* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Tělo krystalického světla

Vaše tělo krystalického světla plyne ve svatém spojení s vesmírem - věčným proudem velkého kosmického dechu - do a ven (pránický nádech - výdech). Prostřednictvím tohoto posvátného dechu Nekonečné inteligence má vaše tělo přirozenou schopnost uzdravovat se sama, když hledá harmonii a nejvyšší výraz této oblasti LÁSKY.  Nesnášenlivost pak může být viděna jako posel, jež nám umožňuje uvědomit si naši odolnost vůči Velkému kosmickému dechu života. Začlenění krystalické moudrosti do vašeho života vám pomůže uzdravit vaše nejhlubší rány, které brání vašemu harmonickému toku se stvořením a nakonec s -----LOVE- natolik, že vám umožní zbavit se všech bariér uvnitř sebe a dát si to vše ZDARMA.

Věda, matematika, kvantová teorie a buněčná biologie nám ukazuje, že vzory přírody jsou stejné vzory, které existují ve vašem těle a vaší DNA. Spirála naší Galaxie, energetické pole naší Země a geometrické vzory přírody jsou všude ve vás. Existuje rostoucí sbírka špičkové vědy, která ukazuje, že tyto "vzory nebo pole", které nás obklopují, ovlivňují tytéž "vzory nebo pole", které v nás existují (a naopak). Když přijmeme umění soudržnosti s polem přes krystalické světelné tělo - vstoupíme do našeho největšího potenciálu jako Boží lidé, pamatujeme si LÁSKU, léčíme se a přineseme uzdravení na Zemi.

Slide1-CLH Moudrost 

Vy jako tekutý krystal

Lidské tělo se skládá ze 70% vody. Křemenné krystaly transformují vodu ve vašem těle do 4. fáze, nazývané "strukturovaná voda" nebo " tekutá krystalová voda ".

Tekutý krystal Voda je molekula H 2 O, která se strukturuje do pravidelné hexagonální a tetragonální matrice, které vytvářejí molekuly vody OH 4 . To je stejná strukturní hexagonální a tetragonální matrice nalezená v Quartz Crystal (SiO 4 ) . 

Proto tekutá krystalová voda ve vašem těle vykazuje stejné energetické potenciály jako krystaly - schopnost absorbovat energii, ukládat energii, emitovat / zesilovat a přenášet energii (přeměňovat energii z jedné formy na druhou, např. Barvu na zvuk). Výsledkem je, že integrace krystalické moudrosti ve vašem životě pomocí krystalického světelného těla - podporuje transmutaci energie, uvolnění jakékoliv odolnosti, která může bránit vašemu tělu v samotném uzdravení.  

Kromě toho, když si voda / energie / životní prostředí v těle změní, vaše DNA odpovídá odpovídajícím způsobem a vstoupíte do vyšší / probuzené úrovně vědomí s vaším prostředím - pole nekonečné inteligence.  Intuice, předvídání, telepatie a vyšší moudrosti mohou být přístupné s ladností a snadno.

Slide2-CLH Moudrost 

DNA a léčení

Dnešní věda dospívá k závěru, že naše tzv. "Nevyžádaná DNA" je ve skutečnosti velmi inteligentní kombinací sekvencí Codon, které mluví jako "jazyk" - biologický jazyk, který je reprogramovatelný. 

Když změníte své životní prostředí pomocí technologie krystalické světelné tělo, změníte výraz vaší DNA a nakonec vyléčíte své tělo a probouzíte svou pravou přirozenost jako Božského člověka.

  • Tam, kde je nemoc - krystaly jsou aktivátory léčby
  • Tam, kde je strach - krystaly inspirují odvahu a lásku
  • Tam, kde je bolest - krystaly vyvolávají vhled a kapitulaci (přijetí bolesti coby výukové látky)
  • Kde je hanba  -         krystaly aktivují úctu a sebelásku
  • Kde to trpí -              krystaly znovu zapálí Mír ... a
  • Kde je vztek / hněv - krystaly oživují Milost a Snadnost

Slide3-CLH Moudrost 

Galaktické cykly

Jste součástí pole, které je nekonečné, inteligentní a hledá expanzi. Toto pole není od vás odděleno, ale je vaší vrozenou součástí. Stejně jako pole zkoumá expanzi, tak si díky své 5D Soul (duši) získáte lidské 3D zážitky zde na 1D krystalické půdě.

Když harmonicky rezonujete s Poli skrze její větší galaktické cykly, doslova se stanete mostem mezi nebem a zemí. Zjistíte, že celou dobu jste byli tím, na co jste čekali.

Důkazy o našich větších galaktických cyklech a vliv, který toto mělo na naši Sluneční soustavu, Zemi, naše fyzické tělo a dokonce DNA, je snadno pochopitelné prostřednictvím dnešní vědy. Tento posun se děje NYNÍ, je na čase probudit se a  ZÁŘIT!

Slide4-CLH moudrost 

Univerzální inteligence

Existuje pole univerzální inteligence, které se projevuje skrze vás. Toto pole rytmicky dýchá srdcem stvoření, skrze vaše srdce a do srdce Země.

Krystaly vás podporují v probuzení této přirozené moudrosti a umožňují vám přirozeně, snadno a souvisle přistupovat k této univerzální inteligenci.

Tento proces KRYSTALICKÉHO PŘIZPŮSOBENÍ je nazýván Fraktální harmoniÍ a podporuje vás při přístupu nejen k Zemským moudrostem, ale také k Moudrostem Slunce, Sluncí, Planet, Hvězd, Galaxií a Multi-Vesmírům.

Teorie fraktální harmonie lze pochopit prostřednictvím hudební teorie, matematiky, vědy a posvátné geometrie. Když využijete tyto Harmonie prostřednictvím krystalů, váš život převezme větší záměr, vaše vztahy se stanou smysluplnějšími a vylijete luminiscenční zdraví a vitalitu prostřednictvím Universal Intelligence.

Slide5-CLH Moudrost 

Our Chakras

Je na každé "duši", jaké si vybere reálné "měřítko" v PROSTORU své Merkaby )tzv. časoprostor...planeta, hvězda, galaxie, vesmír, Multiversum atd.....)

Quantum Healing (kvantové léčení)

Vaše tělo se skládá z více než 100 bilionů buněk (1x10 na 14-tou), pracujících v souladu s udržováním života. Navíc existuje více než 100 trillionů atomů (1x10 na 20-tou), které tvoří každou buňku (jak u těch fraktálů!), A každý atom na úrovni sub-atomové kvantové - je čistá energie. Buňka je vlastně 99,9999999% čisté energie!

Když se energie buňky stane disharmonií (např. Podvědomá víra, negativní myšlenkové vzorce, poranění předků- narušená genealogie, zlomeniny duše - karmické "dluhy"), buňka se ztrácí a dochází ke špatnému zdravotnímu stavu. Prostřednictvím epi-genetiky a studií na předním okraji vidíme, že hojení je možné tím, že mění energii prostředí buňky - individuální a kolektivní buněčnou rezonanci.

Aplikace technik kvantového léčení pomocí krystalického světelného těla vám umožňuje změnit nemoci tím, že propustíte sebepoškozující myšlenky, prožíváte odpuštění, léčíte vztahy a radostně se oddáváte do života, který je krásnější svým srdcem.

   

Cantinho de Imagens da Guerreira: | Mestres da Fraternidade Branca |

Surya / Brotherhood of light / Great White Brotherhood

--PLPPS---------PLPPS---------PLPPS---------PLPPS---------PLPPS--

Zobrazení: 661

K tomuto příspěvku už nelze přidávat komentáře

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 2.Listopad.2018 v 11:38

Doporučuji naprosto všem přečíst si kupř. toto:
* POKUSY S DNA OBJEVILY JEJÍ SKUTEČNOU SCHOPNOSTI Uvedeno ZDE.
* Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.
*
Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.


* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... (čili ve světech v projevu zkrystalizovaného světla) Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 2.Listopad.2018 v 11:39

Maxime, prosím tě odpusť si tvé nejapné komentáře. Již jednou jsem tě upozornil, že tyto stránky jsou pro ty, které zajímají nové poznatky a ne pro ty, kteří by tu chtěli např. jen hloupě plkat. Takže to prosím tě respektuj!
Pokud něčemu nerozumíš a připadá ti to jako scifi, tak to ještě neznamená, že to tak není. Dříve si lidé též mysleli kupř. to, že Země je placatá a že je středem vesmíru, čili že slunce, i vše ostatní, obíhá kolem Země.

V podmínkách pro přijetí za člena je mimo jiného uvedeno i toto:
Světy duality, čili třetí a čtvrtá dimenze, jsou o akci a následné reakci, kdežto světy jednoty, páté a vyšších dimenzí, již o akci a následné reakci nejsou, ale jsou o vzájemné podpoře, spolupráci a harmonickém tvoření, které vytváří hodnoty pro blaho všech zúčastněných. Chcete-li se podílet na vytváření takovéhoto nového, harmonického, čili láskyplného světa, ve kterém je radost pobývat a žít pro VŠECHNY zúčastněné (neboť si v něm všichni navzájem NEZIŠTNĚ pomáhají), napište zde: *ANO SOUHLASÍM*. PS: V přivítacím komentáři sice uvidíte: Vítejte ve společném svobodném světě, ale berte na vědomí, že vaše svoboda končí tam, kde začíná svoboda ostatních, tvořící tento náš celek. Proto předem upozorňuji na to, že zde nestrpíme, abyste se zde přeli, dohadovali či chovali nějak nezdvořile, či se snažili někoho něčím ohlupovat nebo s někým nějak manipulovat, anebo z někoho dokonce vysávat energii! Pokud toto nehodláte respektovat a dodržovat, tak se sem ani nepřihlašujte, neboť takovéto členy odtud bez varování rovnou vyhazujeme. (Ve světech, které jsou v projevu 5.D, se též dovedou udržet jen takové bytosti, jejichž osobní frekvence souzní s frekvencemi vědomí jednoty, čistoty/slušnosti a harmonie.) Podrobnosti o tom proč jsme byli nuceni nastavit takovéto nekompromisní podmínky je vysvětleno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 2.Listopad.2018 v 11:40

* Od fyzického ke světelnému, ke krystalickému tělu: Vzestup těla z 3D do 8D. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Physical to Light Body to Crystal : The Body’s Ascension from 3D to 8D Here. Article Here.
* Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.
Níže uvedený článek/video je velice důležité, neboť to koresponduje nejen s články o elektro - Jang magnetických - Jin principech, které vytváří jednotlivé časo (4.D) prostory (3.D), ale i s tím, jak se můžete stát vědomími tvůrci nejen své osobní, ale i kolektivní reality.
* Světelná zpráva pracovníka ~ 22 energetické vlny v roce 2018. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Light Worker Message ~ 22 ENERGY Waves in 2018 Here. Article Here.
* Cesta do Velkého (galaktického) Centrálního Slunce s IliaEm z 8mé dimenze. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Journey To The Great Central Sun With IlliaEm of The 8th Dimension Here. Article Here.
* Co znamená transmutace, čili přerod do vyšší dimenze a projevu existence (k čemuž asi už brzo dojde) a co se při tom bude dít a proč. Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Silné sluneční záblesky (výrony světelné energie) upgradují (vylepšují) vaše čakry a aktivují vaše světelné tělo. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Strong Solar Flares are Upgrading Your Chakras and Lightbody Upgrades Here. Article Here.
* Slunce provede závěrečnou proměnu chemické struktury lidí. Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 11 11 11 Hvězdná brána Mistrovství. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: 11 11 11 Stargate of Mastery Here. Article Here.
* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
* Princip způsobu vytváření struktury veškeré hmoty, aneb jak se můžete stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a tím pádem i pánem svého osudu (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Někteří budou procházet hvězdnými bránami mezi roky 2017 a 2022 a ostatní budou muset zemřít nebo bardo do svých nových těl, aby se přeladili na vyšší Zemi, čili na Zemi ve vyšší frekvenci.
(Nemějte ale žádné obavy, neboť pobuzených, čili Vás se to netýká.)
* VZESTUP skrze SLADĚNÍ s vyššími frekvencemi MATIČKY Země. Strojivý překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: ASCENDING Through FREQUENCY ALIGNMENT With MOTHER Earth!! Here. Article Here.
* Já jsem "JÁ JSEM", vím, že jsem "Já jsem"! Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Arcturians ~ I AM the “I AM” that I Know that “I” AM! Here. Article Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Níže uvedené si ve vlastním zájmu pozorně přečtěte/poslechněte.
Božský Stvořitel (uvnitř nás): Vytvoření nové identity. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The DIVINE Creator - CRAFTING THE NEW IDENTITY !! Here. Article Here.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost - ZDE.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Pracovníci světla 90 dní na rozpomenout se ~ Opětovné spojení se sebou (se svým vyšším Já Jsem). Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Lightworker 90 Day Re Membering ~ Re'Union With Self !! Here. Article Here.
* Přesuny v časové ose a prolínání časových os. Strojový překlad získáte vložením anglického textu sem do google překladače. To samé v angličtině je na videu: Timeline Shifts and Bleeds Here. Article Here.
* Jak je něco takového vůbec možné Vám objasní článek: Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Konečně přišel čas, naše reality (světy) se rozdělují. (To dělení bude asi ještě trvat pár let.) Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Time Has Arrived Finally, Our Realities are Splitting Here. Article Here.
Fokus osobní pozornosti je to, co bytost přesouvá z jednoho paralelního světa do různých jiných paralelních světů. Jak je to můžné vám objasní článek: Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* 7 příznaků, že vstupujete do 5. dimenze. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: 7 Signs You're Entering The 5th Dimension Here. Article Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Nad rámec vědy ~ Jak mluvit s vaší DNA! Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: BEYOND SCIENCE ~ HOW To Talk To Your DNA!! Here. Article Here.
* Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 příčiny našich onemocnění podle šamanů - aktivace DNA. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The 3 Causes of Our Diseases According to Shamans-DNA ACTIVATION Here. Article Here.
* Obáváte se nemocí, obzvláště těch tzv. smrtelných? Tak se už nebojte, shlédněte fakta a začněte se léčit sami! :-) Uvedeno ZDE.
* Skrytý druhý mozek v našem těle. Ovlivňuje naše zdraví. Co ho ničí a co chrání? Uvedeno ZDE.
* Nikdy jsem nechápala, proč nechává moje babička česnek naklíčit. Když jsem zjistila pravý důvod, nechávám i já každý den jeden stroužek naklíčit! Uvedeno ZDE.
* Prohlášení odpovědnosti lékařů při očkování ZDE.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Až zaktivujete svou šišinku mozkovou (anténu do kosmu) a propojíte se přes ní s kosmickým vše-Vědomím, budete umět nejen kupř. toto:
Zprávy NTD - Tajemství mozku odhalena Video ZDE.
Související článek: 5 zvláštních věcí, které se začnou dít v našem životě, když neúmyslně otevřeme třetí oko Uvedeno ZDE.
* Girl demonstrates Cool SuperPower (Third Eye) Here.
* The Boy With The Incredible Brain (Superhuman Documentary) - Real Stories Here.

Komentář přidal(a) Naren Sahava dne 2.Listopad.2018 v 13:01

děkuji za Tvé info Maxime....ale nemusíš mi hned - když máš příležitost - popisovat činnosti, které právě VYKONÁVÁŠ :-) ....takže si běž hulit někde jinde...nejlépe do prostoru Tobě známému ve 3D....PLPPS

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 8 hodinami
Uživatel Jirka Tanistra zanechal komentář k uživateli Maris Ahmed.
"Muj email je   jirkatanistra@gmail.comtam mne můžete kontaktovat.Jirka"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* V první řadě neodmítejte vakcínu agresivně a bez udání důvodu, a nebo proto, že ji jednoduše třeba nechcete a máte strach, že Vás otráví, nebo že jste četli, že to je jed o…"
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 19.9*.2020

Exaktné vedy - A Múdrosť, ktorou je Láska.Hĺbkou zvnútornenia individuálne prejavená - znovu zrodená /znovu sa rodiaca/. Inšpirujúca, motivujúca v menšom, či väčšom zabudnutí žijúceho Človeka - ľudí.Energie o ktorých bolo v kódoch hovorené…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Světové zpravodajské agentury si myslí, že žijeme v matrici ovládané umělou inteligencí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Velká tajemství budou odhalena (Marného okénko 19.Q9.2Q2Q.) Uvedeno ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Z Austrálie, speciálně ze státu Victoria a města Melbourne v čele se stal fašistický stát. Cenzura, zatýkání, zákaz vycházení v noci, přes den max do vzdallenosti…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Dr. Rashid Buttar na stanici NNN k současné situaci - velmi důležité - čtěte a hlavně ŠIŘTE, ŠIŘTE, ŠIŘTE *…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Další důkaz toho, že celej ten virovej humbuk je jen obrovský podvod. Nákupy testů už v roce 2017 a 18? To jako fakt?! To někde vyhrabali Nostradama a on jim řekl, že to vypukne v Číně a pak se to…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Hodnota koncentrace oxidu uhličitého měřená pod maskou.Hodnota se zvyšuje na více než 10ti násobek toho, co je povoleno na pracovišti. Hodnota by se během testu dále zvyšovala, ale…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Úzce související videa a články:* Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) Uvedeno ZDE.* Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy…"
sobota
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá bouře pro covid-19

Dr. Buttar - Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá bouře pro covid-19 Přepis textu níže uvedeného videa:Moderátorka: Některé lidi zajímá, jak je to s rouškami, karanténou, co se na nás chystá… Říkají, že spousta lidí zemře, ale nezemřela… Teď se věci znovu…Zobrazit další
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"*Další důkaz toho, že celej ten virovej humbuk je jen obrovský podvod. Nákupy testů už v roce 2017 a 18? To jako fakt?! To někde vyhrabali Nostradama a on jim řekl, že to vypukne v Číně a pak se to…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Proč je nošení roušek velice škodlivé Vašemu zdraví a jak se proti povinnosti nošení roušek bránit. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"*Další důkaz toho, že celej ten virovej humbuk je jen obrovský podvod. Nákupy testů už v roce 2017 a 18? To jako fakt?! To někde vyhrabali Nostradama a on jim řekl, že to vypukne v Číně a pak se to…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu žalobu na ČR za roušky uživatele Ina Obr.
"* Další důkaz toho, že celej ten virovej humbuk je jen obrovský podvod. Nákupy testů už v roce 2017 a 18? To jako fakt?! To někde vyhrabali Nostradama a on jim řekl, že to vypukne v Číně a pak se to…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu žalobu na ČR za roušky uživatele Ina Obr.
"Bububu s pokutami :) Netreba to platit, stale to hovorim :) Pána vytiahli policajti z vlaku pretože nemal rúško a nezaplatil pokutu na mieste tak mu pohrozili ,že zaplatí 1650 eur.Ale z úradu mu prišlo ,že…"
sobota
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel matka treza zanechal komentář k uživateli Maris Ahmed.
"hezke dny vam preji a klidny cas . dostala jsem od vas zpravu na imejl tak vam pisu . budu rada za vase zpravy . tereza ."
pátek
Uživatel Maris Ahmed zanechal komentář k uživateli Ivana Štilcová.
"Dobrý den,Jak je s tebou všechno, vybral jsem si po tvém krátkém profilu zájem o tebe a považoval jsem za nutné ti okamžitě napsat. Chci vám něco velmi důležitého sdělit, ale bylo pro mě…"
pátek
Uživatel Maris Ahmed zanechal komentář k uživateli matka treza.
"Dobrý den,Jak je s tebou všechno, vybral jsem si po tvém krátkém profilu zájem o tebe a považoval jsem za nutné ti okamžitě napsat. Chci vám něco velmi důležitého sdělit, ale bylo pro mě…"
pátek

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby