* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Je nejvyšší čas, aby se Česká republika rozhodla o referendu o vystoupení z EU. Stali bychom se průkopníkem obnovy demokratické civilizace Evropy

Je nejvyšší čas, aby se Česká republika rozhodla o referendu o vystoupení z EU. Stali bychom se průkopníkem obnovy demokratické civilizace Evropy


Je nejvyšší čas, aby Česká republika zásadně přehodnotila své další setrvání v Evropské unii a rozhodla se k referendu o vystoupení z ní. Jak ve svém, tak celoevropském životním zájmu. Vystoupení České republiky z Evropské unie je možným legálním krokem, proveditelným například podle příslušného ustanovení Lisabonské smlouvy o EU. Takový odchod by v první řadě znamenal, že náš stát jak v domácí, tak zahraniční politice plnohodnotně navazuje na smysl vzniku Československé republiky z 28. října 1918. Její založení obnovilo českou státnost v československé demokratické podobě. Navázalo tím na tradici české státní ideje, na demokratický hlavní proud národního obrození a na jejich mezinárodně politický a kulturně-civilizační smysl v celoevropském rozměru. Obnovená česká státnost vyvodila důsledky z neudržitelnosti centrálně dirigovaného útvaru rakousko-uherské říše, která nebyla s to obstát v konfrontaci s dobovou evropskou realitou.

Založení Československé republiky se zároveň vyznačovalo viditelným Masarykovým úsilím vytvořit evropskou jednotu založenou na svobodných demokratických státech, jež měly být rovnoprávné bez ohledu na svou velikost a moc. Navíc se v Masarykově státnické vizi takto rovnoprávně ustavené seskupení mělo vyznačovat silnou spojeneckou vazbou na Spojené státy americké jako světově nejvýznamnější demokracii.

Než Němcům dojde trpělivost…

Vystoupení České republiky z Evropské unie by v mezinárodním kontextu obnovilo oba uvedené základní prvky vzniku a trvání masarykovské Československé republiky. Důrazně by totiž upozornilo na nereformovatelnost a bezvýchodnost dnešní organizace Evropy, kterou fakticky řídí nejsilnější evropská mocnost, tedy Německo. Dosud jen monetárně, fiskálně a ekonomicky vysvětlovaná krize hlavně jižního křídla EU by vystoupením ČR z ní upozornila na svou celoevropsky platnou, mravně politickou příčinu a podstatu. Kromě toho by Česko vystoupením poukázalo na opodstatněnost a uskutečnitelnost obdobného úsilí, jež se viditelně projevuje na britské politické i občanské scéně. Nadto by vystoupení z EU odpovídalo převažujícímu odmítavému vztahu veřejného mínění k této organizaci prakticky ve všech unijních státech.

Ostatně s možností rozpadu přinejmenším u měnové eurozóny jako chronicky se hroutící páteře Unie ostatně vážně počítají i USA a další vyspělé státy světa. Obdobně skeptický pohled na udržitelnost nynější podoby Evropské unie a měnové unie jako jejího základu posiluje i v samotném Německu. Na politické úrovni je to především teprve letos vzniklá, po odborné stránce výrazně profilovaná středostavovská strana Alternativa pro Německo, jež se v německých parlamentních volbách konaných 22. září – navzdory výrazné nepřízni politické a mediální elity – málem dostala do německého parlamentu.

Kromě ní jsou to významné osobnosti, kupříkladu profesor z Max-Planck-Institutu Kai A. Konrad, šéf odborných na německém ministerstvu financí bývalé německé vlády. Ten letos 17. srpna v rozhovoru pro list Die Welt (nazvaném Wenn, dann muss Deutschland raus) vyslovil názor, že k rozpadu eurozóny by mělo dojít v zájmu budoucnosti jak Německa, tak Evropy. Konrad upozorňuje, že země, jež se kvůli přijetí eura dostaly do neúnosných hospodářských a politických potíží, by nakonec mohly dotlačit Německo – bez ohledu na jeho dosud silné politické zábrany – k vystoupení z měnové unie. Jestliže by totiž, jak Konrad vysvětluje, „Německo a několik dalších silných zemí měnovou unii opustily, euro devalvuje, a jihoevropské země by se tak hospodářsky opět dostaly na nohy.“ Německo, tvrdí Konrad, není s to eurozónu zachránit.

Reforma je nemožná

V souvislosti s úvahami o rozpadu Evropské unie se u nás vyskytuje mediálně a politicky živený strach z obnovení nadvlády Ruska nad územím mezi Německem a Ruskem. Tato houževnatě opakovaná obava postrádá reálný základ vzhledem k členství většiny států uvedeného, geopoliticky významného územního pásu, který Masaryk označoval jako ústřední zónu střední Evropy, v Severoatlantické alianci. Je to NATO, a nikoliv Evropská unie, kdo skutečně zaručuje bezpečnost států zmíněné zóny. To prokázala nedávná krize kolem vystupňování snah Ruska znovu k sobě připoutat obnovené pobaltské státy.

Vystoupení Česka z EU by nejen v evropských, nýbrž i v globálních souvislostech obrátilo pozornost na neudržitelnost politických koncepcí dirigistického řízení. To se totiž projevuje i v prostředí kolem OSN – prosazují jej zastánců obdobně nedemokratického, takzvaného globálního vládnutí (global governance).

Nedělejme si žádné iluze, zanechme všech nadějí: Evropská unie není stávající politicko-ekonomickou krizi s to řešit. Musela by si totiž přiznat chybnost tohoto konceptu od samého jeho počátku. Skutečně kritického pohledu na sebe sama není hlavní federalistický proud Evropské unie z podstaty věci schopen. Proto je ztrátou času usilovat o reformu EU zevnitř.

Vystoupení České republiky z Unie by rozevřelo vějíř možností, jak by země mohla postupovat. Odchod by neznamenal odstoupení od smlouvy o Evropském hospodářském prostoru, tedy od výhod společného evropského trhu, ani od tzv. Schengenské smlouvy o otevřených hranicích mezi některými evropskými státy. Jejím členem je i – jako neunijní stát – Švýcarsko a členem Evropského hospodářského prostoru také Norsko, které rovněž není členskou zemí Unie. Námitka tvrdící, že by naše vystoupení z EU znamenalo citelnou ztrátu nepopiratelných výhod evropského trhu, je zkrátka mylná. Česká republika by se pak mohla skutečně svobodně rozhodnout, jakou cestou se vydá. Zda se připojí k Evropskému sdružení volného obchodu (EFTA), nebo bude následovat švýcarský příklad soustavy zvláštních smluv s EU, či zvolí jiné postavení v podobě smluvních vztahů mezi evropskými státy.

Jistě, odchod České republiky z EU by mohl ze strany bruselských struktur vyvolat hysterickou reakci, dotčenou odvetu proti odpadlíkovi. Například v podobě požadavku vrátit Unií dosud poskytnuté finanční prostředky. Po právní stránce by byl takový odvetný postup nanejvýš pochybný a stěží vymahatelný. Asi jako kdyby Česká republika požadovala na Slovenské republice navrácení finančních transferů na Slovensko, k nimž došlo během existence Československa. A členství České republiky v Severoatlantické alianci, do níž je začleněna většina členských států Evropské unie, by vyloučilo možnost případné násilné, vojenské odvety proti České republice.

Odchod z Unie by demonstroval demokratickou a svobodnou alternativu evropské součinnosti. Česká republika by stala průkopníkem při obnově základních principů demokratické civilizace Evropy, jež Evropská unie vzdor proklamacím kriticky oslabuje a zřetelně porušuje. Náš stát by se navrátil k nejvýznamnějším tradicím svých pohnutých dějin – jako skutečný, výrazný a nepřehlédnutelný spolutvůrce demokratické alternativy evropské civilizace. Zřídit centralizovaný, téměř či vysloveně státní útvar evropského rozsahu je slepá ulička. Rozšířené přesvědčení o přenositelnosti modelu Spojených států amerických do zásadně odlišných evropských podmínek je neplodné.
Zdroj: EUportal.cz Uvedeno ZDE.


Úzce související články a video:
* Proč je třeba usilovat o to abychom všichni co nejdříve vystoupili z Evropské Unie. - ZDE.
* Kríza neexistuje! (SK titulky) Uvedeno ZDE. (Krize jsou vyvolávány uměle!)
1. Peníze jsou podvod 2. Dluh je fikce 3. Média jsou manipulace 4. Vláda je korporace. (4 kruté pravdy, které vás probudí z iluze) Uvedeno ZDE.


.

Zobrazení: 500

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 20.Říjen.2015 v 21:14

* Dolar míří k zemi, krach ale možná čeká i euro Uvedeno ZDE.
* Pád dolaru je nezadržitelný. 70 miliónů Američanů na potravinových poukázkách, prázdné regály ve Wal-Martech a panika z hrozícího hladomoru, šokující videa projevů globálního chudnutí! Uvedeno ZDE.
* V USA již téměř došlo k finančnímu kolapsu a je jen otázkou času, kdy se zhroutí úplně. Podrobnosti jsou uvedeny na videu s CZ titulky s názvem: Kolaps bude rychlý Uvedeno ZDE.
* Ján Slota: Svetová ekonomika sa čoskoro zrúti Uvedeno ZDE.
* Špičkoví vědci šokovali: Zrušte euro, ak chcete zachrániť Európu Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 20.Říjen.2015 v 21:15

* Pravé důvody proč je vše stále dražší a dražší, proč je vše stále více byrokratické, složitější a hektické, a proč vznikají války - texty a videa které Vám otevřou oči Uvedeno ZDE.
* EU nás okrádá, vzpružila si svou vlastní ekonomiku na úkor východního bloku, který si porobila, zotročila a ožebračila nás. Nejen z tohoto důvodu je třeba z EU vystoupit  Uvedeno ZDE.
* Je vám známo, že do EU cpeme zhruba 4x více peněz, než od ní dostáváme zpět, aneb další pádné důvody proč je třeba prosadit vystoupení z EU (V množství je obrovská moc!) Uvedeno ZDE.
* Je Evropská unie pokračováním Třetí říše? Uvedeno ZDE.
* Skutečná tvář EU (The Real Face of the European Union 2006) Uvedeno ZDE.
* Krize je umělá, ve skutečnosti vůbec neexistuje! Podrobnosti ve videu: Kríza neexistuje! (SK titulky) ZDE.
* Proč je třeba usilovat o to, abychom všichni co nejdříve vystoupili z Evropské Unie. - ZDE. (pádné důvody proč je třeba z EU vystoupit)

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 30.Říjen.2018 v 11:16

* Prof. Staněk: ARCHITEKTÚRA BUDÚCNOSTI Uvedeno ZDE. (toto video by měl shlédnout celé naprosto každý)
* Peter Staněk: Znalostnú ekonomiku nahradila známostná ekonomika Uvedeno ZDE.
* Pravé důvody proč je vše stále dražší a dražší, proč je vše stále více byrokratické, složitější a hektické, a proč vznikají války - texty a videa které Vám otevřou oči Uvedeno ZDE.


Pokud člověk nenastolí rovnováhu, moudrá příroda to udělá za něj!
* Krátké související video: MATKA PŘÍRODA - Julia Roberts mluví za přírodu... (cz titulky) Uvedeno ZDE.


* Finanční krize 2018 Uvedeno ZDE.
* Pravda o GLOBÁLNÍ KRIZI nejen EU 2017 co s tím může udělat každý z nás! Uvedeno ZDE.
* DŮLEŽITÉ!!! FINANČNÍ KRIZE 2018?!? Není OTÁZKOU jestli přijde, ale KDY?!? Uvedeno ZDE. (prví 3+ minuty můžete přeskočit)


* Peter Staněk: Stojíme na prahu obrovských zmien Uvedeno ZDE.
* O čem je třetí průmyslová revoluce, aneb proč již brzy nebude potřeba pro někoho otročit 40 hodin týdně, takže nám všem zbude spousty času na zábavu, koníčky a seberealizaci Uvedeno ZDE.
* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. Uvedeno ZDE.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Peter Staněk o pozadí sankcií voči Rusku Uvedeno ZDE.
* Pomoc Ukrajine je hádzaním peňazí do čiernej diery Uvedeno ZDE.
* Peter Staněk: Zásadne nesúhlasím s príchodom neprispôsobivých imigrantov Uvedeno ZDE.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
před 6 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 7 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Stádo hlupáků se opět nechalo nejen obalamutit. Patříte mezi ně? Pokud ano, je nejvyšší čas, abyste se konečně probudili, nebo to s vámi nedopadne dobře! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Propojení Black Lives Matter a Madury - střípek ze streamu 28.6.2020 Video ZDE. * Pravda o farmářích v Jihoafrické republice - Skutečně nekorektně 36 Video ZDE.* Melinda a vakcína, cenzurovaný…"
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Jaroslav Hraško aktualizoval svůj profil.
včera
Uživatel Jaroslav Hraško zveřejnil stav.
"Duchovní škola"
včera
Příspěvek do blogu uživatele Jaroslav Hraško

Duchovní škola

Osobná stránka o mojom postupe na Duchovnej Ceste, vlastná prezentácia, skúsenosti, životné zmeny, moje Básne a automatická liečebná kresba, oblúbená hudba, recepty, pohybové aktivity. zdravý životný štýl, prírodné produkty na liečenie mojich…Zobrazit další
včera
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Stádo hlupáků se opět nechalo nejen obalamutit. Patříte mezi ně? Pokud ano, je nejvyšší čas, abyste se konečně probudili, nebo to s vámi nedopadne dobře! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* MAP 492 Dojde řada i na ně? Kamarád-Kosovský předák Hashim Thaci obviněn z válečných zločinů a vražd Video ZDE."
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pokud podporujete, či jste dokonce volili takovéto pa-blby, sypte si hlavu popelem a proste všechny za odpuštění! uživatele A.Z..
"* MaP 491 Česko a země V4 budou muset přijímat uprchlíky! Oznámila euro-komisařka 22.6.2020 v Berlíně! Video ZDE.* MaP 496 EU-Nové plány na skryté přijímání uprchlíků…"
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Prezident Spojených států Donald Trump zrušil projekt Billa Gatese známý jako „ID 2020“ a učinil následující uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Petice Bílého domu k prohlášení George Sorose teroristou a k zabavení jeho majetku získala 213 tisíc podpisů Uvedeno ZDE."
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pokud podporujete, či jste dokonce volili takovéto pa-blby, sypte si hlavu popelem a proste všechny za odpuštění! uživatele A.Z..
"Wake up, or it will turn out in our country like this:* Seattle is Dying - Here."
úterý
Příspěvek do blogu uživatele Orst

POSOLSTVO KTORÉ SOM PREVZAL 29. 6. 2020.

Už sa svet zmenil.Už sa pravda v novej sile ukázala.Už pristálo, svetlo pravdy na Zemi.Už sa pravda v plnej sile pripravila…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Uprchlická krize je podle Akhula organizovanou, připravovanou ISIS na převezení armád ISIS do Evropy. uživatele A.Z..
"Wake up, or it will turn out in our country like this:* Seattle is Dying - Here."
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Prezident Spojených států Donald Trump zrušil projekt Billa Gatese známý jako „ID 2020“ a učinil následující uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Zdánlivě nesouvisející články a videa:* Coronavirus a souvislost s 5G sítí Video ZDE.* Projekt Bizarre & Škodlivý vliv elektromagnetismu na živé organismy Video ZDE.* Co na…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pandemie začala se spuštěním sítí 5G, kdekoli byla použita, jelikož "tajemné" srážení krve zabíjí pacienty s koronavirem, protože elektromagnetické záření způsobuje srážení krve a nedostatek kyslíku! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Zdánlivě nesouvisející článek:ID2020 je název projektu, který navrhuje digitální identifikaci prakticky každého člověka na planetě. Výraz „digitální…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Používání zvířecích a lidských plodových tkání (které do vakcín přidávají) způsobuje devastující epidemie chronických chorob! Necháte se očkovat, a pokud by Vás chtěli donutit, necháte si to líbit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"ID2020 je název projektu, který navrhuje digitální identifikaci prakticky každého člověka na planetě. Výraz „digitální identifikace“ znamená zavedení mikročipu do…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"ID2020 je název projektu, který navrhuje digitální identifikaci prakticky každého člověka na planetě. Výraz „digitální identifikace“ znamená zavedení mikročipu do…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Stádo hlupáků se opět nechalo nejen obalamutit. Patříte mezi ně? Pokud ano, je nejvyšší čas, abyste se konečně probudili, nebo to s vámi nedopadne dobře! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Zdánlivě nesouvisející článek:ID2020 je název projektu, který navrhuje digitální identifikaci prakticky každého člověka na planetě. Výraz „digitální…"
úterý

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby