* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Karanténa Země – konec hry (vítězství Světla je již blízko)

Karanténa Země – konec hry pondělí 2. listopadu 2015Autor: COBRA

Již je bezpečné uvolnit jistou informaci, která lépe objasní celou situaci týkající se Události a dynamického pnutí mezi silami Světla a silami Temna. I přesto, že se tato informace může zdát některým lidem šokující, již nastal čas, aby se lidé dozvěděli pravdu, protože pouze když bude pravda známa, může být situace vyřešena.

Pro kompletní pochopení situace na této planetě se potřebujeme vrátit zpět do specifického období v galaktické historii, kdy byly temné síly vytvořeny. Jako svoji hlavní pevnost si zvolily hvězdný systém Rigel v konstelaci Orionu, odkud ovládali své galaktické impérium.

Brzy zjistily, že braní zajatců jim dává nejúčinnější páku proti silám Světla, protože síly Světla se o své lidi staraly a jejich akce byly mnohokrát zdrženy, tak, aby bytostem Světla, které byly vzaty jako rukojmí temných sil nebylo ublíženo.

Temné síly vyvíjely svůj systém páky přes využívání zajatců a ve stejnou dobu vyvíjely technologie exotických zbraní, které působily paseku v celé Galaxii, ničily celé planety, vymazávaly celé civilizace.

V určitém bodě vyvinuly ten nejúčinnější systém využívání zajatců. Požadovaly, aby Zdroj přestal dávat informace o tajných aktivitách a plánech temných sil Vzestoupeným Mistrům a Galaktické Konfederaci nebo hrozily, že zničí rozsáhlé sektory Galaxie.

Od té chvíle, Světelné síly přestaly dostávat informace o určité části aktivit temných sil. To vytvořilo rozkol kosmických energií mezi Světlem a Temnotou skrze všechny dimenze, a to byl počátek duality. Na páté dimenzi a výše se temnota manifestovala jednoduše jako nepřítomnost informací a nedostatek pochopení, jak vyřešit tuto kosmickou situaci. Od té doby, některé rasy začaly věřit, že temnota a utrpení jsou nezbytnou součástí životní zkušenosti, tak jako noc následuje den a den následuje noc.

To dovolilo temným silám udělat z jejich pevnosti na Rigelu první skutečnou karanténu, kam nemohlo vstoupit žádné světlo od té doby, neboť Vzestoupené Bytosti již nepřijímali informace o aktivitách dějících se na Rigelu a proto nemohli posílat Světlo a Lásku pro léčení tamější situace. V utajení tam temné síly vyvinuly svoji nejvražednější zbraň, strangeletovou bombu.

Strangeletová bomba je slepenec těžkých kvarků, zvaných podivné kvarky:

http://en.wikipedia.org/wiki/Strange_matter

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kvark_s

Když je tento slepenec vystaven pod extrémní tlak a teplotu, spustí se řetězová reakce změny běžné hmoty do podivné hmoty:

http://en.wikisedi Světlaiki/Strangeness_production

Pokud by takový řetězec reakcí nebyl zastaven, pouze jedna strangeletová bomba by vyhladila celý známý vesmír. Naštěstí měly síly Světla vždy technologii, jak drasticky omezit radius strangeletové bomby. I tak je strangeletová bomba mnohem nebezpečnější zbraní, než termonukleární bomba.

Po miliony let, temné síly vytvořili pár fyzických a o dost více éterických strangeletových bomb a uložily je na Rigelu.

Před 25 000 lety vytvořili jejich druhou karanténní pevnost na planetě Zemi a přepravily sem část svých strangeletových bomb a ostatního exotického arzenálu. Tento arzenál byl skutečným důvodem, proč Galaktická Konfederace nezasáhla během Nacistického holocaustu, nukleárních explozí v Hirošimě a Nagasaki, Stalinistických čistek nebo genocidy ve Rwandě. V tu dobu Galaktická Konfederace nevěděla přesně jaký arzenál temné síly mají k dispozici, věděla pouze, že pokud zasáhnou, mohlo by to mít zcela katastrofální následky.

Po celé 20. století, Konfederace odstraňovala překážky pro První Kontakt, jednu po druhé, až byli v roce 1995 připraveni udělat tento krok učinit. To spustilo červený poplach mezi v té době hlavními Archony na Zemi a ti se rozhodly povolat všechny zbývající temné síly z Galaxie k ochraně karanténní Země. To vyústilo v takzvanou Konžskou Archonskou invazi v 1996.

v Po krátké období pár let, temné síly zvládly ovládnout většinu hvězdných systémů v okruhu 1000 světelných let okolo planety Země, s výjimkou hvězdného systému Síria. Dokonce zvládly napadnout Plejádskou hvězdokupu v 1996 a takhle to vypadalo:

http://www.youtube.com/watch?v=FGBhQbmPwH8

http://www.youtube.com/watch?v=sdbsP86XzA8&list=RDOnsnZvR4X68

Toto byl velký šok pro Plejádskou rasu, kteří před napadením strávili stovky tisíc let v míru.

Rigeliané dokonce vzali menší počet Plejádských rukojmí, přemístili je na Zemi, do hlubokých válečných podzemních základen na jihozápadě (USA) a dali jim mikročipy. Takto to mohlo ve skutečnosti vypadat na základně v Dulce mezi 1996 nebo 1997:

http://www.youtube.com/watch?v=gAjR4_CbPpQ

Galaktická Konfederace osvobodila Plejády v roce 1999 a Odboj osvobodil Plejádské zajatce z Dulce a ostatních základen v roce 2001, ale Plejádská rasa potřebovala skoro dekádu na to, aby se zcela zotavila a byla schopna se plně účastnit v operacích Galaktické Konfederace pro osvobození Planety Země.

V časové periodě mezi 1996 a 1999, byly všechny Rigelianské strangeletové bomby a ostatní exotický arzenál převezen na planetu Zemi. Převážná většina fyzických exotických zbraní byla odstraněna Odbojem do roku 2004, ale velká část éterických exotických zbraní zůstala až do velmi nedávné doby.

Mezi ostatními exotickými zbraněmi bych rád zmínil fyzické antigravitační skalární zbraně. Všechny byli odstraněni v roce 2004 a Odboj nedovolí, aby jakákoliv z takovýchto zbraní byla někdy znovu vojenskoprůmyslovým komplexem vytvořena. Odboj nicméně podporujee vývoj antigravitační technologie pro mírové účely:

http://m.disclose.tv/news/Boeing_Antigravity_propulsion_comes_out_o...

Od roku 1999, Osvícení Mistři, Galaktická Konfederace a Hnutí Odboje aktivně odstraňují vrstvu za vrstvou z exotických éterických technologií karanténní Země. Po každé, když je jedna vrstva odstraněna, Vzestoupený Mistr přijme ze Zdroje informaci o další vrstvě. Poté Konfederace a personál Odboje odstraňuje další éterickou vrstvu. Tento proces stále pokračoval tímto způsobem až do doby před pár týdny, kdy se uskutečnil drastický průnik.

Po tomto Osvícení Mistři přijali informaci ze Zdroje o VŠECH zbývajících éterických temných silách a jejich technologiích. To efektivně rozpustilo samotný základ duálního systému reality a tím byla odstraněna mocenská základna nejvyšších Archonů na této planetě. Šílená realita temnoty stojící proti Světlu se brzy rozpadne a poté ji přetvrvá jen Světlo a všechno utrpení bude navždy pryč.Od 8. března 2014, zbývá pouze poslední vrstva éterických Archonů a jejich exotických éterických zbraní. Převážná většina éterických Reptiliánů je pryč, většina jejich technologií je pryč, a zbývá zde pouze malá skupina šílených Archónů s jejich exotickými éterickými zbraněmi. Zdali mají strangeletové bomby nebo něco jiného není úplně jasné, protože tato informoace dosud nebyla z bezpečnostních důvodů uvolněna. Toto je jediný zbývající faktor, který v tuto chvíli ještě brání Události. Jak dlouho tato vrstva vydrží také není z těch samých důvodů jasné.

Na fyzické rovině je vše pro Událost připraveno. Je tu také rozsáhlá flotila Konfederačních lodí obklopující Zemi. Je zde také okolo 5 miliard zahalených fyzických lodí na nízké oběžné dráze (LOE):

http://en.wikipedia.org/wiki/Low_Earth_orbit

K tomu ještě je tu okolo 120 milionů zahalených fyzických Konfederačních lodí v oblasti uvnitř Karmamnovy hranice:

http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rm%C3%A1n_line

https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rm%C3%A1nova_hranice

A Armstrongově hranici:

http://en.wikipedia.org/wiki/Armstrong_limit

Počet a strategická pozice maskovaných Konfederačních lodí v troposféře a na povrchu planety zůstávají pro tuto chvíli vysoce klasifikovány.

Jakmile se objeví první trhliny v éterické obranné vrstvě Archonů tak budou události rychle následovat. Můžeme očekávat následující vývoj, svakající v rychlé posloupnosti, a ne nutně v uvedeném pořadí:

- odtajnění extrémně vyvinuté a účinné technologie v lékařství skrze mainstreamová média

- repopiratelný důkaz existence Atlantidy vypuštěný skrze mainstreamová médSvětelné sa
- plně funkční domácí zařízení na volnou energii k prodeji skrze veřejné webové stránky

- zatknutí nebo fyzické odstranění vrchních členů Kabaly, vypuštěné skrze mainstream média

- světový finanční reset

- Událost (The Event).

Pro zrychlení procesu, mě síly Světla požádaly, abych začal na „tlačit akupunkturní body odtajnění“. Zatlačím na dva z nich. Zaprvé, jsem v kontaktu s velmi silnou pozitivní skupinou se značnými finančními schopnostmi, výrobní infrastrukturou a strategickým plánem pro spuštění masové výroby a přinesení cenově dostupných zařízení na volnou energii lidstvu. Hledají investory s fungujícími zařízeními na volnou energii, které mohou být uvedeny do masové výroby. Pokud tu jsou investoři s integritou, kteří kladou osvobození planety nad výdělek, nemají strach z Kabaly a mají funkční prototypy na volnou energii, které lze realizovat v různých měřítcích a které jsou jednoduše replikovatelné, mohou mne kontaktovat na cobraresistance@gmail.com

Zadruhé, je tu jistý projekt který zahrnuje Odboj a populaci na povrchu. Pokud tu jsou lidé, kteří měli od roku 1996 fyzický kontakt s Odbojem nebo s Aghartskou sítí, mohou mne kontaktovat na cobraresistance@gmail.com

Na fyzické rovině situace na povrchu planety pomalu dosahuje svého vrcholu. Kabala zašla příliš daleko a ultimáta sili Světla byla již vydána. Kabala potřebovala ukázku jemné verze technologie Hvězdného Prachu a tak jim byla bez problémů poskytnuta:

http://www.washingtonpost.com/world/national-security/attorney-gene...

Zde je třeba dodat, že Hvězdný Prach nemůže být použit jen pro blokování, vyřazení nebo odstranění členů Kabaly, může být také použit pro léčbu lidí. Hvězdný Prach může vyléčit většinu příčin chronické bolesti do 15-ti minut. Je na čase, aby lidé POŽADOVALI, aby byla tato technologie uvolněna, aby pomohla přinést vyléčení lidstva. Brzy bude vypuštěno mnoho dalších vyvinutých léčebných technologií a pozitivní frakce Egyptské armády udělala tímto směrem tímto směrem první krok, i přes pokusy je zdiskreditovat:

http://www.theguardian.com/world/2014/feb/28/egypt-unveil-device-de...

Existence těchto zařízení mi byla přímo potvrzena Dračími zdroji a zdroji uvnitř Bílé Šlechty v Egyptě.

Lidé si konečně uvědomují akce Jezuity podporovaných žoldáků Blackwater/Academi na Ukrajině, kteří chtějí zatáhnout Ukrajinu a Rusko do vojenského konfliktu:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2576490/Are-Blackwater-acti...

Jeden z důvodů je, že Jezuité chtějí vymazat Ruskou Ortodoxní Církev na Ukrajině a nahradit ji s Jezuity zpřízněnou Ukrajinskou Řeckokatolickou Církví:

http://henrymakow.com/2014/03/Israel-Shamir-Counter-Coup-in-Crimea%...

http://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Greek_Catholic_Church

Dalším důvodem je, že Jezuité chtějí přidat Ukrajinu do Evropské Unie, která je Jezuitským výtvorem:

http://www.djeppink.eu/en/blog/we-are-all-jesuits

Je tu mnoho skupin se silnými vojenskými schopnostmi, které začínají být na Kabalu velmi naštvané a síly Světla je nemohou a nebudou již déle držet zpátky, takže tyto skupiny nejpravděpodobněji začnou odstraňovat členy Kabaly z planety, pokud tedy již nezačali. Oni nebudou čekat na scénář masového zatýkání a na Událost. Zde bych dodal, že pouze okolo 10% Jezuitů náleží k temným silám a mnoho členů Kabaly je uvnitř sítě Iluminátů proti své vůl a proto bych rád požádal výše zmíněné skupiny aby při svých oporacích odstraňování Kabaly rozlišovaly.

Jedna z těchto skupin mě sdělila, že pokud byť jedna další osoba zamře jako výsledek žoldáckých akcí Blackwater/Academi na Ukrajině, oni začnou s odstraňováním žoldáků, a pokud to nebude dost, začnou s odstraňováním vrchních členů Kabaly jednoho po druhém.

Další skupina poradila Putinovi, že by měl namísto vojenského řešení Ukrajinského konfliktu poslat agenty Spetsnaz začít odstraňovat členy Kabaly.

Záhadný „neznámý dobrodinec“ navštívil jisté skupiny mafie a ty mu přísahaly věrnost a otočily se zády k jejich dřívějším sponzorům, Iluminátům a Jezuitům.

Jsou tu alespoň dvě další skupiny připravené jednat a já je nebudu konkrétně jmenovat.

Jak řekl minulý týden Fulford: "Mezitím sledujte, jak vyšší kabalisté mizí jeden po druhém".

Publikoval Cobra 10.3.2014

Zdroj:

http://2012portal.blogspot.sk/2014/03/quarantine-earth-endgame.html

Přidejte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/1552114588364251/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog:

http://2012portal.blogspot.ca/2014/07/fall-of-chimera.html

Překlad: Martin

Vystavil Matej v 16:29 4 komentáře:


Zdroj: http://bod-zlomu.blogspot.cz/2015/11/karantena-zeme-konec-hry.html


Všechny ostatní příspěvky od Cobry (již přeložené do češtiny) najdete ZDE.


(pošli to dál)


.

Zobrazení: 2761

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 11.Listopad.2015 v 9:58

* Pád Chimery (vítězství Světla je již blízko) Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) míca dne 12.Listopad.2015 v 12:11

a zde už i meditace za Událost/Event:

http://bod-zlomu.blogspot.cz/2015/11/prosime-rozeslat-meditace-za-u...

- taktéž doporučuju šířit ;)

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Proč je nošení roušek velice škodlivé Vašemu zdraví a jak se proti povinnosti nošení roušek bránit. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Masky dolů!!!!! Následné škody jsou trvalé, varuje neuroložka Uvedeno ZDE.... Všichni lidé, kteří používají roušky a ochrany dýchání či…"
před 10 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* STOP! testování na covid-19! PCR testy jsou neúčinné Video ZDE.3) Slíbené měření hodnot kyslíku pod rouškou Jak jsem Vám včera slíbil, zajel jsem zpět za…"
před 11 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá (brutální) bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* STOP! testování na covid-19! PCR testy jsou neúčinné Video ZDE.3) Slíbené měření hodnot kyslíku pod rouškou Jak jsem Vám včera slíbil, zajel jsem zpět za…"
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Nikoliv coronavir, ale vakcíny, které jsou na nás nachystané, jsou zdraví velice škodlivé! Víte, co za tím vším stojí a proč? Měli byste se o to ve Vlastním zájmu zajímat! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Proč jsou vakcíny velice zdraví škodlivé a nejen to, Vám objasní článek: Šílenosti nad šílenosti Uvedeno ZDE."
před 17 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Operace “Bouře” a ZMĚNA SOCIÁLNÍHO ŘÁDU NA PLANETĚ ZEMI uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Zdroje Asijské tajné společnosti říkají, že zařízení čínské výzkumné laboratoře bylo podpáleno, protože čínské úřady si uvědomily, že to byly…"
před 18 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá (brutální) bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Zdroje Asijské tajné společnosti říkají, že zařízení čínské výzkumné laboratoře bylo podpáleno, protože čínské úřady si uvědomily, že to byly…"
před 18 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu JFK Jr. (junior) předstíral smrt pomocí „mistra šachu“ Donalda Trumpa - nyní plánuje svůj návrat. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"NEJVĚTŠÍ PLÁN NA SVĚTĚ. Je to velmi hodná a milující princezna a dva mladí muži, kteří se navzdory tomu, že patří do kruhů vysoké společnosti / Elit, rozhodli zasáhnout…"
před 19 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu NEJÚŽASNĚJŠÍ PLÁN SVĚTA! Radostná zpráva: Princezna Diana žije! Ne-uvěřitelné! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* JFK Jr. (junior) předstíral smrt pomocí „mistra šachu“ Donalda Trumpa - nyní plánuje svůj návrat. Strojový překlad ZDE. Originál článku v angličtině Here.."
před 21 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá (brutální) bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* “Čím víc roušek, tím víc nakažených,” šokuje významný lékař MUDr. Jan Hnízdil. “Psychopati v čele státu zkouší, co vydržíme.…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Roušky a zdraví, aneb proč je nenosit, obzvláště pokud je teplo uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* “Čím víc roušek, tím víc nakažených,” šokuje významný lékař MUDr. Jan Hnízdil. “Psychopati v čele státu zkouší, co vydržíme.…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Demonstrace proti vládním opatřením spojeným s Covid19 : Praha 27.9. 2020 Stop Covid diktatuře, Covid je především obrovský byznys. Oči otevírající dokument ZDE."
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak se bránit proti psychickému, nebo EMP útoku, směrovaného (přes wi-fi nebo 5G technologii) na vás nebo na vaši elektroniku uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Světové zpravodajské agentury si myslí, že žijeme v matrici ovládané umělou inteligencí Uvedeno ZDE.* Archontská síť (neboli sít bezduchých entit) tvořících 3./4.D…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Jestliže pochopíte výše uvedené, budete schopni nejen léčit, ale i tvořit a bořit. Samozřejmě, že byste měli bořit jen to disharmonické, neboť příčiny mají i své následky. Kupř.…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Do nahoře uvedeného článku jsem ještě přidal nějaké další důležité informace, takže pokud vás to zajímá, tak se na to mrkněte."
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Mystérium tvoření světů a jejich realit konečně odhaleno. Pokud již nechcete být snadno ovladatelnou loutkou, tak si to ve vlastním zájmu celé prostudujte! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Důkaz, že vědomí tvoří realitu: Vítejte v matrixu (již se hroutícím)! :-) Uvedeno ZDE. (Vše, co nazýváme reálné, je ve skutečnosti složeno z něčeho, co reálné…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Mystérium tvoření světů a jejich realit konečně odhaleno. Pokud již nechcete být snadno ovladatelnou loutkou, tak si to ve vlastním zájmu celé prostudujte! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Nenechte se ohlupovat informacemi jako např. tím, že hadí síla nás spojuje s negativními světy a entitami. Pravý důvod proč si ne-mocní nepřejí, abychom si svou hadí silu aktivovali je…"
pondělí

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby