* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Jak by mohl vypadat dobrý projev našeho prezidenta...

Jak by mohl vypadat dobrý projev našeho prezidenta... (bez ohledu na to, kdo to skutečně zplodil, je to dobře napsaný!!!)

Milí spoluobčané, tuneláři, flákači na dávkách, milí zloději a kun..,

sedmdesát pět let jste v tento den slyšeli z úst mých předchůdců v různých obměnách totéž: jak naše země vzkvétá, kolik dalších miliónů aut nám VW a Hyundai vyrobili, jak jsme všichni šťastni, jak věříme Bruselu, jak vítáme multikulturní společnost a jaké krásné perspektivy soužití s nenávistnými ideologiemi se před námi otevírají. Předpokládám, že jste mne nezvolili do tohoto úřadu proto, abych vám i já lhal.

Naše země nevzkvétá. Všechno jsme si zkurvili.

Velký tvůrčí a duchovní potenciál nebyl smysluplně využit. Za Havla se dostali k ekonomické moci veksláci, kteří postupně rozkradli a vytunelovali vše, co se dalo. Z veksláků se stali "podnikatelé", za Klause se z podnikatelů stali poslanci a zastupitelé. Celá odvětví průmyslu mezitím zmizela. Země, která mohla být kdysi hrdá na vzdělanost svého lidu, vydává nyní obrovské prostředky na vzdělání idiotů v multikulturních pseudooborech a ti se pak v pražské kavárně diví, že nenajdou práci. Zkurvili jsme si města, odstavili zemědělce od půdy, zničili jsme fungující družstva a potraviny vozíme z ciziny, abychomna svých polích pěstovali jedovatou řepku, kterou pak dotujeme, abychom zajistili zisky našemu oligarchovi. Dospělí lidé se dnes dožívají o něco vyššího věku než kdysi jen díky chemickým bombám zahraničních farmaceutických korporací, které se za peníze daňových poplatníků cpou nemohoucím umírajícím, jen aby jim prodloužili utrpení, zatímco korporacím navýší zisky.

Dovolte mi malý osobní zážitek: když jsem nedávno letěl samoljotem PPF, nalezl jsem státnický čas k tomu, abych pohlédl z okna. Viděl jsem komplexy hitlermarketů svírající jak ocelová obruč města, viděl jsem vymírající centra týchž měst, viděl jsem parkoviště plná aut imbecilů, kteří si tam vyfintění vyšli na procházku místo toho, aby si zašli do přírody. A hned za celou tou hrůzou jsem viděl odporné velkovesnice s domečky, které si lidé nakoupili za lichvářské peníze cizích bank. Místo toho, aby v klidu, pohodě, pravdě a lásce spolu souložili a náš národ přestal vymírat, věnovali se na svých směšně malých, předražených zahrádečkách grilování něčeho, co jen z velké výšky připomínalo špekáčky. Ten pohled mi stačil k tomu, abych pochopil, že naši státníci a političtí činitelé se po desetiletí nedívali nebo nechtěli dívat ani z oken svých letadel.

Ale to všechno není stále ještě to hlavní. Nejhorší je, že jsme si zkurvili i mravní prostředí. Morálně jsme onemocněli, protože jsme si zvykli něco jiného říkat a něco jiného si myslet. Naučili jsme se v nic nevěřit, nevšímat si jeden druhého, starat se jen o sebe. Pojmy jako láska, přátelství, soucit, pokora či odpuštění ztratily svou hloubku a rozměr a pro mnohé z nás znamenají jen jakési psychologické zvláštnosti, anebo se jeví jako zatoulané pozdravy z dávných časů, poněkud směšné v éře tabletů a iPadů. Jen málokteří z nás se dokáží nahlas ozvat, máme strach. Dosavadní režim -vyzbrojen svou pyšnou a nesnášenlivou multikulturní ideologií - ponížil pracujícího člověka na výrobní sílu a díky dluhům z něj učinil výrobní nástroj. Z nadaných a svéprávných lidí, důmyslně hospodařících ve své zemi, udělal pomocí mutikulturní propagandy a hypotéčního otroctví šroubky jakéhosi obludně velkého, rachotícího a páchnoucího stroje, o němž nikdo neví, jaký má vlastně smysl. Nedokáže nic víc, než se zadlužovat a zvolna, ale nezadržitelně opotřebovávat sám sebe a všechny své šroubky, přičemž preferuje parazity a příjemce dotací, kteří terorizují své okolí a jsou živeni z daní pracujících.

Mluvím-li o zkaženém mravním ovzduší, nemluvím tím pouze o pánech, kteří se nedívají z oken letadel. Mluvím o nás všech. Všichni jsme si totiž na multikulturně socialistický, bruselský systém plný grantů a dotací zvykli a přijali ho za nezměnitelný fakt a tím ho vlastně udržovali. Jinými slovy: všichni jsme - byť pochopitelně každý v jiné míře - za chod totalitní bruselsko-socialistické mašinérie odpovědni, nikdo nejsme jen její obětí, ale všichni jsme zároveň jejími spolutvůrci.

Proč o tom mluvím: bylo by velmi nerozumné chápat smutné dědictví posledních sedmdesáti pěti let jako cosi cizího, co nám odkázal vzdálený příbuzný. Musíme toto dědictví naopak přijmout jako něco, čeho jsme se my sami na sobě dopustili. Přijmeme-li to tak, pochopíme, že jen na nás všech je, abychom s tím něco udělali. Svádět všechno na předchozí vládce nemůžeme nejen proto, že by to neodpovídalo pravdě, ale i proto, že by to mohlo oslabit povinnost, která dnes stojí před každým z nás, totiž povinnost samostatně, svobodně, rozumně a rychle jednat. Nemylme se: sebelepší vláda, sebelepšíparlamenti sebelepší, byť sprostě mluvící nebo spící prezident toho sami mnoho nezmohou. Svoboda a demokracie znamená přece spoluúčast a tudíž spoluodpovědnost všech.

Jak z těch sraček ven?

Náš stát by už nikdy neměl být přívažkem či chudým příbuzným kohokoli jiného. Můžeme sice od jiných mnoho brát a mnohému se učit, ale musíme to po dlouhé době dělat zase jako jejich rovnoprávní partneři, kteří mají také co nabídnout. Dotace a granty jsou korupčním jedem, kdy pracovitějším národům odebíráme jejich prostředky a u nás je věnujeme zlodějům a parazitům. Po celé zemi se rozšířily nesmyslná pseudoškolení a pseudospolky za miliony, nesmyslné stavby a projekty za miliardy a přitom naše dálnice pořád vedou odnikud nikam a ani za pětasedmdesát let po Hitlerovi nepropojují ani ten Berlín s Vídní.

Jsme malá země, ale přesto jsme byli kdysi duchovní křižovatkou Evropy. Proč bychom se jí opět nemohli stát? Ale my přitom nejsme ani tou logistickou křižovatkou. Lidé k nám nejezdí, protože po přeplněných, rozbitých silnicích se k nám nedá dostat, přičemž dálnice nejsou dokončeny. Lidé u nás dokonce už nechtějí ani tankovat předražený benzín, jímž prakticky okrádáme vlastní lid. Ekoteroristé zastavili stavby dálnic a nutí nás přimíchávat řepku do benzínu, zatímco jejich poskoci v parlamentu prosadili zákony, díky nimž platíme parazitům za sluneční elektrárny postavené na nejúrodnější půdě, dnes navždy zničené herbicidy a jinými jedy.

Domácí mafie těch, kteří se nedívají z oken svých letadel a jedí speciálně vykrmená prasata, žije a kalí vody, ale není už naším hlavním nepřítelem. Tím méně je jím jakákoli mafie mezinárodní. Naším největším nepřítelem jsou dnes naše vlastní špatné vlastnosti. Lhostejnost k věcem obecným, ješitnost, ctižádost, sobectví, osobní ambice a rivality. Na tomto poli nás čeká teprve hlavní zápas. Našim představitelům nevadí exekutorské mafie okrádající lid, nevadí jim nefungující mafie soudní, nevadí jim mafie úředníků, tunelujících stát zevnitř. Nevadí jim ani bruselský diktát a přípravy na přísun nekompatibilních menšin, které navždy změní tvář našich měst a vesnic, které se stanou nebezpečným a špinavým místem k životu. Nevadí jim, že naši pracující občané se stávají obyvateli druhé kategorie, kteří se musí bát jakéhokoliv svobodného projevu, aby nebyli obviněni z diskriminace.

Milí spoluobčané!

Možná se ptáte, o jaké republice sním. Odpovím vám: o republice samostatné, svobodné, demokratické, o republice hospodářsky prosperující a zároveň sociálně spravedlivé, zkrátka o republice lidské, která slouží člověku a ne multikulturně socialistickému šílenství. O republice všestranně vzdělaných lidí, protože bez nich nelze řešit žádný z našich problémů. Lidských, ekonomických, ekologických, sociálních i politických.

Můj nejvýznačnější předchůdce zahájil svůj první projev citátem z Komenského. Dovolte mi, abych já svůj první projev ukončil vlastní parafrází téhož výroku:Tvá vláda, lide, se k tobě navrátila a tys to všechno zkurvil a vrátil ji zpět do rukou mafie. Proto jsi tam, kde jsi. Přeji ti hezký pracovní týden, abys z almužny zaplatil předražený benzín, cigára i Becherovku. Konec konců z přemrštěných daní za všechno, na co se podíváš, jsou placeni všichni paraziti, kteří se ti smějí, když jdeš po celodenní směně večer z práce.

Konec konců, z těch daní jsem placen i já.

Váš Miloš


.

Zobrazení: 137

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 19.V.2021 v 20:10

DOBRÉ TO VĚDĚT A PŘEPOSLAT DALŠÍM PŘÁTELŮM!!!

Nejde o dotace, jde o hrubý a odporný nátlak na naši zemi. Snaha manipulovat naši zemi a celé její směřování. Hrubé vměšování ze zahraničí. Ze zahraničí ve spolupráci s domácími anti-demokratickými silami.


Kdo chce bít Andreje za odmítání islamizace České republiky, ochotného „auditora“ vždycky najde Audit Evropská komise prý došel k názoru, že i když Andrej Babiš splnil všechny zákonné podmínky pro odstranění konfliktu zájmů, nějak ho potrestat za odmítání nelegální migrace je nutné. A tak se napsala zpráva, že vlastně sice konflikt zájmů odstranil v souladu se zákonem ale nikoli v souladu s plánem islamizace Evropy masovým dovozem nelegálních migrantů. Prostě se v Al Bruseli došlo k názoru, že se rozkáže protektorátu Bohmen und Mahren, aby Agrofert okamžitě vrátil všechny dotace, které Agrofert dostal od roku 2017 v souladu se zákony České republiky i Evropské Unie, i v souladu s nařízeními, předpisy a jinými byrokratickými sra...ami. Proč? No, protože to snad konečně vyvolá k pádu vlády

dostatečně agresívní jednání zfanatizovaných antidemokratických majdanistů z Milionu chvilek a dalších podobných Sturmabteilungů řízené destrukce demokracie prostřednictvím „ulicí vyřvaných převratů proti vůli většiny“. Momentálně v ČR v zájmu plánu islamizace a rozvratu Evropy. V Rakousku muslimský advokát udělal totéž – tam to nešlo přes vracení dotací, tak se vytáhlo dva roky staré video, kde z osmihodinové chlastačky byly vystřiženy dvě minuty ke zkompromitování slušného vlasteneckého politika.Celá kauza „konfliktu zájmů“ není o ničem jiném, než o ze zahraničí zorganizovaném majdanistickém „napravení výsledků voleb“. Cílem taktickým je svrhnout řádně demokraticky ve svobodných volbách zvolenou vládu a nahradit ji sluníčkáři, eurohujery, multikulturalisty a další ochotnými vítači. Cílem strategickým je zahájit a za bod odkud není návratu dovést proces dovozu nelegálních migrantů a proces islamizace a rozvratu společnosti v České republice stejně, jako se děje již mnoho let na „vyspělém“ Západě. Na tom „vyspělém“ Západě, který čím dál připomíná zaostalý, primitivní chalifát, failed state (zkrachovaný stát).

Shrňme si to:

· Nátlak Evropské komise a na politickou objednávku sestavený „audit“ jsou hrubým porušením principů mezinárodního práva a jsou hrubým vměšováním do vnitřních záležitostí naší země, které spočívá ve snaze zahraničních subjektů ZVRÁTIT VÝSLEDEK DEMOKRATICKÝCH A SVOBODNÝCH VOLEB.

· Agrofert čerpal dotace přísně V SOULADU SE ZÁKONY, NAŘÍZENÍMI A PŘEDPISY ČESKÉ REPUBLIKY I EVROPSKÉ UNIE; pokud by to bylo jinak, nemlžili by bruselští #$%#@$$%&^ mlhavými řečmi o konfliktu zájmů, ale bylo by přinejmenším podáno trestní oznámení (pro odporný paragraf „§ 260 Poškození finančních zájmů Evropské unie“; odporné,ani bolševik si nedovolil včlenit do našeho trestního zákoníku něco takového, žádný paragraf „poškození zájmů Sovětského Svazu“ v bolševickém

Trestním zákoně nebyl. Dnešní totalita je v mnoha směrech horší než ta minulá.)

· Multikulturalističtí Jasánci z ODS, TOP09, Pirátů, STAN, KDU a dalších neobolševických stran se už nemohou dočkat, až budou dosazeni svými zahraničními soudruhy do funkcí, když už nejsou schopni se svým protinárodním a vpravdě zločinným programem vyhrát řádné volby.

· Užiteční idioti na náměstích pod kecy o „demokracii“ a „svobodě“ demonstrují ve skutečnosti za rozvrat naší země, za dovoz statisíců nelegálních migrantů, za islamizace naší země, za no-go zóny, za strach v ulicích, za tisíce znásilněných dívek, žen i chlapců, za terorismus jako běžnou součást života v naší zemi – s jedinou perspektivou: občanskou válkou, která skončí s velkou pravděpodobnsti vyhlazením původního obyvatelstva Evropy agresívními „pokornými, tichými a vděčnými“ islámskými fanatiky, kteří si přichází vzít to, co je podle jejich víry dávno jejich, neboť podle nich vše pochází od Alláha a Alláh to daruje jen muslimům. My Evropané to proto vlastně jen neoprávněně nechceme muslimům vydat – všechno, svoje domy, svoje ženy, svoje dcery, svoje bohatství, svoje země.

Tak o tom to celé je. Nejde o dotace, jde o hrubý a odporný nátlak na naši zemi. Snaha manipulovat naši zemi a celé její směřování. Hrubé vměšování ze zahraničí. Ze zahraničí ve spolupráci s domácími anti-demokratickými silami (ODS? TOP09, KDU, Piráti, STAN) zorganizovaná snaha o zvrácení výsledku voleb. Naprosto odporné. Jako když si Brežněv „pozval“ Dubčeka do Moskvy. Milion-chvilkaři by šli demonstrovat na podporu Brežněva.


Nedopusťte, aby se k moci dostali Piráti, nebo se k tomu všemu ještě navíc nedoplatíte na extrémně navýšených daních!


    Jestli Babiš odstoupí, tak jsme jako Česká republika, ale hlavně normální obyčejní občané, ztratili poslední možnost, jak se ekonomicky jako tako zvednout na úroveň našich  západoevropských přátel. Je to jediný člověk v politice, co s tím chtěl něco udělat. Marasmus stranictví již tady byl.

    Místo starostí o blaho voličů platíme ze svých katastrofálních daní politiky, pro něž je největším problémem Čapí hnízdo, kde nikdo nic neukradl, jenom si přiblížil dotace, tak jako každý podnikatelský subjekt. Kam nás přivedli ODS, ČSSD, ČSL KDU a podobní je již evidentní. Jsme ve světovém systému jako rozvojová země. Ta, která kdysi vyráběla motocykly, auta, zemědělské a textilní stroje, lokomotivy, turbíny, tramvaje, elektrárny, cukrovary a jiná sofistikovaná zařízení. Je to poslední šance k nápravě.

    Užvaněný politolog Fiala či Stanjura nebo dred Bartoš, kolínský Rakušan a jim podobní nás k prosperitě opravdu nepřivedou.

    Podotýkám, že nejsem volič ANO! VŠECHNO JE ÚČELOVÉ.

    Je ale velká škoda, že se podobný humbuk nedělal okolo církevních restitucí - odhady o 50 miliard navíc - to je 1 000 x víc než, čápák!

    Je velká škoda, že se podobný humbuk nedělal okolo 43 000 bytů v Ostravě - OKD - při průměrné hodnotě okolo milionu to dělá 43 miliard - to je více jak 800 x více.

    Celková ztráta státu z OKD je uváděná 100 miliard, to je 2 000 x více.

    Je velká škoda, že se podobný humbuk nedělal okolo solárního byznysu - tam létá bilion !!!! a to je 20 000 x víc.

    Je velká škoda, že se podobný humbuk nedělal okolo H systému, kde se podle zpráv sdělovacích prostředků pozemky z konkurzu prodaly za 36 milionů, aby se vzápětí přeprodaly za více jak 1,2 miliardy, takže okamžitý vývar přes 1,1 miliardy - to je nějakých 3 000 %.

    Proč je tak důležitých 50 milionů, když se i více jak 1 000 násobné částky neřeší? Nepřipadá vám to jako gaunerství? Proč se nejedná o těchto kauzách, které jsou mnohokrát vyšší než nějaké Čapí Hnízdo za 50 mega.

    Bulvární novináři se chytají všeho, jen aby pomohli Babiše sesadit. Proč svolávají demonstraci, když ještě policie pořádně nevyšetřila nic. Proč nepočkají na výsledky. Tohle je ta demokracie, to je právní stát? Ne, tady vládnou média!!

    Podívejte se jak se ČT až zalyká, jak nám ,,lepšolidi,, razantně říkají, co je jediné správné a jak se jedině správně na věci dívat. Jen koukněte, a to je jen tak namátkou.

    Internet do škol                                                      884 000 Kč

    Knižní velkoobchod Praha                               21 000 000 Kč

    Kauza Český dům, nevýhodné pronájmy      26 000 000 Kč

    Praha Olympijská                                               70 000 000 Kč

    Anex Cirrus, Kalouskovy padáky                   150 000 000 Kč

    Zelená Praha                                                     250 000 000 Kč

    Gross, akcie, byty                                            300 000 000 Kč

    Bezdrátová Praha                                            390 000 000 Kč

    Kasárna na náměstí Republiky - penále pro stát 400 000 000 Kč    

    OpenCard                                                          800 000 000 Kč

    Promopro, Vondra                                          938 000 000 Kč

    Mostecká uhelná                                         3 200 000 000 Kč

    OKD, nevýhodný prodej firmy                   5 700 000 000 Kč

    Nova, arbitráž s CME                                  10 000 000 000 Kč

    Modernizace tanku T72                             13 000 000 000 Kč

    Diag Human, arbitráž, zabavení majetku 13 000 000 000 Kč

    Chemapol                                                     16 900 000 000 Kč

    OKD, následné tunelování                         80 000 000 000 Kč

    Lehké topné oleje, LTO                             100 000 000 000 Kč

    Nucená správa IPB                                     200 000 000 000 Kč

    Náklady transformace 1991-2004 - Klaus     577 500 000 000 Kč

    Tak co, jde o Čapí Hnízdo?
Chcete-li se dozvědět ne-pravdy o Vrběticích a související hysterii a ještě se přitom zasmát, poslechněte si audio: 2021-05-05 – O.Lukáš_ZKUMAVKA_Zkoumáme satirou mainstream Audio ZDE. Stojí za si to poslechnout až do samého konce.

Skutečné pozadí agresivního a hysterického jednání proti Rusku a pravé důvody výbuchu muničního skladu ve Vrběticích:
* Lubomír Volný *záznam z PS PČR* 20.4.2021 Video ZDE.
* Odhalení mnoho dalších souvisejících skutečností (prvních 16 a půl minuty audia můžete přeskočit) meta tv - 2021-04-23 - Šéfredaktor AENEWS.cz pan VK komentuje aktuální dění na Svobodném vysílači CS Audio ZDE.
* Lubomír Volný, poslanec, hnutí VOLNÝ BLOK , 20.4.2021 POZOR *velmi důležité, vyjádření na téma Rusko* Video ZDE.
Děsivé propagandě o tom, jak nás Američané osvobodili od fašismu, se dá čelit pouze argumenty. Řadu z nich přinášíme. VIDEO: Bombardování Prahy v únoru 1945 bylo jediné, za které se USA omluvily Uvedeno ZDE.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 5 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 17 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Video ...za svá slova  už snad byla fyzicky napadena uživatele Ina Obr
před 17 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 17 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Lucie Melicharová je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Je Vám známo, že: Existence Corona viru nebyla nikdy prokázána, neboť coronáč nebyl nikdy izolován! Je to jen hnusná chřipka. Podrobnosti najdete v textu článku: Protest lékařů proti…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Globální krize - čas pravdy. Záznam z vysílání, ve 100 jazycích, o projektu tvořivá společnost. Až shlédnete tu část videa, ve které se hovoří o tom, jak…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Demonstrace v listopadu 2021 uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Covid P(l)andémia je dlhodobý plán uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Soňa Peková získala dokumenty od Pfizeru!!!! uživatele Ina Obr
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Srdcem pro Vlast - živě - P.Zítko uživatele Ina Obr.
". Alarmující oznámení: Oceány, zdroje pitné vody a ovzduší jsou díky lidské činnosti, bezohlednosti a lhostejnosti již katastrofálně znečištěny. Pokud…"
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu V prípade akéhokoľvek násilia, útoku na zdravie ihneď ...... uživatele Ina Obr.
". Alarmující oznámení: Oceány, zdroje pitné vody a ovzduší jsou díky lidské činnosti, bezohlednosti a lhostejnosti již katastrofálně znečištěny. Pokud…"
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Petice za osvobození lidstva a planety uživatele Zlobil Zlobivej.
". Alarmující oznámení: Oceány, zdroje pitné vody a ovzduší jsou díky lidské činnosti, bezohlednosti a lhostejnosti již katastrofálně znečištěny. Pokud…"
neděle

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby