li se prvotní vize, čili příčina, pak se současně automaticky mění i předměty, situace a z nich se odvíjející události tvořící pocit plynoucího času, čili následek naších osobních představ. Toto vše je možná pro někoho krutá, ale jediná pravda a skutečná realita, neboť zákonitosti veškerého tvoření a vzájemného působení jednoho na druhé je jedinou a neměnnou pravdou v celém Univerzu.

To, že se tyto znalosti nesmí zneužívat proti někomu či něčemu snad není ani třeba zdůrazňovat, neboť z těchto informací jasně vyplývá, že KAŽDÁ událost (ať již "špatná" - disharmonická, či ta "dobrá" - harmonická má svou příčinu a že vše stvořené - vyslané, tedy příčiny se dříve či později vrací zpět svému tvůrci jako bumerang ve formě následků. Čili co kdo zaseje, to také sklízí! Tomuto neměnnému Univerzálnímu zákonu se říká Karma a tak ji respektujte prosím.

Probuzená Kundaliny.

Doporučené knihy: Kundalíny - Matka síla (Sri Chinmoy, Iluze (Richard Bach) a Moc přítomného okamžiku.

Článek související s aktivací energie Kundaliny: "Erotika a harmonie mezi partnery", http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/erotika-a-harmonie-meziMnohem více podrobností naleznete v článku: www.trefy.cz/vesmirjakohologram a na: www.trefy.cz/tajemstvitvorenirealit a na: www.trefy.cz/energieducha a na: www.trefy.cz/vesmirneperpetummobile a na: www.trefy.cz/jaksivytvoritraj a na: www.trefy.cz/ZivePredstavy a na: www.trefy.cz/21.12.2012 a na: www.trefy.cz/podstataveskerehotvoreni a na: www.trefy.cz/zakonitostitvoreni a na: www.trefy.cz/PodstataKosmu a na: www.trefy.cz/vesmirneperpetummobile(Máte-li zájem obdržet vyobrazení s popisy, tak mi napište na zivesvetlo@seznam.cz že si přejete poslat nákresy tvoření tzv. hmoty a já vám to zašlu).


DODATEK:
Cokoliv si budete představovat se velice brzy stane nejen vaší vnitřní, osobní pravdou, ale i vaší vně projevenou realitou. Obzvláště nyní krystalizuje čím dál tím rychleji naprosto vše z vnitřních světů (tvořených mentálními představami) do vnějších, hmotných světů, neboť čím více se přibližujeme ke galaktickému nulovému bodu - času, tím rychleji se každá vnitřní představa projevuje i na vnější, hmotné úrovni existence. Proto si představujte pokud možno jen to radostné, krásné a povznášející a vše ostatní ze svého vědomí smažte světelnou, mentálně stvořenou houbou, podobně jako když mažete údaje na školní tabuli a je to. :-)

Tvořivá meditace: Sen, který žijete, tvoříte vy! (NOVÝ SEN - Nebe na Zemi) http://www.youtube.com/watch?v=V7ABSswHMLA&feature=share)


My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje.

http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/my-jsme-tvurci-svych-s...

Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/navrat-do-jednoty-napr...


Jak a čím si začít tvořit Ráj na zemi a v životě.

http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/jak-a-cim-si-zacit-t...

 

Stanislav Grof -- rozhovor, režie: Igor Chaun

http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/stanislav-grof

 


Mnohem více podrobností naleznete v článku:
"Žijeme ve velice sofistikované verzi hry s virtuální realitou. Jinými slovy, holografickém internetu vytvářejícím iluzi 3D", uvedeno zde:
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/zijeme-ve-velice-sofis...

a v článku: "Jak a z čeho je tvořeno celé Univerzum, tedy veškeré vesmíry, dimenze, světy, reality a naprosto vše ostatní v projevu hmotné i nehmotné - frekvenční podobě existence."
na
: http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/jak-a-z-ceho-je-tvor...


* JE NÁŠ SVĚT REÁLNÝ? A CO JE VŮBEC REALITA? Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.
* Vynikající video v angličtině s názvem: "Consciousness Science Kept Hidden" je uvedeno ZDE.


.

Zobrazení: 6986

Komentář přidal(a) Lumír Živé Světlo SvětelnáTantra dne 4.Březen.2011 v 17:17
Nejrychlejší způsob, jak se zbavit veškerých strachů je nelpět vůbec na ničem, tedy ani na svém životě, neboť když na ničem nelpíte, tak se nemáte čeho obávat. Uvědomte si, že nejsme jen maso a kosti, ale že jsme především věčné, nesmrtelné tvořivé vědomí, které může být naprosto vždy pánem všeho, co se mu děje, neboť veškeré události jsou následky způsobu osobního smýšlení a z toho se odvíjejících mentálních představ, kteréza určitých podmínek krystalizují do hmotného projevu existence.
Když si toto člověk uvědomí, tak se již nemusí ničeho obávat, neboť ví, že ho v životě nemůže nic ohrozit, jelikož zjistí, že pouhou změnou svého osobního přesvědčení a z toho se odvíjejících představ o očekávaných událostech se současně změní i děj odvíjející se na hmotné úrovni existence. Proto může být každý, pokud tomu tedy začne věřit, naprosto vždy neomezeným pánem nejen toho, co se mu děje, ale i svého vlastního osudu. Je tomu tak z toho důvodu, že každá osobní představa je nesčíslněkrát mocnější než představa někoho jiného, která je nám podsouvána někým jiným.
Není žádná náhoda, že když byl někdo takový (který si svou duchovní sílu a neomezenou moc nad sebou samým uvědomoval), zajatý např. gestapem, tak takového člověka raději pustili na svobodu, neboť si s ním nevědělo rady dokonce ani gestapo.
PS: Uvědomte si, že jsme především vědomí - kosmická energie, která je naprosto vždy tvůrcem takové osobní a potažmo i kolektivní reality, která odpovídá pouze a jen takovému osobnímu přesvědčení, se kterým kdo souzní. Více na: www.trefy.cz/ZivePredstavy
Komentář přidal(a) Lumír Živé Světlo SvětelnáTantra dne 5.Březen.2011 v 10:41
Navazující příspěvky:

Naprosto vše jsou jen myšlenkové formy, které se ve svých představách - "snění" rozhodly věřit ve fyzickou a tudíž zdánlivě hmatatelnou existenci svého snu. Proto se duchovní světlo (vědomí, ze kterého je naprosto vše tvořeno), formuje dle našich individuálních a kolektivních představ - vizí a krystalizuje do hmatatelných věcí, situací a událostí, tvořících tak zdání plynoucího času.
Z tohoto důvodu lze také změnou vnitřního přesvědčení naše představy - sny kdykoliv libovolně měnit, ale jen dle Univerzálního zákona respektující nevměšování se do cizích OSOBNÍCH snů - představ. To znamená, že máme právo libovolně žonglovat jen se svou osobní realitou a ne se někomu násilně vtírat do jeho/jejího snu - představ.
To ale neznamená, že bytostem nesmíme vysvětlit jak vše funguje a co si svými představami tvoří. Znamená to pouze to, že nemáme právo je nutit snít jiné osobní sny než oni sami chtějí, jelikož svobodná vůle je "posvátným" právem každé individualizované bytosti. Zrovna tak naopak ale, nikdo nemá právo tvořit disharmonii, která neblaze ovlivňuje ostatní účastníky SPOLEČNÉHO snu!
PS: doporučuji přečíst si knihu Iluze od Richarda Baba a knihu Kundalíny - Matka síla,abyste byli schopni lépe pochopit princip tzv. kouzel prováděných Sai Babou, Ježíšem, Budhou a jiných mistrů.

Ale změníš! Jednoduše si vybereš ten správný okamžik - čas kdy jet tím kterým autobusem, aby v něm bylo volno. Veškerá komunikace totiž probíhá i telepaticky a to aniž si toho většina lidí uvědomuje. (Telepatie znamená, že se každá myšlenka a pocit v ní vložený šíří a ukládá v prostoru a ostatní pak tyto správy registrují, většinou ale jen podvědomě a pak se podle toho také rozhodují tak, aby výsledná událost byla v souladu s jejich osobním přesvědčením).
Ano, naprosto vše než se odehraje na fyzické úrovni, tak se nejdříve odehraje "nanečisto" v myšlenkových světech (nejčastěji ve spánku) a teprve pak si z toho vybíráme jen určité děje, které si chceme prožít i na této, zdánlivě hmotné úrovni Bytí.
Tvořivé vědomí je všemocné a čarovné. :-)

Neodehrává se to současně a díky všem svatým že tomu tak je, jinak by tu byl pěknej chaos a zmatek!
Dovedeš si představit, že by se každá myšlenka a s ní spojené obrazy - vize stávaly okamžitě realitou i na fyzické úrovní bytí? Kdy někdo např. řekne "ty parchante natrhnu ti řiť" nebo dokonce ještě něco horšího? To by tu bylo mrtvejch!
Čím je realita či bytost v nižší frekvenci ukotvená, tím trvá delší dobu (a potřebuje více energie) než myšlenková forma proběhne (pokud vůbec proběhne) i jako pozemská událost.
To ale znamená, že čím více postupujeme do vyšší dimenze, tím rychleji se také každá myšlenka stává realitou i na této naší, zdánlivě hmotné úrovni Bytí a proto by se člověk měl tzv. umravnit a nejednat prchlivě - destruktivně.

Naprosto vše je nejdříve vymyšleno a zkonstruováno v mentálních - éterických světech a teprve pak tyto vize (pokud tedy ty které představy obdrží dostatečné množství energie) probíhají i v tzv. hmotném světě jako události. Pohyb těchto, naším vědomím stvořených, jednotlivých obrázků, aktivovaných vůlí a touhou, jenž vytváří vzájemně na sebe působící gravitační pole (tvořící energetické Jin/Jang šroubovice, které jsou základem stavby veškeré tzv. hmoty) následně vytváří ZDÁNÍ plynoucího času. To znamená, že mentální aktivitou nejdříve vymýšlíme vize - jednotlivé obrázky (ze kterých se odvíjí situace) a teprve pokud se v nich vytvoří dostatečně silná gravitační pole (díky dostatečně silné vůli či touze), se tyto vize MOHOU (při snížení své frekvence - vibrace) projevit v tomto našem hmotném světě jako probíhající a na sebe navazující události.

Z vyššího, energetického - mentálního hlediska však čas neexistuje, neboť vše je založeno a složeno z myšlenkových forem, čili z energie světla - Vědomí a to ŽÁDNÉMU času nepodléhá, neboť nemůže ani stárnout ani umírat! Duchovní energie, čili vědomí zkrátka a dobře jen JE, existuje, přičemž jeho aktivní část něco neustále tvoří (čímž vytváří světlo), avšak ve stále PŘÍTOMNÉM, ale PRUBĚŽNÉM a neustále proměnlivém NYNÍ. To znamená, že to co se dříve již odehrálo, tak proběhlo v dřívějším NYNÍ a to co se teprve někdy v budoucnu odehraje, tak proběhne taktéž v budoucím NYNÍ.

Pro lepší vysvětlení si představte veškeré časoprostory, co kdy kde existovaly a události, co v nich probíhaly a probíhají jako holografické nahrávky uložené v tvořivém, čili živém Vědomí tvořící světlo nejrůznějších frekvencí - charakterů, kde je zaznamenán nejen zvuk a obraz, ale i veškeré emoce a myšlenkové pochody toho, co tam kdy existovalo a existuje. Pak si představte, že se na nahrávku nějakého vybraného časoprostoru díváte jakoby odněkud ze shora a zjistíte, že tam ve Vašem konkrétním NYNÍ vidíte současně vše co se tam kdy kde odehrálo a odehrává a to od jeho počátku - minulosti, až po jeho konec - budoucnost. Navíc, pokud jste v něm existovali i Vy, tak tam uvidíte jak své minulé Já Jsem, tak i své budoucí Já Jsem (co a čím jste v té době byli a do čeho jste se během Vašich životů propracovali) a to vše opět uvidíte ve Vašem současném nyní.

Čili kterákoliv již PROBĚHLÁ minulost, současnost a i budoucnost nějaké osobní či časoprostorové události stále existuje v paměti energie VĚDOMÍ současného NYNÍ jako ŽIVÁ, světelná - holografická nahrávka. Jelikož se ale změnou jednotlivého a kolektivního rozhodování mění osobní a kolektivní události, tak nelze zamezit tomu, aby nové - jiné myšlenkové pochody nevytvářely jiné události a vývoj se tak nezačal neubírat jiným směrem než ten s těmi původními událostmi, které již proběhly. To znamená, že lze vstupovat do jakéhokoliv časového úseku již odehraných událostí a to v kterémkoliv časovém úseku, tedy i do budoucností, které již proběhly, nebo do pravděpodobných událostí - budoucností, které byly již vymyšleny - naplánovány, ale ještě neproběhly jako probíhající na sebe navazující události ve světech, ve kterých díky návaznosti jednoho děje na druhý existuje zdání plynoucího času.

Z toho také vyplývá, že vývoj nových událostí nelze nikdy udržet shodný s tím, který již někdy předtím, za určitých a specifických podmínek předešlého rozhodování proběhl. Čili, v Univerzu - v jeho energii VÉDOMÍ je vše v neustálém procesu přetváření jednoho stvoření a událostí v jiné, čímž se bytosti (individualizované entity - jiskry VŠE-Vědomí na cestě sebe poznání) neustále zdokonalují až dospějí do bodu, že je tato hra nekonečného tvoření natolik omrzí, že opět splynou s Univerzálním Vše-Vědomím avšak jen do té doby, než je nějaká nová touha či vůle (svou gravitační silou jenž vytváří) nekatapultuje na frekvenčně - emočně odpovídající hrací pole, kde se mohou opět do omrzení tvořivě vyblbnout.

Události TOHOTO časoprostoru již PROBĚHLÉ (a to jak ty minulé, tak i ty v blízkém budoucnu) byly natolik disharmonické a destruktivní, že se tato pozemšťany vytvořená disharmonie začala šířit i do jiných světů - časoprostorů . Z tohoto důvodu se mnoho bytostí z nejrůznějších světů rozhodlo fyzicky inkarnovat do tohoto časoprostoru, avšak zpětně v čase, aby svou vyšší úrovní osobního vědomí podstatně změnili smýšlení pozemského obyvatelstva. (Jestliže jste dočetli až sem, je velice pravděpodobné, že jste jedni z těchto vesmírných či hvězdných bytostí). Tím se vědomí pozemšťanů postupně (za x generací) začalo na podvědomé úrovni Bytí měnit natolik, že se křivka Nostradamova proroctví následně začala stále více odklánět od jeho předpovědí, tedy od těch událostí, které v této původní realitě již proběhly a proto také koncem minulého století již nedošlo OPĚT ke třetí světlové válce, jako se to v té původní, nezměněné realitě skutečně odehrálo.

V původní realitě převzalo po 3. světové válce moc několik nejmocnějších, sobeckých a bezohledných korporací, které šly doslova přes mrtvoly a nastolily nad zbytkem obyvatelstva totalitní vládu. Začaly ovládat lidstvo ve všech úrovních života a diktovaly jim naprosto vše a to tím, že zavedly povinné neviditelné tetování obyvatel čárovým kódem, aby je tak mohli mít přes satelitní a jiná čtecí zařízení pod neustálým dozorem. Proto bychom zde neměli strpět ani ten radar, který funguje na frekvenci lidského vědomí, což znamená, že by MOHL podsouvat lidstvu nějaké podprahové zprávy - programy, či cokoliv jiného těmto monstrům podobného, co je schopné udělat z lidí snadno ovladatelné stádo robotů. Takže, pokud tu radar také nechcete, tak si stvořte mentální houbu, utěrku či cokoliv, co Vás napadne, protkejte to zlatým a moudrým vláknem duchovního Vše-Vědomí a začněte MAZAT vše disharmonické a destruktivní. Věřím, že všichni zde víte, že se nic nesmí zneužívat a tak Vám snad ani nemusím zdůrazňovat, že každá akce (disharmonická i harmonická) vytváří zpětné vazby, čili odpovídající reakce, které bezohledné provinilce trestají. Z tohoto důvodu vkládejte do všeho co tvoříte zlaté světlo, obsahující moudrost Univerza.

PS: vrácením se do kteréhokoliv bodu již proběhlých událostí máme možnost vytvořit jiné události, čili jiný vývojový směr a tím i novou, daleko více harmonickou budoucnost jak osobních, tak i kolektivních událostí. Jakmile si bytosti toto uvědomí a vezmou na vědomí i to, že jsme jak my, tak i naprosto vše v existenci, ve své podstatě jen tvořivé a nesmrtelné VĚDOMÍ (jenž vytváří své osobité myšlenkové formy obsahující odnož tvořivého Vědomí svého tvůrce) a že se změnou svého smýšlení (čili změnou osobního přesvědčení - víry o tom kým a čím jsme) mohou kdykoliv proměnit do čehokoliv si jen zamanou, tak přestanou mít strach ze VŠECH katastrofických scénářů. Tyto osvícené bytosti totiž ví, že i kdyby je např. sežral nějaký mlsný skřítek, tak že si ze svého vlastního - osobního a nesmrtelného vědomí - myšlenkové matrice (plánu konstrukce své hmotné formy) mohou kdykoliv opět vymyslet a tedy i zkrystalizovat - zhmotnit nové, jiné tělo a to dokonce ještě lepší a dokonalejší než bylo to původní!

Takovéto tvoření - zhmotňování myšlenkových forem (tedy i např. zhmotňování svých obydlí) bude po roce 2012 dostupné nejen Sai Babovi (a jiným, jemu podobným babám :-)), ale stále většímu počtu bytostí, avšak jedině těm, kteří se svou vírou - vnitřním přesvědčením zbaví svého (jimi stvořeného) limitování vymezující přesvědčení o tom co je možné a co ne. Tzv. Bůh - Vše-Vědomí Univerza je všemocné právě z toho důvodu, že si své JSEM (to či ono) nevymezilo do úzce specifikovaných možností toho, co je možné a co ne (jako je tomu u člověka), neboť ví, že cokoliv co si dovede představit, to také dovede uskutečnit.

Takže kdo se se mnou těší do vyšších a daleko více harmonických dimenzí - světů?! :-) Hodně úspěchů v harmonickém tvoření a v harmonizování tohoto a přilehlých časoprostorů Vám všem přeje Živé Světlo.

Sežrat, zničit či zabít můžou jen to tělo - fyzickou schránku, kdežto osobní vědomí (ze kterého si můžeš kdykoliv vytvořit nové či dokonce jiné tělo) nemůže zlikvidovat nikdo jiný něž láskyplné vše-Vědomí (které to ovšem nikdy neudělá, neboť ctí SVOBODU v osobním rozhodování) nebo jeho vlastník, ale ten jen tehdy, pokud by si BEZVÝHRADNĚ přál aby splynul s Vše-Vědomím a už NIKDY neexistoval. I to je ale též prakticky nemožné, neboť ve vše-Vědomí zůstává záznam o jednotlivých existencích toho kterého vědomí (včetně toho co kdy kde v nich bylo obsaženo a čím kdy bylo) a tak kdykoliv by kterékoliv vědomí mělo touhu se opět stát individuální entitou, tak má možnost tak opět učinit.
Čili, kdyby tě kdokoliv napadl, tak může přemoci pouze tvou tělesnou schránku nebo tvé Ego - Jsem to či ono (tvé Jsem může ale přemoci také jen pokud si neuvědomíš že jsi energeticky propojena s všemocným Já Univerza). Namůže však přemoci tvé duchovní a harmonické Já (všemocnou Duchovní podstatu), neboť duchovní vědomí je vždy daleko mocnější, než jakákoliv jiná bytost a její Jsem to či ono, čili její Ego, které by tě chtělo napadnout. Útočníkova Já se bát také nemusíš, neboť to je též jeho harmonická láskyplná duchovní podstata a ta tě nikdy nenapadne, neboť to je Božské a mírumilovné Já (sídlící v každé bytosti), kterého si útočná bytost zatím neuvědomuje a tak ani neví, že v něm vězí). Zkrátka a dobře, energii něčího věčného vědomí lze pouze zastrašit, nikoliv však zničit!
Takže, když si např. vymyslíš, že je tvé tělo (či vědomí či cokoliv o co máš strach) prudce jedovaté a to specificky jen pro toho kdo tě chce napadnout a že o tom ta bytost ví, tak si na tebe nikdo raději ani netroufne, aby nepřišel k nějakému úrazu. V případě nebezpečí doporučuji především si představovat, že jsme v přímém spojení s všemocnými energiemi moudrého Vše-Vědomí (jehož energie pramení z centrálního slunce všech vesmírů) a že nás jeho moudré Já dokonale ochraňuje. Naprosto vše je totiž jen hra našich fantazií, přičemž představa stvořená tvým Duchovním - harmonickým Já je naprosto vždy mocnější něž kterákoliv představa stvořená Egem kteréhokoliv útočníka (čili jeho Jsem to či ono). Útočné, to znamená disharmonické představy mohou být stvořeny pouze a jen Egem - duší (nikoliv láskyplným, mírumilovným a harmonizujícím duchovním Já), čili z disharmonických energií alternativního Já Jsem to či ono a jelikož je disharmonie sebedestruktivní, tak tyto energie a jejich představy nemohou být nikdy za žádných okolností tak mocné, jako energie toho, co je stvořeno Duchem - vše-Vědomím - Moudrostí Univerza která je v každém u nás, stačí jen připustit a věřit že tomu tak je!

Lidské Já Jsem se skládá z Já (duchovní podstaty, která sídlí v srdci každé Bytosti) a ze Jsem (to či ono, které je stvořeno naší bujnou fantazií, tvořící OSOBNÍ víru že jsem to či ono, vytvářející tak alternativní limitované Jsem, čili lidská Ega). Tyto vědomí, ať už Duchovní či alternativní jsou skutečná a živá neboť je pohání neustálá vůle a touha existovat, avšak vše ostatní co je těmito vědomími stvořené je pouhou jejich holografickou projekcí, čili iluzí, neboť pokud bychom to co je stvořené přestali svou touhou a vůlí (které zaručují NEUSTÁLOU cirkulaci duchovní energie) vyživovat, tak by se duchovní energie z těchto holograficky stvořených obrazů velice brzo vyzářila a obrazy tvořící naše osobní a kolektivní vize, čili i viditelné světy by se velice brzo rozplynuli jako pára nad hrncem. (Něco jako když se vypne vypínač a el. energie nemůže nadále cirkulovat, tak žárovka přes postupné pohasínání také velice rychle zcela zhasne, čili aktivita - život v ním ustane). Zkrátka a dobře, Vše se musí z něčeho tvořit a něčím vyživovat a základem veškerého tvoření je právě Duchovní energie Vědomí - prasvětlo, ze kterého je mentální aktivitou naprosto vše tvořeno!
Naše duchovní Já není pouze spojené s Univerzálním Já, neboť to přímo JE Univerzální Já, které sídlí v srdci každé ZDÁNLIVÉ individualizované bytosti. U většiny bytostí je ale většinou toto duchovní JÁ neaktivované a proto do našeho dění - událostí nijak nezasahuje a je pouhým pozorovatelem veškerého dění, které fantazií našeho Ega - alternativního Já tvoříme. Jakmile si ale tuto duchovní podstatu v sobě uvědomíme, tak ji můžeme začít používat a začít dělat veškeré tzv. zázraky (jako např. Ježíš, Sai Baba, Budha a jiní tzv. na nebe vzetí mistři), neboť jednáme z pozice neohraničeného a ničím nevymezeného duchovného Vědomí, které je všemocné (a ne pouze z pozice Ega, které se odtrhlo od vše-Vědomí a tím se svou vírou - vnitřním přesvědčením vymezilo jen do určitých mezí svých schopností a možností).
Čili neomezená všemocná harmonizující síla a láska je uvnitř každého z nás, stačí ji jen svou dobrotou - vnitřní harmonií vyhledat a spojit se s ní a pak už ji jen začít používat. K tomu je ale třeba postupně se zbavit všech vnitřních disharmonií a pak se nám tyto energie začnou objevovat sami od sebe, jelikož s nimi začneme souznít, což znamená, že začneme rezonovat na stejných, harmonických frekvencích.

Ano, Já Univerza je tzv. nejvyšší Bůh, inteligence - VĚDOMÍ, která obsahuje moudrost a lásku - harmonii Univerza, což znamená, že je to vše-VĚDOMÍ - ENERGIE Univerza, jenž obsahuje souhrn naprosto všeho co kdy kde existovalo existuje a může v nejrůznějších kombinacích existovat.
Toto nejvyšší vědomí celého Univerza - veškerenstva se skládá ze dvou částí a to ze statického BYTÍ - JÁ, jenž obsahuje inteligenci - moudrost celého Univerza, čili vědomosti naprosto všeho co kdy kde existovalo a existuje (jenž jsou uloženy v prasvětlu) a dynamického, tvořivého ŽITÍ - JSEM (to či ono), které toto prasvětlo touhou a vůlí, (čili mentální aktivitou štěpí - polarizuje a tak vytváří energie Jin Jang, čímž je zaručena neustálá cirkulace této oživující duchovní energie (jenž vdechuje do všeho pohyb - život) a proto se s ní a z ní dá tvořit cokoliv co si kdo jen dovede představit.
NAPROSTO vše stvořené je totiž jen bujná mentální fantazie aktivních vědomí produkující živé světlo nejrůznějších frekvencí, (tvořící tak zdání oddělenosti jednotlivých časoprostorů), které při snížení své frekvence krystalizuje i do tzv. hmotné podoby, to znamená i do zdánlivě jednotlivých projevů existencí a Bytostí - JSEM to či ono. Vše je však pouhým zdáním, neboť naprosto vše jsou jen odštěpky VĚDOMÍ Boha, jeho/jejího vše-Vědomí, které je jen na nekonečné tvořivé cestě sebepoznávání.
Díky tomu, že si nějaká individualizovaná vědomí v některých realitách (jako je např. tato) vytvořila alternativní vědomí - Ego, tak se tím natolik odtrhla od vše-Vědomí, že zapomněla svou pravou duchovní podstatu a původ. Z toho důvodu je u většiny lidí tzv. Átman (Duchovní vědomí Univerza, sídlící v srdeční čakře každé bytosti) pouhým neaktivním nevměšujícím se pozorovatelem a zapisovatelem všeho toho, co si ve své fantazii ta která bytost vytváří a i toho, co z toho co si vymýšlí, nechá proběhnout jako tzv. hmotnou událost, probíhající v třírozměrném světě.
Naprosto vše stvořené (včetně alternativního Já) je však pouhou iluzí, neboť naprosto vše je tvořeno mentální projekcí, individualizovaných vědomí, která existují UVNITŘ Univerzálního vše-vědomí. To jen výše a kvalita nejrůznějších frekvencí vědomí - světla (z nichž jsou tvořeny jednotlivé světy) vytváří uvnitř celku jednotlivé časoprostory a tudíž zdání oddělenosti, tedy že existují individualizované Bytostí, pevné - hmotné předměty a plynoucí čas. Ve skutečnosti je ale vše jen projev projekce souhrnu všech jednotlivých, mentálně promítaných holografických obrazů (tvořených aktivními vědomími individualizovaných bytostí - vědomí), přičemž vše existuje současně a v jednom nekonečně rozpínavém vědomí (tvořící i prostor a zdání plynoucího času), něco jako když v jednom prostoru existují současně všechny televizní stanice, divák z nich vidí vždy jen tu, na kterou je momentálně naladěn. Čili naprosto vše v existenci je "Bůh" - vše-Vědomí v akci, přičemž aktivita jednotlivých úrovní - dimenzí jeho/jejího vědomí tvoří zář jednotlivých úrovňových sluncí, jenž předávají duchovní energie do jednotlivých, stále nižších časoprostorů, čili úrovní vědomí - Bytí! Více na: www.trefy.cz/vesmirneperpetummobile
DODATEK
Poselství od Vyšší bytosti Lásky.
Jsem Láska.Vítej v mé přítomnosti,zářící a jediné,kterou v tento okamžik můžeš prožít.
Naplňuji tě svým zurčícím pramenem zlatavých paprsků a proudem zlatorůžového světla omývám tvoje těla.
Jsem šťastná a vděčná, že jsi mne pustil do své blízkosti.Tolik mě voláš a tolik po mě toužíš, přitom když se k tobě přiblížím, zpanikaříš a utíkáš.
Věz,nemáš se čeho bát.Bál by ses jen sám sebe.
Otevři svoje srdce a přistup blíž.Čekám na tebe.
Ve svém pravém jádru dobře víš v pravdě, kým jsi.
Vzpomeň si.
Jsi jedinečná,nádherná a zářící duchovní podstata .
Jsi diamant,co v nitru tajně skrýváš a bojíš se projevit.
Podívej se sám sobě do očí a někde v dálce spatříš tu hloubku nekonečného oceánu.
Tam čekám já,trpělivě,staletí,až se ke mně začneš ze svobodné vůle nořit .
Mám čas.Čekám staletí.Vše je na tobě.Ty sám žiješ co si rozhodneš.
Však věz,jsem tu pro tebe.
Připravená.
Trpělivá.
Zářící.
Nekonečná.
Jsem.
Zavolej mě,ponoř se do hloubi svého nitra.
Otevři se sám sobě.
Potkej se sám v sobě.
Obejmi se sám v sobě.
Pak přistoupím já a zahrnu tě znova proudem nekonečné čisté Lásky.
Probuď se člověče……..Tvá láska.

Intuice je náhled do pravděpodobné budoucnosti, která proběhne, pokud nezměníme své současné smýšlení, chování a jednání. To znamená, že vše co se týká pouze naší osobnosti lze jednoduše změnit tím, že tu svou osobní vizi smažeme, či ji přetvoříme v nějakou jinou. Pokud se ale jedná o více lidí (kteří jsou v tom zainteresováni), tak tu událost většinou sami jako jedinci nezměníme, neboť ty vize ostatních bytostí bývají intenzivnější než ta naše.
Pokud se nám však jejich vize (které chtějí vtáhnout jako událost i do hmotné reality) nelíbí, tak máme možnost se jejich hře tvořivých vědomí (konstruující časoprostor a události v něm) kdykoliv vyhnout a zvolit si jinou, vlastní cestu a odlišné osobní události, či se změnou fokusu svého vědomí dokonce přesunout do zcela jiného časoprostoru.
Do jiného, nař. paralelního světa (s odlišnými událostmi) se můžeme dostat pouhým zaměřením na vybraný časoprostor a jeho kolektivní vědomí, vytvářející události v něm. Funguje to podobně jako když si knoflíkem oscilátoru naladíte na T.V. přijímači jinou stanice "časoprostor" se kterým pozorností svého osobního vědomí na čas splynete.
Naprosto vše je ale jen hra bujných fantazií a je jen a jen na nás, zda se svými nekontrolovanými emocemi (vytvářející gravitační pole) necháme do nějaké nepříjemné hry vtáhnout anebo zda si začneme uvědomovat svou duchovní podstatu a možnost volby hrát jen takové hry, které nám i ostatním spoluhráčům činí radost ze hry a z toho se odvíjejících příjemných prožitků.
PS: na to aby bytost přestupovala z časoprostoru do časoprostoru dle své libosti nemusíme umírat a rodit se pak někam jinam. Jsme přeci vědomí, čili energie která nestárne (ze které si konstruujeme naprosto vše, tedy i své tělo) a proto stačí do svého vědomí vložit jiný program, který nám umožní naprosto vše čemu začneme věřit.
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 24.Březen.2011 v 18:56
Naše duše váží 21 gramů. (odkaz na video)
http://www.inner-light.ning.com/video/okamzik-smrti
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 24.Březen.2011 v 20:17
V neprojevených světech není ani dolu ani nahoru a i zdání vně projevených světů je pouhá iluze. Ten tzv. tunel jsou frekvence paprsků světla (aktivního tvořivého vědomí, tvořící svými představami světelnou síť), kterými je v Univerzu naprosto vše se vším navzájem propojeno. Tyto světelné tunely vedou z časo-prostorových světů zpět do centrálního slunce, čili do nepolarizovaného světla, což je vše-vědomí těch světů, které takováto centrální slunce, (nebo-li naše nad-vědomí), svým a našimi záměry (vůlí a přáními) tvoří.
Mnohem více podrobností na: Jak a z čeho je tvořeno celé Univerzum, tedy veškeré vesmíry, dimenze, světy, reality a naprosto vše ostatní v projevu hmotné i nehmotné - frekvenční podobě existence. http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/jak-a-z-ceho-je-tvor...
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 4.Leden.2014 v 23:25

Video v angličtině: Hindu Concept MAYA :The Greatest Secret - Is this World Real
http://www.youtube.com/watch?v=l8AjoUb8Tq8

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!! uživatele Ina Obr
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!!

!!! Dr. Vernon Coleman: Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu !!!23 září, 2023Dr.…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". * Náš vesmír je hologram. Jaká je tedy realita a kdo jsem já? Video ZDE. Jestliže měsíc není UVNITŘ slunce (čili dokud nejsou tyto dva principy v jednotě a harmonii) tak tyto dva od sebe…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!! uživatele Ina Obr
sobota
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!!

Šéf NATO priznal, že rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu, píše vo svojom článku profesor Jeffrey SachsGenerálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo svojej výpovedi pred Európskym parlamentom jasne…Zobrazit další
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Temná stránka umělé inteligence, škodlivé účinky určitých frekvencí a související info. * 2023-08-06 Necenzurovane net C Audio ZDE. (Kainovy děti = čistokrevní…"
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! GAVI Billa Gatese tvrdí, že 14 ze 17 cílů Agendy 2030 lze dosáhnout očkováním !!! uživatele Ina Obr
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby