* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Jak a proč vznikla tato planeta, která je skutečnou perlou ve vesmíru, neboť obsahuje velice širokou škálu nejrůznějších druhů projevů existencí.

... Pred vznikom „času“ sa mnoho Duší rozhodlo spojiť sa a spoločne vytvoriť dobrodružstvo bytia planétou. Niektorí z vás chceli zažiť bytie s telom planéty, ktorej osudom je vstúpiť do nižších frekvencií polarity a oddelenosti. Preto ste sa stali členmi Minerálneho Kráľovstva a partnermi Škriatkov, Elementálov štvrtej dimenzie.

Niektorí z vás chceli byť členmi Kráľovstva Planéty, ktorí pracujú v jednote so Sylfami, Elementálmi vzduchu a Rusalkami, Elementálmi vody, aby skrášlili telo Gaie. Ďalší z vás sa stali členmi Zvieracieho Kráľovstva a spojili svoje úsilie s Elementálmi Ohňa, aby ukotvili Kozmické Svetlo do tela Gaie. Počas dlhých vekov ste žili životy tretej a štvrtej dimenzie v spolupráci, harmónii a úžasnom pokoji. Modrá Planéta Zem bola jedným z najkrajších šperkov v tomto Vesmíre.

Mnoho vyvíjajúcich sa civilizácií navštívilo Gaiu, aby zažili jej krásu a pokoj. No tieto civilizácie boli ešte stále v „puberte“ a preto boli často sebecké a brali si z Gaie všetko, čo chceli bez toho, aby jej za to dali niečo späť. Experimentovali s jej Kráľovstvami, najmä s Kráľovstvom Zvierat, s cieľom získať pracovníkov, ktorí by zabezpečovali ich sebecké potreby. Viedli sa vojny a Gaia sa veľa krát ocitla na pokraji skazy.

Zas a znova musela prosiť Kráľovstvo Elementálov štvrtej dimenzie a svojich podporovateľov z vyšších dimenzií, aby jej pomohli odvrátiť deštrukciu. Ale ako odvážna Bytosť, ktorou je, opakovane obnovila svoje telo s pomocou svojich ochrancov z vyšších dimenzií a navrátila mu skutočnú krásu a veľkoleposť. Teraz už má za sebou všetky zážitky bytosti s polarizovanou formou. Naučila sa všetky lekcie, ktoré sa vyjadrenie jej JA tretej a štvrtej dimenzie túžilo naučiť a vzostupuje k vyjadreniu svojho JA piatej dimenzie, ktorým je Nová Zem.

Radi by sme vám povedali, že VŠETCI z vás ste „čakali v rade“ a „podpísali ste žiadosť,“ aby ste mali tú obrovskú česť inkarnovať sa na Zem práve v tomto „čase.“ Tak ako Gaia nemala tušenie aký ťažký pre ňu bude život s polarizovaným telom, aj mnohí z vás, ktorí stlmili svoju ohromnú multidimenzionálnu podstatu, aby mohli obývať súčasné telo, boli veľmi prekvapení, ako ťažko sa žije v oddelenosti od JEDNÉHO. Ale mnohí z vás ste boli pri Gainej prvej manifestácii a vrátili ste sa pomôcť jej s premenou na Novú Zem. Preto ste odvážne a plne oddaní vašej Matke Zemi čelili mnohým ťažkostiam.

Ďalší z vás boli členmi prvej civilizácie, ktorá obývala jej telo, ktorí sa vrátili v čase pádu Atlantídy, aby ste použili svoje žiarivé svetlo a zachránili jej formu od úplného zničenia. Keď ste vtedy vstúpili na planétu, dobrovoľne ste prijali Kolobeh Smrti a Znovuzrodenia, ktorý bude existovať až do jej konečného víťazstva – vzostupu. Tí z vás, ktorí ste sa takto obetovali a znížili svoje multidimenzionálne vedomie do formy tretej dimenzie, ste boli VŠETCI inkarnovaní alebo ste žili v jej aure, aby ste jej pomohli s Planetárnym Vzostupom.

Naši drahí, boli ste jej Kňazmi a Kňažkami, jej bojovníkmi a jej tvorcami. V mnohých životoch ste prežili vojny, chudobu a podrobovanie. Žili ste našťastie aj niekoľko nádherných životov naplnených múdrosťou, silou a láskou. Ale tak ako Gaia cítite aj vy, že ste prežili všetky skúsenosti s polaritou a inkarnovali ste sa posledný krát, aby ste pomohli milovanej planéte vrátiť sa Domov k jej vyjadreniu v piatej dimenzii.

My, Galakťania, z ktorých sú mnohí vtelení na Gaii, vám pomáhame z vyšších dimenzií. Sme vaši patróni, vaši radcovia. My sme VY. Áno, mnohí z nás poslali odtlačok svojho vedomia do tretej dimenzie, aby sme sa zúčastnili Planetárneho Vzostupu. Sme nadšení z toho, že väčšina našich pozemských vyjadrení je prebudených a komunikujú s nami. V skutočnosti s nami komunikujete neustále, pretože ste teraz JEDNO s našimi pozemskými vyjadreniami. Ak ktokoľvek z vás cíti, že nie je spojený so svojim Galaktickým a Božským Zdrojom, nebuďte znechutení. Každý z vás má určený konkrétny okamih návratu k svojmu JA, o ktorom bolo rozhodnuté pred vašim narodením.

Možno ste ešte nedospeli do toho okamihu, alebo dospeli, len o tom neviete, čo je pravdepodobne kvôli tomu, že ste stále v zajatí zvykov. Nie ste sami. Sme s vami. My sme v skutočnosti VY! Sme tu, aby sme vám pomohli zbaviť sa zvyku oddelenosti, aby ste sa mohli ľahšie vrátiť ku svojmu zabudnutému zvyku – byť bytosťou piatej dimenzie a žiť v jednote so všetkým živým.

Načúvajte tomu tichému hlasu, ktorý hladí vaše Vyššie srdce a vnímajte vízie Novej Zeme, ktoré prebleskujú vo vašom otvorenom treťom oku. Polarita sa končí a jednota sa vracia. Čas sa skončil a oddelenosť od vášho JA, ktorú vytváral čas, pominula. Nemusíte „robiť“ nič, pretože „robenie“ je konceptom tretej dimenzie, zatiaľ čo „bytie“ je multidimenzionálny koncept. Takže všetko, čo potrebujete „robiť,“ je BYŤ svojim JA.

Ako sa postupne vedome vraciate ku svojmu skutočnému Multidimenzionálnemu JA, budete stále viac počuť neustálu komunikáciu s vašim JA a vnímať vyššie frekvencie reality, ktoré boli skryté pred vašim vnímaním tretej dimenzie. Je to pravda, že vytvárate Novú Zem, ale čas je len ilúziou a preto je pravda aj to, že sa vraciate na Novú Zem.

Avšak, pokým pokračujete vo zvyku myslenia zviazaného časom, ste zviazaní s vnímaním tretej dimenzie. Na druhej strane si stále sťahujete a začleňujete Multidimenzionálne JA do každodenného života, takže sa postupne alebo rýchlo vraciate k multidimenzionálnemu mysleniu. Pamätajte, tréning robí majstra.

Preto vás prosíme, aby ste zavreli oči a zhlboka sa nadýchli a dlho, pomaly vydýchli, aby ste sa naladili na vnímanie vášho vnútorného, Multidimenzionálneho JA.

- pokračujte v hlbokom dýchaní, až pokým nepocítite, že sa vaše vedomie rozširuje do vyššej frekvencie
- so zatvorenými fyzickými očami, otvorte svoje tretie oko, aby ste vnímali frekvencie reality, ktorá sa mieša s vašou fyzickou realitou.
- budete schopní rozlíšiť medzi „piatou a vyššou“ a „štvrtou a nižšou“ dimenziou vďaka pocitom vo vašom Vyššom Srdci.

Prosím, urobte to teraz…

Robte prosím toto cvičenie tak často, ako môžete. Počas dňa zavrite na chvíľu oči, zhlboka dýchajte, dívajte sa cez svoje tretie oko a vnímajte cez svoje vyššie srdce Novú Zem. Najskôr asi budete potrebovať zavrieť fyzické oči, aby ste odfiltrovali podnety tretej dimenzie a mohli sa pozerať cez tretie oko. Tiež vám chceme pripomenúť, že vyššie frekvencie reality nie sú vymedzené ostrými prechodmi a jasnými farbami fyzického sveta. Farby piatej dimenzie sú o oktávu vyššie než farby tretej/štvrtej dimenzie. Preto obsahujú viac svetla a často majú strieborný nádych.

V piatej a vyššej dimenzii nie sú žiadne „hrany“ a ostré prechody. Predmety, osoby a miesta vyzerajú akoby sa mihali, podobne ako odraz na hladine jazera. Keď budete celkom „vo vnútri tohto jazera,“ mihajúci sa pohyb sa pre vás stane „normálnym.“ Preto ak vidíte mihanie, jedinečné farby neznámych foriem, pravdepodobne vidíte Novú Zem. Ak ste boli slepí po celý svoj život a nečakaná operácia vám vrátila zrak, uvidíte okolo seba svet, ale nebudete mať v mozgu žiadne informácie o tom, čo vidíte.

Strávili ste množstvo životov na Gaii, v ktorých ste sa vrátili iba do štvrtej dimenzie pred vašim narodením alebo v meditácii. Preto bolo vaše prirodzené spojenie s Multidimenzionálnou Dušou zabudnuté a je potrebné ho obnoviť. Pomocou tréningu a trpezlivosti toto spojenie obnovíte dostatočne na to, aby ste dokázali identifikovať to, čo vidíte. Buďte so sebou trpezliví, milovaní, pretože sa vraciate na Novú Zem ako bábätká. Našťastie sme tu my Galakťania a Nebešťania, aby sme vám pomohli spomenúť si.

Hovoríme o spomínaní radšej než o učení, pretože ste Galakťania a Nebešťania presne ako tí, ktorí vám pomáhajú. Potrebujete iba trénovať, aby ste si spomenuli na to, čo už viete, len ste na to zabudli. Preto keď budete robiť vyššie spomenuté cvičenie, uvoľníte sa pri tomto zážitku a dovolíte svojej mysli, aby si zvykla na vaše Multidimenzionálne JA. Prebúdzate sa z veľmi dlhého sna, o ktorom ste si mysleli, že je realitou. Keď budete trénovať rozlišovanie medzi „starou 3D Zemou“ a „novou Multidimenzionálnou Zemou,“ vždy nasledujte pocit bezpodmienečnej lásky. Pocitom bezpodmienečnej lásky vám vaše Vyššie Srdce vraví:

„Toto je pocit z Novej Zeme. Tam zamerajte svoju pozornosť, pretože ‘Kde je vaša pozornosť, tam ste aj vy.’“


Výše uvedený článek začíná: 

Naši najdrahší vzostupujúci,
Sme šťastní, že ste si dokázali udržať vedomie bezpodmienečnej lásky odkedy ste otvorili Dvere do Novej Zeme.

Nepretržité cítenie bezpodmienečnej lásky udržuje vzostupujúcich v „procese vytvárania Novej Zeme.“ Vieme, že všetci z vás zažijú okamihy, kedy budú vaše myšlienky založené na strachu, ale chceme, aby ste si boli vedomí toho, že tieto chvíle neznamenajú zlyhanie v žiadnom zmysle. Sú to okamihy, keď sa dočasne vrátite ku starým zvykom.

Zvyk je základný mechanizmus zabezpečujúci prežitie, ktorý ste si vytvorili s úmyslom prežiť mimoriadne ťažké časy konca Kali Yugy (posledných 2000 rokov reality tretej dimenzie). Tieto zvyky neboli zlé, boli nevyhnutné. Preto sa nesúďte. Namiesto toho si zagratulujte. Byť si vedomý starých zvykov je veľkým víťazstvom, pretože sú ukryté vo vedomej a podvedomej mysli. Zvyky sú „prvotným mechanizmom prežitia“ a na nich sú postavené všetky vaše programy správania sa. Takže sú základom vášho myslenia tretej dimenzie.

Keď však prepustíte svoje myslenie tretej dimenzie, automaticky tým prepustíte aj základné programy vášho myslenia. Vďaka tomu sa nemusíte ponárať hlboko do svojej minulosti, aby ste ich vyliečili. Teraz ich môžete slobodne milovať silou vašej bezpodmienečnej sebalásky, ktorá je štruktúrou s najvyššou frekvenciou vášho multidimenzionálneho myslenia. Multidimenzionálne myslenie vám poskytuje naozaj jediný spôsob, ako plne pochopiť proces vášho vzostupu, ktorým vytvárate Novú Zem.

Áno milovaní, vďaka vašej dobrovoľnej účasti na pomoci Gaii s jej procesom premeny späť na svoje JA, sa zúčastňujete na mimoriadnom experimente, ktorý sleduje celé multiverzum s podporou a bezpodmienečnou láskou. Pred vznikom „času“ sa mnoho Duší rozhodlo spojiť sa a spoločne vytvoriť dobrodružstvo bytia planétou. Niektorí z vás chceli zažiť bytie s telom planéty, ktorej osudom je vstúpiť do nižších frekvencií polarity a oddelenosti. Preto ste sa stali členmi Minerálneho Kráľovstva a partnermi Škriatkov, Elementálov štvrtej dimenzie. ...

Pokračování tohoto článku a další články jsou uvedeny ZDE.Zobrazení: 821

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 7.Březen.2012 v 15:25

Všechny bytosti, které mají duši (neboli osobní nulový bod),  jsou odštěpkem - jiskrou nekonečného TVOŘIVÉHO kosmického vše-Vědomí - neboli Boha, chcete-li, takže vše, co má duši je spolutvůrcem těch světů a jejich realit, ve kterých tyto jednotlivé jiskry kosmického tvořivého vše-Vědomí existují. Čili všechny bytosti, které mají duši, jsou ve své podstatě taktéž Bohem na cestě poznávání sebe sama a svých nekonečných možností, které v procesu tvoření pouze v některých světech zapomněly, kdo jsou a jaké možnosti v sobě mají.

PS: Uti, takže opět plácáš nesmysly jenom, abys něco pronesl.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 7.Březen.2012 v 15:35

Co tuto sluneční soustavu, tedy i planetu Zemi a lidstvo v brzké době čeká a nemine" je uvedeno v článku s názvem: "Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku", je uveden ZDE.

Komentář přidal(a) Vitas dne 11.Březen.2012 v 16:56

uti moc to škatulkuješ. Co kdo vytvořilnebo nevytvořil není zas tak důležité, protože všechno je tvořeno za účasti všech a nelze jednoduše říct toto vytvořil tamten nebo onen ;) Všichni se podílíme na této realitě i když zrovna teď hlavně nevědomě.

Komentář přidal(a) Vitas dne 11.Březen.2012 v 16:57

Ale docela b y mě zajímalo kdo jsou tito galaťani. Teto název jsem zatím neslyšel... Galaktická federace nebo Galaktická rada snad?

Komentář přidal(a) Vitas dne 11.Březen.2012 v 17:41

Hehe, tak to vypadá že tady je někdo pozadu s vědeckým pokrokem ;-D

http://www.youtube.com/watch?v=bNUej2MgMqU

Ale je toho moc, tak kdo se v tom má všem vyznat tojo :)

Komentář přidal(a) Vitas dne 11.Březen.2012 v 17:52

ale zajímavý obrázek. Odkud to je?

Komentář přidal(a) elian dne 11.Březen.2012 v 19:56

Těch kamarádů je mnoho miliard bude chvíli trvat než je všechny poznáme mají bezva smysl pro humor jsou plní lásky a pomáhají nám když jim to dovolíme.....

 

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 11.Březen.2012 v 20:52

Velice pěkně to je popsané a zobrazené na dvou videích s českými titulky, která jsou uvedena ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu) Texty které jsou uvedeny pod videi vysvětlují další souvislosti a podrobnosti.
PS: To video které jste sem vložili, o těch super strunách, dobré není.

Komentář přidal(a) Vitas dne 11.Březen.2012 v 21:15

"Dobré není" znamená co? To nepovažuji za moc konkrétní zhodnocení. Doporučuji se podívat na celý dokument a až potom hodnotit ;) Shrnuje všechny dosavadní vědecké teorie o struktuře vesmíru a zdaleka ne jen již překonanou teorii strun. Nakonec budete možná překvapeni jak to do sebe zapadá.

Thrive je moc povedený dokument. Konečně po pár letech něco, co nechce jen vyvolat strach nebo nenávist vůči někomu, ale snaží se o zprostředkování nadhledu a navrhuje i docela zajímavá řešení celkem pochopitelně vysvětlené situace. Doporučuji si to najít a stáhnout na uloz.to, protože youtube v 720p kvalitě někdy nejede zrovna nejlépe...nevím jak vám tedy :-)

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 11.Březen.2012 v 21:23

Náš vesmír je založen na 12ti + 1 dimenzích, přičemž přes vesmírné centrální slunce (13tá dimenze - čakra) je propojen s dalšími 12ti dimenzemi jiného vesmíru (dohromady tedy 24), který je v opačné, zrcadlové podobě. Čili tam kde je u nás mínus pól je u nich plus pól a opačně.

Při protnutí galaktického nulového bodu (čili po necelých 13.000 letech) dochází buď k přepólování, to znamená, že se tato galaxie ocitne na místě naší párové a naše párová galagie se promítne na místo té naší, nebo dojde k návratu nazpět do jednoty.

Více o pravých párových existencích je uvedeno ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

PS: na 12 +1 je to založené z důvodu tzv. tajné geometrie. Více je na odkazu který je uveden v předešlém příspěvku.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 15 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Plejádská vesmírná lod uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Tohle je naprosto EPICKÉ. uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu 33 000 lekárov a zamestnancov v Kanade odmietlo jedovatú vaccs. uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací. “Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kanadský profesor teologie Pierre Gilbert varoval před vakcínami uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací. “Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Tohle je naprosto EPICKÉ. uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací.“Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Nadhorlivost je horsi nez fasismus

              Ubírání je zásadní pro život.Ubírat všechno a všude. Minimalizovat. A život bude velký a nádherný. Nedostatek je zdravý, protože může být něčím doplněn. Přesyt je jako choroba, na kterou není lék a přináší jen další nemoce a smrt.…Zobrazit další
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Silná myšlienka. uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Chorvátsky prezident končí v krajine s očkovaním !!! uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby