* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Je dobré znát nepřátele lidské rasy, neboť pak člověk ví co na nás kdo chystá, čemu a proč se máme vyvarovat a jakým způsobem.

Pokud nechcete dopadnout tak jak je uvedeno v níže uvedených textech, tak je již nejvyšší čase se už konečně probrat. Kanadská lekárka potvrdzuje: vakcína proti H1N1 je eugenická zbraň na masové vyvraždenie obyvateľstva (+VIDEO EN) Uvedeno ZDE.


Dokud budete jednat jako biologický robot ovládaný technikou, tak s vámi budou podle toho také tak zacházet.
Úzce související článek s názvem: "Vzpamatuj se člověče dokud je čas, nebo se z tebe stane taktéž bezcitný biologický robot, :-( jako se stal z šediváků" je uveden ZDE.


Kdo za tím vším stojí a proč je vysvětleno např. v níže uvedeném článku s názvem: Templári, Slobodomurári, Ilumináti, NWO - minulosť a súčasnosť.

 


Bratia a majstri templárski, ktorí všade prenikali a bohatli zlatom, striebrom i vôbec majetkom, no ktorí si aj vznešene počínali, kde ste, čo sa s vami stalo?


Začiatok mystických povestí tohto agresívneho hnutia, ktoré sa prenieslo až do dnešných čias vo forme úsilia o svetovládu, nájdeme v príbehu murárskeho majstra Hírama, staviteľa Šalamúnovho chrámu v Jeruzaleme. Jeho tajomné zavraždenie dalo podnet na konštituovanie mystický-pomstiteľského učenia, ktoré prebrali ako základ rády križiakov. Ich politické postavenie im predurčilo uzatvorenie do mníšskeho militantného systému s princípmi postupného zasväcovania, s ezoterikou, symbolikou i stupňami poznania. (Mnohé, i keď skreslené, insígnie pretrvali dodnes.) Iná vetva tradície nadväzuje na osud templárskeho veľmajstra Jacqua de Molay. Úžasná moc rádov bola tŕňom v oku Filipa Pekného. Manipuláciou pápeža Klimenta V. sa mu podarilo presadiť zatýkanie členov rádu dňa 13.10.1307 a tým jeho absolútne zdecimovanie. Molay bol 7 rokov väznený a mučený, bez možností obhajoby, a nakoniec dňa 18.3.1314 upálený. Takto vznikla legenda a mučeník. Opäť pomstiteľská téza. A že sa ujala, dokazuje napr. poprava Ludvika XVI., keď po jeho sťatí gilotínou vyskočil na popravisko neznámy muž a vykríkol: Konečne si pomstený, Jacque de Molay.


Po Beaujeouvi rád neprestal existovať ani na okamžik, a my vieme, že od Aumonta až po naše dni nebola reťaz veľmajstrov ani raz prerušená, pretože však hodina ešte neudrela a čas nenastal, meno a sídlo veľmajstrov a ich hodnostárov, ktorí rád vedú a jeho vznešenú činnosť riadia, zostáva tajomstvom, ku ktorému majú prístup iba osoby zasvätené inak je udržované v nepreniknuteľnej tajnosti.(Rukopis z roku 1760, podľa G.A.Schiffmanna)


V roku 1376 sa vynára pojem Freemason, neskôr prekladaný ako slobodomurár. K boomu murárov dochádza po veľkom požiari Londýna, keď sú sem pozvané murárske cechy z celej Európy. Zachovávajú si svoju uzavretú štruktúru, ale do ich predstavenstva sa dostávajú aj členovia mimo profesie, väčšinou intelektuálneho zamerania. Atmosféra rádovej príslušnosti, mystického nádychu, symboliky a opozičníctva podporuje dňa 24.6.1717 vznik prvej Veľkej Lóže na svete. Slobodomurárstvo sa skoro rozširuje do Francúzska a ostatnej Európy. Spolu s jeho rozmachom vznikajú striktné, vyššie rytierske stupne zasvätenia. Slobodomurári vystupujú ako uzavreté spoločnosti, so zvláštnou sústavou mravouky, zahalenej alegóriami a vyjadrenej symbolmi. Pod ich krídla sa hrnie intelektuálna elita, priťahovaná nezvyčajnosťou formy poznávania aj symbolických obradov. Už teraz sa osvedčuje pocit výlučnosti a prirodzená ľudská zvedavosť, ako jeden z najlepších prostriedkov na získavanie a úplné manipulovanie ľudí. Presne takto postupujú dodnes! Cieľom je svetový štát, s lákavým klamstvom úplného mieru. Ak bude existovať len jeden štát, nemá proti komu bojovať! Podľa ľudského myslenia stavajú slobodomurári ľudský chrám humanity, ktorý však vedie k deizmu, ani k ateizmu, ani k teizmu. Môže byť čímkoľvek, pretože Veľký stvoriteľ(architekt) Vesmíru nebol nikdy presnejšie definovaný. Môže to byť aj Satan. Už v roku 1717 dostáva slobodomurárstvo agresívne protikresťanský základ učením Jamesa Andersona, inak protestantského kňaza. Ale takáto militantná, vnútorne výborne organizovaná, spoločnosť si priam koledovala o zneužitie na mocenské záujmy úzkej skupiny ľudí. Zlom nastáva v roku 1781, keď na wilhelmbadenskom kongrese, usporiadanom veľmajstrom nemeckého slobodomurárstva, brunšvickým vojvodom Ferdinandom, došlo k splynutiu slobodomurárstva s iluminátmi.

Ilumináti

Knieža temnôt je gavalier. (Shakespeare, Kraľ Lear)


Dajte mi kontrolu nad peniazmi a nebude hrať žiadnu úlohu, kto robí zákony. (Amschel Mayer Rothschild)


Rád iluminátov založil 1.5. 1776 (obľúbený sviatok a jeho oslavy-podobnosť vôbec nie náhodná) Dr. Adam Weishaupt, profesor katolíckeho cirkevného práva na univerzite v Ingolstadte. Weishaupt od narodenia Žid, ktorý neskôr konvertval ku katolicizmu, odklonil sa od svojho jezuitského rádu a založil vlastnú organizáciu. Po jej zákaze v r. 1786 oficiálne rozpustili a prešiel do ilegality. Toto všetko sa dialo na príkaz a z finančných prostriedkov francúzskej vetvy rodiny Rothschildovcov. Potrebovali Weishaupta na inováciu Protokolov sionských Mudrcov. Svetovláda, vytvorenie moderných otrokov, peniaze, manipulácia nie davov, ale celých národov. To je ich cieľom do dnes. Ako na to? Použiť peňažné a sexuálne úplatkárstva na dosiahnutie kontroly ľudí na vysokých miestach rôznych stupňov všetkých vlád a v iných oblastiach tohto úsilia. Ilumináti a fakulty univerzít majú kultivovať študentov, obdarených výnimočnými duševnými schopnosťami a patriacich do lepších rodín, v medzinárodných záujmoch a odporučiť ich na zvláštnu výchovu k internacionalizmu. Všetkých vplyvných ľudí a študentov s extra výchovou použiť ako agentov. Získať kontrolu nad všetkými masovokomunikačnými a oznamovacími prostriedkami na vytváranie názorov más. Na každej vojne sa dá okrem iného veľmi dobre zarobiť a ovplyvňovaním proti sebe stojacich táborov je možné vytvoriť fakticky ľubovoľný politický model. Jedna vetva Rothschildovcov financovala Napoleona a iná Veľkú Britániu, Nemecko a ostatnú opozíciu. Po skončení napoleonských vojen očakávali Rothschildovci, ako skutoční vodcovia Illuminátov, že európske národy sú také zdecimované a u nich zadlžené, že bez väčších problémov sa im podarí realizovať ich zámer s vytvorením základov spoločenstva štátov, pod ich výlučným vplyvom. (Paralela s Európskym spoločenstvom EU je smutnou skutočnosťou!) Ruský cár ale odhalil neveľmi zakrývané zámery Illuminátov a rokovania na Viedenskom kongrese úplne znemožnil. Vtedajšia hlava rodu, Nathan Rothschild, rozzúrene prisahal, že on alebo jeho potomkovia zničia cára aj s celou jeho rodinou. Jeho potomkom sa to v roku 1917 podarilo naozaj dôkladne. (K vzniku komunizmu sa ešte vrátime.)


V politike sa nič nedeje náhodou. Keď´sa niečo stane, môžeme si byť istí, že to bolo týmto spôsobom aj naplánované. (F.D.Roosvelt) - /rozpad Česko-Slovenska vojna v Juhoslávii atď./ Pripravovať a financovať vojny je jedna z metód, ktoré s istotou prinášajú veľa peňazí. Američan Garry Allen píše, že zatiaľ čo tvorili vládne obligácie základný kameň medzinárodného bankového impéria, bolo v ich záujme udržiavať v náležitej výške vládne dlžoby. Čím vyšší dlh, tým vyššie dlžoby. Medzi medzinárodnými bankármi nebolo žiadnou nezvyčajnou praxou financovať obidve strany najkrvavejších vojenských konfliktov. Ako príklad: počas občianskej vojny (Sever proti Juhu) sever financoval Rothschildov americký agent August Belmont, americký juh Erlangersovci, príbuzní Rothschildovcov. Tomuto druhu športu sa rothschildovskí Ilumináti začali venovať systematicky od konca 1.sv. vojny, ich veľkého úspechu. V USA založili Radu pre zahraničné vzťahy (Council of Foreign Relations) CFR. Podobné inštitúcie vytvorili aj v iných krajinách. Napr. Veľká Británia má Britský ústav medzinárodných zaležitostí (British Institute of Internacional Affairs.) Vplyv slobodomurárov-Rothschildovcov- Illuminátov je stále širší. Aj keď revolúcie a vojny sú užitočné pre medzinárodných bankárov, aby získali a zväčšili kontrolu nad vládami, skutočnými kľúčmi pre takúto kontrolu sú vždy financie. Ten, kto dáva úver, má možnosť uprednostňovať privilégia vládnucich monopolov. Vlády, hľadajúce peniaze, prepožičiavajú monopolom štátne bankovníctvo a pôdne bohatstvo, koncesie na ťažbu ropy a na dopravu. Medzi medzinárodnými finančníkmi je najviac žiadaným monopolom celková kontrola nad kapitálom jedného národa. V kontrole kapitálu leží kľúč k moci Illuminátov. Spomeňme len dve udalosti histórie: etablovanie komunizmu v Rusku a nastolenie Hitlera.


Rozhovor v rodine Marxovcov:


Vo vedľajšom dome je zakopaný poklad. Poď, vykopeme ho! Ale, veď vedľa žiaden dom nestojí?! To nič, my si ho vymyslíme.


V roku 1829 prebehla v New Yorku séria prednášok anglickej iluminátky Frances Fanny Wrightovej. Načúvajúci Ilumináti sa dozvedeli, že svetové iluminátstvo organizuje zjednotenie nihilistických a ateistických skupín so všetkými podvratnými skupinami v medzinárodnom hnutí /mafia/, ktoré bude známe ako komunizmus. (Vtedy mal Karolko-Marxových 11 a Béďo Engelsových 9 rokov.) Keď sa pýtali prezidenta Busha, čo si predstavuje pod Novým svetovým poriadkom (New World Order), odpovedal: What we say, goes! Čo povieme, to sa stane!

Washington Post


Intelektuála menom Mordechaj Marx Lévi, alias Karl Marx, poverila roku 1847 skupina Liga človeka, aby napísal Manifest komunizmu, ako demagogické vnadidlo pre masy. Marx hral v celej veci podriadenú úlohu, bol pešiakom v hre, ktorú hrali mocní za kulisami. Marx modernizoval revolucionizujúce plány a princípy Dr. Adama Weishaupta, zakladateľa Illuminátov. (Podľa Des Griffin: Wer regiert das Welt?) Základy VOSR, financovanej illuminátmi v roku 1917, boli dané komunistickým manifestom. Rusko sa stalo pokusným územím pre socialistické experimenty /komunistické zverstvá/, ktoré odmietali uskutočňovať v západných krajinách. Ilumináti vedeli, že vytvorením dvoch polarít bude manipulácia najjednoduchšia. Zároveň s Manifestom, písaným v Soho (takže tam nevznikol len punk a skinheads), vo Frankfurte Karl Ritter písal antitézu. Po jeho smrti prácu dokončil Friedrich Nietzsche. Takýto ideologický základ umožňoval neustále dráždenie a podnecovanie rozporov v obidvoch táboroch. Tak vznikli dva politické mocenské bloky Východ a Západ. Experiment sa vydaril. (Pfeifer, Heinz: Bruder des Schattens) Financovanie sa vrátilo syndikátu medzinárodných bankárov, ku ktorým patrili vedľa Schiff-Warburg-Clique aj Morgan a Rockefeller. Komunistický systém by sa nemohol tak dlho udržať, keby ho v posledných desaťročiach neboli opakovane finančne podporovali ilumináti-CFR.


Dáme voľnosť nihilistom a ateistom a vyprovokujeme strašnú spoločenskú pohromu, ktorá vo všetkej hrôze jasne národom ukáže následok úplného ateizmu, surovosti a najkrvavejšieho zmätku. Potom občania, donútení všade sa brániť proti svetovej menšine revolucionárov, vyhladia týchto činiteľov civilizácie a dav, sklamaný kresťanstvom, ktorého deistický duch od tej chvíle bude bez kompasu, dav dychtivý ideálov, ale bez znalosti čomu sa klaňať, získa čisté svetlo cez všeobecné zjavenie rýdzej náuky Luciferovej, konečne odhalenej zrakom verejnosti: zjavenie, ktoré vyplynie zo všeobecného reakčného hnutia, ktoré bude nasledovať zničenie kresťanstva a ateizmu, oboch súčasne porazených a vyhladených. (Z listu gen. Alberta Pikeho 15.8. 1871 Mazzinimu). V roku 1834 bol Illuminátmi vybraný ako svetový revolucionár taliansky revolučný vodca Giuseppe Mazzini. Zotrval až do svojej smrti roku 1872. (Potom ho nahradil iný Talian, ktorého vystriedal Lenin a Trocký, tých zasa Stalin.) On pritiahol do hnutia amerického generála Alberta Pikeho, ktorý radostne prijal ideu jednej svetovej vlády a nakoniec začal tomuto spolku šéfovať. V období od r. 1859 do r. 1871 vypracoval dlhodobý vojenský plán pre tri svetové vojny a rôzne revolúcie, ktoré v 21. storočí zavŕšia snahy iluminátstva.


Prvá svetová vojna


: mala byť vedená tak, aby zničila ruský cárizmus (veď to mali sľúbené už od Nathana Rothschilda) a pretvorila Rusko na pevnosť bezbožníckeho komunizmu. Vojnu mal vyvolať spor podnietený agentmi vo vládach Británie a Nemecka. Následné budovanie komunizmu malo zničiť iné vlády a oslabiť kresťanstvo.


Druhá svetová vojna


: mala byť vyvolaná fašistami a politickými sionistami. Vraždenie Židov malo napomôcť zničeniu nacizmu a nástupu moci politického sionizmu tak, aby mohol byť v Palestíne vytvorený Izrael. Mali byť položené základy komunistického bloku, ktorý by vystupoval ako protipól spojeného kresťanstva. Potom mal byť kontrolovaný až do chvíle vyvolania všeobecnej pohromy. A tak sa to aj v skutočnosti stalo. Zaslúžili sa o to páni Roosevelt, Churchill, Stalin a páni Truman, Eisenhower, Kennedy a Johnson na ich snahy úspešne nadviazali.Tretia svetová vojna(2010?!) - nástup Štvrtej Ríše


: má byť podnietená konfliktom, ktorý agenti vyvolajú medzi politickými sionistami a mohamedánskym svetom. Vojna má spôsobiť vzájomné zničenie Islamu a sionizmu Izraela. Ostatné národy, rozdelené v tejto otázke, majú bojovať až do absolútneho vyčerpania. (Žeby proroctvo o Blízkom východe? Vojna v Iraku?) Zdevastované krajiny potom bude možné vmanévrovať do potrebných pozícií a, samozrejme, na nich patrične zarobiť. Skoro taký dobrý projekt na vytvorenie moderných otrokov ako Európske spoločenstvo - EU. Počas svetového konfliktu sa má začať redukovať populácia na planéte na pol miliardy, pomocou rafinovaných biologických zbraní sa má zanechať na prežitie len čistá forma nordickej bielej rasy, ktorá má genetický najbližšie ku kráľovskej DNA. /o ďalšom skrytom význame pestovania čistej bielej rasy na www.davidicke.com / Táto populácia bude rozdelená na ľudské roboty a doktorov - menežérov, ktorý budú slúžiť naplánovaným záujmom ELITY-Merovejcom- Iluminátom. Predstavte si dokonalý svet bez právnikov, policajtov, bankárov, politikov, väzníc, nemocníc, byrokratov, peňazí a atď. Svet s perfektnou ekológiou. Svet s dokonalou rasou a populáciou, nepreľudnený.


Ilumináti a Hitler


Veľmi dôkladne dokumentujúce dôkazy toho, že americké banky a priemyselné kruhy sa podieľali na vzostupe Hitlerovej 3. ríše, medzičasom stali sa verejne prístupnými. Účastníci zasadania, ktoré sa konalo v júli 1929 v New Yorku a na ktorom sa okrem iných zúčastnil i mladý Rockefeller ako poverenec Standard Oil, sa dohodli na tom, že najúčinnejší prostriedok na zakončenie vtedajších hospodárskych problémov v Európe by bola revolúcia v Nemecku. Najprv uvažovali za účelom prevratu financovať Komunistickú stranu Nemecka-KPD. Túto myšlienku ale zavrhli, pretože ako následok hrozilo nežiaduce zvýšenie moci Sovietov v Európe. Zjednotili sa napokon na umožnení cesty k moci druhej extrémnej strane-NSDAP. Ilumináti boli pri rôznych rokovaniach s Hitlerom asi jediní a medzinárodní bankári, pomohli Hitlerovi až k prevzatiu moci roku 1933 peňažnými injekciami 130 mil. mariek. Dobre kalkulovali. Finančné nasadenie sa zaplatilo. Stál síce Ameriku a Kanadu neuveriteľnú sumu 400 miliárd dolárov, ale nechal narásť štátnu zadlženosť na 220 miliárd USA dolárov. Tým sa ocitli USA hlboko v područí medzinárodných bankárov, odhliadnuc od iných predností, ktoré jednotlivo viedli k ďalšiemu rozmnoženiu závislosti Američanov a Kanaďanov. (Des Griffin: Wer regiert die Welt?)


Adolf Hitler bol členom slobodomurárskej Lóže 99-FOGC-Freimaurericher Orden der Goldenen Centurie-Rád zlatej centúrie slobodomurárov-latinský výraz Centurie platí pre číslo sto. Okrem toho bol spolu s niektorými dôverníkmi členom rádu Thule, ktorý bol vonkajším nástrojom skupiny tibetských čiernych mágov, ktorí využívali členov tohto rádu pre svoje ciele. Ich symbol bola a stále je čierna swastika. Biela alebo strieborná swastika je symbol Arijcov-nordickej bielej rasy, taktiež najsvätejší symbol pohanských Slovanov, Hinduistov, Budhistov atď. Hitler strávil zostatok svojho života v J. Amerike. Zdržoval sa v oblasti Akakoru kde aj zomrel. K.Brugger-Kronika Akakoru.Jednodolárovka-slobodomurársky rébus


John Todd, bývalý top illuminát, hovorí k jednodolárovke: Táto pečať bola prinesená z nariadenia rodiny Rothshildovcov. Vyrobili ju v Londýne a do USA ju priniesli Benjamin Franklin a Alexander Hamilton (žiaci Dr. Weishaupta). Táto rodina je hlavou organizácie, do ktorej som bol uvedený v Colorade. Všetky okultné bratstvá, akéhokoľvek druhu, k ním patria! Je to satanistická organizácia! Ide o financie a majú za cieľ získať jednotnú svetovládu. Táto organizácia urobí všetko, aby túto svetovládu aj získala, a táto skupina sa volá Ilumináti. /existuje systém zloženia tejto bankovky, potom sa objavy obraz horiacich veží a číslo 911 - keď veže padnú Apokalypsa - Biblia, dočítate sa ďalej čo bude nasledovať. Aká to zhoda!


Na rube tejto bankovky je zašifrovaná celá skladba a postupnosť slobodomurárov. Pyramída veľa tají aj symbolizuje. Vrchol pyramídy tvorí oko Staviteľa - Architekta sveta, alebo Veľkého Zasväteného, predstavujúcich deizmus ako filozofiu, ktorá uznáva Boha ako stvoriteľa, ale nie ako riadiacu silu. (Podľa Griffina). Nápis ANNUIT COEPTIS-Naše podujatie je korunované úspechom a NOVUS ORDO SECLORUM- Dosiahnutie nového svetového poriadku (NEW WORLD ORDER) symbolizujú priame zámery. Letopočet 1776 1.5. je dátum založenia rádu Illuminátov(a však v utajení sú činný už tisícročia). Pyramída ukazuje štruktúru slobodomurárstva. (Allen, Garry: Die Insider) Podľa toho usporiadania je oko na špici pyramídy, potom stupeň RT-čo je Rothschild. Rada 13 sa regrutuje z elitného slobodomurárskeho klubu 500 (u niektorých autorov 300). Potom nasleduje veľká loža B´nai B´rith,-elitný rád, do ktorého sú prijímaní len Židia a prekrstený na Židov-napr: celebrita a kontrolor financií pre Slovensko v EU Peter Šťastný. Grand Orient uzatvára hornú polovicu, a tým skupinu Illuminátov. Dolná časť je venovaná tým slobodomurárom, ktorí slúžia ako vývesné štíty humanitných úmyslov a cieľov. K tomu patria Rotariani a Lyons Internacional. (Jednotlivo sa týmto skupinám budeme venovať neskôr.) Guiseppe Mazzini písal Albertovi Pikemu 22.1.1870: Musíme všetkým zväzom dovoliť existovať ako doposiaľ, s ich systémami, centrálnymi organizáciami a rôznymi spôsobmi korešpondencie medzi vysokými stupňami tých istých rítov, v ich protichodných organizačných formách, ale musíme vytvoriť superrítus, ktorý má zostať nepoznaný a do ktorého budeme povolávať podľa našej voľby slobodomurárov vysokých stupňov. S ohľadom na našich bratov musia sa títo muži podriadiť najprísnejšiemu dodržiavaniu tajomstva. Prostredníctvom toho najvyššieho rítu budeme riadiť celé slobodomurárstvo. Stane sa medzinárodnou centrálou, ktorá je o to mocnejšia, lebo jej vedenie je neznáme. Slobodomurári majú zložitú štruktúru stupňov zasvätenia, symboliky, ale aj neverbálny komunikačný systém.Čo oči nevidia...!


Budeme mať svetovládu, či sa nám to páči, alebo nie. Jediná otázka je, či svetovládu dosiahneme násilím alebo súhlasom. James Warburg, židovský veľkobankár 17.2. 1950 pred senátom USA Predchádzajúca časť seriálu o slobodomurároch sme ukončili popisom symbolov, zašifrovaných na jednodolárovke. Je to najrozšírenejšia bankovka v USA. A prečo práve USA? Od Wilsona, ktorý bol prezidentom počas 1. svetovej vojny, nebol v USA prezident, ktorý by nepatril do slobodomurársko-iluminátskych kruhov, vynímajúc Eisenhowera, ktorý k ním síce nepatril, ale bol nimi riadený. (Podľa Helmuta Finkenständta) Ako veľmi sú USA pod vplyvom slobodomurárov, dokladá skutočnosť, že medzi 56 signatármi americkej Deklarácie nezávislosti z roku 1776 bolo 50 slobodomurárov. Z 29 Washingtonových generálov bolo 20 slobodomurárov. Z 55 členov konštitučného Národného zhromaždenia ich bolo 50. A všetci 13 guvernéri, ktorí roku 1776 tvorili Úniu, boli slobodomurári. (Podľa PHI). Kto chce tajiť svoje úmysly a pracovať v pozadí, potrebuje na to vytvoriť spoločenstvá, pretože tie oficiálne sa nehodia pre tajné rozhovory, konšpiráciu, osobitné dohody a podobne. Z tohto dôvodu sa Ilumináti od samého začiatku usilovali, aby okrem existujúcich spolkov tvorili nové. Celkom utajiť tieto zariadenia sa predsa len nepodarilo. Vždy sa niečo objavilo aj na verejnosti. C.O.D.E (4/91) k tomu píše: Porady tejto elitnej skupiny maklérov moci, vedené Davidom a Laurence Rockefellerovcami, tvorili priebeh svetového diania. A predsa len málo ľudí vie, že organizácie ako Trilaterárna komisia, Concil on Foreign Relations (CFR) a Bilderberská dohoda existujú. Tieto organizácie sú základom nového svetového poriadku, svetovlády elity pomocou elity a pre elitu.


(podľa CHRISTUSSTAAT 9/91) Ani v tvorbe našich štátnických plánov a v utajovaní a v moci naších tajných spolkov sa s nami nemôže nikto merať. Nanajvýš jezuitov môžu s nami porovnávať. Protokoly svetovej diktatúry, Grffin: Kto vládne svetu?


Systém, podľa ktorého je slobodomurárstvo vybudované, je nasledujúci: Oficiálni slobodomurári poznajú 33 stupňov. Stupne 1.-3. (učeň, tovariš, majster) sú zahrnuté v tzv. johanitskej lóži. Modré slobodomurárstvo tvorí humanisticko-krásnoduchovú prestavbu, ktorú používa slobodomurárstvo vysokého stupňa ako vývesný štít, ako maskovanie, i kvôli infiltrácii. Rothkranz poznamenáva: Hlavnou úlohou Modrého murárstva je maskovaná systematická infiltracia a rozklad štátu, spoločnosti a cirkvi, národného povedomia, verejnej a osobnej morálky - organizovaná kriminalita. Z neho sa stále regrutujú vyššie stupne slobodomurárov. Vyššie slobodomurárstvo pozná 4.-33. stupeň, pričom každý člen nemusí prejsť všetkými stupňami, ale môže ich preskakovať. V posledných troch stupňoch (31.-33.) sa rituálne ceremónie redukujú na minimum. Vo väčšine krajín sa prijímací rituál obmedzuje na skladanie ťažkej a najvyšším rádovým povinnostiam zodpovedajúcej prísahy. Z členov 33. stupňa sa skladá najvyššia rada (s maximálne 33 členmi), čo je najvyššie slobodomurárske grémium štátu. Sídlo súčasnej najvyššej rady je vždy mesto, v ktorom má sídlo vláda. (Platí to aj pre Slovensko.) Najvyššie rady všetkých zemí sa stretávajú v nepravidelných intervaloch. Z nich sa skladá rada 33 svetovej pyramídy. (Uvedené na jednodolárovke.) Členovia najnižších troch stupňov slobodomurárstva nevedia, že sú figúrkami veľkej politickej hry. Ide väčšinou o malých a stredných podnikateľov, akademikov, úradníkov, ktorých spravidla vyhľadali prítomní murári vyššieho rádu (ale vyšší sa nikdy nedajú poznať) a priviedli ich do lóži na základe vedeckých, morálnych i politických náhľadov a zámerov. Bývajú manipulovaní prostredníctvom rozhovorov a prednášok tak, že väčšinou to ani nespozorujú. Takto sa dajú ľahko ovplyvňovať a riadiť. Kto koná v duchu slobodomurárstva, má v povolaní zabezpečený úspech a kariéru. Ale všetkých nižších ponechávajú v neistote a v zahmlení skutočných cieľov a metód rádov. Sú používaní ako užitoční idioti. Prostredie okolo nich býva tak šikovne zinscenované, že spravidla sami neveria neskôr vyjavenej pravde. Najneskôr tam, kde majú oficiálni slobodomurári svoje hranice, v 33. stupni najvyššieho stupňa slobodomurárstva, prichádzajú na scénu Ilumináti. To sú tí, ktorí celé slobodomurárstvo (v ktorom často majú vedúce pozície) nútia k dosiahnutia svetovlády. Je skutočnosťou, že pri slobodomurároch ide o spoločnosť tajných zväzkov, z ktorých každý jednotlivo vykonáva svoju vlastnú úlohu, ktorá je podľa štátu, času a osobitných podmienok vždy inak formulovaná. Je isté, že tajná, za slobodomurármi stojaca, moc spája všetky sily a vie, kam táto cesta vedie. Zatiaľ čo prevažne množstvo slobodomurárov o tom nič nevie.


Všetky politické strany sú výplodom slobodomurárstva. Alebo ich slobodomurári vytvorili, alebo následne infiltrovali. Politické strany sa môžu prejavovať ako mocné, lebo sú činné na verejnosti, zatiaľ čo slobodomurári ostávajú väčšinou nepoznaní v tieni. Ale v skutočnosti pracujú politické strany v základoch ležiacej, tajnej spoločnosti. Sú jej hovorcami pre určitú klientelu. J. Vaquié. Manfred Adler vo svojej knihe Slobodomurári a Vatikán píše, že podľa ustanovenia senátu USA, ktoré prešetrilo CIA, 90% tajných správ sa oznamuje pomocou kódovaných textov a obrazov, prostredníctvom médií, hlavne tlače. Georg Herlitz, ktorý bol sám slobodomurárom B´nai B´rith, poznamenáva v židovskom lexikóne: Formy, v ktorých sa spoločenský život lóži odohráva, znamenia a symboly, v ktorých sa komunikácia bratov napĺňa, sa volajú rituál lóže. Každý brat je čestným slovom zaviazaný k utajeniu týchto foriem až naveky. Keď človek pozorne sleduje obrazy v tlači (fotografie i grafická úprava titulných strán), ako najdôležitejšie a najčastejšie znamenie slobodomurárov sa javí poloha ukazovákov, palcov, založenie rúk, prípadné posunky. Ukazovák má však výsadnú symboliku. Poloha zdvihnutých alebo vystretých ukazovákov v signálnej reči zasvätencov slúži ako poznávacie znamenie, že pri rokovaniach a záveroch ide o slobodomurárov alebo o ich činnosť. (Podľa Juana Mahlera Víťazstvo rozumu. Svetový model slobodomurárstva, Buenos Aires 1978, str. 77) K tomu v záverečnej poznámke ešte dodáva: Ukazovák je, ako vyplýva z označenia, veľmi používaný pomocný prostriedok ľudskej komunikácie. Pre nezasvätených je nenápadný. Bezvýznamné gestá, používané ako poznávacie znamenie pre usmerňujúcich alebo misiu vykonávajúcich, členov lóže, sú často doplnené nadväzujúcim textom. Vyplýva to aj z toho, že nezúčastnení alebo do nemilosti upadnutí bratia bývajú zobrazovaní bez polohy ukazovákov. Keď si zoberieme fotografie známych osobností z dennej tlače, získame v krátkom čase veľký počet nápadných a pre toho, kto tomu rozumie, veľavravných polôh. Ďalším poznávacím znamením býva stisk ruky. Ako príklad uvádzame stisk medzi Kohlom a Modrowom. Pri prvom nemecko-nemeckom stretnutí ho dlho a presne ukazovali v televízii. Natíska sa otázka: Bolo nemecké zjednotenie plánované a požehnané zhora? (podľa Chrstusstaat 9/91) Ďalšie časté znamenia sú: O spojenie ukazováka a palca tvoriace kruh, uchopenie sa za bradu, za prsia, spojené ruky, poloha kravaty, poloha okuliarov, špúlenie perí. Znaky tejto neverbálnej komunikácie sa vyvíjali vyše sto rokov, spolu so špecifickou rečou zasvätencov. V prípade nutnosti politik zopakuje nič netušiacim fotografom gesto aj viac ráz a vybraný fotograf často naopak očakáva istý okamih z vystúpenia. Niektorí z častejšie verejne vystupujúcich majú svoje zvláštnosti a zvyky. Napríklad hranie sa s predmetmi, hmkanie a podobne. V rámci systému neverbálnej symbolicko-znakovej komunikácie lóži a ich zasvätencov sa javí ako dobrý zvyk a skoro slušnosť nenápadne prezentovať svoju podriadenosť. V symboloch často stretneme pentagram a hexagram, tradične používané ako magické symboly už v dávnoveku. Pentagram (človek so vztýčenou hlavou a roztiahnutými rukami a nohami) sa často objavuje v štátnej symbolike. Aj nemecký orol prešiel zvláštnym vývojom. Všade, kam vstúpi noha slobodomurárov, nájdeme ich symboliku. Vo Frankfurte nad Mohanom stojí na výstavisku veža 256,5 m vysoká a na vrchole má pyramídu, ako vyšitú podľa jednodolárovky. Ešte aj svietiace oko je symbolizované vo vrchole. Podobnosť čisto náhodná je aj medzi štátnou vlajkou bývalej Č-SFR dnešnou ČR a slobodomurárskou zásterou. Asi by sme deti mali v dejepise o vzniku Česko-Slovenska učiť niečo iné. Ako si vysvetľovať farby používané týmito organizáciami? Tím že Česi odmietli používať pôvodnú červeno bielu českú zástavu a prijali zástavu bývalej Č-SFR ich národným symbolom sa stalo slobodomurárske logo, tak ako ho má USA, Kanada, EU a napríklad vlajka Sovietskeho Zväzu a atď.


Delenie podľa škótskeho obradu


Modrá, patrí 1-3° zasvätených, s úlohou propagovať liberalizmus a ľudské práva - modrá je dobrá! - diktatúra humanizmu, téza a anti téza ako manipulácia-média.


Červená, pre 4-18°, má na starosti revolúcie a s tým súvisiacu činnosť, vodcovia totalitných režimov ako fašizmus, komunizmus, vojenské chunty v Južnej Amerike, Afrike, Ázii, islamský extrémisti riadený Šrajnermi - slobodomurárska organizácia pre muslimský svet skrývajúca sa za náboženské symboly Islamu. Al-Kajda je tiež pod kontrolou Šrajnerov ako i Bin Ladin klan a organizácie ako je Hamas tiež kontrolovaný so CIA.


Čierna, 19-30°, sú filozofovia, ideológovia, politici,vedci-kontrola počasia, bio-smart-zbrane. www.weatherwars.info www.prisonplanet.com /zemetrasenia v j.v Ázii sú tiež ich dielom/ Biela, patrí 30-33°, najvyššie a najtajnejšie osobnosti. The Merovingian /Merovejci - dvakrát zrodený/ - Windsor - Bush bloodline - rody späté po krvy /kráľovská DNA/ Strážcovia Matrixu a ich kontakt s mimozemskými /neľudskými bytosťami/. O tejto časti organizácii sa dočítate v dielach Davida Ickeho - www.davidicke.com


Štátne symboly USA, Kanady a E.U. Komunistov a Sovietskeho Zväzu - skrytá viac významovosť symboliky. Symboly Komunistov - Kosák predstavuje symbol Saturnu. Je to symbol času a smrti. Kladivo symbol moci a červená hviezda symbol planéty Mars - Boha vojny, alebo Satana. Červená zástava je symbol ríše Khem, po arabský Egypt - kolíska templárstva a illuminátstva. Oficiálna symbolika znamená roľnícku a robotnícku triedu. Červená hviezda je symbol komunizmu, červená zástava reprezentuje krv preliatu v boji.


Symbol E.U. 12 hviezd - pôvod zo starého Egypta, kolísky iluminátstva, predstavujú 12 Sethových hviezd na nočnej oblohe sveta temnôt. Viď. Egyptológiu, a mytológiu Egypta - Ríše Khem. Vlajka a zástava USA obsahujú tieto skryté symboly a významy/oficiálne 50 hviezd je 50 štátov únie a červeno biele pási predstavujú indiánske a biele obyvateľstvo/, ktoré sa spájajú s antickou mytológiou a slobodomurárskou, [templárskou, iluminátskou filozofiou]: Vlajka USA predstavuje obdĺžnik- [chrám Šalamúnov], v hornej časti menší obdĺžnik- [svätyňa svätých], 50 bielych 5-cípych hviezd. To je 50 nebeských bytostí, ktoré zostúpili z nebies [z hviezdneho systému Sirius podľa Robert Temple - amerického žida a slobodomurára v diele Sirius Mystery] na zem. Príbeh o padlých anjeloch je známi od starej Sumérie až po kresťanskú Bibliu. Modré pole znamená kráľovská krv [kráľovské nepozemské DNA]. Obdĺžnik so 4 stranami znamená 4. dimenziu a 4 svetové strany, základ merania vesmíru. 13 pruhov, 6 bielych a 7 červených, predstavujú 13 pozemských kráľovských rodov, ktoré majú priamy pôvod od 50 "svätých"-[Argonauti-grek., Nefillim-hebr., Anunnaki-egypt. (sumer, pozn. Zayko5), Merovingian-Merovejci-fran., etc.- ich hlavnou úlohou je vytváranie konfliktov kde koľvek na zemi a kontrolovať ľudstvo pomocou peňažnej burzy] taktiež matematický systém numerologie podľa ktorého sú naplánované svetové diania. Červená a biela predstavujú polarizáciu - + a -, mužský a ženský náboj, svetové pologule-bohatý sever a chudobný juh. Týchto 13 rodov manipuluje svet už tisícročia, [podľa www.davidicke.com]. Od týchto 13 rodov sú odvodené vybrané šľachtické rody po celom svete a každej rasy, ale s kráľovským DNA, ktoré sa podieľajú na manipulácii. V stredoveku bolo jednou z hlavných úloh Templárov zachovať čistotu kráľovskej krvi a ochrana čistoty kráľovského rodu v Európe. Tento systém funguje v podobnej forme po celom svete až dodnes. Teória čistoty rasy podľa Hitlera a fašistov za druhej svetovej slúžila viac-menej ako maskovanie hore uvedených skutočností. Hitler, Gebels, Haidrich a daľší fašisti by v tejto čistote sami prepadli. Ďalej je tu 33 a 13 päťcípych hviezd v tvare hexagramu v symbole USA, 13 šípov atď. Kanada: Málokto si všimne zvláštne zmutovaný tvar javorového listu a dvojfarebnosť vlajky, červená a biela. 12 výčnelkov vrátane so stopkou 13.je lúč prinášajúci tento symbol). Skúste nájsť takýto javorový list v prírode. Pentagram /symbol matrixu, zlatý rez-číslo 1.618 matematický kód stavby sveta a človeka/ číslo 5+1 je 6, hexagram je číslo 6+1 je 7=13 to číslo znamená ukončenie magickej práce. E.U.: 12(podobné ako predchádzajúce) zlatých hviezd, ktoré vraj reprezentujú 12 apoštolov na modrom podklade. Viac o definícii 12 apoštolov sa dá dočítať v práci Dr.Emila Páleša: Angeológia. www.sophia.sk . Číslo 13 má veľký význam z hľadiska satanistických, templárských rituálov. V zmysle obráteného pentagramu číslo 13 sa mení na 31. Sú to dni pre rituály obete krvi. Napr.: Princezná Diana bola rituálne obetovaná [zavraždená] práve 31.8. Viac o tom v prácach Davida Icka: www.davidicke.com. Slovenský významný Slobodomurár M.R.Štefánik bol zavraždený vlastnými ľuďmi/podľa očitých svedkov českými četníkmi/ z dôvodu ochrany kráľovskej krvi, mal sa totiž stať súčasťou talianskej kráľovskej rodiny. Málo kto vie v dnešnej dobe že anglický jazyk bol vytvorený Templármi predchodcami Slobodomurárov. Templársky mágovia už vtedy vytvorili tento svetový, umelý jazyk za pomoci numerologie a vysokej mágie s víziou budúceho jednotného, totalitného, globálneho štátu. Anglovia a Sasovia pôvodne používali jazyky podobné Nemčine. English - znamená jazyk anjelov (angelish - anjelsky, pozn. Zayko5), mylne sa odvodzuje od názvu časti východného Anglicka aj to oči nevidia. Gotické chrámy sú vyzdobené symbolmi: swastiky, ying-yang, troch sĺz-666, drakmi, démonmi a sexuálnymi symbolmi ako napríklad vchod do gotického chrámu [gotický oblúk] predstavuje vagínu cez ktorú sa vchádza do matky božej - Isis, Sirius,Sothis,Set, Semiramis,etc. Už viete kde smerujú snahy globalistov? Pentagram môžeme nájsť v Markušovciach na Spiši v gotickom kostole skrytý vo vnútrajšej výzdobe v systéme magického oka. Tieto chrámy fungujú ako stroje ktoré sa nabíjajú energiou slepo veriacich a netušiacich kresťanov. Viac o záhadách a tajnej skrytej symbolike gotických slobodomurárskych stavebných diel v prácach Davida Ickeho. Tiež podrobne o význame a priebehu satanistických rituálov a ich vplyv na svetové dianie. Znásilňovanie detí, pitie ľudskej krvy, rituálne vraždy, napr. princezná Diana /po krvy mala priamy merovejsky pôvod s kráľovskou DNA/. Kanibalizmus a mágia sexu prevádzané elitnými spoločnosťami, kráľovskými rodinami, vysokými svetovými politikmi z USA, Kanady a EU www.infowars.com . Porovnanie s rituálmi woodoo v Karibiku a satanistickými rituálmi v Južnej Afrike. Satanistické rituály ako kontaktný systém s extra dimenzionálnymi, mimozemskými bytosťami a ich vplyv na svetové dianie. Tiež sa uvádza vo vedeckých dielach Dr.Emila Páleša ako je napr. Angeologia. Slávni slovenskí slobodomurári: Ján Ámos Komenský, M.R.Štefánik, Benjamin Franklin [môžete ho vidieť na 100$ bankovke] po rodičoch pôvodom z Turca. Zakladateľ ústavy USA a najvýznamnejší slobodomurár v histórii USA. Pred južnou bránou chrámu Sv. Alžbety (Isis-Egypt., Sirius-Babylon., Semiramis-Ninive., etc. /Satanov chrám/) v Košiciach nájdete mená na dlažbe významných slobodomurárov ktorí prispeli na obnovu chrámu. Málo kto vie že sa na Slovensku pred dobitím Amerík ťažilo najviac zlata na svete tej najvyššej kvality. Toto zlato poslúžilo ako úspešný štart slobodomurárstva /novotemplárstva/, tiež ku vzniku Bank of England - Anjelska Banka a na financovanie dobitia Amerík.


Ani Vatikán neušiel infiltrácii slobodomurárstvom! Svätí!


Ilumináti, spolu s vrchnými slobodomurármi, pracujú s OPUS DEI. Takto kontrolujú Vatikán, bohatstvo tejto Zeme. Dr. Rivera, Ex-jezuita Koreňmi súčasného odpadlíctva sú vedecký ateizmus, dialektický materializmus, iluminátstvo, svetskosť spoločnosti, a to všetko má jednu spoločnú matku-slobodomurárstvo. Pápež Pius XII., 23.5. 1958


Ani Vatikán, tradičné sídlo kresťanských zástupcov Boha, neušiel slobodomurárskej infiltrácii. Kresťanstvo a prebudené Slovanstvo sa javí ako jediná možná hrádza, schopná zastaviť príval záujmov niektorých finančných kruhov, reprezentovaných práve slobodomurársko-iluminátskym snažením. Podľa taktiky týchto hnutí, žiaľ ani pápežov dvor neobišla infiltrácia a manipulovanie. Tým sa z kresťanských kruhov ukazuje azda ako jediný čistý jezuitský rád, ktorý už historicky vždy brojil a bojoval proti slobodomurárom. Posledným nepoškvrneným pápežom bol, zdá sa, Pius XII. (1938-1958). Bol to pápež 2. svetovej vojny, a ako vyplýva z charakteru tohto konfliktu, o ktorom sme písali na začiatku nášho článku, slobodomurárske nitky museli zákonite viesť aj do Vatikánu. Pius XII. Bol skutočne vysoko inteligentný, priam geniálny muž. Snahy o infiltráciu nemohli uniknúť jeho pozornosti. Vedel, že eliminovať tieto tlaky je skoro nemožné, a tak ako prevenciu použil postupné znižovanie počtu kardinálov, ktorých malo byť okolo 70, no po jeho smrti ich ostalo 45. Môžeme povedať, že tento človek ako posledný tvoril hrádzu devastácie kresťanstva. Jeho smrť je opradená mnohými nejasnými a zavádzajúcimi historkami, ale reálny sa javí variant, podľa ktorého bol Pius zrejme otrávený svojím osobným lekárom, ktorý si potom z toho spravil živnosť a záujemcom rozpredával za patričný obnos fotografie pápeža umierajúceho v kŕčoch! Za svojho nástupcu navrhoval Pius XII. Janovského kardinála Siriho. Ustanovená konkláva mohla zvoliť nového pápeža len dvojtretinovou väčšinou plus jeden hlas. Sirimu chýbal k zvoleniu stále tento jeden hlas. Strany a názory na tomto zhromaždení boli presne vyprofilované, a nakoniec bol za pápeža zvolený pápež nad hrobom, 77-ročný chorľavý kardinál Roncalli. Rátalo sa s jeho skorým odchodom na večnosť a že sa medzitým situácia nejako vykryštalizuje. Zvolený pápež prijal meno Ján XXIII. (1958-1963). Naviazal tým na tradíciu pápežov z čias najväčšieho cirkevného neporiadku, kedy boli pápeži až traja, a proti týmto vystupoval už Ján Hus. Pokračovať v tomto nezmysle, hoci len symbolicky, si v celej histórii nedovolil ani jeden zvolený zástupca Boha na zemi. Jeho nástupom k moci sa začali rúcať posledné obranné mantinely a do Vatikánu začali prúdiť také trendy, že si tento pápež vyslúžil dokonca prívlastok komunista. Orientácia vo viere sa zásluhou jeho snáh zredukovala z kombinácie vertikálnej (láska k Bohu) a horizontálnej (láska k blížnemu svojmu) iba na úroveň horizontálnu. Zodpovedá to slobodomurárskemu deizmu, ktorý Boha uznáva za Stvoriteľa, ale nie za vše objímajúcu silu. Zmenu v cirkvi môžeme dokumentovať heslom Jána XXIII: Apertuta a ministra (otvorenie doľava), ako aj profilom jeho pravej ruky, kuriálneho kardinála Augustína Bea, ktorý pochádzal zo starej židovskej rodiny vyhnanej pred stáročiami zo Španielska, ktorá sa usadila v Nemecku. Ján XXIII. Zomrel v priebehu druhého Vatikánskeho koncilu, o ktorom sa hovorí, že bol skrz-naskrz slobodomurársky. Následník, ktorého navrhol, bol milánsky arcibiskup Montini, a tento sa skutočne aj pápežom stal a prijal meno Pavol VI. (1963-1978). Montini si vyslúžil ostrohy už za života Pia XII., kedy za jeho chrbtom viedol rokovania so ZSSR, hodnotené pápežom negatívne. Za svojho tajomníka vymenoval Jeana Villota, ktorý mu zadržiaval korešpondenciu a cenzuroval prejavy. Po smrti tohto pápeža sa na scéne objavuje tragická postava pápeža Jána Pavla 1. (1978-len 33dní pontifikátu). V jeho období sa prevalila v Taliansku známa aféra slobodomurárskej lóže P2 a zistilo sa, že vo Vatikáne je za konšpirovaných okolo 100 slobodomurárov. Na 32. deň pontifikátu predložili pápežovi zoznam vatikánskych slobodomurárov. Ján Pavol 1. predviedol priam diplomatické diletantstvo, pretože ešte v ten večer povedal kardinálovi Jeanovi Villotovi, že na jeho služby ďalej nereflektuje. Pápež do rána zomrel a Villot dokázal zabrániť aj pitve. Neprirodzene modrá farba mŕtvoly však nikoho nenechala na pochybách. Ján Pavol II.(1978-), Wojtyla, sa zo začiatku javila ako prvý čistý pápež po mnohých rokoch tmárstva v srdci kresťanstva. Z jeho neskorších prejavov však môžeme vybadať zaujímavé skutočnosti. 15.9. 1982 pri svojom prejave z Jeruzalema sa vyslovil: Jeruzalem môže byť tiež Mestom človeka. (Rothkranz) Mestom človeka-City of man, je slobodomurársky verbálny kryptogram, ktorý tradične symbolizuje svetovládu a diktatúru humanity. 18.4. 1983 prijal Ján Pavol II. celkovo asi 200-člennú Trilaterárnu komisiu. (O nej budeme písať neskôr) Jeho úradu nesvedčia kontakty s B´nai B´rith (popísané ďalej). Aj dnešná situácia vzbudzuje pocity, že je, žiaľ, Vatikán asi stratený, a touto cestou môžu slobodomurári fantasticky manipulovať obrovskú časť populácie na zemi. Tvorba moderných otrokov pokračuje. (spracované podľa Týždenníka Politika a Christusstaat international 9/91)Sionizmus

: označuje sa ako mesianistická elita židovstva, ktorá očakáva, že s jej cieľmi budú solidárni všetci Židia sveta. Martin Buber: Sionizmus je niečo iné ako židovský nacionalizmus. Zo Sionu má vzísť náuka, učenie. Je to základný kameň výstavby človečenstva. (Manfred Adler. Synovia temnôt. 2. diel)


Jedna zo slobodomurárskych tajných organizácií, sionistická organizácia B´nai B´rith, patrí podľa významu na jednodolárovkovej pyramíde k Iluminátom, a tým k najvyššej hierarchii. B´nai B´rith znamená asi toľko, ako Synovia Svetla. Všade na zemi sa pokúšajú nájsť bratov, korí celým srdcom, celou dušou a celým imaním budú chcieť stáť pri nás, náš ušľachtilý cieľ priviesť k víťazstvu, k vlastnej cti, ku cti židovstva a ku cti celého človečenstva. Tým iniciuje B´nai B´rith vedenie spojeného svetového židovstva, ktorému sa tiež skutočne spojené židovské organizácie musia klaňať. (Rothkranz) Rovnako ako ostatní slobodomurári, prikladá aj B´nai B´rith veľký význam tomu, aby podľa možnosti mala vo svojich radoch mnohé bohaté a mocné osobnosti. Zdá sa, že mnohí, ktorí majú vo svete význam a meno, tejto lóži prisluhujú. Približujú to niektoré príklady: Pápež Ján Pavol II. sa stretol 22.marca 1984 s Medzinárodnou židovskou Antidiffamierungs ligou B´nai B´rith (Dcérska spoločnosť B´nai B´rith). Ocenil úzke kontakty B´nai B´rith s Komisiou pre náboženské vzťahy so židovstvom, založenej pred 10 rokmi Pavlom VI., a označil návštevu delegácie za dôkaz ďalšieho vývoja a prehlbovania týchto vzťahov. Biskup Reinhold Stecher z Innsbrucku bol vyznamenaný B´nai B´rith čestnou medailou. Americká katolícka biskupská konferencia a Antidefamation League, dcérska organizácia B´nai B´rith, tiež vytvorili spoločnú pracovnú skupinu. Nemecký minister Hans Dietrich Genscher bol v roku 1991 vyznamenaný Distinguished Statesman Award. Podľa informácií Algemeinen Judischen Wochenzeitung bol aj Helmut Kohl vyznamenaný zlatou medailou sionistickej B´nai B´rith. (CODE 4/91)Úlomky

A domnívá-li se nekdo, že ďábla komunismu je treba vymítit a že to nelze jinak, než pod Reaganovým vedením, mým dnešním úkolem není mu vysvetlovat, že si nevidí na špičku svého demokratického nosu. V Havel, júl 1986

http://axis.yw.sk/verejne/otvoreny-dopis-havlovi.pdf


Dlhé obdobie sa len fantazírovalo o svetovláde a centrálnom riadení sveta malou skupinou ľudí. Servírovali sa úlomky a náznaky skutočnosti takým spôsobom, že liberálna a republikánska Európa bola schopná uveriť v existenciu riadiaceho klerikálno-jezuitského centra. Skutočnosť o združovaní záujmových sfér nadnárodných priemyselných a bankových monopolov ostávala taktne bokom. Pritom už v roku 1954 bolo pod záštitou Berngardta von Lippe, manžela holandskej kráľovnej, založené združenie Bilderberg-Bilderbergský klub. Tento názov vznikol podľa Bilderbergského hotela v holandskom mestečku Oosterbeek neďaleko Arnhemu, kde sa v roku 1954 uskutočnilo prvé zasadanie tohto klubu. Svetový priemysel a financie už dávno potrebovali spoločnú platformu, na ktorej by sa komplexne združili ich záujmy. Ako šedé eminencie figurujú v tejto skupine mená ako baró Edmund de Rothschild, C.Douglas Dillon (CFR) a Robert Mc Namara zo Svetovej Banky. Nie všetky osoby prizývané na rokovania v Bildebergu sú za konšpirované vo finančných slobodomurársko-iluminátskych kruhoch. Okrem špičky sem pozývajú veľa dielčich odborníkov z jednotlivých záujmových sfér, ktoré ani nevedia, komu ich práca slúži v konečnom dôsledku. Ďalší podobným združením je tzv. Rímsky klub, financovaný Rockefellerovým klanom. Je to jednak zásterka pre verejnosť, no v skutočnosti ide, ako deklaruje riaditeľ Dr. Oppenheimer, o malú skupinu elitárskych intelektuálov, ktorí svojimi poznatkami a činnosťou majú prispieť v rámci nástupu NEW WORLD ORDER k intelektuálnemu klišé a zdokonaleniu veľkovýroby ohlúpnutých moderných otrokov. V roku 1972 David Rockefeller založil Trilaterálnu-trojstrannú dohodu, ktorá sa stala synovskou odnožov Bilderbergu. Spája privátne osobnosti západnej Európy, Japonska a Severnej Ameriky. Jeden z predsedajúcich, Zbigniew Brzezinski, sa sám vyjadril, že úlohou tejto komisie je vhodnou formou usmerňovať elitu združenú v tomto spolku. (Des Griffin, Wer regierl die Welt.) Dnes je predsedom G. Bush. Stupeň dobrovoľnosti a stupeň manipulácie sa nedá posúdiť. Rozhodne nie je manipulovaná len myseľ a počínanie obyčajných ľudí, ale aj tých, ktorí sa považujú za majetkový a intelektuálny výkvet. Všetky tieto údaje sú len úlomky. Skutočný, detailný stav vecí sa podarí asi posúdiť až o niekoľko rokov. Úlomkovité sú aj správy týkajúce sa bývalej Č-SFR i dnešnej Slovenskej Republiky.


Podľa neúplných oficiálnych údajov Č-STK je pán Havel v súčasnosti nositeľom asi 60 zahraničných vyznamenaní, 12 čestných doktorátov, je členom švédskeho PEN-klubu, mimoriadnym členom francúzskeho a švajčiarskeho PEN-klubu, čestným členom rakúskeho PEN-klubu, členom výboru českého centra PEN-klubu, čestným presedom Česko-Slovenskej asociácie Rímskeho klubu, atd.

Josef Tomaš, Týdeník Politika


Zasadanie Bilderbergskej konferencie sa konalo 18.-21. 1990 mája vo francúzskych kúpeľoch Évian na Ženevskom jazere. Predsedal mu bývalý minister zahraničných vecí Henry Kissinger. Zúčastnilo sa ho viac ako 300 vyvolených a mimochodom, po prvý raz boli prizvaní účastníci aj z bývalého sovietskeho bloku. (Ešte v bývalom ZSSR Gorbačov vytiahol z vyhnanstva Sacharova, aby napomohol konštituovaniu slobodomurárskych lóží.) Za Č-SFR sa tu samozvane objavil Pavel Schonfeld-Tigrid, ktorý tento štát nazýva svojou vlasťou a mimochodom vo svojich publikáciách tiež vredom Európy. (Za úvahu v tomto zmysle stojí vytesnenie Tigrida z delegácie hradčianskej lobby pri návšteve Bratislavy.) V marci 1989 sa v súkromných pražských bytoch objavila videokazeta s Havlovou hrou Asanace, natočenou malou divadelnou scénou v Nemecku. Na konci deja hry bol pripojený asi 8-minútový fotografický prehľad autorovho života. Na jednej fotografii je Václav Havel so všetkými rituálnymi symbolmi slobodomurárov korunovaný na kráľa. Otec a strýko Václava Havla boli členmi slobodomurárskej lóže Bohémia. Otec staval svoje objekty len pre židovských investorov (napríklad obchodný dom Brouk a Babka, obchodný dom ASO-teraz Perla, Barandovské terasy, palác Lucerna atd.) a výhradne pre židovských majiteľov. Strýko V. Havla vlastnil so židovskou kapitálovou účasťou filmové ateliéry Barrandov. Obaja financovali sionistické organizácie, murárske lóže, PEN-klub, obaja boli členmi Rotary-klubu. (PEN-klub je murárska a židovská svetová organizácia, združujúca úspešných spisovateľov a vydavateľov. Bol založený v roku 1921 v Londýne. Jeho činnosť bola v dobách stalinizmu zakázaná. Po jeho obnovení v decembri 1989 bol V. Havel zvolený za jeho čestného predsedu. Rotary-klubu, združujúceho úspešných podnikateľov, finančníkov a priemyselníkov. Nedávno obdŕžal V. Havel medzinárodnú cenu Rotary.) Václav Havel bol zasvätený do lóže slobodných murárov v roku 1968 v rámci svojho pobytu v USA. Do lóže bol uvedený Arthurom Millerom, prezidentom svetového PEN-klubu, Židom a bývalým americkým komunistom, spisovateľom a dramatikom. Havlovi sa dostalo 30°. Zasvätenia podľa amerického rituálu (Rituel of knight Kadosh z roku 1879). Etika rytierov 30°. Zasvätenia (Kadoš) je v rituále charakterizovaná takto: Moi, rien que moi, tout a moi, tout pour moi et cela tous les moyens quels qu´ils soient. (Já jedine ja, všetko kvôli mne, všetko pre mňa, a to všetkými možnými prostriedkami.)


V murárskom ráde Kádoš (Chevalier-Kadosh) existuje 7 stupňov. V. Havel bol zasvätený v 1. stupni ako Le Kadosh Israelite (Kadoš Izraelita). Lev Trockij bol v roku 1919 v Moskve zasvätený do 33° amerického rituálu lóže Memphis-Israel, ako prejav uznania za vybudovanie Červenej armády, považovanej za vojnový prostriedok bojujúceho murárstva. Medzi prvé Havlove rozhodnutia patrilo odrieknutie všetkej pomoci Palestíne a nadviazanie diplomatických stykov s Izraelom. Všetky politické zmeny v súčasnom komunistickom svete súvisia so židovským plánom na vybudovanie veľkého Izraela, ktorý predpokladá likvidáciu odporu zo strany Arabov. Preto sa Havel ponúkol ako sprostredkovateľ v palestínsko-židovskom konflikte na Strednom Východe. Havel navštívil Masarykovo múzeum, ktoré Židia postavili v Izraeli na pamiatku svojho veľkého priaznivca a spolupracovníka (T.G.M. bol slobodomurár 28. zasvätenia francúzskeho rituálu Chevalier-Rose-Croix, Rytier ružového kríža, skrátene rosekrucián). Židia a ich svetový propagačný aparát vyhlásili Havla za pokračovateľa a nasledovníka T.G.M., čím sa symbolicky potvrdila úloha Česko-Slovenska v európskej politike, nadväzujúca na jeho poslanie z roku 1918. V kuloároch bola zaregistrovaná správa, že Havel bol počas svojej návštevy v Izraeli predestinovaný pre funkciu prvého prezidenta zjednotenej Európy v 21. stor. Havel sa tiež poklonil hrobu zakladateľa Izraela Weizmanna. Ihneď po svojom zvolení za prezidenta v decembri 1989 zobral Havel pod ochranu KSČ a jej členov, a skôr než sa občianska verejnosť spamätala, nechal v parlamente odhlasovať zákon č.15/1990 z 3.januára 1990 o politických stranách, čím bola zaistená legálnosť existencie KSČ do budúcnosti a právo na účasť vo voľbách. Svoj postoj odôvodnil tézami politiky národného porozumenia, humanitou, ľudskými právami, odpustením a láskou k blížnemu. Tento jeho významný krok poukazuje na to, že komunizmus nebude odstránený. (Podľa J. Tomáša, Týdeník Politika, publikované 31.mája 1992, Nedelní Hlasatel, Chicago.) Láskyplný vzťah disidenta k vládnucej strane, ktorá ho niekoľko rokov perzekuovala, je viac než paradoxný. O zložení zboru poradcov kolovali vtipy po celom štáte a veru im nechýbala múdrosť Talmudu. Havlov kamarát Dienstbier bol vyznamenaný v Ríme rádom Maltézskych rytierov /templárských/ v ich paláci (oficiálna správa Č-STK). O niektorých špičkách hradnej loby kolujú povesti spojené so zakladaním a otváraním slobodomurárskych lóži v Č-SFR: napríklad istý bývalý minister si z Prahy zacestoval otvoriť dve lóže do Košíc. Táto smutná skutočnosť sa však netýka len Hradčian (ktoré vraj boli na pokyn bývalého prezidenta celý deň zavreté, pretože sa tom konala schôdza slobodomurárov). O oslavných prejavoch pána Čarnogurského pri otváraní pobočky lóže B´nai B´rith sme už písali, a predstavitelia tejto lóže páni doktori Traubner a Stern nás za to patrične nemajú radi. Chápať tento pohľad ako antisemitizmus je zavádzajúci. Problémy, ktoré sme sa snažili nastoliť v tomto materiáli, sa dotýkajú tak obyčajných semitov, ale aj ľudí celého sveta, ktorí akurát nie sú vyvolení, respektíve nepatria medzi židovskú loby. Je veľmi nebezpečné zamieňať pojmy semitizmus a sionizmus. Všetci sme svojím spôsobom manipulovaní. Momentálne môžeme úplne presne vycítiť vplyv masovokomunikačných prostriedkov, ktoré nás vychovávajú k modelu konzumného života. Agresívna reklama, ňou podnecovaný snobizmus, oblbujúce (ale podnikateľské) seriály typu Dallas a podobne nás smerujú celkom jasne. Tragédia je, že toto sa zakoreňuje už aj v našich deťoch, pretože hračky musia mať práve od Matella. A keď si uvedomíme záľahu násilných a militantných podnetov, ktoré k nám plynú zo všetkých strán, človeku sa hrôzou ježia vlasy, k čomu je populácia manipulovaná. Nič nie je absolútne. Ani snahy najvyšších svetových kruhov i keď plán generála Alberta Pikeho, spomínaný v druhom diele nášho seriálu, sa zjavne darí plniť. Výchova moderných, zmanipulovaných otrokov, popieranie Boha /duchovna/ a samého seba /stádovitosť/ a snaha úzkej skupiny o svetovládu je realitou.

Totalitná svetovláda - Martin Herzán


Kontrola svetovej populácie mikročipmi

- [Svetovláda Slobodomurárov a Iluminátov.]


Mikročipy sú vlastne elektronické prístroje schopné niesť obrovské množstvo záznamov na miniatúrnom priestore. Najznámejšie majú dĺžku 10 a šírku 2 milimetre, no niektoré sú tenké ako ľudský vlas a miniaturizácia pokračuje. Znamená to, že ich implantovanie do človeka je nielen menej zistiteľné, no sú zároveň aj ťažšie odstrániteľné. Kto by ich tam dával a načo? Jeden z dôvodov je už spomínané sledovanie pohybu človeka na akomkoľvek mieste. Všetko sa testuje najskôr na zvieratách, a preto sa odporúča majiteľom psov a mačiek zaočkovať ich miláčika mikročipom, ktorý ich pomôže nájsť, keby sa náhodou stratili. Psíka toto znamenie pod kožou vôbec nebolí, tak prečo by sme nedali čip implantovať aj nášmu dieťatku, aby sme ho našli, keby sa stratilo, alebo ho, nedajbože uniesli? Ak chcú rodičia takto (p)označiť svoje dieťa dobrovoľne (len či by súhlasilo aj ono...) nemožno proti tomu namietať, no mnoho občanov už žije s nedobrovoľne implantovaným čipom, o ktorom ani nevedia. Už na začiatku 90. rokov malo vo Švédsku implantovaných mikročipy minimálne 7000 ľudí. Tamojší výskumník Robert Naeslund ukázal verejnosti stovky röntgenových snímkou pacientov, ktoré ukazujú mikročipy v ich telách, odhalené pri náhodných vyšetreniach. Mikročipy sa implantovali najmä starším občanom pomocou injekcií do žíl, pričom im hovorili, že ide len o bežné očkovanie. Pravda o týchto pokusných králikoch vyšla najavo, až keď takto označení ľudia začali umierať na následky amnézie a oslabenia imunitného systému. Roku 1994 navrhla členka vládneho výboru pre zdravotné projekty vlády USA Mary Jane Englandová aby vláda povinne implantovala mikročipy všetkým ľuďom do tela kvôli ich identifikácii. Príslušný zákon doteraz nebol prijatý, no súčasná vláda Georga W. Busha môže s odvolaním sa na posilnenie boja proti terorizmu takýmto spôsobom podobnú právnu normu presadiť. Viaceré indície a svedectvá však ukazujú, že aj bez akéhokoľvek oficiálneho posvätenia sa už mnoho rokov nielen experimentuje so zavádzaním mikročipov do tiel občanov, no stáva sa to dokonca rozšírenou praxou. Ostatne, v USA je už štátne patentovaných niekoľko druhov mikročipov určených do ľudských tiel (napr. Patent č. 5166676 z 24. nov. 1984) Vládou platení vedci veľmi rýchlo zistili, že mikročipom možno človeka nielen sledovať, ale aj usmerňovať jeho správanie. Na pokusy využívali bezdomovcov, ktorí sa experimentom za pár dolárov dobrovoľne podrobovali, no aj väzňov, pacientov nemocníc a psychiatrických liečební a tiež deti v detských domovoch. Poldruha milióna dolárov sa investovalo na vyhľadanie miesta na tele, kam by bolo vhodné mikročip voperovať, aby mal maximálnu účinnosť. Určené boli dva body - čelo a chrbát pravej ruky [biblický znak šelmy 666 - čiarový kód]. Navrhnuté bolo aj zaviesť čip formou očkovania [vakcína proti HIV made in Slovakia?]. Stačí rozšíriť fámu o výskyte nebezpečnej infekcie či epidémie a ľudia sa ochotne dajú očkovať, ani nevedia čím. Dlhší čas prebiehal pokus s mikročipmi ovládajúcimi ľudské myslenie a správanie sa na amerických vojakoch. Projektantom šlo o to, aby vojaci šli do boja bez akéhokoľvek strachu a morálnych pochýb. Takýchto vojakov s vymytými mozgami používala americká armáda údajne už vo Vietname. Využívanie zabijáckych beštií však nemožno (zatiaľ) masovo praktikovať, lebo vojaci s mikročipmi sa často vymykali kontrole a útočili aj na svojich spolubojovníkov. Napriek tomu u niekoľkých amerických vojakov, ktorí roku 1978 v provincii Shaba v africkom Zaire potlačili ľudové povstanie, objavili v dolnej časti temena hlavy mikročip. Americký guvernér za Nové Mexiko G. Johnson navrhol v roku 1994 vláde, aby sa mikročipy ovládajúce myslenie povinne zaviedli do mozgov všetkých väzňov a zmenilo sa tak ich správanie. Vládna spravodajská spoločnosť U.S. Intelligence Community ani nečakala na legalizáciu takéhoto zákroku a už roku 1995 použila túto metódu na väzňoch vo Fort Made v štáte Maryland. Špeciálne pre implantáciu do väzňov vyvinul počítačový kolos IBM neutrálny mikročip nazvaný IBM 2020 ktorý bol (v rozpore s federálnymi smernicami) testovaný v súkromných sanatóriách a štátnych väzniciach v Kalifornii, Massachusetts a Texase. Podľa odhalených dokumentov podrobili väzňov v kalifornskom Pelican Bay pokusu, pričom im povedali, že ide len o bežné lekárske vyšetrenie. V skutočnosti im injekčne vpichli novo vyvinuté sedatíva a o hodinu neskôr im implantovali mikročip. Do 48 hodín po operácii pacienti trpeli slabým krvácaním z uší a nosa. Nič netušiaci väzni potom ako im mikročipi nastavili na frekvenciu 116 Mhz, upadli do letargie a spali 22 hodín denne. Tieto testy pritom naďalej pokračujú a v Massachusetts dokonca začali väzňov s mikročipmi prepúšťať do spoločnosti.Ovládne nás elita?! (Ilumináti)


Pokusy s implantovaním čipov robia vo viacerých krajinách sveta, no málokedy informácie o tom preniknú na verejnosť. Vo Veľkej Británii sa napríklad pracuje na projekte Soulcatcher (chytač duše) 2025. Projekt, ktorý zastrešuje British Telecom /firma patriaca iluminátom, všimnitesi symbol loga - stojaci muž a vňom skrytý symbol hada/, prebieha v laboratóriach BT Martlesham a Heath neďaleko Ipswichu, na mieste, ktoré počas druhej svetovej vojny slúžilo americkej armáde na prísne tajné elektronické pokusy. Soulcatcher je mikročip, ktorý sa má umiestňovať ľuďom do hlavy za oblasť očí a má zaznamenávať každú ľudskú myšlienku a pocit. Tento mikročip zároveň môže človeku vnútiť akýkoľvek názor takým spôsobom že ho človek považuje za vlastný úsudok. Profesor Zbigniew Brzezinski v jednej zo svojich štúdií napísal: Plány vlády pre budúcnosť Ameriky sú priamo spojené s vplyvom technológie a obsahujú postupné budovanie viac kontrolovanej a riadenej spoločnosti. Takáto spoločnosť by bola ovládaná elitou nebrzdenou obmedzeniami tradičných hodnôt. Táto elita by neváhala dosiahnuť svoje politické ciele použitím poslednej modernej techniky na ovplyvňovanie verejnej mienky a udržovanie spoločnosti pod prísnym dozorom a kontrolou. V knihe českého spisovateľa Martina Herzána - Totalitná Svetovláda, nie sú uvedené žiadne mená organizácií, ktoré sa snažia o svetovládu a manipuláciu ľudstva. Ďalšie rozsiahlejšie informácie sú uvedené na stránke www.davidicke.com v angličtine [v templárskom - satanistickom jazyku] a ďalších svetový jazykoch. Tiež sa tam uvádza plán na 3. svetovú vojnu, ktorý je už v súčasnosti aktívny.( Intifáda v Izraeli) Vzhľadom na ťažkopádnosť myslenia, rozšírenému oportunizmu, ignorantstva vo východnej Európe nie sú veľké šance v prijatí týchto informácií, tupou masou, ktorá nedávno vyšla z totality a znovu sa rúti do novej oveľa rafinovanejšej poslednej?!-educate-yourself.org/mc/IlluminatiFormulaindex.shtmleduca Symbolika Iluminátom a Slobodomurárov na Slovensku a v zahraničí.


Domáce:S1a S2 donedávna sa nám na obrazovke objavoval gotický oblúk nad zemeguľou a dnes tu máme dva trojuholníky ktoré sa nám pred očami točia až z toho vznikne hexagram to aby sme vedeli že média sú u nás v slobodomurárskych sionistických rukách. Pentagrup - profesionálny tunelári slovenského priemyslu, Pätina - obchod so zbraňami, mená týchto spoločnosti netreba ďalej vysvetľovať ich spojenie s petagramom a pentagónom a tiež ich zločineckú činnosť. Tatra Banka: 3 stĺpy- jónsky-múdrosť, dórsky-sila, korintský-krása./podľa týchto symbolov bolo vytvorené úspešné templárske dielo - anglický jazyk/ 3 svetlá poznania v chráme slobodomurárskom na šachovnici /šachovnica symbol Matrixu/. (Sirius A, Sirius B, Sirius C) iluminátsky symbol z USA: TEXACO- pentagram s T-tau- satanistický symbol pre smrť, obetu. BT- British Telecom - symbol-logo hada a človeka v jednom - symbol Illuminátov. CBN: logo Christian Brodcasting Network a TBN: Trinity Brodcasting Network podporované a kontrolované illuminátmi, toto dokazuje že kresťanstvo od počiatku bolo kontrolované v USA a v Kanade médiami Illuminátov. Yale University domov satanistickej organizácie: Skull and Bones Society.Tu ukončili štúdia Bill a Hillary Clinton, Gerald Ford, Nixon, George Bush senior a Bush junior. V New Yorku zlatá socha Prometea s plameňom Illuminátov na Rockefeller Center NY. Symbol mesta Londýn najdvoležitejšie centrum Illuminátov na svete. Lietajúce draky držiace kríž Sv. Georga-Juraja v Londýne. Socha Slobody symbol bohyne Semiramis, alebo Isis a večného ohňa Illuminátov. Kráľovské symboly Británie:lev-kult Illuminátov, Unicorn reprezentant zotročenej bielej-nordickej rasy dobývajúcej svet pre zaujmi Illuminátov. Tento jednorohý biely kôň je uviazaný reťazou ku erbu a okolo krku má korunu. Matku Illuminátov Semiramis [Isis, Sirius, atd.] - pôvodca kráľovskej krvy možno vidieť na Staromestkom námestí v Prahe a tiež v Podhradí v zlatom prevedení ako madona držiaca dieťatko - [nove kráľovské DNA]- stojaca na zlatom polmesiaci. V Starom Egypte - pôvodne Ríša Khem sa v Tarote tento symbol vysvetľuje ako Veľkňažka - Isis- vesmírna darkyňa. Ďalej tu máme obelisk postavený na nádvorí pražského hradu so zlatou pyramídou. Toto slobodomurárske dielo bolo postavené za Tatička Masaryka. UN-OSN: listy vavrína a svet rozdelený do 33 častí predstavuje 33 stupňov škótskeho rituálu slobodomurárov.Záverečné heslovité odporúčania:


www.davidicke.com - symbolizmus: Satanistov, Slobodomurárov, Iluminátov vo svete. V angličtine a v ostatných svetových jazykoch už aj v poľskom - www.davidicke.com Fungovanie: slobodomurárstva ako svetovej organizácie. Maďari ako satanistické plemeno v diele Davida Ickeho - Tales of the Time Loop = Príbehy z Časovej Slučky. Najobsiahlejšie informácie o globálnej konšpirácii a všetko čo potrebujete vedieť aby ste boli skutočne slobodní. - kapitola 4. The Israel connection, strana 92. Využívanie Turko - Tatárov=Maďarov v satanistických plánoch globalizácie Slobodomurármi. Židia proti Sionizmu. Sionizmus = slobodomurárske teroristické, politicke hnutie. Turko-Tatari = Chazari, Madari v pozadí Sionizmu. Aškenazi = Chazari - falošný Židia ovládli Izrael. Spolupráca Sionistov a Hitlera na vytvorení štátu Izrael, ako budúce ohnisko svetovej vojny. 9.11.2001 = USA vláda v pozadí teroristických útokov na USA. /podobný scenár ako na začiatku 2. svetovej vojny, stačí si prečítať kapitolu Propaganda vojny z diela Adolfa Hitlera Mein Kampf/. Začiatok 3. svetovej vojny naplánovanej pred 150 rokmi - v diele Davida Ickeho - Alice in Wonderland and the World Trade Centre Disaster - Why the official story of 9/11 is a monumental lie - Alica v Krajne divov a zničenie Svetového Obchodného Centra - Prečo je úradný záznam 9/11 obrovským klamstvom.


Alex Jones: záznam zo satanistických rituálov z Bohemian Grove v Kalifornii v roku 2000. Tento záznam bol vysielaný aj v UK na Channel 4. Medzi zúčastnenými sú George Bush, Al Gore, Ronald Reagan, Richard Nixon, Jimmy Carter, Gerald Ford, Dwight D. Eisenhower, Lyndon Johnson, Herbert Hoover, Teddy Roosevelt, Dan Quayle, Robert Kennedy - JFK brat, Joseph Kennedy - JFK otec, Earl Warren, David Rockefeller, Laurance Rockefeller, Nelson Rockefeller, Henry Kissinger, Michail Gorbačov - Sovietsky Zväz a Západ boly vždy kontrolovane tou istou mocou, Edward Teller - otec H bomby, Glenn Seaborg vynálezca plutonia, Burt Bacharach - kompozista, spevák Bing Crosby, Bob Hope, British Mi6, Ray Kroc muž kontrolujúci McDonald fast-food impérium, John Muir - zakladateľ iluminatskeho enviromentalneho frontu Sierra Club a mnoho ďaľších


Posledne sú na Slovensku v predaji knihy Da Vinciho kód a Anjeli a Démoni: od Dan Brown napísané formou detektívneho románu. Ide o rafinovanú formu propagandy Slobodomurárstva a Templárstva ale i pravdivého označenia iluminátstva že ide o satanistickú organizáciu. Informácie použité v tejto knihe sú pravdivé. (Odporúčania autora článku.)


Zdroj: NET (1. časť kompilátu z diskusie PROPu)

http://www.tajomstva.org/index.php?session=0&action=read&cl...

Šalamúnov chrám

Adam Weishupt

Zdroj je uveden ZDE  Pod článkem mají uvedeny odkazy na mnoho dalších souvisejících článků.


P
řevzato:  http://www.tajomstva.org/* SVĚTU VLÁDNOU ORGANIZOVANÍ ZLOČINCI Uvedeno ZDE.

* Václav Havel dobře vycházel s většími zločinci, než je Islam Karimov Uvedeno ZDE.

* Chtěl Václav Havel nastolit v naší zemi fašismus? (to, že podporoval tzv. "humanitární" bombardování nasvědčuje tomu že no) Je Evropská unie fašistická? Připravuje se totalita, jaká zde ještě nebyla? Uvedeno ZDE.

* Hořká pravda o havloidech. Pokud jste příslušníci sekty VH, tak to raději ani nečtěte. Uvedeno ZDE.

* 134. diel Mýtus o pravde a láske. Zvuková nahrávka uvedena ZDE. Až se vám po kliknutí na ZDE otevře požadovaná stránka, tak pod textem: "134. diel Mýtus o pravde a láske", vedle značky reproduktoru, klikněte na trojúhelník.

Úzce související video s CZ titulky s názvem: "Podraz jménem Obama (Obama Deception) dokážeme, že Obama říká jedno a dělá opak" je uvedeno ZDE.

I kdyby z toho co je zde uvedeno byla pravda jen nepatrná část, tak to je dostatečný důvod k tomu, abyste se konečně vzpamatovali, uvědomili si svou skutečnou identitu a nekonečné možnosti a schopnosti s tím spojené a převzali jste už konečně nazpět vládu nad svým životem. Pokud to neuděláte, tak si pak nestěžujte, že je s vámi zacházeno jako s
tupým, bezduchým, bezcenným robotem. Úzce související článek s názvem: "Vzpamatuj se člověče dokud je čas, nebo se z tebe stane taktéž bezcitný biologický robot, :-( jako se stal z šediváků" je uveden ZDE.

Uvědomte si již konečně, že nejste jen maso a kosti, ale že jste - jsme především vědomí, čili živé tvořivé světlo, které když si uvědomí svou duchovní podstatu a neomezené možnosti s tím spojené, tak ho již nelze nijak a ničím ovládat, dokonce ani tou nejdokonalejší technikou, neboť probuzené vědomí pracuje na podstatně vyšších frekvencích než i ta nejdokonalejší tecchnika! Jsme především tvořivé vědomí, které svým přesvědčením tvoří takový svět, který vždy odpovídá osobnímu a kolektivnímu přesvědčení. To znamená, že MY jsme tvůrci svých světů a jejich realit, takže si je můžeme kdykoliv přetvořit jakkoliv si jen přejeme. Mnohem více podrobností je uvedeno v článku s názvem: Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.

Jak odstranit utrpení a stát se konstantně šťastnými. Teal Scott: Největší problém lidstva a jak ho řešit (velice zajímavé, inspirující a oči otevírající video) Uvedeno ZDE.

Další úzce související články:
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* VŠECHNO, CO CHCETE VĚDĚT O ŠIŠINCE..A CO VÁM DOPOSUD NECHTĚLI ŘÍCT.. Uvedeno ZDE.
* Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni. Uvedeno ZDE.

* Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene realitou. Uvedeno ZDE.
* Nenechte se už zatahovat do negativních záležitostí vytvářející nepříjemné pocity, neboť emoce tvoří gravitační pole, která přitahují a zhmotňují odpovídající událost. Uvedeno ZDE.
* Nenechte se kde kým a kde čím ohlupovat, neboť čemu uvěříte, to k sobě nejen přitahujete, ale to i tvoříte a následně prožíváte. Uvedeno ZDE.


* Nenechejte se vlákat do 4.D, neboť tato transformace je o vzestupu do 5.D, ve které se tvoří pomocí aktivní osobní Merkaby a ne pomocí nějaké techniky. Uvedeno ZDE.
* Pádné důvody proč se nenechat vlákat do čtvrté dimenze, což jsou světy všemožných technických vymožeností. Uvedeno ZDE.

* Nenechte ze sebe dělat hlupáky! Přečtěte si a poslechněte si toto. Uvedeno ZDE.
* Nevěřte všemožným zcestným, zavádějícím a dezorientujícím informacím, neboť ty vás záměrně odvádí od fokusu pozornosti na vzestup do 5.D, tzn. od záměru navrátit se do tzv. Ráje. Uvedeno ZDE.
* NEVĚŘTE zavádějícím a zcestným informacím, neboť těmi se vás snaží temné bytosti vlákat do jiného, paralelního světa, něž do kterého tato planeta přechází. Uvedeno ZDE.
* Prababičkou nynějšího lidského druhu byla ještěrka, nikoliv opičák, :-) jak se nám snaží namluvit! Uvedeno ZDE.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Oči otevírající video o nezákonných praktikách, aneb nenechte ze sebe už dělat hlupáky.

Níže uvedené video s CZ titulky je sice o tom, jak jsou v USA z lidí nezákonným způsobem vymáhané daně, ale řekl bych, že v ostatních státech to funguje obdobně, neboť světu vládně z pozascény tzv. stínová vláda, která je třeba svrhnout a to i se zkorumpovanými vládami které ovládají. Související článek s názvem: "Je dobré znát nepřátele lidské rasy, neboť pak člověk ví co na nás kdo chystá, čemu a proč se máme vyvarovat a jakým způsobem" je uveden ZDE. Zmiňované video s CZ titulky s názvem: "Amerika - od svobody k fašismu" je uvedeno ZDE.


TOHLE komické, česky nadabované video krásně vystihuje jakým způsobem je člověk pomocí peněz manipulován, ovládán a zotročen. Též odhaluje kdo to jsou Ještěrky, čili Ilumi-hnáti a kosti. :-) Být vámi, tak ze sebe již nenechám dělat nadále hlupáka. Pokud vám ale nevadí být hlupákem, :-) pak to samozřejmě je vaše věc. :-)

PS: Kdo obětuje svobodu za bezpečí, ten si nezaslouží ani svobodu ani bezpečí, Benjamin Franklin.

Související článek s názvem: "Když moc lásky překoná lásku k moci, svět pozná mír" je ZDE.

Další související článek: "Nevěřte všemožným zcestným, zavádějícím a dezorientujícím informacím, neboť ty vás záměrně odvádí od fokusu pozornosti na vzestup do 5.D, tzn. od záměru navrátit se do tzv. Ráje. Uvedeno ZDE.

.
Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu je uvedeno ZDE.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Na konci 80. let 19. století obchodní katalogy elektrotechnických firem předpovídaly "volnou elektřinu" v blízké budoucnosti. Neuvěřitelné objevy o povaze elektřiny byly na denním pořádku. Nikola Tesla demonstroval "bezdrátové osvětlení" a další divy spojené s vysokofrekvenčními proudy. Bylo takové vzrušení z budoucnosti jako nikdy předtím.

Během 20 let měly být automobily, letadla, biografy, hudební záznamy, telefony, rozhlas a praktické kamery. Viktoriánský věk připravoval cestu pro příchod něčeho absolutně nového. Poprvé v dějinách byli obyčejní lidé povzbuzováni, aby v duchu viděli utopickou budoucnost naplněnou hojnou moderní dopravou a komunikacemi, stejně jako novými pracovními příležitostmi, bydlením a potravou pro všechny. Nemoci a chudoba měly být jednou pro vždy vymýceny. Život se zlepšoval a v té době každý mohl dostat svůj "kus koláče".

Co se tedy stalo? Kam se poděly uprostřed této technologické exploze všechny energetické objevy? Bylo všechno toto vzrušení z "volné elektřiny", k němuž došlo před začátkem 20. století, jen zbožným přáním, jež "skutečná věda" nakonec vyvrátila?

Celý článek s názvem: "Kam zmizela ze světa všechna volná energie?" je uveden ZDE.


.

Zobrazení: 7806

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 15.Únor.2013 v 23:01

Veškerá budoucnost se tvoří teď - v přítomném okamžiku. Můžete tedy meditovat, nemusíte si klást na sebe žádné velké a další úkony, jen klidně meditujte, máte-li k tomu čas a prostředí a do svých vizí si dejte představy té nejnádhernější zkušenosti, kterou si jen dovolíte zažít.
Je to na vás - máte to ve svých rukách. Takže si ji můžete vytvořit a naplánovat. Už nyní si můžete tvořit to, co budete prožívat v následujícím roku. Podívejte se - co byste rádi prožívali v následující blízké budoucnosti? Vytvořte si projekt svého života - své cesty. Nepodmiňujte nic nedostatkem, strachem ani obavami. Cokoli si dokážete představit, to budete prožívat.
Otázka: A co ostrý systém - světa?
Odpověď: Bude existovat do té doby, kdy se jím budete zaobírat. Bude žít to, čemu budete věnovat svoji pozornost. A tedy co potřebujete ze starého systému?
Potřebujte finanční domy?
Potřebujete politiku?
Potřebujte nemoci?
Nebojte se od toho vyvázat a oprostit. Starý svět-systém vás bude ještě skrze mainstreamová média bombardovat. Ale je to fikce - nepatříte už do toho starého systému. Jste na nové zemi. Nevěřte tedy televizím a sdělovacím prostředkům - je to fikce - je to film, který byl vytvořen pro to, aby vás oklamal - aby zmátl vaše smysly a aby vás dostal na kolena - aby vás odpojil od toho krásného - jasného - živoucího, co byste chtěli prožívat.
12.12.2012 začne přesun - radikální oddělování - rozdělování země. Možná to ani nepoznáte.
Co to bude od vás vyžadovat?
Zůstat v klidu - ve vnitřní pohodě, bez nízkých emocí a bez pochybností, beze strachu. Nejsou tady na místě. Necháte-li se nějakými emocemi zahltit, poznáte to okamžitě - projeví se vám to na těle v podobě oslabení. A tedy záleží zase jen na vás - abyste se mohli vrátit zpět - stačí jít do srdce a k lásce - vyzářit čistou lásku ze svého srdce naplnit jí celý prostor ve svém okolí - naplnit jí svoje tělo i hlavu a zaplnit láskou svoji mysl. A jako zázrakem se uzdravíte.
Nebudete už potřebovat ani tolik jídla a přesto budete žít a budete nasyceni. A budete zdravější a spokojenější.
Vylaďujte tedy i nadále svoje tělo, rozšiřujte své smyslové vnímání na úroveň intuice srdce. A nechte vše klidně probíhat. Své tělo použijte jako barometr, který vám bude ukazovat, jestli to děláte dobře anebo špatně. Podle reakcí svého těla to poznáte. Objeví-li se oslabení a nemoc, znamená to, že jste se odklonili, a stačí se tedy vrátit zpět do srdce.
Celý článek s názvem: "HVĚZDNÉ sdělení" je uveden ZDE.

* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.

* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.

* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.

* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde je uvedeno ZDE.

Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE. Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.

DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.

Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu je uvedeno ZDE.

Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět je ZDE.


Článek s názvem: "Skutečné vědění je zadarmo. Je zakódováno ve vaší DNA" je uveden ZDE.

Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene realitou.
Uvedeno ZDE.

Vše je vždy tak jak má být jen z toho důvodu, že jsme naprogramováni smýšlet, chovat se a jednat určitým způsobem.
Uvedeno ZDE.

Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými.
Uvedeno ZDE.

Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti. Uvedeno ZDE.

Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni. Uvedeno ZDE.
 
Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit je uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 15.Únor.2013 v 23:01

Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene realitou. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 15.Únor.2013 v 23:01

Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Ladislav dne 15.Únor.2013 v 23:23

Nevenujme už pozornosť tým darebákom, ( nevedomcom ) , ale iba tomu , čo nám prináša radosť ,

viď čl. Zapomenuté poselství z r. 1994 č. 2:

" Buďte nemilosrdní při hodnocení svých životů a odstraňte vše, co vám nepřináší radost. Propusťte staré emoce a staré problémy, protože ty spotřebovávají energii, kterou byste mohli použít k radosti. " .... od Arléga Metatrona . A každý začne  sám od seba.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 15.Únor.2013 v 23:44

Rád bych se s těmi záležitostmi již nezabýval, ale z důvodu, že je každý člověk ze všech možných stran zahrnován všemožnými negativními zprávami, proto je třeba, aby se každý dozvěděl celou pravdu. To znamená, že je třeba aby se každý dozvěděl i to, že je především vědomí, které lze ovládat jen do té doby, dokud je člověk udržován v nevědomosti o tom kdo je a jaké jsou jeho nekonečné možnosti a schopnosti. To je důvod proč jsem uvedl tento článek, neboť jakmile si člověk uvědomí kdo je a schopnosti s tím spojené, tak ho již nebude moci nikdo, nijak a ničím ovládat.

Komentář přidal(a) Ladislav dne 15.Únor.2013 v 23:57

Tieto bytosti starého sveta už patria do koša , zbytočne im venovať našu pozornosť, našu energiu, lebo tým sa len posilňujú egregory, ktoré tu vytvorili, a ktoré patria jednoducho minulosti. Čo neposilňujeme , to sa vyparí aj samo, viď Arléga Metatrona, alebo  Kryona.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 16.Únor.2013 v 0:11

Jak už jsem výše uvedl, lidé jsou ze všech možných stran neustále ohlupováni a manipulováni. Proto je třeba aby se dozvěděli celou pravdu a ne jen to, co je jim podsouváno a čím jsou manipulováni. Ve vědomostech je síla, neboť znalosti osvěcují a osvobozují.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 16.Únor.2013 v 0:15

Ano Kubí a zároveň ti mnohokrát děkuji.

Komentář přidal(a) Ladislav dne 16.Únor.2013 v 0:15

No dobre, iba by som to trochu skrátil.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 16.Únor.2013 v 0:40

Není to povinná četba, :-) takže co si kdo chce přečíst a co chce vynechat, je již na každém jednotlivci.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 6 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 18 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Video ...za svá slova  už snad byla fyzicky napadena uživatele Ina Obr
před 18 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 18 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Lucie Melicharová je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Je Vám známo, že: Existence Corona viru nebyla nikdy prokázána, neboť coronáč nebyl nikdy izolován! Je to jen hnusná chřipka. Podrobnosti najdete v textu článku: Protest lékařů proti…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Globální krize - čas pravdy. Záznam z vysílání, ve 100 jazycích, o projektu tvořivá společnost. Až shlédnete tu část videa, ve které se hovoří o tom, jak…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Demonstrace v listopadu 2021 uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Covid P(l)andémia je dlhodobý plán uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Soňa Peková získala dokumenty od Pfizeru!!!! uživatele Ina Obr
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Srdcem pro Vlast - živě - P.Zítko uživatele Ina Obr.
". Alarmující oznámení: Oceány, zdroje pitné vody a ovzduší jsou díky lidské činnosti, bezohlednosti a lhostejnosti již katastrofálně znečištěny. Pokud…"
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu V prípade akéhokoľvek násilia, útoku na zdravie ihneď ...... uživatele Ina Obr.
". Alarmující oznámení: Oceány, zdroje pitné vody a ovzduší jsou díky lidské činnosti, bezohlednosti a lhostejnosti již katastrofálně znečištěny. Pokud…"
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Petice za osvobození lidstva a planety uživatele Zlobil Zlobivej.
". Alarmující oznámení: Oceány, zdroje pitné vody a ovzduší jsou díky lidské činnosti, bezohlednosti a lhostejnosti již katastrofálně znečištěny. Pokud…"
neděle

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby