* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Těžko se vybírá téma, konkrétní téma, protože jak název příspěvku napovídá, všichni jsme v jednotě součástí jednoho celku a tudíž neexistuje snad téma samo o sobě, když vlastně vše souvisí se vším. Nelze tedy ani za nadpisem udělat pouze tečku, vykřičník nebo otazník. Každý, kdo totiž tyto stránky čte, má jinou úroveň vědomí, jinou moudrost, jinou úroveň chápání vesmírných zákonů, jinou karmu............Už toho bylo na těchto stránkách napsáno dost a vštšinou všichni uznávají, že lidstvo jako takové překročilo určitou hranici úrovně svého vědomí a "začínají se dít věci". Není to samo o sobě. Naznačil to již i mayský kalendář, který končil ne náhodou v době, kdy všichni očekávali, že se něco stane. Ale nechci převracet slovosled, protože vše má svou historii, ať to někdo uznává nebo ne. Měl jsem napsat, že to naznačil i mayský kalendář, který měl končit a mnoho nás nevědělo proč. A mnoho lidí si to spojovalo s předpovídaným koncem světa. Lidstvo se ale postupně od východu směrem na západ začalo probouzet do nového roku, do nového století, do nového tisíciletí a zjistilo, že život jde dál.

Ale přeci jen se něco stalo. nedá se říct, že ze dne na den, ale prostě v tomto zlomovém období +- 10 - 15 let.

Lidstvo se začalo probouzet do nových dimenzí, začaly se mu otevírat nové hranice vědomí, začalo objevovat věčnou lásku ve které je možno všechno. Stačí si uvědomit základní článek splečnosti, rodinu. Bez ni by totiž nebylo společnosti. Společnost musela začít rodinou, aby byl zaručen nárůst inteligentní společnosti. Nesmíme ale opět zapomínat na tu histori, která dala lidstvu zkušenosti, především duchovní zkušenosti, protože dnes už všichni nejen na těchto stránkách uznáváme, že první je myšlenka. ta dává za vznik slovu a už je tu tvoření reality. Tak se to na těchto stránkách uznává, mám pravdu? A nejen na těchto stránkách, protože je ve společnosti pořád ještě velké množství lidí, kteří o těchto stránkách nemají ponětí. Ale všeobecným posunem vědomí lidstva do dalších dimenzí k tomuto poznání došli také. A je jedno jestli to bylo v Evropě, v Africe, a Austrálii nebo někde úplně jinde. Jsme přeci jedno, velká jednota, která byla původním záměrem stvoření. A původním záměrem stvoření byly i veškeré duchovní vlastnosti člověka, které je schopen využít pro růst svého Vyššího Já, pro růst své trjjedinosti, nebo jak by se dalo ještě napsat. A vyspělost civilizace se dá posoudit opravdu jen úrovní výše duchovního vnímání. K tomu je ale potřeba respektu k vyššímu systému, k vyššímu vědomí, atd, protože tím je člověk pokornější a začne tyto vyšší systémy vnímat, uznávat a využívat jejich výhody. To bylo právě to zlomové období kdy se civilizace otevřela vyššímu vědomí, začala vnímat kladnou energii, která je neustálým zdrojem růstu ve vesmíru.

V opačném případě civilizace stagnuje pod vlivem ega, které uznává jiné hodnoty než láska. Jsou to hodnoty, které Jednotu rozdělují, ubíjejí skutečnou svobodu, svobodu volby a svobodu vnímání, rozdělují společnost na třídy, na chudé a bohaté, živí se závist a opovrhování, v médiích se lidstvo krmí informacemi, které člověka odvrací od jeho vrozených pradávných vlastností, od jeho svobody a od jeho svobodné volby.

V obou případech je jedno, jaká strana těchto skutečností využívá. Využívá nebo zneužívá. Využívání je ke prospěchu všech pro růst společnosti. Když totiž roste společnost a má se dobře celá společnost, tak má automaticky dobře každá složka společnosti, každá rodina i každý člen rodiny. A při pohledu z druhého úhlu pohledu je evidentní, že společnost roste tehdy, když roste uvědomění jedince. Svobodného jedince, který vnímá výhody a možnosti vyšších systémů a vyšších dimenzí a není pokřivenými hodnotami tlačen k omezenému myšlení v určitých mezích, podle určitých vzorců.

To už se ale dostáváme k egoismu, které pracuje jen na výhodách pro určitou skupinu lidí, pro určité jednotlivce. Nicméně zde ale panuje stejná posloupnost, jakou jsem popsal v předchožím odstavci, akorát s tím rozdílem, že v tomto případě je to ke škodě civilizace. Ego je záměrně przentováno jako svobodná složka společnosti. Ve skutečnosti jde o boj o přežití, ne o společný růst celé společnosti. Jednotlivé skupiny se snaží upevňovat svoji moc a svůj vliv ve společnosti. Dostává se do popředí zlo, které bez ohledu na jedince pracuje pouze pro určité jednotlivce, kteří se mnohdy schovávají za nic neříkající označení, za určitou společenskou třídu, za politickou stranu, za náboženské uskupení.......atd.

Ať je cesta vědomí v jakémkoliv ze dvou spomenutých příkladů, vždy se to děje na základě přizpůsobení se ke stádu. Buď k tomu a nebo k tomu. Logicky větší šanci na život a růst společnosti dává jednota, božská Jednota ve stvoření. Díky tomu také došlo k duchovnímu růstu vědomí a otvření se tomuto vědomí dalších dimenzí a vyšších systémů pro celou společnost právě v tomto období. Končí jedna etapa a začíná další, končí jeden svět a začíná další. Není to otázka mávnutí proutku. Je to otázka cílevědomého růstu nového vědomí v nových dimenzích a vyšších systémech. Je to otázka cílevědomé cesty za světlem, ve světle. V jednotě která byla prvotním záměrem ve stvoření. A ať si to přiznáme nebo ne, tak nám tyto skutečnosti byli předpovězeny na všech úrovních našeho bytí. Vždycky ale způsobem, který odpovídal konkrétnímu vývojovému stupni společnosti. Stačí uvést jeden příklad za všechny a čím bylo toto vyjádření (tento channeling, protože vždycky byl někdo s vyšší úrovní vědomí v té které konkrétní společnosti a ten byl schopen tyto pradávné skutečnosti nebo Pravdy, jak kdo chce, zaznamenat) jednodušší, tím bylo mnohdy více řečeno. Nemělo v té době smysl rozvádět další termíny dnešní psychologie, biologie, kineziologii, kvantovou fyziku atd., atd. Stejně by v té době nikdo nevěděl o čem je řeč. Např.že Bůh stvořil člověka k obrazu svému. Je tím vlastně řečeno vše, čím se po 2000.letech tyto stránky zabývají. bylo to vyjádření které platilo a platit bude pro celou civilizaci. Vyjádření, neboli tento channeling, v sobě skrývá jak všechny schopnosti člověka, tak veškerý záměr stvoření. A pro nás, členy světelné rodiny, ale i ostatní na patřičné úrovni vědomí v příslušné dimenzi to nemusím dál rozebírat. Další příklad za všechny mohlo být úvodní slovo v dřívějších překladech bible : "První bylo slovo". V té době bylo slovo prvním uznávaným projevem člověka. To ještě (a i dlouho potom) nesměl myslet a když to někdo porušil, byl považovám za nežádoucího. Důsledky také rozebírat nebudu. A byla tato vyjádření vždy myšlena v Jednotě, bez předsudků k budoucímu rozdělení společnosti na základě uznávání nepravdivých hodnot člověka ale vždy s respektem k Jednotě stvoření. Dobré i špatné myšlenky, stejně jako dobro a zlo, existují ve všech skupinách společnosti. Vždy ale záleží na stavu vědomí každého jedince, kterou cestu bude následovat na základě své svobodné vůle. Jsme totiž vesmír svobodné vůle. Když vědomí bytosti prostoupí převážně zlo, bude to cesta v temnotě. Když bude vědomí přístupno pouze dobru, bude to cesta světla v lásce k ostatním a veškerému jsoucnu. V lásce bezpodmínečné, v lásce která dává.......A každý sklidí to, co zaseje. Není na místě tedy opovrhování a nenávist k "bližnímu". Vše je záměrem k duchovnímu růstu naší duše a jednotlivé inkarnace zajistí duchovní růst na všech stupmích bytí. Tak to zkrátka je, ať tomu kdo věří nebo ne. Cílem je Láska, která je nade vše.

S ohledem na "čas" si člověk už vyzkoušel ledacos a ne vždy poslechl "channeling", který se k němu dostal na základě zkušeností předchozích generací, nebo spíš by se dalo říct předchozích civilizací. Proto přidávám další odkaz na  http://starezlatecasy.cz/  kde se člověku rozšíří obzory. Ne každý je schopen v rámci své výše vědomí channelovat čas jako takový. K tomu je potřeba dostatek pokory, aby člověk dokázal vnímat ty správné energie, které mu přináší ty správné informace z akášických záznamů přes Vyšší Já, které je právě tou Boží jiskrou, částečkou Božského vědomí ze kterého vzešlo veškeré stvoření. To ele bez hlasitého ega nejde. Vždyť si na těchto stránkách už dost dlouho píšeme o vyšších dimenzích a vyšších systémech mimo naše bytí ve hmotě. A ego je na Zemi projevem převážně hmoty. Pokud tedy chceme nastoupit cestu světla je nutno ego zkrotit a upřednostnit duchovní hodnoty, které jsou schopné přijmout výhody duchovních světů. A ať tomu kdo věří nebo ne, základním krokem je pokora a respekt což jde v přímé úměře s tolerancí. To je i základ růstu společnosti a civilizace. Kdyby tohoto nebylo, tak už bychom tu dávno nebyli. Na to navazuje pravdivý citát L.R. Hubbarda  "Často zapomínáme, že lidé, s nimiž musíme žít, také musí žít s námi." Nejde proto bojovat se zlem, protože se vždy může objevit někdo silnější v jakémkoliv slova smyslu. Základem lepší společnosti je změna myšlení a přidat se na cestu světla, na cestu lásky. Jak jsem uvedl v jednom z mých předchožích příspěvků o matce Tereze. V říši zla totiž panují peníze a ego a to není k životnímu růstu. Je v tom bezohlednost a nezájem o člověka jako takového.  Jen když se člověku změní myšlení, tak se změní člověk sám a začne se měnit i okolí, rodina, vesnice, město, společnost. Když se člověk přidá na stranu lásky (počínaje rodinou a to je už třeba 50 : 50.), začneme rapidně oslabovat zlo. Proto nejde říkat když se něco špatného stane, že takový je život. Ze špatného už si člověk měl dávno vzít ponaučení, aby se zlo neopakovalo. Vždyť základem je láska k dětem a každý uvědomělý rodič si přeje, aby se děti měli lépe než on sám. A zase jsme u Jednoty, jednoty společnosti, jednoty v rodině, jako základu společnosti.

Z celého tohoto dění  mě vychází, že ve všem musí být rovnováha. Jinak dojde k pádu na tu nebo onu stranu. Bez tmy bychom neocenili jedinečnost světla, bez lží pravdu, bez sucha vláhu, bez zimy teplo, bez zla dobro. Absence jedné strany způsobí totalitu strany druhé. Když by člověk nepoznal zlo, přestal by být ostražitý vůči možným nástrahám a mohlo by dojít k pádu do hlubin temnot ap. Na druhé straně když člověk spadne až na dno, nabyde 100% přesvědčení o nutném vzestupu a odrazí se. Na poloviční cestě se člověk nechá těžko ovlivnit k něčemu lepšímu. Snažší je poslechnout ego a přiklonit se k temnu. Obráceně je to vždycky horší.

Jen si zkuste vzpomenout co jste udělali někomu za špatnost, s nasazením plných emocí, bez špetky dobrého úmyslu. Objevte v sobě lásku, jděte a poprošte ho za odpuštění. Omluva nestačí. Omluvou z toho druhého nesejmete to prokletí, které jste mu projevili. To se jen omluvíte ale zlo zůstane ve vzduchu, možná i s touhou po pomstě.V prosbě za odpuštění je ale pokora viny a dává to druhé straně možnost odpuštění bez touhy po pomstě. Je to určitým způsobem karmické čištění. Takhle těžká je cesta vzestupu. Protože jsme v jednom vesmíru, jsme důležitá součást vesmírné Jednoty ačkoliv se to tak na první pohled nemusí jevit. Všude ale platí především vesmírné zákony, tj.Boží spravedlnost s Jeho nekonečnou a bezpodmínečnou láskou a dokonalostí celého vesmíru. Pokud má člověk problémy, jsou to karmické vazby a všechny nemoce jsou projevem duchovních prohřešků vůči vesmírným zákonům. http://cestakduze.webnode.cz/pro-inspiraci/zakony-univerza/  Více duchovních podnětů na vašem světelném vzestupu najdete např.zde, jen bych opisoval : http://duchovnipoznatky.webnode.cz/

                https://www.andelskapani.cz/

                https://www.novaduchovnicesta.cz/ndc/

A pokud dneska dostává člověk pomocí channelingů informace z jiných dimenzí, jiných duchovních sfér a jiných systémů, je to zase jen způsobem, který odpovídá našemu současnému duchovnímu uvědomění a stavu chápání. Jen je potřeba, aby si člověk včas uvědomil tu zápornou stránku věci. Všechno má rub a líc a vše se dá zneužít. Okamžitá výhoda prezentovaná v médiích se do budoucna může projevit jako nenapravitelná chyba. V pozadí může stát pouze ego a honba za penězi. Když vidíte všechnu tu reklamu co by jste k životu všechno měli mít, aby jste byli šťastní, zdraví, štíhlí, bohatí, tak člověku tyto věci čím dál víc budou chybět. Jak dlouho si tu píšeme o síle myšlenky a síle slova (psal jsem v příspěvku Naše zdraví vs.síla myšlenky)? Jen si vždycky při takovéto reklamě řekněte nahlas a slovy "Nic takového nepotřebuji a děkuji Bohu za všechno co mám a za zdraví". A uvidíte jak se vám pohled na váš život dostane do úplně jiných dimenzí. Člověk k životu obyčejně potřebuje úplně jiné hodnoty, než vám nabízí reklama. Ta jen podporuje honbu za penězi. Nejdůležitější je láska, protože kde je láska, tam je domov. a tam si něco pak můžete koupit. "Zboží" bez lásky si ale nebudete mít kam dát. Zobrazování reklam navíc můžete zrušit vhodným programem, např.:  https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/adblock-plus/

Zobrazení: 294

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nalaďte se na správnou frekvenci, čili na frekvenci 432Hz, a připravte se na transformaci. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Pročištění destruktivní energie: Opuštění strachu, obav a ustaranosti, zvyšuje pozitivní energii, 432 Hz / Cleanse Destructive Energy: Let Go of Fear, Overthinking & Worries, Boost Positive…"
před 8 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 10 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu DNA skrývá netušené možnosti uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Our "Junk" DNA Holds Astonishing Powers Which are Accessible Here."
před 12 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Enlightenment (Documentary) Here.* Beyond Our Sight (Documentary) Here. * The Secret Hidden from Mankind: Mind Science Kept Hidden, Documentary - Here."
neděle
Příspěvek do blogu uživatele Jozef Wolf

Zachránce Ježíš.

    Jestli se chceš dneska rozhodnout, že do toho půjdeš, že chceš být s Bohem, modli se nahlas tuto modlitbu. Je to jen vzor pro ty, co nevědí, co říct.Bože, zjistil jsem, že jsem hříšník,Je mi tak líto těch všech věcí, které jsem v životě udělal…Zobrazit další
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Transformace a vzestup do 5. a vyšších D. je o opětovném propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip - gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Uranus, Age of Aquarius Here."
neděle
Uživatel Jozef Wolf aktualizoval svůj profil.
neděle
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 25.1.2020

Plejádska hviezdna sústava je v zarovnaní so všetkými jej hviezdami /hviezdnymi semiačkami/, ktoré sa nachádzajú na planéte Zem a procesu Zmeny pomáhajú. Energia hviezdneho systému Plejády je priamym spojením so srdcom čistého svetla srdca Krista.…Zobrazit další
sobota
Jana Rejcha je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
sobota
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 24.1.2020

Aktuálne: Stručne a jasne - všetko čo sa v podstate od dnešného dňa deje je záležitosťou dotýkajúcou sa každej bytosti na planéte. Udalosti sa týkajú spolupráce solárnej frakcie /najvyššie solárne vedomie/ - Plejád a bytostí Svetla vnútornej /vyššie…Zobrazit další
pátek
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Wingmakers Solitronic Transmissions"
pátek
Uživatelé Vlastimil Enris Anderson a Catch the sun jsou nyní přátelé.
pátek
Uživatel Vlastimil Enris Anderson aktualizoval svůj profil.
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. Poslechněte si ve videu především tu část, od 4:19 do 8.13.* Pravá tvář…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Všem vřele doporučuji poslechnout si tato videa: * Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. V tomto videu si poslechněte…"
pátek
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 23.1.2020

SME v energii bytia - Stvoriteľom u každej bytosti Svetla podporovaného. SME už neznamená len byť, ale i tvoriť prostredníctvom nových energií a tým ich zviditeľniť /na fyzickej úrovni prejaviť/.…Zobrazit další
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
22.1.
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Vícedimenzionální nová země (TARA 5D) : celý nový svět

Nyní se objevuje každá zkušenost na každé kvantové / vícerozměrné (kosmické / pozemské) úrovni, jako velmi důležitá nedílná součást mnohem většího obrazu, který byl uveden před celou naší inkarnací / porodem do formy / sloučení do JEDNOHO pro to,…Zobrazit další
21.1.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
21.1.

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby