* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Kruhy v obilí, jejich poselství a co a proč je vytváří.

Velice naučné a inspirativní video s názvem: Kruhy v obilí - Brány z jiných Dimenzí CZ dabing Uvedeno ZDE. (Pokud toto, či kterékoliv jiné video zmizí, pokuste se ho podle názvu na youtube vyhledávači najít znovu.) * KRUHY V OBILÍ ICH TVORBA cut (jak jsou ty pravé vytvářeny) - ZDE. (Kruhy v obilí údajně nedělají ufa, ale naše vyšší - energetická já.) Právě dochází k transmutaci veškeré hmoty z báze uhlíku na bázi křemíku. Úzce související video s názvem: Uhlík 6-6-6 končí je v článku: Tajemství uhlíku 7 Uvedeno ZDE. Úzce související článek: Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili - ZDE.


binární kód objasňující rozdíly mezi uhlíkovým a křemíkovým projevem existence

2012 - Mayská proroctví a kruhy v obilí HQ CZ Uvedeno ZDE. Podle kosmických hodin (propojující jednotlivé cykly do jednoho společného tady a teď) ještě zcela nenastalo, neboť Gregoriánský kalendář založený na 12ti měsících (místo na 13ti cyklech lunárních) neladí s cykly - "hodinami" kosmickými. Úzce související článek s názvem: Esoterická agenda CZ titulky Uvedeno ZDE.


kosmické hodiny odpočítávající měsíční, planetární, sluneční, galaktické atd. cykly

Kruhy v obilí 1994 - 2010 Uvedeno ZDE. Kruhy v obilí jsou tvořeny světelnou plazmou, což je část vědomí našeho vyššího já, které nás upozorňuje na to, že je čas se už "probudit", neboť se tento svět přelaďuje na vyšší frekvence a vstupuje do vyšší dimenze.)
DETEKTOR: Kruhy v obilí Uvedeno ZDE.


osmistěn, čili duchovní srdce (mající ve svém středu nulový bod) rozkreslené do jednotlivých ploch

Sledování obrazců kruhů v obilí pomáhá v našem "spícím" DNA aktivovat kódy, které každému umožňují rozpomenout se kdo je, proč je zde a co je jeho zdejším osobním posláním. Takže pokud se chcete rozpomenout a dozvědět se více o sobě a o Univerzu, tak mrkněte na video s názvem: 600 + kruhů v obilí ~ Ohromující prezentace. Uvedeno ZDE.


12 vláken DNA + 1 střdové vlákno, tvořící středový sloup světla, vedoucí z jádra, čili z nulového bodu

Úzce související články:
* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
* Kvantová DNA nefunguje lineárně Uvedeno ZDE.
* Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.
* Počátek aktivace DNA Uvedeno ZDE.
* Skutečné vědění je zadarmo. Je zakódováno ve vaší DNA" je uveden ZDE.
* Kryon - Poslední channeling roku 2013 je uveden ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.


                                              Pra-Světlo vnitřní, duchovní podstaty

... Řekli jsme vám, že v mezidobí - mezi koncem roku 2012 a začátkem roku 2014 – bude čas rekalibrace.
... Co víte o identických dvojčatech? Víte, že mají jako jediní na planetě identickou DNA. A co víte ze studií o identických dvojčatech? Víte, že mohou být na opačné straně planety, a mají stejnou intuici ve stejný čas ohledně něčeho, co se děje. Co to říká o DNA? Je propojená. Je propojená v kvantovém stavu. ... 

Duch nepracuje s kalendářem. Až nadejde první leden 2014, ujistěte se, že neoslavujete, že všechno už je prostě paráda! Protože každý z vás je jiný, vaše cesty jsou jiné, rekalibrace jsou rozdílné a řešení vašich problémů jsou různá. Ale co vám chci říci je, že semínka rekalibrace byla tento rok zaseta a 2014 je rok, kdy začnou růst. Pole vaší DNA se pomalu vrátí do kalibrace, ale s jinou předlohou. Takovou, která je vylepšená a připravená pro věci za hranicemi staré energie. ...

Zdraví. Když tedy víte, co se děje ve vašem těle, že je benevolentní a že se začíná znovu srovnávat, máte příležitost dát mu kvantové instrukce svojí intuicí. Neřekl jsem mozkem, že? Musíte použít koncepční intuitivní myšlenky. Vnímejte sami sebe jako uzdravené! Pohleďte na sebe, že jste venku z nemoci nebo anomálie! To jsou instrukce, které půjdou přímo do vaší DNA, k receptorům, které jsou zcela připravené obdržet vaši informaci. Vyléčení pak budou rychlá. Věřte mi. To nejhorší už je za vámi. Ale přeladění a zvládnutí nových energií nějakou dobu potrvá. Takže nespěchejte. Ale to nejhorší už skončilo. ...

Považujte rok 2013 za rok temnoty, pokud chcete. Procházíte mlhou, která se rozestupuje. Nevyčistí se všechna najednou. Ale jakmile to bude lepší, ucítíte to. Pocítíte to mnoha způsoby, drazí. Napojení, vyladění se, nic není lepší, než úplné propojení s DNA, se zdrojovou předlohou stvoření. A dovolení – ó máte si toho tolik co dovolit (úsměv). Benevolentní DNA… uvědomuješ si, Yawee, že jsi první, kdo ji používá? Uvědomuješ si, Yawee, co od teď můžeš dělat, když víš tyto věci? ... Celý článek s názvem: Kryon - Poslední channeling roku 2013 je uveden ZDE.


DNA v kvantovém propojení tvořící jednotu - jedno společné, kolektivní vědomí

Telepatie, komunikace s jinými úrovněmi vědomí, chanelling (čili příjem informací z jiných úrovní vědomí) atd. funguje na kvantovém principu a to tím způsobem, že se bytost přes své osobní DNA (např. přes svou korunní čakru) napojí na kosmické DNA, které v sobě obsahuje Vše-Vědomí Univerza. Odtud bytost zadáním záměru toho co požaduje získává požadované informace okamžitě, neboť DNA je stvořeno ze světelných vláken, po kterých se informace šíří rychlostí myšlenky. Je třeba si taktéž uvědomit, že každý individuální projev existence je jen pouhé zdání individuality, neboť přes kosmické DNA, čili přes kosmické vše-Vědomí je naprosto vše se vším navzájem propojeno. To znamená, že v Univerzu je ve své podstatě jen jedna jediná bytost JÁ Jsoucno - Absolutno, které se pouze dočasně individualizovalo do nejrůznějších JSEM to či ono.

Úzce související články:
* Jak a z čeho je tvořeno celé Univerzum, tedy veškeré vesmíry, dimenze, světy, reality a naprosto vše ostatní v projevu hmotné i nehmotné - frekvenční podobě existence. Uvedeno ZDE.
* Existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ, stačí si z nich jen vybrat. Uvedeno ZDE.
* Každá realita je pouze naše navenek projevená představa. Uvedeno ZDE.


obraz od Alexe Greye znázorňující centrální slunce a světelná vlákna propojující navzájem vše se vším

Z čeho a jakým způsobem je tvořena veškerá tzv. hmota, včetně toho jak vzniká vně projevené světlo, je velice pěkně vyobrazeno na níže uvedeném videu. Není třeba znát anglicky, neboť vyobrazení, která začínají od třicáté vteřiny, mluví sama za sebe. Video s názvem: PROBUĎTE SE POMOCÍ TAJNÉ GEOMETRIE! je uvedeno ZDE.

Překlad anglických slov uvedených v první části videa s názvem Probuďte se prosím ... . Příběh tvoření: the word = slovo (čili vibrace), the light = vně projevené světlo (polarizované na Jin a Jang), genesis = zrod, egg of life = vejce života, flower of life = květ života, fruit of life = ovoce života (čili tzv. hmotný projev existence), creation = tvoření,

Z tohoto základu jsou zrozeny elementy: earth = zem, fire = oheň, air = vzduch, water = voda, spirit = spirituální - duchovní podstata.

Tvoření expanduje a nekonečně tvoří. My všichni jsme tvoření, my všichni jsme spolutvůrci. Připravte se na probuzení do velkolepé duchovnosti (Božskosti) - TEĎ !!!


vnitřní světlo pramenící z nulového bodu vně tvoří pomocí Merkaby
hologram s Jin & Jang spirálami

Další úzce související články:

* Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.
* Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.
* Aktivace portálu vaší šišinky mozkové (epifýzy) Uvedeno ZDE.
* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.


* Inspirace pro tvoření Ráje na Zemi, kde je radost pobývat a žít naleznete ZDE. * Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ. Uvedeno ZDE. * Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. Uvedeno ZDE.Návod jak si propojit své multidimenzionální Já (multidimenzionální projev své existence) do jednoho tady a teď.

 7 Platónských těles: krychle - element Země, 20ti stěn - element Vody, 4 stěn (trojúhelníková pyramida s trojúhelníkovou základnou) - element Ohně, dva opačně směrované ohně v sobě - Merkaba (nebo-li tvořivý dvouplamen), 8mi stěn - element Vzduchu, 12ti stěn, Pátý element (spirit podstata), koule - Duchovní podstata obsahující Otec - Jang / Matka - Jin. Úzce související článek s názvem: Jak se propojit se svým vyšším Já a s Gaiou, obnovit si spojení se svým multidimenzionálním Já a stát se opět vědomým tvůrcem svého světa a jeho realit. Uvedeno ZDE.


Kvadratura kruhu = stejný obvod kruhu i krychle    krychle s osmistěnem obsahující Davidovu hvězduPřed tvořivou vizualizací, požádejte své vyšší Já (svou duchovní podstatu) aby vás vedlo.
Až s vizualizací začnete, tak si představte tyto obrázky třídimenzionálně a to tak, že z vašeho osobního nulového bodu, čili z vašeho osobního duchovního srdce (které je zhruba 5 cm nad srdcem fyzickým, ale na ose vaší páteře) si každým výdechem z tohoto osobního nulového bodu kolem sebe začněte vytvářet světelnou bublinu - kouli, která je o dost větší něž vaše tělo, ale tak veliká aby byla zmenšena v poměru zlého řezu s velikostí naší planety. Vaše vyšší Já ví naprosto přesně jak to udělat, tak z toho nedělejte žádnou vědu, jen následujte svou intuici. (Dýchání přes váš osobní nulový bod a tvoření si kolem sebe světelné koule libovolné velikosti je důležitý, neboť tím si kolem sebe vytváříte ochranný světelný obal.)

Pak si představte, že v té kouli je světelná krychle (taktéž větší než vaše tělo), ale o něco menší než je velikost té světelné koule, s tím, že její rohy přesahují ven z koule - kruhu, viz uvedený obrázek. Potom si představte, že v té krychli máte světelný osmistěn obsahující Davidovu hvězdu, nebo-li Merkabu (dva do sebe vklíněné čtyřstěny) a že to vše dohromady tvoří tzv. Metatronovu kostku (zahrnující všech 7 Platónských těles), obsahující v sobě i 12ti a 20ti stěn. (13,20,33, - 12 + 1 nulový bod + 20 = 33) Pak si představte, že pomocí tzv. posvátné geometrie je všech 7 platonských těles navzájem propojeno světelnými vlákny tak, aby to vytvářelo Metatronovu kostku obsahující naprosto vše co Metatronova kostka obsahovat má.

Tím se propojí nejen jednotlivé části vašeho multidimenzionálního Já, ale přes svůj osobní nulový bod se spojíte i s Vše-Vědomím celého Univerza a jeho moudrostí. Zároveň se stanete i zářičem harmonizujícího, regenerujícího, ozdravujícího a omlazujícího duchovního světla, které harmonizuje naprosto vše na co jen pomyslíte, co děláte a kde se byť třeba jen pouhou myšlenku nacházíte. Úzce související článek: Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými. Uvedeno ZDE.


Metatronova kostka obsahující v sobě veškerou posvátnou geometrii


Nedělejte si těžkou hlavu z toho že nevíte jak to má být, neboť pro vaše vyšší Já (Duchovní - Boží podstatu) to je hračka a ví naprosto přesně jak to má být a když ji požádáte (stačí jen v duchu), tak pro vás udělá to co si přejete. Zadávejte ale vždy svá přání co možná nejpřesněji a tak, aby z toho vyznělo, že si to přejete již TEĎ a ne až někdy v budoucnu. To znamená, vyvarujte se v žádosti všech budu, rád/a bych přál/a bych si atp. a místo toho zadávejte žádosti ve tvaru žádám od nyní a na pořád atp., nebo Já JSEM (již nyní) takový/taková (to co si přejete) a k tomu požádejte své vyšší Já aby toto vaše rozhodnutí (tvořící váš vnitřní osobní program) energeticky podpořilo.

Vyšší Já s námi komunikuje telepaticky, pomocí obrazů a pocitů, takže pokud máte pocit, že je třeba udělat něco jiného než se domníváte vy že je třeba udělat, tak to udělejte tak jak máte POCIT že je třeba to udělat. Vaše vyšší Já totiž vidí nejen do minulosti a budoucnosti, ale i do naprosto všech paralelních (možných) realit a proto ví naprosto přesně co je třeba udělat, kdy je nejvhodnější doba to udělat a v jakém pořadí to udělat, abyste dosáhli toho co si přejete co možná nejrychleji. Jakmile začnete naslouchat informacím přicházejícím od vašeho vyššího Já (které jsou něžné a jemné jako jarní vánek (a ne hrubé jako info. od vašeho nebo něčího ega) a zvednete zadek :-) a začnete dělat to co máte pocit že je třeba udělat, tak budete vždy v pravý čas na pravém místě aby se vaše přání, žádosti a prosby velice snadno a rychle plnily.

Též vždy zadejte záměr (důvod) proč, z jakého důvodu to chcete či potřebujete a chovejte se pokud možno stále jako vítěz a pohodář/ka, i když to třeba momentálně nebude až tak dobré. Uvědomte si, že čím více jste ve vnitřním klidu a pohodě, a v harmonii se všemi a vším ostatním, tím vyšší frekvence vaše energetické Já obsahuje. To způsobuje nejen to, že tím snáze se vám vše začne plnit dle vašich přání, ale současně dojde i k tomu, že se vaše tělo začne o to rychleji transformovat z báze uhlíku na bázi křemíku, což je podstatně vyšší, nesčíslněkrát tvořivější a tudíž nesčíslněkrát volnější forma projevu hmotné existence. Též je třeba za vše slušně poděkovat a projevovat vděčnost za to, co pro vás vaše vyšší Já (či andílci nebo ty které budete o něco žádat) dělají. To by mělo být samozřejmostí, neboť nejen vaše vyšší já, ale i např. květina vám začne krásně kvést, když ji pochválíte za to jakou vám dělá radost. Úzce související video: Osvoboďme se - Bashar, Abraham, Wayne Dyer Uvedeno ZDE."Já Jsem" je dokonalý Boží tvůrčí princip. Je to čistá energie Světla, která v každém okamžiku obklopuje a prostupuje celou Vaši Bytost. "Já Jsem" je tvůrčí myšlenka, která byla na počátku celého stvoření. Když říkáte tato magická slova, ve skutečnosti používáte tu největší a nejmocnější sílu, která v každém okamžiku tvoří celý Vesmír. Když říkáte "Já Jsem", promlouváte mými ústy. ("Či" - Energie Vesmírného vše-Vědomí) "Já jsem" je dokonalé Boží Vědomí Jednoty a Celku, které všechno co má rozdává. "Já Jsem" je nejhlubší Soucit a nejkrásnější Láska, která nemá nic společného s Vaším limitovaným lidským vědomím, které se oddělilo od své Boží podstaty. (Řiď se svými City, naslouchej své Duši, čili svému Opravdovému - Pravému Já.)

"Já Jsem" je mé jméno a o cokoliv mne z čistoty srdce požádáte, to dostanete. Jen na vás záleží, jaký bude Váš svět. Cokoli dáš za slůvko "Já", to se stává Tvým Tvůrčím Rozkazem! Ty vyvoláváš to co myslíš, cítíš a říkáš, neboť myšlenky pocity a slova na sebe nakupí Mé Energie, které vytvářejí nejrůznější reality a přivádí je v existenci. (Čím více jsou přítomny konstruktivní harmonické frekvence, čili Láska, tím delší je trvání jejich existence)

Stále platí: O čem přemýšlíte, to přitahujete, co přitahujete, to prožíváte, co prožíváte, tím se stáváte a čím jste Vy, tím jsem i Já, neboť: Vy a Já jsme Jedna Bytost! Já (jsem) vaše mysl a Vy (jste) moje tělo = Tvůrčí Akt Absolutno = souhrn harmonických energií vše-vědomí - paměť všeho co, kdy, kde existovalo! (Moudrost věků) Celý text je uveden zde: www.trefy.cz/tajemstvitvorenirealit


Úzce související články:
* Jak se propojit se svým vyšším Já a s Gaiou, obnovit si spojení se svým multidimenzionálním Já a stát se opět vědomým tvůrcem svého světa a jeho realit. Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Co je to akáša? (doporučuji všem, kteří se chtějí stát vědomími tvůrci svého života, světa a osudu) Uvedeno ZDE.
* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE (osobního nulového bodu) Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* STRUKTURA REALITY A ZRCADLA Uvedeno ZDE.


* Vynikající, oči otevírající videa, která by měl ve vlastním zájmu shlédnout každý Uvedeno ZDE.


* Video s názvem: Sen, který žijete, tvoříte vy! (NOVÝ SEN - Nebe na Zemi) Uvedeno ZDE.

* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.

* VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze. Uvedeno ZDE.


.

Zobrazení: 11154

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 18.Leden.2014 v 22:10

Další úzce související články a videa:
* Esoterická agenda CZ titulky Uvedeno ZDE.
* 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze je uvedeno ZDE.
* AKTURIÁNSKÝ KORIDOR 2011 - uvedeno ZDE.
* Aktivace portálu vaší šišinky mozkové (epifýzy) Uvedeno ZDE.
* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 19.Leden.2014 v 14:13

* Teal Scott: Prečo si duchovní účitelia tak protirečia?
http://www.youtube.com/watch?v=gXm0mSONUT4

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 19.Leden.2014 v 15:03

To co je uvedeno na přiloženém videu je pouze zlomek toho co je v 5.D možné. Čím méně má člověk strach a čím více věří intuici pocházející z vyššího Já, tím více nekonečných možností a schopností se mu otevírá.

Uvědomte si, že jsme především tvořivé vědomí, které funguje dle osobního přesvědčení, jež v nás tvořící program našich možností, čili toho co jsme schopni umět a dokázat.

Takže odložte veškeré strachy, nechte se vést svým vyšším Já s svět nekonečných možností a schopností se vám začne otevírat dokořán.

Video s názvem: Lidé jsou úžasní 2013 je uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 19.Leden.2014 v 23:02

Sledování obrazců kruhů v obilí pomáhá v našem "spícím" DNA aktivovat kódy, které každému umožňují rozpomenout se kdo je, proč je zde a co je jeho zdejším osobním posláním. Takže pokud se chcete rozpomenout a dozvědět se více o sobě a o Univerzu, tak mrkněte na video s názvem: 600 + kruhů v obilí ~ Ohromující prezentace. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 20.Leden.2014 v 13:09

* Bashar Channeled ET Agenda on Disclosure & Contact 1
http://www.youtube.com/watch?v=tSbC0ppqR9g

* Bashar Channeled ET Agenda on Disclosure & Contact 2
http://www.youtube.com/watch?v=e4juznhkBGA

* Bashar - Why ETs do not yet make contact
http://www.youtube.com/watch?v=KRdYQ07xyok
.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 21.Leden.2014 v 11:10

* V Antarktidě byl nalezen havarovaný mimozemský létající talíř a základna 2013 HD - Evidence UFO v Antarktidě Více na videu ZDE.
* Dmitrij Medveděv tvrdí, že mimozemšťané žijí mezi námi Uvedeno ZDE.
* NASA snímky o UFO a základniach mimozemšťanov na odvrátenej strane mesiaca Uvedeno ZDE.


* VETŘELCI DÁVNOVĚKU S05E02 UTAJOVÁNÍ 2012 HDTV Uvedeno ZDE.
* Vetřelci Dávnověku Spojení s NASA 5.časť cz dabing Uvedeno ZDE.
* 19 minut, které ti změní pohled na svět (CZ titulky) Uvedeno ZDE.
* Dr. Steven Greer - Příslib nových energií (o možnostech lidstva a technologiích od E.T.) Uvedeno ZDE.
* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. Uvedeno ZDE.
* Otevřete svou mysl (CZ titulky) Uvedeno ZDE.
* Mexická vláda odhaluje Mayské dokumenty dokazující mimozemský kontakt Uvedeno ZDE.
* Pavel Roško, Vítejte na vesmírné lodi Uvedeno ZDE.
* Utajovaný vesmír 3 - kruhy v obilí a spiknutí (CZ titulky) Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 22.Leden.2014 v 14:46

* Video s CZ titulky: Chybějící článek evolučního vývoje lidstva? My jsme ten chybějící článek, důsledek zkříženi s mimozemským DNA. (CZ titulky) /  Missing Link in Human Evolution? we are the missing link as a result of alien DNA crossing - CZ Uvedeno ZDE.
* Podrobnosti o původu existence tohoto světa, který byl stvořen a osídlen nejrůznějšími tzv. tvořivými bohy, čili i tzv. padlými anděly, jsou na 16ti velice zajímavých videích (s CZ titulky), Uvedeno ZDE.
* Skrytá historie lidstva Uvedeno ZDE.
* Naše galaktická historie - poselství Adronise Uvedeno ZDE.
* Poselství Plejáďanů 2012 - Budíček pro Světelnou rodinu". (Začátek příběhu začíná časem na videu: 4:19 minut.) Uvedeno ZDE.
* David Icke odhaľuje Matrix (SK titulky) Uvedeno ZDE.
* Vzpamatuj se člověče dokud je čas, nebo se z tebe stane taktéž bezcitný biologický robot, :-( jako se stal z šediváků. Uvedeno ZDE.
* Návrat nositelů světla na Zemi. The Return Of The Lightworkers on Earth - CZ Uvedeno ZDE.
* Mýtický Adam a Eva byli stvořeni Anunnaki, čili tzv. padlými anděly - mimozemšťany. Pradávné texty jako např. Sumérské, Egyptské a Korán hovoří o tom, že bohové naučili člověka řeči. Více ve videu v angličtině: Aliens DNA changes, the missing link of human evolution. Uvedeno ZDE.
* Krev Anunnaků Uvedeno ZDE. (15 - 16 % lidstva má krev RH negativní, to znamená, že nemají žádné geny z opic)
Další související videa v angličtině:
* Blood type is a bloodline - RH Negative - RH Positive Blood Uvedeno ZDE.
* The RH Negative Blood Type: Part 1 (Origin Theories) Uvedeno ZDE.
* The RH Negative Blood Type: Part 2 (Characteristics) Uvedeno ZDE.
(Pokud některé video zmizí, tak si do youtube nebo do Gogole vyhledávače zadejte název videa a pokuste se ho najít pod jinou http://www. adresou)

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 1.Únor.2014 v 0:51

Video s názvem: Na Marsu žijí lidé (CZ titulky) - People live on Mars Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 9.Únor.2014 v 22:14

Kruhy z pole u Sychrova zmizely, ale ONI tu zůstali. Lidé viděli UFO Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 10.Únor.2014 v 13:22

PROBĚHL NA "ISS" MEETING SE ZÁSTUPCI MIMOZEMSKÉ INTELIGENCE? Uvedeno ZDE.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!!! „Atentát na premiéra Fica je atentátom na demokraciu,“ „Je zázrak, že atentát dokázal Robert Fico prežiť a že nie sme na jeho pohrebe. Premiér je pod Božou ochranou.

VIDEO: „Atentát na premiéra Fica je atentátom na demokraciu,“ vyhlásil novozvolený prezident Pellegrini a spýtal sa občanov Slovenska, či toto je stav, do ktorého sme sa ako národ chceli dostať. Na spoločnom brífingu s odchádzajúcou hlavou štátu…Zobrazit další
před 52 minutami
Griffin Welcome je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
13.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
11.5.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Prahu osvobodila v roce 1945 Evropská unie… Přepisování dějin... !!!!!!!!! uživatele Ina Obr
11.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
10.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
10.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
10.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
10.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
10.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
10.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
10.5.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
9.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.5.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu „Dostali jsme zaplaceno, abychom očkovali vaše děti“ !!!!!!!!!! uživatele Ina Obr
9.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
6.5.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Takto tři američtí miliardáři rozjeli a zafinancovali klimatický alarmismus uživatele Ina Obr
6.5.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2024   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby