* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

LISA RENEE - Blog časového posunu - poškozené elementy v sítích NET - 2-7-19

Od roku 2012 jsou primární projekty Aurora Guardian rehabilitace sítí planetové sítě, aby byly schopny udržet části žijícího lehkého energetického proudu, které nejsou založeny na obrátkách kódování dvou vlnami, a rekodifikovat protizánětlivý proud a postupně konfiskovat Struktury AI, které ovládají cizí strojní zařízení a sítě NET. Reverzní proud je určen k napájení cizích strojů a frekvenčních sítí v nižších rozměrech, stejně jako ke generování dělení mezi protonem a elektronovým odstřeďováním tak, aby se při vzestupu nemohlo objevit správné pohlaví. NAA dělá vše, co je v jejich silách, aby změnilo principy pohlaví a zesílilo extrémismus v polaritách, aby zmást lidstvo v silách chaosu. Energetické spojení s proudem tří vln je sjednocením principů pohlaví v jednotkách vědomí, které představují trojice, principy Matky, Otce a potomstva v celém plánu stvoření.

Aurora Re-encryption of Blueprint

Pokud jde o Auroru , jejich posláním a specifickou úlohou v oblasti planetární podpory je pracovat s novým elementálním velením. Tato úloha spočívá v opětovném zašifrování elementární matice fyzického těla na atomové a subatomické úrovni. Je to proto, že chemické složky naší DNA jsou elementární základnou a naše fyzické tělo je elementární tělo, které se skládá z hlavních čtyř základních chemických složek. Můžeme použít čtyři prvky, abychom nám pomohli pochopit čtyři úrovně chemikálií, které tvoří náš současný DNA make-up, který je tvořen surovinami v zemi, ohni, vodě a vzduchu elementals. Tyto částicové prvky prošly tolik v dějinách lidské evoluce, které trpěly mnoha myasmatickými deformacemi, které vznikly na planetární úrovni v důsledku několika kataklyzmických událostí. Protože propojujeme planetární tělo, je to náš DNA make-up, tvoříme společné tělo planetárního makrokosmu. Lidstvo drží jednotu celého planetárního těla jako skupinovou lidskou duši nebo Sluneční tělo. Elementy lidského fyzického těla jsou v buněčné matrici poměrně zkreslené z důvodu události invaze, cizích šlechtitelských programů a genetické manipulační historie, a proto bylo rozhodnuto, že proces opětovného šifrování je částí posílení mise Ascension Plan B. Naše lidské těla netransformují karmickou a miasmatickou základnu dostatečně rychle, planetární Miasma , a to je nezbytné k tomu, aby nás posunuly v méně hustých frekvenčních formátech, aby zvládly zrychlené přenosy intergalaktických plazmových frekvencí. To je primární důvod, proč máme hostitele Aurora tuto planetu během časové osy vzestupu. Krystalové rodiny Aurora spolupracují s mnoha z nás, vědomě nebo ne. Vědomí Aurory má bledou, bílou opacitu nasycenou mnoha barevnými odstíny, které se mohou objevit jako pastelovými duhovými stužkami, které vypadají jako celofán nebo individuální iridescentní barevné koule.

Luciferian smlouva

Jako přímý důsledek Luciferovy smlouvy skupina Belial vystavila planetu jiným útočníkům, kteří šíří smrtelné známky a kódování zvěře do NET S, který vytvořil řadu genetických mutací v dolní části oblasti záležitosti 1D-2D- 3D. Paladorovská aktivace , AquaelleAndromedanové zesilovače (tj. Aqualeyon , Aquarose , Aquareion apod.) A AqualashaDiamond Heart Rays se zabývají těmito mutacemi v kombinovaném bio-genetickém léčebném programu, který může být podáván různými způsoby v průběhu spánku nebo přímý kontakt pro ty na vzestupné cestě, usilující o ztělesnění zákona jednoho člověka jako životního stylu.

Jak se dostaneme do dalšího cyklu, tyto oblasti ve fyzickém těle, které byly ovlivněny nižšími mutacemi NET v poškozené 3D elementární struktuře, budou podrobeny sekvenčnímu procesu opětovného šifrování, aby se uvolnily a odstranily mutace AI , paladoriánská pečeť a mimozemské značky šelmy zaznamenané ve fyzické struktuře. Jedná se o projekt makrokosmu, který ovlivňuje pozemskou oblast, ačkoli existují ty, které tuto myšlenku předtím ztělesnily a vyčistily z jejich těla vědomí. Pro většinu lidí se tak projeví nějaký druh fyzikálních vzestupů, a proto je v tomto okamžiku rozhodující zvyšování povědomí o těle, péče o tělo a účast na vyšších úrovních provedení . Primární oblasti odstraňování deformací AI NET jsou v subatomických tělesných vrstvách 1D, které ovlivňují kostní systém a kostní matrix, kožní, tkáňovou a krevní matrici v 2D a epigenetické překryvy, které ovlivňují softwarové programy Negative Ego ve všech třech vrstvách, ale projevuje se především prostřednictvím 3D vědomé mysli a osobnosti.

Věnovat pozornost těmto oblastem ve fyzickém těle a pracovat na podpoře vyššího duchovního ztělesnění podpoří uvolnění a opětovné šifrování těchto mutací, které jsou spojeny s programy lidského kolektivního vědomí, které vedou ke zkorumpování elementární hmoty.

Kosti jsou tuhé krystaly

Kosti v našem kosterním systému jsou kmitočtové rezonátory ( zákon o vibraci ) a jsou schopny provádět frekvence prostřednictvím těl fyzických vnitřních matric, které jsou přirozenou součástí našeho biologického duchovního vzestupu . Tyto frekvence mohou změnit náš krevní a kostní profil, když podstupujeme duchovní vzestup a ztělesňujeme tyto nové frekvence.

Zemské tělo a lidské tělo, stejně jako celý záznam o DNA, jsou vyrobeny v krystalických vlastnostech. Matrice DNA silikátové matrice je původním lidským krystalickým modelem, který je aktivován v lidském těle, když je kontakt nebo spojení provedeno s lásky kódovaným hydroplasmickým světlem, což je v podstatě tekuté krystaly. Oblast lidské energie sestává z řady oscilačních energetických center, která jsou vnořena v multidimenzionálním modelu  interaktivních krystalických struktur, které se organizují do sortimentu krystalických funkcí. Všechny interakční vrstvy fyzikálních matric, jako jsou orgány a žlázové systémy, až po naši strukturu skeletu jsou známy tím, že mají piezoelektrické vlastnosti a krystalickou funkci.

Naše kostní struktura je primární pevný krystal v našem fyzickém těle, který působí jako hlavní měnič kmitočtu v našich tělesných matricích. Klíčem k obnovení energetické rovnováhy a zdraví je tedy pochopit, že musíme udržet dostatečné množství životní síly, aby cirkulovalo prostřednictvím našich fyzických struktur, prostřednictvím vědomí, že jsme krystalickou bytostí, která vede energii krystalickým fungováním. Všechno, na které jsme vystaveni, má energetický podpis a frekvenci, která ovlivňuje naši energetickou rovnováhu. To znamená, že všichni lidé mají stejné vlastnosti jako krystaly , schopnost zesilovat, absorbovat, ukládat a přenášet řadu vibračních energií, které mají celkový efekt, který je zdravý nebo nezdravý pro celé tělo.

Lidská kůže je vnější pokrývka těla. Kůže je největším orgánem v lidském těle. Kůže má až sedm vrstev ektodermální tkáně a chrání podkladové svaly, kosti, vazy a vnitřní orgány.

Přibližně 70% všech genů kódujících lidské proteiny je exprimováno v kůži. Téměř 500 genů má zvýšený vzhled v kůži. Geny, které kódují proteiny, jsou složeny ze série tří-nukleotidových sekvencí nazývaných kodony, které slouží jako slova v genetickém jazyce daného druhu. Genetický kód specifikuje korespondenci během translace proteinů mezi kodony a aminokyselinami.

V důsledku genetické informace, které lze shromáždit z lidské pokožky, v kombinaci s 5G bezdrátovým uvedením internetu věcí se zdá, že optické biosenzory se stále častěji pohybují v nosných vlnách v současném energetickém terénu. V důsledku toho si uvědomte potenciální potřebu vyčistit a / nebo neutralizovat biosenzory, které mohou způsobit fázové poruchy nebo pocity energetické nerovnováhy, které přispívají k vykořisťování duševního těla prostřednictvím zvýšeného pocitu podráždění, obtěžování, agitovanosti a frustrace.Řízení manipulace s myslí a propaganda v hlavním proudu na fyzické a energetické úrovni jsou stále vysoké.

Článek výňatku z použití biosenzorů :

Zlepšení biosenzorů pro implantabilní snímání

"Biosenzory jsou zařízení, která dokáží detekovat biologické molekuly ve vzduchu, ve vodě nebo v krvi.Jsou široce používány při vývoji léků, lékařské diagnostice a biologickém výzkumu. (poznámka: a řada militaristických aplikací určených pro sledování). Rostoucí potřeba nepřetržitého monitoringu biomarkerů v reálném čase při onemocněních, jako je cukrovka, je v současnosti snahou o rozvoj účinných a přenosných zařízení biosenzoru.

Některé z nejslibnějších optických biosenzorů, které se právě vyvíjejí, jsou vyráběny z jednobílných uhlíkových nanotrubic. Vyzařování infračerveného světla uhlíkových nanotrubic leží uvnitř optického transparentního okna biologických materiálů. To znamená, že voda, krev a tkáň, jako je kůže, neabsorbují vyzařované světlo, což činí tyto biosenzory ideální pro implantabilní snímací aplikace.Tyto snímače mohou být umístěny pod kůži a optický signál může být stále detekován bez nutnosti přenášet elektrické kontakty přes povrch. " 

"Je to poprvé, kdy se v oblasti optických nanotrubic používá skutečný přístup syntetické biologie," říká Boghossian. "Domníváme se, že tyto výsledky jsou povzbudivé pro vývoj další generace optických biosenzorů, které jsou slibnější pro implantovatelné snímací aplikace, jako je průběžné sledování." (EPFL se nachází v Lausanne na břehu Ženevského jezera a je jednou z nejznámějších věd a technologií instituce v Evropě. https://actu.epfl.ch/news/improving-biosensors-for-implantable-sens... )

Požadavek na ukončení NETS

Milovaná svatá přítomnost se svým srdcem, záměrem a souhlasem požádám o ukončení jakéhokoli NETS a jejich epigenetických a negativních mimozemských struktur, jakož i biosenzoru nebo příbuzných umělých technologií, s nimiž jsem se nevědomky spolupodílel, což škodilo moje tělo, ducha nebo vědomí. Žádám milovanou svatou přítomnost mé pravé matky a otce, abych odstranil jakoukoliv fibonacci spirální kódování nebo reverzní životní sekvence, které vystupují z místa připoutání v některém z mých těl, fyzicky, emocionálně, mentálně nebo duchovně. Prosím ukončete všechny parazitické akce, mutace AI a jejich přílohy NET k mé živé struktuře a formě. Prosím, ukončete všechny cizí vazby a poškozené prvky, které mi sifonovaly život, z minulosti, současnosti a budoucnosti. Celé své vědomí a životní síly věnuji svému vědomí Christos Sofie, abych vytvořil a udržoval nejvyšší výraz mého božství ve struktuře svého diamantového slunečního těla na zemi, jak by to byl Bůh.Děkuji!

Vezměte prosím jen to, co je užitečné pro váš duchovní růst a zbavte všech ostatních.Děkujeme za vaši odvahu a statečnost, že jste hledačem pravdy.

original text zde:https://higherdensity.wordpress.com/2019/02/07/lisa-renee-time-shif...

Zobrazení: 231

K tomuto příspěvku už nelze přidávat komentáře

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 39 minutami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Zakázané snění [Válka o vědomí 2] Vynikající, inspirující a osvětlující informace ZDE.* Celostní lékař hovoří o síti 5G, šišince…"
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* MaP 440 Tajné plány globalistů - Proč 11.února 2020 nakupovali akcie neznámé biomedicínské firmy? Uvedeno ZDE.* Sdílejte všem, jsem na policii kvůli seznamu smrti Video ZDE."
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Pokud chcete být a setrvat nejen zdraví, řiďte se ve vlastním zájmu informacemi uvedenými např. ve videu s názvem: Nie sme chorí, sme trávení Uvedeno ZDE. * Svět podle společnosti…"
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Otevřete svou mysl, je potřeba být v obraze, neboť informovaný člověk se již nedá tak snadno ohlupovat, manipulovat a ovládat! Dr. Buttar odhaluje, kam směřuje šíření strachu kolem koronaviru, proč…"
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Nikoliv coronavir, ale vakcíny, které jsou na nás nachystané, jsou zdraví velice škodlivé! Víte, co za tím vším stojí a proč? Měli byste se o to ve Vlastním zájmu zajímat! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Otevřete svou mysl, je potřeba být v obraze, neboť informovaný člověk se již nedá tak snadno ohlupovat, manipulovat a ovládat! Dr. Buttar odhaluje, kam směřuje šíření strachu kolem koronaviru, proč se…"
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Všechny nejděsivější epidemie v Kongu, na Filipínách a v Afghánistánu jsou spojeny s Gatesovými vakcínami. Do roku 2018 byly ¾ případů obrny ve světě z Gatesových…"
před 11 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit?

Zaprvé: jde nejen o obrovské prachy, jelikož jedna vakcína by měla stát zhruba 40 dolarů (přes 1000 Kč) krát přes 7 miliard lidí a to každoročně!!! Pokud by se prosadilo celosvětové očkování a to ještě k tomu každoroční, tak by na tom mnozí vydělali…Zobrazit další
před 12 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse The Secret Hidden from Mankind Mind Science Kept Hidden Documentary (excellent video) + related articles and videos uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Budete-li pozorně sledovat videa, tak vám toho velice mnoho napoví. * meditacion_del_cosmonauta noosferico.avi Zobrazení ZDE. * Illuminati - Ancient Secret of the Flower of Life Zobrazení ZDE."
včera
Příspěvek do blogu uživatele Orst

Posolstvo z 25.5.2020

Nastal nový svet. Svetlo prináša nové šťastie.Pravdou sa nastavila Zem.Pravdou svet v novej pravde žiari.Stalo sa tak,…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Chcete být zdraví, vitální a začít mládnout?! uživatele Lumír Živé Světlo SvětelnáTantra.
"* Co s námi udělá absence sexu? (prožívání orgasmu) Video ZDE.* Nedostatek sexu může způsobit zdravotní problémy Článek ZDE.* Nejzákeřnější zabiják…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Erotika a harmonie nejen mezi partnery. uživatele Lumír Živé Světlo SvětelnáTantra.
"* Co s námi udělá absence sexu? (prožívání orgasmu) Video ZDE.* Nedostatek sexu může způsobit zdravotní problémy Článek ZDE.* Nejzákeřnější zabiják…"
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse The Secret Hidden from Mankind Mind Science Kept Hidden Documentary (excellent video) + related articles and videos uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Sonic Geometry: The Language of Frequency and Form - Here."
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak se stát přáteli a spolupracovníky Přírodních Bytostí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Tohle je opravdu VELICE zajímavé a inspirativní* Jak na škůdce po šamansku - ZAHRADA PROSTOR HARMONIE, LÉČENÍ A LÁSKY - šamanka Namu Video ZDE.* Rostliny jsou nejen živé, ale i…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Rostliny jsou nejen živé, ale i pěkně zní. Není proto divu, že pobyt v přírodě mezi vegetací nejen uklidňuje a povznáší na duši, ale i léčí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Tohle je opravdu VELICE zajímavé a inspirativní* Jak na škůdce po šamansku - ZAHRADA PROSTOR HARMONIE, LÉČENÍ A LÁSKY - šamanka Namu Video ZDE.* Jak se stát přáteli a…"
sobota
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 22.5.2020

Pripravme sa na časy, ktoré rezonujú s živou energiou. Neumelou - skutočnou.Nalaďujeme sa na tóny KVETU ŽIVOTA. To sa deje. To je tým čo zažívame - s čím sa zžívame - čo cítime - čo svojím spôsobom vnímame. Sú to skúsenosti na vlastných…Zobrazit další
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Roušky a zdraví, aneb proč je nenosit, obzvláště pokud je teplo uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Velice zajímavé a poučné video: CO JE VIRUS A CO NENÍ - jak je to doopravdy? ZDE.Vynikající následující video si ve vlastním zájmu též co nejdříve…"
20.5.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Roušky a zdraví, aneb proč je nenosit, obzvláště pokud je teplo uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Podobně jako rostliny nemohou prospívat bez CO2, daří se stejně lidem bez kyslíku. Podle Warburgova efektu vede nedostatek kyslíku k překyselení, které transformuje organismus na optimální…"
20.5.

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby