* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Jak a z čeho je tvořeno celé Univerzum, tedy veškeré vesmíry, dimenze, světy, reality a naprosto vše ostatní v projevu hmotné i nehmotné - frekvenční podobě existence.

Jak a z čeho je tvořeno celé Univerzum, tedy veškeré vesmíry, dimenze, světy, reality a naprosto vše ostatní v projevu hmotné i nehmotné - frekvenční podobě existence.

Zjednodušeně řečeno to všechno funguje zhruba takto:

Vědomí je nehmotná, éterická energie a tím, že je v pohybu, tak ve své podstatě něco tvoří, čímž začíná mít paměť a uvědomovat si sama sebe. Tím se vytváří čím dál tím dokonalejší VŠE-VĚDOMÍ Univerza (obohacené o veškeré předešlé zkušenosti), které obsahuje dvě části. Jedna část je pasivní, nic netvořící pouze existují vše-vědomí pra-podstaty, ve formě Absolutna - Já, což je pra-světlo vně neprojevených, vnitřní existence tzv.Boha, jehož frekvenční podstatou je nic nepožadující vše rozdávající Láska. Jeho druhou částí je aktivní tvořivé vědomí, vyhraněné, vymezené do nějakého specifického JSEM, v tomto případě do jsem prvotní Stvořitel, což je centrální slunce Univerza, existující v jádru, čili srdci (nulovém bodě) svého osobního, časoprostorového Jin/Jang vortexu (existenčně největšího), který si svými jednotlivými vůlemi a přáními vytváří. (Na videu uvedeném níže je znázornění).

Jednotlivé vůle a přání prvotního stvořitele vytvářejí svými myšlenkovými pochody odnože jeho/jejího vědomí, čímž vznikají nižší dimenze - bytosti (čili nižší Já) ve formě gigantických hvězd, čili dalších, avšak menších centrálních sluncí hyper-vesmírů, které existují také v jádru svých osobních, avšak menších vortexů, které si taktéž vytváří svými vůlemi a přáními. Tyto hvězdy, čili ještě nižší úrovně aktivních tvořivých vědomí bytostí Univerza (vytvářející ještě nižší dimenze) mají taktéž své vůle a přání, čímž vznikají další, avšak opět menších centrální slunce ve formě projevů jednotlivých vesmírů, existují taktéž v jádru svého osobního, avšak opět menšího vortexu, který si taktéž vytváří svými vůlemi a přáními. Tato centrální slunce vesmírů, čili ještě nižší úrovně aktivních vědomí Univerza, mají taktéž své vůle a přání, čímž vznikají opět ještě menší centrální slunce hyper galaxií (a jejich ještě menší vortexy) a tak to pokračuje pořád dál, až nakonec vznikly vortexy jednotlivých planet, včetně vortexů všech minerálů rostlin a nejrůznějších forem života na nich existující. Mnohem více podrobností na: www.trefy.cz/vesmirneperpetummobile

Ve skutečnosti tedy je veškeré vně projevené Univerzum (ať už ve formě částic - hmoty nebo frekvencí - aury, čili vně projeveného okem neviditelného světla), pouhým snem, projektovaným jednotlivými představami aktivních vědomí, které si jednotlivá vědomí (individualizovaná do nějakého specifického jsem) formují a vytváří dle svých jednotlivých vnitřních přesvědčení či programů. Takže si uvědomte, že my sami jsme tvůrci své osobní i kolektivní reality, proto nemusí být nikdo nikým ovládán, neboť každý jednotlivec je tvůrcem veškerých osobních událostí a i svého osudu. Více na: www.trefy.cz/21.12.2012

Naprosté svobody lze dosáhnout jedině pře své srdce (svůj osobní nulový bod veškerého osobního tvoření), neboť jedině pře své hmotné srdce se lze propojit s druhou polovinou svého nehmotného srdce, čili s druhou polovinou své duše - svého já, které existuje v antihmotě, to znamená existující ve světech frekvencí, nikoliv ve světech částic. Teprve potom se totiž stáváme tvůrci a pány své osobní i kolektivní reality, jelikož teprve potom v sobě máme tvůrčí schopnosti, skládající se z trojitého tvořivého principu, čímž je vědomí osobního JSEM (to či ono) a Jin/Jang tvořivý dvoj-plamen.

Do té doby, dokud toto propojení s druhou polovinou svého dvoj-plameneme neuděláme, tak nejsme a nebudeme schopni vytvářet nic nového, neboť chtít od pouhé jedné poloviny svého tvořivého dvoj-plamene, aby fungovala a vytvářela něco zcela nového, je něco podobného jako chtít od elektrické zásuvky aby fungovala, když v ní je funkční pouze jeden pól. Takže dokud toto propojení nenastane, tak ať bytost dělá co dělá, tak se stále plácá jen jako pouhá nudle v bandě bez vytčeného směru a cíle. :-)

Polovina dvoj-plamenu totiž může svými mentálními pochody pouze vybírat z něčeho již existujícího, co již bylo předtím stvořeno, ale sama nic nového vytvářet není schopna do té doby, dokud přes svůj osobní nulový bod toto propojení neudělá. Takže bych řekl, že je nejvyšší čas se přestat dohadovat o všemožných malichernostech a začít řešit to co je skutečně podstatné, neboť 5. a vyšší dimenze jsou právě o tomto.

Ti co tvoří vědomím srdce, čili moudrostí Univerza, tak ti tvoří ušlechtilé věci, kdežto ti co "tvoří" více energií Jang (síla) se projevují více agresivitou a násilím a ti co "tvoří" více energií Jin (cit) se projevují zase více přecitlivělostí a sebelítostí. Z toho důvodu je zapotřebí pro tvoření tzv. rájů, kam tato planeta a její obyvatelstvo směřuje, mít v sobě tyto dvě polarity co nejvíce vyvážené a v harmonii.

Způsob jak se propojit s druhou polovinou svého já své duše naleznete zde:
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/archandel-gabriel-medi...

Též je velice dobré si k tomu přečíst i článek uvedený na tomto odkazu:
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/archandel-anael-posels...

Představte si, že květ života uvedený na tomto níže uvedeném videu je ve tvaru koule, reprezentující časo-prostorový, či naopak prostoro-časový vortex (záleží na úhlu pohledu pozorovatele) celé Univerza, uvnitř kterého je Absolutno (čili vně neprojevené světy a jejich reality) obsahující nic nechtějící vše rozdávající prasvětlo obsahující frekvence lásky a že každý průsečík na květu života funguje jako nulový bod dalšího tvoření, ze kterých jsou tvořeny další takovéto ale menší vortexy (existující uvnitř toho většího a mateřského) a z nich jsou tvořeny ještě další, menší a tak pořád dál, až jsou nakonec tvořeny vortexy tělesných schránek lidí a v nich jsou další, ještě menší vortexy jednotlivých orgánů a v nich vortaxy buněk a v nich vortexy atomů,
Dále si představte že všechny nulové body existují na nulové světelné ose počátku a konce své vně projevené existence (tvořící páteř kosmického DNA) a že tato osa spojuje veškeré úrovně - dimenze tvoření od jádra - srdce atomu až po jádro - srdce centrálního slunce Univerza a z tohoto centrálního nulového bodu zpět do Absolutna.
Pokud jste si toto dovedli představit, tak to není Váš osobní výmysl či fantazie (jelikož nejste tvořivý troj-plamen), ale část toho, jak to v Univerzu skutečně vypadá, existuje a funguje.
wwwMandala.tv - flower of life
http://www.youtube.com/watch?v=PwRqIAK1tu8
Visions Of Reality - A journey through Sacred Geometry
http://www.youtube.com/watch?v=rUs4qRL_knU&feature=related
The FLOWER OF LIFE
http://www.youtube.com/watch?v=_pt-5LLP6dM&feature=related
The FLOWER OF LIFE
http://www.youtube.com/watch?v=_pt-5LLP6dM&feature=PlayList&......
I když nebudete rozumět slovům, tak Vám toto video přesto velice mnoho napoví.
The Gaiadon Heart http://www.youtube.com/watch?v=X420jMORYe8&feature=related

Vše v existenci je stvořeno ze světla (aktivního vědomí), jeho vnitřních frekvencí, tajné geometrie a matematické posloupnosti. Ze světla (aktivního vědomí), pomocí frekvencí, posvátné geometrie a posloupnosti je vytvořeno 5 základních elementů, ze kterých následně krystalizuje naprosto vše tzv. hmotné:
* hexahedron = element země,
* icisahedron = element vody,
* tetrahedron = element ohně - polovina dvojplamene (pokud je tato trojúhelníková pyramida s trojúhelníkovou základnou špičkou vzhůru, reprezentuje Jin, špičkou dolu reprezentuje Jang),
* octahedron = element vzduchu (dvě pyramidy, spojeny čtvercovými základnami proti sobě),
* dodecahedron = pátý element - spirituální podstata - kosmického vědomí (prvotní stvořitel - "Bůh") promítnuté vně - do prostoru a času (událostí)

PS: pokud neumíte anglicky tak to nevadí, neboť sledování obrazců Vám přesto mnohé napoví.
Sacred Geometry 101C: Sacred Languages
http://www.youtube.com/watch?v=64NR8gIcaD0&feature=related
Sacred Geometry 101D: Concentric Circles
http://www.youtube.com/watch?v=D39eGrx3a_A&feature=related
Sacred Geometry 101E: Metatron's Cube
http://www.youtube.com/watch?v=ZOqg5bPZ0HE&feature=related
Sacred Geometry: Healing Animation #11
http://www.youtube.com/watch?v=K7iMG_WxT_I&feature=related
Flower Of Life Act01 (Sacred Geometry by ieoie)
http://www.youtube.com/watch?v=RNqbNJmox88&feature=related

Každé jednotlivé individualizované tvořivé vědomí (JSEM to či ono) je ve své podstatě pouhým odštěpkem - jiskrou vše-vědomí Univerza, skládající se z trojitého tvořivého principu, čímž je vědomí osobního JSEM a Jin/Jang tvořivý dvoj-plamen, který/která svými vůlemi a přáními vytváří elektromagnetická pole (Jin Jang šroubovice ve tvaru globu), do kterých si fokusem svého osobního vědomí holograficky promítá své vnitřní představy. Veškeré jednotlivé osobní představy se naprosto vždy zformují jen do takových věcí, bytostí a projevů existencí (dle vnitřního, osobního programu či přesvědčení), jaké si jednotlivá individualizovaná vědomí myslí, že jsou. Naprosto vše, co v Univerzu existuje, tedy není nic jiného než jedna jediná multi-dimenzionální bytost, čili vše-vědomí naprosto všeho, co v Univerzu existuje, jelikož naprosto VŠE jsou pouhé odnože, jiskry tohoto Univerzálního vše-vědomí (jenž se pouze individualizovaly do všemožných JSEM to či ono), které na své pouti sebepoznávání pouze zapomněly, kdo jsou a odkud pocházejí. Naprosto vše je navíc také přes jednotlivá jádra - srdce (čili nulové body tvořící bezčasový, a bez vzdálenostní hyperprostor) mezi sebou vzájemně nejen propojené, ale navíc naprosto vše ještě k tomu i "plave" - existuje ve světelné esenci prapodstaty Absolutna.

Prvotní stvořitel Universa však stvořil všechny tyto úrovně (dimenze) najednou, což vědci považují za velký třesk. Jelikož ale dal všem svým individualizovaným vědomím (individualizovaných do JSEM to či ono) svobodnou vůli v jejich projevu a tvoření, z toho důvodu si každé takovéto jednotlivé vědomí tvoří svou vlastní - osobní realitu a události v ní probíhající.

Takže, existuje vnitřní, vně neprojevené pra-světlo, čili pasivní, nic netvořící, pouze existují Já vše-vědomí Absolutna, obsahující ve svých frekvencích nejen veškerou moudrost (z procesů veškerého tvoření toho, co kdy kde existovalo a existuje), ale i souhrn pocitů všeho příjemného, nádherného a povznášejícího, co kdy kde existovalo, existuje a může v nejrůznějších kombinacích existovat. Podstatou tohoto pra-světla (což je spirituální podstatou naprosto všeho co je, existuje), jsou tedy harmonické frekvence nic nepožadující, vše rozdávající Lásky.

Teprve až nějaká vůle a přání nějakého vědomí (čili nějakého JSEM) vytváří v tomto nepolarizovaném pra-světle pnutí, které toto pasivní, nic netvořící, pouze existující pra-světlo pra-podstaty štěpí, čili polarizuje na dvě opačné polarity, ve formě jednoho pólu Jang (vůle - projekce), druhého, opačného pólu Jin (přání - gravitace) a nějakého individualizovaného vědomí, čímž vzniká troj-plamen, čili duše aktivního tvořivého vědomí (které je svými vůlemi a přáními vyhraněné do nějakého specifického JSEM to či ono), které existuje v jádru, čili srdci svého osobního časo-prostorového vortexu, který si z frekvencí světla svými osobními vůlemi a přáními vytváří.

Vůlemi a přáními každého individualizovaného vědomí jsou tedy tvořena těla osobních vortexů (ve tvaru globu), čili bílé červí díry, tvořící projekční Jang spirály a černé červí díry, tvořící gravitační Jin spirály, jejich vzájemnými interakcemi vznikají osobní a kolektivní holografické světelné sítě, na které si takto individualizovaná a vyhraněná vědomí (do nějakých specifických JSEM to či ono) promítají své vnitřní představy, které všichni ti, co jsou fokusem svého osobního vědomí na tyto hologramy zaměřeni, považují za tzv. hmotu, prostor, čas a události v něm probíhající.

Naprosto vše vně projevené i to okem neviditelné (existující např. ve formě pouhých frekvencí) je ale pouhou iluzí, neboť naprosto vše, tedy i to zdánlivě hmotné, se skládá z pouhých jednotlivých holografických obrázků, které se z důvodu vnitřního, osobního přesvědčení - programu pouze jeví jako hmota, prostor, čas a události v něm probíhající.

Dvoj-plamen je mimo jiné i druhá polovina celé duše (která existuje v antihmotě (čili ve frekvenčním projevu existence), neboť tím, že bytosti vstoupili do polarizovaného světa, tak se rozdělily na dvě části. Jedna je ve formě Jin - ČÁSTIC, čili hmatatelné krystaly světla (které snížením vnitřní frekvence tuhnou do projevu zdání hmotného prostoru) a ve formě Jang - FREKVENCÍ, čili elektromagnetická pole tvořící auru, což jsou (z úhlu pohledu Absolutna) vně projevené, okem neviditelné frekvence světla. Osmá čakra tyto dvě části duše (jedné a té samé bytosti, ovšem ve zcela jiném projevu své existence) slučuje a propojuje opět do jednoho celku, ovšem stále individualizovaného do nějakého specifického JSEM to či ono.

Každý jednotlivý vortex (patro jednotlivých tvoření) je tvořen ze TŘÍ základních částí (troj-plamenu skládajícího se z vědomí a Jin/Jang polarit) a to z jednoho CENTRÁLNÍHO SLUNCE, čili VĚDOMÍM (individualizovaným do nějakého JSEM, např. planeta), které je v jádru každého jednotlivého vortexu (kde jsou polarity Jin a Jang v rovnovážném souznění), JANGových RAMEN spirál času, což jsou bílé červí díry, které z centrálního slunce energií přijímají ve formě frekvencí - antihmoty a vysílají je do prostoru (kde snížením vnitřních frekvencí krystalizují do tzv. hmoty) a JINových RAMEN spirál prostoru, což jsou černé červí díry, které z částic - hmoty v prostoru vyzářenou energii (nějakou činností) přijímají a vrací ji opět zpět do centrálního slunce, čili srdce svého systému - vortexu. Tím je v každém vortexu zaručena neustálá cirkulace této duchovní energie, čili prasvětla polarizovaného na Jin a Jang tvořivý dvoj-plamen, ze které je v Univerzu naprosto vše vně projevené tvořeno. Více na: www.trefy.cz/zivepredstavy

Pátá dimenze je o vědomém tvoření, kde už je ve všem naprostá svoboda. Tam již neexistují akce a k nim odpovídající reakce, neboť tam si každý (mimo jedné kolektivní reality) tvoří i svou osobní, zcela nezávislou realitu a tak když se jim nelíbí realita někoho jiného, tak si ji jednoduše upraví či přetvoří k obrazu svému. No není to NÁDHERA?!

Tam se jednotlivé existence a jejich osobní reality totiž vůbec nemusí prolínat do jedné společné (jako je tomu ve světech až do čtvrté dimenze), ale existují jako na sobě nezávislé, či zcela samostatné paralelní světy a jejich reality. Čili kdyby tam někdo na někoho např. nějak zaútočil, tak to ten na koho se útočí vůbec nijak a ničím nepocítí do té doby, dokud se svým osobním a svobodným rozhodnutím nerozhodne že se chce takovéto hry, stvořené někým jiným, zúčastnit.

Toto a nejen pouze toto je možné z toho důvodu, že v páté dimenzi je naprosto všechno a vše především vědomím (ve formě hmotných, ale tzv. "tekutých" světelných krystalů), která jsou středem svého vlastního, osobního vesmíru. Více Vám ozřejmí obrazce na výše uvedeném videu (které vždy vydají za tisíce slov): s názvem: wwwMandala.tv - flower of life.
Takže pokud do takového světa chcete také, tak se konečně přestaňte dohadovat o malichernostech a začněte se soustředit na to co si skutečně přejete a s tím co si nepřejete se jednoduše přestaňte nadále ztotožňovat.

K tomuto způsobu tvoření a projevu své osobní existence je ale zapotřebí, aby si každý aktivoval svou srdeční čakru a propojil se se svým anti-hmotným, čili duchovním Já. Jak toho docílit naleznete na: http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/archandel-gabriel-medi...

Též je velice dobré si k tomu přečíst i článek uvedený na tomto odkazu:
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/archandel-anael-posels...


Zde (a možná i v hlavním článku) budou postupně přidávány další dodatky:

Nijak bych se neobával nikoho kdo nad Vámi či kýmkoliv jiným bdí, neboť oni mají pouze technické vymoženosti, které fungují jen do určité výše frekvencí, kdežto "boží oko", tím mám na mysli tvořivý troj-plamen (znázorňovaný na vrcholcích pyramidy) může fungovat až do těch nejvyšších frekvencí co vůbec mohou existovat a jelikož vše tzv. hmotné jsou pouhé shluky frekvencí světla, tak svým osobním troj-plamenem jsme schopni vyřadit z funkce dokonce například i účinnost vakcín nebo tzv. Harp, či jakékoliv jiné technické pomůcky vytvořené na kontrolu a ovládání vědomí lidstva.

Jsme totiž všemocné kosmické VĚDOMÍ a to má vždy takové schopnosti a moc s čím je schopné a ochotné se ztotožnit. Takže požádejte o ochranu své vyšší já, ale to co existuje až nad disharmonickým, ovládaným matrixem a nebude třeba se již ničeho bát.

Též můžete požádat o pomoc archanděla Michaela (stačí pouze mentálně), který Vás rychlostí myšlenky přijde kdykoliv ochránit. Zde je video: Galactic Federation Of Light Archangel Michael January 27 2010 http://www.youtube.com/watch?v=KVy34GjiTQQ

Lidičky neříkejte vnitřnímu vedení Boží vůle, neboť to není vůle Boha, ale vůle našeho vyššího Já, které si nás svým smýšlením a představami vymyslelo - stvořilo a jako řádný rodič se nás také snaží stále směrovat tak, abychom prožívali život co možná nejpříjemněji.
Bůh je pouhým pozorovatelem, který nikomu do způsobu života nijak nemluví a nezasahuje a to přestože sídlí, v podobě plamínku živého světla a jeho vědomí, (nazývané Átman), v srdci každé jednotlivé bytosti. Tato jiskra vše-vědomí Univerza (Vědomí Boha pramenící z Absolutna) je a musí naprosto vždy zůstat pouhým nestranným pozorovatelem, jinak by si totiž vytvořilo emoční vazby se vším tím, s čím by se nějakým způsobem ztotožnilo. Vědomí Absolutna (nic nepožadující a vše rozdávající Láska) je tedy vždy pouhým nestranným pozorovatelem, jenž z prožitků jednotlivých stvoření přijímá informace, které se ukládají do jeho/její světelné podstaty (nepolarizovaného pra-světla Absolutna) a vytváří z nich moudrost věků.
Takže z důvodu, že Bůh ve své světelné esenci obsahuje souhrn naprosto veškeré moudrosti všech věků vně projeveného Univerza a i všech překrásných prožitků (které jsou uloženy v jeho/jejích harmonických frekvencích nazývaných Láska), tak tyto jeho/její frekvence vyvolávají euforické pocity ve všech jednotlivých bytostech, které jsou tyto láskyplné, harmonizující, regenerující a povznášející frekvence schopny nejen vnímat ale i se s nimi energeticky propojit.

Deeksha je jeden ze způsobů který bytost propojuje s tou PRAVOU duchovní podstatou (pra-světlem) a jejími HARMONICKÝMI frekvencemi Lásky, které v těle vyvolávají VELICE intenzivní pocity blaženosti. K takovémuto spojení je ale zapotřebí, aby nejdříve došlo k propojení hmotného srdce s tím duchovním - světelným. Když je bytost přes své duchovní - světelné srdce, čili přes svůj osobní nulový bod (kde je Jin a Jang v rovnovážném harmonickém souznění) napojena na prapodstatu - pra-světlo Absolutna, tak ani nepotřebuje "sexovat", neboť pocity z takovéhoto napojení na frekvence lásky jsou nesčíslněkrát intenzivnější a komplexnější než jakýkoliv pozemský orgasmus, z důvodu, že frekvence lásky v sobě obsahují souhrn naprosto všeho příjemného, nádherného a povznášejícího, co kdy kde existovalo, existuje a může v nejrůznějších kombinacích existovat.

Jelikož jsme nejen jiskry duchovního pra-světla, ale také i individualizovaná, tvořivá vědomí, obsahující tvořivý Jin Jang dvoj-plamen, tak druhým způsobem jak lze prožívat kosmickou extázi jsou erotické praktiky. Všichni jsme totiž i tvořívá elektro (Jang - projekční) a magnetická (Jin - gravitační) pole, která při propojování, sjednocení a splývání těchto dvou tvořivých Jin/Jang protipólů do jednoho harmonického celku (ve formě trojitého tvořivého plamene), prožívají taktéž extatické pocity, neboť v techto Jin/Jang dvoj-plamenech jsou obsaženy frekvence veškerých radostí ze všech jednotlivých procesů tvoření, dosažených cílů jednotlivých tvoření a po ukončení své mise i následného opětovného shledání a radostného opětovného sjednocení těchto dvou opačných polarit.

Nadšení z procesu jakékoliv tvořivosti a jejích dosažených cílů je ve své podstatě také určitá forma sexuality a extáze, která je základním tvořivým principem veškerého dění v Univerzu, přičemž erotická extáze je prožitek z procesu tvoření a dosažených cílů, při kterém dochází k opětovnému sloučení těchto dvou opačných polarit v jeden harmonický celek. Zkrátka a dobře, každý orgasmus (ať už ten pozemský či kosmický) je ve své podstatě pouze takový kraťák mezi pólem Jin a jeho protipólem Jang, takže bych rád věděl, proč někdo dělá z erotiky takovou vědu. :-)
Aktivovaná energie Kundalíny, propojuje Zemskou energii Jin - Šakti (+) s kosmickou energii Jang - Šivou (-) a projevuje se toto: http://www.youtube.com/watch?v=_C5IdfqV7R4&feature=related

The Illuminated Chakras by Anodea Judith ® Pt. 1 -
http://www.youtube.com/watch?v=NQuUVnZh3L0&feature=related

The Illuminated Chakras by Anodea Judith ® Pt.2 -
http://www.youtube.com/watch?v=y3ttWumNzKE&feature=related

The Illuminated Chakras by Anodea Judith ® Pt.3 -
http://www.youtube.com/watch?v=3hgVH3qsXGs&feature=related


Další velice zajímavá videa naleznete na:
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/velice-zajimava-a-insp...


Více podrobností na: http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/aktivaci-a-harmoniza...
a na: http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/pochopenim-podstaty-...
a na: http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/uz-jste-prisli-na-to-c...


* Pochopením podstaty tvoření času hmoty a událostí v ní probíhajících můžete pomoci v transformaci do harmonické úrovně vědomí nejen sobě a této planetě, ale i všem světům s touto planetou související. Uvedeno ZDE.

* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.

* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.Zobrazení: 2358

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 10.Září.2011 v 15:58
My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/my-jsme-tvurci-svych-s...
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 23.Březen.2013 v 12:42

Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 11.Listopad.2015 v 0:42

* Co bylo dříve, vejce nebo slepice? Uvedeno ZDE.
* Podstata veškerého tvoření a existencí. Uvedeno ZDE.
* Jak a čím je tvořeno zdání plynoucího času a události v něm probíhající. Uvedeno ZDE.
* Podstata Univerzálních zákonitosti veškerého tvoření aneb jak se jednou pro vždy osvobodit od disharmonie a s ní souvisejících obav a depresí. Uvedeno ZDE.
* Elektromagnetická podstata tzv. osudu aneb jak si svou vůlí, přáními a představami tvoříme a přitahujeme situace a události. Uvedeno ZDE.
* Jakým způsobem si tvoříme "zlo" - disharmonii, či naopak "dobro" - harmonii aneb co je to tzv. "Boží" vůle. Uvedeno ZDE.
* TAJEMSTVÍ" TVOŘENÍ "SVÉ" REALITY Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Jak a čím si začít tvořit Ráj na zemi a v životě. Uvedeno ZDE.
* Jak si stvořit Ráj na Zemi, ve kterém je radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.
* Poznáním podstaty a zákonitostí tvoření tzv. hmoty a událostí se stanete pány svého i kolektivního osudu (jelikož Vás nebude moci již nikdo nijak programovat), čímž lze začít vytvářet Ráj pro všechny. Uvedeno ZDE.
* Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky. Uvedeno ZDE.
* DESTINACE NAPROSTÁ SVOBODA Uvedeno ZDE.
* Každá realita je pouze naše navenek projevená představa. Uvedeno ZDE.
* Pochopením podstaty tvoření času hmoty a událostí v ní probíhajících můžete pomoci v transformaci do harmonické úrovně vědomí nejen sobě a této planetě, ale i všem světům s touto planetou související. Uvedeno ZDE.
* Podstata Tvořivého Vědomí. Uvedeno ZDE.
* PODSTATA TAJEMNÉHO KOSMU. Uvedeno ZDE.
* Jak a z čeho je tvořeno celé Univerzum, tedy veškeré vesmíry, dimenze, světy, reality a naprosto vše ostatní v projevu hmotné i nehmotné - frekvenční podobě existence. Uvedeno ZDE.
* Vše vně projevené jsou pouze mentální projekce aktivních tvořivých vědomí (individualizovaných do jsem to či ono), tvořící dvojité Jin/Jang šroubovice - časoprostorové hologramy. Uvedeno ZDE.
* V Univerzu je vše se vším propojeno světelnými vlákny, neboť naprosto vše je tvořeno fokusem aktivního zaostřeného vědomím, čili světla, Uvedeno ZDE.
* Nejsme pouze naše vnější tělesná schránka, v projevu nějaké existence, ale jsme především vědomí, čili elektromagnetická "jiskra", jenž je odnoží moudrého, tvořivého a všemocného VŠE-Vědomí Univerza. Uvedeno ZDE.
* Všichni a všechno je nedílnou součástí jednoho a toho samého - kosmického, tvořivého vědomí. Uvedeno ZDE.
* Esence "Boha", nebo-li vše-Vědomí, aneb podstata tvoření vně projevených existencí. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 15.Prosinec.2017 v 10:34

* Proč byste měli vědět o kvantové fyzice. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Why You Should Be Aware Of Quantum Physics - Here. Article - Here.

everytging is energy = všechno je energie
Úzce související články:
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Jak a z čeho je tvořeno celé Univerzum, tedy veškeré vesmíry, dimenze, světy, reality a naprosto vše ostatní v projevu hmotné i nehmotné - frekvenční podobě existence. Uvewdeno ZDE.
* What you need to know about HUMAN ENERGY and the POWER of the MIND - Here.

Komentář přidal(a) Král Králů dne 16.Prosinec.2017 v 9:13

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
před 6 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej

Důležitá meditace 1. květen 2023, 19:06 (CoBra)

Meditace: PORTÁL SVĚTELNÉ AKTIVACE 1. KVĚTNA 2023            Je čas znovu jednat! Je čas vzít osud našeho světa do vlastních rukou! Všichni souhlasíme s tím,…Zobrazit další
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Psycho duchovní válka uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Meditace a přínosy praxe uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ❗Mezinárodní trestní soud (ICC) je v rukou zločinců ❗ uživatele Ina Obr
úterý

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby