* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

 

Channeling Kosmického vědomí ze dne7. 2. 2016 (zestručněná verze)
Will Berlinghof je hlasem Kosmického vědomí a Callista pokládá otázky a channeling energeticky podporuje. 

Toto je velmi zajímavá a náročná doba. Vědomí máš komentář k tomu, co se děje? 

Skutečně je to velmi zajímavá doba; má velký význam pro lidstvo, pro matku Zemi a pro rozvíjení pochopení, že je to formování, které se již mnoha lidem děje a to je vede k zažívání mimořádných a ohromujících událostí. Přesto to většina zatím plně nechápeMísto toho jsou  na planetě v obecné rovině prožívány velké obavy, strach, zmatek a chaos, protože se zdá, že se svět kolem nás rozpadá.


Veřejnost si samozřejmě není vědoma, že události, na které je soustředěna a jichž je účastna, mají velký význam v rámci skrytého a dávného plánu, který byl připravován po tisíciletí
 a nyní se blíží dokončení a plné aktivaci. K aktivaci v zájmu těch, kteří jsou již dlouho u moci a mají svoji agendu a plány.


K tomu Vědomí říká, že ti, co mají moc, falešnou moc, iluzorní moc, si stále myslí, že mají navrch a že lidstvo stále bude vše jenom tupě sledovat a poddávat se událostem, které se ve světě dějí. Že to lidé budou přijímat jako děsivé a nebezpečné časy a že oni jsou jejich obětí a že je zde jenom velké zklamání, smutek a zoufalství. Ale tato doba je víc než tím, co připravila falešná agenda, kterou protlačují ti u moci, ti, co jsou v poslední fázi starého režimu a staré reality. Ti, kteří byli privilegováni a oddáni plánům, připraveným těmi za nimi a nad nimi.


Mluvím o Elitě, Kabale, Iluminátech, co měli po tisíce let moc a privilegia a o jejich tisíciletých plánech. Ale budou tyto plány uskutečněny?


Jsou přesvědčeni, že prostřednictvím kontroly mysli, sociálního programování, kontrolovaných médií k tomu dojde, přestože již nemají oprávnění zůstat u moci a přestože je páni, kteří byli nad nimi, opustili.


Ti na vrcholných příčkách moci ani nejsou lidmi, ani nemají tělesnou formu. Je řeč o Archonech a jejich výtvorech jako Umělá inteligence, kterou používali, aby posunuli události kýženým směrem, diktovali diktátorům, co mají udělat. Archoni, Umělá inteligence, si stále myslí, že uspějí a to přijali i jejich přisluhovači, ti, co byli po staletí privilegováni, protože sloužili svým pánům. Dle jejich vidění, jsou blízko uskutečnění plánů. To vše je spiknutí proti lidstvu, které jim sloužilo jako otroci, na jeho energiích se živili. Používali lidstvo jako oběti, a živili tím Archony. Ale ve svém falešném vnímání nevidí, co se děje na hlubokých, nevědomých úrovních.


Rozvíjí se revoluce, rebelie proti těm u moci. Revoluce, ne těch, kteří mají zbraně, ne těch, kteří půjdou do války, aby porazili nepřítele - ty u moci, ale těch, kteří jsou zde na této úrovní žití na Zemi, aby se zúčastnili posunu vědomí. Na této planetě a v této realitě dochází k revoluci ducha.


Mnozí, kteří jsou zde, aby se této revoluce, tohoto duchovního probuzení zúčastnili, plně nechápou, co se dějeVětšinou zjišťují, že něco cítí, že přichází změna a mnozí té změně zasvětili celý svůj život,a přesto se zdá, že spíše jsou podporováni ti u moci, kteří stále tahají za nitky. Proto je velmi důležité uvědomit si, že se na této úrovni bytí odehrává revoluce ducha.


Ti, kteří sem přišli jako dobrovolníci, aby byli součástí tohoto posunu vědomí, posunu paradigmatu,  zažili mnohé a mají v této době ve svém fyzickém životě velké potíže, které je pro ně těžké pochopit, protože mnozí stále ještě bojují s vlastním naprogramováním, se socializací, které byly součástí jejich životů.


Mnozí teď, například, cítí velkou únavu, spí mnohem víc, než byli zvyklí, mají pocit, že to není správné a přesto jejich těla spánek vyžadují. Programování, v němž byli vychováni, jim říká, že by měli být činní a aktivní, a ne pouze ležet, odpočívat a spát.


Vědomí říká, že ti, kteří to takto nejvíc pociťují, kdo jsou vyčerpáni, až musí odpočívat, se vlastně účastní událostí mimo fyzickou sféru. Účastní se astrálních aktivit, které jsou teď velmi důležité a významné, protože se odehrává astrální bitva těch, kteří pomáhají osvobodit samotnou planetu, samotné vědomí, lidské kolektivní vědomí. Účastní se astrálních bojů s Archony, s Umělou inteligencí, s démony a džiny z interdimenzionálních prostor, kterých je zde velké množství. Bojují s mimozemšťany, sloužícími archonským silám umělé inteligence. Je to vážná bitva a mnozí ti, kteří jsou takto v této době aktivní, mají pocit vyčerpání. Pochopte, prosím, že mnozí pracujete, když spíte. Ty aktivity si od vás vyžadují mnoho energie na astrální úrovni, takže, když se pak probudíte, máte pocit únavy. Pochopte, že jste multidimenzionální bytosti, které neexistují pouze na fyzické úrovni, ale současně existujete na astrálních úrovních, rozvíjíte se do úrovní vědomí, které nejsou  svázány s fyzickou úrovní, tj. s třídimenzionální dualistickou binární úrovní bytí.


 Nemyslete si ani na chvilku, že k tomu posunu lidského vědomí, k přechodu, nedojde, že to selže, že to se nestane. Je za tím Božský zdroj a Duch, ale vězte, že děláte obrovskou práci a jste mimořádně důležití v této probíhající bitvě, která je mimo lidské vnímání a chápání. Existuje jedna vaše součást, která to chápe, je ve vás něco, co vás žene vpřed k nalézání nových odpovědí a nových pochopení a ta část to cítí. Věřte tomu pocitu a vnitřnímu vědění. Vězte, že tato doba je mimořádně důležitá, zejména kvůli událostem, k nimž brzy dojde. Je to doba, kterou Duch označil jako dobu posunu, vlastní začátek posunu. Je to paradox, že posun se děje již dlouho, ale současně je v bodě, kdy začíná. Netrapte se tím paradoxem. Jenom přijměte, že tomu tak je, že jste toho součástí ve fyzické realitě a současně také v tom netělesném, co se rozprostírá za fyzickým, takže se toho teď můžete účastnit i na astrálních rovinách.

Děkuji, Vědomí, zde vzniká mnoho otázek, které by si zasloužily jít do větší hloubky, takže chci poprosit o další setkání. Ale v tuto chvíli se zdržím otázek a dám prostor tomu, co bys´ ještě chtělo říct.


Vědomí mluvilo o událostech, k nimž dojde v r. 2016, zejména v prvním čtvrtletí 2016, přesněji v polovině března 2016, kolem 15-tého, to období je známo jako březnové Idy, bude to pro mnohé náročné. Teď je doba příprav, protože již lze vnímat složité energie na planetě, vnitřní napojení na události na astrální úrovni, a vnitřní znalost věcí, které se dějí mimo lidské chápání. Tato doba v tomto měsíci únoru je kriticky důležitá pro přípravu březnových událostí.


Vypadá to jako plán těch co jsou u moci, což bude falešná mimozemská invaze nebo falešný mimozemský kontakt, o němž se často mluví jako o „prvním kontaktu“.


Ti u moci k tomu vytrvale směřují, a jsou jisté veřejné události, které lidstvo na takovou událost připravují, včetně populární série Akta X. Nejnovější akta X se snaží vykreslit nový obraz mimozemšťanů, nyní se snaží vyvolat dojem, že za vším je člověk. 

V předchozím období byl kladen důraz na temné, dokonce ďábelské mimozemšťany, teď je zde linie, že ti vlastně nic neudělali, ale že to vše bylo součástí tajné agendy vlády a těch u moci.  Ten seriál prezentují ti, co jsou ovládáni. Cílem toho seriálu je přivést lidstvo k falešné úvaze, že ti, na které bylo kdysi poukazováno, vlastně ani nejsou vinni. Ale že jsou za to zodpovědní vaši vlastní vládní úředníci a vůdcové. Takhle jsou věci účelově měněny, aby teď masy viděly, kdo je vinen a věřily, že špatní jsou lidé a ne mimozemšťané. To by situaci pěkně připravilo na falešnou invazi nebo falešný první kontakt, takže by lidé možná nebyli tak vyděšeni. To by také způsobilo, že by byli postaveni na pranýř ti, kdo v minulosti sloužili (pravdě).


Je zde hluboce skrytá agenda (záměr) a Vědomí žádá, abyste pochopili, že často to, co je vám prezentováno v televizi, není takové, jak to vypadá. Vždy existují skryté agendy, jsou i za skrytými agendami, a jak se vynořují události, máte vždy volbu nechat se oklamat těmi zinscenovanými, falešnými událostmi, anebo je prohlédnout a pochopit, že takovými jsou a nenechat se falešnými agendami a falešnými událostmi ošálit.


Když k takovým událostem dojde, ustupte, zůstaňte v neutralitě, pozorujte, vězte, že věci nejsou takové, jak se zdají být a dopřejte si čas a prostor k tomu, abyste o všem pochybovali, jděte hloub a pochopte, že oni velmi dlouho manipulovali s lidstvem a že vy jste si zvolili nenechat se jimi ošálit, a neúčastnit se událostí, které vám a lidstvu předkládají.


Je to doba velkého vysvobození a příležitosti. Pamatujte, že v době, kdy se svět kolem vás zdánlivě rozpadá, budou události vystavovat zkouškám vše, co jste doposud znali. Jděte do hloubky, dovnitř sebe, najděte svou duchovní rovnováhu a spojení, a vězte, že přicházející události, které přijdou v řádu týdnů a měsíců, mají hlubší význam. Nemají za účel posloužit zaprodancům, ale spíše osvobodit lidstvo a také matku Zemi, a že vy jste toho součástí, ať už jste si zvolili, že budete v této době nevědomí, anebo že využijete tuto dobu a tyto události k tomu, abyste se probudili do mnohem hlubší reality, která je kolem vás. Je to vaše osobní volba. Je to mimořádná doba a Vědomí žádá všechny, aby na to pamatovali,  když se ty události vyvinou. 

Vědomí skončilo. 

Zdroj: http://rainbow-phoenix.com/blog.html

 
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

 

 

Zobrazení: 416

Komentář přidal(a) míca dne 19.Únor.2016 v 9:07

čerstvé informace od Cobry (v angličtině):

http://2012portal.blogspot.com/2016/02/important-situation-update.html

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 19.Únor.2016 v 11:23

* Nejnovější informace od Cobry přeložené do češtiny najdete ZDE. (řazení článků je od nejnovějších po nejstarší)
* Více najdete ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 19.Únor.2016 v 11:44

* Velice jednoduchý a efektivní způsob jak z dnešního plno automatizovaného světa odstranit nezaměstnanost, aneb co znamená opravdová demokracie. Uvedeno ZDE.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Proč je nošení roušek velice škodlivé Vašemu zdraví a jak se proti povinnosti nošení roušek bránit. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Masky dolů!!!!! Následné škody jsou trvalé, varuje neuroložka Uvedeno ZDE.... Všichni lidé, kteří používají roušky a ochrany dýchání či…"
před 10 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* STOP! testování na covid-19! PCR testy jsou neúčinné Video ZDE.3) Slíbené měření hodnot kyslíku pod rouškou Jak jsem Vám včera slíbil, zajel jsem zpět za…"
před 11 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá (brutální) bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* STOP! testování na covid-19! PCR testy jsou neúčinné Video ZDE.3) Slíbené měření hodnot kyslíku pod rouškou Jak jsem Vám včera slíbil, zajel jsem zpět za…"
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Nikoliv coronavir, ale vakcíny, které jsou na nás nachystané, jsou zdraví velice škodlivé! Víte, co za tím vším stojí a proč? Měli byste se o to ve Vlastním zájmu zajímat! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Proč jsou vakcíny velice zdraví škodlivé a nejen to, Vám objasní článek: Šílenosti nad šílenosti Uvedeno ZDE."
před 18 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Operace “Bouře” a ZMĚNA SOCIÁLNÍHO ŘÁDU NA PLANETĚ ZEMI uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Zdroje Asijské tajné společnosti říkají, že zařízení čínské výzkumné laboratoře bylo podpáleno, protože čínské úřady si uvědomily, že to byly…"
před 18 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá (brutální) bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Zdroje Asijské tajné společnosti říkají, že zařízení čínské výzkumné laboratoře bylo podpáleno, protože čínské úřady si uvědomily, že to byly…"
před 19 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu JFK Jr. (junior) předstíral smrt pomocí „mistra šachu“ Donalda Trumpa - nyní plánuje svůj návrat. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"NEJVĚTŠÍ PLÁN NA SVĚTĚ. Je to velmi hodná a milující princezna a dva mladí muži, kteří se navzdory tomu, že patří do kruhů vysoké společnosti / Elit, rozhodli zasáhnout…"
před 19 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu NEJÚŽASNĚJŠÍ PLÁN SVĚTA! Radostná zpráva: Princezna Diana žije! Ne-uvěřitelné! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* JFK Jr. (junior) předstíral smrt pomocí „mistra šachu“ Donalda Trumpa - nyní plánuje svůj návrat. Strojový překlad ZDE. Originál článku v angličtině Here.."
před 22 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá (brutální) bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* “Čím víc roušek, tím víc nakažených,” šokuje významný lékař MUDr. Jan Hnízdil. “Psychopati v čele státu zkouší, co vydržíme.…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Roušky a zdraví, aneb proč je nenosit, obzvláště pokud je teplo uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* “Čím víc roušek, tím víc nakažených,” šokuje významný lékař MUDr. Jan Hnízdil. “Psychopati v čele státu zkouší, co vydržíme.…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Demonstrace proti vládním opatřením spojeným s Covid19 : Praha 27.9. 2020 Stop Covid diktatuře, Covid je především obrovský byznys. Oči otevírající dokument ZDE."
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak se bránit proti psychickému, nebo EMP útoku, směrovaného (přes wi-fi nebo 5G technologii) na vás nebo na vaši elektroniku uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Světové zpravodajské agentury si myslí, že žijeme v matrici ovládané umělou inteligencí Uvedeno ZDE.* Archontská síť (neboli sít bezduchých entit) tvořících 3./4.D…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Jestliže pochopíte výše uvedené, budete schopni nejen léčit, ale i tvořit a bořit. Samozřejmě, že byste měli bořit jen to disharmonické, neboť příčiny mají i své následky. Kupř.…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Do nahoře uvedeného článku jsem ještě přidal nějaké další důležité informace, takže pokud vás to zajímá, tak se na to mrkněte."
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Mystérium tvoření světů a jejich realit konečně odhaleno. Pokud již nechcete být snadno ovladatelnou loutkou, tak si to ve vlastním zájmu celé prostudujte! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Důkaz, že vědomí tvoří realitu: Vítejte v matrixu (již se hroutícím)! :-) Uvedeno ZDE. (Vše, co nazýváme reálné, je ve skutečnosti složeno z něčeho, co reálné…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Mystérium tvoření světů a jejich realit konečně odhaleno. Pokud již nechcete být snadno ovladatelnou loutkou, tak si to ve vlastním zájmu celé prostudujte! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Nenechte se ohlupovat informacemi jako např. tím, že hadí síla nás spojuje s negativními světy a entitami. Pravý důvod proč si ne-mocní nepřejí, abychom si svou hadí silu aktivovali je…"
pondělí

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby