* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Jak se stát supravodičem harmonického duchovního pra světla a jeho láskyplných energií - frekvencí,

kterým harmonizujete jak své vlastní Bytí, včetně fyzického těla, tak své okolí a následně i celou tuto planetu, se vším co na ni a uvnitř ní existuje, čímž zároveň znemožňujete disharmonii a s ní souvisejícím katastrofickým scénářů v jejich manifestaci - projevu.

Opakujte si dokola následující (až do přesvědčení sama sebe, že tomu tak už doopravdy je): Já jsem světelná, myšlenková Bytost (nezávislá na hmotě čase a prostoru, která je světelnými vlákny propojena s duchovními energiemi harmonie - lásky) která do veškeré své podstaty Bytí vstřebává neustále více a více harmonizujícího, ozdravujícího, omlazujícího, regenerujícího, vitalizujícího, životadárného, duchovního světla a jeho moudrosti, které skrze mne proudí do všeho na co jen myslím, co dělám a všude tam kde jsem (čímž naprosto vše harmonizujete a uvádíte na správnou vibrační - frekvenční úroveň). Opakování této afirmace je nejúčinnější před spaním, neboť se Vám tyto informace vrývají hluboko do podvědomí a tím se stávají Vaší samozřejmou přirozeností.

Uvědomte si, že jsme především vědomí, čili živé tvořivé světlo, které funguje dle osobního přesvědčení, jež vytváří specifický osobní program, podle kterého následně smýšlíme, jednáme a fungujeme. Proto vše co uznáme za svou osobní pravdu se stává naší osobní realitou, která lze změnou osobního přesvědčení kdykoliv jakkoliv změnit. To znamená, že nemusíte být obětí událostí, neboť se můžete stát vědomým tvůrcem své reality i svého osudu! Úzce související článek s názvem: "Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu" je uveden ZDE.

Navíc, pro znásobení účinnosti si představujte následující:
Vytvořte si kolem sebe, své fyzické schránky dvě opačně v sobě vsazené třístěnné, trojúhelníkové pyramidy s trojúhelníkovou základnou, čili čtyřstěn (čili tzv. Davidovu hvězdu - Merkabu) a pohodlně se
usaďte do jejich jednoho - společného ohniska.Tím se stanete supravodičem spirituálního duchovního světla a budete tak moci mnohem lépe pomáhat tvořit a aktivovat světelnou síť kolem časoprostoru této planety a své Bytosti, čímž skrze vás tato harmonická láskyplná energie začne proudit i do okolí a harmonizovat vše na co jen pomyslíte.

K tomu si též představte, že jedna pyramida (čili jeden pól), směrovaná vrcholem vzhůru je světelnými vlákny propojena (přes jednotlivá slunce vyšších a vyšších úrovní Vědomí - Bytí) až do centrálního slunce všech vesmírů (do Vše-Vědomí - moudrosti Univerza) a že opačně, dolů směrovaný vrchol druhé pyramidy (čili druhý, avšak opačný pól) je světelnými vlákny propojen do středu naší planety a odtud (přes světelné sítě vyšších a vyšších časoprostorů, forem života - žití) nazpět až do centrálního slunce všech vesmírů.

Tím přes sebe uzavřete okruh cirkulace duchovního pra-světla (které je stavebním materiálem všeho v existenci), čímž se velice brzy stanete Bytostí, která tvoří všechno pouhým fokusem svého zaostřeného vědomí, zrovna tak, jako to dělají tzv. nanebevzatí mistři. Navíc se taktéž dříve či později stanete myšlenkovými bytostmi nezávislými na hmotě, čase a prostoru, které se mohou rychlostí své myšlenky (což znamená prakticky okamžitě) odhmotňovat, přemisťovat a zhmotňovat se kamkoliv se Vám ve vesmíru zachce a dokonce do jakékoliv podoby a tvarů budete chtít. Nádherné pocity s tím související Vám všem přeje Vaše živé světlo.

PS: nemusíte si složitým způsobem Merkabu vytvářet. Stačí když si pomyslíte a UVĚŘÍTE tomu, že ji kolem sebe v tom správném poměru, velikosti a tvaru již máte a skutečnost se této Vaší víře - vnitřnímu přesvědčení přizpůsobí. Čili stačí pouze VĚŘIT, že je to již Vaší skutečností - realitou!


Jakým způsobem to kdo dělá je zcela jedno, jelikož naprosto vše je tak jako tak jen hra bujných fantazií, tvořících holografické obrázky, které mohou (při snížení své frekvence) zkrystalizovat do tzv. hmotných věcí, bytostí, situací a událostí. (Pokud jste viděli film Koule, pak víte, o čem mluvím).

Důležitá je představa a vnitřní přesvědčení o tom, že ta duchovní energie, čili prasvětlo (vědomí Jsoucna) skrze nás cirkuluje OBĚMA směry. To znamená, že jeden pól proudí z centrálního slunce Univerza nejprve do centrálního slunce našeho vesmíru a následně kaskádovitě přes nižší a nižší slunce, čili přes jednotlivé NIŽŠÍ  A NIŽŠÍ ÚROVNĚ VÉDOMÍ - NEPROJEVENÉ úrovně existencí, až do slunce naší sluneční soustavy a přes korunní a jednotlivé čakry do naší první čakry a pak do středu země a odtud, přes jednotlivé ÚROVNĚ VNĚ PROJEVENÝCH EXISTENCÍ - ŽITÍ zpět do vše-VĚDOMÍ - centrálního slunce všech vesmírů. A ten druhý pól proudí opačným směrem, přes jednotlivé úrovně PROJEVENÝCH světů, čili i přes naše čakry a přes naše vyšší a vyšší projevy existencí nazpět do centrálního slunce Univerza. (Jen v tomto vesmíru mají duchovně založené bytosti 13 čaker, kdy tou 13tou čakrou je centrální slunce tohoto vesmíru). V tom je také podstata a princip toho, že tzv. nanebevzatí mistři mohou být všudy-přítomni, čili že mohou existovat ve všech úrovních existencí současně!

PS: pokud tato duchovní energie (vůlí a přáním rozštěpená - polarizovaná na Jin & Jang) svobodně proudí, pak se holografický obraz (ze kterého krystalizuje vše projevené) může vůlí a přáním udržovat v existenci prakticky do nekonečna. Ovšem jakmile se díky disharmonii začnou v cirkulaci polarizované a z toho důvodu aktivní - živé duchovní energie vytvářet bloky a energie ducha pak díky tomu již nemůže volně proudit v dostatečném množství, tak začíná docházet k destrukci holografické matrice (konstrukčního plánu ze kterého se dané vize konstruují) a proto dochází ke stárnutí a postupné destrukci a rozkladu mentálně stvořené a následně zhmotněné formy. Veškeré vně projevené formy však nejsou ničím jiným než zkrystalizovaným holografickým obrazem jednotlivých představ, jež jsou udržovány v existenci fokusem individualizovaných vědomí, která z mentální energie, čili ze vše-vědomí "Boha" (pasivního nepolarizovaného prasvětla) tvoří naprosto vše v existenci.
Více na: http://www.trefy.cz/patadimenzearok2012 a na: http://www.trefy.cz/Mayariseiluzi
Kdo nevěří ať "tam" běží :-) a zapůjčí si film Koule. Tem vám mnohé tzv. "záhady" života a projevů existencí, situací a událostí (čili i tvoření zdání probíhajícího času) objasní.

Ještě něco velice důležitého.
Víra tvoří pouze PEVNÝ základ toho, co tvoříme (neboť víra vytváří vnitřní přesvědčení a s tím související obrazy - vize) a teprve tyto obrazy (podporované tvůrcovým nadšením, např. vůlí a přáním) začínají vytvářet natolik silná Jin & Jang, čili polarizovaná gravitační pole, že shlukují, organizují a seskupují prasvětlo - Vše-vědomí Univerza, do těch útvarů, které jsme si ve své fantazii vymysleli a svými disharmonickými či harmonickými emocemi postupně vykonstruovali.

Proto také, když se Vám do vědomí vloudí nějaké nepříjemné - disharmonické myšlenky, tak je začněte hned vytěsňovat opačnými - harmonickými myšlenkami a hlavně, pokud Vám naskočí nějaké disharmonické obrazy, tak je OKAMŽITĚ mažte, např. světelným hadrem či houbou, které si pro tyto účely mentálně stvořte z křišťálově bílého světla.

PS: to že nemáme právo tyto znalosti nijak zneužívat je naprostou samozřejmostí a věřím, že není třeba zdůrazňovat, že co kdo zaseje to také dříve či později sklízí. Každá akce totiž vytváří energetické vazby stejnorodých frekvencí, (které se VŽDY vzájemně přitahují) a ty následně vyvolávají odpovídající reakce.

Více na: http://www.trefy.cz/energievedomi

Úzce související články:
* Jak přijímat a vysílat transmutační, čili harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující světlo centrálního slunce. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát dimenzionální bránou - mostem (spojujícím dualitu s jednotou) a tím pomoci planetě a jejím obyvatelům navrátit se zpět do jednoty a harmonie. Uvedeno ZDE.
* Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já. Uvedeno ZDE.
* Jak se sladit se stále se zvyšujícími frekvencemi a stát se přitom zářičem harmonizujícího, regenerujícího, ozdravujícího a omlazujícího světla je uvedeno ZDE.


Pokud chcete harmonizovat nejen sebe, ale i ostatní a planetu, můžete použít např. tohle:

Já jsem harmonizující světlo (centrálního slunce) já jsem láska (bezpodmínečná), já jsem extatická blaženost (vyvolávající pocity radosti, krásy a povznešení), která se promítá do všeho a všech na co jen pomyslím co dělám a všude tam kde jsem. Též si můžete představovat, že za sebou zanecháváte světelnou cestičku tohoto regenerujícího, ozdravujícího, omlazujícího, harmonizujícího, láskyplného světla, která se šíří a vsakuje do všeho a všech.

Vše co uznáte za svou osobní pravdu se stává vaší skutečností, neboť jsme především vědomí, čili energie (po kliknutí nutno chvíli počkat) ve které se na základě našeho osobního přesvědčení ukládají všechny námi stvořené programy. Takže pokud to uznáte za svou osobní pravdu, tak už není třeba si to opakovat, neboť je to uloženo jako program do vaší energetické podstaty. Proto není třeba říkat to co je v závorkách. Stačí jen uznat za svou pravdu, že to tak nyní už skutečně je.


Zobrazení: 5203

Komentář přidal(a) Ywet dne 4.Březen.2011 v 23:01
Ahoj Lumír, ďakujem za množstvo kvalitných textov. Ženské myslenie dostalo zabrať :)  Duša všetkému rozumie určite. Skontrolovala som svoj okruh, priteká z po ľavej strane do stredu Zeme a od tiaľ tečie po pravej strane cez čakry a slnká späť do Centrálneho Slnka – ako som podčiarkla tvoj text.

Pátrala som, kde mám tú časť z okruhu, čo som v texte zvýraznila. Našla som ešte jeden okruh zo srdcovej čakry, možno to by mohlo byť ono -  cez jednotlivé úrovne Žitia do vše vedomia centr.slnka a späť.
A keďže fantázii sa medze nekladú, tak ja to mám takto :)  Môže byť?

 

prasvětlo (vědomí Jsoucna) skrze nás cirkuluje OBĚMI směry. To znamená, že jeden pól proudí, z centrálního slunce (kaskádovitě přes nižší slunce, čili přes jednotlivé NIŽŠÍ ÚROVNĚ VÉDOMÍ - NEPROJEVENÉ úrovně existencí, až do slunce naší sluneční soustavy), přes korunní a jednotlivé čakry do naší první čakry a pak do středu země a odtud, přes jednotlivé ÚROVNĚ PROJEVENÝCH EXISTENCÍ - ŽITÍ zpět do vše-vědomí - centrálního slunce všech vesmírů. A ten druhý pól že proudí z centrálního slunce všech vesmírů - z vše-vědomí Univerza (přes jednotlivé úrovně PROJEVENÝCH světů) do středu naší země a ze země, skrze naše fyzické a následně i duchovní čakry, zpět do centrálního slunce. (Jen v tomto vesmíru mají duchovně založené bytosti 13 čaker kdy tou 13tou čakrou je centrální slunce tohoto vesmíru). V tom je také podstata a princip toho, že tzv. nanebevzatí mistři mohou být všudy-přítomni, čili že mohou existovat ve všech úrovních existencí současně!

 

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 13.V.2012 v 11:27

Vložte si do své korunní a zemské čakry fraktální růži, přijímač a vysílač harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující kosmické energie.Implantovat si do vrchního a spodního energetického uzlu své aury (čili na vršek a spodek svého osobního hologramu) fraktální růži je velice snadné, takže z toho nedělejte žádnou vědu. Jednoduše požádejte vaše vyšší světelné, duchovní Já (sídlící v centrálním slunci), aby pro vás vytvořilo takové dvě fraktální růže, které mají pro vás nejoptimálnější tvar, velikost a barvu a přejte si ať vám vloží jednu do vaší korunní čakry a druhou do vaší zemské čakry. Vrchní, směřující do jádra centrálního Slunce bude možná růžová, bílá, nebo zlatá a spodní, směřující do jádra Zemně bude možná červená. Vyšší Já s vámi komunikuje pomocí představ a pocitů přicházejících k vám ve formě pocitů a mentálních obrazů, takže vše co uvidíte ve svém třetím oku a co pocítíte z vašeho osobního energetického středu (osobního nulového bodu) je to, co je pro vás (nikoliv pro někoho jiného) to pravé - správné. (osobní duchovní čakra bývá zhruba 1/2 metru nad hlavou a zemská je zhruba 1/2 metru pod vašimi chodidly.)

Pokud chcete, tak udělejte to, co je popsáno a představujte si, že přes Vaší korunní čakru do Vás, do vašich čaker proudí energie Jang ze slunce, směřující přes vaše jednotlivé čakry dolu, až do jádra Země a spojuje se s energiemi Jin v jádru Země. Též si představte, že z jádra Země do Vaší první čakry proudí energie Jin z jádra Země, která přes Vaše jednotlivé čakry stoupá vzhůru a spojuje se s energiemi Jang ve Slunci. Proč představy vytváří plán tvoření hmotné, vně projevené reality objasňuje kupř. video: Holografický vesmír Uvedeno ZDE.

Možná při tom prožijete samovolný orgasmus (neboť orgasmus je ve své podstatě pouhý "zkrat" mezi plus a mínus pólem), který může být nesčíslněkrát intenzivnější, než je orgasmus běžný,jelikož pracujete nikoliv jen s energiemi Vašeho hmotného těla (jako je tomu kupř. při sexu) ale s energiemi kosmických těles, jejichž energetický potenciál je nesčíslněkrát větší než ten, který je ve hmotném těle. Související článek: Na čem je založena podstata sexuality, co je to tzv. kosmický orgasmus, co ho vyvolává a jak jej dosáhnout. Uvedeno ZDE.

Vezměte všichni na vědomí, že vše čemu uvěříte, to se VŽDY stává vaší osobní pravdou a prožívanou realitou, takže si sami sobě dovolte to po čem skutečně toužíte a staňte se tím! Úzce související článek: Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni. Uvedeno ZDE.

Úzce související článek s názvem: "Jak se stát supravodičem harmonického duchovního pra světla a jeho láskyplných energií - frekvencí" je uveden výše - ZDE.

Hlavně se pokud možno ničeho neobávejte, neboť čím více jste pozitivní, tím více duchovního ozdravujícího, regenerujícího harmonizujícího světla do sebe absorbujete a tím méně vám škodí všemožné jedy které jsou ve vodě, vzduchu a potravě. Proto se udržujte pokud možno stále v dobré náladě, čili v pozitivním, tzn. harmonizujícím stavu. Úzce související článek: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.

Další úzce související články:

* Jak přijímat a vysílat transmutační, čili harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující světlo centrálního slunce je uvedeno ZDE.

* Jak se stát dimenzionální bránou - mostem (spojujícím dualitu s jednotou) a tím pomoci planetě a jejím obyvatelům navrátit se zpět do jednoty a harmonie. Uvedeno ZDE.

* Jak se propojit se svým vyšším Já a s Gaiou, obnovit si spojení se svým multidimenzionálním Já a stát se opět vědomým tvůrcem svého světa a jeho realit. Uvedeno ZDE.

* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uveden ZDE.

* Důkaz, že vědomí tvoří realitu: Vítejte v matrixu! (rozpadajícím se matrixu) :-) Uvedeno ZDE.

* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.

* Nulový bod, tedy i nulový čas (počátek zrodu existencí) máme i ve svém osobním duchovním srdci, proto není třeba být odkázáni na protnutí galaktického rovníku. Uvedeno ZDE.

* Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět je uveden ZDE.

* Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí je uvedeno ZDE.

* Jednoduchý návod na to jak se snadno a hladce dostat do 5.D a přitom současně pomoci planetě i ostatním zdejším bytostem, aby u nich došlo k hladkému průběhu transformace do 5.D taktéž. Uvedeno ZDE.

* Další úzce související texty jsou uvedeny ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 13.V.2012 v 21:15

Již asi před dvěmi lety jsem je "implantoval" sobě a jedné mé dobré známé. Tenkrát jsem na nějakém videu (od Šorfové, či jak se jmenuje) slyšel o fraktální růži od nějakého cizince přednášku (která byla ve studiu Cesty k Sobě) a tak mne okamžitě blesklo hlavou implantovat si ji do energetických uzlů své aury a na přání té mé známé (která mi poslala link na to video) ji vložit do její aury taktéž.

Komentář přidal(a) Anka-veva dne 13.V.2012 v 21:53

Skutočne to funguje!Tá spodná je nádhernej červenej farby,Mám pocit,akoby som bola steblom vo vánku medzi týmito dvoma ružami.A začala tam prúdiť energia.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 13.V.2012 v 22:54

V tom duchovním srdci by ale měla být minimálně oboustranná (směrované nahoru a dolu), ale raději šestistranná, to znamená nahoru a dolu, dopředu a dozadu a do jedné strany a do druhé strany.

Mnohem více podrobností je v textu který je uveden ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

PS: To, že lidi teď napadají takovéto věci jako např. tebe Lesanko je z toho důvodu, že čím více lidí začíná být probuzených, tím více se takovéto informace dostávají do kolektivního vědomí a proto tím více lidí napadá to o čem dříve něměli ani potuchy že je možné.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 3 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 3 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 3 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 3 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!! uživatele Ina Obr
před 3 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!!

!!! Dr. Vernon Coleman: Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu !!!23 září, 2023Dr.…Zobrazit další
před 8 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". * Náš vesmír je hologram. Jaká je tedy realita a kdo jsem já? Video ZDE. Jestliže měsíc není UVNITŘ slunce (čili dokud nejsou tyto dva principy v jednotě a harmonii) tak tyto dva od sebe…"
před 12 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!! uživatele Ina Obr
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!!

Šéf NATO priznal, že rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu, píše vo svojom článku profesor Jeffrey SachsGenerálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo svojej výpovedi pred Európskym parlamentom jasne…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Temná stránka umělé inteligence, škodlivé účinky určitých frekvencí a související info. * 2023-08-06 Necenzurovane net C Audio ZDE. (Kainovy děti = čistokrevní…"
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! GAVI Billa Gatese tvrdí, že 14 ze 17 cílů Agendy 2030 lze dosáhnout očkováním !!! uživatele Ina Obr
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby