MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU a tím současně i poskytnutí dotace na provoz těchto stránek i na projekt: Mmáte zájem ... zde

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

další velká inspirace od poutníka duše -  Anamel :

 

Extatická euforie z vlastního bytí, která u mne nastala včera večer, se dostavila, aby vyvážila hlubokou bolest, do které jsem se nořila v posledních měsících, abych ji transformovala. Stav blaženosti se postupně rozmělnil do hlubokého Ticha a hřejivého pocitu u srdce. Hrany mne samé se stále více obrušují do větší jemnosti a já sleduji, že vše už bylo včera řečeno... trochu přemýšlím, o čem tedy vlastně psát - ke dnům minulým již není co říct, k přítomnosti a tomu, co se začíná, je toho tolik...

 

Cítím, že je čas, abychom všichni tak nějak zhodnotili svou dosavadní zkušenost - jaký je náš život, kam nás rok 2012 posunul, co všechno jsme propustili a o co víc jsme získali. 

 

Kdo byl odvážný a prohlédl většinu svých iluzí již dříve, byl odměněn v posledních dnech pocity klidu a míru a nyní získává mnohé vhledy na svůj vlastní život a na své fungování v celku. Kdo se nechal strhnout do davového šílenství všech možných sci-fi scénářů a včas neprohlédl, bude muset sebrat odvahu a pohlédnout na své iluze nyní - co je důležité - vlak nikomu neujel. Jen mnozí budou muset začít od začátku, bez iluzí, se skutečnějším odhodláním a s větší pokorou...

 

Naše transformační dny proběhly přesně tak, jak si naše duše přály
- někdo je strávil s rodinou, někdo při společné meditaci, někdo si ničeho nevšiml, někdo přemýšlel o svém životě, někdo byl zmatený a jiní zas byli konfrontováni se svými největšími strachy. A přesto se individuální osudy těchto dní naplnily, jak měly. Poděkujme. Přijměme to. Kdo se ještě necítí svou transformací uspokojen, v nejbližších měsících taky bude...

 

Nebudu lhát, když povím, že jsem živoucím důkazem, že každá práce přináší své ovoce, i když to tak  v posledních měsících chvílemi nevypadalo a spíše než o ovoce jsem si říkala o svěrací kazajku. Vím, co s člověkem dokážou udělat pochybnosti. Ale byla to má cesta a byla přesně taková, jaká měla být, nezměnila bych ve svém Příběhu ani písmenko. Čím více vidím energetický i fyzický vliv svých činů, myšlenek a slov, tím více si uvědomuji, že Vesmír již nebude nikdy stejný, neboť Anamel prožila svůj příběh, a prožila ho naplno, prožila ho absolutně. A tak je to s každým z nás. Každé naše klopýtnutí, každý náš pád měl smysl - jak pro nás samotné, transformaci naší duše, tak celého univerza - v tom tkví stokrát opakovaná formulka - Jsme jedním - měním-li se já, mění se celé univerzum. Možná se samo univerzum již omrzelo prožíváním neustálé bolesti skrze nejrozmanitější světy... protože nyní se transformuje vše a univerzum se stává Zlatým vědomím... Jak to vím? Celý život ve snech navštěvuji jiné světy a po tisících bolestných nocí se i v těchto temných koutech galaxie cosi proměňuje - skrze zkušenost Člověka a jeho objevování nových rozměrů Lásky.

 

Nemám odpovědi na všechny otázky, i ve mne se občas objeví nějaká ta pochybnost, rozdíl tkví v tom, že já jsem všem svým emocím láskyplnou matkou a dávám jim možnost osvobodit se od mého odmítání a pochopit, že i ony jsou součástí celku a zároveň mají hodnotu sami o sobě. Vnímám vše, co se v mém vnitřním prostoru odehrává, ale neztotožňuji se s tím jako s jediným, co ve mne je - vidím celek a přijímám se celistvě. Bolí-li mne něco, je to ta část, která tomu všemu nikdy neuvěřila, je to ta část mne samotné, která bloudí ve tmě a cítí se oddělena a nepřijatá do celku - také jsem si to prožila, vím, jak se cítí, mohu ji pochopit a dát jí soucit, já sama ji mohu vyléčit tím, že jí ujistím, že je také součástí mne, tedy celku. Ona se transformuje, já se transformuji. Pořád je co transformovat, nikdo není z kola venku... Jen už nás to tolik netíží... Už víme, jaké to je - cítit Jednotu... a cítíme to čím dál častěji.

 

Prožila jsem si ve svém životě všechny možné póly skutečnosti, má mysl a nejrůznější aspekty mne samé během mého života proputovaly stovky světů, dala jsem jim k tomu svolení a svobodu, abych mohla vše, co jsem, nyní projevit ve světě - v čase Tvorby. Znám Nebe, Zemi, Peklo, Ráj, Očistec, znám Vodu, Oheň, Vzduch, Zemi, Éter, znám nahoře i dole, umím žít život založený na spodních čakrách, umím žít ze solaru i ze srdce, umýt se ztratit v horních čakrách i spodních světech... 

 

To vše jsem já a toto je ten čas - vše, co jsme, se musíme naučit projevit svobodně zde na Zemi. V rovnováze. Spravedlivě. Mít na paměti celou svou zkušenost, ale stále zůstávat člověkem, jehož tělo pochází ze Ze-mě, a ta si ho může kdykoliv vzít zpět... Mít na paměti, že jsem světelná bytost a jakkoliv je má duše ve svých rovinách osvícená - tady a teď jsem v těle a jsem člověk, jsem zatím stále omezené vědomí své vlastní duše, se kterou spolupracuji na tom, abych se stala neomezeným vědomím, tedy splynula s duší. 

 

Ale zároveň se stávám člověkem bez minulosti, protože co je podstatné nyní - příběh se píše od prvních řádků a bude potřeba nalézt cesty, které nikdy ještě nikoho nenapadly, rozbít nerozbitelné a spojit nespojitelné, zkombinovat zkušenosti v celém univerzu, všech životů nás všech a propojit to do smysluplného obrazu. A my všichni na to máme kompetence. Jen si musíme uvědomit, že bez druhého člověka by naše vlastní existence neměla smysl, že jedině skrze druhého, nabývám významu já samotná. Ať druhého potkáme v kladné či záporné roli, vždy nám umožňuje naše vlastní projevení. A je jen na nás, jak se chceme v tomto světě my sami projevovat. Vídám poslední dny hodně úsměvů a cítím velmi vřelou energii mezi lidmi (a to i v přeplněném autobuse nebo ve frontě v supermarketu), to je dobré znamení...

 

Budeme se nyní učit ŽÍT vše, co jsme se naučili, projevíme sebe sama do hmoty. Budeme se učit žít spiritualitu. Žít posvátnost nás samých. Čím více lidí se podívalo a podívá na svou vnitřní pravdu, tím více pravdy se může projevit ve světě. Pravda se stává čím dál viditelnější...

 

Nejvíce bolesti nyní prožívají ti, kteří v tyto dny čekali znatelný zlom a úlevu, čekali, že z nich nějaká vnější síla sejme jejich břemena. Ta konfrontace s faktem, že se tomu tak nestalo, znamenala pro mnohé velký pád do pochybností a nevíry - s těmi stavy si tykám, znám je jako své boty - toho si nejvíce vážím, že když je mi nyní fajn, vím, jak vypadá druhý pól zkušenosti a mohu se tak stát nositelem informace, že až se člověk v tom všem dostatečně vymáchá, tak břemena odpadávají sama. Mohu říct, a myslet to zcela vážně - Věci se zlepší...

 

Možná se někteří zprvu odvrátí od spirituality, protože nedostali to, co si mysleli, že jim bylo slíbeno. Někteří slibovali víc, jiní méně, každý z nás si sem tam ulítl někam do dálek a výšek a nikdo z nás nemá potuchy, jaký díl práce v celkovém Příběhu jsme tím "úletem" udělali - je to rozměr, který v současném stavu vědomí nemůžeme pochopit. Jsme jako puzzle, všichni dohromady dáváme jeden obraz obrovského univerza, energie, která nemá limitů. 

 

Že stále ještě nevíme, jak univerzum funguje a jak máme žít, že nemáme zodpovězeny všechny otázky, které nás v poslední době tížily, znamená pouze to, že se nebudeme v budoucích letech nudit a že je stále co objevovat.

 

Úkolem těch, kterým je zrovna dobře, je podržet ty, kterým není nejlépe. Pokud člověk přistupuje k druhým lidem z roviny nejčistší nevinnosti a nejvyššího soucitu, oni to rozpoznají a nemusíte se obávat nepochopení, útoků či nějakých střetů. Pokud k tomu u vás stále dochází, je potřeba se zamyslet, jakou "pravdu" ve skutečnosti žijete... Zda-li náhodou nekážete vodu a vědomě či nevědomě nepijete víno...

 

Vždycky mi pomáhalo vnímat sebe sama jako strážného anděla toho druhého - strážný anděl nás ze země nezvedá, posílá nám do cesty prostředky a sílu se zvednout sám a zároveň nás bezmezně miluje, ať uděláme cokoliv, protože ví, jak se dá v oddělenosti ztratit víra v sebe sama. Naše bezpodmínečná láska ke všem a všemu léčí svět kolem nás. Jednota je stav, kde se otázky stávají bezpředmětnými.

 

Změny neustávají. Duše bývá nekompromisní, jakmile dojde na naplňování jejího plánu. My můžeme buď protestovat, jak se vše kolem nás boří a "kazí", nebo se můžeme upřímně těšit z jejího vedení, které může být jemné, budeme-li naslouchat. Ona ví, kam směřuje. K naší vnitřní svobodě... 

 

Energie Kozoroha nás tlačí k pochopení své vlastní individuality jako prospěšného aspektu celku, k nalezení svého způsobu bytí ve společnosti, aniž bychom ustupovali od kvalit, které neseme, a od svých požadavků, co od života chceme... Jsme vedeni k sebe-naplnění. Tak vzhůru do toho.

 

Anamel

Vystavil Poselství ohně - Anamel v 11:28

http://poselstviohne.blogspot.cz/2012/12/zivot-v-rovnovaze-se-vsim-...

 

Zobrazení: 241

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Śtěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Chcete-li být a setrvat zdraví, vitální a dožít se ve zdraví vysokého věku, je třeba vědět především toto: uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Proč jsme tlustí a nedaří se nám zhubnout? Uvedeno ZDE. (Nechápu proč do inspirativního videa, jako je kupř. tohle, vkládají komentář od blba, jako je Pavel Novotný? Úzce…"
před 1 hodinou
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Chcete-li být a setrvat zdraví, vitální a dožít se ve zdraví vysokého věku, je třeba vědět především toto: uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.* Úzce související článek: Vše, co vidíme, vše, čím jsme, je jen určitá forma vibrace…"
před 1 hodinou
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Chcete-li být a setrvat zdraví, vitální a dožít se ve zdraví vysokého věku, je třeba vědět především toto: uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* VEGAN vs VŠEŽRAVEC - Krátké video z dokumentu Cowspiracy Uvedeno ZDE. (Je tohle evoluce?)* Návrat k tradiční obilné stravě zmírní degeneraci lidstva. Uvedeno ZDE."
před 1 hodinou
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Chcete-li být a setrvat zdraví, vitální a dožít se ve zdraví vysokého věku, je třeba vědět především toto: uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Další články a videa, která by si ve vlastním zájmu měl poslechnout a přečíst naprosto každý, tedy ý ví. :-)* Všetko so všetkým súvisí ……"
před 1 hodinou
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Chcete-li být a setrvat zdraví, vitální a dožít se ve zdraví vysokého věku, je třeba vědět především toto:

* Skutečná příčina nemocí - dabing Uvedeno ZDE. * Barbara O'Neill, 10. důležitost vody a soli Uvedeno…Zobrazit další
před 2 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Radana Divíšková

Eckhart Tolle

Nejsou minulost a budoucnost stejně reálně, a někdy dokonce reálnější než přítomnost? Koneckonců minulost určuje, jak vnímáme přítomnost, jak se chováme a čím jsme. A naše budoucí cíle určují, co děláme v přítomnosti.Zobrazit další
před 5 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obáváte se nemocí, obzvláště těch tzv. smrtelných? Tak se už nebojte, shlédněte fakta a začněte se léčit sami! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Základní příčina rakoviny byla oficiálně objevena před rokem 1923 a její objevitel za to dostal Nobelovu cenu za medicínu. Ví o tom jenom malý počet lidí na světě, protože tato pravda je…"
před 20 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Straší vás rakovina? :-( Jezte ovoce nalačno a postrašte ji taktéž! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Základní příčina rakoviny byla oficiálně objevena před rokem 1923 a její objevitel za to dostal Nobelovu cenu za medicínu. Ví o tom jenom malý počet lidí na světě, protože tato pravda je…"
před 20 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Tajomstvo vzniku chorôb odhalené: Neskutočné, čo je na vine! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Proč jsme tlustí a nedaří se nám zhubnout? Uvedeno ZDE. (Nechápu proč do inspirativního videa, jako je kupř. tohle, vkládají komentář od blba, jako je Pavel Novotný? Vždyť tento…"
před 21 hodinami
Radana Divíšková je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Wilhelm Reich, orgonová energie a orgonový akumulátor, aneb kde leží skutečná pravda? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* We've Found The Magic Frequency (This Will Revolutionize Our Future) Here."
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jsme kolonie se vším všudy, rabovaná a levná pracovní síla, kdy i to, co za práci dostaneme odvádíme nákupem zpět do ciziny uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Listopadová revoluce ještě neskončila"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jsme kolonie se vším všudy, rabovaná a levná pracovní síla, kdy i to, co za práci dostaneme odvádíme nákupem zpět do ciziny uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Co že to bylo v roce 1989 za revoluci, kam se poděl všechen státní majetek, aneb pokud bychom to nechali jít takto dál, kam bychom se dostali? Uvedeno ZDE. * Krutý experiment s Čechy. (přečtěte si to, je…"
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Vynikající informace o dějinách náboženství, proč a kým bylo vytvořeno, co způsobuje a jak se vymanit z této obrovské manipulace, působící z podvědomé úrovně existence na každého. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Zdánlivě nesouvisející audio: 2019-11-11 – J.Chvátal_192_Magické síly Země III. část 123min Uvedeno ZDE. Kundaliny, neboli Hadí Síla, jsou spirály DNA, která…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Křesťanství není založeno na pravdě. (stále nevěříte? posuďte sami!) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Zdánlivě nesouvisející audio: 2019-11-11 – J.Chvátal_192_Magické síly Země III. část 123min Uvedeno ZDE. Kundaliny, neboli Hadí Síla, jsou spirály DNA, která…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Karel Gott o ŽIDECH, Kremlu a DIKTATŮŘE v USA & celosvětové MANIPULACI Uvedeno ZDE. * Karel Gott svým odchodem avizuje změnu evropské společnosti - co můžeme nyní očekávat? Uvedeno ZDE. * Planeta Země se…"
středa
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pondělí
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
11.11.

© 2019   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby