* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

 Sexuální energie je příval životní energie z 5D, kterou v těle zažíváme. Sex je příležitostí vyrovnání mužské a ženské energie v těle. Na vyšší úrovni vede k pochopení života v dualitě. Duše ví, že na Zemi žijeme v poli duality a touží po vyrovnání mužské a ženské energie v těle. Sex je promíchání energie vás a druhého člověka, který má jiný poměr těchto energií. Na Zemi máme nerovnoměrný poměr mužské a ženské energie. Znamená to, že vaše sexuální energie je nejsilnější, když energie druhého člověka reflektuje vaši energii ve svém vlastním poli. To je podstata sexuálních vztahů. Přirozenost univerzální síly je hledání rovnováhy a vyrovnání těchto energií, což je naším dalším krokem v evoluci.

 

Konstantně přijímáme energii domova duší, tedy 5D. Ve svém těle ji cítíme jako sexuální energii. Síla, kterou cítíme v momentě orgasmu, má tu samou vibraci, ve které duše žijí neustále. Je velmi důležité nechat tuto energii proudit na Zem. Bez této energie jsme pouze prachem. V těle máme pouze omezené množství energie vyššího Já. Do této doby to bylo v pořádku. Nyní procházíme dalším krokem v evoluci a přetransformováváme stav energie v těle, abychom v sobě mohli nést více energie vyššího Já. Sexuální energii užíváme konstantně. Pokud jsme ukotveni v těle, můžeme užít nejvíce sexuální energie ve své tvorbě. Sexuální energii je třeba aktivovat, abychom mohli být sebevědomými nositeli energie vyššího Já na Zemi, abychom se ve své síle dobře cítili. Jako lidé se můžeme dotýkat. Je to z pohledu duše neocenitelná zkušenost. Je to jeden z hlavních důvodů, proč žijeme na Zemi a proč procházíme těžkými zkouškami – můžeme se dotýkat a fyzicky milovat, což andělé nemohou.

Na Zemi je těžké vidět sebe, kým doopravdy jsme, protože jsme prošli závojem zapomnění. Vidíme sebe přes druhé lidi. V tomto ohledu je důležité potkat spřízněnou duši. Přes tento kontakt uvidíme sebe. Vzpomeneme si na to, co hledáme. Pokud se setkáme s člověkem, který vidí, kým skutečně jsme, je to velmi cenný zážitek. Je to zážitek bezpodmínečné lásky. Pokud pocítíte tento silný pocit, neodevzdávejte se tomu člověku, ale odevzdávejte se cítění lásky. To je rozdíl v pohledu na lásku 3D a 5D. Lidé, kteří vystupují před publikem na jevišti, nesou ve svém těle větší množství energie, tedy světlo, aby druhé podněcovali a inspirovali, ať už k temným nebo světlým stránkám. Ty nedokonalosti, které na těchto lidech vidíte, jsou přitažlivé. Dokonalost tak přitažlivá není. Je prospěšné, když jsou kolem nás lidé, kteří jsou ve své síle. Přichází s nápady, postarají se o sebe, mohou nám dát víc. Je to opak závislých vztahů. Pokud je partner přes den otevřen očnímu kontaktu s lidmi, vymění si s nimi sexuální energii, a pokud se s partnerem domluvíte na monogamním vztahu, kdo bude večer mít prospěch s tohoto kontaktu? Ve vztahu založeném na bezpodmínečné lásce je důležitá upřímná komunikace, průhlednost, důvěra a volnost ve vztahu.

Někdy si myslíme, že je někdo silnější, že „má nad námi moc“. Může to být partner, učitel nebo rodič. Projevuje se to tak, že přijdeme do místnosti, a tento člověk na nás zírá, a my se necítíme dobře. Připomínáme mu někoho z minulosti. A my se „schováme“, ukryjeme část svého světla, děláme, že tu nejsme. A ten člověk ještě víc chce vidět. Tento člověk reaguje na naši energetickou stopu. Hrajeme s ním hru na schovávanou. A jak z toho ven? Přestat se schovávat. Ukázat se. Přijít za ním. Promluvit si. Vyjádřit se. Udělat co je třeba. Často nás toto setkání vede k reakci, kterou jsme doposud neudělali, což vede k otevření se energii v sobě, kterou jsme předtím kvůli image ukrývali. Pokud nereagujete hned, můžete se s tímto člověkem setkat znova a říct mu potřebné věci. Jednejte spontánně.  A tím se tato energetická stopa uvolní. Přestaneme s tímto člověkem hrát tuto hru. Vytvoření energetické stopy omezí průtok sexuální energie v těle. Může k němu dojít bez fyzického kontaktu, například pokud otec matku fyzicky napadá a dítě je ještě nenarozené, je dítěti tato stopa otisknuta na velmi hluboké úrovni. Pokud se vytvoří energetická stopa, velmi často to není o sexu, ale vyjádření síly, kontrole nebo potlačení.

Ovládnutí sexuální energie znamená cítit se dobře, když vámi prochází sexuální energie, nepokoušet se ji blokovat, omezovat nebo ji hodnotit. Sex drive je základní instinkt, který nás vede k tomu, že přirozeně necháváme energii vyššího Já proudit tělem. Je důležité vidět v lidech jejich sílu a podstatu. Kdo vás v životě povzbudil tak, že ve vás viděl skutečnou sílu a vaši podstatu? Pokud uvidíte duši druhého člověka, zamilujete se do něj. Je to přirozená reakce. Pokud tento zážitek nezapadl do vašeho systému přesvědčení, uhnete tomuto kontaktu. Ale i když to uděláte, ožijete. Zamilujete se do tohoto člověka. Zamilujete se do sebe. Ucítíte tuto energii uvnitř. Tento kontakt sexuálních energií vás nabije, i když jste spolu neměli sexuální kontakt. V momentě, kdy uvidíte duši druhého člověka, uvidíte v něm svůj obraz, a to vám pomůže si vzpomenout, kým opravdu jste.

Vibrační označení. Tělo je složeno ze spousty vibračních center, které jsou v harmonii a které tvoří jedinečné vibrační označení. Je to energetický otisk, který je uložen v DNA těla. Pokud jsme si vytvořili emoční bloky a omezení v toku energie těla, stali jsme se živnou půdou pro různé druhy nemocí, protože je tělo oslabené omezeným průtokem životní energie. Vaše vibrační označení je celková kolektivní vibrace vašeho bytí. Pokud posloucháte hudbu, vnější vibrace je přidána k té vaší. Pokud se vám daná hudba líbí, znamená to, že je v souladu s vaším vibračním označením. Pokud se vám daná hudba nelíbí, je v něm nesoulad s vaší vibrací. Lidé kolem nás přidávají nebo ubírají z vašeho vibračního označení. Proto si vybíráme partnery a přátele a naše vibrační označení ladí s jejich. K souladu dojde, pokud vaše sexuální energie přijde do souladu přes setkání s vaším sexuálním partnerem.

Léčení pomocí sexuální energie je naplnění osoby jejich vlastním vibračním označením vedením druhého člověka a napomoci obnovit původní vibrační označení na nejvyšší energetické úrovni. Aby k tomuto mohlo dojít, je třeba vynést na povrch hlavní omezení a pracovat s ním. To vše se děje bez sexuálního kontaktu. Sexuální energií a energií vyššího Já lze léčit fyzické nemoci a jakékoli omezení. Tato forma léčení byla po dlouhou dobu zapomenuta. Kvůli různým systémům přesvědčení je ohledně této formy léčení uděláno spousta omezení a lidé se musí naučit užívat sexuální sílu zodpovědně. Nicméně léčitelé často užívají tuto energii nevědomě. Jak se člověk vyvíjí, bude v těle cítit víc sexuální energie. Lidé s omezením proudu této energie budou mít příležitost si tento blok uvolnit. Je třeba si najít někoho, s kým o tom můžeme mluvit a uvolnit toto napětí.

Tvorba. V momentě orgasmu máte velmi silné spojení s univerzálním polem a velmi silné spojení s vlastním energetickým polem. Řízení svého pole v době orgasmu může být velmi účinným nástrojem, který se stane částí každodenního života. Pokud máme sex, naše pole se rozšíří na několik set kilometrů. Máme velké možnosti tvorby, stejné, jako když spermie pronikne do vajíčka, probudí ho, a tak vznikne život. Po orgasmu se toto pole během několika hodin vrací do obvyklé velikosti a tvaru. Když jsme v 5D, tvorba nastává automaticky. Tyto poznatky můžeme více uplatňovat tady na Zemi. Během sexu jsou lidé v nejvyšším vibračním stavu, jaké tělo může snést. V době pohanství byla užívána sexuální energie. Nemůžeme vinit sexuální energii. Jsme to my, kdo jí může odpovědně užívat nebo zneužívat.

Potlačení a ovládání. Potlačení a popření bylo přijato jako odpověď na užívání sexuální energie, což vstoupilo do našeho kolektivního podvědomí. Nebýt veden přirozeným instinktem se stalo populární a jako známkou pokroku. Pokud jsme ve svém těle potlačovali sexuální energii, mysleli jsme si, že jsme ovládli tělo. Ale tento systém přesvědčení měl opačný efekt. Čemu se bráníme, to přetrvává. Pokud popíráme základní vyjádření sexuální energie, bude se uvnitř zvětšovat do té míry, než explodujeme. Sex často v myslích lidí znamená být smyslný a uspokojit pouze tělesné potřeby. Lidé mají pokřivený obraz sexuality. Obchod s pornem dlouho kvetl. Prostituci se říká, že je to nejstarší řemeslo. Rozšíření internetu pro veřejnost vděčíme sexuálnímu průmyslu. Pro lidi se po dlouhou dobu stal sex jediným spojením s podvědomím, se svými stinnými stránkami. Věděli, že hluboko uvnitř je něco v nepořádku, a potlačovali to. Spojení dvou lidí přestalo být posvátné.

V současné době si můžeme připustit své stinné stránky a spojit se s nimi jinak než přes sebedestruktivní sklony, pedofílii, gerontofílii apod. Lidé se nemusí stát perverzní a sexuálně obtěžovat malé děti, nemusí docházet k fyzickému zneužívání, znásilnění, sexuálnímu napadení nebo energetickému zneužívání. Jakákoli forma zneužívání je hluboce uložena v historii rodiny, společnosti a planety. Spousta lidí si vybralo narodit se do problematické rodiny a uvolnit energetickou stopu, která se v rodině objevuje po celé generace. Je třeba uvolnit vztek, pocit bezmocnosti a další negativní emoce a přijmout tyto emoce jako nedílnou součást života na Zemi. Pochopit lekci, pojmenovat vyšší smysl a změnit poškozující systém na pozitivní, poznat lekci duše, co se člověk z této lekce naučil. Pokud ji uvolníme, tato stopa zmizí v celé rodové linii. Například pokud máte ve svém okolí člověka, kterého máte rádi a máte k němu blízký vztah, a tento člověk vás „odmítá“, tato lekce vám dává příležitost přijmout sebe takového, jaký jste.

Pokud se s partnerem setkáváme okrajově, zvenku, pouze na jeho hranicích, tento druh vztahu nazýváme známostí. Pokud se dva lidé setkávají ze svého centra, říká se tomu láska. Potkat se s někým v jeho centru znamená projít skrz své vlastní revoluční já, protože když chcete někoho potkat v jeho centru, budete muset tomu druhému člověku dovolit, aby se i on dotknul vašeho centra. Budete se muset stát úplně zranitelní a otevření. Pouze pokud jste ochotní být v této chvíli, v této přítomnosti, jen potom můžete milovat. Když nemáte strach, nemáte co skrývat, potom můžete být otevření, můžete roztáhnout všechny hranice. A potom můžete pozvat toho druhého, aby vás prostoupil až do vašeho nejhlubšího centra. Když dovolíte někomu, aby vás hluboce prostoupil, ten druhý vám také dovolí, abyste prostoupili vy jeho. Když dovolíte někomu, aby vás prostoupil, je vytvořena důvěra. Když nemáte strach, ten druhý je také beze strachu. Když je ve vztahu láska, potkávají se dvě centra, rozpouštějí a rodí se nová alchymistická kvalita, přichází i spokojenost. Je to jako když se zastaví celá existence – žádný pohyb. Potom jenom přítomný moment je ta správná chvíle. Když poprvé přijde láska, budete cítit, že existence je posvátná a všechno je požehnané. Ale co se toho musí udělat předtím, než se to stane. Kolik toho musí být zničeno předtím, než se to stane. Musíte v sobě zničit všechny vytvořené bariéry.

 

Skrz vašeho partnera můžete najít posvátnost. Jestliže váš milovaný se nemůže stát posvátným, potom už není nic v tomto světě, co by se mohlo stát posvátným. Tím základním klíčem je, že byste měli nechat toho druhého, aby vás prostoupil do vašeho nejhlubší základy vaší bytosti. Láska je v každou chvíli velkým objevováním, líbánky, které nikdy nekončí. A pokud končí, nebyly to vlastně líbánky – byla to jenom známost. Pamatujte si, že vy jste vždy zodpovědní a změňte sami sebe. Opusťte všechny vlastní kvality, které způsobují problémy. Udělejte z lásky vlastní proměnu a potom neříkejte, že ten druhý dělá něco špatně. Pouze zkuste zjistit, co je někde a něco ve vás špatného a upusťte od té špatnosti. Láska je přirozené náboženství. Všechno ostatní se stává víc a víc nepřirozené. Když nemůžete pracovat skrz lásku, bude to velmi obtížné pracovat skrz něco jiného. Byli jste už ve vztazích i v minulosti. Milovali jste, nenáviděli, vstupovali jste do přátelství a měli jste i nepřátele. Ale když na tom budete příliš lpět, přijdete o tu současnou chvíli. A tak přemýšlejte tak, jako by nebyla minulost ani budoucnost. A chovejte se tedy tak, jako by tato chvíle byla jako úplně všechno. Pracujte na tom, jak transformovat vaši energii do fenoménu lásky – a to je tato chvíle. Tato chvíle je víc než dost. Nepřemýšlejte o minulosti a nepřemýšlejte ani o budoucnosti. Ony se o sebe postarají samy.

Některé poznatky převzaty od Steva Rothera - www.lightworker.com, poslední odstavce od neznámého autora.

http://www.lightworker.cz/Article.aspx?id=10137

 

Zobrazení: 787

Komentář přidal(a) Livisipea dne 20.Leden.2013 v 15:49

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 21.Leden.2013 v 17:14

Na čem je založena podstata sexuality, co je to tzv. kosmický orgasmus, co ho vyvolává a jak jej dosáhnout. Uvedeno ZDE.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Pryč z EU - pádné důvody (dokument, 2019, česky, 53 minut) + související články a videa uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Nestačí, že Německo vyvolalo dvě světové války a za tu druhou nikdy nezaplatilo reparace. Nestačí, že se největší měrou podílelo na novém rozkradení naší země v rozsahu…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Je vám známo, že do EU cpeme zhruba 4x více peněz, než od ní dostáváme zpět, aneb další pádné důvody proč je třeba prosadit vystoupení z EU (V množství je obrovská moc!) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Nestačí, že Německo vyvolalo dvě světové války a za tu druhou nikdy nezaplatilo reparace. Nestačí, že se největší měrou podílelo na novém rozkradení naší země v rozsahu…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu EU nás okrádá, vzpružila si svou vlastní ekonomiku na úkor východního bloku, který si porobila, zotročila a ožebračila nás. Nejen z tohoto důvodu je třeba z EU vystoupit uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Nestačí, že Německo vyvolalo dvě světové války a za tu druhou nikdy nezaplatilo reparace. Nestačí, že se největší měrou podílelo na novém rozkradení naší země v rozsahu…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Proč je třeba usilovat o to, abychom všichni co nejdříve vystoupili z Evropské Unie. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Nestačí, že Německo vyvolalo dvě světové války a za tu druhou nikdy nezaplatilo reparace. Nestačí, že se největší měrou podílelo na novém rozkradení naší země v rozsahu…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Tajemství peněz - největší podvod v historii lidstva (proč je to gigantický podvod, jak jej bojkotovat a proč dříve či později tak jako tak zkolabuje) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Skryté mechanismy otroctví Uvedeno ZDE.* 1) Peníze jsou podvod 2. Dluh je fikce 3. Média jsou manipulace 4. Vláda je korporace. Celý článek s názvem: 4 kruté pravdy, které…"
před 10 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse 1. Peníze jsou podvod 2. Dluh je fikce 3. Média jsou manipulace 4. Vláda je korporace. (4 kruté pravdy, které vás probudí z iluze) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Skryté mechanismy otroctví Uvedeno ZDE.* Patológia spoločnosti, jak se dobrovolně stáváme snadno ovladatelným otrokem zkorumpovaného systému a jak z toho ven Uvedeno ZDE.* Pravé důvody…"
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Již před 60ti lety se produktivita zvyšovala tak rychle, že by nám dnes měl postačit jen jeden příjem, s pracovní dobou jen 10 hodin týdně! Víte proč tomu tak není, necháme si to nadále líbit, nebo? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Skryté mechanismy otroctví Uvedeno ZDE.* Patológia spoločnosti, jak se dobrovolně stáváme snadno ovladatelným otrokem zkorumpovaného systému a jak z toho ven Uvedeno ZDE.* Pravé důvody…"
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Pravé důvody proč je vše stále dražší a dražší, proč je vše stále více byrokratické, složitější a hektické, a proč vznikají války - texty videa a obrázky které Vám otevřou oči uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Skryté mechanismy otroctví Uvedeno ZDE.* Patológia spoločnosti, jak se dobrovolně stáváme snadno ovladatelným otrokem zkorumpovaného systému a jak z toho ven Uvedeno ZDE.* Již před 60ti lety…"
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Patológia spoločnosti, jak se dobrovolně stáváme snadno ovladatelným otrokem zkorumpovaného systému a jak z toho ven uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Skryté mechanismy otroctví Uvedeno ZDE.* Pravé důvody proč je vše stále dražší a dražší, proč je vše stále více byrokratické, složitější a…"
před 11 hodinami
Uno Universus si oblíbil(a) profil uživatele Tibor Lapoš
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obáváte se nemocí, obzvláště těch tzv. smrtelných? Tak se už nebojte, shlédněte fakta a začněte se léčit sami! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* ŽIVĚ: Josef Zika - Nové alternativní způsoby léčení podložené vědeckými důkazy Video ZDE. (Návod na opravy svého hmotného těla.)"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obáváte se nemocí, obzvláště těch tzv. smrtelných? Tak se už nebojte, shlédněte fakta a začněte se léčit sami! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* ŽIVĚ: Josef Zika - Nové alternativní způsoby léčení podložené vědeckými důkazy Video ZDE. (Návod na opravy hmotného těla.)"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
včera
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Lez ma malou krivou hubu a mluvi krivosti aglicky

            Chtivost, vypočítavost, rafinovanost.  Je jich hodně kolem. Hodně se snaží vydělat jeden na druhém. Cena na zboží je jiná než platíš. Prý chyba v systému. Objednáš kvalitní zboží podle obrázku dobrá bavlna, vysoká cena. Domů ti…Zobrazit další
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
neděle
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
sobota
Uživatel A.Z. přidal komentář k příspěvku do blogu Stádo hlupáků se opět nechalo nejen obalamutit. Patříte mezi ně? Pokud ano, je nejvyšší čas, abyste se konečně probudili, nebo to s vámi nedopadne dobře! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Muslimové se množí přinejmenším jako sarančata, ne-li přímo jako zhoubný nádor! Již brzy u nich nastane přemnožení, a co bude následovat pak? Graf jejich růstu je zobrazen ve videu:…"
sobota
Uživatel A.Z. přidal komentář k příspěvku do blogu Pokud podporujete, či jste dokonce volili takovéto pa-blby, sypte si hlavu popelem a proste všechny za odpuštění! uživatele A.Z..
"Muslimové se množí přinejmenším jako sarančata, ne-li přímo jako zhoubný nádor! Již brzy u nich nastane přemnožení, a co bude následovat pak? Graf jejich růstu je zobrazen ve videu:…"
sobota
Uživatel A.Z. přidal komentář k příspěvku do blogu Uprchlická krize je podle Akhula organizovanou, připravovanou ISIS na převezení armád ISIS do Evropy. uživatele A.Z..
"Muslimové se množí přinejmenším jako sarančata, ne-li přímo jako zhoubný nádor! Již brzy u nich nastane přemnožení, a co bude následovat pak? Graf jejich růstu je zobrazen ve videu:…"
sobota

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby