* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Ak ste čítali môj predchádzajúci článok http://inner-light.ning.com/profiles/blogs/ivot-1

rád by som uviedol zdroje, s ktorých som čerpal, pretože bez nich by som nenapísal predchádzajúci článok.

Môj prvý impulz na ceste sebapoznania bol kamarátov (písal sa r. 2008) sarkazmus ohľadom roku 2012 počas cesty z kina. Vtedy ako študent SŠ som to nebral veľmi k úvahe, ale po doštudovaní a neprijatí na VŠ som ostal doma a asi po prvý krát som sa začal zaujímať o vzdelávanie mojej osoby. Škola ako predchádzajúca inštitúcia vzdelania, bola pre mňa práca - nutnosť s cieľom doštudovania, ktorú som spĺňal hlavne pre pokoj v rodine.

Moje prvé kroky boli znalosti v kategórii kataklizmy  - ako väčšina vtedajších konšpiračných stránok.

11. september a útoky pod falošnou vlajkou, Chemtrails a zmeny počasie, ekonomické krízy vyvolávané úmyselne, Big Brother, Ilumináti a klanové rodiny, GMO, 3 svetová vojna (prvé útoky na Sýriu), UFO - únosy šedými a Reptiliánmi, ovládanie mysle a pod.. 

Vtedy (rok 2010) tieto informácie neboli až tak v povedomí (aspoň u nás) ako sú dnes. Bolo  tabu, konšpirácie k výsmechu človeka.  Dnes je situácia trocha uvoľnenejšia, hlavne kvôli nárastu informácií a ich rýchlej možnosti šírenia. Chemtrails, GMO, ekonomika ovládaná klanmi  a ich geopolitické zásahy v utváraní histórie sú už témy, o ktorých sa verejne diskutuje. Téma UFO  taktiež naberá na sile (kvôli mainstreemovej angažovanosti), hlavne vo filmovej tvorbe a väčšom záujme (rozvoj technológií) o vesmír ako taký.

V tej dobe sa hovorilo o oil peaku a katastrofe, ktorú to prinesie. Dnes si už aj vrchnosť uvedomuje, že voľná energia je jedinou alternatívou, ktorá Ich môže zachrániť. Samozrejme, až po znížení a podrobení populácie. Sú však kruhy, ktoré to nechcú dovoliť (spomeniem iba p. Putina, ktorý viditeľne vedie mierovú politiku aj keď Globálny prediktor stále stojí v čele http://leva-net.webnode.cz/products/globalny-prediktor-parazit-gpp-/).

Túto stránku (diela DVTR a KSB) odporúčam tým, ktorí chcú vedieť ako fungovala/funguje naša spoločnosť, kultúra, psychika človeka , matéria ako táká. Tieto diela sú napísané veľmi seriózne (je nutná plná sústredenosť) a intelektuálne.  Pochopenie potrvá istý čas ak je nutné ich štúdium. ,,JA" som si s toho zobral čo som potreboval. Tvrdiť, že som ju úplne pochopil a aplikoval by bola lož.

No vrátim sa do rokov kedy môj záujem i psychika boli veľmi ovplyvnené čo som začal zisťovať.

Informácie, ktoré ma začali napĺňať som sa snažil šíriť aby sa ľudia zaujímali o neviditeľnom svete okolo nich. No moje volanie vychádzalo na v nivoč, pretože som nechcel vystúpiť z anonymity a spojiť sa s ľuďmi, ktorí sa tiež snažili o podobné veci pretože som sa bál, že sa mýlim a zosmiešnim seba i rodinu. 

Vždy som bol vedený k vecnosti (ateizmus) a tieto informácie vždy stáli v minorite a nedostatočnej podpore autorít, preto ich ľudia nebrali/neberú vážne. 

 Tiež ma zarážalo (psychická stránka týchto informácií), že som videl ako sa ľudia (v relatívnom prepychu) urážajú, bedákajú, sťažujú si, kvôli úplným maličkostiam. A niekde na druhej strane sveta človek nemá žiadnu hodnotu a utrpenie, ktoré musí zniesť (hlad, choroby, trýznenie, strata blízkych) ma veľmi zasiahlo. V istých momentoch sa mi môj okolitý svet hnusil a nevedel som si rady ako z toho von, pričom som sa dostával k informáciám aj z ,,ezoterických oblastí“ a vidieť svet pozitívne (sila upriamenia) mi nedávalo zmysel.

Bolo to ako na horskej dráhe. Vtedy som si prežil všetky fázy a druhy pocitov.

Druhým veľmi zjavným bodom bolo niekoľko ročná nemennosť stavu. Roky plynuli a ja som mohol sledovať ako znalosti (hlavne tie materialistické) ovplyvňujú život človeka, ktorý “vie“ a ľudí, ktorí “nevedia.“

Vedieť, že taliban založila CIA proti Ruskej federácii, vojna v Iraku (prvá i druhá) bola skonštruovaná kvôli istým záujmom, že ekonomiku riadia finančné skupiny nemení nič na fakte, že zajtra človek musí ísť do práce aby mohol zaplatiť účty.

Rozdiel medzi tým že niečo vieš, ale nie si v riadiacom mechanizme, čiže nemôžeš sa podieľať na zmene je rovnaký, ako keď sa nezaujímaš a žiješ svoj život čestne a mravne. Preto som začal selektovať informácie. Samozrejme, bez jedného nie je druhé a povedať, že to bola ,,strata času“ nie je možné.

Ako všetky konšpiračné stránky poskytovali informácie rôzneho druhu. Neboli to iba ,,negatívne články," ale aj informácie o transformácii sveta cez duchovné aspekty, mysli ako tvorcu reality, čakrách, reinkarnácii, pomoci bytostí z iných svetov a pod.. 

Mňa hlavne zaujímali tie, ktoré sa dali aspoň z teoretického hľadiska overiť vedou alebo boli inou formou popisované starými kultúrami.  Tak som sa dostal k informáciám o noosfére, mimozemským civilizáciám ako zakladateľom našej spoločnosti, základom kvantovej fyziky, meditácii, epigenetike, čakrovému systému napojenú na hormonálnu sústavu tela, rozboru snov a ich informačný potenciál.

Veľkú úlohu v tom hralo nenapojenie na kresťanskú ideu. Možno ak by rodičia boli kresťania (ako hlavná viera v SR) bolo by ťažšie veriť informáciám, ktoré protirečia cirkevnej matrici. 

Všetky tieto informácie boli všeobecného zamerania (bez priameho  učiteľa), až som jedného dňa narazil na učenie p. Ivanky Adamcovej (v ČR je asi známejšia).  Prvý kontakt s jej prednáškou bol zväčša ignorovaný (ako šum nejasných informácií). No po cca roku ma tá istá prednáška zaujala do tej miery, že som začal sledovať všetky jej prednášky. 

Jej učenie som bral hlavne z fyzickej stránky (čakry) a snažil som sa hľadať podobnosť na úrovni Tela. Choroby a bolesti ako zrkadlo správania sa voči sebe a druhým ľuďom boli mojím ukazovateľom či jej slová majú v mojom živote zmysel alebo nie.

Našťastie už zmienené znalosti o sile mysli (viera v myšlienku) a základy psychológie my pomohli vidieť zabehnuté vzorce správania, ktoré sa odrážali na zdravotnom stave nielen mňa, ale i ľudí v mojom okolí. Cez jej internetové učenie (cca dvojročné) som pochopil veľa ohľadom ľudskej psychiky (myšlienky) a ako ľahko môže ovplyvniť náš fyzický život. 

Najsilnejší okamžik, ktorý som pri jej učení prežil bolo tzv. otvorenie štvrtej čakry. 

Jedného dňa som išiel vyniesť plechový kôš (u sestry). Ako som ho dvíhal niečo mi puklo v hrudi. Bolesť bola nepríjemná a trvala cca. dva mesiace rôznej intenzity. Čo bolo zvláštne bol pokoj, ktorý som začal pociťovať (a trvá až do dnes). Nezáležalo na tom čo sa mi v živote dialo, tento ,,pokoj" bol stále prítomný. Občas to bolo nepríjemné, pretože som začal tento pokoj (lásku) viacej pociťovať pri pohľade do ľudských očí (tzv. nevinnosť človeka - tela). Karhať alebo odporovať niekomu bolo až nemysliteľné, preto som začal istú dobu piť alkohol, ktorý prebil tento pocit (aspoň som si to nahováral), aby som mohol jednať s ľuďmi. Bolo to však neúčinné a zdraviu škodlivé, preto som to vzdal. Časom sa moja pozornosť na tento ,,pokoj" utlmila a teraz funguje iba na jemnej úrovni.

Až U.G. Krishnamurti (o cca. 3 roky neskôr) mi dal odpoveď na moju otázku. Aktivácia tejto čakry (energetického bodu) bola spôsobená (asi) brzlíkom, orgánom, ktorý je aktívny u detí do doby začatia  puberty a slúži k posilneniu imunitného systému. 

Pokoj je opozitom stresu, ktorý veľmi vplýva na imunitu, zdravie človeka. Možno preto sa dieťa tak rýchlo zotavuje zo svojich chorôb, pretože veci neberie príliš vážne a dlhodobo (mentálne predstavy minulosti). Zároveň sa zdravotný stav detí (hlavne u malých detí s absenciou veľkej škály myšlienok) odráža so situáciami v rodine ( skúsenosti doktor Šulu   http://www.youtube.com/watch?v=J5Mx96L0q7A ). 

Súčasne ako som počúval I.A., povrchne vysmial fotku pána Eckharta Tolleho kvôli vzhľadu. On sa však stal mojím ďalším učiteľom aby som pochopil čo je Ego zač a ilúziu, ktorú vytvára.

Ako som v prvom článku písal, ego je iba pojem pre osobnosť, osobnosť je zložená z myšlienok a myšlienka je forma informácie, bez ktorej nie je možné jednať v tejto realite. To som však v tej dobe nevedel a pán E. Tolle (rovnako ako I.A. len v inej forme) vysvetľoval ako myšlienka ovplyvňuje náš život a hovoril o svojich skúsenostiach žiť v nevedomí.

Nedával však techniku ako sa zbaviť myšlienky a moja meditácia ani životné skúsenosti nijak neodstraňovali toto Ego. Preto som hľadal ďalej, až som našiel Moojiho, ktorý hovoril o technike sebadotazovania ( žiak Papajiho a ten bol žiakom Šrí Ramana Mahariši-ho). Samozrejme, že aj E.T. načrtol túto techniku, no nastavenie tela ešte nebolo pripravené ju počuť.

Mooji bol veľmi dobrým internetovým učiteľom (bol aj skutočným učiteľom) a jeho satsangy som počúval vyše roka. Rovnako ako jeho predchodcovia (I.A. a E.T.) hovoril o svojom vnímaní reality a skúsenostiach, ktoré ho priviedli k tomuto poznaniu. Nemal nijaký koncept, iba odpovedal na otázky, ktoré mu predkladali ľudia na prednáškach. Často spomínal o sebadotazovaní a príbehu dvoch vtákov. Jeden stavia hniezdo a je zaneprázdnený svojou činnosťou a druhý ho sleduje z vyššieho konára. No pointa je, že existuje i ,,tretí vtáčik," ktorý takpovediac existuje za hranicou pozorovateľného. A k tomu sa snažil upriamiť pozornosť. 

Túto techniku a zároveň aj iné témy sa ,,vo mne" prehlbovali až jedného dňa - cvak a ,,Ja" som pochopil. Objavila sa odpoveď, ktorú som tak dlho hľadal. Prvá myšlienka, ktorá my prebehla hlavou bola:,,Toto je ono ? Veď s týmto pocitom žijem celý svoj život..." Ak sa dá povedať testoval som tento nový poznatok, no čím viac som sa snažil, tento pocit nešiel prekročiť.

,,Ak toto je osvietenie, prebudenie, satori, tak sú osvietení všetci len o tom nevedia."

V prvom článku som hovoril o Rajskej záhrade, z ktorej sme ,obrazne, boli vyhnaný. Spôsobil to had - symbol poznania.

Stali sme sa myšlienkou a našou úlohou bolo pomocou tejto schopnosti znova objaviť Rajskú záhradu a vrátiť sa domov - príbeh o tom ako sme sa vydali na cestu aby sme pochopili, že všetko bohatstvo sme mali doma.

Toto myšlienkové poznanie (aj keď to bude znieť absurdne) mi však nestačilo. Stále vo mne ostali nedoriešené otázky. Pocit ,,Ja" sa posunul na vyššiu úroveň - Ja ako ničota. 

Dlhé roky som odmietal Osha, kvôli jeho nálepke ,,guru bohatých." On však vystupoval ako veľká osobnosť s množstvom informácií a skúseností (stačí spomenúť jeho knihovňu so zbierkou vyše 100 000 kníh). Najviac mi zarezonoval jeho výrok (parafrázovanie): ,,Až keď dosiahnete všetko materiálne v tomto živote, začnete hľadať to čo Vám peniaze nemôžu poskytnúť." Preto za ním chodilo, veľké množstvo bohatých ľudí a on ich dary prijímal a užíval bez (podľa neho) napojenia.

Osho mi pomohol pochopiť stupne vývoja ( tzv. 7 ročný cyklus) človeka, ktoré ak plne nepochopí (detstvo, puberta, dospelosť, staroba) jeho psychika sa bude stále snažiť naviazať na tieto dejstvá života. Nie je to pevne stanovené, ale v mojom živote som tieto paralely videl, preto som uveril v jeho vysvetlenie. Zároveň jeho učenie o siedmych telách (hmotné, emocionálne, psychické...), ktoré som si upravil na odkazy čakier a môjho vnímania ma posunuli a poupravili moju neznalosť.

Naše Slovansko-árijské védy hovoria o koncepcii hlavných deviatich čakier - dvoch pri ramenách, ktoré vyrovnávajú silnú srdcovú čakru a zároveň tvoria oporu v tvare kríža. Preto kto sa zaujíma o históriu Slovanov, ich výchovu, tradície a pochopenie sveta odporúčam stránku https://www.tartaria.sk/

Ani Oshova múdrosť vo mne neutíšili pocit ,,Ja existencie." 

Ak ste odhodlaný niečo hľadať, vždy bude predmet nájdenia. Preto Budha (podľa môjho pochopenia) hovoril  o zrieknutí sa túžob. Nie kvôli ich škodlivosti, ale kvôli ich nekonečnosti a sile naplnenia. 

Za posledné roky sa mi plní všetko čo som si zaumienil. Nie sú to želania typu stať sa milionárom, pretože viem ako takéto silné želania fungujú (musia byť ,,odobrené" okolím). Sú to chcenia typu stretnutia, znalostí, pomoci, stravy proste predmety slabej energetickej viskozity, ktoré ak si začnete všímať vo svojom živote uvidíte, že sila myšlienky funguje (pozitívne i negatívne). Nehľadajte však presné vyobrazenie túžob, ale vnútornú podstatu.

Po Oshovi moje hľadanie neskončilo. Vtedy som si spomenul na články, ktoré som čítal rok či dva dozadu (aj som ich tu uverejnil). Z mojej strany neboli jeho slová úplne pochopené preto sa moja túžba znova vrátila k nemu.

Tento pán hovoril o neexistencii úplne inou formou. Nie mysticky, ale veľmi materialisticky, odporom voči všetkým mystikom ako bol Budha, Kristus, Osho, J. Krishnamurti. ,,Mystik" sa volal U. G. Krishnamurti  a až pri jeho slovách som pochopil čo je tento ,,nemenný stav," stav čistej nevedomosti, absencie myšlienky, ktorá ohraničuje Jednotu a vytvára v nej separované objekty. 

Jeho slová sú občas príliš drsné, pretože likvidujú koncept duše. Hovorí veľmi striktne, že sme zrodení v dokonalosti a v súlade s celkom. My však začneme veriť myšlienke a tá začne pretvárať a hlavne vytvárať náboženstvá, kastový systém, zákony, spoločnosť, morálne aspekty a pod.. Jeho veľkou myšlienkou je:,, Pokiaľ poznáte dobro, musíte poznať aj zlo." Dualita (pochopenie) neexistuje iba na rozmedzí jednej strany.

U.G. bol študovaný človek. Ako Osho hovoril, že až hmotné zázemie dokáže vypudiť túžby o pochopení Boha a osvietení ako takom. Rovnako ako Budha ani U.G. nebol výnimkou. Pochádzal z bohatej rodiny, preto sa mohol zamerať na dosiahnutie svojho cieľa.

Aj ja pochádzam zo strednej vrstvy, kde peniaze boli dôležité, ale nie v nutnej miere (od výplaty k výplate). Preto moji rodičia netlačili na mňa, keď som bol dlhodobo nezamestnaný. To sa však odrazilo v iných aspektoch v mojom živote (nechcenie sa postaviť na nohy a prispieť do celku).

Jeho učenie často hovorí o tom, aby človek žil  jednal spontánne, nešpekuloval na tým či áno alebo nie. Až Vaše jednanie ukáže, či bolo prospešné alebo deštruktívne. Stále však tvrdil, že myšlienka je to čo vytvára ,,Ja" a separuje od celku. Zároveň hovorí o čisto biologickej stránke človeka - žiaden zmysel, duša, poslanie, a keby nebolo diskutujúceho nezmysly v podobe slov by neboli nutné.

Jediný preklad (ostatné učenia v EN - na youtube) do češtiny http://nicnavzdy.blogspot.sk/2013/11/ug-tajemstvi-osviceni-cast-1.html

Tieto slová plus znalosti vedy mi konečne otvorili pochopenie, kto skutočne človek je (prvý článok). To však učenie nezastaví, iba prioritne zodpovie na hlavné otázky - z možnosťou chyby a omylu.

Pokiaľ hmota existuje bude sa vyvíjať aj vedomie (schopnosť prijímať myšlienku, analyzovať a následne pretaviť do hmoty), pretože to je odrazom jej kvality. Kam to človeka dovedie, to si neviem predstaviť. Možno raz budeme vedome existovať na pozícii nami vytvoreného Boha.

Tento  článok som napísal z dôvodu aby som vysvetlil, že nič čo som napísal nepochádzalo ,,z mojej hlavy." Boli to znalosti, ktoré existovali dávno pred mojím rozhodnutím vydať sa na cestu sebapoznania. Ku mne ich pritiahla túžba po vysvetlení javov, s ktorými som sa stretol v živote.

Zároveň som chcel poukázať na prepojenie sveta ako takého a nabádať čitateľa aby nenechával svoj život na niekoho iného (idea nahrádza ideu). Žiaden E.T., Spasiteľ ani predimenzovanie nespasí (ak sa to dá tak nazvať) to čo nazývame človekom. Zmenia sa iba podmienky života, nie ,,ľudské vnútro." Aj J.K. hovoril aby ste vytvorili Kráľovstvo nebeské tu na Zemi (v sebe) a potom sa všetko upraví.

Hmota, ktorá nebude schopná uniesť tieto energie (ak ste počuli o tzv. solárnom záblesku - https://www.matrix-2001.cz/gaia-video-serial/uceni-moudrosti-s-davi...) bude zlikvidovaná a vytvorená v inom prostredí. Netreba sa ničoho báť (na strach potrebuje znalosti), ak niečo takéto nastane. Tam kde sa následná hmota (ja) objaví s konkrétnou schopnosťou vedomia, tam presne sa vytvoriť mala.

Zobrazení: 258

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 24.1.2020

Aktuálne: Stručne a jasne - všetko čo sa v podstate od dnešného dňa deje je záležitosťou dotýkajúcou sa každej bytosti na planéte. Udalosti sa týkajú spolupráce solárnej frakcie /najvyššie solárne vedomie/ - Plejád a bytostí Svetla vnútornej /vyššie…Zobrazit další
před 8 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Wingmakers Solitronic Transmissions"
před 12 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
před 12 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
před 12 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
před 12 hodinami
Uživatelé Vlastimil Enris Anderson a Catch the sun jsou nyní přátelé.
před 12 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson aktualizoval svůj profil.
před 13 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. Poslechněte si ve videu především tu část, od 4:19 do 8.13.* Pravá tvář…"
před 16 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Všem vřele doporučuji poslechnout si tato videa: * Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. V tomto videu si poslechněte…"
před 16 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 23.1.2020

SME v energii bytia - Stvoriteľom u každej bytosti Svetla podporovaného. SME už neznamená len byť, ale i tvoriť prostredníctvom nových energií a tým ich zviditeľniť /na fyzickej úrovni prejaviť/.…Zobrazit další
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Vícedimenzionální nová země (TARA 5D) : celý nový svět

Nyní se objevuje každá zkušenost na každé kvantové / vícerozměrné (kosmické / pozemské) úrovni, jako velmi důležitá nedílná součást mnohem většího obrazu, který byl uveden před celou naší inkarnací / porodem do formy / sloučení do JEDNOHO pro to,…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Vynikající video o DNA a jeho možnostech a schopnostech je pod názvem: DNA.flv Uvedeno ZDE. (DNA funguje mimo jiného i jako anténa pro příjem vědomí)* DNA skrývá netušené…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Jak se zbavit ovládacího reptiloidního gen. programu, uloženého ve vašem DNA a stát se tak opět zcela svobodnou bytostí Uvedeno ZDE."
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Ještě jsem do hlavního článku přidal nějaké důležité texty, jako např. toto: Gravitačními silami svých emocí si totiž vždy buď přitahujete to, s čím frekvencemi svých…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ve vesmíru to funguje zhruba tak, jak je popsáno ve videu: Inkarnace na Zemi je štěstí Uvedeno ZDE.* Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Co myslíte, že je pro vás, vaše zdraví a váš duševní klid a pohodu lepší? Domníváte se, že je lepší mít raději méně…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Článek: Novodobý otrok Uvedeno ZDE. (Pokud Vám pořád ještě nedošlo, jak že vlastně ten novodobý otrok vypadá, tak se podívejte do zrcadla na sebe.)Banky vlastněné…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
úterý

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby