* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Mnoho zajímavých věcí o vesmírných lidech najdete také na stránkách Přátelé Nebe. Ačkoli tento web vypadá graficky velmi podobně, jeho autoři se prý k Bendovi nehlásí.(www.vesmirni-lide.cz) V každém případě informace na webu pana Bendy jsou prezentovány poněkud nezáživným způsobem, který vyvolává podezření, že v těchto poselstvích "vesmírných lidí" zabudoval i mnoho ze své vlastní fantazie. Pokud by ale jeho sdělení byla pravdivá ze 70%, řekl bych, že je to úspěch. Každopádně mnoho informací lze najít dnes už i na internetu ze spousty dalších zdrojů, zvláště, pokud rozumíte anglicky.

Kdo jsou "Vesmírní lidé?"

"Vesmírní lidé" je dnes už vžitý termín, který se obvykle používá na všechny pozitivní mimozemské lidské rasy, tedy mimozemšťany, kteří vypadají podobně jako lidé na Zemi. I když ve vesmíru existuje mnoho jiných humanoidních ras, tito lidé, mezi něž patří i pozemský člověk, mají společné předky a částečně také své tvůrce. Je ale také pravděpodobné, že jménem Vesmírných lidí, ale i Ježíše a Panny Marie vystupuje mnoho jiných entit, které s nimi ve skutečnosti nemají nic společného.

Semjase z Plejád

I když jsem „Vesmírným lidem“ někdy říká také „andělé“, není to úplně přesné. Nejde totiž pokaždé jen o anděly v biblickém slova smyslu, tedy o dokonalé bytosti, ale často jen o bytosti, které jsou dalšími prostředníky mezi pozemskými lidmi a anděly, neboť jsou více či méně duchovně vyspělejší a také technicky dále, než pozemšťané (ostatně díky tomu nás také mohou navštěvovat). Vesmírní lidé někdy s vyššími bytostmi - anděly, přímo spolupracují. Skuteční andělé nežijí v jemnohmotných světech, XXD realitách, jako vesmírní lidé, mohou v nich však mezi nimi kdykoliv pobývat.

Tito nejbližší vesmírní příbuzní pozemšťanů žijí již na vyšších úrovních, než je fyzická. Většinou v 5D realitě – díky tomu mohou cestovat časoprostorem a mohou se ale také kdykoliv zhmotnit. Většinou jde o lidi ze souhvězdí Plejád a Andromedy, ale i dalších. Někteří chtějí aktivně pomáhat pozemšťanům v jejich vývoji a nebezpečí, které jim hrozí ze strany nepřátelským mimozemských ras, z nichž někteří z nich mají i své vlastní zkušenosti. Mnoho z těchto civilizací mimozemských lidí totiž prošlo v minulosti podobným vývojem, jako lidstvo, ale poučili se. Ačkoli také oni kdysi dávno odpadli od Zdroje Života, již dávno se vzdali páchání zla, pochopili jeho příčiny, důvody a také to, že toto je slepá ulička vývoje, která vede ke zkáze.

Hranice důvěry a nedůvěry

Mnoho pozemšťanů na "Vesmírní lidi" věří a mnoho z nich k nim má podezíravý, nedůvěřivý postoj, snaží se vůči nim nějak "vymezovat". Jsou opravdu jejich pohnutky pomoci nezištné? Nechtějí lidstvo spíše převychovat k obrazu svému? Nesledují nás kvůli nějakému výzkumu, protože máme něco, co oni nemají, podobně, jako to dělají reptilní bytosti? Někteří lidí uznávají, že jde o dokonalé lidí nebo duchovně vyspělejší lidi, ale jedním dechem dodávají, že tito vesmírní lidé sami porušují to, co hlásají a dopouští se manipulací. Jiní jim přímo podsouvají praktiky reptilních bytostí. Oni sami říkají, že nikdo není povinen je přijmout, že respektují svobodnou vůli a nezasahování do vývoje jiné civilizace, což pokládají za hlavní kosmický zákon.

Faktem je, že v drtivé většině nejsou známy, kdy by tento zákon nějak porušili (na rozdíl od reptilních bytostí), což si myslím, že je podstatné a co mluví za vše. To ovšem nevylučuje i možnou přítomnost zástupců jiných méně pozitivních nebo neutrálních civilizací, které se mohli nějakého přestupku dopustit. Nic není černobílé a ani mimozemšťané se nedělí jen na ty dokonalé a svaté a ty zlé. Nakonec oni sami o sobě říkají, že nejsou dokonalé bytosti a mnozí z nich prošli podobným vývojem, jako pozemšťané. Je třeba pamatovat na to, že každá z těchto civilizací se nachází na jiném stupni vývoje a navíc, stojí před ní jiné úkoly, kterým se má naučit, lekce, které musí zvládnout, přestože je velká většina z nich minimálně o stupeň dále, než pozemské lidstvo, které ještě zůstává ve 3D realitě.

Ať už mluvíme o vesmírných lidech nebo jiných bytostech žijících ve vyšších realitách, nejde tedy v žádném případě automaticky o dokonalé bytosti. Nakonec sami vesmírní lidé říkají, že v jejich hvězdných systémech existují tisíce planet různě vyvinutých civilizací a i když je většina z nich duchovně na vyšším stupni vývoje, neznamená to, že jsou všechny z nich čistí, láskyplní a nevinní. Také mezi vesmírnými lidmi a humanoidními bytostmi, které nejsou reptilní a vyloženě zlé, jsou duchovně vyspělejší bytosti, které nejsou zcela pozitivně založené, mohou mít postranní úmysly, mohou šířit pravdy a polopravdy a současně být velmi arogantní nebo se vydávat za něco, kým nejsou. I když tyto bytosti žijí v 5D realitě, neznamená to, že jsou ve stádiu vzestupu, naopak mohou mířit níže - podobně jako to kdysi zažilo lidstvo při pádu Atlantidy.

Když mluvíme o "duchovní vyspělosti" myslíme tím stav vědomí, které bytosti umožňuje její spojení s vyšším já a tudíž pro ní znamená i menší omezení hmotou. To, jak tohoto spojení dovede efektivně využívat pro nesobecké účely a pro nezištnou službu druhým - to je věc zcela jiná.

Setkání třetího druhu

Není ale třeba zavrhovat všechna zjevení a poselství jako to, co přichází od ďábla. Některé skutečně mohou pocházet od Boha. Je třeba každé zkoumat. Tím spíše, když víme, že také Starý zákon se jen hemží různými způsobem komunikace mezi člověkem a Bohem. Nelze se proto domnívat, že příchodem Krista tato komunikace ustala nebo, že dnes už neexistuje a Bible je to jediné, co nám musí stačit. Bůh má nepochybně i dnes lidem co říci a říkat to chce. Nejen skrze Bibli, má jistě mnohem více způsobů, jak to udělat.

Nedůvěřivý až podezíravý postoj vůči všem vesmírným lidem podle mě zaujímají lidé, kteří jsou sami negativně založení, což je nutí být podezíravými. Setkal jsem s i s takovými názory lidí, kteří za působením vesmírných lidí vidí "temné energie" a "mnoho skrytých manipulací", zatímco naopak u reptilních bytostí velmi oceňovali jejich vstřícnost v otázkách poskytnutí nových technologií a spolupráce na upevňování moci. Vesmírné lidi naopak kritizovali za jejich požadavky na vzdání se požadavků moci a zbraní - což už samo o sobě chápou jako vměšování se do jejich záležitostí, ba dokonce manipulaci s lidskou rasou.

Zdá se, že lidstvo stojí v budoucnosti ohledně kontaktů s mimozemšťany před velmi zajímavými událostmi. Co to s lidstvem vůbec udělá, když vyjde otevřeně najevo pravda o těchto kontaktech? Jak a jak ke kterým z nich se lidé postaví, jak se vůči nim vymezí? Jaký může mít setkání třetího druhu, zvláště na vědu a náboženství - bude to revoluce lidstva globálního rozsahu? Určitě to bude i velmi individuální věc, bez ohledu na nějakou státní propagandu. Je pravděpodobné, že v této době bude na Zemi už jen málo lidí, kteří Šedivákům nepodlehnou a je také možné, že Šediváci se budou vydávat i za vesmírné lidi, jen aby svedli maximu lidí na svoji stranu. Některé kanály sice uvádí, že evakuace vesmírnými lidmi už nebude nutná, že se situace změnila, ale tím se s největší pravděpodobností myslí jen to, že nebude nutná "pro velkou většinu populace", nikoli, že bude nutná vůbec.

Co mi u některých kontaktérů v poselství od mimozemských lidí tak trochu zaráží, že nás zahlcují duchovními informacemi. Informacemi, kterým běžný člověk ani nerozumí a pokud ano, často na nich začne ulpívat a začne se mu vzdalovat podstata věci. Tím ale zároveň nechci říct, že jsou špatné nebo že je přímo záměrem mimozemských lidí, aby působili zmatek. Jen si myslím, že mnozí z nich nechápou, že to, co je u nich dávno samozřejmé, není u pozemských lidí a zahlcovat nás věcmi, na které ještě nejsme připraveni, může být pro některé přínosné, ale pro jiní spíše kontraproduktivní. Vesmírné lidi tak chápu jako určitý alternativní zdroj, podobně jako zjevení Panny Marie. Ne vše osloví všechny, naopak každého osloví jen určitou skupinu lidí. Pokud je to povede výše, pak je to asi v pořádku.

Zatím se nezdá, že množství informací, které na nás chrlí, mají za cíl manipulovat lidstvem, ani že by zákony nevměšování opravdu porušovali, jako je to běžné u reptilních bytostí a jak jim to někteří lidé nepravdivě podsouvají. Pocit některých kritiků, kteří se vůči nim vymezují, protože nám údajně chtějí vnucovat nějaké své představy, duchovní cestu nebo dokonce pomoc, podle mě není oprávněný. Nakonec informace jsou jen informace a ty můžeme klidně odmítnout, byť jsou od vyspělejších civilizací, než je naše, můžeme se držet svých tradic a není to nic proti ničemu. Vesmírní lidé nám také ničím a nijak nevyhrožují, snad jen naléhají. To že jsou vyspělejší než my neznamená, že se musíme podle nich řídit.

A na závěr, nesmíme opomenout ani fakt, že to co nám prezentují kontaktéři a vizionáři nemusí být vždy přesně to, co získali od svých poslů. Všichni kontaktéři i vizionáři do svých zážitků vždy přidávají něco ze svého, podle svého způsobu chápání a porozumění. Někdy to dokonce může být hodně odlišné - aniž by to dělali vědomě. Pokud by jejich informace byly ze 70% pravdivé, řekl bych, že je to úspěch. Samozřejmě, že nelze vyloučit ani to, že Vesmírní lidí samotní jsou někdo, kdo ve skutečnosti vůbec neexistuje - anebo za nimi stojí někdo jiný. Předpokládejme, ale že jsou realitou stejně, jako jiné mimozemské formy života.

Asket

Poznámka k výše uvedené fotografii - jde o mimozemšťanku Asket z planety Erra v souhvězdí Plejády. Foto bylo pořízeno při její návštěvě Země na palubě lodi, nebylo je však možno pořídit zaostřené. Tělesná forma není dostatečně hmotná a tak, když vezmeme s sebou fotoaparát do vyšší reality, použijeme ho zde a pak se zhmotníme zpět, výsledek není většinou žádný nebo velmi špatný (totéž se týká nahrávání zvuku z astrální úrovně).

Spolupráce s vesmírnými lidmi

Kontaktéři shodně u Vesmírných lidí říkají, že mají pro pozemšťany pochopení a rozumí mu, ale jsou velmi zarmoucení tím, že se zběsile jako hluší a slepí dávají cestou, která je slepou uličkou ve vývoji a na jejímž konci čekají pro lidstvo velmi, velmi těžké časy. Uvědomují si, že pozemšťané budou již velmi brzy konfrontováni s následky tohoto jednání a budou postaveni tváří tvář bytostem, kterými se nechali mentálně ovládnout, které pustili do svých životů a které k sobě přitáhli a přitahují. Jsou si vědomi toho, že tyto typy reptilních bytostí fyzicky kontaktovaly americkou vládu a uzavřely s nimi mnoho různých dohod týkajících se projektu ovládnutí lidstva. Nabídly těmto zástupcům lidstva mnoho výhod a nalákaly je podvodem na svoji stranu. Koupily se ji a tito pozemšťané tak zaprodali lidstvo jim.

Také vesmírní lidé se mnohokrát snažili o navázání spolupráce a kontaktovali nejvyšší představitelé světové politiky. Vždy byli ale odmítnuti s tím, že na kontakt s nimi není lidstvo připraveno a že jejich mírové požadavky na vzdání se všech jaderných zbraní a opuštění dosavadních systémů budování moci jsou nereálné a nesplnitelé. Místo toto tito světoví vůdcové dali přednost atraktivnějším nabídkám nepřátelských mimozemských ras, které na ně udělaly velký dojem, protože jim nabídly špičkovou mimozemskou technologii k posílení jejich moci a budování toho, čemu říkají „Nový světový řád“. Tak se zrodila otevřená spolupráce mezi lidmi a Antikristem. Podmínkou této spolupráce byla také dohoda o přísném utajení, ale např. také unášení lidí ke genetickým pokusům s cílem vytvořit křížením s lidmi novou, pro ně životaschopnou hybridní rasu.

Většina vesmírných lidí cítí povinnost pomáhat pozemskému lidstvu, jsou si však vědomi, že nemohou překročit Bohem daný vesmírný zákon o nevměšování se do záležitostí a vývoje jiné civilizace. Kontakty s vesmírnými lidmi však nadále probíhají na neoficiálních úrovních, bylo popsáno a zdokumentováno již stovky kontaktů vesmírných lidí s pozemšťany a další tisíce soukromých kontaktů se děje bez toho, aniž by se těmto kontaktérům dostalo většího zájmu a publicity. Vesmírní lidé sledují vývoj civilizace pozemšťanů už dob Atlantidy a až dob Krista, duchovně prý vedli na Zemi malé skupiny lidí. Poté se ze Země stáhli. Říkají, že Ježíš Kristus byl posledním z nich. Jak on sám ale předpověděl, na "konci věku se vrátí i se svými anděly", aby založil "Novou Zemi".

Andělé v hvězdných lodích

K nejznámějším a nejzajímavějším kontaktům patří série zjevení celé plejády andělů (Rafael, Orton, Firkon, Kalma, Panna Maria, Kristus a další...), amerického kontaktéra polského původu jménem George Adamski. Byl takovým legendárním kontaktérem a ve své době "průkopníkem". Jeho vyprávění o setkáních s vesmírnými lidmi a anděly, která prožil začátkem 50. let, popisuje je i kniha od Giorgia Dibitonta, která vyšla i u nás pod názvem Andělé v hvězdných lodích, ze které uvádím citáty některých pasáží, které mě zaujaly. Knihu vydalo v roce 1992 křesťanské (!) nakladatelství Vérité. Nejde o žádné "channelingy", popisuje autentická poselství z opakovaných fyzických a osobních setkání pozemšťanů s nimi.

To, čím je tato série zjevení neobvyklá, je o naléhavé varování před hrozící katastrofu, před kterou lidstvo tehdy skutečně stálo (a možná do určité míry stále stojí i dnes) podobně jako v případě samostatných zjevení Panny Marie (zejména Fatimské proroctví), Ježíše Krista či jiných andělů. Je zajímavé také sledovat jak se za tu dobo změnil přístup Vesmírných lidí. Zatímco ještě v 50. letech používali spíše náboženskou rétoriku (jak vidíme u Adamského), dnes (většinou kromě zjevení Panny Marie, které budou pravděpodobně ze stejného zdroje) používají spíše neutrální, univerzální styl, ve kterém nás většinou zahlcují množstvím "duchovních" informací technického rázu, anebo asi pro většinu lidí nic neříkajícím sdělením mystického charakteru. Navíc, dnes jde spíše o sdělení týkající se transformace do 5D reality, než o varování před válečnou krizí či apokalyptickými událostmi. Můžeme to ale pozorovat i u sdělení Panny Marie. Její poselství jsou sice stále velmi podobná jako dříve, prakticky stejná, ale žádná dramatická proroctví jako odplatu za hříchy lidstva, jsme od ní už dlouho neslyšeli. Naléhá pouze na duchovní obrácení a otevření se Bohu.

Znamená to tedy, že za posledních 60 let lidstvo už opravdu nějak dospělo a jeho způsob myšlení je dnes už opravdu jiný? Nebo snad už žádné katastrofy nehrozí a lidstvo kráčí po správné cestě? Poněkud se odmlčela i tolik aktivní Aštarova flotila. Nebo jen jdeme do finále a vše podstatné již bylo řečeno? Místo toho stále častěji slyšíme nějaké zprávy o budování Nového světového řádu a aktivitě iluminátů. Zdá se, že svět zaplavuje spousta jiných záhadných jevů na Zemi i na nebi a skoro to vypadá, jako ticho před velkým finále.

Jsme svědky zázraků a neobvyklých jevů po celém světě, které jsou dnes už tak časté, že už jim média ani nevěnují pozornost, takže už pomalu ani žádnými zázraky nejsou. Jedněmi z těch nejpozoruhodnějších jsou zejména případy zesnulých lidí, jejichž tělo se nikdy nerozpadlo, takže vypadají, jako by spali. I když nejsou v žádném speciálním boxu nebo inkubátoru, ani nabalzamované mumie, jejich těla jsou neporušená. Plačících soch Marie, které roní slzy, krev nebo olej jsou prý stovky, možná tisíce a laboratorní analýzy často prokázaly, že se skutečné jedná o lidské slzy či lidskou krev. Jiné jsou i jinak oživlé. Mezi velmi zajímavé případy můžeme počítat i lidi, kterém se na rukou a nohou objevují stigmata po ukřižování Krista, ze kterých stále vytéká krev anebo případy lidí, u kterých se suché hostie v ústech proměnily v krvavé.

V čem je série kontaktů s Adamskim neobvyklá je také to, že nejde pouze o astrální a nehmotná zjevení, jako v případě vizionářů, ale často také o běžný fyzický kontakt na naší fyzické úrovni (i když vybraným pozemšťanům, se kterými se setkávali v odlehlých koutech přírody dali andělé několikrát najevo, že se tu nemohou zdržovat dlouho, protože jejich pobyt v našem světě, který je zamořen těžkými, hrubými a negativními energiemi, není pro ně bezpečný). Další zajímavostí je, že k návštěvám našeho světa používaly kosmické lodě - "létající talíře" a Adamského několikrát pozvali i do jejich světa.

Podobná setkání nikdy neskončila a nějakou formu kontaktu s těmito a dalšími "vesmírnými lidmi" či "anděly v hvězdných lodích" udržuje mnoho lídí z různých částí světa. Např. známý Dr. Steven Greer, jehož kniha by měla být ještě k dostání i v České republice. Prvními průkopníky mezi kontaktéry po George Adamskim od roku 1952 dále Howard a Marla Mengerovi, USA, New Yersey, poprvé v roce 1944. Paul Villa, USA, Kalifornie, od roku 1953 a Carl Anderson, USA, Kalifornie, od roku 1954, který v roce 1957 zaznamenal první poselství Aštara, velitele kosmické flotily v oblasti Země, který je znám z kontaktů s Ivem Bendou na konci 20. století. Ten vydal už mnoho publikací rozhovorů s vesmírnými lidmi (především s Plejáďany, absolvoval nespočet přednášek a konferencí a provozuje i vlastní internetové stránky. Mimo jiné popisuje i on svoje zážitky z cest jejich kosmickými loděmi, zatímco jeho tělo spí a je fyzicky přítomno zde.

Mnoho zajímavých věcí o vesmírných lidech najdete také na stránkách Přátelé Nebe. Ačkoli tento web vypadá graficky velmi podobně, jeho autoři se prý k Bendovi nehlásí. V každém případě informace na webu pana Bendy jsou prezentovány poněkud nezáživným způsobem, který vyvolává podezření, že v těchto poselstvích "vesmírných lidí" zabudoval i mnoho ze své vlastní fantazie. Pokud by ale jeho sdělení byla pravdivá ze 70%, řekl bych, že je to úspěch. Každopádně mnoho informací lze najít dnes už i na internetu ze spousty dalších zdrojů, zvláště, pokud rozumíte anglicky.

Velmi důležitým zdrojem jsou informace o kontaktéra lidí z Andromedy - Alexe Colliera je „kontaktér“ mimozemské rasy lidského vzezření ze souhvězdí Andromeda. Mimozemské kontakty začal zažívat v dětství a trvaly až do puberty. Tyto kontakty pak na několik let ustaly, včetně období vojenské služby, kdy působil jako pilot vrtulníku v americké armádě a opět se objevily v roce 1985. Setkal se se dvěma Androméďany, kteří se stali jeho učiteli a vzali ho na palubu svých kosmických lodí včetně velké mimozemské mateřské lodi, kde ho po dobu tří měsíců učili. Androméďané mu poskytli informace o vesmírné spiritualitě, životě ve vesmíru a galaktických dějinách Země.

Dalšími z dlouhé řady známých kontaktérů Vesmírných lidí byli např. Paulo A. Fernandes, Brazilie, jeden z těch, který se v roce 1970 setkal s vesmírnou lodí a přímo s Aštarem, který mu předal poselství pro lidi. Vesmírní lidé kontaktovali i řadu vědců a uznávaných osobností. Například profesor práv Joao Freitas de Gumaraes na uznávané Katolické univerzitě v brazilském městě Santos, který byl v roce 1956 pozván k letu do Vesmíru v létajícím talíři. Profesor Hernandes, přední atomový vědec v Mexiku, kterému také ukázali Zemi z Vesmíru. James Forbes, kterého vzala Karného vesmírná flotila na planetu civilizace Aenstria, Galaxie v Andromedě. A desítky dalších do všech detailů popsaných kontaktů v různých částech světa. Autentičnost těchto setkání, rozhovorů a poselství podporuje skutečnost, že mnozí pozemšťané v různých časových obdobích zmiňují stejná jména – Aštarova flotila, Karného flotila, mimozemšťanka Semjase, ad.

Samozřejmě ne všechny zdroje jsou stejně věrohodné a určitě se i najde mnoho kontakterů, kteří do přijatých poselství přidají, třeba i nevědomky, nebo špatným pochopením poselství, mnoho ze své vlastní fantazie. Nesmíme totiž opomenout fakt, že to co nám prezentují kontaktéři a vizionáři nemusí být vždy přesně to, co získali od svých poslů. Všichni kontaktéři i vizionáři do svých zážitků vždy přidávají něco ze svého, podle svého způsobu chápání a porozumění. Někdy to dokonce může být hodně odlišné.

Přesto však zprávy z nezávislých kontakterů se celého světa, kteří přijímají poselství o různých "vesmírných zdrojů" se až příliš shodují na to, aby mohli být označeny za bláboly, i když před sebou nemáme jasné důkazy. Ty však prý přesto existují a americká vláda má celý seznam vesmírných civilizací, kterými již byla kontaktována s podrobnějšími informacemi. Tento samozřejmě podléhá přísnému utajení - TOP SECRET. Skutečně se zdá, že dokonce ani osobní setkání s mimozemšťany přímo v našem světě nejsou tak výjimečná, někteří vesmírní návštěvníci dokonce zmiňují, že se mezi pozemšťany dočasně běžně pohybují, aniž by byli poznáni a odhaleni. Zdá se až komické, jak lidé usilovně pátrají po UFO v dalekém vesmíru, pokud jsou skutečně již dávno tady a dokonce někteří z nich s lidmi spolupracují.

Channelingové zprávy

Vedle svědectví o skutečných setkáních s mimozemšťany existuje mnoho channelingových zpráv, tedy mimosmyslových kanálů, které může využívat spousty jiných bytostí, ať už s vesmíru nebo jiných realit. Stačí, je-li člověk trochu citlivý, vnímavý a dokáže se na ně napojit. To, že bytost, která jimi promlouvá není člověkem ještě neznamená, že je to bytost moudrá. Kromě toho, že do nich mohou sami kontaktéři vnášet vlastní fantazie, je samozřejmé, že ne všechny zdroje jsou od bytostí, které chtějí lidstvu pomáhat. Některé jsou skutečně moudré a mohou pomáhat, jiném si to o sobě spíše jen myslí a další jsou vyloženě podvodné s cílem lidmi manipulovat. Channelingové zdroje považuji ze jedny nejdostupnějších, ale i nejméně věrohodných. Už jen proto, že tyto kanály používá velké množství falešných entit, které se vydávají za někoho, kdo nejsou a zaštiťují se jeho jménem, i když ne vždy se zlým úmyslem.

Nová Země

V poslední době, zvláště v posledních desetiletích, kdy došlo k navázání spolupráce s reptilními bytostmi, zájem vesmírných lidí o lidstvo znovu prudce roste, protože vědí, že stojí na křižovatce svého vývoje a osudovými okamžiky, které rozhodnou o jeho další budoucnosti. Všichni chtějí být při tom, ať už jako aktivní pomocníci nebo jen neutrální pozorovatelé, protože prý půjde o zcela unikátní a mimořádnou událost, které se ani v kosmickém měřítku nestává každý den. V Bibli je tato událost popsána jako „Konec Věku“. Nepůjde prý ale o konec světa ve smyslu jeho zániku, ale o konec jeho současné podoby.

Říkají, že celá planeta projde duchovní transformací a bude proměněna, neboť přestane existovat ve fyzické 3D realitě a přesune se na vyšší 4D a později 5D úroveň, tedy do vesmíru, která obývají oni. Bude to prý znamenat, že se Země opět zařadí mezi konfederace vyšší světů, ze kterých kdysi dávno, vinou lidí, vypadla. Tehdy se propadla do fyzického světa a dostala se do izolace a zapomnění. Nikdo samozřejmě není nucen nebo povinen se do této dimenze stěhovat a stejně tak přijímat pomoc Vesmírných lidí, pokud to bude třeba. Někteří odpůrci mají pocit, že se musí do nějaké vyšší dimenze stěhovat a že Vesmírní lidé jsou manipulátoři, kteří je k tomu nutí a snaží se je převychovat. To je samozřejmě holý nesmysl :-) V duchovnímu vývoji, což je především vývoj vědomí "od rozumu k srdci", nic takového neexistuje. Stejně, jako neexistuje trestající Bůh. Je ale nepochybné, že existují manipulativní, temné bytosti, které se mohou vydávat za kohokoliv. Mohou se zjevit třeba i jako Ježíš Kristus a převzít jeho slovník.

Vesmírní lidé říkají, že Země je zcela unikátním místem, neboť se zde pozitivní a negativní síly střetávají v rovnoměrném poměru. A také, že je první a na dlouho také poslední planetou, která zažije toto velké „stěhování“, které přinese mnoho apokalyptických událostí, které dopadnou na všechny, kteří na něj nebudou připraveni a kteří tak mohou padnout do otroctví reptilních bytostí, kteří Zemi obsadí, jakmile dojde k této unikátní transformaci. Nikde jinde ve vesmíru údajně nenajdeme jiné podobné místo jako je Země. Všechny další civilizace ve fyzickém vesmíru zůstávají jen proto, že ještě nejsou duchovně tak daleko, aby tento 3D prostor mohly opustit. Všechny ostatní, kromě reptilních bytostí sledujících a využívajících lidstvo, jsou civilizacemi lidí na duchovně i technicky nízké úrovni – koloniemi pod nadvládou těchto bytostí. Země je proto výjimečná tím, že se z jejich vlivu brzy dostane.

Jakmile se tak stane, bude na Zemi založena nová civilizace, která bude žít v harmonii a míru nejen mezi sebou, ale i s nimi a všemi dalšími poštovními bytostmi. Skončí éra bipolarit, dobra a zla, protože vše bude již více či méně dobré a žádný nepřítel, vnitřní ani vnější, již nebude existovat. Začne Zlatý věk ohromného duchovního i technického vývoje, hojnosti a prosperity, ve kterém slovo „mezinárodní“ bude nahrazeno slovem „meziplanetární“ a „mezigalaktický“. Cestování časem a hyperprostorem bude běžnou součástí každodenního života. Říkají, věci, které dnes pokládáme za důležité nebo vyspělé, se budeme jen smát.

Můžeme tomu věřit a já sám tomu, co nám prezentují vesmírní lidí věřím a pokládám za pravděpodobné. Nesmíme ale ani zapomenout na jeden důležitý fakt. Přestože mohou být vesmírní lidé na technicky i duchovně vyšším stupni vývoje a dokážeme spolu v budoucnu navázat velmi dobré kontakty a spolupráci, nemůžeme si být přestat vědomi toho, že nás dělí velká propast nejen v tom, čím naše civilizace prošly a co jsme prožili, ale i v tom co nám bylo dáno do vínku, jaký je úkol našich civilizací a naše místo ve vesmíru... Podobně, jako když se poznávají eskymáci a křováci. Každá civilizace na jiném stupni vývoje, s jiným chápáním Boha a světa. Určitě se to netýAká jen pozemských národů a kultur, ale tím spíše těch mimozemských, i kdyby tito lidé vypadali stejně, jako my.

Více na:http://navrat-bohu.tode.cz/vesmirni-lide.php

Zobrazení: 1426

Komentář přidal(a) Rhodes dne 25.Únor.2012 v 22:03

neviete kto su to vesmirni lide??? ale chodte :))) rozhovor s astarom seranam o cakrach :))

http://www.youtube.com/watch?v=mh4iQgL_K-c&feature=related

PS: pozor je tam aj mimozemšťal :)

Komentář přidal(a) Imalgin dne 25.Únor.2012 v 23:10

Chá chá, Pišta dobrý je!

 

Komentář přidal(a) Anka-veva dne 25.Únor.2012 v 23:19

nie!!!skutočne toto nemusím.

Komentář přidal(a) marshala dne 26.Únor.2012 v 0:08

ale Anka ved to je humooooor

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 26.Únor.2012 v 0:48

Níže uvedená videa úzce souvisí s výše uvedeným článkem a měl by jej shlédnout až do konce každý, kdo se považuje za nositele (pracovníka) světla. Je tam uvedeno mnoho pozitivních informací, které se hned tak někde nedozvíte.

Chce to ale shlédnout celé, až do konce a nenechte se zmást tím, že v některých částech se dlouhou dobu nic neříká. Když tak si to posuňte o něco dopředu, neboť po několika minutách pouhých obrazových výjevů pokračuje sdílení další informací.

Part 16 - Pleiadian Alaje - Czech Sub (ALAJE Z PLEJAD 16 CZ )
http://www.youtube.com/watch?v=PQkWg5XBzSo&feature=related

Part 17 - Pleiadian Alaje - Czech Sub (ALAJE Z PLEJAD 17 CZ)
http://www.youtube.com/watch?v=8xJhOtYLG-0

Part 18 - Pleiadian Alaje - Czech Sub (ALAJE Z PLEJAD 18 CZ - www.pratele-nebe.cz)
http://www.youtube.com/watch?v=R67v3kob_7k&feature=related

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Uno Universus přidal komentář k příspěvku do blogu Kdo je to Petr Fiala !!!!!!!!!!! uživatele Ina Obr.
"          Pokud ceske firmy jsou ve vlastnictvi cizincu, pokud Cesko je korporace a zbytek ceskych firem dluzi cizincum, nemuze byt rec o zadne vlasti nebo vlastizrade. Zadna vlada neexistuje. V nejlepsim je Fiala…"
před 21 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Bily a cerny klobouk visi na stejnem vesaku, a nosi ho stejna hlava, ktera krouti krky vlastencu i demokratu, a

      AutorKosmická agentura, GosiaPublikováno12. března 2022Co jsou války? Celé lidstvo by to mělo vědět - Athena SwaruuPůvodně ve španělštiněSwaruu X (Athena) : Minule jsem popsal, proč během konfliktu nemůžete vědět, co se děje, ani co je pravda,…Zobrazit další
před 22 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu 78% občanov Spojeného kráľovstva vážne uvažuje o emigrácii do Ruska !!!!!!! uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Biosyntetické struktury v žilách očkovaných !!!!!!!!!!!!!!!!!! uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Uno Universus přidal komentář k příspěvku do blogu Mimozemští Reptiliáni (Draco) v r. 1933 asistují německým nacistům v Antarktidě !!!!!!!! uživatele Ina Obr.
"Ten film je blokovan, nejde otevrit ani okopirovat."
včera
Uživatel Uno Universus přidal komentář k příspěvku do blogu Mimozemští Reptiliáni (Draco) v r. 1933 asistují německým nacistům v Antarktidě !!!!!!!! uživatele Ina Obr.
"Přehrát Nahráno: David Icke in a turquoise tracksuit, 6. 7. 2017 1 Komentáře Melania Trump - Confirmed Reptilian"
včera
Uživatel Uno Universus přidal komentář k příspěvku do blogu Mimozemští Reptiliáni (Draco) v r. 1933 asistují německým nacistům v Antarktidě !!!!!!!! uživatele Ina Obr.
včera
Uživatel Uno Universus přidal komentář k příspěvku do blogu Mimozemští Reptiliáni (Draco) v r. 1933 asistují německým nacistům v Antarktidě !!!!!!!! uživatele Ina Obr.
"Kdysi probehlo info na Googlu od nejmenovaneho jasnovidce, ze Putin, Trump jsou predstavitele reptilianu, vysoce duchovni duse a s vysokou inteligenci. Davalo by to smysl, za koho a pro koho tito dva kopou."
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Chcete-li se osvobodit ze spárů programů matrixu, pochopte toto: uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* AURORAN - spasitel nebo podvodník? ...s vyjádřením Andreiky Křešové Video ZDE. (zapněte si zvuk) Mnohem více podrobností ZDE."
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Mimozemští Reptiliáni (Draco) v r. 1933 asistují německým nacistům v Antarktidě !!!!!!!! uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Súd mi zakázal povedať o Zuzane Čaputovej, že je americká agentka !!!!!!!!!! uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Priroda deaktivovala virus do puvodni DNA, s tim nepocitali, puvodni virus je kamarad - zloducha s nehoo udelali podle sveho obrazu uživatele Uno Universus
středa
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Priroda deaktivovala virus do puvodni DNA, s tim nepocitali, puvodni virus je kamarad - zloducha s nehoo udelali podle sveho obrazu

AutorKosmická agentura, GosiPublikováno20. března 2020Globální situace – mimozemská komunikace (Taygeta – Plejády)Víte, co dělám a kdo jsem tady, zjišťování informací je moje práce! Takže kontakty mám všude. A tahal jsem za všechny možné nitky,…Zobrazit další
středa

© 2022   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby