* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

další velká inspirace od poutníka duše -  Anamel :

 

Extatická euforie z vlastního bytí, která u mne nastala včera večer, se dostavila, aby vyvážila hlubokou bolest, do které jsem se nořila v posledních měsících, abych ji transformovala. Stav blaženosti se postupně rozmělnil do hlubokého Ticha a hřejivého pocitu u srdce. Hrany mne samé se stále více obrušují do větší jemnosti a já sleduji, že vše už bylo včera řečeno... trochu přemýšlím, o čem tedy vlastně psát - ke dnům minulým již není co říct, k přítomnosti a tomu, co se začíná, je toho tolik...

 

Cítím, že je čas, abychom všichni tak nějak zhodnotili svou dosavadní zkušenost - jaký je náš život, kam nás rok 2012 posunul, co všechno jsme propustili a o co víc jsme získali. 

 

Kdo byl odvážný a prohlédl většinu svých iluzí již dříve, byl odměněn v posledních dnech pocity klidu a míru a nyní získává mnohé vhledy na svůj vlastní život a na své fungování v celku. Kdo se nechal strhnout do davového šílenství všech možných sci-fi scénářů a včas neprohlédl, bude muset sebrat odvahu a pohlédnout na své iluze nyní - co je důležité - vlak nikomu neujel. Jen mnozí budou muset začít od začátku, bez iluzí, se skutečnějším odhodláním a s větší pokorou...

 

Naše transformační dny proběhly přesně tak, jak si naše duše přály
- někdo je strávil s rodinou, někdo při společné meditaci, někdo si ničeho nevšiml, někdo přemýšlel o svém životě, někdo byl zmatený a jiní zas byli konfrontováni se svými největšími strachy. A přesto se individuální osudy těchto dní naplnily, jak měly. Poděkujme. Přijměme to. Kdo se ještě necítí svou transformací uspokojen, v nejbližších měsících taky bude...

 

Nebudu lhát, když povím, že jsem živoucím důkazem, že každá práce přináší své ovoce, i když to tak  v posledních měsících chvílemi nevypadalo a spíše než o ovoce jsem si říkala o svěrací kazajku. Vím, co s člověkem dokážou udělat pochybnosti. Ale byla to má cesta a byla přesně taková, jaká měla být, nezměnila bych ve svém Příběhu ani písmenko. Čím více vidím energetický i fyzický vliv svých činů, myšlenek a slov, tím více si uvědomuji, že Vesmír již nebude nikdy stejný, neboť Anamel prožila svůj příběh, a prožila ho naplno, prožila ho absolutně. A tak je to s každým z nás. Každé naše klopýtnutí, každý náš pád měl smysl - jak pro nás samotné, transformaci naší duše, tak celého univerza - v tom tkví stokrát opakovaná formulka - Jsme jedním - měním-li se já, mění se celé univerzum. Možná se samo univerzum již omrzelo prožíváním neustálé bolesti skrze nejrozmanitější světy... protože nyní se transformuje vše a univerzum se stává Zlatým vědomím... Jak to vím? Celý život ve snech navštěvuji jiné světy a po tisících bolestných nocí se i v těchto temných koutech galaxie cosi proměňuje - skrze zkušenost Člověka a jeho objevování nových rozměrů Lásky.

 

Nemám odpovědi na všechny otázky, i ve mne se občas objeví nějaká ta pochybnost, rozdíl tkví v tom, že já jsem všem svým emocím láskyplnou matkou a dávám jim možnost osvobodit se od mého odmítání a pochopit, že i ony jsou součástí celku a zároveň mají hodnotu sami o sobě. Vnímám vše, co se v mém vnitřním prostoru odehrává, ale neztotožňuji se s tím jako s jediným, co ve mne je - vidím celek a přijímám se celistvě. Bolí-li mne něco, je to ta část, která tomu všemu nikdy neuvěřila, je to ta část mne samotné, která bloudí ve tmě a cítí se oddělena a nepřijatá do celku - také jsem si to prožila, vím, jak se cítí, mohu ji pochopit a dát jí soucit, já sama ji mohu vyléčit tím, že jí ujistím, že je také součástí mne, tedy celku. Ona se transformuje, já se transformuji. Pořád je co transformovat, nikdo není z kola venku... Jen už nás to tolik netíží... Už víme, jaké to je - cítit Jednotu... a cítíme to čím dál častěji.

 

Prožila jsem si ve svém životě všechny možné póly skutečnosti, má mysl a nejrůznější aspekty mne samé během mého života proputovaly stovky světů, dala jsem jim k tomu svolení a svobodu, abych mohla vše, co jsem, nyní projevit ve světě - v čase Tvorby. Znám Nebe, Zemi, Peklo, Ráj, Očistec, znám Vodu, Oheň, Vzduch, Zemi, Éter, znám nahoře i dole, umím žít život založený na spodních čakrách, umím žít ze solaru i ze srdce, umýt se ztratit v horních čakrách i spodních světech... 

 

To vše jsem já a toto je ten čas - vše, co jsme, se musíme naučit projevit svobodně zde na Zemi. V rovnováze. Spravedlivě. Mít na paměti celou svou zkušenost, ale stále zůstávat člověkem, jehož tělo pochází ze Ze-mě, a ta si ho může kdykoliv vzít zpět... Mít na paměti, že jsem světelná bytost a jakkoliv je má duše ve svých rovinách osvícená - tady a teď jsem v těle a jsem člověk, jsem zatím stále omezené vědomí své vlastní duše, se kterou spolupracuji na tom, abych se stala neomezeným vědomím, tedy splynula s duší. 

 

Ale zároveň se stávám člověkem bez minulosti, protože co je podstatné nyní - příběh se píše od prvních řádků a bude potřeba nalézt cesty, které nikdy ještě nikoho nenapadly, rozbít nerozbitelné a spojit nespojitelné, zkombinovat zkušenosti v celém univerzu, všech životů nás všech a propojit to do smysluplného obrazu. A my všichni na to máme kompetence. Jen si musíme uvědomit, že bez druhého člověka by naše vlastní existence neměla smysl, že jedině skrze druhého, nabývám významu já samotná. Ať druhého potkáme v kladné či záporné roli, vždy nám umožňuje naše vlastní projevení. A je jen na nás, jak se chceme v tomto světě my sami projevovat. Vídám poslední dny hodně úsměvů a cítím velmi vřelou energii mezi lidmi (a to i v přeplněném autobuse nebo ve frontě v supermarketu), to je dobré znamení...

 

Budeme se nyní učit ŽÍT vše, co jsme se naučili, projevíme sebe sama do hmoty. Budeme se učit žít spiritualitu. Žít posvátnost nás samých. Čím více lidí se podívalo a podívá na svou vnitřní pravdu, tím více pravdy se může projevit ve světě. Pravda se stává čím dál viditelnější...

 

Nejvíce bolesti nyní prožívají ti, kteří v tyto dny čekali znatelný zlom a úlevu, čekali, že z nich nějaká vnější síla sejme jejich břemena. Ta konfrontace s faktem, že se tomu tak nestalo, znamenala pro mnohé velký pád do pochybností a nevíry - s těmi stavy si tykám, znám je jako své boty - toho si nejvíce vážím, že když je mi nyní fajn, vím, jak vypadá druhý pól zkušenosti a mohu se tak stát nositelem informace, že až se člověk v tom všem dostatečně vymáchá, tak břemena odpadávají sama. Mohu říct, a myslet to zcela vážně - Věci se zlepší...

 

Možná se někteří zprvu odvrátí od spirituality, protože nedostali to, co si mysleli, že jim bylo slíbeno. Někteří slibovali víc, jiní méně, každý z nás si sem tam ulítl někam do dálek a výšek a nikdo z nás nemá potuchy, jaký díl práce v celkovém Příběhu jsme tím "úletem" udělali - je to rozměr, který v současném stavu vědomí nemůžeme pochopit. Jsme jako puzzle, všichni dohromady dáváme jeden obraz obrovského univerza, energie, která nemá limitů. 

 

Že stále ještě nevíme, jak univerzum funguje a jak máme žít, že nemáme zodpovězeny všechny otázky, které nás v poslední době tížily, znamená pouze to, že se nebudeme v budoucích letech nudit a že je stále co objevovat.

 

Úkolem těch, kterým je zrovna dobře, je podržet ty, kterým není nejlépe. Pokud člověk přistupuje k druhým lidem z roviny nejčistší nevinnosti a nejvyššího soucitu, oni to rozpoznají a nemusíte se obávat nepochopení, útoků či nějakých střetů. Pokud k tomu u vás stále dochází, je potřeba se zamyslet, jakou "pravdu" ve skutečnosti žijete... Zda-li náhodou nekážete vodu a vědomě či nevědomě nepijete víno...

 

Vždycky mi pomáhalo vnímat sebe sama jako strážného anděla toho druhého - strážný anděl nás ze země nezvedá, posílá nám do cesty prostředky a sílu se zvednout sám a zároveň nás bezmezně miluje, ať uděláme cokoliv, protože ví, jak se dá v oddělenosti ztratit víra v sebe sama. Naše bezpodmínečná láska ke všem a všemu léčí svět kolem nás. Jednota je stav, kde se otázky stávají bezpředmětnými.

 

Změny neustávají. Duše bývá nekompromisní, jakmile dojde na naplňování jejího plánu. My můžeme buď protestovat, jak se vše kolem nás boří a "kazí", nebo se můžeme upřímně těšit z jejího vedení, které může být jemné, budeme-li naslouchat. Ona ví, kam směřuje. K naší vnitřní svobodě... 

 

Energie Kozoroha nás tlačí k pochopení své vlastní individuality jako prospěšného aspektu celku, k nalezení svého způsobu bytí ve společnosti, aniž bychom ustupovali od kvalit, které neseme, a od svých požadavků, co od života chceme... Jsme vedeni k sebe-naplnění. Tak vzhůru do toho.

 

Anamel

Vystavil Poselství ohně - Anamel v 11:28

http://poselstviohne.blogspot.cz/2012/12/zivot-v-rovnovaze-se-vsim-...

 

Zobrazení: 241

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 13 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu NEJÚŽASNĚJŠÍ PLÁN SVĚTA - GREATEST PLAN IN THE WORLD uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* VÝZVA LIDÍ, kteří lidmi skrze DUCHA zůstali Uvedeno ZDE."
před 14 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu NEJŮŽASNĚJŠÍ PLÁN SVĚTA - GREATEST PLAN IN THE WORLD uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Úzce související videa a články:* Operace “Bouře” a ZMĚNA SOCIÁLNÍHO ŘÁDU NA PLANETĚ ZEMI Uvedeno ZDE.* ELIMINACE EVROPSKÉ KABALY A KONEC STÁTNÍCH MAFIÍ.…"
před 15 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

NEJÚŽASNĚJŠÍ PLÁN SVĚTA - GREATEST PLAN IN THE WORLD

Překlad níže uvedeného, anglického textu je sice strojový ale celkem dobře srozumitelný. Jde o krásně dobrou princeznu a dva připoutané mladé muže, kteří si vybrali úplně jinou cestu, než aby byli součástí elitní / temné kabaly, kteří byli ve…Zobrazit další
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vědecky dokázána souvislost mezi koronavirem a 5G. Dejme proto v ČR a SR stop 5G, jelikož jde nejen o Vaše zdraví, ale i o Vaši fyzickou a duševní svobodu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Lidé kmene HUNZA -severni Pakistan....co se člověk nedoví..!! Uvedeno ZDE. Tito lidé nejenže nehulí nechjastají a nemají wifi a "chytré", mozek otupující technologie, ale…"
před 20 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Co se odehrává v Hotelu Země uživatele Naren Sahava.
"Odhalení špatných zpráv, :-( ovšem se šťastným koncem. :-) aneb jak přepsat program tvořící Matrix - program hologramu tohoto světa. * Emery Smith - Komunikace s Mimozemšťany a…"
před 21 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Co se odehrává v Hotelu Země uživatele Naren Sahava.
"Tento svět je ovládán umělou inteligencí, čili bezduchými, anorganickými entitami, které z důvodu, že nemají duši, tak v sobě nemají ani kosmický organický…"
před 21 hodinami
Uživatel Naren Sahava přidal komentář k příspěvku do blogu Co se odehrává v Hotelu Země uživatele Naren Sahava.
před 22 hodinami
Uživatel Naren Sahava přidal komentář k příspěvku do blogu Co se odehrává v Hotelu Země uživatele Naren Sahava.
včera
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
včera
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Co se odehrává v Hotelu Země

…..nové i staré zprávy o situaci na planetě Zemi či v Hotelu Země, jak píšeme, jsou celkově zahrnuty do dopisu, který jsem dostal ke zveřejnění. Budete mít možnost proniknout do skutečností, které se zde odehrávají, ale jinak nejsou vidět. Dopis i s…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Osho: Učení o sexu, aneb příčinou nadváhy, zdravotních neduhů, agrese, deprese a např. upovídanosti je zablokovaná sexuální energie uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Pineal Gland: A Pleasure Far Bigger Than Sex - Sadhguru Video Here."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Zdánlivě nesouvisející video: Matrix a kolaps ekonomiky Video ZDE.Tato zaslepenost se samozřejmě týká naprosto všech, nejen Slováků. (Tím neříkám, že lidem též doporučuji…"
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* The Connection Between 5G and the Coronavirus #5G #Covid19 - Here.  "
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Operace “Bouře” a ZMĚNA SOCIÁLNÍHO ŘÁDU NA PLANETĚ ZEMI uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Že by někteří zloduši měli na noze sledovací zařízení, z důvodu, aby nemohli někam zmizet? Posuďte sami. :-) These Boots Were Made For Walking Zobrazení ZDE."
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Operace “Bouře” a ZMĚNA SOCIÁLNÍHO ŘÁDU NA PLANETĚ ZEMI uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Chazarský podvod s Covid-19 selhává a Bill Gates je chodící mrtvola. Generál jezuitů – černý papež je mrtev Uvedeno ZDE."
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Co že to bylo v roce 1989 za revoluci, kam se poděl všechen státní majetek, aneb pokud bychom to nechali jít takto dál, kam bychom se dostali? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* MaP 119 Šokující tajemství Václava Havla a sametové revoluce! Skutečný hrdina Charty 77 vypráví! Video ZDE.* MaP 120 (73) Šokující tajemství Václava…"
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Krutý experiment s Čechy. (přečtěte si to, je třeba být v obraze) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* MaP 120 (73) Šokující tajemství Václava Klause - Tajné operace s agenty StB a KGB I Video ZDE.* MaP 179 (74) Operace Stasi a KGB aneb Bakala, Sobotka a Gross. OKD je pouze vrcholem ledovce! Uvedeno ZDE.*…"
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Zveřejnění důkazů je součástí pokusu probudit ovce do reality existence gangsterské globální nad-vlády, která se ovšem díky odhalování utajovaných skutečností už konečně hroutí v základech uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* MaP 172 Nacistická tajemství knížecí rodiny! Havlem zakázaná kniha! Video ZDE.* MaP 378 Tajné plány Bruselu odhaleny! Budete se divit, co na Vás chystají! Nesměly být…"
čtvrtek

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby