MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU a tím současně i poskytnutí dotace na provoz těchto stránek i na projekt: Mmáte zájem ... zde

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Marie Magdalena - Nové energie ve starém světě

Marie Magdalena prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí odvážní muži a ženy,

všechny vás zdravím, jsem Marie Magdaléna. Byla jsem zde na Zemi v časech změny, v časech, kdy mnoho lidí hledalo cestu z omezující situace. Země byla zahalena energií, která udržovala lidi v malosti a dávala jim pocit bezcennosti. Tento závoj se nyní ztenčuje. Seshora přichází více světla a toto světlo přichází z vašich duší, které zůstávají mimo tento závoj.

Když se inkarnujete na Zemi, loučíte se se svým vyšším já, s tím, kým skutečně jste. Sestupujete do světa se strukturami myšlenek a pocitů, které nejsou z duše. Vnímejte z hloubky sebe, odkud pocházíte, jak nekonečná a rozsáhlá tato říše je. Vnímejte její energii a vytáhněte ji přes závoj, neboť tak můžete učinit. Máte schopnost vzpomenout si na to, kdo jste a kým jste stále, na jednoduchost a naprostou radost. Nemusíte se adaptovat na struktury, které nejsou vaše. Můžete prožívat svobodu.

Představte si, jak symbolicky roztahujete svá křídla jako velký pták nebo možná jako anděl. Jak tato křídla vypadají, jakými barvami se třpytí a jiskří? Vnímejte sílu v těchto křídlech! Můžete létat a často tak činíte ve své představivosti. Nejste vždy tady na Zemi, v těchto umělých strukturách, často cestujete. Jste citliví a vnímáte energie, které do těchto světských struktur nezapadají.

Jste vizionáři a proroci. Vnímejte na chvíli, co tato slova ve vás vyvolávají, neboť existuje staré tabu proti takovému bytí. Přesto vězte, že jsou dva důvody, proč vidět skrze tento závoj, dívat se na to, co je podstatné a co k vám promlouvá. První důvod, proč cítíte nutnost tak učinit, je, že si chcete už v tomto životě vzpomenout na to, kdo skutečně jste. Nechcete žít zahaleni v této mlze, chcete být autentičtí, prožívat pravdu a činit rozhodující kroky na své vnitřní cestě jako duše. Proto je ve vás velká touha proniknout touto mlhou a jít k tomu, co je podstatou.

Druhým důvodem, proč cítíte tuto vnitřní naléhavost, je, že jste poslové, průkopníci ve vědomí. Jste tu také proto, abyste dávali něco druhým, abyste umožnili svému světlu zářit navenek, překonali zmatky, bolesti a strachy, ve kterých lidstvo žije. Na Zemi je stále závoj a ačkoli se začíná ztenčovat, silní lidé jako vy, kteří dovolují svému světlu zářit, jsou třeba, aby sloužili jako příklad druhým a mlha se tak mohla rozpouštět.

To je to, kým jste a co vaše duše, jako poslové pro druhé, chtěly v tomto životě na Zemi dosáhnout. Žijete cestu pro druhé, kteří následují, a tím nemám na mysli, že stojíte nad druhými, ale vedle nich.Vy jste ta cesta,a tak jste hluboce vyzýváni, abyste ve svém životě odstranili překážky, abyste pronikli hluboko do esence života a tím, že tak činíte, osvětlujete cestu i pro druhé, neboť jste pro ně příkladem. Na chvíli vnímejte pravdu těchto slov a rozvažte, jak se vás týkají.

Mohu proniknout hluboko do vás, neboť jste otevření tomu, co je na druhé straně závoje. Vy jste nositeli světla, přinášíte novou éru a to, čemu říkáte channeling, vytváří otvory v tlusté cloně, která obklopuje Zemi a která je naplněna ustrašenými a temnými myšlenkami. Pokaždé, když se tyto otvory objeví, proudí skrze ně více světla a v pozemské atmosféře je více radosti, naděje a povzbuzení. Lidé jsou pak ochotnější dívat se druhým lidem do očí, držet druhé za ruce a rozpoznávat v nich sebe, a to je smysl channelingu.

Jste pozemským kanálem a vytváříte stezku tím, že jdete cestou sebe-rozpomínání. Když jste této cestě otevření a odevzdaní, přichází vás podpořit a posílit energie zvenčí pozemské atmosféry. Tyto energie nebo průvodci vás mohou ve vašem osobním procesu podpořit a navíc, existují energie, které chtějí něco předat i jiným lidem. Když se setkáváte s druhými, nalaďte se na proud, který překračuje vaše osobní představy, a intelekt a vaše nápady tak mohou získat mnohem univerzálnější podobu. To je velmi důležitý krok směrem k nové realitě. Vnímat, že toto spojení se svou duší, svým vyšším já, které překračuje Zemi a které přežije vaše tělo, je známkou zdravé mysli a duševního zdraví.

Ve světě duše, jenž je vašim přirozeným domovem, žije mnoho dalších bytostí včetně průvodců a učitelů, jejichž upřímným posláním je pomáhat lidstvu na Zemi. Je tudíž přirozené a krásné, když ve spolupráci s takovými vodícími světly vysíláte informace, vřelost a soucit Zemi. Zjistíte však, že jakmile jednou na této cestě učiníte kroky, vyvstává ve vás spousta strachu. Hledat své vlastní osvobození, hledat svou vlastní osobní cestu je jednou věcí, avšak přinášet svou moudrost a vědění mezi lidi s ohledem na éterickou energii a vnitřní transformaci způsobuje v mnohých z vás hluboký strach a vzdorNarážíte pak na současné názory a pohledy na život.

Existují velmi hluboké důvody, proč byla tato energetická práce – channeling, jasnozření, jasnovidectví – vnímána s podezřením a setkala se v minulosti s odporem a odmítnutím. V této době má toto podezření podobu racionální, autoritativní vědykterá tvrdí, že získala objektivní znalosti světa, a proto odmítá sféru pocitů a intuice jako iluzorní a příliš subjektivní.

V kořeni tohoto odmítnutí je však hlubší napětí. Je v lidech, a samozřejmě i v lidech s mocenskými pozicemi, ohromný strach propustit kontrolu. Mnoho struktur a hierarchií na Zemi je postaveno na síle a kontrole a ti, kteří mají moc, to tak chtějí udržet. Když lidé začnou přemýšlet sami za sebe – co cítí a chtějí – znamená to nebezpečí pro zaběhlý pořádekV lidském světě existuje tendence udržet si moc, zpátečnická moc, která je proti změnám.

Když jako jedinec povstáváte, když následujete svoji vlastní cestu a šíříte své poselství do světa, s těmito silami se střetáváte. V dnešní společnosti to už nemusí být nějaký diktátor, armáda nebo církevní síla, která vás drží zpět, ale vzorce strachu, kontroly a moci, které si vzali lidé za vlastní, a tak můžete přijímat odmítnutí od rodiny, sousedů, zaměstnavatelů. Toto odmítnutí je velkou měrou založené na strachu, z kterého raší potřeba kontroly, jež se pokouší tuto emocionální energii udusit nebo zahnat.

Co můžete s tímto odmítnutím udělat? Jak můžete nalézt ve svém vlastním životě skrze toto odmítnutí nalézt cestu? Nejprve bych ráda, abyste si uvědomili, kdo jste, že jste průkopníky na poli vědomí, že jste ohromní, stateční a odvážní a že jste již vůči starým energiím, které vás chtějí přivést zpět do svých vzorců, prokázali velkou odolnost. Buďte si vědomi své vlastní odvahy a vytrvalosti. Držte se pevně své inspirace, své touhy, což je to, proč jste tady a proč žijete svůj život tak, jak žijete. Tím, že si uvědomujete svou vlastní velikost a odvahu, již tak činíte krok kupředu. Nedovolte, aby vás změnily diktáty společnosti, stůjte za sebou.

Dalším krokem je vnímat, kde je vaše energie opravdu vítaná, a tak se nechejte tímto pocitem vést. V tomto světě je mnoho lidí, kteří potřebují to, co můžete dát, právě tu věc, která vás činí jedinečnými. V energetickém poli Země jsou otvory a pohyb a změna v kolektivním myšlení. Dovolte si být vedenineboť není záměrem, abyste bojovali proti existujícímu pořádku, ale abyste stáli silní ve svém vlastním energetickém poli, vedení tím, co je pro vás dobré a bezpečné, kde můžete prosperovat a vzkvétat a necítit potřebu se skrývat. Na Zemi nyní takové možnosti a místa existují, ti lidé jsou tam.

Používejte svou intuici a propusťte představy nehodnosti. Nejde o to, že „musíte“ dělat to „nejlepší“ a „dokazovat si“, je to o pocitu, kde jste vítáni, kde nejen dáváte a sdílíte, ale kde taktéž dostáváte inspiraci a hojnost nazpět. Vnímejte tuto rovnováhu! Například vnímejte, jak stojíte na poli nebo ve městě mezi lidmi. Stůjte pevně svými chodidly na zemi, stůjte v tomto světe zpříma. Vnímejte, jak jste jiní a jak je správné odklonit se od starého, dát se na novou cestu, následovat své srdce a pocity. Učiňte se velkými a vnímejte zpod svých chodidel sílu planet, které vás podporují.

Když tak činíte, vyzařujete na Zemi své vlastní světlo jako energetický přenos a činíte tak nerušeným způsobem.Nezadržovat svou energii, své přirozené vyzařování je obrovským krokem vpřed. Můžete vynakládat mnoho energie, abyste svou vlastní záři a sílu zadržovali – nyní ji ale pusťte! Vnímejte, kolik míru vám dává nemuset se držet všech druhů omezujících způsobů, ale namísto toho jen být tady a stát zpříma. Nechejte celou touto vlnou energie zaplavit Zemi. Země se zde může spojit s vaší duší, to je vaše životní poslání.

Nyní bych vás chtěla požádat, abyste se zaměřili na ten druh energie, který chce skrze vaše srdce proudit do světa. Na chvíli tuto energii vnímejte a pokuste se ji dát opatrně do slov. Je to energie laskavosti a léčení nebo jasnosti a rozhodnosti? Je víc ženská nebo mužská? Možná také cítíte, zda je tato energie víc než jen vaše vlastní nebo je zde někdo nebo něco, co stojí vedle vás a tento proces posiluje? Vychutnávejte si tuto energii, neboť jste nyní spojeni se svou esencí a učiteli, průvodci či energiemi, se kterými pracujete a kteří jsou s vámi. Je to skutečná spolupráce, když se od nich necítíte odděleni a kdy cítíte, že vy všichni jste podstatnou částí tohoto kanálu.

Nakonec bych se vás chtěla zeptat: co k vám chce přijít ze světa jako krásná, dobrá a pozitivní odpověď na oplátku za to, co dáváte? Vrací se k vám energie ze světa, vrací se z atmosféry Země a od lidstva, které hovoří o uznání, právoplatnosti a vděčnosti. Vnímejte, zda ji dokážete přijmout.

Takto se dostáváte k naplnění koloběhu. Vytváříte průchod clonou, závojem a dáváte se tam plně. Kráčíte vnitřní cestou k osvobození strachu a pak záříte své světlo ven. Vytváříte kanál pro druhé, dotýkáte se jich svou energií a pak přijímáte energie nazpátek. Jste lidská bytost, která se účastní dvou světů: toho pozemského a toho nebeského, odkud pochází vaše duše a kde sídlí. Jako lidská bytost máte potřebu přijímat, abyste se cítili dobře, přijímat na oplátku za to, co jste, a za to, co dáváte. Pusťte všechny představy o nedostatečnosti a buďte v tomto koloběhu zářivým středem dávání a přijímání.

Cítím se s vámi hluboce spojena a ctím vaši odvahu! Hluboce vás miluji. Velice děkuji.

Marie Magdaléna

© Pamela Kribbe


www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková 
www.jeshua.cz

zdroj: www.transformace.info
 

Zobrazení: 150

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.

* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.


Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.


Fio banka v Kč, č.účtu: 2800690360/2010 IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
(uveďte prosím své jméno nebo svůj nick, aby bylo rozeznat od koho co přišlo). Seznamy přispívajících jsou ZDE.


Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout k užívání zdarma menší pozemek, nebo pronajmout třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.


Podpořit výše jmenované můžete též tím, že si přes nás sjednáte povinné ručení na motorové vozidlo. Podrobnosti ZDE.


Předem Vám za to velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle:
Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.


10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.


* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.


* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Śtěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jsme především vědomí, vytvářející svou aktivitou elektromagnetická pole, (ORBY světelné plazmy, nezávislé na hmotě, čase a prostoru), které jsou schopny vytvářet cokoliv, nejen pouze kruhy v obilí. uživatele Lumír Živé Světlo SvětelnáTantra.
"* Související video: KRUHY V OBILÍ ICH TVORBA cut Uvedeno ZDE."
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak aktivovat své čakry a stát se opět nedílnou součástí tvořivé, ozdravující, regenerující, omlazující, revitalizující, extatické duchovní postaty, umožňující tvořit si svůj svět dle svých představ uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Mnozí v současné době zažívají intenzivní pohyb v nižších čakrách se sexuálními energiemi a jejím nutkáním. Tyto energie jsou žádány, aby…"
před 19 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak aktivovat své čakry a stát se opět nedílnou součástí tvořivé, ozdravující, regenerující, omlazující, revitalizující, extatické duchovní postaty, umožňující tvořit si svůj svět dle svých představ uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Kundalini: probuzení k radikální duchovnosti.Najednou se mi ze spodni casti patere premistila do srdce energie, ktera v hrudi explodovala jako neutronova bomba. Rozlozen na nepatrne castecky, ktere byly vsim, co ze me zbylo,…"
před 19 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak aktivovat své čakry a stát se opět nedílnou součástí tvořivé, ozdravující, regenerující, omlazující, revitalizující, extatické duchovní postaty, umožňující tvořit si svůj svět dle svých představ uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Související článek: SOLFEGGIO FREKVENCE Uvedeno ZDE.* Probuďte svou Kundalini pomocí vibrace páté dimenze, frekvence 432Hz, hudba zázračné meditace / AWAKEN The KUNDALINI ENERGY With The…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskuse.
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Mantry pro aktivaci 7mi čaker, umožňující proudění tvořivé, regenerující, ozdravující, omlazující, revitalizující, extatické energie Kundaliny, jsou ve…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Princip způsobu vytváření struktury veškeré hmoty, aneb jak se můžete stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a tím pádem i pánem svého osudu (pravda Vás osvobodí) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Mantry pro aktivaci 7mi čaker, umožňující proudění tvořivé, regenerující, ozdravující, omlazující, revitalizující, extatické energie Kundaliny, jsou ve…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Zobrazení holografické podstaty vesmíru a jak si v něm každá bytost pomocí Merkaby (vytvářející černé/bílé díry) vytváří svůj vlastní svět a jeho reality. (pravda Vás osvobodí) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Mandala Chakra - Awaken the One Within. Category Archives: 4. Platonic Solids Here."
pátek
Maros Malzenicky je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse O čem je třetí průmyslová revoluce, aneb proč již brzy nebude potřeba pro někoho otročit 40 hodin týdně, takže nám všem zbude spousty času na zábavu, koníčky a seberealizaci uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Peter Staněk 1. díl: Skupině 64 osob, která má majetek, jako 3,5 miliardy lidí, jde hlavně o moc Uvedeno ZDE.* Peter Staněk 2. díl: Digitální revoluce a umělá inteligence destruují…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Bod štěstí v lidském těle: najděte ho a masírujte (ne, opravdu to není ten "bod", :-) který vás možná právě napadl) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Štítná žláza a základní příčiny problémů Uvedeno ZDE."
15.7.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip - gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Všemocná, moudrá, láskyplná, tvořivá energie Duchovního Srdce (Nulového Bodu, poháru Svatého Grálu) je rovnováha mezi chladivou dračí dostředivou -…"
15.7.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nejneuvěřitelnější způsoby, jak si zvýšíte svou vibraci uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Příjemné, emoce (frekvence) vytváří radost, pohodu a moc, kdežto nepříjemné emoce (frekvence) vytváří deprese, nepohodu a nemoc - recept jak v sobě vytvářet pohodu a harmonii a…"
14.7.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni zaměříme pozornost uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Tohle si ve vlastním zájmu poslechněte celé. Není to ale povinné! :-) * Ramona Siringlen – Využití magické moci našeho podvědomí pro zázračný a tvořivý život…"
14.7.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nulový bod, tedy i nulový čas (počátek zrodu existencí) máme i ve svém osobním duchovním srdci, proto není třeba být odkázáni na protnutí galaktického rovníku. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Návrat do jednoty znamená sjednocení pravé a levé strany (horizontální osy osobního Já Jsem), čili ženského a mužského principu a horního a dolního Já…"
14.7.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nulový bod, tedy i nulový čas (počátek zrodu existencí) máme i ve svém osobním duchovním srdci, proto není třeba být odkázáni na protnutí galaktického rovníku. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Všemocná, moudrá, láskyplná, tvořivá energie Duchovního Srdce (Nulového Bodu, poháru Svatého Grálu) je rovnováha mezi chladivou dračí dostředivou -…"
14.7.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Pavel Vondrášek: Léčení na bázi kvantové fyziky Uvedeno ZDE. (Ve vlastním zájmu si na tohle udělejte čas a poslechnete si to celé!) Úzce související články:…"
14.7.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Událost, Plejádský protokol Pandora, přenos sil světla. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Event, Pleiadian Protocol Pandora, Light Forces Transmission Here. Article Here. * Kódy…"
14.7.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
10.7.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
8.7.

© 2019   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby