MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU a tím současně i poskytnutí dotace na provoz těchto stránek i na projekt: Mmáte zájem ... zde

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Kryon prostřednictvím Barbary Bessen, leden/únor 2014


Zdravím vás, milí přátelé, jsem KRYON z Magnetické služby. Mám radost, že jsem opět s vámi v tomto kruhu.  I když to, co říkám, vlastně není úplně správné, neboť u mnohých z vás jsem přítomen stále. Někteří z kruhu čtenářů pobývají v mé blízkosti již dlouho, žádají mne o radu a také se mnou hodně komunikují. A většinou bývám i při všech seminářích, které Barbara pořádá, přestože na nich oficiálně žádná poselství nepředávám. V této velmi vzrušující době s přísunem vysokých energií působíme totiž jako skupina. Tak třeba Saint Germain hovoří ke skupině účastníků nějakého semináře a zároveň jsem tam přítomen i já. A některé účastníky to trochu mate, protože slyší a vnímají Saint Germaina a zároveň i energii Kryona. Tak to však je a je to tak správné.   

Nyní nám dovolte, abychom se vám přiblížili ještě trochu víc. Udělej si pohodlí a zcela se ponoř do našeho setkání. Je to dobrá příležitost na chvíli odsunout práci a ponořit se do jiné úrovně. Tam, kde se nacházím, neexistuje nic takového jako je dualita. Nejsem ani nijak svázán s časem.  Pro mě je stále Teď. Proto vidím všechny tvé budoucí potenciály zároveň. Nevím, které si v následujících letech zvolíš, co pro tebe bude prioritou, ale vidět je mohu  všechny. Mohu také rozpoznat, který potenciál si nejspíš zvolíš. Vidím však i tvé pochyby, obavy, jež ti takový potenciál, nabízený tvým Vyšším já, způsobí. Buď obezřetný, protože budeš-li se ohlížet do minulosti, bude ti možná mnohý potenciál připadat příliš odvážný, příliš riskantní. Možná se zarazíš a řekneš si: „Raději o tom ještě popřemýšlím, dám tomu nějaký čas!“ Rád mluvím o časových oknech. To jsou okamžiky, ve kterých dochází k určitým synchronicitám a kdy je velmi vysoká pravděpodobnost úspěchu nějakého plánu či nějaké záležitosti. Může to vypadat jako skok do studené vody, ale může to proběhnout i tak, že se ti spontánně otevře dokořán brána k něčemu novému a na druhé straně už ti někdo bude podávat ruku.          

Otázka, která vyvstane v roce 2014 a následujících letech, zní:Jak chceš žít, aby to nemělo nic společného s tvou minulostí? Lépe řečeno: „Co si chceš nyní zvolit, na co chceš zaměřit svůj zájem a co přitom není logickým vyústěním tvého dosavadního života?“  Uvedu příklad. Pracuješ v nějaké firmě už pár let a tvůj nadřízený odchází ze své pozice. Zdá se, že bys měl být na řadě a povýšit na jeho místo. Z vnějšího pohledu to vypadá správně, avšak důležitá otázka zní: „Je to pro mě to pravé?“  Mnozí ve tvém okolí ti budou popisovat, jaké výhody sebou nové místo přináší. Když si však uděláš čas a nahlédneš do svého nitra, možná si uvědomíš, že nemáš vůbec chuť tuto funkci převzít.  Najednou si uvědomíš, že tě zajímají úplně jiné věci a že bys chtěl využít tohoto časového okna, aby ses osamostatnil třeba jako malíř. Ve tvém okolí se patrně najde málo lidí, kteří ti za takové rozhodnutí zatleskají. Avšak tvé srdce zvolá: „Sláva, to je skvělé. To je příležitost ke změně!“ V takovém případě sis zvolil jeden z božských potenciálů, které ti tvé Vyšší já nabízí, totiž abys vyjádřil sebe a své božské kvality. To byl jenom příklad. Jak je to však s tebou? Žiješ svůj život skutečně tak, jak bys ho chtěl žít?

Podívejme se ještě jednou na letošní rok a ohlédněme se za těmi předchozími. Rok 2012 byl rokem očekávání, rok 2013 byl pro mnoho lidí rokem čištění. Někteří se rozhodli opustit Zemi skrz smrt. Ještě pro ně nenastal ten správný okamžik, aby se tak intenzivně rozvíjeli. Rok 2013 přinesl i to, že přibylo ještě víc výbušných krizových oblastí. Je to způsobeno manipulací těch, kteří na válkách vydělávají, nebo je to tím, že lidé žijí v oblastech, které vyžadují silné čištění? Může to být i proto, že mnoho karmických otisků jak v lidech, tak na určitých místech vytvořilo a nadále produkuje velký potenciál násilí. Může to být i tak, že válka skutečně ještě zpracovává staré energie a zodpovědní lidé už vlastně vůbec nechtějí setrvávat v boji. Jsou unaveni a touží po míru. Ať je to jakkoli, na Zemi nyní existuje oboje: válka i mír. Otázkou je, zda člověk, který nyní posuzuje situaci, je připraven se rozhodnout pro mír. To zůstává nakonec na každém jednotlivci. I když je třeba ve vězení, válečném zajetí nebo leží ve vojenské nemocnici, může v sobě mír nalézt, žít jím a přenášet jej do vnějšího světa.

Připomeňme si: Skutečný mír najdeme jen uvnitř sebe. Kdo jiný by nám jej měl poskytnout? Vy tady na Zemi máte kolem sebe pořád ještě lidi, kteří dokonale hrají hru duality a pokoušejí se vás do ní stále znovu a znovu zatahovat. Jen si vzpomeň na svůj včerejší den. Koho jsi potkal, jaký jste spolu vedli rozhovor? Nad čím se ten druhý zamýšlel, s čím jsi vyjádřil souhlas, resp. co se tě nějak dotklo? A kolem čeho se pak vířily tvé myšlenky, i když už jste rozhovor ukončili? Vánoce jsou dobrým příkladem rodinných propletenců a jejich působení. Kdo je ti z tvého nejužšího rodinného kruhu nejmilejší? Komu se daří stále znovu ti vnucovat myšlenky a akce, do kterých se ti už vlastně vůbec nechce? Je to zajímavé, do jakého zmatku se opětovně zaplétáš, a to i v profesní oblasti, že? Přesto ti rád znovu zopakuji: Není to tak, jak to vypadá. Tvůj svět je tvým světem, skutečně jen tvým. Dostal jsi božskou tvořitelskou sílu, která s tebou vždy byla a která ti umožňuje, aby ses během vteřiny stal tvůrcem. Tvůrcem svého života. To není žádný otřepaný výrok, pokud to řeknu zjednodušeně. Vím, že je to obecně známé, avšak kdo z vás tím skutečně žije? Obracím se na všechny, kteří toto čtou nebo budou číst kdykoli jindy, nebo se k těmto řádkám znovu vrátí po delší době a pak možná pochopí, oč vlastně jde.    

Rok 2014 a následující léta budou ve znamení nových nasměrování ve vašem životě i v životě Země. Máte příležitost si udělat inventuru a zaměřit se novým směrem. Důležitý je čistý, opravdový záměr, to znamená, že budeš vnímat ze srdce, co je pro tebe ve tvém životě ještě odpovídající  a co už ne. Z čistého záměru svého posvátného vyššího srdce rozpoznáš, jaký by tvůj život mohl být, pokud připustíš, resp. uskutečníš určité myšlenky a následné kroky, tedy božské tvoření. Dovol, abych ještě jednou zopakoval: Existuje tolik světů, kolik je lidí. Každý si tvoří svůj svět každou vteřinou. Tvůrcem tohoto světa jsou myšlenky spojené s uloženými emocemi a strachy. Čím víc ustupují, resp. jak je propouštíš, přichází skutečná síla, energie Všeho-co-je. Mluvím často o Zlaté vlně, prvotní energii, a ta obsahuje všechny možnosti. Saint Germain by řekl: „To je cesta ke svobodě!“   

O roce 2012 jsem vám řekl, že 21.12.2012 je datum, které označuje polovinu mimořádného cyklu. Je to přímé nasměrování na centrum galaxie, které trvá přesně 36 let. Od roku 2013 zbývá ještě 18 let. Popřemýšlej, co bys v tomto časovém období chtěl vyřešit a čeho bys chtěl dosáhnout. Co bys chtěl prožít a co myslíš, že bys mohl udělat pro Zemi a lidstvo? Určitě to není to, co dělá mnoho lidí v západních zemích: hledat seberealizaci ve vnějším světě. Vidět materiální svět jako vyvrcholení všeho a - vycházet z toho, že jste vydáni na pospas osudu. Tématem, o kterém jsme již před léty hovořili, je převzetí zodpovědnosti za vlastní život. To zahrnuje i naprostou jistotu, že nic, co se člověku v životě děje, nezavinil někdo jiný. Ten jiný sice mohl být klíčovou postavou v určité události, ale tím se vlastně stal tvým učitelem, který ti poskytl možnost se zastavit a zamyslet nad dosavadní cestou. Nemám pravdu?     

Následující léta se budou vyznačovat přísunem vysoké energie. Magnetická mřížka se dál zjemňuje. Slunce mění své (magnetické) póly a rozmanité účinky toho všeho pocítí Země i vy, lidé. Na Zemi bude nadále proudit vysoká energie. A to také zahrnuje příležitost dál se nořit do svého nitra a zjišťovat:Kým skutečně jsem? Proč jsem tady? Jaké další staré otisky a vzorce mohu ještě propustit? Jaké nádherné potenciály, které již nebudou vystaveny žádným zátěžím z minulosti, se pak mohou objevit?“

Tady na Zemi je teď hodně starých duší, avšak vzhledem k celkovému počtu inkarnovaných  jich zas tak mnoho není. Přesto tyto nádherné duše postačí, pokud jsou si samy sebe vědomy, aby ještě intenzivněji podporovaly Zemi na její cestě. Jde o propojování krystalické mřížky. Je to jako síť, kterou tkáte a kterou Země jemně přijímá do svého pole. Někdy v nepříliš vzdálené době se stará Země spojí s tou novou a vše, co souviselo s tou starou Zemí, astrální úrovně a polarizovaný svět temnoty se rozpustí, resp. přesune svůj zájem do jiného světa duality až do té doby, než bude tato hra úplně ukončena. Tak to bude.

Do té doby budeš jednat s jednou nohou v dualitě a s tou druhou v multidimenzionalitě, jak znovu rád opakuji. Uměním je obojí vzájemně propojovat. Jako příklad rádi uvádíme řeku.  Jsi božská bytost rozkročená jednou nohou na jednom břehu a druhou nohou na druhém břehu. Roznožuješ mezi oběma břehy stále víc. Dualistickou nohu však přitahuješ víc na multidimenzionální stranu. To způsobuje, že si vytváříš jiný svět, výše vibrující, jenž vzniká tvými vyššími myšlenkami a činy. Pouštíš si do svého života stále víc lásky, všezahrnující lásky, žiješ z Posvátného vyššího srdce. Vyzařuješ to a utváříš si tak svůj život. Kdyby pak někde na Zemi došlo třeba i k nějaké válce, tebe už nedostihne. Možná to vypadá jako postavené na hlavu. Ale je to tak, protože jsi změnil své těžiště, zorný úhel. Až k tomu dospěje víc lidí, Nová země vznikne rychleji.  

Je to starý trik s cíleně zaměřeným úhlem pohledu, který vám chceme přiblížit novým způsobem. Jde o tu věc s dualitou a bytím ve vyšších úrovních. A to si tvoří člověk sám. Je pochopitelné, že ne každý bude chtít jít touto cestou hned, protože to záleží na jeho rozhodnutí, že? Není to nespravedlivé, on to tak chce. Představ si, že každá duše, která se sem inkarnovala, si tuto cestu zvolila. Mnozí to považovali za největší dobrodružství vůbec a než sem přišli a vnořili se do pozemské sféry, byli velmi vzrušeni. To jsi byl taky. Nyní se toto dočasné dualistické dobrodružství pomalu chýlí ke konci pro toho, kdo to tak chce. Záleží na svobodné vůli, kterou samozřejmě po několika životech zastíní pozemské zkušenosti, pokud chápeš, co tím myslím. Nech si to všechno ještě jednou projít hlavou.

Země má svou cestu, každá duše má svou cestu. Ve všech dobách existovala možnost ukončit pozemské zkušenosti. Existovaly duše, které tu byly dokonce jen jednou. Prohlédly tento trik velmi rychle. Mnohé duše však potřebovaly delší dobu a některé ještě delší. Tak to prostě v dualistickém systému funguje. Takže nemá žádný smysl se domnívat, že na Zemi vládne nespravedlnost. Dokonce i ti, které nazýváte ilumináty, k téhle hře patří. I oni půjdou cestou domů, až pro ně nastane odpovídající doba. Ty můžeš pro sebe i ostatní udělat nejvíc tím, že v sobě budeš vytvářet a udržovat mír. I zde platí zákon rezonance. Mír přitahuje mír. Lidé, kteří žijí mírem, přitahují lidi, kteří si mír přejí a ti pak infikují další lidi. Tak se mír šíří. Přesto jistě nelze namítat nic proti tomu, když je někdo aktivní navenek a například podepisuje nějaké petice na protest proti tomu, co se děje s vodou nebo proti dodávkám zbraní do jiných zemí apod. Bylo by načase, aby i vlády tyto kroky důkladně promýšlely. Přesto jsi jen ty sám svého štěstí strůjce, a tím automaticky i těch druhých. Každý, kdo se vydal touto cestou, mění pole, které tu všechny vyživuje, sytí a ovlivňuje. Je-li v tomto poli silně zastoupen mír, začínají se válečné oblasti rozpadat. Působí to tak, jako kdyby všichni najednou odložili stranou všechny pušky a jiné (i energetické) zbraně a došlo tak k oboustrannému odzbrojení. Kdo by pak dál vedl válku?  

Všechno je vlastně na dobré cestě. Jen se nesmíte nechat rozrušovat vnějšími zprávami z médií a od vašich bližních. Snaží se vás cíleně i nevědomky utvářet. Avšak když se na zprávy  nebudeš dívat a nenecháš se infikovat, určuješ ty sám, jaké myšlenky a skutky tě utvářejí, není-liž pravda? Všechno už bylo řečeno, milí přátelé, nyní je na vás, abyste tyto  myšlenky šířili dál, resp. poskytli jim dostatek prostoru, aby mohly následovat skutky. A někdy je dobré - někteří z vás budou tuto větu milovat - jen tak zůstat sedět a oddávat se dennímu snění o tom, jak by ta Nová Země pro člověka samotného mohla vlastně vypadat. Takto si dlouze snít na pohovce, na zahradě nebo v parku dodává sílu a má i tu moc, aby se vysněné stalo skutečností. Neboť nezapomeň, že když si něco stále představuješ a podporuješ to mocným pocitem ze srdce, může se to velmi rychle uskutečnit. Najednou se ocitneš tam, kde jsi chtěl být, bez velké námahy, beze strachu, bez členů rodiny potřásajících hlavou. Prostě tam jsi, vytvořil sis to, neboť ty jsi Bůh.

Jsme tu vždy pro vás. V hluboké lásce a sounáležitosti

KRYON  

Poselství přijala Barbara Bessen začátkem ledna 2014. Článek je k volnému, nekomerčnímu využití s uvedením zdroje. Změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu http://www.barbara-bessen.com/kryon-channeling-januarfebruar-2014/ pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.


Kryon - Vplout do nové skutečnosti Tisk
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 21 Leden 2014 21:57Zdroj: http://www.transformace.info/index.php?view=article&catid=37:pi...


.

Zobrazení: 1345

Komentář přidal(a) Wena dne 24.Leden.2014 v 17:10

Díky za info....♥

Komentář přidal(a) erin dne 25.Leden.2014 v 13:23

...krása ... děkuji

Komentář přidal(a) Ywet dne 25.Leden.2014 v 15:01

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 25.Leden.2014 v 19:12

Úzce související články:
* Jak se naučit poslouchat svůj vnitřní hlas - a stát se šťastným/šťastnou (ve stavu naprostého uvolnění je zcela nemožné myslet negativně) Uvedeno ZDE.
* Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
* Co je to akáša? (doporučuji všem, kteří se chtějí stát vědomími tvůrci svého života, světa a osudu) Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* Vyberte si úroveň svého vědomí. Uvedeno ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
* Aktivace portálu vaší šišinky mozkové (epifýzy) Uvedeno ZDE.
* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* STRUKTURA REALITY A ZRCADLA Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.
* Existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ, stačí si z nich jen vybrat. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.

* Vynikající, oči otevírající videa, která by měl ve vlastním zájmu shlédnout každý Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 25.Leden.2014 v 21:46

Vybočuj z davu – budeš potrestán! Jak opustit bezpečný přístav? Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 27.Leden.2014 v 0:46

Kvůli skeptikům jako je Sato jsem napsal článek s názvem: Proč vbrzku dojde k transmutaci veškeré hmoty do vyššího, světelného projevu existence, čili k vzestupu planety do vyšší dimenze Uvedeno ZDE. Článek vysvětluje proč vbrzku dojde k transmutaci veškeré hmoty do vyššího projevu existence a to ať se to někomu líbí nebo ne. :-)

Komentář přidal(a) Ladislav dne 29.Leden.2014 v 15:36

Dobre vravíš , Sato, časové horizonty niektorých udalostí sú nám neznáme.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 12.Únor.2014 v 12:39

KVANTOVÉ NAPOJENÍ: až téměř zázračně rychle přenastavuje, propojuje, uzdravuje a probouzí lidi bez ohledu na jejich duchovnost, či racionálnost. Více podrobností ZDE.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.

* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.


Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.


Fio banka v Kč, č.účtu: 2800690360/2010 IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
(uveďte prosím své jméno nebo svůj nick, aby bylo rozeznat od koho co přišlo). Seznamy přispívajících jsou ZDE.


Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout k užívání zdarma menší pozemek, nebo pronajmout třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.


Podpořit výše jmenované můžete též tím, že si přes nás sjednáte povinné ručení na motorové vozidlo. Podrobnosti ZDE.


Předem Vám za to velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle:
Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.


10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.


* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.


* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Śtěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Powerful! Mind Secrets you MUST know! - The Key To Permanent Change (Law of Attraction) Here."
před 19 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 20.8.2019

Výrazné posuny celej slnečnej sústavy slnečnou parabolou. ....... všimnite si cca od 21.8. posun Zeme smerom hore. Budeme v podstate prenikať uhlopriečne cez nepredstaviteľné vlnenie /vzhľadom na rozmerovosť/ - čo je samozrejme čisto z fyzického…Zobrazit další
před 20 hodinami
Uživatel Naren Sahava přidal komentář k příspěvku do blogu Anglie je díky Muslimské Islamizaci mrtvá, proto odchází z EU uživatele Zlaté Živé Světlo.
"tohle se děje POUZE těm, co mají VĚDOMÍ níže - hodnoty 200...viz.ČÁST I. NÍŽE NEŽ 200. ÚROVNĚ EGAPřehled – Evoluce vědomíKapitola 1. Hanba: zoufalství (úroveň 20 a…"
včera
Uživatel Som slobodná bytosť aktualizoval svůj profil.
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Zakázané video z TEDu - Válka o vědomí (ayahuasca) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* The Energy Extraction Matrix: War of the Frequencies Here. (it is good info., but Earth is Holografic projectionnot, not flat, as is said in this video)* The Secret To A Healthy Body & Mind - Distilled Water ✅ (Radio Show)* Vybalancuj Mužskou…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Zakázané snění [Válka o vědomí 2] uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* The Energy Extraction Matrix: War of the Frequencies Here. (it is good info., but Earth is Holografic projectionnot, not flat, as is said in this video)* The Secret To A Healthy Body & Mind - Distilled Water ✅ (Radio Show)* "UNBLOCK ALL 7…"
pondělí
Uživatel A.Z. přidal komentář k příspěvku do blogu Anglie je díky Muslimské Islamizaci mrtvá, proto odchází z EU uživatele Zlaté Živé Světlo.
"S imigranty je ještě horší problém, než jaký je s mnohými cikány. Imigranti - 10 minút pravdy Mariána Kotletu ZDE.Co MUSÍTE vědět o válce v Sýrii... ZDE.Pět…"
pondělí
Uživatel A.Z. přidal komentář k příspěvku do blogu Anglie je díky Muslimské Islamizaci mrtvá, proto odchází z EU uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Další pokus o výplach Vašeho mozku někým, kdo je téměř s určitostí placen nadnárodní korporátní elitou, která se snaží zničit kulturu jednotlivých…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak aktivovat své čakry a stát se opět nedílnou součástí extatické, ozdravující, regenerující, omlazující, revitalizující, tvořivé duchovní postaty, umožňující tvořit si svůj svět dle svých představ uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* "UNBLOCK ALL 7 CHAKRAS" 8 Hour Deep Sleep Meditation: Aura Cleansing & Balancing Chakra ZDE.* Sleep Music, Serotonin Release, Binaural Beats, Beat Insomnia, Stres Relief ZDE.* The Secret To A Healthy Body & Mind - Distilled Water…"
pondělí
Som slobodná bytosť je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Anglie je díky Muslimské Islamizaci mrtvá, proto odchází z EU uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Že by takto vypadali zubožení Imigranti? Pravá tvár prisťahovalcov v Nemecku Video s CZ titulky ZDE. Že by zubožení Imigranti vypadali takto? Všechna sranda končí tam, kde začíná…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Anglie je díky Muslimské Islamizaci mrtvá, proto odchází z EU uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Pošlete to i svým dětem, aby nám za pár roků nevyčítaly, že jsme jim to neřekli Uvedeno ZDE."
neděle
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 17.8.2019

Príjemný deň priatelia. Možno si poviete -..... ako pre koho.... - ale pozrime sa na to i z tej druhej, lepšej stránky. Ono je fajn, že sme sa vôbec zobudili :). A ďalšie okamihy sú na nás. Rýchlosť, akou sa zmeny dejú je ľahko pochopiteľná na…Zobrazit další
sobota
Uživatel Král Králů přidal komentář k příspěvku do blogu Féwa - Info 16.8.2019 uživatele Ina Obr.
sobota
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 14.8.2019

Súdržnosť prameňa, ktorý z nás vyviera ...... zo srdca každej bunky.Ono je tomu tak, že na niečo dosah máme /sme schopní…Zobrazit další
14.8.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
13.8.
Uživatel Král Králů přidal komentář k příspěvku do blogu Féwa - Info 12.8.2019 uživatele Ina Obr.
""Všetko čo bolo do dnešného dňa vnímané ako stred už stredom nie je /s dobehom sa deje/. Info - kód zajtra nazdieľam." Už ani nevíš, co jsi včera psala. - () Buť chvilku tiše,…"
13.8.
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 11.8.2019

Všetko čo bolo do dnešného dňa vnímané ako stred už stredom nie je /s dobehom sa deje/. Info - kód zajtra nazdieľam.Rekalibrujúce magnetické posuny týkajúce sa zmien poľa.*****Póly sa prispôsobujú zmene, ktorá sa v súvislosti s posunom stredu…Zobrazit další
11.8.

© 2019   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby