* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Kosmické Vědomí - Ztroskotání letadla Germanwings

PÁR SLOV ÚVODEM:


Rád bych vám nyní nabídl poselství, sdělení, channeling k události, která je pojímána jako dosti kontroverzní. Existuje k tomu velké množství názorů, ale především článků. V prvé řadě jsou tady články oficiálních médií hlavního mediálního proudu, který reprezentuje oficiální stanoviska. A pak články reflektující názory nezávislé odborné veřejnosti. Tyto zprávy a postoje jsou protichůdné. Neviděl jsem však až dosud žádné vyjádření některé duchovní bytosti. A jako na zavolanou se objevilo nedávno vyjádření Kosmického Vědomí. Jistě si vzpomenete na jeho předchozí sdělení k tématu očkování. V tomto sdělení se vyjadřuje k té tragické a kontroverzně komentované i takto vyšetřované události havárie německého letadla nad francouzským územím při letu do Německa. Takže dnes poselství Kosmického Vědomí  s názvem „Ztroskotání letadla Germanwings“.


Je to zajímavé a mnozí z nás byli i blízko až takovýchto postojů a odhalení. Je to ale pochopitelně hodně silné, a určitě budou i lidé, kteří tomuto neuvěří.  Je to právo a volba každého jednotlivce.


Nikomu to nelze mít za zlé, že čte tisk mainstreamu a sleduje TV zpravodajství a není schopen přijmoutfakt, že mainstream je nástrojem mocných, kteří až dosud planetu ovládali jak si kdy zamanuli, a kteří jsou náhle konfrontováni se skutečností, že to tak již nefunguje a jejich akce jsou odhalovány prakticky již téměř „on-line“. Jakoby v tom okamžiku, kdy se odehrají.


Proč tyto akce jsou? Je to jednoduché. Prostě proto, že lidské vědomí, lidé, to ještě potřebují, aby se odpoutali od své naučené, schématické závislosti na žití bez přemýšlení. Na automatickém přebírání všeho, co kde uslyší a uvidí a také, aby si sejmuli to pozlátko, které mají nasazeno na vnímání „autorit“.  Aby i na těchto akcích pochopili, kdo jsou ti, co se snaží si udržet nadvládu nad celým světem, čeho jsou schopni v zájmu moci a bohatství a také, aby si uvědomili, kdo jsou oni sami a uvědomili si, zda to takto chtějí atd.  Proto se tyto akce dějí a zřejmě ještě dále budou dít. Je třeba to chápat jako součást uvědomovacího a  transformačního procesu.  To, co se děje (vč. těch různých lokálních válek a mocenských rozepří), má hlubokou duchovní logiku a význam.Nelze na to pohlížet jen očima tragiky té či oné události, jakkoliv je každá taková např. havárie letadla velikým neštěstím. Dívejme se na vše právě skrze pohled duchovní logiky a lépe pochopíme pravdu a lépe pak zůstaneme v klidu, harmonii, ve svém srdci a klidně, s láskou, pak můžeme poslat všemu lidstvu, nejen pozůstalým, světlo poznání i Lásku svého Božího srdce.


V tomto poselství od Kosmického Vědomí  s věcným, strohým, názvem, „Ztroskotání letadla Germanwings“ se dočtete o tom, co se dle Kosmického Vědomí odehrálo. Mnohým to bude znít jako sci-fi. Nedivím se. Hovoří se tady o použití velmi vyspělé techniky, o níž veřejnost nemá povědomí a tudíž je to pro každého automaticky absurdní. Automaticky se objeví postoj, tohle není možné, tohle přece neexistuje apod. Co mozek nezná, odmítá. Kolikrát nám to Kryon řekl.  Mozek je nejlepší superpočítač na planetě, ale pracuje jen s daty / informacemi do něj vloženými. Jako počítač.


Takže, v rámci tohoto, bych rád upozornil na to, že již ve 40. letech minulého století, byla k dispozici (tajná) technika, byť na „primitivní“ úrovni, ale přesto, která umožnila provedení toho, co je mnohým dnes známé jako „Projekt Filadelfia“, kdy celá vojenská námořní loď USA byla „emitovaná“ do jiné reality, byla přemístěna o tisíce kilometrů dál, aby se posléze vrátila na původní místo, a mj. 2 námořníci se vrátili až asi o 30 let později. Bylo v USA prováděno mnoho dalších tehdy tajných pokusů v rámci projektu „Montauk“, v 50. až 60. letech, jako např. pokus ovlivnit přítomnost změnou událostí v minulosti (tedy cestování v čase), pokusy s ovlivňováním a manipulaci s vědomím. Jak píšeDr. Greer ve své knize Utajovaná pravda, byly vyvinuty přístroje (ve spolupráci s mimozemskou civilizací), které např. na dálku dokáží v člověku vyvolat rakovinu v pokročilém stadiu (což se jemu stalo).  Atd. Tyto pokusy a bádání pokračovaly. Dnes jsou mnohem dál, jsou přesnější, technika je miniaturnější. Nechci dále vyjmenovávat to či ono, snad jakoby s cílem, mohlo by se i někomu zdát, přesvědčit někoho o nějaké své pravděNe. Chci jen nabídnout minimálně potřebný rozsah informací k vlastním úvahám. A o tom, kde je pravda, ať si rozhodne každý sám.


Poznámka na závěr:   Sdělení Kosmického Vědomí bylo velmi rozsáhlé; zvl. když se rozpoutala rozsáhlá diskuse a byly vřazeny i odpovědi na vzniklou diskusi kolem toho na webu channelera. Nebylo potřebné to vše překládat (asi 21 stran). Pro naši potřebu jsme připravili jen opravdu to nejzávažnější.


Láďa M., www.transformace.info

Ztroskotání letadla Germanwings

Poselství Kosmického Vědomí, 28. 3. 2015

 

Děkuji Kosmickému vědomí, že je tu dnes s námi na veřejném setkání. Hlasem pro vaše zprávy je Will Berlinghof a Joan Mills se ptá a energetizuje situaci.


Vědomí by se chtělo zaměřit na záležitost letadla z nedávna. Mnozí se ptají, o čem to bylo. Lidé se ptají, že nebylo zmiňováno, že letadlo doprovázela při sestupu dvě vojenská letadla a poté, co ztroskotalo, odletěla. Řízení letadla byla převzato na dálku, pilot zůstal bezmocný a naletěl do hory, stejně tak byla převzata letadla z 11. září.


Kosmické vědomí říká, že na tom skutečně něco je. Nebude oficiálně nic přiznáno, protože by to nabouralo verzi, která již byla o příčině neštěstí vydána. Vina je jednoznačně přisuzována německému druhému pilotovi. Že byl v depresi, měl sebevražedné sklony a zamknul dveře. To je oficiální verze.Kosmické vědomí říká, že to nebyla vojenská letadla, která doprovázela ztroskotané letadlo, ale spíše dva stroje, které jisté osoby použily, a které mají takovou technologii a skrytě ji používajíPodobné letadlo a stroje byly zapleteny i v dalších událostech, jako u malajsijského letadla, které zmizelo před rokemNebyla to vojenská letadla létající pro národní armádu, ale pokročilé stroje, které již byly použity dříve.


Také je zvláštní, že verze byla předložena méně než 48 hodin po ztroskotání, tedy v krátké době po události, vydaly ji newyorské noviny a potom ji vyhlásil francouzský úřední vyšetřovatel. Takový postup je bezprecedentní. Není obvyklé, aby byla pravá příčina neštěstí uvedena tak rychle. Proč tedy tomu tak bylo? Upoutalo to pozornost světa a teď všichni vědí o německém druhém pilotovi. Ten muž byl použit jako návnada.


Mnozí nepřijmou alternativní vysvětlení. Ale při normálním vyšetřováni, i kdyby bylo podezření na příčinu nehody, není obvyklé toto podezření zveřejnit tak rychle. Ptejme se tedy, proč? Kosmické vědomí říká, že to byla událost pod falešnou vlajkou, byla zmanipulována, jako většina podobných událostí, aby nebylo potřeba ptát se dál.


Za nehodou je víc, než by se zdálo. Jsou zde příběhy  o školácích, učitelích, operních zpěvácích, sportovcích, aby se vzbudily sympatie veřejnosti. Ale mezi pasažéry byla jedna osoba, která byla důležitá, která měla jistou důležitou informaci, a mohla tuto informaci prozradit a poškodila by tak určité elity a určité národy, jako je Amerika.


Tato osoba byla pravým cílem. Je zřejmé, že tato cestující byla v podezření, že informaci vypustí a ona bude nepříjemná pro stávající vládnoucí síly, pro Ameriku a její plány a jej skryté operace. Proto ji bylo třeba zničit.


Když dojde k takové události, často je k tomu vícero důvodů. V tomto případě byla příčina, že se to stalo německému letadlu: byl to vzkaz kancléřce Angele Merkelové.


V nedávné době Německo pomýšlelo na to, že opustí tzv. Západní národy, mocenskou skupinu Ameriky a Velké Británie; dívalo se na Rusko. Chtělo se připojit k Bance BRICS, která se vymezuje od stávající oligarchie moci, která vládla tak dlouho a chtělo se spojit s nově se vynořujícími národy, jako jsou Rusko a zejména Čína.


Ztroskotání německého letadla byla střela do lodě Merkelové. Byla to jasná zpráva „můžeme skutečně převzít kontrolu, skutečně můžeme zničit vaše letadla, i takové, v nichž budeš letět ty, když se nepodvolíš, když nebudeš spolupracovat.“ Toto poselství neušlo ani Merkelové ani žádnému dalšímu vůdci EU, kteří zvažují, jako např. Francie, že naváží hlubší kontakty s Ruskem a Čínou. Bylo to tedy varování vůdcům Francie a Německa, zejména Německa.


Ohledně pilota: nebyly žádné indikace, že by byl v takovém stavu, i když prostřednictvím médií byl takový dojem vytvořenPokud by tomu tak bylo, bylo by mu dovoleno letět? Žádné známky toho nebyly. Nepřijímejte informace pouze proto, že byly řečeny ve zpravodajství v CNN atd. Ptejte se.


Dalším cílem bylo upevnit ve veřejnosti přesvědčení, že vše, co je ve zpravodajství, je na 100% pravdivé. Je to o manipulaci, o propagandě, o kontrole mysli mas proti pátrání po pravdě, o tom, být neutrální, a nestranně pozorovat události, abychom si vytvořili vlastní názor.


Mějte se na pozoru, v nejbližších dnech se určitě objeví další zprávy o pilotovi. V této době dochází k mnoha událostem pod falešnou vlajkou. Zejména v této době je proto důležité zůstat neutrálním, pozorovat, ptát se. Pokud tuto schopnost v sobě rozvinete, další události pod falešnou vlajkou vám budou zřejmější.


Tato událost není tak zřejmá, protože nemá v sobě prvek džihádistického terorizmu. Zdá se to být akce osamělého muže, který byl mentálně nemocný a je tu šok ze smrti tolika dalších nevinných lidí. Dotýká se to srdcí a soucitu lidí, a oni chtějí odpovědi. A tak se to dozví: byla to akce vykolejeného jedince. Je to akce sil u moci. Osamělý střelecale není to docela pravda.


Byli další, kteří byli angažováni do akce proti tomuto letadlu, a pilotovi. Byly tam dva stroje, které letěly s letadlem. Měly technologie, které způsobily, že pilot jednal tak, jak jednal. Technologie ovládla jeho mysl a zneutralizovala ho a utlumila jeh schopnost myslet jasně, udělala z něj drona s ovládnutou myslí, který si vzal do hlavy, že letadlo zničí a zničí člověka, který byl na palubě a byl problémem a nebezpečím pro ně a poslal zprávu Merkelové a dalším vůdcům EU; jasnou zprávu, aby se nepouštěli do křížku se silami u moci. A aby byla vytvořena reakce ve společné mysli lidstva proti takové události.


Když kapitán opustil kabinu, byla ta technologie zapojena. Pilot ani nemusel vstát, stačilo zmáčknout knoflík, který dveře zamkl, a jak ukázaly záznamy, bylo slyšet jenom dech, nemluvil. Byl ovládnut, a držen v šachu. Jeho myšlení normální lidské bytosti bylo vyřazeno z provozu, myslel si, že řídí letadlo a nemyslel si, že dělá něco špatně. Nevěděl, že nechal letadlo sestupovat. Nacházel se v jakoby zhypnotizovaném stavu, v tranzu, a v iluzi, že řídí správně. Kosmické vědomí tento čin nevidí jako úmysl pilota zničit letadlo. Je si vědomo, že co říká, je kontroverzní a protiřečí to důkazům, které byly doposud předloženyKaždý si o tom může udělat názor sám.


Je nebezpečné přijímat vše, co je nám předkládáno. Od začátku roku  se událo již víc událostí pod falešnou vlajkou. Děje se mnoho lží a toto je další případ. Ale je na každém, aby si udělal svůj vlastní názor. …Mnozí tomuto nebudou věřit a raději uvěří CNN a veřejným prohlášením. Přesto se ale Vědomí zeptá: jak to, že informace o příčinách nehody přišla tak brzy, ve srovnání s běžnými postupy, kdy nějakou dobu trvá, než jsou shromážděny důkazy? Komu to slouží? …


Je to nejenom smutné, ale zločinné. Ale oni tak postupují. Obětní beránek je běžná technika, a je klasické obvinit někoho, aby se odpoutala pozornost od skutečné příčiny. Iluzionisté to dělají také tak.  Na lidi planety je nahlíženo jako na hlupáky, kteří si nezaslouží soucit ani ohledy, ale pouze jsou použiti, jak se to hodí těm u moci. Dělají to po tisíciletí.


Pilot si nebyl vědom toho, že je naprogramován a že dělá něco špatně. Jeho mysl vnímala jakoby jinou realitu, než jaká se ve skutečnosti odehrávala.


Pokyny přicházely z letadla, které letělo ve dvojici s dalším strojem. Pilot nevnímal kapitána, který bušil na dveře, pouze řídil letadlo, jak byl naučen, a nevnímal realitu.

 

Děkujeme za tuto informaci.

 

Ztroskotání letadla Germanwings – část 2

Poselství Kosmického Vědomí, 29. 3. 2015

 

Kosmické vědomí by rádo diskutovalo k tomu, co to bylo, co německé letadlo před nehodou doprovázeloByly to pokročilé létající stroje, které by se daly běžně označit za UFO nebo mimozemské stroje.  Již dlouho se má za to, že existují agentury  vlády USA a dalších vlád světa, které takové letadla mají a že mnoho hlášení o UFO není o pozorování  mimozemských objektů, ale o takových, které byly vybaveny popsanou technologií. Které jsou utajovány a ukryty a jsou používány k letům, o kterých se nechce, aby se o nich vědělo.   Létají velmi potichu, proto nebyly na zemi slyšet. .. také utlumily komunikační pole a zabránily tomu, aby správně fungovaly bezpečnostní kódy. 

            

Elity, které jsou u moci, mají skryté agendy, vidí, jak jejich moc slábne, vidí, jak jejich tradiční spojenci opouštějí loď, a proto vyslaly tuto zprávu. Také je cílem elit udržet masy  ve stavu spánku, kontrolované a manipulované a udržované ve strachu a obavách. Tyto elity nedělají nic polovičatě, za útoky je plán a příprava, podobně to bylo i s útokem v Paříži. 

 

Je třeba připomenout, že pro vládnoucí síly je to kritická doba. Toto Vědomí již dříve řeklo, že rok 2015 je jejich posledním oknem příležitosti pro ovlivňování planety, ovlivňování kolektivního vědomí lidstva, aniž by se museli příliš odhalit.

V r. 2016 si bude mnohem více lidi uvědomovat,  že není všechno, jak se zdá, že je. Ale ti, kdo se  zaseklí ve starých vzorcích chování, budou ve svých akcích pokračovat. Ale tyto akce budou stále průhlednější. Letos ještě jednají s pocitem, že nebudou odhaleni. Ale i toto začíná být povážlivé. Jako např. s tímto letadlem - mnozí o tom pochybují a kladou otázky

Mnohým se tato uvedená teorie o úmyslné akci proti letadlu zdá příliš divoká, než aby tomu věřili.Skutečnost, že existují skryté agendy proti jednotlivcům a že je ochota obětovat stovky i tisíce životů, aby bylo docíleno toho, co chtějí ti, kdo mají moc, se většině lidí zdá směšná a takové extrémní „konspirační teorie“ nechtějí přijmout. Ale jen proto, že jsou extrémní, neznamená, že nejsousprávné.   


Děkujeme. 

Zdroj originálního textu:  http://rainbow-phoenix.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Zobrazení: 194

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 24.1.2020

Aktuálne: Stručne a jasne - všetko čo sa v podstate od dnešného dňa deje je záležitosťou dotýkajúcou sa každej bytosti na planéte. Udalosti sa týkajú spolupráce solárnej frakcie /najvyššie solárne vedomie/ - Plejád a bytostí Svetla vnútornej /vyššie…Zobrazit další
před 8 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Wingmakers Solitronic Transmissions"
před 13 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
před 13 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
před 13 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
před 13 hodinami
Uživatelé Vlastimil Enris Anderson a Catch the sun jsou nyní přátelé.
před 13 hodinami
Uživatel Vlastimil Enris Anderson aktualizoval svůj profil.
před 14 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. Poslechněte si ve videu především tu část, od 4:19 do 8.13.* Pravá tvář…"
před 17 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Všem vřele doporučuji poslechnout si tato videa: * Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. V tomto videu si poslechněte…"
před 17 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 23.1.2020

SME v energii bytia - Stvoriteľom u každej bytosti Svetla podporovaného. SME už neznamená len byť, ale i tvoriť prostredníctvom nových energií a tým ich zviditeľniť /na fyzickej úrovni prejaviť/.…Zobrazit další
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Vícedimenzionální nová země (TARA 5D) : celý nový svět

Nyní se objevuje každá zkušenost na každé kvantové / vícerozměrné (kosmické / pozemské) úrovni, jako velmi důležitá nedílná součást mnohem většího obrazu, který byl uveden před celou naší inkarnací / porodem do formy / sloučení do JEDNOHO pro to,…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Vynikající video o DNA a jeho možnostech a schopnostech je pod názvem: DNA.flv Uvedeno ZDE. (DNA funguje mimo jiného i jako anténa pro příjem vědomí)* DNA skrývá netušené…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Jak se zbavit ovládacího reptiloidního gen. programu, uloženého ve vašem DNA a stát se tak opět zcela svobodnou bytostí Uvedeno ZDE."
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Ještě jsem do hlavního článku přidal nějaké důležité texty, jako např. toto: Gravitačními silami svých emocí si totiž vždy buď přitahujete to, s čím frekvencemi svých…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ve vesmíru to funguje zhruba tak, jak je popsáno ve videu: Inkarnace na Zemi je štěstí Uvedeno ZDE.* Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Co myslíte, že je pro vás, vaše zdraví a váš duševní klid a pohodu lepší? Domníváte se, že je lepší mít raději méně…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Článek: Novodobý otrok Uvedeno ZDE. (Pokud Vám pořád ještě nedošlo, jak že vlastně ten novodobý otrok vypadá, tak se podívejte do zrcadla na sebe.)Banky vlastněné…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
úterý

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby