MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU a tím současně i poskytnutí dotace na provoz těchto stránek i na projekt: Mmáte zájem ... zde

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

ŽIVOT A MY aneb Úvahy ke konci roku 2012 (1)

03.10.12   Pavel Karpeta

Pavel Karpeta A byl to také neklid mého srdce, který mně přiměl v polovině září k tomu, abych požádal skvělou ženu, svoji kamarádku a spolupracovnici Janičku, abychom se po delší pauze opět kontaktovali s bytostí vysokých vibračních světů, kterou jste měli možná už někteří možnost poznat z textu mého seriálu Nekonečný příběh / zde v archivu /. V posledních letech je mým a dá se říci jediným stálým kontaktem tam nahoře. Jak se sami můžete přesvědčit prostudováním onoho příběhu, tato bytost jistě není ve své sféře reality žádným „béčkem“. Zveřejněný příběh zdaleka nezahrnuje vše, co mi bylo dáno poznat o jejím podílu při dění na této zemi a já snad najdu někdy odvahu a sílu je zpracovat do souvislého příběhu. Pokuste se prosím spolu se mnou přijmout fakt, že v oněch dávných dobách a podobně i dnes tato bytost byla a opět je na pozici toho, kdo přímo spolupracuje a je podřízen Stvořiteli této části našeho vesmíru.


Máme tady říjen a léto je minulostí. Je před námi podzim a zima roku 2012. Ono pověstné prosincové datum se blíží.

Nechci proto čekat jako obvykle na vstup do Nového roku a dovolím si vám v novém seriálu článků představit svůj aktualizovaný pohled na současné a budoucí dění. A opět si připomeneme věci podstatné pro ty z vás, kteří stále ještě nenašli svoji pravou cestu v současném dění a najít ji chtějí.

Pro vaši orientaci : půjde o jakýsi výběr a zároveň tak trochu souhrn toho, co považuji pro život člověka na této planetě v současnosti za důležité. Mnohé z toho se možná v mém podání dostalo k vám už dříve, ale jsem si jist, že zdaleka ne s takovou naléhavostí a intenzitou do toho vložených energií jako nyní.

Prosím, oteřte svá srdce / pokud je ještě vlastníte / a zaposlouchejte se do výpovědi o tom, co by jste rozhodně neměli zpracovávat jen svou myslí. Protože lidská mysl je sice dokonalá a člověk dnešní doby ji všemožně rozvíjí a precizuje její fungování, ale ona, ta naše mysl, v jednom jediné velmi podstatném absolutně selhává.

Lidská mysl totiž kupodivu nezná pravdu o tom, co je pro nás jako jedince podstatné a důležité. To totiž ví a zná jen druhá část nás samotných, naše srdce.

Myslíte, že tomu tomu tak není ? Ale je !

Je náhodou, že tato společnost vám, vašim dětem i případným vnukům umožňuje v dětství a v rané dospělosti rozvíjet kvality srdce v porovnání s kvalitami mysli v poměru sotva tak jedna ku deseti ?

Jen se podívejte třeba do školních osnov. Kolik času je tam věnováno rozvíjení srdce a kolik rozvíjení mysli či lépe řečeno její integrální části, kterou je lidský rozum ?

Kolik programů denně na televizních kanálech zasévá do našich srdcí radostné prvky pozitivního přístupu k životu a světu a kolik programů vkládá do naší aury program násilí, strachu, neladu a negativity vůbec ?

A mohli bychom uvést řadu jiných případů. Nic není náhoda. I tohle je záměr. Záměr těch, kteří vás chtějí udržet v nečinnosti a kteří si své moci nad vámi považují nade vše.

Slavné prosincové datum roku 2012. Hodně se diskutuje, zda ano či ne. A když, tak co můžeme očekávat ? Názory se různí, jedno jediné však je jisté. Nebude trvat dlouho a odpověď budeme znát.

Mohl bych zařadit zpátečku a tomu ožehavému tématu se obloukem vyhnout. Chci však být vůči vám poctivý, ostatně jako vždy při své práci. Proto vám nebudu tajit, o čem jsem vnitřně přesvědčen.

Dřív než to učiním, dovolte mi, abych vám řekl, proč soudím tak, jak soudím.

Křesťanská tradice vychází z toho, že o tom dni, kdy ono „něco“ přijde, ví údajně jen Otec na nebesích. Alespoň zasvěcenci minulých věků vložili toto tvrzení do úst Ježíše Krista, jak je jistě obecně známo. A podobných poukazů na nemožnost stanovení tohoto termínu je v bibli povícero.

Podle bible křesťanů je tedy přesné datování události, která je označována jako konec či přelom věku, prakticky vyloučeno. Proto se v prosinci nic nestane a basta, říkají jedni.

Podle starých záznamů amerických civilizací, zejména Mayů, se podle těch, kteří je studovali, dá stanovit datum na 21.12.2012. Jak je možné, že existují dva tak rozdílné přístupy k datování tak významné události v současnosti a kdykoli dříve v historii lídstva ?

Myslím, že znám odpověď.

Šel jsem po léta cestou skutečné lásky k sobě a pracoval tak na sjednocení ducha a ega, muže a ženy i srdce a mysli v sobě do podoby Jednoty blízké té původní. Tahle práce, pokud je člověk v inkarnaci, sice nikdy nekončí, ale může se limitně blížit svému cíli.

Ta práce na sobě mi dala hodně. Mimo jiné i vhled do toho, kterak dualita lidského bytí zasahuje i do oblasti kontaktů s jinými dimenzemi okolních světů. I to, že člověk má v zásadě dva možné přístupy k informacím „shora“.

A tyto dva způsoby příjmu souvisí se dvěma vědomími, které jsou člověku vlastní a o nichž jsem vás v minulosti již nejednou informoval. Přijměte proto prosím i tento můj pohled na jejich fungování i ve vašich životech.

Zjednodušeně pro tento případ řečeno, jeden způsob kontaktu souvisí s naší myslí a obecně s trojicí energií duch-muž-mysl, druhý pak s trojicí energií tělo-žena-srdce.

První případ znáte jako jasnozření či jasnovidění, tedy schopnost zachycovat obrazy. Tato schopnost je velmi často propojena i s jasnoslyšením, případně i se schopnostmi hmatat a cítit čichem v oněch vyšších světech.

Je to právě mysl vedena touhou lidského ducha, která obvykle ve snaze uniknout z neuspokojivé hmotné přítomnosti pozemského života vysílá část sebe sama a zří ony vyšší světy, pohybuje se v nich, naslouchá a zúčastňuje se dění v nich. Obvykle za noci ve spánku, ale také ve chvílích meditativního transu či jiných zvláštních aktivit.

Druhou schopností, kterou znáte jako intuici, naopak disponuje naše vědomí ega a s ním spojené srdce / žena v nás /. Intuitivní vnímání je bezrozměrná schopnost přímého kontaktu s naší vlastní Božskou jiskrou, která vyzařuje ze sedmerého srdce do srdce hmotného své duchovní vyzařování energií lásky a sjednocení.

A tam, v srdci, se setkává naše vnitřní „já“ bezprostředně s naším pravým nejvyšším Já, onou božskou jiskrou, aby spolu obcovaly. Nikoli tedy výšiny nebeské, ale naše vlastní srdce je při pobytu v inkarnaci místem setkávání se nás se sebou samými, tedy těmi, kterými jsme. Proto srdce ví !

A tady se dostáváme k jádru věci. Máme-li věřit ve věci toho, co přichází, lidské mysli a jejím produktům nebo lidskému srdci a jeho podnětům, já veden svými dlouholetými zkušenostmi jednoznačně preferuji pohled srdce.

Přesně podle tvrzení, které jsem vyslovil už nejednou : lidská mysl je dominantní, hlučná, okázalá a mnohdy i agresivní. Hodně ví, ale nezná pravdu. Srdce stojí stranou veškerého ruchu, je tiché, pokorné a milující a ze svého přímého kontaktu s Božskou jiskrou v sobě pravdu zná.

Upřednostňuji tedy pohled Mayů jako přírodní civilizace naslouchající srdci před pohledem křesťanů naslouchajícím mysli a dávám průchod i energiím svého srdce, které mi napovídají, že ono datum změny se opravdu mílovými kroky blíží.

Osobně jsem přesvědčen, že vzhledem k tomu, že ono prosincové datum je založeno ze strany Mayů do značné míry na matematickém modelování dění v našem vesmíru a tudíž na znalosti toho, co bych nazval božským řádem světa, je třeba ho brát vážně.

Pokud se těm, kteří na tom pracovali, se podařilo dokonale sladit náš současný a Mayský kalendář, pak prosinec tohoto roku zřetelně poodhrne závoj dosud skrývající smysl, kontinuitu i směr vývoje změn, které už všude kolem nás běží naplno. Ano, běží už dávno naplno, aniž bychom tomu dění jako lidstvo věnovali zvláštní pozornost.

Věřím, že prosinec 2012 se stane přelomem, kdy se naše tušení stínu / či chcete-li, Světla / potvrdí způsobem, který už nebude možno přehlédnout. A to nejen událostmi ve světě kolem nás, ale ve světech nitra každého z nás.

Proč jsem o tom přesvědčen ?

Ještě mnohým totiž bude dána příležitost dokončit svůj vývoj na této planetě přijetím pravých zákonů Univerza, které před dvěma tisíci lety přinesl Ježíš Kristus a které jste, pokud jste jim kdy věnovali pozornost, pak zase opustili.

A budete při tom pod podstatně větším tlakem z okolního makrokosmu než dosud. Vy, kteří má slova chcete považovat za jakýsi druh trochu racionálnějšího náboženského blábolu, důrazně varuji. Pokud tomu tak je, vaše srdce dosud chrápe. Probouzejte ho !

I mé srdce signalizuje v souvislosti se současným děním nějaký neklid. Ten hlas srdce je dosud velmi tichý a já se mu stále ještě učím naslouchat. Jedno jsem však už zvládl.

Věřím mu. Věřím svému srdci. O tom, že se mi má víra v signály srdce vyplácí, vědí velmi dobře zejména ti, kterým jsem měl tu radost pomoci díky skutečně fungujícím metodám rekonstrukce lidské psychiky, které nikdy nebyly a nejsou plody mé mysli, ale právě mého srdce.

A byl to také neklid mého srdce, který mně přiměl v polovině září k tomu, abych požádal skvělou ženu, svoji kamarádku a spolupracovnici Janičku, abychom se po delší pauze opět kontaktovali s bytostí vysokých vibračních světů, kterou jste měli možná už někteří možnost poznat z textu mého seriálu Nekonečný příběh / zde v archivu /.

V posledních letech je mým a dá se říci jediným stálým kontaktem tam nahoře. Jak se sami můžete přesvědčit prostudováním onoho příběhu, tato bytost jistě není ve své sféře reality žádným „béčkem“. Zveřejněný příběh zdaleka nezahrnuje vše, co mi bylo dáno poznat o jejím podílu při dění na této zemi a já snad najdu někdy odvahu a sílu je zpracovat do souvislého příběhu.

Pokuste se prosím spolu se mnou přijmout fakt, že v oněch dávných dobách a podobně i dnes tato bytost byla a opět je na pozici toho, kdo přímo spolupracuje a je podřízen Stvořiteli této části našeho vesmíru.

Poznámka na vysvětlenou : Bohem ve svých textech nazývám bezrozměrnou neosobní všudypřítomnou tvůrčí energii Světla, Stvořitelem pak bytost či skupinu bytostí vibračního vesmíru n+1 , tedy vesmíru nejblíže vyššího ve vibracích, nám nadřazeného / lidově řečeno „božského“ /. Stvořitel touto energií disponuje v dostatečném množství a investuje ji do rozvoje nižšího, našeho vesmíru.

Bylo to tedy v půli září, kdy jsme si k oné bytosti zaskočili s Janičkou na kus řeči. Můj vztah k oné entitě se za ta léta vyvinul tak, že je prost zbytečných formalit a tak jsem rovnou vznesl svůj dotaz.

Prakticky poprvé v historii našich kontaktů jsem bez velkých okolků žádal odpověď na otázku, zda mi k dnešnímu dni může být něco řečeno k příším událostem zde na Zemi a zda je možno je nějak časově upřesnit očekávané děje. A zda se ode mne v té souvislosti něco očekává s ohledem na předpovědi, kreré mi byly osobně dány v minulých obdobích.

Janička je skvěle vybavena jasnovidným zřením i jasnoslyšností a má nádherně vysoké vibrace vědomí, které ji umožňují bezproblémový vzestup až do těch nejvyšších vibrací, které jsou této bytosti vlastní.

Odpověď oné bytosti na můj dotaz byla velmi stručná a přesto mne příjemně překvapilo, že vůbec nějaká přišla. Zatím byla ona bytost vždy vstřícná pouze k otázkám týkajících se osobního duchovního vývoje a případných problémů s ním a otázkám týkajícím se minulosti, nikoli budoucnosti.

Tentokráte jsme uspěli více než obvykle, až jsme byli oba překvapeni. Dostalo se nám informace, že je skutečně nutno počítat s omezeným obdobím absence slunečního svitu na této planetě. A bylo nám sděleno také, že se dá očekávat ono ničení Země ohněm v podobě pádu hořícího roje meteoritů či kusů ohnivé sluneční plasmy.

Chtěl jsem vědět víc, ale pak už jsem se jenom dočkal dodatku, který jsem už slýchával při podobných dotazech už i dříve. Bylo mi řečeno : proč se ptáš, ty přece o tom, co bude, všechno víš. Pravda o tom všem je uložena v tvém srdci.

Řekl bych, že se mi tak dostalo skutečné odpovědi od mého kontaktu na všechny předložené otázky, byť takhle nepřímo.

Takže, milí čtenáři, budu dál pátrat po tom, co je zapsáno v mém srdci. A nebudu to, co je mým intuitivním vnímáním, před vámi tajit. A prosím, vzpomeňte si na všechno, co už jsem z obsahu svého srdce zde na internetovém magazínu zveřejnil o událostech příštích na této planetě dříve zejména v seriálu „rozhovory s ragauianem“. Protože, zdá se, že mohu mít pravdu.

A rozhodně platí, že kdo je připraven, není překvapen.

Jen tak na okraj : připravuji pro vás do příštího článku informace, které pravděpodobně s prosincovým datem přímo souvisí. Poskytl mi je jeden z mých bývalých klientů a jsou velmi zajímavé. Není se čemu divit, někteří mí klienti zcela zřetelně pocházejí z velmi vysokých vibračních rovin tohoto vesmíru a dostává se jim poté, co zrekonstruovali svou psychiku, řady cenných informací.

Tyto informace kolektivně velmi dobře potvrzují, že se dějí ve vesmíru kolem nás věci skutečně zajímavé, dobře se shodující jak s oním vyjádřením mého kontaktu shora, tak i s mým viděním budoucnosti tohoto světa.

Vraťme se ještě zpět do chvíle onoho kontaktu. Pochopil jsem tehdy, že to je všechno, co mohu v dané chvíli získat. Vrátili jsme se a Janou zpět a sdělili si navzájem své poznatky.

Všiml jsem si totiž určitého zajímavého signálu v průběhu našeho rozhovoru tam nahoře. Poučen četnými zkušenostmi z podobných kontaktů věnuji pozornost každé drobnosti, protože i v detailu může být zakódováno určité poselství.

A tam jsme byli svěfky znamení, které podle našeho soudu potvrzuje, že okamžik pravdy, který je pro tuto dobu avizován, je opravdu za dveřmi. Jak jinak vnímat skutečnost, že na rozdíl od dřívějších kontaktů, kdy jsme vídávali onu bytost v její vibrační rovině, řekl bych, „civilně“ oděnu v obvyklé říze ze Světla, v tomto posledním případě jsme ji zastihli vsedě na vyvýšeném stolci / trůně ? / oděnu do šatu, který nelze nazvat jinak než šatem slavnostním ?

- pokračování -


(c)2012 Pavel Karpeta

oblíbenost článku   hlasování   10 (17 hodnocení) zobrazeno: 3582x (dnes: 25x)

Zobrazení: 239

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!

* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.


Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.

Fio banka v Kč, č.účtu: 2800690360/2010 IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
(uveďte prosím své jméno nebo svůj nick, aby bylo rozeznat od koho co přišlo). Seznamy přispívajících jsou ZDE.

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout zdarma menší pozemek, nebo pronajmout třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

Podpořit výše jmenované můžete též tím, že si přes nás sjednáte povinné ručení na motorové vozidlo. Podrobnosti ZDE.

Předem Vám za to velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle:
Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Śtěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.

* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.

* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.
* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Vědci říkají, že můžeme proniknout do paralelních vesmírů (např.) skrze naše sny. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Scientists Say We Can Sneak Into Parallel Universes Through…"
před 4 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 5 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Je vám známo, že do EU cpeme zhruba 4x více peněz, než od ní dostáváme zpět, aneb další pádné důvody proč je třeba prosadit vystoupení z EU (V množství je obrovská moc!) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Z Česka se stal krmelec Evropy LENKA ZLÁMALOVÁ1 28. BŘEZNA 2018 Uvedeno ZDE.* EU nás okrádá, vzpružila si svou vlastní ekonomiku na úkor východního bloku, který si porobila,…"
před 5 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu EU nás okrádá, vzpružila si svou vlastní ekonomiku na úkor východního bloku, který si porobila, zotročila a ožebračila nás. Nejen z tohoto důvodu je třeba z EU vystoupit uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Z Česka se stal krmelec Evropy LENKA ZLÁMALOVÁ1 28. BŘEZNA 2018 Uvedeno ZDE.* Je vám známo, že do EU cpeme zhruba 4x více peněz, než od ní dostáváme zpět, aneb další…"
před 5 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Stromy podle zvěrokruhu. Znáte ten svůj?

Čím dál tím častěji prcháme před ruchem města do přírody. Jak by také ne. Nejvíce energie můžeme načerpat právě tam. Už dávní předkové věděli, že stromy nám dávají sílu a dokáží léčit. Ale pozor, při čerpání energie musíte obejmout ten pravý strom,…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Doporučuji Vám všem poslechnout si celé video: Ví o nás všechno! | KOVY Uvedeno ZDE. Domníváte se, že když jste nikdy nebyli přihlášení např. na Facebooku či na…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vezměte si příklad z koček, neboť ty jsou stále šťastné a ve vnitřním klidu a pohodě, nikoliv zarmoucené, se špatnou náladou. Jak na to najdete zde: uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Proč jsou kočky úžasné duchovní bytosti. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Why Cats are Badass Spiritual Beings Here. Article Here."
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
neděle
Uživatel Jakub Janderka uvádí jako oblíbený příspěvek blogu POSOLSTVÁ BYTOSTÍ SVETLA 12. – 15. TÝŽDEŇ 2018 uživatele Orst
pátek
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa: Info 20.4.2018

Kam sme vstúpili a do čoho sa čoraz výraznejšie vnárame je pole Ničoho /poznámka - nemýľme si pole ničoho s poľom "0"/. Je nekonečným poľom večnosti lásky, z ktorého všetko vzniká. Môžeme si ho pre ľahšie pochopenie predstaviť ako číry krištál. Ako…Zobrazit další
pátek
Příspěvek do blogu uživatele Orst

POSOLSTVÁ BYTOSTÍ SVETLA 12. – 15. TÝŽDEŇ 2018

Tak sa zmenila Vaša Zem, svet nový nastal už.Pri šťastím nastavenej pravde sa už…Zobrazit další
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Žáci 9. třídy v dnešní době očima učitelky ZŠ (aneb další pádný důvod proč se těšit na brzký kolaps a zánik tohoto 3.D světa) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Víte, že zvyšující se frekvence jádra Země způsobují metamorfózu, čili trans-mutaci veškeré hmoty do jiného, vyššího projevu existence? Je potvrzeno, že…"
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Žáci 9. třídy v dnešní době očima učitelky ZŠ (aneb další pádný důvod proč se těšit na kolaps a konec světa v projevu 3.D uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Žiješ ve vězení, které už ani nevnímáš. JE ČAS SE PROBRAT! Uvedeno ZDE. * Lži které žijeme! (video které bylo na Facebooku zablokováno, protože není v souladu se zájmy…"
čtvrtek
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Žáci 9. třídy v dnešní době očima učitelky ZŠ (aneb další pádný důvod proč se těšit na brzký kolaps a zánik tohoto 3.D světa)

:Pokud si myslíte, že učitelem může být každý, kdo 45 minut udrží křídu a moč, jste na omylu. Abyste si to patřičně představili, vybrala jsem vám 9. třídu v čase, kdy jsou všichni přijati na střední školy. Tak, připraveni ke vstupu do třídy?…Zobrazit další
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Křesťanství není založeno na pravdě. (stále nevěříte? posuďte sami!) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Planetary Staff April 16, 2018 by Lisa Renee - Here.* Building Wings for Planetary Lightbody April 16, 2018 by Lisa Renee - Here."
středa
Uživatel Chatni SatMalChaj aktualizoval fotografii ve svém profilu.
18.4.
Uživatel Chatni SatMalChaj aktualizoval svůj profil.
18.4.
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa: Info + kódy + Update 18.4.2018

Dobré ráno všetkým :-) ​SYMBOLY SLOVANOV Ďaľšie načítavanie včera zdieľaného kódu, ktorý je pohľadom kristovského srdca - jeho ženskej…Zobrazit další
18.4.
Jozef Wolf si oblíbil(a) profil uživatele Zlaté Živé Světlo
18.4.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* The Council of Light, You Get to Choose the Path Here."
18.4.

© 2018   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby