* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

MANUÁL PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB: BEZINFEKČNOST

MANUÁL PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB: BEZINFEKČNOST


(ke stažení a pro tisk zde)

Pro poskytovatele služeb:

 1. Tento dokument vytiskněte oboustranně a umístěte viditelně tak, aby byl neustále k dispozici Vašemu personálu i Vašim zákazníkům (u vstupu, na nástěnku, na stůl apod.).

Pro zákazníky:

 1. Využívejte služeb provozoven, o nichž víte, že postupují dle tohoto (či obdobného) manuálu. Vyhnete se tak problémům s poskytovateli služeb, kteří mimořádná opatření zneužívají k neoprávněným zásahům do Vašich práv. Upozorňujeme, že k poskytnutí služeb za současné situace není možné žádného provozovatele donutit.
 2. Dle aktuálních opatření Ministerstva zdravotnictví je zákazníkovi zakázáno vstoupit do provozovny, pokud vykazuje příznaky nemoci covid-19 nebo nesplňuje podmínky dle bodu I/16 mimořádného opatření. Provozovatel je povinen splnění podmínek kontrolovat a zákazník je povinen splnění prokázat; pokud vstupuje zákazník do provozovny pouze za účelem nákupu jídla s sebou, kdy toto jídlo nebude zákazníkem konzumováno ve vnitřních ani vnějších prostorech provozovny, splnění podmínek dle bodu I/16 mimořádného opatření provozovatel nekontroluje. S ohledem na to:
  • Sdělte, prosím, obsluhujícímu personálu při prvním kontaktu bez vyzvání, zda splňujete podmínky „bezinfekčnosti“ v souladu s opatřeními Ministerstva zdravotnictví proti covid-19. Postačí odpověď „ano“ či „ne“.
  • Vstupem do provozovny a projevem vůle přijmout službu (např. usazení u stolu) provozovateli potvrzujete, že podmínky splňujete, neboť, pokud byste podmínky nesplňovali, do provozovny byste nevstupovali a neprojevili byste vůli přijmout službu. Personál provozovny uvedené kontroluje.

Postup při kontrole PRACOVNÍKY KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE

(platí pro pracovníky i zákazníky provozovny)

 1. Jednejte v klidu, neklaďte odpor a držte se tohoto manuálu. V případě problému požádejte o pomoc náš personál (platí pro zákazníky).
 • Požádejte kontrolující osoby o prokázání totožnosti, prokažte na výzvu svou totožnost a trvejte na tom, aby Vás kontrolující osoba řádně poučila o Vašich právech.
 • Následně sdělte, že využíváte svého práva odmítnout výpověď (§ 55 správního řádu) a nepředkládat jakékoliv listiny, včetně elektronických certifikátů apod. (§ 53 správního řádu), neboť se obáváte, že byste tím mohli způsobit stíhání sobě nebo osobě blízké.
 • Nic dalšího kontrole nesdělujte.
 • Pokud se chcete dále bránit, nevyslovujte souhlas s uložením blokové pokuty na místě ani ji neplaťte.

Další Informace k právní úpravě, judikatuře a k dalšímu postupu najdete např. zde, nebo na facebooku @prolibertate 2021.

ODŮVODNĚNÍ

Ministerstvo zdravotnictví změnou mimořádného opatření ze dne 27. září 2021, č.j. MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN zavedlo povinnost kontroly plnění podmínek uvedených v bodu I/16 (zjednodušeně „bezinfekčnosti“) také v restauracích. U ostatních poskytovatelů služeb tato povinnost nebyla nikdy zrušena,
a platila tedy doposud stále.

Z uvedeného vyplývá, že poskytovatel služeb je povinen bezinfekčnost kontrolovat a v případě, že zákazník není schopen ji prokázat, pak opatření provozovateli zakazuje zákazníka vpustit nebo mu poskytnout službu.

Zákazníkovi se ukládá povinnost bezinfekčnost prokázat a, není-li toho schopen, zakazuje se mu do provozovny vstoupit nebo služby využít.

Přestupku podle § 92n odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, se fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba dopustí tím, že nesplní povinnost uloženou mimořádným opatřením vydaným podle § 80 odst. 1 písm. g) nebo podle § 82 odst. 2 písm. m) k ochraně zdraví fyzických osob při epidemii, nebezpečí jejího vzniku, živelné pohromě nebo jiné mimořádné události.

Za přestupek tak lze považovat výhradně nesplnění povinnosti, nikoli pak nesplnění zákazu. Nejvyšší správní soud vyjádřil v rozsudku 6 Ao 22/2021 přesvědčení (byť v souvislosti s pandemickým zákonem), že při aplikaci právní normy není možné volně zaměňovat pojmy používané zákonem. NSS tento závěr učinil při hodnocení, zda lze záměnou pojmů dosáhnout záměru, který zákon neumožňuje, zde stanovení takových podmínek pro služby, které povedou až k nemožnosti jejich poskytování, a tedy v podstatě k jejich zákazu. O to spíše takový závěr musí platit v systému represivního práva a za přestupek lze považovat výhradně jednání, které je výslovně uvedeno v zákoně. Tedy nesplnění povinnosti, nikoli porušení zákazu. O to spíše, že např. v ustanovení písm. c) zákon za přestupek označuje porušení dočasného zákazu používání výrobku. Tedy porušení zákazu jako skutkové podstaty zákon evidentně zná, ale pod písm. b) jej neuvádí.

Vzhledem k tomu, že porušení zákazu v tomto případě v zákoně za přestupek označeno není, nelze za porušení zákazu kohokoli sankcionovat, neboť se nejedná o přestupek.

Porušení zákazu provozovateli umožnit zákazníkovi vstup nebo zákazu poskytnout mu službu není přestupkem.

Za přestupek lze považovat pouze tu část, která se týká nesplnění povinností. Pro provozovatele povinnosti kontrolovat splnění podmínek bezinfekčnosti (není stanoveno jak) – nelze spoléhat na to, že provedení kontroly potvrdí zákazník, pro zákazníka nesplnění povinnosti prokázat splnění podmínek bezinfekčnosti.

Současně ale platí:

 • Kontrolor je povinen postupovat podle zákona o kontrole, tedy se prokázat služebním průkazem a poučit kontrolovanou osobou o jejích právech.
 • Platí zásada zákazu sebeobviňování, tedy nikdo nesmí být nucen vypovídat proti sobě ani proti sobě předkládat žádné důkazy. Správní orgán je povinen si obstarat podklady pro své rozhodnutí. Nemůže nikoho nutit, aby sáms proti sobě vypovědět (tedy např. sdělil, že není schopen prokázat bezinfekčnost) a není povinen ani předpokládat žádné doklady, které by měly stejný následek. O tom musí být kontrolovaná osoba poučena.
 • Zaplacením blokové pokuty ztrácíte možnost další obrany. V rámci následného správního řízení Vám ale může být uložena i vyšší pokuta, než bloková.

  Upozorňujeme, že tento manuál vychází z odborného názoru Pro Libertate – Institutu práva a občanských svobod, vycházejícího z výkladu obecně závazných právních předpisů. Nelze zaručit, že bude akceptován soudy. Jeho použití je proto výhradním rozhodnutím a odpovědností poskytovatele / zákazníka.    

(Vydáno ke dni 24. 10. 2021)

Zveřejněno v Aktuality, Manuály


Navigace pro příspěvek


Zobrazení: 32

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 5 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 17 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Video ...za svá slova  už snad byla fyzicky napadena uživatele Ina Obr
před 17 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 17 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Lucie Melicharová je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Je Vám známo, že: Existence Corona viru nebyla nikdy prokázána, neboť coronáč nebyl nikdy izolován! Je to jen hnusná chřipka. Podrobnosti najdete v textu článku: Protest lékařů proti…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Globální krize - čas pravdy. Záznam z vysílání, ve 100 jazycích, o projektu tvořivá společnost. Až shlédnete tu část videa, ve které se hovoří o tom, jak…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Demonstrace v listopadu 2021 uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Covid P(l)andémia je dlhodobý plán uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Soňa Peková získala dokumenty od Pfizeru!!!! uživatele Ina Obr
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Srdcem pro Vlast - živě - P.Zítko uživatele Ina Obr.
". Alarmující oznámení: Oceány, zdroje pitné vody a ovzduší jsou díky lidské činnosti, bezohlednosti a lhostejnosti již katastrofálně znečištěny. Pokud…"
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu V prípade akéhokoľvek násilia, útoku na zdravie ihneď ...... uživatele Ina Obr.
". Alarmující oznámení: Oceány, zdroje pitné vody a ovzduší jsou díky lidské činnosti, bezohlednosti a lhostejnosti již katastrofálně znečištěny. Pokud…"
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Petice za osvobození lidstva a planety uživatele Zlobil Zlobivej.
". Alarmující oznámení: Oceány, zdroje pitné vody a ovzduší jsou díky lidské činnosti, bezohlednosti a lhostejnosti již katastrofálně znečištěny. Pokud…"
neděle

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby